Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Žádost o příspěvek MSK TJ/SK 2020

3.2.2020
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2020 - TJ/SK
Sdělujeme všem SK-TJ, které mají schválený příspěvek programu, že v současné době v souladu s uzavřenou smlouvou právníci začali zpracovávat smlouvy mezi ČUS a KO ČUS a SCS ČUS jednotlivých okresů a SK-TJ, včetně dalších vzorových materiálů k vyúčtování a pokynů k vyúčtování. Očekává se, že smlouvy s SK-TJ budou podepisovány v měsíci únoru, po podpisu tyto smlouvy za celý okres budou odeslány do Prahy a následně SK-TJ obdrží v měsíci březnu schválené finanční prostředky. K podepisování smluv budou SK-TJ vyzvány e-mailem.

7.1.2020
Podpora sportu MSK TJSK 2020 – schválení výše příspěvků
Zastupitelstvo MS kraje na svém zasedaní dne 12.12.2019 schválilo seznam konečných příjemců příspěvku z programu Podpora sportu MSK TJSK 2020 ve výši 33 816 300 Kč. Z 6 okresů MSK bylo podáno celkem 457 žádostí, z toho z okresu Opava obdrží příspěvek 164 SK-TJ v celkové výši 9 337 000 Kč. Další předpokládaný postup v programu, který plně administruje Česká unie sportu – její okresní Servisní centra sportu –  počátkem měsíce února  budou uzavřeny smlouvy s konečnými příjemci a do konce února 2020 by měli všichni příjemci obdržet finanční prostředky a v průběhu roku 2020 bude provedeno řádné vyúčtování příspěvku. Celkovou tabulku všech příjemců příspěvků z okresu Opava naleznete v příloze.

20.10.2019
Podané žádosti o Podporu sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2020 – TJ/SK
V RS ČUS v Opavě bylo podáno celkem 164 žádostí SK-TJ, které splnily podmínky vyhlášení. Z toho bylo 156 žádostí SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě, 2 SK-TJ Orla, 3 SK-TJ ostatních sportovních organizací a 1 ČOS a 1 Českého střeleckého svazu. Pro 156 SK-TJ sdružených v ČUS žádost, čestné prohlášení a veškeré podkladové materiály připravil administrátor programu L. Kreisel. L. Kreisel byl nápomocen při podávání žádostí i nesdruženým SK-TJ.

20.9.2019 
Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK - podepsání připravených materiálů 
Sdružené SK-TJ jsou postupně e-mailem vyzývány k podpisu připravených materiálů k podání žádosti. Prosíme všechny SK-TJ, aby ihned po obdržení e-mailu se dostavily na RS ČUS k podpisu. Administrátor L. Kreisel pak následně všechny materiály naskenuje a nahraje na datový nosič.

12.9.2019 
Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK

Moravskoslezský kraj dne 12. září 2019 schválil Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK a podepsáním Memoranda potvrdil spolupráci s Českou unií sportu. Česká unie sportu vyhlašuje a zajišťuje program podpory sportu pro sportovní organizace v Moravskoslezském kraji. Bližší informace – znění Memoranda naleznete v příloze.
Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v regionu. Navržený způsob finanční podpory stejně jako v roce 2019 je založený na členské základně v Informačním systému. Příspěvek bude moci být poskytnut maximálně do výše 60 procent celoročních výdajů sportovní organizace a bude maximálně 150 tisíc korun pro jednoho žadatele.  
Administraci programu v okrese Opava bude zajišťovat Regionální sdružení České unie sportu v Opavě – svým servisním pracovištěm – administrátorem bude sekretář Ladislav Kreisel. Znění vyhlášeného Programu včetně povinných příloh a podkladových materiálů pro podávání žádosti naleznete v příloze. Termín podávání žádostí je od 16. září do 11. října 2019. Sportovní organizacím budou postupně poskytovány informace k servisovaní vyhlášenému programu.

15.8.2019 
Program Podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK
 
V současné době SCS ČUS Opava pro SK-TJ provádí kontrolu podkladů – kontroluje a zajišťuje potřebné dokumenty, které se podávají jako přílohy. Převážnou část dokumentům má SCS ČUS k dispozici, o chybějící dokumenty budou SK-TJ požádány e-mail zprávou. Aktuální úkoly pro SK-TJ:
Provedení kontroly členské základny v Informačním systému ČUS
Pro přidělení příspěvku je členská základna rozhodujícím kritériem. Z tohoto důvodu vyzýváme všechny SK-TJ, aby si provedly kontrolu správností všech údajů v IS ČUS – své členské základny – sportovců – doplnily nové členy, členy, kteří ukončili činnost vyřadili, provedli kontrolu jejich charakteristik (aktivní sportovec soutěže - aktivní sportovec - ostatní), trenérů, rozhodčích atd. Kontroly s případnými opravami proveďte rovněž co nejdříve. Převedení dat z IS ČUS do IS SPORT Moravskoslezského kraje k 31.8.2019 – termín, který by měl být rozhodující pro výpočet příspěvku, všem sdruženým SK-TJ zajistí administrátor - sekretář L. Kreisel. 
Provedení kontroly licencí trenérů a cvičitelů:
U žádosti o příspěvek MSK se budou podávat k žádostem i naskenované platné licence trenérů, popř. písemné potvrzení svazu o získané platné trenérské kvalifikaci – budou využity dodané materiály z loňského roku. Doporučujeme provést kontrolu a s předstihem naskenovat a zaslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případné nové licence či jejich prodloužení. Požadované materiály zašlete co nejdříve, aby SK-TJ mohly být průběžně zpracovány podklady k žádostem.

15.8.2019 
Program Podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Českou unií sportu plánuje vypsat Program podpory sportu i pro rok 2020. Administraci programu v okrese Opava by mělo zajišťovat jako v předchozím roce Regionální sdružení České unie sportu v Opavě a Servisní centrum sportu ČUS Opava – svým servisním pracovištěm – administrátorem programu sekretářem Ladislavem Kreislem.

Joomla templates by a4joomla