Česká unie sportu MŠMT Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Vyúčtování příspěvku MSK TJ/SK 2019

11.11.2019
Předběžné vyúčtování příspěvku PROGRAM PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2019 – TJ/SK
Připomínáme všem těm SK-TJ, které toto zatím neprovedly, že do 15.11.2019 je potřeba dle uzavřené smlouvy předložit předběžné vyúčtování dotace, tj. předložit originály účetních dokladů – faktury s výpisem z banky (úhrady) v případě že účetní doklad byl uhrazen hotově, pak k tomuto dokladu výdajový pokladní doklad. Bližší informace k programu naleznete zde. K předložení vyúčtování je potřeba se telefonicky ohlásit, tak aby vyúčtovávání bylo prováděno průběžně. SK-TJ, které obdržely příspěvek je totiž v okrese celkově 158.
Zpracování vyúčtování do předepsaných materiálů dle závazných pokynů provede administrátor dotace L. Kreisel.
Ty SK-TJ, kterým je RS ČUS v Opavě vedeno účetnictví, těm vyúčtování kompletně zapracuje přímo RS ČUS.

8.5.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK - Vyzvednutí podepsaných smluv - příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Sdělujeme všem SK-TJ, že po doručení podepsaných smluv a jejich vložení na GD si SK-TJ tyto smlouvy mohou na RS ČUS v Opavě vyzvednout. Těm SK-TJ, které si je nevyzvednou, budou tyto smlouvy předány na valné hromadě RS ČUS v Opavě dne 30.5.2019. Smlouvy těm SK-TJ, kterým je vedeno RS ČUS účetnictví, byly tyto smlouvy založeny do jejich účetních dokladů.

30.4.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK - Metodický pokyn k příspěvkům z programu Podpora sportu MSK na rok 2019
V příloze - č. 9 - Metodický pokyn k příspěvkům z programu Podpora sportu MSK na rok 2019 naleznete pokyny k tomu co mají obsahovat účetní doklady, kterými se bude vyúčtovávat poskytnutý příspěvek.

4.4.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK - zaslání finančních prostředků TJ/SK
Všem 158 SK-TJ, které podepsaly smlouvy o poskytnutí příspěvku byly z ČUS zaslány přidělené finanční prostředky. Z 29 000 000 Kč, které Moravskoslezský kraj rozdělil, SK-TJ z okresu Opava obdržely 9 011 000 Kč. Informujte své ekonomy-hospodáře o tom, že se jedná o příspěvek, který bude zaúčtován na Příspěvky - účet 681xxx a ve Výsledovce v Informačním systému ČUS bude uveden v části  II. Přijaté příspěvky (dary) - 3.g Přijaté příspěvky od ČUS z prostředků krajů, měst a obcí. 

14.3.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK - podepisování smluv o poskytnutí příspěvku 

SK-TJ, které obdržely dotaci (seznam uveden v příloze - celkem 158 SK-TJ) započaly postupně podepisovat smlouvy o poskytnutí příspěvku. Vzorovou smlouvu pro SK-TJ včetně příloh naleznete v příloze. SK-TJ jsou vyzývány prostřednictvím e-mailu k podepsání smluv - smlouvy podepisují dle stanov SK-TJ statutární zástupci.

11.3.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK - podepisování smluv o poskytnutí příspěvku 

Sdělujeme, že v druhé polovině tohoto týdne začnou být SK-TJ postupně vyzývány e-mailem  k podepisování smluv o poskytnutí příspěvku.

19.2.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK

Po dnešním jednání pracovní skupiny na ČUS v Praze sdělujeme, že k poskytování příspěvků z programu SPORT MSK 2019 z Moravskoslezského kraje byla v minulých dnech uzavřena smlouva mezi ČUS a Moravskoslezským krajem. V současné době v souladu s uzavřenou smlouvou právníci začali zpracovávat smlouvy mezi ČUS a KO ČUS a SCS ČUS jednotlivých okresů a SK-TJ, včetně dalších vzorových materiálů k vyúčtování a pokynů k vyúčtování. Očekává se, že smlouvy s SK-TJ budou podepisovány v průběhu měsíce března, po podpisu  tyto smlouvy za celý okres budou odeslány do Prahy a následně SK-TJ obdrží finanční prostředky. K podepisování smluv budou SK-TJ vyzvány e-mailem.

15.2.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK

K dotazům SK-TJ sdělujeme, že informace k příspěvkům z programu SPORT MSK 2019 z Moravskoslezského kraje - k termínu uzavírání smluv a zasílání finančních prostředků, oznámíme po jednání v Praze, které se uskuteční dne 19.2.2019.

14.12.2018
Podpora sportu MSK TJSK 2019 – schválení výše příspěvků
Zastupitelstvo MS kraje na svém zasedaní dne 13.12.2018 schválilo seznam konečných příjemců příspěvku z programu Podpora sportu MSK TJSK 2019 ve výši 29 000 000 Kč. Z 6 okresů MSK bylo podáno celkem 424 žádostí, z toho z okresu Opava obdrží příspěvek 158 SK-TJ v celkové výši 9 011 000 Kč. Další předpokládaný postup v programu, který plně administruje Česká unie sportu – její okresní Servisní centra sportu – do konce měsíce ledna 2019 budou uzavřeny smlouvy s konečnými příjemci a do konce února 2019 by měli všichni příjemci obdržet finanční prostředky a v průběhu roku 2019 bude provedeno řádné vyúčtování příspěvku. Celkovou tabulku všech příjemců příspěvků ze MSK i zvlášť abecedně z okresu Opava naleznete v příloze.

Joomla templates by a4joomla