Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Žádost o příspěvek MSK TJ/SK 2019

13.12.2018
Kraj navyšuje podporu sportu, z rozpočtu vyčlení 200 milionů
Větší příspěvek dostanou i sportovní kluby a organizace, kraj opět podpoří i hendikepované sportovce. I v příštím roce se v mohou fanoušci těšit na spoustu prestižních sportovních akcí. „Žádosti o podporu na činnost sportovních organizací začala letos administrovat Česká unie sportu. Přidělování financí je teď transparentnější a objektivnější. Díky tomuto novému způsobu podpoříme o čtvrtinu více zájemců. Jsem rád, že krajští zastupitelé předložený návrh České unie sportu schválili. Kraj tak vyhoví 424 žádostem na příspěvky v celkovém objemu 29 milionů korun,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny. Více zde.

20.10.2018
Podané žádosti o Podporu sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
Sdělujeme všem SK-TJ, že podanou žádost o příspěvek, čestné prohlášení k žádosti a stav členské žádosti k naleznete v Informačním systému IS SPORT - https://is-sport.cz/admin - v části Dokumenty. Přihlašovací údaje jsou pro SK-TJ shodné s přihlašovacími údaji do IS ČUS - https://iscus.cz/login . V obou informačních systémech jsou rovněž zveřejněny všechny základní dokumenty o SK-TJ – výpis ze spolkového rejstříku, stanovy, zápis z VH, doklad o vedení účtu, CZ-NACE (všechny sdružené SK-TJ již splňují podmínky pro podávání žádosti pro sport) apod.

15.10.2018
Podané žádosti o Podporu sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
V RS ČUS v Opavě bylo podáno celkem 158 žádostí SK-TJ, z toho bylo 152 žádostí SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě, 2 SK-TJ Orla, 2 SK-TJ ostatních sportovních organizací a 1 ČOS a 1 Českého střeleckého svazu. Pro 152 SK-TJ sdružených v ČUS žádost, čestné prohlášení a veškeré podkladové materiály připravil administrátor programu L. Kreisel. L. Kreisel byl nápomocen při podávání žádostí i nesdruženým SK-TJ.

29.8.2018
Informace pro SK-TJ po vydání DOPLNĚKU k Výzvě k podání žádostí o Podporu sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
V souvislosti s vydání DOPLŇKU se pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě nic nemění, žádost, čestné prohlášení a veškeré materiály budou mít připraveny administrátorem programu L. Kreislem.
SK-TJ, které doručily chybějící doklady (potvrzení o vedení účtu v bance se z.s., platné licence trenérů či nahrazující potvrzení) a provedly opravu své členské základny v IS ČUS, se mohou od 3.9.2018 telefonicky objednat k podání žádosti o příspěvek.

29.8.2018
DOPLNĚK k Výzvě k podání žádostí o Podporu sportu v Moravskoslezském kraji SPORT MSK 2019 – TJ/SK
Za účelem vyloučení všech případných pochybností o výkladu jednotlivých pojmů a procesů vydává Česká unie sportu, z.s. DOPLNĚK K VÝZVĚ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2019 – TJ/SK.
Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v Moravskoslezském kraji. V rámci vydání doplňku došlo i k doplnění vydaných materiálů k žádosti. Veškeré materiály v doplněné verzi naleznete v příloze.
Termín podávání žádostí je PRODLOUŽEN a to od 3. do 28. září 2018.

27.8.2018
Informace k podávání žádosti o Podporu sportu v Moravskoslezském kraji SPORT MSK 2019 – TJ/SK
SK-TJ, které doručily chybějící doklady (potvrzení o vedení účtu v bance se z.s., platné licence trenérů či nahrazující potvrzení) a provedly opravu své členské základny v IS ČUS, se mohou od 3.9.2018 telefonicky objednat k podání žádosti o příspěvek. O žádost v tomto programu mohou žádat SK-TJ, které splňují podmínky vyhlášení - startují v soutěžích. Všechny SK-TJ mají žádosti předvyplněné, po provedeném převodu dat z IS ČUS do IS SPORT bude proveden report údajů o členech, dojde k doplnění tabulek a podepsání žádosti statutárním zástupcem - předsedou.
Žádosti se budou na RS ČUS v Opavě podávat v termínu 3. – 21.9.2018. 

27.8.2018
Informace k doručování podkladů pro podání žádosti o Podporu sportu v Moravskoslezském kraji SPORT MSK 2019 – TJ/SK
K dotazům k doručování podkladů pro podání žádosti - podkladové materiály (banka, licence trenérů) se zasílají naskenované ve formátu pdf (ušetříte zpracovateli práci při převodu do tohoto formátu)
- potvrzení o vedení účtu v bance - je nutný správný název se z.s. - v případě, že SK-TJ si opravu v bance doposud neprovedla - postup zde.
- licence trenérů - do žádosti lze zařadit pouze platné licence - licenci trenéra může nahradit výstup z informačního systému - seznam trenérů nebo potvrzení národního sportovního svazu o absolvování kursu trenéra s dobou platnosti
- v IS ČUS je potřeba provést kontrolu charakteristik u členů především u - Aktivní sportovec-soutěže - Aktivní sportovec a vyznačit charakteristiku u trenérů.

20.8.2018
Informace ke zpracovávání žádostí

V současné době RS ČUS v Opavě pro SK-TJ zpracovává podklady – zajišťuje potřebné dokumenty, které se podávají jako přílohy žádosti a došlo k předvyplnění  žádosti o příspěvek a čestného prohlášení k žádosti všem SK-TJ. Převážnou část dokumentům má RS ČUS k dispozici, o chybějící dokumenty budou SK-TJ požádány e-mail zprávou.
Aktuální úkoly pro SK-TJ
1) Kontrola členské základny v Informačním systému ČUS
Pro přidělení příspěvku je členská základna rozhodujícím kritériem. Z tohoto důvodu vyzýváme všechny SK-TJ, aby si provedly kontrolu správností všech údajů v IS ČUS – své členské základny – sportovců – doplnily nové členy, členy, kteří ukončili činnost vyřadili, provedli kontrolu jejich charakteristik (aktivní sportovec soutěže - aktivní sportovec - ostatní), trenérů, rozhodčích atd. Kontroly s případnými opravami proveďte rovněž co nejdříve. Převedení dat z IS ČUS do IS SPORT k 31.8.2018, který je rozhodující pro výpočet příspěvku, všem sdruženým SK-TJ zajistí administrátor - sekretář L. Kreisel.
2) Licence trenérů a cvičitelů
U žádosti se budou podávat jako příloha i naskenované platné licence trenérů, popř. písemné potvrzení svazu o získané platné trenérské kvalifikaci – doporučujeme s předstihem naskenovat ve formátu pdf a zaslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Žádosti se budou na RS ČUS v Opavě podávat v termínu 3. – 21.9.2018.

3.8.2018
Příprava podávání žádostí Programu podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2019 – TJ/SK

V souvislosti s přípravou podávání žádostí o příspěvek pro rok 2019 z MSK se obracíme na všechny SK-TJ, aby si provedly kontrolu, zda mají připravené potřebné podklady:

Účet u peněžního ústavu – název a sídlo SK-TJ musí být shodný s názvem dle stanov – včetně z.s.
- na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. je potřeba zaslat naskenovaný doklad – dodatek smlouvy či potvrzení o vedení účtu, pokud tak SK-TJ neprovedla dříve – lze využít potvrzení, které SK-TJ použila při podávání žádosti programu MŠMT Můj klub pro rok 2018 
– v případě, že SK-TJ nemá provedenou opravu na z.s., je potřeba zajistit uzavření dodatku s názvem se z.s. – k provedení doplnění z.s. je potřeba, aby se předseda SK-TJ dostavil na peněžní ústav s výpisem ze spolkového rejstříku
- po doplnění je potřeba požádat o vystavení potvrzení a na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. je potřeba zaslat naskenovaný doklad – dodatek smlouvy či potvrzení o vedení účtu

Licence trenérů a cvičitelů – u žádosti o příspěvek MSK se budou podávat k žádostem i naskenované platné licence trenérů, popř. písemné potvrzení svazu o získané platné trenérské kvalifikaci  – doporučujeme s předstihem naskenovat a zaslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Požadované materiály zašlete co nejdříve, aby SK-TJ mohly být průběžně zpracovány podklady k žádostem.

Provedení kontroly členské základny v Informačním systému ČUS
Pro přidělení příspěvku je členská základna rozhodujícím kritériem. Z tohoto důvodu vyzýváme všechny SK-TJ, aby si provedly kontrolu správností všech údajů v IS ČUS – své členské základny – sportovců – doplnily nové členy, členy, kteří ukončili činnost vyřadili, provedli kontrolu jejich charakteristik (aktivní sportovec soutěže - aktivní sportovec - ostatní), trenérů, rozhodčích atd. Kontroly s případnými opravami proveďte rovněž co nejdříve. Převedení dat z IS ČUS do IS SPORT k 31.8.2018, který je rozhodující pro výpočet příspěvku, všem sdruženým SK-TJ zajistí administrátor - sekretář L. Kreisel. 

3.8.2018
Vyhlášení Programu podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2019 – TJ/SK

Moravskoslezský kraj dne 18. července 2018 podepsáním Memoranda potvrdil spolupráci s Českou unií sportu. Česká unie sportu zajistí program podpory sportu pro sportovní organizace v Moravskoslezském kraji a vytvoří sportovní informační systém pro samosprávy. Bližší informace – znění Memoranda naleznete v příloze.
Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v regionu. Nově navržený způsob finanční podpory je založený na členské základně v Informačním systému. Příspěvek bude moci být poskytnut maximálně do výše 60 procent celoročních výdajů sportovní organizace a bude maximálně 100 tisíc korun pro jednoho žadatele. Podpisem memoranda se Moravskoslezský kraj zavázal zahrnout tuto podporu do rozpočtu pro rok 2019.  
Administraci programu v okrese Opava bude zajišťovat Regionální sdružení České unie sportu v Opavě – svým servisním pracovištěm – administrátorem bude sekretář Ladislav Kreisel. Znění vyhlášeného Programu včetně povinných příloh a podkladových materiálů pro podávání žádosti naleznete v příloze. Termín podávání žádostí je od 3. do 21. září 2018. Sportovní organizacím budou postupně poskytovány informace k servisovaní vyhlášenému programu a zřizování přístupu do informačního systému pro MSK – IS - SPORT https://is-sport.cz .

Joomla templates by a4joomla