Česká unie sportu MŠMT Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Dotace MŠMT program Můj klub 2019

3.2.2020 
Poskytnutí dotace programu Můj klub 2019 – výzva ke kontrole seznamu
Vzhledem k tomu, že MŠMT dle původního oznámení nezveřejnilo poslední seznam přidělení dotací a my nemáme k dispozici informace, kdo dotaci obdržel, obracíme se na ty SK-TJ, které nejsou uvedeny v seznamu a obdržely dotaci z programu, aby obratem oznámily na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. datum a výši poskytnuté dotace. Dle zatímního individuálních zjišťování u SK-TJ, dotaci v RS ČUS v Opavě obdrželo celkem 78 SK-TJ v celkové výši 14 194 360 Kč. Seznam naleznete zde.

1.2.2020 
Můj klub 2019 - Vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem
Termín pro vyúčtování a vypořádání je stanoven do 15.2.2020. Manuál a tiskopisy k vyúčtování naleznete zde. Tiskopisy rovněž naleznete v IS-SPORT. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, bylo zahájeno zpracovávání vyúčtovávání - tyto SK-TJ budou e-mailem vyzvány, aby si vyzvedly vyúčtování a aby si toto následně naskenované vložily do IS-SPORT https://is-sport.msmt.cz/ a v písemné podobě rovněž odeslaly na MŠMT.

18.1.2020 
Můj klub 2019 - Vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem
Termín pro vyúčtování a vypořádání je stanoven do 15.2.2020. Manuál a tiskopisy k vyúčtování naleznete v příloze. Tiskopisy rovněž naleznete v IS-SPORT.
Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, tiskopisy vyplní příslušný pracovník a SK-TJ si tyto následně naskenované vloží do IS-SPORT https://is-sport.msmt.cz/ a v písemné podobě rovněž odešle na MŠMT.

21.11.2019
Můj klub 2019
V rámci výzvy MŮJ KLUB 2019 byla k 19.11.2019 navržena dotace pro celkem 5 538 žadatelů, 430 klubů nesplnilo podmínky přidělení dotace. K 19.11.2019 bylo vyplaceno 4 783 spolků v celkové výši více než 1,134 mld. Kč, k vyplacení zbývá 755 spolků.

15.11.2019
MŮJ KLUB - X. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo X. část přehledu zaslání dotací z programu. Přehled zaslaných dotací vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze. Pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě bylo zatím zasláno 62 dotací. Od 1.11.2019 v seznamu přibylo 18 SK-TJ z RS ČUS v Opavě.

5.11.2019
MŮJ KLUB - IX. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo IX. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze. K 31.10.2019 byla zaslána dotace pro 3 443 SK-TJ, z toho pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě to bylo 44 zaslaných dotací. Od 19.9.2019 v seznamu přibyly 2 SK-TJ z RS ČUS v Opavě, přičemž 2 SK-TJ v seznamu ubyly. Celkem v letošním roce žadatelé podali v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019 5 950 žádostí, u 67 došlo k zastavení, u 337 zamítnutí, 130 klubů bylo vyzváno k opravě. U 1973 SK TJ byla žádost zkontrolována, splňuje podmínky a tyto SK-TJ čekají na zaslání dotace.

1.11.2019
Informace MŠMT ke stavu programu MŮJ KLUB 2019
K 31.10.2019 v rámci výzvy MŮJ KLUB 2019 již byla navržena dotace u 5.416 žadatelů v celkovém objemu 1 256 756 616 Kč. U 67 žadatelů je usnesením zastaveno dotační řízení, a to z důvodu nesplnění formálních náležitostí (nejčastěji se nejedná o oprávněného žadatele) nebo z důvodu zpětvzetí žádosti. U 337 žadatelů dojde k zamítnutí dotace z důvodu nesplnění podmínek stanovených výzvou. Zbývá 130 klubů. U 70 z těchto klubů se odstraňují nedostatky v žádostech a 60 klubů na výzvu k opravě nereaguje. Celkem v letošním roce žadatelé podali v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019 5.950 žádostí, které se odbor sportu snaží v co nejkratším termínu zpracovat. Seznam proplacených žádostí bude zveřejněn 4.11.2019 po aktualizaci dat.

31.10.2019
Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 – MŮJ KLUB 2019

Vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 – programu MŮJ KLUB 2019 je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2019. Formulář „Vyúčtování dotace za rok 2019“ a formulář „Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv" musí příjemce dotace nahrát a zaslat nejpozději do 15. 2. 2020 (doporučujeme nahrání i zaslání provést v termínu dřívějším, a to do 31. 1. 2020):
Manuál pro dotační program - MŮJ KLUB 2019: MUJ_KLUB_2019_manual vyuctovaní a FV.pdf
Formuláře pro vyúčtování a Finanční vypořádání programu MŮJ KLUB:
MK2019_vyúčtování_vypořádání.xlsx
naleznete v příloze.

8.10.2019
MŮJ KLUB - VIII. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo VIII. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT naleznete v příloze. Žádný SK-TJ z RS ČUS v Opavě nově neobdržel dotaci.   

20.9.2019
MŮJ KLUB - VII. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo VII. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze. K 19.9.2019 byla zaslána dotace pro 2570 SK-TJ, z toho pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě to bylo 45 zaslaných dotací.

22.8.2019
MŮJ KLUB - VI. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo VI. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze. K 15.8.2019 byla zaslána dotace pro 2096 SK-TJ, z toho pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě to bylo 39 zaslaných dotací.

30.7.2019
MŮJ KLUB - V. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo V. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze. K 30.7.2019 byla zaslána dotace pro 1311 SK-TJ, z toho pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě to bylo 15 zaslaných dotací.

19.7.2019
Informace ke kontrolám vyúčtování a podání žádostí programů MŠMT Můj klub
K opakujícím se dotazům ke stavu kontrol vyúčtování a podání žádostí programů Můj klub sdělujeme nositelům dotací a žadatelům SK-TJ, že stav vyúčtování a stav provedené kontroly podané žádosti lze sledovat na IS-SPORT https://is-sport.msmt.cz/ .
Zde v případě, že kontrola byla úspěšně provedena, se objevují texty:
Můj klub 2018 - Vyúčtování schváleno
Můj klub 2019 - Formálně zkontrolovaný – vyhovuje metodice MŠMT
Popřípadě, že žádost či vyúčtování je neúplné či chybné, na toto rovněž upozorňuje příslušný pracovník MŠMT prostřednictvím e-mail pošty. Doporučujeme proto všem SK-TJ pravidelně sledovat svůj e-mail.

4.7.2019
MŮJ KLUB - IV. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo IV. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze. K 30.6.2019 byla zaslána dotace pro 1097 SK-TJ.

25.6.2019
MŮJ KLUB - III. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo III. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze. Z SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě  MŠMT zaslalo dotaci zatím pouze těm SK-TJ, které dotaci neobdržely v roce 2018 - celkem zaslána dotace pro 756 SK-TJ, přehled beze změny - dotace zaslána pouze pro 756 SK-TJ.

5.6.2019
MŮJ KLUB - II. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo II. část přehledu zaslání dotací z programu - celkem zaslána dotace pro 756 SK-TJ (MŠMT do již zveřejněného seznamu dopisuje další SK-TJ) . Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze. MŠMT zaslalo dotaci především těm SK-TJ, které dotaci neobdržely v roce 2018 - u kterých neprovádělo kontrolu vyúčtování.

16.5.2019
MŮJ KLUB - I. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo I. část rozdělení dotací z programu - celkem přidělena dotace pro 579 SK-TJ. Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze.

11.3.2019
Informace k poskytnutí a vyúčtování dotace ze státního rozpočtu  MŠMT 2019 - Můj klub - vzorové rozhodnutí o přidělení dotace 
MŠMT započalo rozesílat těm SK-TJ, které obdržely dotaci Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace, kde vedle výše dotace jsou uvedeny povinnosti příjemce - podmínky použití dotace - vzorové rozhodnutí je uvedeno v příloze. Doporučujeme všem SK-TJ, které o dotaci požádaly, aby se s uvedenými materiály podrobně urychleně seznámily a připravily se na čerpání dotace tak, aby splnily všechny uvedené povinnosti. 

14.2.2019
Program MŮJ KLUB 2019
Připomínáme všem SK-TJ, které podaly žádost o dotaci v Programu MŮJ KLUB 2019, podmínky vyhlášení programu. Rozhodující podmínkou je výběr členského příspěvku v minimální výši 100 Kč na člena a jsou dále stanoveny podmínky čerpání. Z nich upozorňujeme na změnu výše odměn a mzdových nákladů trenérů mládeže, kterou je možné čerpat s limitem do 50 tis. Kč na osobu a měsíc při plném pracovním úvazku. Při zkráceném úvazku se limity krátí úměrně dle uvedené výše úvazku, včetně určení hodinové sazby – limit do cca 280 Kč/hod. A připomínáme rovněž limit počtu hodin u Dohod o provedení práce, který činí 300 hod. ročně. S těmito podmínkami počítejte při novém uzavíraní smluv tak, abyste tyto náklady mohli plně použít při vyúčtovávaní dotace.

3.11.2018
Českou mládež rozhýbou stamiliony z programu Můj klub 2019
Již počtvrté vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotační program Můj klub s přímou podporou sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Letošní počet žádostí „trhnul“ veškeré rekordy – o dotaci se přihlásilo bezmála šest tisíc klubů, ve kterých sportuje přes 700 tisíc dětí a mládeže. Celkové požadavky jsou 1,4 miliardy korun, což je téměř o půl miliardy více než v roce 2018. Více zde zde.

1.11.2018
Česká unie sportu intenzivně pomáhala klubům se zajištěním žádostí o dotace 
V rámci programu Můj klub, který vypsalo počátkem října Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zamíří do sportovních klubů a tělovýchovných jednot částka ve výši 1,5 miliardy korun - více zde.

16.10.2018 
Manuál pro podávání žádostí do programu MŮJ KLUB 2019
Manuál pro podávání žádostí do programu MŮJ KLUB 2019 naleznete v příloze.

27.9.2018
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŮJ KLUB na rok 2019 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2019 (viz příloha) k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let.
Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže. Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT ( http://is-sport.msmt.cz ). Systém bude aktivován nejpozději od pondělí 8. října. Termín pro podání žádostí je stanoven na 31. října 2018.
Pro zjednodušení a zrychlení administrace této Výzvy doporučujeme žadatelům, aby pro stanovení požadované výše dotace použili KALKULAČKU MŮJKLUB (viz příloha), která slouží k výpočtu maximální výše dotace na základě údajů o členské základně žadatele o dotaci.
Další materiály k Výzvě naleznete v příloze:
MŮJ KLUB - Příloha č. 1_Rozpočet.xlsx
MŮJ KLUB - Příloha č. 2_Avízo vratky

Joomla templates by a4joomla