Česká unie sportu MŠMT Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Dotace MŠMT program Můj klub 2019

4.7.2019
MŮJ KLUB - IV. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo IV. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze. K 30.6.2019 byla zaslána dotace pro 1097 SK-TJ.

25.6.2019
MŮJ KLUB - III. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo III. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze. Z SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě  MŠMT zaslalo dotaci zatím pouze těm SK-TJ, které dotaci neobdržely v roce 2018 - celkem zaslána dotace pro 756 SK-TJ, přehled beze změny - dotace zaslána pouze pro 756 SK-TJ.

5.6.2019
MŮJ KLUB - II. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo II. část přehledu zaslání dotací z programu - celkem zaslána dotace pro 756 SK-TJ (MŠMT do již zveřejněného seznamu dopisuje další SK-TJ) . Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze. MŠMT zaslalo dotaci především těm SK-TJ, které dotaci neobdržely v roce 2018 - u kterých neprovádělo kontrolu vyúčtování.

16.5.2019
MŮJ KLUB - I. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo I. část rozdělení dotací z programu - celkem přidělena dotace pro 579 SK-TJ. Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze.

11.3.2019
Informace k poskytnutí a vyúčtování dotace ze státního rozpočtu  MŠMT 2019 - Můj klub - vzorové rozhodnutí o přidělení dotace 
MŠMT započalo rozesílat těm SK-TJ, které obdržely dotaci Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace, kde vedle výše dotace jsou uvedeny povinnosti příjemce - podmínky použití dotace - vzorové rozhodnutí je uvedeno v příloze. Doporučujeme všem SK-TJ, které o dotaci požádaly, aby se s uvedenými materiály podrobně urychleně seznámily a připravily se na čerpání dotace tak, aby splnily všechny uvedené povinnosti. 

14.2.2019
Program MŮJ KLUB 2019
Připomínáme všem SK-TJ, které podaly žádost o dotaci v Programu MŮJ KLUB 2019, podmínky vyhlášení programu. Rozhodující podmínkou je výběr členského příspěvku v minimální výši 100 Kč na člena a jsou dále stanoveny podmínky čerpání. Z nich upozorňujeme na změnu výše odměn a mzdových nákladů trenérů mládeže, kterou je možné čerpat s limitem do 50 tis. Kč na osobu a měsíc při plném pracovním úvazku. Při zkráceném úvazku se limity krátí úměrně dle uvedené výše úvazku, včetně určení hodinové sazby – limit do cca 280 Kč/hod. A připomínáme rovněž limit počtu hodin u Dohod o provedení práce, který činí 300 hod. ročně. S těmito podmínkami počítejte při novém uzavíraní smluv tak, abyste tyto náklady mohli plně použít při vyúčtovávaní dotace.

3.11.2018
Českou mládež rozhýbou stamiliony z programu Můj klub 2019
Již počtvrté vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotační program Můj klub s přímou podporou sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Letošní počet žádostí „trhnul“ veškeré rekordy – o dotaci se přihlásilo bezmála šest tisíc klubů, ve kterých sportuje přes 700 tisíc dětí a mládeže. Celkové požadavky jsou 1,4 miliardy korun, což je téměř o půl miliardy více než v roce 2018. Více zde zde.

1.11.2018
Česká unie sportu intenzivně pomáhala klubům se zajištěním žádostí o dotace 
V rámci programu Můj klub, který vypsalo počátkem října Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zamíří do sportovních klubů a tělovýchovných jednot částka ve výši 1,5 miliardy korun - více zde.

16.10.2018 
Manuál pro podávání žádostí do programu MŮJ KLUB 2019
Manuál pro podávání žádostí do programu MŮJ KLUB 2019 naleznete v příloze.

27.9.2018
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŮJ KLUB na rok 2019 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2019 (viz příloha) k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let.
Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže. Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT ( http://is-sport.msmt.cz ). Systém bude aktivován nejpozději od pondělí 8. října. Termín pro podání žádostí je stanoven na 31. října 2018.
Pro zjednodušení a zrychlení administrace této Výzvy doporučujeme žadatelům, aby pro stanovení požadované výše dotace použili KALKULAČKU MŮJKLUB (viz příloha), která slouží k výpočtu maximální výše dotace na základě údajů o členské základně žadatele o dotaci.
Další materiály k Výzvě naleznete v příloze:
MŮJ KLUB - Příloha č. 1_Rozpočet.xlsx
MŮJ KLUB - Příloha č. 2_Avízo vratky

Joomla templates by a4joomla