Česká unie sportu MŠMT Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Dotace SMO 2019

Informace o poskytování dotací pro SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města

31.1.2020
Program Sport 2019 Statutárního města Opavy – SK/TJ - vyúčtování
Sdělujeme všem SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví a které mají sídlo na území Statutárního města Opavy, že dne 31.1.2020 jim bylo odevzdáno vyúčtování jejich dotace přímo Statutárnímu městu Opava. 

28.1.2020
Program Sport 2019 Statutárního města Opavy – SK/TJ - vyúčtování
Připomínáme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že termín odevzdání vyúčtování je stanoven do 31.1.2020, vyúčtování se odevzdává přímo Statutárnímu městu Opava. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, těm v rámci kompletních služeb vyúčtování zpracuje přímo RS ČUS. Bližší informace včetně tiskopisů k účtování naleznete zde.

18.1.2020
Program Sport 2019 Statutárního města Opavy – SK/TJ - vyúčtování
Sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že po provedené změně poskytování finančních prostředků, kdy dotace je poskytována přímo SK-TJ a ne přes RS ČUS v Opavě, jak tomu bylo do roku 2018, že v tomto případě si každá SK-TJ podává vyúčtování samostatně. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, těm v rámci kompletních služeb vyúčtování zpracuje přímo RS ČUS. Termín odevzdání je stanoven do 31.1.2020.
Vyúčtování se zpracovává obdobným systémem jako tomu bylo v minulosti, je podrobně popsáno v příloze smlouvy o poskytnutí dotace, kterou SK-TJ obdržely. Zpracovává se seznam použitých účetních dokladů (tabulka v příloze), účetní doklady a další doklady k vyúčtování se označují - přikládají se k nim doklady o úhradě (bezhotovostně - bankovní výpis, hotovostně - výdajový pokladní doklady). Povinné spolufinancování se dokládá výstupem z účetního SW, přikládá se rovněž povinná zpráva a prezentace SMO. Tiskopisy k vyúčtování naleznete v příloze.

18.1.2020
Program Sport 2019 Statutárního města Opavy – SK/TJ
Sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že po provedené novelizaci webových stránek SMO informace k vyhlášenému programu naleznete zde. Vyhodnocení programu včetně výše přidělených dotací pak naleznete zde.

28.3.2019
Program Sport 2019 Statutárního města Opavy – SK/TJ
Zastupitelé SMO na svém 4. zasedání 18.3.2019 schválili výši přidělených finančních prostředků žadatelům v dotačním programu Sport pro rok 2019. Tabulku naleznete v příloze.

1.11.2018
Podané žádosti Dotace Sport 2019 Statutárního města Opavy – SK/TJ 
Sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že podanou žádost o dotaci včetně všech požadovaných písemných příloh a nahraných dat na CD jsme odevzdali na podatelně SMO. Prostřednictvím RS ČUS v Opavě bylo odevzdáno celkem 73 žádostí SK/TJ, kdy RS bylo plně nápomocno při zpracování žádostí a získávání všech potřebných příloh. 

20.9.2018
Statutární město Opava vyhlásilo dotační program Sport 2018. Bližší informace naleznete zde.

RS ČUS v Opavě stejně jako v předchozích letech Vám bude plně nápomocno při podávání žádostí. Systém podávání žádostí je obdobný jako v předchozích letech, nově od r. 2018 je zařazena povinnost žadatele importovat, aktualizovat a udržovat členskou základnu v Informačním systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy.

Přehrání dat z Informačního systému ČUS do Informačního systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy Vám provede RS ČUS v Opavě při podání žádosti.

Joomla templates by a4joomla