Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Dotace SMO 2020

Informace o poskytování dotací pro SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města

- Žádosti o  dotace
- Vyúčtování dotace

30.1.2021
Odevzdání vyúčtování dotačního programu SPORT 2020 Statutárnímu městu Opava 
RS ČUS v Opavě všem těm 49 SK-TJ, které mají sídlo na území SMO a kterým RS ČUS vede účetnictví, odevzdalo vyúčtování dotace programu SPORT 2020.

27.1.2021
Vyúčtování dotačního programu SPORT 2020 Statutárního města Opava
Připomínáme, že termín vyúčtování Programu za rok 2020 je stanoven do 31.1.2021. Vyúčtování leze podat na podatelnu magistrátu do pátku 29.1.2021 nebo jej odeslat poštou s podáním do 31.1.2021. Každá SK-TJ podává vyúčtování samostatně, těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, těm v rámci kompletních služeb vyúčtování zpracuje přímo RS ČUS. Bližší informace včetně tiskopisů k vyúčtování naleznete zde.

14.1.2021
Dotační program SPORT 2020 Statutárního města Opava
Termín vyúčtování Programu za rok 2020 je stanoven do 31.1.2021 s podáním na Podatelnu SMO. Sdělujeme všem SK-TJ, které mají sídlo na území Statutárního města Opavy, že po provedené změně poskytování finančních prostředků, kdy dotace je poskytována přímo SK-TJ, v tomto případě si každá SK-TJ podává vyúčtování samostatně. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, těm v rámci kompletních služeb vyúčtování zpracuje přímo RS ČUS. Bližší informace včetně tiskopisů k vyúčtování naleznete zde.

21.12.2020
Pokyny k závěrečnému vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu statutárního města Opavy v rámci dotačního programu SPORT 2020
Kompletní informace k programu včetně tiskopisů k vyúčtování naleznete zde. Pokyny k závěrečnému vyúčtování naleznete zde.

1.5.2020
Rozeslání smluv dotace Sport 2020 programu S1 Statutárního města Opavy – SK/TJ 
Po zajištění podpisu smluv Programu S1 na SCS ČUS sdruženým SK-TJ majícím sídlo na území Statutárního města Opavy, byly smlouvy předány na SMO, které provedlo rozeslání finančních prostředků na SK-TJ. Podepsané smlouvy si SCS ČUS  vyzvedlo na SMO a těm SK-TJ, kterým SCS ČUS nezpracovává účetnictví, smlouvy rozeslalo. Smlouvy těch SK-TJ, kterým SCS zpracovává účetnictví, byly založeny do jejich materiálů. 

14.2.2020
Úpravy rozpočtů u podaných žádostí o dotaci Sport 2020 programu S1 Statutárního města Opavy – SK/TJ a podepsání smluv 
RS ČUS všem sdruženým SK-TJ majícím sídlo na území Statutárního města Opavy, které podaly žádost o dotaci po konzultaci s příslušnými pracovníky, upravily rozpočty na přidělenou dotaci a provedlo kontrolu návrhu smluv a odeslalo oba materiály na SMO. Po dohodě se SMO se smlouvy o poskytnutí dotace se budou podepisovat na RS ČUS v Opavě, SK-TJ budou k podpisu vyzvány e-mail zprávou.

20.10.2019
Schválené přidělení finančních dotací pro rok 2020 programu Sport 2020 Statutárního města Opavy – SK/TJ 
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 9. zasedání dne 16.12.2019 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2020.
Vyhodnocení jednotlivých dotačních programů za rok 2020 včetně přidělených dotací je uvedeno v samostatných souborech v příloze, a nebo přímo na stránkách SMO zde. Všichni žadatelé budou informováni o výsledcích dotačního řízení prostřednictvím písemného sdělení a to do 31.01.2020.
Smlouvy s příjemci dotací
Úspěšní žadatelé budou prokazatelným způsobem s určením lhůty vyzváni odborem rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy k podpisu veřejnoprávní smlouvy. Povinnosti příjemců dotací při prezentaci finanční spoluúčasti
Finanční spoluúčast Statutárního města Opavy (poskytovatele dotace) musí být prezentována vhodným způsobem během všech činností realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace i při prezentaci projektu, např. v médiích, na internetu, v interních nebo výročních zprávách o realizaci projektu apod.
Příjemci dotace jsou povinni v průběhu realizace projektu, bez ohledu na termín uzavření smlouvy, prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat statutární město Opava coby poskytovatele dotace (rozsah povinností příjemce dotace - viz. vzorové smlouvy jednotlivých dotačních programů zveřejněných na webu města).
Příjemce je povinen postupovat dle Podmínek užití loga a vypůjčení banneru/roll upu. Upozorňujeme, že k závěrečnému vyúčtování projektu je nutno doložit způsob prezentace Statutárního města Opavy (fotodokumentace apod.).

22.10.2019
Podané žádosti Dotace Sport 2020 Statutárního města Opavy – SK/TJ 
Sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že podanou žádost o dotaci včetně všech požadovaných písemných příloh a nahraných dat na CD jsme odevzdali na podatelně SMO. Prostřednictvím RS - SCS ČUS v Opavě bylo odevzdáno celkem 78 žádostí SK/TJ, kdy SCS bylo plně nápomocno při zpracování žádostí a získávání všech potřebných příloh. 

21.8.2019
Dotační Program SPORT 2020

SMO připravilo pro zájemce o dotace semináře, které se uskuteční se v průběhu září a účastníkům na nich odborní pracovníci Magistrátu města Opavy vysvětlí nový systém programu a odpoví na dotazy – více na https://www.opava-city.cz/cs/novy-system-dotaci-zajemcum-vysvetli-seminare

15.8.2019
Program Sport 2020 Statutárního města Opava
V současné době SCS ČUS Opava pro SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy provádí kontrolu podkladů pro dotační program Sport 2020 – kontroluje a zajišťuje potřebné dokumenty, které se podávají jako přílohy. Termín podávání žádostí je od 15.9. do 15.10.2019. SCS ČUS Opavě stejně jako v předchozích letech bude SK-TJ plně nápomocno při podávání žádostí. Systém podávání žádostí je podobný jako v předchozích letech. Připomínáme, že od r. 2018 je zařazena povinnost žadatele importovat, aktualizovat a udržovat členskou základnu v Informačním systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy. Přehrání dat z Informačního systému ČUS do Informačního systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy provede SCS ČUS Opava při podání žádosti podávaných prostřednictvím RS ČUS v Opavě.

7.7.2019
Statutární město Opava vyhlásilo dotační program Sport 2020. Bližší informace naleznete zde. Termín podávání žádostí je od 15.9. do 15.10.2019. RS ČUS v Opavě stejně jako v předchozích letech Vám bude plně nápomocno při podávání žádostí. Systém podávání žádostí je podobný jako v předchozích letech. Připomínáme, že od r. 2018 je zařazena povinnost žadatele importovat, aktualizovat a udržovat členskou základnu v Informačním systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy.
Přehrání dat z Informačního systému ČUS do Informačního systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy Vám provede RS ČUS v Opavě při podání žádosti.

Joomla templates by a4joomla