Česká unie sportu MŠMT Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Dotace SMO 2020

Informace o poskytování dotací pro SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města

- Žádosti o  dotace
- Vyúčtování dotace

1.5.2020
Rozeslání smluv dotace Sport 2020 programu S1 Statutárního města Opavy – SK/TJ 
Po zajištění podpisu smluv Programu S1 na SCS ČUS sdruženým SK-TJ majícím sídlo na území Statutárního města Opavy, byly smlouvy předány na SMO, které provedlo rozeslání finančních prostředků na SK-TJ. Podepsané smlouvy si SCS ČUS  vyzvedlo na SMO a těm SK-TJ, kterým SCS ČUS nezpracovává účetnictví, smlouvy rozeslalo. Smlouvy těch SK-TJ, kterým SCS zpracovává účetnictví, byly založeny do jejich materiálů. 

14.2.2020
Úpravy rozpočtů u podaných žádostí o dotaci Sport 2020 programu S1 Statutárního města Opavy – SK/TJ a podepsání smluv 
RS ČUS všem sdruženým SK-TJ majícím sídlo na území Statutárního města Opavy, které podaly žádost o dotaci po konzultaci s příslušnými pracovníky, upravily rozpočty na přidělenou dotaci a provedlo kontrolu návrhu smluv a odeslalo oba materiály na SMO. Po dohodě se SMO se smlouvy o poskytnutí dotace se budou podepisovat na RS ČUS v Opavě, SK-TJ budou k podpisu vyzvány e-mail zprávou.

20.10.2019
Schválené přidělení finančních dotací pro rok 2020 programu Sport 2020 Statutárního města Opavy – SK/TJ 
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 9. zasedání dne 16.12.2019 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2020.
Vyhodnocení jednotlivých dotačních programů za rok 2020 včetně přidělených dotací je uvedeno v samostatných souborech v příloze, a nebo přímo na stránkách SMO zde. Všichni žadatelé budou informováni o výsledcích dotačního řízení prostřednictvím písemného sdělení a to do 31.01.2020.
Smlouvy s příjemci dotací
Úspěšní žadatelé budou prokazatelným způsobem s určením lhůty vyzváni odborem rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy k podpisu veřejnoprávní smlouvy. Povinnosti příjemců dotací při prezentaci finanční spoluúčasti
Finanční spoluúčast Statutárního města Opavy (poskytovatele dotace) musí být prezentována vhodným způsobem během všech činností realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace i při prezentaci projektu, např. v médiích, na internetu, v interních nebo výročních zprávách o realizaci projektu apod.
Příjemci dotace jsou povinni v průběhu realizace projektu, bez ohledu na termín uzavření smlouvy, prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat statutární město Opava coby poskytovatele dotace (rozsah povinností příjemce dotace - viz. vzorové smlouvy jednotlivých dotačních programů zveřejněných na webu města).
Příjemce je povinen postupovat dle Podmínek užití loga a vypůjčení banneru/roll upu. Upozorňujeme, že k závěrečnému vyúčtování projektu je nutno doložit způsob prezentace Statutárního města Opavy (fotodokumentace apod.).

22.10.2019
Podané žádosti Dotace Sport 2020 Statutárního města Opavy – SK/TJ 
Sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že podanou žádost o dotaci včetně všech požadovaných písemných příloh a nahraných dat na CD jsme odevzdali na podatelně SMO. Prostřednictvím RS - SCS ČUS v Opavě bylo odevzdáno celkem 78 žádostí SK/TJ, kdy SCS bylo plně nápomocno při zpracování žádostí a získávání všech potřebných příloh. 

21.8.2019
Dotační Program SPORT 2020

SMO připravilo pro zájemce o dotace semináře, které se uskuteční se v průběhu září a účastníkům na nich odborní pracovníci Magistrátu města Opavy vysvětlí nový systém programu a odpoví na dotazy – více na https://www.opava-city.cz/cs/novy-system-dotaci-zajemcum-vysvetli-seminare

15.8.2019
Program Sport 2020 Statutárního města Opava
V současné době SCS ČUS Opava pro SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy provádí kontrolu podkladů pro dotační program Sport 2020 – kontroluje a zajišťuje potřebné dokumenty, které se podávají jako přílohy. Termín podávání žádostí je od 15.9. do 15.10.2019. SCS ČUS Opavě stejně jako v předchozích letech bude SK-TJ plně nápomocno při podávání žádostí. Systém podávání žádostí je podobný jako v předchozích letech. Připomínáme, že od r. 2018 je zařazena povinnost žadatele importovat, aktualizovat a udržovat členskou základnu v Informačním systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy. Přehrání dat z Informačního systému ČUS do Informačního systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy provede SCS ČUS Opava při podání žádosti podávaných prostřednictvím RS ČUS v Opavě.

7.7.2019
Statutární město Opava vyhlásilo dotační program Sport 2020. Bližší informace naleznete zde. Termín podávání žádostí je od 15.9. do 15.10.2019. RS ČUS v Opavě stejně jako v předchozích letech Vám bude plně nápomocno při podávání žádostí. Systém podávání žádostí je podobný jako v předchozích letech. Připomínáme, že od r. 2018 je zařazena povinnost žadatele importovat, aktualizovat a udržovat členskou základnu v Informačním systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy.
Přehrání dat z Informačního systému ČUS do Informačního systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy Vám provede RS ČUS v Opavě při podání žádosti.

Joomla templates by a4joomla