Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

GDPR

12.9.2018
Vzorové dokumenty pro SK-TJ k problematice GDPR
ČUS poskytuje další informace a modelové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
GDPR_info 2018.09.12 Metodické pokyny k dokumentům - bezpečnostní směrnice, skartační řád a zpracovatelská smlouva_klub
GDPR_info 2018.09.12 Vzorový spisový a skartační řád
GDPR_info 2018.09.12 Vzorová zpracovatelská smlouva
GDPR_info 2018.09.12 Vzorová bezpečnostní směrnice - klub

6.9.2018
Vzorové dokumenty pro sportovní svazy k problematice GDPR
ČUS poskytuje další informace a modelové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
GDPR_info 2018.09.06 Metodické pokyny k dokumentům deklarace, záznam o činnostech zpracování OÚ a směrnice o evidenci členské základny
GDPR_info 2018.09.06 Vzorová deklarace svaz
GDPR_info 2018.09.06 Vzorová směrnice evidence členské základny svaz
GDPR_info 2018.09.06 Vzorový záznam o činnostech zpracování OÚ_svaz
Podrobné informace a výše uvedené vzorové materiály naleznete v příloze.

5.9.2018
Vzorové dokumenty pro SK-TJ k problematice GDPR
ČUS poskytuje další informace a modelové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
GDPR_info 2018.09.05 Vzorová deklarace_klub
GDPR_info 2018.09.05 Vzorový záznam o činnostech zpracování OÚ_klub
GDPR_info 2018.09.05 Metodické pokyny k dokumentům_deklarace a záznam o činnostech zpracování OÚ
Podrobné informace a výše uvedené vzorové materiály naleznete v příloze.

19.7.2018
GDPR - další informace pro SK-TJ a sportovní svazy 
ČUS poskytuje další informace a modelové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
- Odpovědi k otázkám GDPR (2018.07.19.)
- Informace a souhlas rodiče člena se zpracováním jeho osobních údajů - GDPR pro TJ-SK a sportovní svazy.
Podrobné informace a vzor souhlasu naleznete v příloze.

27.6.2018
GDPR - další informace pro sportovní svazy 
V příloze poskytujeme další informace a modelové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) pro sportovní svazy.
V příloze naleznete: 
- GDPR_info 2018.06.27 Cíle dokumentu modelové srovnávací analýzy - svaz
- GDPR_info 2018.06.27 Doporučený postup při vyplnění modelové srovnávací analýzy - svaz
- GDPR_info 2018.06.27 Modelová srovnávací analýza - svaz

24.6.2018
Směrnice o evidenci členské základny České unie sportu, z.s.
V souladu s článkem III. odst. 7 a článkem VII. odst. 6 písm. b) Stanov ČUS byla schválena Výkonným výborem ČUS dne 19. 6. 2018 nová směrnice o evidenci členské základny České unie sportu, z.s., která reflektuje "nový" Informační systém ČUS a nové nařízení EU o ochraně osobních údajů tzv. GDPR. Směrnici naleznete v příloze.

15.6.2018
GDPR - další informace pro SK-TJ
V příloze poskytujeme další informace a modelové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
V příloze naleznete:
 - GDPR_info 2018.06.15 Cíle dokumentu modelové srovnávací analýzy – jak dokument využít 
 - GDPR_info 2018.06.15 Modelová srovnávací analýzu pro jednooddílový (jednooborový) klub 
 - GDPR_info 2018.06.15 Modelová srovnávací analýzu pro víceoddílový klub 
 - GDPR_info 2018.06.15 Doporučený postup při vyplnění modelové srovnávací analýzy 
 - GDPR_info 2018.06.15 Odpovědi na časté dotazy k GDPR – druhá vlna

14.5.2018
GDPR - další informace pro SK-TJ
V přílohách jsou uvedeny další pokyny k problematice GDPR
- GDPR_info 2018.05.14
- GDPR_info 2018.05.14 Doporučení (základní pravidla) pro sportovní spolky
- GDPR_info 2018.05.14 Odpovědi na nejčastější dotazy k GDPR ve sportu (k souhlasu se zpracováním osobních údajů)

10.5.2018
GDPR - Povinnosti vyplývající pro národní sportovní svazy a další sportovní subjekty (SK-TJ)
Česká unie sportu a Český olympijský výbor poskytují informace k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) – více v příloze.

10.4.2018
Informace sdruženým subjektům GDPR 1 - Souhlas členů se zpracováním osobních údajů
Česká unie sportu ve spolupráci s odborným dodavatelem připravuje dokumentaci k přizpůsobení se novým pravidlům v oblasti ochrany osobních dat, které začínají platit 25.5.2018.

Prvním harmonizačním krokem je splnění informační povinnosti vůči členům a zajištění souhlasu se zpracováním osobních údajů členů sportovních spolků. Pro alespoň částečné zjednodušení procesu získávání podpisů od jednotlivých členů, byly tyto dvě oblasti spojeny do jednoho dokumentu. Pro tyto účely byl vypracován Vzorový formulář informovanosti a souhlasu se zpracováním osobních údajů, který naleznete v příloze.
Je třeba, aby kluby a jednoty nově informovaly všechny své členy o zpracování jejich osobních údajů v rámci spolku, a nově zajistili jejich souhlas se zpracováním osobních údajů, podpisem vzorového formuláře. Takto je třeba postupovat u všech členů, tedy nikoli pouze u nově přijímaných, ale i u stávajících. Formuláře s podepsanými souhlasy je zapotřebí v klubu, tělovýchovné jednotě, důsledně archivovat.
Je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o první harmonizační krok činnosti sportovních spolků s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Následně bude třeba přijímat další opatření v rámci harmonizačních kroků s nařízením EU k ochraně osobních údajů (GDPR). I pro realizaci těchto dalších opatření budou moci SK a TJ využít závěrů a doporučení odborné firmy, která řeší ochranu osobních údajů pro ČUS, a vzorové postupy pro svazy a SK/TJ.
Další kroky budeme oznamovat ihned poté, kdy bude mít ČUS tyto závěry a doporučení k dispozici. Proces je zdržen absencí potřebného národního zákona k ochraně osobních dat, který měl nařízení EU doprovázet a doplnit některé výklady. Více informací naleznete v přiložené příloze Informace sdruženým subjektům GDPR 1 - Souhlas členů se zpracováním osobních údajů.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.04.09 Informace sdruženým subjektům GDPR 1 - Souhlas členů se zpracováním osobních údajů.pdf)GDPR_info 2018.04.09 Informace sdruženým subjektům GDPR 1 - Souhlas členů se zpracováním osobních údajů.pdf[ ]1113 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.05.09 ČUS a ČOV.pdf)GDPR_info 2018.05.09 ČUS a ČOV.pdf[ ]511 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.05.14 Doporučení (základní pravidla) pro sportovní spolky.pdf)GDPR_info 2018.05.14 Doporučení (základní pravidla) pro sportovní spolky.pdf[ ]614 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.05.14 Odpovědi na nejčastější dotazy k GDPR ve sportu (k souhlasu se zpracováním osobních údajů).pdf)GDPR_info 2018.05.14 Odpovědi na nejčastější dotazy k GDPR ve sportu (k souhlasu se zpracováním osobních údajů).pdf[ ]570 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.05.14.pdf)GDPR_info 2018.05.14.pdf[ ]295 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.06.15 Cíle modelové srovnávací analýzy.pdf)GDPR_info 2018.06.15 Cíle modelové srovnávací analýzy.pdf[ ]347 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.06.15 Doporučený postup při vyplnění modelové srovnávací analýzy.pdf)GDPR_info 2018.06.15 Doporučený postup při vyplnění modelové srovnávací analýzy.pdf[ ]413 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.06.15 Odpovědi k otázkám GDPR_druhá vlna.pdf)GDPR_info 2018.06.15 Odpovědi k otázkám GDPR_druhá vlna.pdf[ ]308 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.06.15 Srovn. analýza jednooddílový klub.docx)GDPR_info 2018.06.15 Srovn. analýza jednooddílový klub.docx[ ]104 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.06.15 Srovn. analýza víceoddílový klub.docx)GDPR_info 2018.06.15 Srovn. analýza víceoddílový klub.docx[ ]114 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.06.27 Cíle dokumentu modelové srovnávací analýzy - svaz.pdf)GDPR_info 2018.06.27 Cíle dokumentu modelové srovnávací analýzy - svaz.pdf[ ]356 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.06.27 Doporučený postup při vyplnění modelové srovnávací analýzy - svaz.pdf)GDPR_info 2018.06.27 Doporučený postup při vyplnění modelové srovnávací analýzy - svaz.pdf[ ]424 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.06.27 Modelová srovnávací analýza - svaz.docx)GDPR_info 2018.06.27 Modelová srovnávací analýza - svaz.docx[ ]115 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.07.19 Odpovědi na nejčastější dotazy k GDPR ve sportu.pdf)GDPR_info 2018.07.19 Odpovědi na nejčastější dotazy k GDPR ve sportu.pdf[ ]667 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.09.05 Metodické pokyny k dokumentům_deklarace a záznam o činnostech zpracování OÚ.docx)GDPR_info 2018.09.05 Metodické pokyny k dokumentům_deklarace a záznam o činnostech zpracování OÚ.docx[ ]17 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.09.05 Vzorová deklarace_klub.docx)GDPR_info 2018.09.05 Vzorová deklarace_klub.docx[ ]25 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.09.05 Vzorový záznam o činnostech zpracování OÚ_klub.docx)GDPR_info 2018.09.05 Vzorový záznam o činnostech zpracování OÚ_klub.docx[ ]53 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.09.06 Metodické pokyny k dokumentům deklarace, záznam o činnostech zpracování OÚ a směrnice o evidenci členské základny.docx)GDPR_info 2018.09.06 Metodické pokyny k dokumentům deklarace, záznam o činnostech zpracování OÚ a směrnice o evidenci členské základny.docx[ ]18 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.09.06 Vzorová deklarace_svaz.docx)GDPR_info 2018.09.06 Vzorová deklarace_svaz.docx[ ]24 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.09.06 Vzorová směrnice evidence členské zakladny_svaz.docx)GDPR_info 2018.09.06 Vzorová směrnice evidence členské zakladny_svaz.docx[ ]51 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.09.06 Vzorový záznam o činnostech zpracování OÚ_svaz.docx)GDPR_info 2018.09.06 Vzorový záznam o činnostech zpracování OÚ_svaz.docx[ ]52 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.09.12 Metodicke pokyny k dokumentum_bezpecnostni smernice, skartacni rad a zpracovatelska smlouva_klub.docx)GDPR_info 2018.09.12 Metodicke pokyny k dokumentum_bezpecnostni smernice, skartacni rad a zpracovatelska smlouva_klub.docx[ ]17 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.09.12 Vzorová  bezpečnostní směrnice_klub.docx)GDPR_info 2018.09.12 Vzorová bezpečnostní směrnice_klub.docx[ ]70 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.09.12 Vzorová zpracovatelská smlouva.docx)GDPR_info 2018.09.12 Vzorová zpracovatelská smlouva.docx[ ]27 kB
Stáhnout tento soubor (GDPR_info 2018.09.12 Vzorový spisový a skartační řád.docx)GDPR_info 2018.09.12 Vzorový spisový a skartační řád.docx[ ]39 kB
Stáhnout tento soubor (Informace a souhlas člena se zpracováním osobních údajů - GDPR.docx)Informace a souhlas člena se zpracováním osobních údajů - GDPR.docx[ ]25 kB
Stáhnout tento soubor (Informace a souhlas rodiče člena se zpracováním jeho osobních údajů - GDPR.docx)Informace a souhlas rodiče člena se zpracováním jeho osobních údajů - GDPR.docx[ ]21 kB
Stáhnout tento soubor (Směrnice ČUS č. 1-2018 o evidenci členské základny.pdf)Směrnice ČUS č. 1-2018 o evidenci členské základny.pdf[ ]1119 kB
Joomla templates by a4joomla