Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Národní sportovní agentura

Národní sportovní agentura - vstup na webové stránky

24.11.2020
Kontrola sportovců v Rejstříku sportu
Národní sportovní agentura zaslala žadatelům programu Můj klub 2021 výzvu, abyste si provedli kontrolu správnosti seznamu sportovců, kteří byli do žádosti vybráni. K tomuto Vám sdělujeme, abyste si v Rejstříku provedli kontrolu a u sportovců, kteří mají stav Nenalezeno, si provedli opravu – jedná se vesměs o chyby v diakritice – chybí čárky, háčky apod., toto si opravte. Případné chyby v diakritice si zároveň opravte i v Informačním systému ČUS https://iscus.cz/admin tak, aby při dalším exportu se již v Rejstříku sportu NSA neobjevovaly. Podanou smlouvu se doporučuje ponechat a z těchto výše uvedených důvodů ji nepodávat znovu.

31.10.2020
Vyhlášené výzvy Národní sportovní agentury
Národní sportovní agentura do 31.10.2020 vyhlásila následující programy určené pro SK-TJ - zde.
Výzva Můj klub 2021 - Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let. 
Výzva VSA ZPS 2021 - Výzva je zaměřena na významné sportovní akce zdravotně postižených sportovců konané v roce 2021.

1.10.2020
Rejstřík sportu Národní sportovní agentury
Zásadní pro podání žádosti Můj Klub 2021 a dalších žádostí je Rejstřík sportu NSA ( https://rejstriksportu.cz/ ). V rámci výzvy Můj Klub 2021, doporučujeme pro SK-TJ tento postup: Provést registraci do Rejstříku sportu NSA (pokud už tak neučinily) i se zasláním vygenerovaného dokumentu na NSA (bez tohoto kroku nebude NSA data migrovat do „nové“ podoby Rejstříku).
Aktualizovat údaje o sportovcích a trenérech do 8. 10. 2020. K tomu může SK/TJ využít IS ČUS, kde je již nyní k dispozici na kartě členové či v jednotlivých oddílech funkce „Export rejstřík“, která umožňuje vytvoření souboru „csv“ v aktuálně požadované struktuře dat pro nahrání do „starého“ prostředí Rejstříku NSA. Protože nevíme, jak bude vypadat datová struktura souboru pro nahrání sportovců a trenérů v „novém“ prostředí, doporučujeme, aby SK /TJ aktualizovaly údaje o sportovcích a trenérech už ve „starém“ prostředí, tj. do 8. 10. 2020. Ve „starém“ prostředí Rejstříku NSA je pro aktualizaci dat nutné nejprve stornovat starý zápis a následně provést nový zápis. Zápisy se totiž nepřepisují.
Současná podoba „starého“ prostředí Rejstříku sportu, bude přístupná do 8. 10. 2020. V termínu od 8.10. - 15.10.2020 nebude Rejstřík sportu NSA přístupný z důvodu migrace dat ze „starého“ prostředí do „nového“ prostředí Rejstříku. Od 15.10.2020 by mělo být spuštěno „nové“ prostředí Rejstříku sportu, které bude obsahovat i formulář pro podání žádosti na Můj Klub 2021. V této chvíli platí, že přístupové údaje budou stejné jako ve "starém" prostředí, není potřeba nové registrace. Registraci budou muset provést pouze SK/TJ, které ji ještě neprovedly ve "starém" prostředí. Seznam sportovců od 3 do 23 let bude automaticky překlopen do formuláře žádosti o dotaci ze zapsaných údajů Rejstříku sportu. Podle současných informací vyplývajících z diskuse s NSA, údaje o četnosti tréninkových jednotek a účasti v soutěžích, budou žadatelé muset zadávat jednotlivě přímo v žádosti o dotaci.

8.11.2019
Národní sportovní agentura se představila na půdě ČUS. Role územních pracovišť bude důležitá, prohlásil Hnilička
Jaké jsou vize a hlavní úkoly Národní sportovní agentury, která vznikla v srpnu a od roku 2021 přebere kompletně státní podporu od MŠMT? To se mohli dozvědět zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot na republikové poradě, která se konala ve čtvrtek 7. listopadu v aule České unie sportu. Plány prezentoval předseda agentury Milan Hnilička nebo místopředseda Ivo Lukš. „Rádi bychom zrealizovali několik dalších seminářů, abychom dostatečně informovali celé sportovní prostředí o našich úmyslech, jak pomoci českému sportu. Tohle je první z nich,“ tvrdil Milan Hnilička. Více zde.

7.11.2019
Národní sportovní agentura
Národní sportovní agentura se představila na poradě zástupců OS-RS ČUS v Praze. Prezentaci naleznete v příloze.

Joomla templates by a4joomla