Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Servisní centrum sportu

Servisní centrum sportu ČUS Opava poskytuje sportovním subjektům služby, které zajišťují sekretář VV - referent SCS, ekonomka a účetní.

Poskytované služby sportovním svazům a sportovním odvětvím:
a) Organizační služby:
- sekretář VV - referent servisního centra sportu - jmenovaný sekretář u sportovních svazů (hokejbal, lední hokej, tenis, volejbal, rekreační sport) - běžná sekretářská práce
- zpracování rozlosování soutěží, zpracování výsledků a tabulek soutěží - lední hokej, volejbal, rekreační sporty - fotbal
- zpracování internetových stránek - sportovní svazy s uváděním informací - propozic, výsledků, zápisů z jednání a dalších informací
- poskytnutí zázemí pro činnost okresních sportovních svazů - prostorové, organizační, poskytnutí připojení k internetu, kopírovací služby, poštovní služby
- poskytnutí kancelářských prostor - zasedacích místností včetně příslušenství - skladových prostor, archivu, sociálního zařízení
- poštovní a spojové služby včetně internetu a e-mailu
- součinnost při využití autoprovozu

b) Ekonomické služby
- přímé vedení účetnictví (podvojné - v současné době pro 8 svazů (fotbal, kuželky, lední hokej, stolní tenis, šachy, tenis, volejbal a rekreační sport), u 5 okresních svazů jejich financování na úrovni okresu neprobíhá
- zpracování žádostí a vyúčtování dotací a grantů
- pomoc při podávání žádostí a administrace neinvestičních dotací podle podmínek vyhlašovatele

Poskytované služby sportovním klubům a tělovýchovným jednotám:
a) Legislativní a organizační služby:
- zpracování stanov zájemcům o založení spolku, pomoc při registraci
- zpracování novel stanov
- pomoc při založení účtu u peněžního ústavu (neziskový sektor Poštovní spořitelna přímo na pracovišti RS ČUS v Opavě)
- pomoc při vlastním fungování (valná hromada, výkonný výbor, akce)
- účast při jednání s městy a obcemi, krajem k problematice SK-TJ (majetkové záležitosti, organizace akcí)
- statistika a informační systém
- pomoc při organizování významných akcí (MS, ME)
- pomoc při zpracování vnitřních předpisů - metodická a legislativní pomoc
- pomoc při jednání s orgány státní správy - finanční úřad, katastrální úřad
- spolupráce při metodické a právní pomoci při mimořádných událostech (povodně, havárie)
- pomoc při převodu majetku
- pomoc při vytváření a úpravách nájemních smluv
- informační servis přes internetové stránky, které přímo zpracovává manažer - viz http://www.cusopava.cz/
- zveřejňování akcí SK-TJ na webových stránkách
- poskytnutí prostor pro konání valných hromad SK-TJ

b) Ekonomické služby
- přímé vedení účetnictví (podvojného - v současné době pro 60 SK-TJ)
- pomoc při zavádění a vedení účetnictví (vhodný SW program, poradenství)
- pomoc při inventarizaci majetku, legalizaci staveb, pasport sportovních zařízení
- pomoc při zpracování ročního výkazu hospodaření SK/TJ, resp. daňového přiznání
- pomoc při podávání žádostí a administrace investičních i neinvestičních dotací
- pomoc při přípravě a vyúčtování grantů měst, obcí a krajů

Organizace akcí:
- Anketa a ples sportovců okresu Opava (organizace akce s rozpočtem 250-300.000 Kč se zajištěním sponzorů)
- přímá organizace akcí (plná organizace např. MS juniorů v kuželkách, etapa Závodu míru, spoluúčast při organizaci MS kulturistika, MSJ lyžování na trávě, MSK kanoistika - sjezd)

Nemovitost - sídlo:
RS ČUS v Opavě má vlastní sídlo - je přímým vlastníkem nemovitosti - upravený rodinný domek pro potřeby SK-TJ, sportovních svazů - zasedání pracovních komisí, výkonných výborů, školení, konferencí - valných hromad SK-TJ i sportovních svazů.

 

Joomla templates by a4joomla