Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Orgány RS ČUS

Orgány RS ČUS podle stanov jsou:

a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
c) předseda jako orgán statutární,
d) kontrolní komise jako orgán kontrolní.

Valná hromada je nejvyšším orgánem RS ČUS. Valná hromada je složena ze statutárních zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů RS ČUS. Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce.

Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti RS ČUS v období mezi zasedáními valné hromady.

Předseda je statutárním orgánem RS ČUS. Předseda zastupuje samostatně RS ČUS, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru.

Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti RS ČUS řádně vedeny a vykonává-li RS ČUS činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy RS ČUS.

Joomla templates by a4joomla