Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

O nás

    Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. zkratka RS ČUS v Opavě, z.s. (dále jen „RS ČUS“) je dobrovolným občanským sdružením, ustaveným dle zákona o sdružování občanů.

    RS ČUS sdružuje právně, majetkově a organizačně samostatné a nezávislé právnické osoby – sportovní kluby a tělovýchovné jednoty se sídlem v okrese Opava, které provozují sportovní činnosti a další sportovní aktivity jak pro vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou veřejnost. Tyto právnické osoby jako členské subjekty RS ČUS tvoří jeho základní organizační články. Fyzické osoby sdružuje RS ČUS prostřednictvím základních organizačních článků.

    RS ČUS dále sdružuje příslušné organizační články národních sportovních svazů sdružených v České unie sportu, které vyvíjejí činnost na území okresu Opava a které se řídí ustanovením stanov svých národních sportovních svazů.

    RS ČUS je právnickou osobou charakteru občanského sdružení s vlastní právní subjektivitou, a to na základě registrace svých stanov podle zákona o sdružování občanů.

    RS ČUS je součástí České unie sportu, podle příslušného článku Stanov České unie sportu.

    Posláním RS ČUS je vytváření optimálních podmínek k provozování sportovní činnosti, která se realizuje v jeho základních organizačních článcích, tj. sportovních klubech, tělovýchovných jednotách a sportovních svazech, které působí na území okresu Opava.

    RS ČUS plní funkci organizace, která poskytuje služby svým základním organizačním článkům případně i dalším organizacím a institucím v rámci sportovního prostředí.

    RS ČUS respektuje principy olympismu.

    RS ČUS se podílí v napomáhání komplexně zabezpečovat financování sportovní činnosti svých základních organizačních článků na všech výkonnostních, rekreačních či věkových úrovních.

    RS ČUS ve svých základních organizačních článcích organizuje, podporuje a provozuje veškeré formy sportovních aktivit.

    K plnění uvedeného poslání má právo se sdružovat s jinými právnickými osobami.

Joomla templates by a4joomla