Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Výkazy

3.3.2022 
Vložení Finančních výkazů za rok 2021 do Informačního systému ČUS
Finančních výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl stanoven do 30.4.2022.
Informace – k Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html  ,
kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf. Data se zadávají stejným systémem jako v předchozích letech.

5.12.2021
Zpracování statistiky členské základny za rok 2021
Statistika se zpracovává elektronicky v Informačním systému ČUS. Všechny SK-TJ mají k dispozici přístup do tohoto IS ČUS. 
Informace – k Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html
kde naleznete rovněž manuál. V případě, že Vám některé postupy budou nejasné, kontaktujte L. Kreisla. Členskou základnu – členy opravujte přes záložku Oddíly – členové se přidávají prostřednictvím tlačítka + a členové se odstraňují prostřednictvím tlačítka koše (zcela vpravo na řádku).
Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2021 - seznam členů byl stanoven na 31.12.2021.
Výstupy statistiky pak budou automaticky zpracovány k uvedenému datu 31.12.2021.
Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací programů (např. dotace MŠMT, měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnili do nového Informačního systému ČUS veškeré nové členy a členy, kteří ukončili svou činnost vyřadili. Stejně tak je potřeba provést opravy u charakteristik - aktivní sportovec - soutěže, aktivní sportovec, ostatní. 

17.12.2020
Zpracování statistiky členské základny za rok 2020
Statistika se zpracovává elektronicky v Informačním systému ČUS. Všechny SK-TJ mají k dispozici přístup do tohoto IS ČUS. 
Informace – k Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html
kde naleznete rovněž manuál. V případě, že Vám některé postupy budou nejasné, kontaktujte L. Kreisla. Členskou základnu – členy opravujte přes záložku Oddíly – členové se přidávají prostřednictvím tlačítka + a členové se odstraňují prostřednictvím tlačítka koše (zcela vpravo na řádku).
Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2020 - seznam členů byl stanoven na 31.12.2020.
Výstupy statistiky pak budou automaticky zpracovány k uvedenému datu 31.12.2020.
Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací programů (např. dotace MŠMT, měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnili do nového Informačního systému ČUS veškeré nové členy a členy, kteří ukončili svou činnost vyřadili.

30.6.2020 
Konečný termín pro vložení Finančních výkazů za rok 2019 do Informačního systému ČUS
Sdělujeme SK-TJ, které doposud nevložily Finančních výkazy do Informačního systému ČUS, že výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracovala a vložila ekonomka či účetní RS ČUS. Konečný termín zpracování byl stanoven do 10.7.2020.  Informace – k Informačnímu systému naleznete na http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html Vložené finanční výkazy mzj. tvoří přílohu k vyúčtování příspěvku z MSK.

21.5.2020 
Prodloužení termínu vložení Finančních výkazů za rok 2019 do Informačního systému ČUS
Sdělujeme SK-TJ, které doposud nevložily Finančních výkazy do Informačního systému ČUS, že výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl prodloužen do 31.5.2020.
Informace – k Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html .

23.2.2020 
Vložení Finančních výkazů za rok 2019 do Informačního systému ČUS
Finančních výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2020.
Informace – k Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html  ,
kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf. 
Data se zadávají stejným systémem jako za předchozí čtyři roky - 2014 až 2018.
Zadat data lze jednak přímo z přístupu SK/TJ, popř. SK/TJ může pro svého hospodáře, ekonoma či účetního zřídit pouze přístup pro Finanční výkazy.

1.12.2019
Zpracování statistiky členské základny za rok 2019
Statistika se zpracovává elektronicky v Informačním systému ČUS. Všechny SK-TJ mají k dispozici přístup do tohoto IS ČUS. 
Informace – k Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html
kde naleznete rovněž manuál. V případě, že Vám některé postupy budou nejasné, kontaktujte L. Kreisla. Členskou základnu – členy opravujte přes záložku Oddíly – členové se přidávají prostřednictvím tlačítka + a členové se odstraňují prostřednictvím tlačítka koše (zcela vpravo na řádku).
Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2019 - seznam členů byl stanoven na 31.12.2019.
Výstupy statistiky pak budou automaticky zpracovány k uvedenému datu 31.12.2019.
Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací programů (např. dotace MŠMT, měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnili do nového Informačního systému ČUS veškeré nové členy a členy, kteří ukončili svou činnost vyřadili.

5.2.2019 
Vložení Finančních výkazů za rok 2018 do Informačního systému ČUS
Finančních výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2019.
Informace – k Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html  ,
kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf. 
Data se zadávají stejným systémem jako za předchozí čtyři roky - 2014 až 2017.
Zadat data lze jednak přímo z přístupu SK/TJ, popř. SK/TJ může pro svého hospodáře, ekonoma či účetního zřídit pouze přístup pro Finanční výkazy.

20.12.2018
Zpracování statistiky členské základny za rok 2018
Statistika se zpracovává elektronicky v Informačním systému ČUS. Všechny SK-TJ obdržely přístup do tohoto IS ČUS. 
Informace – k Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html
kde naleznete rovněž manuál. V případě, že Vám některé postupy budou nejasné, kontaktujte L. Kreisla. Členskou základnu – členy opravujte přes záložku Oddíly – členové se přidávají prostřednictvím tlačítka + a členové se odstraňují prostřednictvím tlačítka koše (zcela vpravo na řádku).
Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2018 - seznam členů byl stanoven na 31.12.2018.
Výstupy statistiky pak budou automaticky zpracovány k uvedenému datu 31.12.2018.
Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnili do nového Informačního systému ČUS veškeré nové členy.

26.2.2018 
Finančních výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2018.
Informace – k Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html  ,
kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf. 
Data se zadávají stejným systémem jako za předchozí tři roky - 2014 až 2016.
Zadat data lze jednak přímo z přístupu SK/TJ, popř. SK/TJ může pro svého hospodáře, ekonoma či účetního zřídit pouze přístup pro Finanční výkazy.

20.12.2017
Zpracování statistiky členské základny za rok 2017
Statistika se zpracovává elektronicky v Informačním systému ČUS. Všechny SK-TJ obdržely přístup do tohoto IS ČUS. 
Informace – k Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html
kde naleznete rovněž manuál. V případě, že Vám některé postupy budou nejasné, kontaktujte L. Kreisla. Členskou základnu – členy opravujte přes záložku Oddíly – členové se přidávají prostřednictvím tlačítka + a členové se odstraňují prostřednictvím tlačítka koše (zcela vpravo na řádku).
Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2017 - seznam členů byl stanoven na 31.12.2017.
Výstupy statistiky pak budou automaticky zpracovány k uvedenému datu 31.12.2017.
Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnili do nového Informačního systému ČUS veškeré nové členy.

18.6.2017  
Upozornění na povinnost zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví

VV RS ČUS v Opavě u sdružených SK-TJ provedlo kontrolu splnění podmínky povinnosti zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví ve Spolkovém rejstříku ve Sbírce listin a ty SK-TJ, které povinnost nesplnily upozorní.   SK-TJ si mohou samostatně provést kontrolu - přístup na https://iscus.cz/admin - zde se otevře Rejstřík a příslušné se nalezne ve Sbírce listin. Veškeré vzorové materiály jsou uvedeny v příloze s tím, že příloha závěrky se v jednotlivých letech liší. Závěrku doporučujeme zveřejňovat ihned po jejím zpracování. Zveřejnění závěrky může být v některých případech podmínkou pro poskytnutí dotace.

17.3.2017 
Finančních výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2017.
Informace – k novému Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html  ,
kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf. 
Data se zadávají stejným systémem jako za předchozí dva roky - 2014 a 2015.
Zadat data lze jednak přímo z přístupu SK/TJ, popř. SK/TJ může pro svého hospodáře, ekonoma či účetního zřídit pouze přístup pro Finanční výkazy.

13.12.2016
Zpracování statistiky členské základny za rok 2016.

Statistika se zpracovává elektronicky v Informačním systému ČUS. Všechny SK-TJ obdržely přístup do tohoto IS ČUS. 
Informace – k Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html
kde naleznete rovněž manuál. V případě, že Vám některé postupy budou nejasné, kontaktujte L. Kreisla. Členskou základnu – členy opravujte přes záložku Oddíly – členové se přidávají prostřednictvím tlačítka + a členové se odstraňují prostřednictvím tlačítka koše (zcela vpravo na řádku).
Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2016 - seznam členů byl stanoven na 31.12.2016.
Výstupy statistiky pak budou automaticky zpracovány k uvedenému datu 31.12.2016.
Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací jak z MŠMT tak i dalších programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnili do nového Informačního systému ČUS veškeré nové členy.

14.9.2016 
Členská základna v IS ČUS
Z informací, které má RS ČUS v Opavě k dispozici, se očekává, že stav členské základny k 30.9.2016 bude rozhodujícím  pro výpočet dotací pro rok 2017 a sestava členů bude tvořit přílohu žádosti.   Z tohoto důvodu opětovně vyzýváme všechny SK-TJ, aby do Informačního systému ČUS vložili všechny své členy. U dotací MŠMT na Program VIII. - podpora mládeže, kde se dotace zatím přidělovala na každého člena mládeže do 18 let, se očekává snížení limitního počtu 20 členů mládeže u SK-TJ, která bude podávat žádost.

13.9.2016 
Zveřejnění ekonomických výkazů v IS ČUS
Opětovně připomínáme všem SK-TJ, že ekonomické výkazy - rozvaha a výsledovka budou tvořit přílohu žádosti o dotaci pro rok 2017. Opětovně připomínáme, že zveřejnění ekonomického výkazu je jednou z podmínek pro přidělení dotace a tato povinnost je rovněž uvedena v usnesení valné hromady RS ČUS v Opavě. V současné době probíhá kontrola správnosti vyplnění výkazů, SK-TJ, které ve výkazech mají chybu, budou telefonicky kontaktovány.

15.7.2016
Upozorňujeme opětovně všechny SK-TJ, které doposud nevyplnily Finančních výkazy v Informačním systému ČUS, aby tak učinily obratem. Je potřeba nejprve vyplnit výkaz za rok 2014 a následně za rok 2015. Informace – k novému Informačnímu systému naleznete na http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html , kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf. SK-TJ, kterým je zpracováváno účetnictví RS ČUS, byly tyto výkazy vyplněny.

Finanční výkazy za rok 2014 a 2015
V programu Informační systém ČUS je potřeba vyplnit finanční výkazy jak za rok 2014 tak za rok 2015 .

Výkazy za rok 2015
Veškeré výkazy se od roku 2015 se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS.

7.3.2016
Finančních výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2016.
Informace – k novému Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html  ,
kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf.
V Informačním systému je potřeba nejdříve zadat data za rok 2014 a pak následně teprve rok 2015.
Zadat data lze jednak přímo z přístupu SK/TJ, popř. SK/TJ může pro svého hospodáře, ekonoma či účetního zřídit pouze přístup pro Finanční výkazy.

19.12.2015
Na základě dotazů upřesňujeme informace ke zpracování statistiky členské základny za rok 2015. Statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Všechny SK-TJ obdržely přístup do tohoto IS ČUS. V původním Informačním systému ČSTV (Lišce) se již statistika členů nezpracovává. Rovněž se již nebudou odevzdávat žádné písemné materiály, vše se bude provádět pouze elektronicky na webové stránce Informačního systému ČUS.
Informace – k novému Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html
kde naleznete rovněž manuál. V případě, že Vám některé postupy budou nejasné, kontaktujte L. Kreisla. Členskou základnu – členy opravujte přes záložku Oddíly – členové se přidávají prostřednictvím tlačítka + a členové se odstraňují prostřednictvím tlačítka koše (zcela vpravo na řádku).
Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2015 - seznam členů byl stanoven na 31.12.2015.
Výstupy statistiky pak budou automaticky zpracovány k uvedenému datu 31.12.2015.
Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací jak z MŠMT tak i dalších programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnili do nového Informačního systému ČUS veškeré nové členy.

11.12.2015
Výkazy členské základny za rok 2015

Termín zpracování statistiky členské základny za rok 2015 - seznam členů byl stanoven na 31.12.2015. SK-TJ pouze opraví údaje v Informačním systému ČUS – provedou výmaz členů, kteří ukončili činnost a doplní nové členy.  Statistika pak bude zpracována k uvedenému datu 31.12.2015. Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací jak z MŠMT tak i dalších programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnili do nového Informačního systému ČUS veškeré nové členy.

Bližší informace k novému Informačnímu systému naleznete zde.

 

Výkazy za rok 2014

V souladu s pokyny MŠMT, ČUS a s unesením valné hromady RS ČUS v Opavě jsou SK-TJ povinny odevzdat požadované statistické hlášení, výkazy a vyúčtování poskytnutých účelových dotací:

Statistika členské základny
Výkaz odevzdávají všechny SK-TJ v termínu do 19. ledna 2015.

Výkaz ČUS - Roční účetní výkaz ČUS (výkaz o majetku a výkaz příjmů a výdajů)
Výkaz odevzdávají všechny TJ-SK v termínu do  13. března 2015.

Joomla templates by a4joomla