Česká unie sportu MŠMT Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Statistika členské základny

V souladu s pokyny ČUS o evidenci členské základny a usnesením valné hromady RS ČUS v Opavě se provádí v SK-TJ zpracování evidence členské základny  k 31.12.2014.

Pokyny ke zpracování jsou uvedeny v Aktuálních informacích č. 3/2014, které jsou uvedeny v příloze.

Zpracovávání je prováděno programovým vybavením  "Informační systém". Informace o tomto programovém vybavení jsou uvedeny v Aktuálních informacích č. 4/2014.

Informační systém - software určený k tomuto zpracování statistiky členské základny je k dispozici ke stažení na webových stránkách ČUS - http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/informacni-system-cus/program-ke-stazeni.html

Stávající sestavy členů SK-TJ je možno zaslat na požádání.

Tiskopis "Roční výkaz o členské základně" je uveden v příloze.

Konečný termín pro odevzdání  Ročního výkazu o členské základně s přílohami na RS ČUS v Opavě je 19. ledna 2015.

Opětovně připomínáme všem SK-TJ, že sestava členů SK-TJ s rodnými čísly je nutnou přílohou při podávání žádostí o dotaci z rozpočtu MŠMT a měst a obcí, rodné číslo slouží rovněž jako doklad ke sjednanému úrazovému pojištění členů SK-TJ.

Joomla templates by a4joomla