Česká unie sportu MŠMT Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Zveřejnění účetní závěrky


22.5.2020  
Opakované upozornění na povinnost zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví
VV RS ČUS v Opavě opakovaně upozorňuje SK-TJ na splnění podmínky povinnosti zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví.  Pokyny a veškeré vzorové materiály naleznete níže v textu a vzory jsou uvedeny v příloze. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, vložení závěrky zajistí RS ČUS. Povinnost zveřejnění vyplývá ze Zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejnění může mít za důsledek, že SK-TJ nemůže z důvodu nezveřejnění obdržet dotace.

5.6.2019  
Opakované upozornění na povinnost zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví
VV RS ČUS v Opavě opakovaně upozorňuje SK-TJ na splnění podmínky povinnosti zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví.  Pokyny a veškeré vzorové materiály naleznete níže v textu a vzory jsou uvedeny v příloze. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, vložení závěrky zajistí RS ČUS.

28.5.2018  
Zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví za rok 2017
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem SK-TJ, kterým vede účetnictví, že v rámci poskytovaných služeb – vedení účetnictví, jsme jim zajistili splnění podmínky dle zákona a příslušné materiály za rok 2017 byly zveřejněny ve Spolkovém rejstříku ve Sbírce listin – pro kontrolu přístup na https://iscus.cz/admin - zde se otevře Rejstřík a příslušné se nalezne ve Sbírce listin.

17.6.2017  
Opakované upozornění na povinnost zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví
VV RS ČUS v Opavě u sdružených SK-TJ provedlo kontrolu splnění podmínky povinnosti zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví ve Spolkovém rejstříku ve Sbírce listin a ty SK-TJ, které povinnost nesplnily upozorní.   SK-TJ si mohou samostatně provést kontrolu - přístup na https://iscus.cz/admin - zde se otevře Rejstřík a příslušné se nalezne ve Sbírce listin. Veškeré vzorové materiály jsou uvedeny v příloze s tím, že příloha závěrky se v jednotlivých letech liší. Závěrku doporučujeme zveřejňovat ihned po jejím zpracování. Zveřejnění závěrky může být v některých případech podmínkou pro poskytnutí dotace. Návod na zveřejnění - viz níže, včetně vzorových materiálů,  včetně vzorů příloh závěrek - pro jednotlivé roky 2014, 2015, 2016.

12.6.2017  
Zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem SK-TJ, kterým vede účetnictví, že v rámci poskytovaných služeb – vedení účetnictví, jsme jim zajistili splnění podmínky dle zákona a příslušné materiály za rok 2016 byly zveřejněny ve Spolkovém rejstříku ve Sbírce listin – pro kontrolu přístup na https://iscus.cz/admin - zde se otevře Rejstřík a příslušné se nalezne ve Sbírce listin.

15.9.2016
Zveřejnění účetní závěrky
podle novely zákona o účetnictví - Zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon ukládá účetním jednotkám - spolkům povinnost zveřejnění účetní závěrky (§ 21a odstavec 4). Povinnost zveřejnění splní účetní jednotky uložením účetní závěrky do sbírky listin u příslušného krajského soudu (§ 66 zákona č.304/2013 Sb.) a to ve lhůtě 12 měsíců od rozvahového dne (rozuměno rozvahového dne, k němuž je zveřejňovaná závěrka sestavena).
Podle zákona je účetní závěrka nedílný celek a je tvořena rozvahou, výkazem zisku a ztráty a přílohou (§ 18 odstavec 1).
Ohledně zveřejnění účetních závěrek za rok 2014 a 2015 pak platí, že lhůta pro zveřejnění účetní závěrky za účetní období, které započalo v roce 2014, je nejpozději do 31. března 2016. Obdobně pak lhůta pro zveřejnění účetní závěrky za účetní období, které započalo v roce 2015, je nejpozději do 31.11.2017.
Doporučený postup pro SK-TJ
- z Informačního systému ČUS pro daný rok v části Výkazy si vytiskněte postupně rozvahu a výsledovku a k nim vaši přílohu závěrky – v případě, že ji nemáte, zpracujte si ji podle vzoru
- výše uvedené naskenujte do jednoho společného souboru (vše musí být dohromady – rozvaha, výsledovka, příloha závěrky)
- naskenovaný soubor vypalte na CD a tento CD označte názvem TJ, rokem, IČ a "Závěrka"
- vypálený soubor na CD zašlete na Krajský soud do Ostravy s průvodním dopisem dle vzoru
V příloze naleznete vzory:
Průvodní dopis na krajský soud – jednoduché účetnictví
Průvodní dopis na krajský soud – podvojné účetnictví
Vzorová příloha závěrky pro SK-TJ, která nemá z.s.
Vzorová příloha závěrky pro SK-TJ, která má z.s. - s ustaveným statutárním orgánem - předsedou - v době vystavení závěrky tj. 31.12. daného roku. 

Joomla templates by a4joomla