Česká unie sportu MŠMT Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Výroční zpráva

30.6.2018
Schvalování výročních zpráv - doporučený termín pro konání valné hromady SK-TJ

Vzhledem k povinnému schvalování výročních zpráv na valné hromadě, které tvoří povinnou přílohu u podávání žádostí o dotace či jejich vyúčtování, doporučujeme všem SK-TJ pořádat své valné hromady vždy nejdříve počátkem nového roku a ne např. na podzim po skončení soutěží, kdy ještě kalendářní rok není uzavřen.

24.6.2018
Zveřejnění výroční zprávy na webu MŠMT - IS SPORT  
Připomínáme všem SK-TJ, které obdržely dotaci nebo požádaly o dotaci MŠMT na povinnost zveřejnění výroční zprávy za rok 2017 do 30.6.2018. Zprávu je potřeba nahrát do systému IS-SPORT - https://is-sport.msmt.cz/ do sekce Dokumenty organizace. Vzorová zpráva je uvedená v příloze. Součástí výroční zprávy je účetní závěrka (Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty a Příloha č. 2 – Rozvaha) – kterou máte zveřejněnou v rejstříku (vstup přes IS ČUS – Rejstřík – Sbírka listin – zde dokument Závěrka) nebo z IS ČUS – Výkazy – Rozvaha a Výsledovka. Nezapomeňte zprávu podepsat a orazítkovat.

14.11.2016
V příloze je uveden vzor Výroční zprávy, která má být přílohou při podávání žádostí a to nejenom u MŠMT. Je zde vzor k úpravě (docx) a vzor s poznámkami (pdf), kde jsou vysvětlovány některé textace.

Joomla templates by a4joomla