Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Roční účetní výkaz

V souladu s usnesením valné hromady RS ČUS v Opavě se provádí v SK-TJ zpracování ročního účetního výkazu k 31.12.2014.

Pokyny ke zpracování jsou uvedeny v Aktuálních informacích č. 5/2014 a v "Návodu na vyplnění výkazů ČUS", které jsou uvedeny v příloze.

Tiskopisy "Výkaz o majetku" a "Výkaz příjmů a výdajů" jsou rovněž uvedeny v příloze. Nově se vyplňuje příloha, kde se podrobněji rozepisují obdržené dotace.

Konečný termín pro odevzdání řádně vyplněných tiskopisů "Výkazu o majetku" a "Výkaz příjmů a výdajů" na RS ČUS v Opavě je 13. března 2015.

Těm SK-TJ, kterým RS ČUS v Opavě zpracovává účetnictví, bude tento výkaz zpracován pracovnicemi RS ČUS V Opavě, zástupci těchto SK-TJ tento výkaz pouze orazítkují a podepíší v termínu dle dohody.

Upozorňujeme všechny SK-TJ, že tento výkaz tvoří v mnoha případech přílohu žádostí o dotace (např. Dotace TJ-SK - organizace sportu ve Statutárním městě Opavě a mnoho dalších).

Joomla templates by a4joomla