Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Archív Aktualit

30.6.2020 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v měsíci červenci 2020
VV RS ČUS v Opavě a SCS ČUS sděluje všem sdruženým subjektům, že L. Kreisel bude čerpat dovolenou ve dnech 7.-13.7.2020, Š. Gerecká 27.-31.7.2020 a 13.-14.7.2020, Bc. M. Nevřalová 2.-3.7.2020, P. Štalzerová 1.-10.7.2020 a A. Dvouletá 13.-17.7.2020.  

30.6.2020 
Konečný termín pro vložení Finančních výkazů za rok 2019 do Informačního systému ČUS
Sdělujeme SK-TJ, které doposud nevložily Finančních výkazy do Informačního systému ČUS, že výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracovala a vložila ekonomka či účetní RS ČUS. Konečný termín zpracování byl stanoven do 10.7.2020.  Informace – k Informačnímu systému naleznete na http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html Vložené finanční výkazy mzj. tvoří přílohu k vyúčtování příspěvku z MSK.

30.6.2020  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 06/2020 - znění naleznete zde.

29.6.2020
Zveřejnění oficiální statistiky organizační a členské základny za rok 2019
Česká unie sportu zveřejnila oficiální statistiky za rok 2019. Ze zveřejněných údajů vyplývá, že co do počtu sdružených SK-TJ je RS ČUS v Opavě na 2. místě za městem Prahou a co do počtu sdružených členů je na 5. místě, kdy před Opavou je pouze hl. město Praha a krajská města Brno, České Budějovice a Ostrava. Výsledky za rok 2019 naleznete zde.

28.6.2020 
Poprvé se sešla Národní rada pro sport. Chce cílit na financování trenérů a sportovní infrastruktury
25. 6.2020 se poprvé sešla Národní rada pro sport. Poradní orgán předsedy Národní sportovní agentury (NSA) Milana Hniličky má celkem 27 členů včetně zástupců sportovců, šéfů sportovních organizací a dalších odborníků na problematiku financování sportu v České republice, členem je i předseda ČUS JUDr. M. Jansta. Smyslem Národní rady pro sport je dodávat NSA podněty k řešení aktuální a konkrétní problémů sportovního prostředí. Více zde.

26.6.2020 
Zpráva z druhého červnového zasedání Výkonného výboru ČUS
VV ČUS na závěr čtyřletého období ocenil úsilí České unie sportu na formování i financování sportovního prostředí. Více zde.

26.6.2020 
Sportovní listy – Sport a stát  
Odkazy na články - 
Lobbování není trestné, tvrdí Miroslav Jansta - více zde.

25.6.2020 
Miroslav Jansta obhájil post předsedy České unie sportu. Chce nové sídlo a lepší podmínky pro dobrovolníky
Českou unii sportu, největší sportovní spolek v zemi, povede další čtyři roky Miroslav Jansta. Rozhodli o tom delegáti volební Valné hromady ČUS, která se uskutečnila ve středu 24. června ve Sportovním centru Nymburk. Pro staronového předsedu, který byl jediným kandidátem, se rozhodlo všech 143 zástupců sportovních svazů, klubů a tělovýchovných jednot. Více zde.

24.6.2020 
38. valná hromada České unie sporu  
38. VH ČUS, která se uskutečnila 24.6.2020 v Nymburku se zúčastnili Ing. Marek Hájek a Ladislav Kreisel. Na volební valné hromadě byl předsedou jednohlasně zvolen JUDr. Miroslav Jansta. V orgánech ČUS má RS ČUS v Opavě dvojí zastoupení, místopředsedou ČUS byl opětovně zvolen Ing. Marek Hájek a členem revizní komise ČUS byl nově zvolen Ladislav Kreisel.   

23.6.2020
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.06.25. - TJ Slavia Malé Hoštice - nábor dívek do fotbalového oddílu
2020.07.06.-11. - TK Minerva Opava -Tenisový kemp
2020.08.08. - Běžecký klub Skřipov - Skřipovská lítačka - běžecký závod
2020.06. - SK HIT Opava - nábor nových hráčů baseballu a softballu
Akce v dalších dnech naleznete zde.

22.6.2020 
Zveřejnění výroční zprávy na webu MŠMT - IS-SPORT do 30.6.2020 
Připomínáme všem SK-TJ, které obdržely dotaci nebo požádaly o dotaci MŠMT na povinnost zveřejnění výroční zprávy za rok 2019. Zprávu je potřeba nahrát do systému IS-SPORT - https://is-sport.msmt.cz/ do sekce Dokumenty organizace. Výroční zpráva se skládá z textové části a finančního výkazu - rozvahy a výsledovky (finanční výkaz se stahuje z Informačního systému ČUS). Tuto výroční zprávu schvaluje valná hromada (v případě, že VH byla odložena - uveďte, že zpráva byla schválena výkonným výborem), nezapomeňte tuto skutečnost uvést do zápisu z valné hromady a usnesení a nezapomeňte výroční zprávu podepsat. Vzorovou zprávu a další informace naleznete  zde. 

18.6.2020 
Upozornění na výzvy rejstříkového soudu ve věci zaniklých spolků 
ČUS doporučuje na výzvy rejstříkového soudu ve věci zaniklých SK-TJ reagovat. Více zde.

18.6.2020
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.06.20. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup - Fotbalový Anděl
2020.06.20. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup - malá kopaná
2020.06.21. - SK HIT Opava - baseball U11
2020.06.21. - SK HIT Opava - baseball U8
2020.06.25. - TJ Slavia Malé Hoštice - nábor dívek do fotbalového oddílu
2020.06. - SK HIT Opava - nábor nových hráčů baseballu a softballu
Akce v dalších dnech naleznete zde.

10.3.-18.6.2020
ČUS průběžně doplňuje a aktualizuje informace k opatřením Vlády ČR
AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR - zde.
Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu - zde.

15.6.2020 
Program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 
Národní sportovní agentura vyhlásila Program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 „COVID-SPORT“. Ve zveřejněných materiálech Výzvy 1/2020 NSA naleznete informace k Podání žádosti s Videomanuálem k žádosti, Výzvu, Přílohu ke výzvě a vlastní Program o podporu v programu COVID-Sport – vše naleznete na https://www.agenturasport.cz/covid-sport/

12.6.2020 
Sportovní svazy a kluby se na poradách před valnou hromadou ČUS dozvěděly o přípravě dotačních programů na rok 2021 
Informace o připravenosti 38. VH ČUS, o vývoji aktuální situace ve sportovním prostředí, ale i o dotačním programu COVID-Sport, a investičních i neinvestičních programech připravovaných Národní sportovní agenturou na rok 2021. O tom všem se diskutovalo na celorepublikových poradách České unie sportu v Nymburce. 9. a 10.6.2020 se do hlavní auly sjeli zástupci sportovních klubů, jednot a předsedové národních svazů. Jedná se o tradiční setkání před Valnou hromadou, která proběhne 24. června. Na ní se bude volit nové vedení ČUS na další čtyři roky. Více zde.

11.6.2020
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový dotační titul na rekonstrukce a vybudování sportovišť
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový dotační titul na rekonstrukce a vybudování sportovišť nebo multifunkčních hal pro obce od 3 do 10 tis. obyvatel. Více informací naleznete zde.

11.6.2020 
Vyhlášení soutěže OP v ledním hokeji SR 2020-2021
 
VV OSLH v Opavě vyhlašuje nový ročník soutěže OP v ledním hokeji. Přihlášku do soutěže naleznete zde.

10.6.2020
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.06.14. - SK HIT Opava - baseball U7
2020.06.20. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup - Fotbalový Anděl
2020.06.20. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup - malá kopaná
2020.06.25. - TJ Slavia Malé Hoštice - nábor dívek do fotbalového oddílu
2020.06. - SK HIT Opava - nábor nových hráčů baseballu a softballu
Akce v dalších dnech naleznete zde.

9.6.2020 
Porada a školení zástupců okresních sdružení ČUS 
Porady a školení zástupců v Nymburku se za RS ČUS v Opavě zúčastnili Ing. M. Hájek a L. Kreisel.

3.6.2020 
Zpráva z červnového zasedání Výkonného výboru ČUS
Servisní centra sportu ČUS pomohou klubům s administrací mimořádného dotačního programu COVID-SPORT. Více zde.

2.6.2020 
Vláda schválila miliardu pro program COVID – Sport
Tisková zpráva NSA - zde. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím webových stránek agenturasport.cz zhruba od poloviny června.

2.6.2020
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.06.07. - SK HIT Opava - baseball U11
2020.06.07. - SK HIT Opava - baseball U8
2020.06.20. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup - Fotbalový Anděl
2020.06.20. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup - malá kopaná
2020.06. - SK HIT Opava - nábor nových hráčů baseballu a softballu
Akce v dalších dnech naleznete zde.

2.6.2020 
ČUS: Kluby hlásí milionové škody, mimořádná dotace „COVID-SPORT“ je pro ně zásadní pomocí
Česká unie sportu přivítala schválení mimořádného dotačního programu COVID-SPORT pro organizace, které nemohly kvůli pandemii koronaviru fungovat. Pomoc schválila vláda a celkem má odejít do postižených sportovních klubů a tělovýchovných jednot jedna miliarda korun – více informací zde.

2.6.2020 
Dotační program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 „COVID-SPORT“
Národní sportovní agentura vyhlásila program podpory – více informací zde.

2.6.2020
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 

2020.06.07. - SK HIT Opava - baseball U11
2020.06.07. - SK HIT Opava - baseball U8
Akce v dalších dnech naleznete zde.

1.6.2020 
Úhrada členských příspěvků za rok 2020
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK-TJ naleznete zde. Stav provedené úhrady k 31.5.2020 naleznete zde.

28.5.2020  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 05/2020 - znění naleznete zde.

26.5.2020
Národní sportovní agentura - Aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví a příloha k usnesení vlády č. 555 
Aktuální opatření MZ a přílohu naleznete zde.  

25.5.2020
AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR
Nová usnesení opět zmírňují dosavadní dosud platná omezení. Nadále však je sportovní činnost limitována a je potřeba dodržovat při sportování stanovené podmínky. Informace k opatřením zde. Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 18.5.2020 č. 555, účinné od 25.5. naleznete zde.

24.5.2020
Podklady pro jednání orgánů a členství v SK-TJ.
Vzorové tiskopisy k jednáním orgánům a členství v SK-TJ naleznete zde.

23.5.2020
Sběr informací pro Národní sportovní agenturu ke zjištění rozsahu dopadů opatření souvisejících s pandemií Covid-19 
NSA provádí šetření ke zmírnění dopadů pandemie ve sportovním prostředí – prosí o vyplnění jednoduchého dotazníku – dotazník a více zde.  

23.5.2020
Dopis předsedy NSA M. Hniličky zástupcům sportovních organizací 
Dopis M. Hniličky k problematice správnosti údajů sportovních spolků vedených ve veřejném rejstříku s pokyny naleznete zde.

23.5.2020  
Opakované upozornění na povinnost zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví
VV RS ČUS v Opavě opakovaně upozorňuje SK-TJ na splnění podmínky povinnosti zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví - Zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokyny a veškeré vzorové materiály naleznete zdeNezveřejnění může mít za důsledek, že SK-TJ nemůže z důvodu nezveřejnění obdržet dotace. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, vložení závěrky zajistí RS ČUS.

23.5.2020 
Zveřejnění výroční zprávy na webu MŠMT - IS-SPORT 
Připomínáme všem SK-TJ, které obdržely dotaci nebo požádaly o dotaci MŠMT na povinnost zveřejnění výroční zprávy za rok 2019. Zprávu je potřeba nahrát do systému IS-SPORT - https://is-sport.msmt.cz/ do sekce Dokumenty organizace. Výroční zpráva se skládá z textové části a finančního výkazu - rozvahy a výsledovky (finanční výkaz se stahuje z Informačního systému ČUS). Tuto výroční zprávu schvaluje valná hromada, nezapomeňte tuto skutečnost uvést do zápisu z valné hromady a usnesení a nezapomeňte výroční zprávu podepsat. Vzorovou zprávu a další informace naleznete  zde.

21.5.2020
Školení Národní sportovní agentury k problematice spolkového rejstříku
 
Školení NSA pro zástupce servisních sportovních organizací na téma správnost vedení údajů ve spolkovém rejstříku se dne 21.5.2020 v Praze zúčastnil sekretář L. Kreisel.

21.5.2020 
Prodloužení termínu vložení Finančních výkazů za rok 2019 do Informačního systému ČUS
Sdělujeme SK-TJ, které doposud nevložily Finančních výkazy do Informačního systému ČUS, že výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS. Termín zpracování byl prodloužen do 31.5.2020. Informace – k Informačnímu systému naleznete na http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html .

20.5.2020 
Zpráva z květnového zasedání Výkonného výboru ČUS
VV ČUS řešil ztráty způsobené koronavirovou epidemií a valná hromada ČUS se sejde 24. června 2020. Více zde.

15.5.2020
Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Usnesení vlády ČR č. 490 a č. 493 ze dne 30. dubna 2020 o přijetí krizového opatření
Národní sportovní agentura v reakci na vyhlášení nouzového stavu, respektive navazujících krizových opatření, vydává následující výkladové stanovisko - více zde.  

15.5.2020
Převod Rejstříku sportu
Dnem 1.6.2020 přechází správa Rejstříku sportu z Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do Národní sportovní agentury. Převod Rejstříku sportu si vyžádá technickou odstávku pro zápis dat od 27.5. 12:00 hod. do 31.5. 24:00 hod. Veřejná část Rejstříku nebude odstávkou postižena vůbec. Od 1.6.2020 bude Rejstřík sportu dostupný na adrese www.Rejstriksportu.cz . Společně s převodem správy Rejstříku sportu mezi MŠMT a NSA budou přeneseny veškeré doposud zapsané údaje o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízení. Uživatelé budou pro přihlášení moci využít stávající uživatelský účet a heslo.

11.5.2020
Aktualizované opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu
Stručný přehled aktuálních informací a dalších dostupných rad naleznete zde.

8.5.2020
AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR
Nová usnesení opět zmírňují dosavadní dosud platná omezení. Nadále však je sportovní činnost limitována a je potřeba dodržovat při sportování stanovené podmínky. Informace k opatřením zde. Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 30.4.2020 č. 490 a 493, účinné od 11.5.2020 naleznete zde.

8.5.2020 
Konání valných hromad a dalších jednání orgánů SK-TJ
Dle nového usnesení vlády ČR, účinné od 11.5.2020, nově lze rovněž uspořádat veškerá jednání spolkových orgánů (valné hromady apod.), a to v maximálním počtu 100 osob za dodržení rozestupů nejméně 2 metry, zajištění desinfekčních prostředků v místě konání a dodržení povinnosti nošení ochrany dýchacích cest.

6.5.2020 
Poslanci schválili zákon, který otevírá pomoc českému sportu
Poslanecká sněmovna dne 6.5.2020 schválila vládní návrh zákona, podle kterého bude Národní sportovní agentura schopna rozdělovat peníze do sportu již v roce 2020. Více zde.

4.5.2020 
Úhrada členských příspěvků za rok 2020
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK-TJ naleznete zde. Stav provedené úhrady k 31.3.2020 naleznete zde.

1.5.2020
Rozeslání smluv dotace Sport 2020 programu S1 Statutárního města Opavy – SK/TJ 
Po zajištění podpisu smluv Programu S1 na SCS ČUS sdruženým SK-TJ majícím sídlo na území Statutárního města Opavy, byly smlouvy předány na SMO, které provedlo rozeslání finančních prostředků na SK-TJ. Podepsané smlouvy si SCS ČUS  vyzvedlo na SMO a těm SK-TJ, kterým SCS ČUS nezpracovává účetnictví, smlouvy rozeslalo. Smlouvy těch SK-TJ, kterým SCS zpracovává účetnictví, byly založeny do jejich materiálů. 

1.5.2020 
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2020 - TJ/SK - rozeslání příspěvku a zaslání smluv 

Sdělujeme, že k poskytování příspěvků z programu SPORT MSK 2020 z Moravskoslezského kraje po tom, co všechny SK-TJ obdržely na svůj účet příspěvek, byla těm SK-TJ, kterým SCS ČUS nezpracovává účetnictví, rozeslány smlouvy. Smlouvy těch SK-TJ, kterým SCS zpracovává účetnictví, byly založeny do jejich materiálů. 

1.5.2020
Nový navržený termín slavnostního vyhlášení Ankety sportovec okresu Opava za rok 2019
Dalším navrženým termínem pro konání slavnostního vyhlášení Ankety je pátek 11. září 2020 od 19.00 hodin ve Slezském divadle v Opavě a následně pak v Kulturní domu Na Rybníčku. Tento termín byl stanoven SD v Opavě jako jediný možný z předložených návrhů termínů pro měsíc září 2020, kdy VV RS ČUS chce vyhlášení provést.

1.5.2020
Informace pro SK-TJ, kterým je RS ČUS zajišťováno vedení účetních služeb 
Sdělujeme těm SK-TJ, kterým je RS ČUS zajišťováno vedení účetních služeb, že průběžně obdrží k podpisu ty písemné materiály (daňové přiznání, rozvaha, výsledovka, průvodní dopis na krajský soud, obstaravatelská smlouva k vedení účetních služeb), které se nestihly podepsat do vyhlášení Mimořádných bezpečnostních opatření - COVID 19 Vládou ČR dne 10.3.2020, kdy následně došlo k uzavření pracoviště. Dle pokynů v průvodním dopise podepíši písemné materiály a zašlou je poštou nebo je vloží je do nové velké poštovní schránky u vchodových dveří RS ČUS. Všechny tyto SK-TJ k tomuto průběžně telefonicky kontaktuje sekretář L. Kreisel.

1.5.2020
Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 – Rozvolňování opatření ve sportu
NSA poskytuje výkladové stanovisko pro sportování do 11.5.2020 a od 11.5.2020 – základní informace naleznete zde.

1.5.2020
Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 452 a č. 453 o přijetí krizového opatření
Úplné znění výkladového stanoviska naleznete zde.  

28.4.2020  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 04/2020 - znění naleznete zde.

25.4.2020
AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR
Vláda ČR rozhodla o dalších mimořádných opatřeních. Nová usnesení zmírňují dosud platná omezení. Nadále však je sportovní činnost značně omezena. ČUS opětovně vydává stanovisko k aktuálním usnesením vlády, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. Více zde.

22.4.2020
Vláda schválila Akční plán ke koncepci SPORT 2025 
Vláda ČR v pondělí 20. dubna schválila II. Akční plán Národní sportovní agentury na období 2020-2021 ke koncepci SPORT 2016-2025. Koncepce obsahuje strategické cíle, které směřují k rozvoji sportu v České republice a jsou rozděleny do osmi tematických oblastí sportovní politiky. Více zde.

20.4.2020
Česká unie sportu požádala premiéra o podporu provozovatelů sportovišť ve výši 1 miliardy korun 
Už více než měsíc se sportovní kluby a tělovýchovné jednoty musí obejít bez příjmů z uzavřených sportovišť. Nejpostiženější oblastí ve sportu jsou právě spolky vlastnící nebo provozující sportoviště. Více zde.

20.4.2020
AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR
Nové opatření MZDR je účinné ode dne 20. dubna 2020 od 0:00 hod. s tím, že termín zákazu volného pohybu osob stále trvá do konce vyhlášeného nouzového stavu v ČR. Usnesení vlády ze dne 17. dubna nově umožňuje na venkovních sportovištích, za stanovených podmínek, trénink sportovců pro které je sport výdělečnou činností. Pro trénink se nařizuje, aby byla dodržována následující limitující pravidla. Více informací zde.

20.4.2020
Změna termínu konání valné hromady RS ČUS v Opavě
Z důvodů mimořádných opatření přijatých Vládou ČR a MZDR nebude umožněno uspořádat valnou hromadu v původně plánovaném termínu 4.6.2020. Výkonný výbor v souladu se stanovami posouvá konání valné hromady na nový termín - na středu 2. září 2020 od 16.00 hodin do sálu Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě. Pozvánku s návrhem programu obdrží sdružené subjekty 30 dnů před jednáním.

20.4.2020
Odložení termínu  slavnostního vyhlášení Ankety sportovec okresu Opava za rok 2019
Z důvodů mimořádných opatření přijatých Vládou ČR a MZDR nebude umožněno uspořádat slavnostní vyhlášení ankety ani v náhradním termínu - závěr měsíce května - červen 2020. VV RS ČUS stanovilo další plánovaný termín slavnostního vyhlášení na měsíc září 2020, termín konání bude s předstihem oznámen.

19.4.2020
Doručování materiálů na uzavřené pracoviště Servisního centra sportu ČUS v Opavě
Na základě vyhlášení karantény Vládou ČR a MZDR je stále uzavřeno pracoviště Servisního centra sportu v Opavě. K doručování materiálů využijte především služeb České pošty a nebo materiály můžete vložit do nové velké poštovní schránky, která je nově instalována u vchodových dveří. Veškerá pošta je pak otevírána po projití minimálně jednodenní karanténou.

15.4.2020
AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR
Usnesení vlády ze dne 14.dubna 2020 s novým opatřením MZDR nijak nemění podmínky pro sportování, nastavené předchozím usnesením vlády z 6. dubna. Více informací zde.

15.4.2020
Sportování na venkovních sportovištích - leták bezpečnostních opatření
Na základě usnesení vlády ČR z 6.4.2019, ze kterého vyplývá, že při současném splnění dalších podmínek, je omezeně umožněno sportování na venkovních sportovištích, vydalo ministerstvo zdravotnictví leták informující o bezpečnostních opatřeních na sportovištích, které jsou důležité k zamezení šíření nemoci COVID 19. MZDR nás požádalo a ČUS doporučuje, aby tento leták byl vyvěšen na viditelných místech při vstupu na venkovní sportoviště. Leták ke stažení zde .

15.4.2020
Svolávaní valných hromad SK-TJ
K opakovaným dotazům v souvislosti s uvolňováním přijatých opatření Vládou ČR a MZDR doporučujeme všem SK-TJ již dopředu si svolat valné hromady, zvláště v případě, kde ve stanovách je stanoven termín pro svolání až 30 dnů. V případě, že valnou hromadu v navrženém termínu dle stanovených podmínek Vládou ČR a MZDR ještě nebude možno uskutečnit, lze termín posouvat.

9.4.2020
Upřesnění Výkladového stanoviska Národní sportovní agentury ze dne 8. dubna 2020
Národní sportovní agentura upřesňuje informace obsažené ve Výkladovém stanovisku Národní sportovní agentury - zveřejněný odstavec
1.6 „Uspořádání turnaje na venkovním sportovišti“, podle kterého jsou povoleny venkovní sportovní turnaje. Tento odstavec neměl být součástí finální verze NSA, neboť není pravdivý a nebyl součástí verze, kterou schválil předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Za zmíněnou nepřesnost se NSA omlouvá.

9.4.2020
Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury
Výkladové stanovisko NSA k Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, č.j. MZDR 15190/2020-3 a č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020 zde.

8.4.2020
AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR
ČUS zveřejňuje právní stanovisko k aktuálnímu opatření MZDR, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. Prosíme všechny k respektování pravidel a k ohleduplnosti, i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť. Stanovisko zde.

7.4.2020
AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR
Z přijatého usnesení vlády 6. dubna vyplývá, že při současném splnění dalších podmínek, je umožněno sportování na venkovních sportovištích. V současné době je připravován výklad nově stanovených podmínek. ČUS v krátké době zveřejní podrobnou informaci, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. ČUS průběžně doplňuje a aktualizuje informace k opatřením Vlády ČR

6.4.2020 
Průzkum ČUS: Na pandemii doplatí zejména kluby spravující sportoviště
„Období pandemie bohužel prohloubí krizi zejména u spolků, které spravují sportovní areály a nemají v současné době příjmy,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. Více zde.

3.4.2020 
Česká unie sportu dnes
Miroslav Jansta, předseda ČUS byl hostem Tomáše Jílka ve studiu ČT Sport - zde.

1.4.2020 
Úhrada členských příspěvků za rok 2020
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK-TJ naleznete zde. Stav provedené úhrady k 31.3.2020 naleznete zde.

1.4.20120
Odevzdání daňového přiznání
Pracovníci SCS odevzdali ta daňová přiznání, které SK-TJ podepsaly do uzavření pracoviště. Ostatní daňová přiznání jsou připravena k podpisu, SK–TJ je podepíši po ukončení mimořádného stavu, popř. bude nalezeno jiné vhodné řešení. Vláda schválila prodloužení podání daňových přiznání bez sankcí do 30.6.2020.

1.4.2020
Poskytování nadstandartních služeb pro SK-TJ pro rok 2020
Poskytování nadstandartních služeb - vedení účetnictví, zpracování daňového přiznání, vložení závěrky hospodaření do spolkového rejstříku, administrativa dotací apod. pro SK-TJ bude zahájeno až po podepsání obstaravatelské smlouvy, které budou s SK-TJ uzavírány v průběhu měsíce dubna. L. Kreisel projedná s SK-TJ podmínky telefonicky a následně zašle k podepsání obstaravatelskou smlouvu. S podepsanou smlouvou pak SK-TJ doručí doklady za 1. čtvrtletí.

1.4.2020
Poskytování nadstandardních služeb
K opakovaným dotazům k poskytování nadstandartních služeb - vzhledem k tomu, že poskytnutý účetní SW pro SK-TJ nemá k dispozici modul pro mzdy, nemůže SCS poskytovat služby SK-TJ, které mají zaměstnance v pracovním poměru (netýká se DPP). Z důvodů nemožnosti přijetí odpovědnosti za event. zpracování mzdových podkladů SK-TJ jiným účetním subjektem, SCS nemůže ani zpracovávat účetnictví s daňovým přiznáním, které by bylo takto ke zpracování pro SCS připraveno. Účetní SW pro TJ, který má SCS k dispozici, rovněž neumožňuje výstup rozvahy a výsledovky ve formátu XML, který je potřebný k zasílání rozvahy a výsledovky k daňovému přiznání prostřednictvím datové schránky, i z tohoto důvodu SK-TJ, pokud chtějí vést nadstandartní služby, nedoporučujeme zřizovat datovou schránku.

1.4.2019
Poskytování služeb v době uzavření pracoviště Servisního centra sportu ČUS v Opavě
Po vyhlášení mimořádných opatření Vládou ČR MZČR došlo k uzavření pracoviště Servisního centra sportu v Opavě. Pracovníci SCS se nadále snaží poskytovat služby v maximálním možném rozsahu, kterou stávající situace umožňuje. Jednání je možno uskutečňovat především telefonicky, popř. e-mail korespondencí nebo korespondencí prostřednictvím poštovních služeb. Písemnosti, kde je potřeba originálního podpisu SK-TJ se řeší prostřednictvím poštovních služeb, popř. písemnosti mohou SK-TJ vložit do poštovní schránky, která se nachází na schodišti SCS.

30.3.2020  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 03/2020 - znění naleznete zde.

26.3.2020
ČUS průběžně doplňuje a aktualizuje informace k opatřením Vlády ČR

AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR - zde.
Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu - zde.

24.3.2020
AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR
Na mimořádném jednání vlády v neděli 15. března 2020 Vláda ČR rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru o dalších mimořádných opatřeních. 23. 3. byl termín prodloužen (usnesení vlády č. 279 ze dne 23. března 2020 ve spojení s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN - zde. Od půlnoci 16. března až do 1. dubna 6.00 ráno platí omezení volného pohybu osob až na vymezené výjimky. Po obsahové stránce se omezení volného pohybu osob od Usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 214 a č. 215 nemění. K usnesením byl vypracován právní výklad, který je proto stále aktuální. Z usnesení jednoznačně vyplývá, že je zakázáno vše, co není z obecného zákazu Usnesení 215 explicitně vyňato. Lze tedy konstatovat, že i členové jednotlivých SK/TJ, kteří se přímo nepodílí na nezbytném chodu SK/TJ či sportoviště, tj. nenaplňují charakterem své činnosti výjimku dle bodu I. písm. a) Usnesení 215 (zaměstnání, výkon podnikatelské či jiné obdobné činnosti), podléhají zákazu přítomnosti na sportovištích.

24.3.2020
Postup spolku při nemožnosti konání volební valné hromady

Postup řeší mandát statutárního orgánu spolku po uplynutí funkčního období. Doporučujeme využít v SK/TJ, které měly plánované volební výroční členské schůze - valné hromady, kdy statutárnímu orgánu skončilo funkční období, a volby se z důvodu vyhlášení nouzového stavu a omezení pohybu osob nemohly či nebudou moci uskutečnit včas. Postup naleznete zde.

18.3.2020 
Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu (18.3.2020)
Česká unie sportu postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností. Více zde.

18.3.2020 
Sportovní kluby, národní sportovní svazy a nouzový stav v ČR - valné hromady, náhrada škody a další dotazy
Na základě četných individuálních dotazů ze sportovního prostředí sdělujeme, že ČUS se bude snažit postupně vydávat stanoviska, případně návody, jak postupovat v případě uplatnění nároků na náhradu škody způsobené vyhlášením nouzového stavu v ČR a rovněž i k řešení dalších mimořádných situací (např. nemožnost svolání volební valné hromady a další). Tato stanoviska a návody budou vydávána v okamžiku, kdy budou nastaveny a známy konečné podmínky pro řešení těchto situací (např. postup schválený a vyhlášený Vládou ČR). ČUS bude maximálně nápomocna sportovním klubům, národním svazům a jejich funkcionářům. Věříme, že všichni mimořádnou situaci zvládnou. V současnosti je prioritou je ochrana zdraví. Žádáme Vás o trpělivost a děkujeme za pochopení.

17.3.2020 
Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k usnesení č. 215 Vlády ČR - profesionální sport
NSA v reakci na vyhlášení nouzového stavu, respektive navazujících krizových opatření, vydává následující výkladové stanovisko k Usnesení vlády č. 215 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření o zákazu volného pohybu na území ČR - naleznete zde.

16.3.2020
Uzavření pracoviště Servisního centra sportu ČUS v Opavě 
Na základě vyhlášení karantény Vládou ČR je uzavřeno pracoviště Servisního centra sportu v Opavě. O případném otevření pracoviště ve zkrácených hodinách, tak jak je tomu u státních úřadů se bude jednat, SK-TJ budou neprodleně informovány, kdy mohou dojít podepsat zpracované daňové přiznání, vyúčtování srážkové daně, smluv o dotacích a příspěvcích.

16.3.2020
NOVÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR OD 16.3.2020 - DOPAD NA SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ
Na mimořádném jednání vlády v neděli 15. března 2020 Vláda ČR rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru o dalších mimořádných opatřeních. Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené výjimky. Usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020  č. 214 naleznete zde a č. 215 naleznete zde. K usnesením byl vypracován právní výklad - naleznete zde.
Z usnesení jednoznačně vyplývá, že je zakázáno vše, co není z obecného zákazu Usnesení 215 explicitně vyňato. Lze tedy konstatovat, že i členové jednotlivých SK/TJ, kteří se přímo nepodílí na nezbytném chodu SK/TJ či sportoviště, tj. nenaplňují charakterem své činnosti výjimku dle bodu I. písm. a) Usnesení 215 (zaměstnání, výkon podnikatelské či jiné obdobné činnosti), podléhají zákazu přítomnosti na sportovištích.
Postavení a s tím spojená práva a povinnosti profesionálních sportovců a členů sportovní reprezentace v jednotlivých sportovních odvětvích nelze v tuto chvíli jednoznačně definovat či předjímat a lze proto doporučit vyčkání na plánované stanovisko Národní sportovní agentury.
Závěry:
1. Je vydán absolutní zákaz přítomnosti na veškerých sportovištích pro veřejnost.
2. Zákaz přítomnosti na sportovištích pro členy jednotlivých SK/TJ na vlastních či dlouhodobě pronajatých sportovištích lze dovodit z Usnesení 215 upravující volný pohyb osob na území celé České republiky. Zákaz neplatí výhradně pro osoby, které svou činností splňují podmínky pro výjimku dle bodu I. písm. a) Usnesení 215 (výjimka cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti)
3. Ve vztahu k profesionálním sportovcům a členům sportovní reprezentace v jednotlivých sportovních odvětvích se doporučuje vyčkat aktuálního výkladového stanoviska Národní sportovní agentury.

16.3.2020 
NOVÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR 
Na mimořádném jednání vlády v neděli 15. března 2020 Vláda ČR rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru o dalších mimořádných opatřeních. Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky. Usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 naleznete zde .

13.3.2020
MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ - COVID 19
Informace k vyhlášeným krizovým opatřením ze strany Vlády ČR v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 i s výkladovým stanoviskem k některým nejasnostem týkajících se sportovního prostředí.
Usnesení Vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášení nouzového stavu  naleznete zde. 
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření naleznete zde.
Z krizového opatření vyplývá zejména zákaz konání všech veřejných, spolkových i soukromých akcí (setkávání) s účastí přesahující 30 lidí od 13. 3. 2020 od 06:00 hodin, a zákazu cestování českých občanů do rizikových oblastí.
Primárně upozorňujeme na to, že se dle schváleného Usnesení vlády nezakazuje vstup na všechna sportoviště, tak jak je v médiích často prezentováno. Ta sportoviště, která nejsou explicitně vyjmenována v Usnesení vlády mohou být v provozu, a to při zachování maximálního počtu 30-ti osob ve stejný čas.
Výkladové stanovisko k Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření k některým nejasnostem týkajících se sportovního prostředí naleznete zde.
Upozorňujeme, že se vydané Usnesení vlády, resp. k němu vydávaná stanoviska či upřesnění, mohou měnit. O změnách se Vás budeme snažit informovat poté, co budou relevantně ověřeny. (tj. nebudeme ihned přejímat informace zveřejněné v médiích).
Je nezbytné dočasně přizpůsobit činnost všech členských sportovních organizací, od sportovních klubů až po národní svazy, tak, aby byla naplňována veškerá vládou přijatá opatření. Další informace naleznete zde.

11.3.2020
Mimořádná bezpečnostní opatření - COVID 19
S ohledem na rozhodnutí Vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 a mimořádné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR upozorňuje Česká unie sportu na mimořádná opatření ve vztahu ke konání sportovních a spolkových akcí. Více zde.

11.3.2020
Upozornění pro spolky - SK-TJ a svazy na zcela nové ustanovení § 158a) občanského zákona č. 89/2012 Sb. účinné od 1.1.2021
 -  povinnost uchovávat po celou dobu své existence zápisy z jednání nejvyššího orgánu i s přílohami
Parlament ČR dne 21.1.2020 schválil zákon č. 33/2020 Sb., kterým byla provedena novelizace také občanského zákona a to instalací zcela nového ustanovení § 158a) - více zde.

10.3.2020 
Vyjádření FAČR k zasedání Bezpečnostní rady státu
Na základě úterního rozhodnutí Bezpečnostní rady státu (10. 3. 2020) vydává Výkonný výbor Asociace následující rozhodnutí: Soutěžní utkání organizované FAČR, KFS, nebo OFS, se neruší a pořadatel utkání (domácí klub), je povinen zabezpečit, že se soutěžního utkání nezúčastní více než 100 osob.

10.3.2020 
Zákaz sportovních akcí s účasti nad 100 lidí
Bezpečnostní rada státu přijala další opatření v boji proti koronaviru. Od úterý 10.3.2020 od 18 hodin do odvolání platí zákaz kulturních, sportovních a náboženských akcí s účastí nad 100 lidí.

10.3.2020
30. výročí vzniku nové sportovní organizace v ČR nezávislé na státu a s plnou autonomií sportovních svazů
Dne 10. března 1990 vznikla ve Slovanském domě v Praze nová sportovní organizace s působností na území České republiky. Více zde zde.

9.3.2020
SK-TJ zapojte se také do akce „Ukliďme Česko“
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty se mohou zapojit do akce „Ukliďme Česko“. Více zde zde.

9.3.2020
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.03.12. - OFS Opava - Halovy fotbalový turnaj - mini žáci mladší
2020.03.15. - SK HIT Opava - turnaj ZL v baseballu 
2020.03.20. - SK ZS Vrchní Opava - O pohár primátora města Opavy - lyžařský závod - propozice
2020.03.20. - SK ZS Vrchní Opava - O pohár primátora města Opavy - lyžařsky závod
2020.04.05. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 5.kolo
2020.04.06. - BK Opava - Seminář - Hry v tréninku dětí
Akce v dalších dnech naleznete zde.

7.3.2020
Zveřejnění oficiální statistiky organizační a členské základny SK-TJ a jejich oddílů za rok 2019
Statistiku SK-TJ a jejich oddílů sdružených v RS ČUS v Opavě naleznete zde.

3.3.2020 
Odložení termínu slavnostního vyhlášení Ankety sportovec okresu Opava za rok 2019 

Výkonný výbor RS ČUS v Opavě po odložení slavnostního vyhlášení ankety Sportovec MSK 2019 schválil odložení vyhlášení Ankety sportovec okresu Opava, které se mělo uskutečnit 21.3.2020. VV velice obezřetně přistupuje k problematice možného šíření koronaviru, z tohoto důvodu v rámci ochrany sportovců a dalších účastníků slavnostního vyhlášení odkládá slavnostní vyhlášení na nový termín po odeznění hlavní vlny nákazy - předpoklad duben - květen 2020 - dle volného termínu v prostorách pro vyhlášení. O termínu slavnostního vyhlášení budou SK-TJ s předstihem informovány. 

3.3.2020 
Odložení termínu slavnostního vyhlášení Ankety Moravskoslezského kraje Sportovec roku 2019 
Slavnostní vyhlášení, které se mělo uskutečnit dne 5.3.2019 bylo obezřetně odloženo z důvodu ochrany před šířením koronaviru, náhradní termín bude oznámen.

3.3.2020  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.03.04. - OFS Opava - Halový fotbalový turnaj - mini žáci starší
2020.03.08. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 4.kolo
2020.03.12. - OFS Opava - Halovy fotbalový turnaj - mini žáci mladší
2020.03.15. - SK HIT Opava - turnaj ZL v baseballu 
2020.03.20. - SK ZS Vrchni Opava - O pohar primatora mesta Opavy - lyzarsky zavod - propozice
2020.03.20. - SK ZS Vrchni Opava - O pohar primatora mesta Opavy - lyzarsky zavod
Akce v dalších dnech naleznete zde.

27.2.2020  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 02/2020 - znění naleznete zde.

26.2.2020 
K e-mailové korespondenci MŠMT s Sk-TJ - žadateli o dotaci z programu Můj klub na rok 2020
V případě, že žadatele o dotaci – SK-TJ z programu Můj klub na rok 2020 osloví s nějakým požadavkem MŠMT, doporučujeme SK-TJ o tomto informovat na SCS ČUS v Opavě ( přeposlat tento e-mail na –  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  ), kdy SCS poskytne SK-TJ informaci, jak postupovat.

23.2.2020 
Vložení Finančních výkazů za rok 2019 do Informačního systému ČUS
Finančních výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2020.
Informace – k Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html  ,
kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf. 
Data se zadávají stejným systémem jako za předchozí čtyři roky - 2014 až 2018.
Zadat data lze jednak přímo z přístupu SK/TJ, popř. SK/TJ může pro svého hospodáře, ekonoma či účetního zřídit pouze přístup pro Finanční výkazy.

23.2.2020  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.02.27. - OFS Opava - Halový fotbalový turnaj - žáci mladší
2020.02.29. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 15 
2020.03.04. - OFS Opava - Halový fotbalový turnaj - mini žáci starší
2020.03.08. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 4.kolo
2020.03.12. - OFS Opava - Halovy fotbalový turnaj - mini žáci mladší
2020.03.15. - SK HIT Opava - turnaj ZL v baseballu
2020.04.05. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 5.kolo
Akce v dalších dnech naleznete zde.

21.2.2020
Díky, trenére

Další ročník akce, kterou podporuje i ČUS, Díky, trenére začíná. Nominujte nadšence, který se stará o mládež - více zde. V RS ČUS je hodně trenérů mládeže, kteří si zaslouží slyšet díky.

20.2.2020
Průzkum ČUS 2020

VV ČUS děkuje těm SK-TJ, které zatím vyplnily dotazník Průzkumu ČUS 2020 a prosí ty SK-TJ, které dotazník zatím nevyplnily, aby tak učinily do konce měsíce února. Jedná se o rychlé vyplnění on-line dotazníku s jednoduchými otázkami k činnosti vašeho klubu, které zabere jen několik minut. Odkliknete, odešlete. Odkaz na dotazník je: https://forms.gle/FbGKJCzCbcbuySi96 . Výstupy z dotazníku pak budou předány Národní sportovní agentuře. Zatím dotazník vyplnilo 1600 respondentů, je potřeba, aby jich bylo minimálně 2000. Z prvních výsledků vyplývá, že oproti předchozímu průzkumu, se již méně SK-TJ potýká s existenčními problémy a většina SK-TJ využívá administrativních služeb územních pracovišť ČUS – Servisních center sportu.

19.2.2020
Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2019

Nominace pro slavnostní vyhlášení ve Slezském divadle v Opavě dne 21.3.2020.

Nominovaní jednotlivci dospělí v abecedním pořadí na 1. – 10. místo
Havránková Eva - šerm - TJ Slezan Opava
Hluchá Vendula - atletika - T.J. Sokol Opava
Hruška Jiří - jezdectví - JK Opava - Kateřinky
Geryk Filip - kulturistika – physique - SK PEPA CENTRUM Opava
Gniadek Martin - basketbal – BK Opava
Kučerová Monika - cyklistika - MTB – HEAD BIKE Opava
Klapetková Alena, Vítečková Nikol - Pole Dance
Pravdová Kristýna - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava
Šiřina Jakub - basketbal – BK Opava
Zavadil Pavel - fotbal - Slezský FC Opava

Nominovaní jednotlivci junioři v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Kloboučková Ivana - kanoistika – slalom - Kánoe klub Opava
Malíková Barbora - atletika - T.J. Sokol Opava
Mrázek Jakub - kanoistika – slalom - Kánoe klub Opava
Pavelek Lukáš - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava
Vildomec Jan - sportovní střelba - SSK Opava

Nominovaná družstva v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Atletika - ženy - T.J. Sokol Opava
Basketbal - muži – BK Opava 
Cyklistika - kadeti - HEAD BIKE Opava
Fotbal - muži – Slezský FC Opava 
Orientální běh - štafeta - dorost  – Orientační Běh Opava 
Podrobné informace o jednotlivých kandidátech naleznete zde.

18.2.2020 
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2020 - TJ/SK

Po dnešním jednání sdělujeme, že k poskytování příspěvků z programu SPORT MSK 2020 z Moravskoslezského kraje byla v minulých dnech uzavřena smlouva mezi ČUS a Moravskoslezským krajem. Očekává se, že smlouvy s SK-TJ budou podepisovány v závěru měsíce února, po podpisu  tyto smlouvy za celý okres budou odeslány do Prahy a následně SK-TJ obdrží finanční prostředky. K podepisování smluv budou SK-TJ vyzvány e-mailem.

15.2.2020 
Valná hromada Tělovýchovné jednoty Sokol Kobeřice 
Jednání volební valné hromady TJ se zúčastnil sekretář VV L. Kreisel a předseda VV Ing. P. Kašný.

14.2.2020
Úpravy rozpočtů u podaných žádostí o dotaci Sport 2020 programu S1 Statutárního města Opavy – SK/TJ a podepsání smluv 
RS ČUS všem sdruženým SK-TJ majícím sídlo na území Statutárního města Opavy, které podaly žádost o dotaci po konzultaci s příslušnými pracovníky, upravily rozpočty na přidělenou dotaci a provedlo kontrolu návrhu smluv a odeslalo oba materiály na SMO. Po dohodě se SMO se smlouvy o poskytnutí dotace se budou podepisovat na RS ČUS v Opavě, SK-TJ budou k podpisu vyzvány e-mail zprávou.

12.2.2020 
Zpráva z únorového zasedání Výkonného výboru ČUS
Představitelé České unie sportu zahájili sérii jednání s vedením Národní sportovní agentury. Více zde.

12.2.2020 
Průzkum ČUS
Česká unie sportu potřebuje k publicitě práce sportovních klubů a k prosazování lepších podmínek pro jejich činnost nové aktuální informace. Proto Vás zdvořile žádáme, abyste se zapojili do nového průzkumu ČUS. Jedná se o rychlé vyplnění on-line dotazníku s jednoduchými otázkami k činnosti vašeho klubu, které zabere pár minut. Odkliknete, odešlete. Odkaz na dotazník je zde: https://forms.gle/FbGKJCzCbcbuySi96  Prosíme Vás o vyplnění dotazníku do konce února. Děkujeme moc za spolupráci.

11.2.2020 
Sportovní listy – Sport a stát  
Odkazy na články - 
Hnilička: Jedna z věcí, která sportu moc ubližovala, byli věčně měnící se ministři školství - více zde.
Babiš: Vyčleňme sportovní a kulturní spolky od ostatních neziskovek - více zde
Mezi sedmadvaceti členy Národní rady pro sport je jen pět žen - více zde.
Babiš: Horácký stadión v Jihlavě připomíná spíše továrnu na čpavek než hokejovou halu - více zde.
Interpelace poslance Jakuba Jandy na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Plagu - více zde
Jansta: Společným cílem je získat pro sport stejných státních prostředků, jako má kultura - více zde.

10.2.2020  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.02.15. - SK HIT Opava - turnaj ZL v baseballu
2020.02.16. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 3.kolo 
2020.02.20. - OFS Opava - Halovy fotbalový turnaj - žáci starší
2020.02.21.-23. - Capoeira Opava - Festival de capoeira
2020.02.29. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 15 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

5.2.2020
Národní sportovní agentura zahájila svou činnost
Úvodní tiskovou konferencí dne 4.2.2019 oficiálně představila svou činnost nově založená Národní sportovní agentura, ústřední orgán státní správy. Více zde.

3.2.2020
Podklady k úhradě základního členského příspěvku RS ČUS v Opavě
Všem sdruženým SK-TJ byly e-mailem zaslány podklady k úhradě základního členského příspěvku, který ročně činí 1200 Kč (tj. 100 Kč měsíčně) pro rok 2020.

3.2.2020 
Poskytnutí dotace programu Můj klub 2019 – výzva ke kontrole seznamu
Vzhledem k tomu, že MŠMT dle původního oznámení nezveřejnilo poslední seznam přidělení dotací a my nemáme k dispozici informace, kdo dotaci obdržel, obracíme se na ty SK-TJ, které nejsou uvedeny v seznamu a obdržely dotaci z programu, aby obratem oznámily na e-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  datum a výši poskytnuté dotace. Dle zatímního individuálních zjišťování u SK-TJ, dotaci v RS ČUS v Opavě obdrželo celkem 78 SK-TJ v celkové výši 14 194 360 Kč. Seznam naleznete zde.

3.2.2020
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2020 - TJ/SK
Sdělujeme všem SK-TJ, které mají schválený příspěvek programu, že v současné době v souladu s uzavřenou smlouvou právníci začali zpracovávat smlouvy mezi ČUS a KO ČUS a SCS ČUS jednotlivých okresů a SK-TJ, včetně dalších vzorových materiálů k vyúčtování a pokynů k vyúčtování. Očekává se, že smlouvy s SK-TJ budou podepisovány v měsíci únoru, po podpisu tyto smlouvy za celý okres budou odeslány do Prahy a následně SK-TJ obdrží v měsíci březnu schválené finanční prostředky. K podepisování smluv budou SK-TJ vyzvány e-mailem.

3.2.2020 
Dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2020 programu Sport 2020
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy dne 16.12.2019 schválilo výši přidělených finančních dotací programu SPORT pro rok 2020. V průběhu příštích dnů budou SK-TJ, které podaly žádosti prostřednictvím RS ČUS v Opavě upravovat rozpočty do výše přidělené dotace na RS ČUS v Opavě – SK-TJ budou administrátorem L. Kreislem vyzývány k provedení úprav. L. Kreisel jim bude plně nápomocen tak, aby navržené rozpočty dotací, které se musí dodržet, byly dobře vyúčtovatelné vzhledem k tomu, že vedle této dotace budou ve většině případů SK-TJ vyúčtovávat ještě další dotace - příspěvky (Moravskoslezský kraj, MŠMT, svazy).

3.2.2020 
Výzva k dodání zbývajících účetních dokladů
Ekonomka a účetní vyzývají své SK-TJ, kterým zpracovávají účetnictví, aby nejpozději do pondělí 10. února 2020 dodaly všechny SK-TJ zbývající účetní doklady a výpisy z banky, které patří do kalendářního roku 2019.

1.2.2020 
Můj klub 2019 - Vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem
Termín pro vyúčtování a vypořádání je stanoven do 15.2.2020. Manuál a tiskopisy k vyúčtování naleznete zde. Tiskopisy rovněž naleznete v IS-SPORT. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, bylo zahájeno zpracovávání vyúčtovávání - tyto SK-TJ budou e-mailem vyzvány, aby si vyzvedly vyúčtování a aby si toto následně naskenované vložily do IS-SPORT https://is-sport.msmt.cz/ a v písemné podobě rovněž odeslaly na MŠMT.

1.2.2020 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v době jarních prázdnin
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že účetní Bc. M. Nevřalová bude čerpat dovolenou ve dnech 3.-5.2.2020. 

31.1.2020
Program Sport 2019 Statutárního města Opavy – SK/TJ - vyúčtování
Sdělujeme všem SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví a které mají sídlo na území Statutárního města Opavy, že dne 31.1.2020 jim bylo odevzdáno vyúčtování jejich dotace přímo Statutárnímu městu Opava. 

28.1.2020
Program Sport 2019 Statutárního města Opavy – SK/TJ - vyúčtování
Připomínáme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že termín odevzdání vyúčtování je stanoven do 31.1.2020, vyúčtování se odevzdává přímo Statutárnímu městu Opava. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, těm v rámci kompletních služeb vyúčtování zpracuje přímo RS ČUS. Bližší informace včetně tiskopisů k účtování naleznete zde.

28.1.2020  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 01/2020 - znění naleznete zde.

27.1.2020
V souladu se stanovami svolává Výkonný výbor RS ČUS v Opavě 33. valnou hromadu Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. na čtvrtek 4. června 2020 od 16.00 hodin do sálu Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě. Pozvánku s návrhem programu obdrží sdružené subjekty 30 dnů před jednáním. 

18.1.2020
Program Sport 2019 Statutárního města Opavy – SK/TJ - vyúčtování
Sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že po provedené změně poskytování finančních prostředků, kdy dotace je poskytována přímo SK-TJ a ne přes RS ČUS v Opavě, jak tomu bylo do roku 2018, že v tomto případě si každá SK-TJ podává vyúčtování samostatně. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, těm v rámci kompletních služeb vyúčtování zpracuje přímo RS ČUS. Termín odevzdání je stanoven do 31.1.2020. Bližší informace včetně tiskopisů k vyúčtování naleznete zde.

18.1.2020
Program Sport 2019 Statutárního města Opavy – SK/TJ
Sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že po provedené novelizaci webových stránek SMO informace k vyhlášenému programu naleznete zde. Vyhodnocení programu včetně výše přidělených dotací pak naleznete zde.

18.1.2020 
Můj klub 2019 - Vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem
Termín pro vyúčtování a vypořádání je stanoven do 15.2.2020. Manuál a tiskopisy k vyúčtování naleznete zde. Tiskopisy rovněž naleznete v IS-SPORT.
Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, tiskopisy vyplní příslušný pracovník, předseda SK-TJ vyúčtování podepíše a SK-TJ si tyto následně naskenované vloží do IS-SPORT https://is-sport.msmt.cz/ a v písemné podobě rovněž odešle na MŠMT.

18.1.2020  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.01.26. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 2.kolo
2020.02.16. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 3.kolo
2020.02.29. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 15 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

18.1.2020
Zveřejňování Sportovních akcí SK-TJ
Opakovaně nabízíme SK-TJ zveřejňování jejich sportovních a dalších akcí na webu SCS - RS ČUS v Opavě. K tomuto postačuje zaslat leták, propozice či plakát akce a RS tuto akci zveřejní v bloku a dále odkaz na akci rozesílá v pravidelném vydávání Aktuálních informací.

18.1.2020
Můj klub 2020 – osobní náklady - hodinová sazba
K opakujícím se dotazům SK-TJ sdělujeme, že dle Výzvy MŠMT Můj klub 2020 jako uznatelný náklad byl stanoven limit platný pro výkon práce v pracovním poměru, v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), hodinová sazba v tomto případě však nesmí překročit 300 Kč / hodinu.

16.1.2020 
Zpráva z lednového zasedání Výkonného výboru ČUS
Jedním z klíčových bodů programu bylo projednání první verze rozpočtu ČUS na rok 2020. V této souvislosti účastníci schůze schválili, aby ČUS v rámci výzvy Ministerstva školství, určené na Podporu zastřešujících sportovních organizací, uplatnila v podané žádosti požadavek ve výši 93 milionů korun na činnost územních pracovišť ČUS – Servisních center sportu (SCS). Tato SCS působí ve čtrnácti krajích a pětasedmdesáti okresech České republiky a poskytují odborný administrativní servis a poradenství sportovním klubům, tělovýchovným jednotám a svazům v jednotlivých regionech. Více zde.

14.1.2020
Česká unie sportu a Národní sportovní agentura budou spolupracovat na urychlení dotací
Velká příležitost k pozvednutí celého českého sportu a k nápravám chyb, které přetrvaly celá desetiletí. Tak bere Česká unie sportu vznik Národní sportovní agentury, která začne v letošním roce připravovat dotační programy. Největší domácí sportovní spolek a státní organizace stvrdily na tiskové konferenci spolupráci, která by měla vést k daleko rychlejšímu rozdělování státní podpory do klubů a jednot. Poprvé tak sportovní prostředí společně se státní sférou našly společnou řeč. Více zde.

7.1.2020
Podpora sportu MSK TJSK 2020 – schválení výše příspěvků
Zastupitelstvo MS kraje na svém zasedaní dne 12.12.2019 schválilo seznam konečných příjemců příspěvku z programu Podpora sportu MSK TJSK 2020 ve výši 33 816 300 Kč. Z 6 okresů MSK bylo podáno celkem 457 žádostí, z toho z okresu Opava obdrží příspěvek 164 SK-TJ v celkové výši 9 337 000 Kč. Další předpokládaný postup v programu, který plně administruje Česká unie sportu – její okresní Servisní centra sportu –  počátkem měsíce února  budou uzavřeny smlouvy s konečnými příjemci a do konce února 2020 by měli všichni příjemci obdržet finanční prostředky a v průběhu roku 2020 bude provedeno řádné vyúčtování příspěvku. Celkovou tabulku všech příjemců příspěvků z okresu Opava naleznete zde.

3.1.2020  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 10/2019 - znění naleznete zde.

27.12.2019

Podávání návrhů do Ankety sportovců a sportovních kolektivů okr. Opava 2019  
V souvislosti s posunutím termínu slavnostního vyhlášení ankety na 21.3.2020 se posouvá i možnost podávat návrhy do Ankety sportovců a sportovních kolektivů okr. Opava 2019 do 5.1.2020. Více informací naleznete zde.

26.12.2019
Statistika členské základny za rok 2019 - vložení do IS ČUS do 31.12.2019
Připomínáme všem SK-TJ, že statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2019 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2019. Do tohoto termínu je potřeba provést doplnění popř. vyřazení členů a další opravy. Další informace naleznete zde.

20.12.2019
Schválené přidělení finančních dotací pro rok 2020 programu Sport 2020 Statutárního města Opavy – SK/TJ 
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 9. zasedání dne 16.12.2019 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2020. Více informací zde.

20.12.2019
Nevyřízení žádosti o poskytnutí dotace z programu MŠMT Můj klub 2019
 
VV RS ČUS se obrací na ty SK-TJ, které o dotaci požádaly a zatím dotaci neobdržely, či nemají žádnou zprávu, či jim dotace byla zamítnuta, aby obratem dne 2.1.2020 e-mailem informovaly sekretáře SCS L. Kreisla.

19.12.2019
Výkonný výbor Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě přeje všem svým členům radostné prožití svátků vánočních a v novém roce vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho sportovních úspěchů.

19.12.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.12.26. - TJ Sokol Litultovice - Litultovická vánočka - běh.pdf
2020.01.26. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 2.kolo
Akce v dalších dnech naleznete  zde.

19.12.2019
Zpráva z prosincového zasedání Výkonného výboru ČUS
VV ČUS schválil předfinancování územních pracovišť ČUS – Servisních center sportu. Více zde.

19.12.2019
Vyúčtování příspěvku PROGRAM PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2019 – TJ/SK
Všechny SK-TJ dodaly podklady k vyúčtování a administrátor programu L. Kreisel postupně z předložených dokladům zpracovává vyúčtování a SK-TJ jsou e-mailem popř. telefonicky postupně vyzývány k podepsání protokolů.

18.12.2019
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě v závěru roku 2018 
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že provoz pracoviště SCS a RS ČUS v Opavě bude v období od 20.12.2019 do 1.1.2020 omezen. Ekonomka Š. Gerecká a účetní P. Štalzerová a Bc. M. Nevřalová budou čerpat dovolenou. L. Kreisel bude na pracovišti nepravidelně, bude částečně zajišťovat vyúčtovávání dotací a částečně bude pracovat na Mistrovství světa v ledním hokeji U20 v Ostravě a to v odpoledních hodinách v hracích dnech. Před návštěvou pracoviště doporučujeme se telefonicky (mobil 604 360 980 – Ladislav Kreisel) ohlásit.

18.12.2019
Změna termínu slavnostního vyhlášení Ankety nejúspěšnějších sportovců za rok 2019
Z technických důvodů po dohodě se Slezským divadlem v Opavě se slavnostní vyhlášení Ankety nejúspěšnějších sportovců za rok 2019 přesouvá ze soboty 29. února 2020 na nový termín sobotu 21.března 2020.

3.12.2019 
Anketa nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů
VV RS ČUS v Opavě se obrací na sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, sportovní svazy a sportovní odvětví okresu Opava s požadavkem na předložení návrhů k vyhodnocení v Anketě nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů okresu Opava v roce 2019. Bližší informace naleznete zde, kde je rovněž uveden tiskopis návrhu. Návrhy je možno zasílat do 27.12.2019. Slavnostní vyhlášení ankety se pak uskuteční ve Slezském divadle v Opavě v sobotu dne 29.2.2020. 

1.12.2019
Statistika členské základny za rok 2019 - vložení do IS ČUS do 31.12.2019
Statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2019 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2019. Do tohoto termínu je potřeba provést doplnění popř. vyřazení členů v Informačním systému ČUS. Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací z mnoha programů (např. dotace MŠMT, měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnily do Informačního systému ČUS veškeré nové členy. Je velmi důležité, aby si SK-TJ opravily i charakteristiky u svých členů - aktivní sportovec - soutěže a další. Další informace naleznete zde.

1.12.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.12.01. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 1.kolo
2019.12.14. - FK Kylešovice - Zabijačkové hody
2019.12.26. - TJ Sokol Litultovice - Litultovická vánočka - beh.pdf
2020.01.26. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 2.kolo
Akce v dalších dnech naleznete zde.

28.11.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 09/2019 - znění naleznete zde.

21.11.2019
Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2019
Návrhy na ocenění sportovců ve vyhlašovaných kategoriích – základní, zvláštní a hlavní mohou podávat občané, sportovní organizace sdružené ve Všesportovním kolegiu MSK, krajské sportovní svazy, tělovýchovné jednoty, sportovní oddíly a kluby, obce a města Moravskoslezského kraje, zástupci Výboru pro tělovýchovu a sport zastupitelstva Moravskoslezského prostřednictvím portálu http://sportovec.msk.cz/ a to nejpozději do 24.11.2019. Další informace naleznete zde.

21.11.2019
Můj klub 2019
V rámci výzvy MŮJ KLUB 2019 byla k 19.11.2019 navržena dotace pro celkem 5 538 žadatelů, 430 klubů nesplnilo podmínky přidělení dotace. K 19.11.2019 bylo vyplaceno 4 783 spolků v celkové výši více než 1,134 mld. Kč, k vyplacení zbývá 755 spolků.

20.11.2019 
Projekt "ČUS - SPORTUJ S NÁMI" 
Připomínáme všem SK-TJ, že přihlašování akcí do projektu probíhá přes elektronickou přihlášku - odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/. Žádosti je možno podávat do 30.11.2019 - více zde.  

19.11.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.12.01. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 1.kolo
Akce v dalších dnech naleznete zde.

16.11.2019
Národní sportovní agentura představila svazům své plány. Chce navýšit a urychlit financování
Přibližně šedesát zástupců národních sportovních svazů se sešlo 14.11.2019 v aule České unie sportu. Hlavním cílem bylo vyslechnout představitele nově vznikající Národní sportovní agentury, kteří si připravili podrobnou prezentaci, jak bude vypadat státní podpora v následujících letech. Agentura převezeme rozdělování dotací od MŠMT v roce 2021. „Chceme dosáhnout toho, že budete s dostatečným předstihem vědět, co můžete čekat. Hodláme být s vámi v užším kontaktu,“ prohlásil Milan Hnilička, předseda NSA. Více zde.

16.11.2019
Zpráva z listopadového zasedání Výkonného výboru ČUS
VV ČUS ocenil metodickou pomoc sportovním klubům, kterým MŠMT odmítlo přidělit dotaci. Více zde.

15.11.2019
MŮJ KLUB - X. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo X. část přehledu zaslání dotací z programu. Přehled zaslaných dotací vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde. Pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě bylo zatím zasláno 62 dotací. Od 1.11.2019 v seznamu přibylo 18 SK-TJ z RS ČUS v Opavě.

11.11.2019
Předběžné vyúčtování příspěvku PROGRAM PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2019 – TJ/SK
Připomínáme všem těm SK-TJ, které toto zatím neprovedly, že do 15.11.2019 je potřeba dle uzavřené smlouvy předložit předběžné vyúčtování dotace, tj. předložit originály účetních dokladů – faktury s výpisem z banky (úhrady) v případě že účetní doklad byl uhrazen hotově, pak k tomuto dokladu výdajový pokladní doklad. Bližší informace k programu naleznete zde. K předložení vyúčtování je potřeba se telefonicky ohlásit, tak aby vyúčtovávání bylo prováděno průběžně. SK-TJ, které obdržely příspěvek je totiž v okrese celkově 158.
Zpracování vyúčtování do předepsaných materiálů dle závazných pokynů provede administrátor dotace L. Kreisel.
Ty SK-TJ, kterým je RS ČUS v Opavě vedeno účetnictví, těm vyúčtování kompletně zapracuje přímo RS ČUS.

11.11.2019
Zveřejnění výroční zprávy SK-TJ v Informačním systému IS-SPORT MŠMT - dotace MŮJ KLUB
Při pomoci RS ČUS při zpracování podání žádosti MŮJ KLUB 2020 bylo zjištěno, že některé SK-TJ neměly vloženou výroční zprávu za rok, kdy obdržely dotaci (v roce 2019 za rok 2018). Proto opětovně upozorňujeme všechny SK-TJ, které obdržely dotaci a o dotaci budou žádat, že v Informačním systému IS-SPORT MŠMT musí mít zveřejněnou výroční zprávu. Vzor výroční zprávy naleznete zde. Doporučujeme všem SK-TJ si provést kontrolu a v případě, že výroční zprávu za minulý rok nemají vloženou, ať ji tam obratem vloží.

8.11.20189
Národní sportovní agentura se představila na půdě ČUS. Role územních pracovišť bude důležitá, prohlásil Milan Hnilička
Jaké jsou vize a hlavní úkoly Národní sportovní agentury, která vznikla v srpnu a od roku 2021 přebere kompletně státní podporu od MŠMT? To se mohli dozvědět zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot na republikové poradě, která se konala ve čtvrtek 7. listopadu v aule České unie sportu. Plány prezentoval předseda agentury Milan Hnilička nebo místopředseda Ivo Lukš. „Rádi bychom zrealizovali několik dalších seminářů, abychom dostatečně informovali celé sportovní prostředí o našich úmyslech, jak pomoci českému sportu. Tohle je první z nich,“ tvrdil Milan Hnilička. Více zde.

8.11.2019
Slavnostní valná hromada TJ Sokol Hať - 70 let TJ
Slavnostní valné hromady TJ Sokol hať konané u příležitosti 70 let TJ se zúčastnil sekretář RS ČUS v Opavě L. Kreisel a na návrh VV TJ předal navrženým funkcionářům TJ TV vyznamenání RS ČUS.

7.11.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.11.09. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 10 - běžecký závod
2019.11.17. - Orientační běh Opava - OBO CUP - běžecký závod 
2019.12.01. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 1.kolo
Akce v dalších dnech naleznete zde. 

7.11.2019
Národní sportovní agentura
Národní sportovní agentura se představila na poradě zástupců OS-RS ČUS v Praze. Více zde.

6.11.2019 
Deník - Sport a stát - informace k problematice
Odkazy na články -
Český sport v potížích. Kde jsou peníze? - zde.
Funkcionář Hájek o dotacích: Sportovní prostředí má strach z úředníků - zde.

5.11.2019
MŮJ KLUB - IX. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo IX. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde. K 31.10.2019 byla zaslána dotace pro 3 443 SK-TJ, z toho pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě to bylo 44 zaslaných dotací. Od 19.9.2019 v seznamu přibyly 2 SK-TJ z RS ČUS v Opavě, přičemž 2 SK-TJ v seznamu ubyly. Celkem v letošním roce žadatelé podali v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019 5 950 žádostí, u 67 došlo k zastavení, u 337 zamítnutí, 130 klubů bylo vyzváno k opravě. U 1973 SK TJ byla žádost zkontrolována, splňují podmínky a tyto SK-TJ čekají na zaslání dotace.

1.11.2019 
Projekt "ČUS - SPORTUJ S NÁMI"
Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2020. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS finanční příspěvek. Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku - odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/. Žádosti je možno podávat od 1. do 30.11.2019 - více zde.  

1.11.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 08/2019 - znění naleznete zde.

1.11.2019
Informace MŠMT ke stavu programu MŮJ KLUB 2019
K 31.10.2019 v rámci výzvy MŮJ KLUB 2019 již byla navržena dotace u 5.416 žadatelů v celkovém objemu 1 256 756 616 Kč. U 67 žadatelů je usnesením zastaveno dotační řízení, a to z důvodu nesplnění formálních náležitostí (nejčastěji se nejedná o oprávněného žadatele) nebo z důvodu zpětvzetí žádosti. U 337 žadatelů dojde k zamítnutí dotace z důvodu nesplnění podmínek stanovených výzvou. Zbývá 130 klubů. U 70 z těchto klubů se odstraňují nedostatky v žádostech a 60 klubů na výzvu k opravě nereaguje. Celkem v letošním roce žadatelé podali v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019 5.950 žádostí, které se odbor sportu snaží v co nejkratším termínu zpracovat. Seznam proplacených žádostí bude zveřejněn 4.11.2019 po aktualizaci dat.

31.10.2019
Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 – MŮJ KLUB 2019
Informace k vyúčtování a vypořádání včetně manuálu a tiskopisů se státním rozpočtem za rok 2019 – programu MŮJ KLUB 2019 naleznete zde. Přístup pro nahrávání vyúčtování programu MŮJ KLUB bude zpřístupněn od 1.12.2019, vyúčtování musí být provedeno nejpozději do 15. 2. 2020.

23.10.2019
Manuál pro podávání žádostí do programu MŮJ KLUB 2020
V návaznosti na vyhlášení neinvestičního dotačního programu MŮJ KLUB 2020 byl PTU zpracován manuál, který by měl pomoci žadatelům v doplňování údajů a založením nové žádosti (projektu) v informačním systému MŠMT - IS-SPORT. Manuál naleznete v příloze bloku Dotace MŠMT program Můj klub 2020 zde.

22.10.2020
Program MŮJ KLUB 2020

Veškeré potřebné informace k vyhlášenému programu MŮJ KLUB 2020 naleznete tradičně v samostatném bloku Dotace MŠMT program Můj klub 2020 - zde.  Naleznete zde tyto materiály k podání žádosti:
- Výzvu
- Tabulku pro výpočet - MŮJ KLUB - Příloha č. 1_Jmenný seznam a rozpočet.xlsx
- Program MŮJ KLUB 2020 - Manuál členská základna - zpracovaný Českou unii sportu pro Informační systém ČUS
- Důležitou informaci pro SK-TJ, které ještě neobdržely rozhodnutí o přidělení dotace pro rok 2019 a žádají o dotaci pro rok 2020.
Termín pro podání žádostí je stanoven do 18. listopadu 2019.

22.10.2019
Podané žádosti Dotace Sport 2020 Statutárního města Opavy – SK/TJ 
Sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že podanou žádost o dotaci včetně všech požadovaných písemných příloh a nahraných dat na CD jsme odevzdali na podatelně SMO. Prostřednictvím RS - SCS ČUS v Opavě bylo odevzdáno celkem 78 žádostí SK/TJ, kdy SCS bylo plně nápomocno při zpracování žádostí a získávání všech potřebných příloh.

22.10.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.10.26. - SK PEPA Centrum Opava - 41.roc. GRAND PRIX PEPA - kulturistika a fitness.pdf
2019.10.26. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj U 17
2019.10.27. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček
2019.12.01. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 1.kolo
Akce v dalších dnech naleznete zde.  

20.10.2019
Projekt "ČUS - SPORTUJ S NÁMI 2020"
Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2020. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit. Organizátoři zařazených akcí dostávají od mediálních partnerů ČUS finanční příspěvek. Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku. Žádosti je možno podávat od 1. do 30.11.2019 - více zde.

20.10.2019
Podané žádosti o Podporu sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2020 – TJ/SK
V RS ČUS v Opavě bylo podáno celkem 164 žádostí SK-TJ, které splnily podmínky vyhlášení. Z toho bylo 156 žádostí SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě, 2 SK-TJ Orla, 3 SK-TJ ostatních sportovních organizací a 1 ČOS a 1 Českého střeleckého svazu. Pro 156 SK-TJ sdružených v ČUS žádost, čestné prohlášení a veškeré podkladové materiály připravil administrátor programu L. Kreisel. L. Kreisel byl nápomocen při podávání žádostí i nesdruženým SK-TJ.

20.10.2019
Zpráva z říjnového zasedání Výkonného výboru ČUS
VV ČUS informoval o vypsání nových dotačních programů a vyhlásil sedmý ročník projektu ČUS Sportuj s námi. Více zde.

20.10.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.10.26. - SK PEPA Centrum Opava - 41.roc. GRAND PRIX PEPA - kulturistika a fitness.pdf
2019.10.26. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj U 17
2019.10.27. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček
2019.12.01. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 1.kolo
Akce v dalších dnech naleznete zde.

3.10.2019
Pomoc pracovníků RS ČUS při zpracování žádostí o dotace na rok 2020
Sekretář RS a SCS ČUS L. Kreisel je plně nápomocem všem SK-TJ při podávání žádostí:
Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK
– podávání žádostí končí 11.10.2019 – všechny sdružené SK-TJ v RS ČUS v Opavě, splňující podmínky, kterým byla žádost L. Kreislem kompletně zpracována, mají žádost podanou, v současné době je poskytována pomoc při podávání žádostí i ostatním sportovním spolkům – zatím podáno 160 žádostí
Program SPORT 2020 Statutárního města Opavy
– podávání žádostí končí 16.10.2019 - sdružené SK-TJ v RS ČUS v Opavě podávají žádosti prostřednictvím RS, pro tyto SK-TJ jsou žádosti předpřipraveny k doplnění údajů, které nemá L. Kreisel k dispozici – SK-TJ se mohou telefonicky objednávat, popř. je přímo L. Kreisel vyzve
Program MŮJ KLUB 2020
- podávání žádostí končí 18.11.2019 – L. Kreisel pro podávání těchto žádostí bude k dispozici od 17.10.2019 (po ukončení podávání dotací SMO) – obdobně jako v předchozích letech nabízí konzultace, přípravu či přímé řešení podání žádostí.

3.10.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.10.09. - MS Opava - Česká republika - San Marino - kvalifikace na ME U 19 ve fotbale
2019.10.12. - MS Opava - Česká republika - Ázerbájdžán - kvalifikace na ME U 19 ve fotbale
2019.10.15. - MS Opava - Česká republika - Norsko - kvalifikace na ME U 19 ve fotbale
Akce v dalších dnech naleznete zde.

2.10.2020
Program MŮJ KLUB 2020
MŠMT zveřejnilo Výzvu na program MŮJ KLUB na rok 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let - http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020 . Žádosti se budou podávat prostřednictvím systému IS-SPORT - http://is-sport.msmt.cz . Systém má být aktivován nejpozději od 7.10.2019. Termín pro podání žádostí je stanoven do 18. listopadu 2019. Znění Výzvy a příloh naleznete zde.

1.10.2019
Převod členské základny SK-TJ mající sídlo na území města Opavy - Program SPORT 2020 SMO
Dne 1.10.2019 byly převedeny data členské základny z Informačního sytému ČUS https://iscus.cz do Informačního systému SPORT SMO. L. Kreisel jako každoročně bude SK-TJ plně nápomocen při podávání žádostí o dotaci programu SPORT 2020 SMO a to od 1.10.2019.

1.10.2019
Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK - podepsání připravených materiálů
Zbývající sdružené SK-TJ jsou postupně e-mailem a telefonicky vyzývány k podpisu připravených materiálů k podání žádosti. Prosíme všechny SK-TJ, aby ihned po obdržení upozornění se dostavily na RS ČUS k podpisu. Administrátor L. Kreisel pak následně všechny materiály naskenuje a nahraje na datový nosič a na učené datové úložiště.

28.9.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 07/2019 - znění naleznete zde.

24.09.2019
Členská základna SK-TJ mající sídlo na území města Opavy - Program SPORT 2020 SMO 
Stav členské základny pro SK-TJ se určuje k 30.9.2019. Následně 1.10.2019 budou převedeny data členské základny z Informačního sytému ČUS https://iscus.cz  do Informačního systému SPORT SMO. V případě, že ještě někdo z trenérů nově získal trenérské oprávnění nebo si ho obnovil, nechť zašle toto naskenované oprávnění do 30.9.2019 na e-mail RS ČUS  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  . L. Kreisel tradičně jako každoročně bude SK-TJ plně nápomocen při podávání žádostí a to od 1.10.2019.

24.09.2019 
Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2019
Moravskoslezský kraj, jako vyhlašovatel ankety společně s partnery ankety, kterými jsou Všesportovní kolegium Moravskoslezského kraje a Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu vyhlašují anketu Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2019. Bližší informace naleznete zde.  

24.9.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.09.25. - FC Hlučín - FC Viktoria Plzeň - MOL CUP fotbal
2019.09.27.-28. - mtbcross.cz - Závod MTB na Stříbrném jezeře
Akce v dalších dnech naleznete zde.

20.9.2019 
Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK - podepsání připravených materiálů 
Sdružené SK-TJ jsou postupně e-mailem vyzývány k podpisu připravených materiálů k podání žádosti. Prosíme všechny SK-TJ, aby ihned po obdržení e-mailu se dostavily na RS ČUS k podpisu. Administrátor L. Kreisel pak následně všechny materiály naskenuje a nahraje na datový nosič.

20.9.2019
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty stále čekají na dotace od MŠMT. Česká unie sportu v terénu situaci uklidňuje
Skoro šest tisíc sportovních klubů a tělovýchovných jednot podalo v minulém roce žádost o dotace z ministerstva školství na rok 2019. Jenže prostředky z programu Můj klub stále velké části žadatelů nedoputovaly. Tím, že je druhá polovina září, je situace v klubech značně nervózní. „Denně naše servisní pracoviště kontaktují desítky předsedů a dotazují se, co mají dělat. V říjnu nebo listopadu budou kluby opravdu složitě statisícové nebo milionové částky spotřebovávat,“ upozornil Marek Hájek, místopředseda České unie portu. Ministerstvo na dotaz ČTK uvedlo, že by do konce září měly kluby dostat minimálně stejnou částku jako loni a všechny peníze by měly být vyplaceny do konce října. Více zde.

20.9.2019
Investiční výstavba MŠMT – výzva určená pouze pro SK-TJ
MŠMT vyhlašuje Výzvu V5 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ s termínem podávání od 1. do 31.10.2019 - více informací zde.

20.9.2019
Investiční výstavba MŠMT – výzva určená pouze pro ÚSC nad 10 tis. obyvatel – obec, městská část, obvod statutárního města a kraj
MŠMT vyhlašuje Výzvu V6 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro ÚSC nad 10 tis. obyvatel – obec, městská část, obvod statutárního města (v souladu s právním postavením, které jim bylo svěřeno statutárním městem) a kraj s termínem podávání od 1. do 31.10.2019 - více informací zde.

20.9.2019
MŮJ KLUB - VII. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo VII. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde. K 19.9.2019 byla zaslána dotace pro 2570 SK-TJ, z toho pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě to bylo 44 zaslaných dotací.

19.9.2019
Moravskoslezský kraj i napřesrok posílí podporu sportu
Na sport v roce 2020 poputuje z krajského rozpočtu opět více prostředků. Finance podpoří významné sportovní akce, účast mládežnických týmů na turnajích a závodech v zahraničí, činnost klubů v nejvyšších soutěžích dospělých. Krajské prostředky také plošně podpoří celoroční činnost regionálních sportovních organizací. Více zde.

17.9.2019
Webové stránky SK-TJ – provedení kontroly
Obracíme se s žádostí na SK-TJ, aby si provedly kontrolu v IS ČUS - https://iscus.cz , zda mají webovou stránku správně zde uvedenou. V případě, že v IS ČUS nemají zde uvedenou webovou stránku a mají ji zřízenou, nechť obratem na e-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  zašlou odkaz, aby jim administrátor ji zde vložil a aby ji uvedl do materiálů k dotacím.

17.9.2019
Zajištění doručování korespondence SK-TJ na adresu sídla
Doporučujeme všem SK-TJ, aby si zajistily řádné doručování korespondence na adresu sídla. V případě, že sídlo mají ve svém bydlišti, aby na své poštovní schránky čitelně uvedli název SK-TJ. V případě, že mají sídlo na svém objektu TVZ, aby si instalovali přístupnou poštovní schránku, popř. si dojednali doručování korespondence na své poště.

12.9.2019
Administrace Programu podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě
Administrace bude probíhat shodně jako v roce 2018. Sdružené SK-TJ dodaly chybějící potřebné podklady ke zpracování žádosti, provedly opravy v Informačním systému ČUS a odtud jim administrátorem L. Kreislem byla členská základna převedena do Informačního systému Sport MSK. V současnosti jsou dopracovávány materiály k podání žádosti, které se budou podávat od 16.9.2019. SK-TJ budou postupně e-mailem vyzývány k dostavení se na RS ČUS v Opavě k podepsání a orazítkování materiálů k podání žádosti.

12.9.2019 
Vyhlášení Programu podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK
 
Moravskoslezský kraj dne 12. září 2019 schválil Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK a podepsáním Memoranda potvrdil spolupráci s Českou unií sportu. Česká unie sportu vyhlašuje a zajišťuje program podpory sportu - SPORT MSK 2020 - TJ/SK.
Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v regionu. Navržený způsob finanční podpory stejně jako v roce 2019 je založený na členské základně v Informačním systému. Příspěvek bude moci být poskytnut maximálně do výše 60 procent celoročních výdajů sportovní organizace a bude maximálně 150 tisíc korun pro jednoho žadatele.
Termín podávání žádostí je od 16.9. do 11.10.2019. Administraci  programu v okrese Opava bude zajišťovat Regionální sdružení České unie sportu v Opavě – svým servisním pracovištěm – administrátorem bude sekretář Ladislav Kreisel. Bližší informace – znění Memoranda, znění vyhlášeného Programu včetně povinných příloh a podkladových materiálů pro podávání žádosti naleznete zde.

12.9.2019
Zpráva ze zářiového zasedání Výkonného výboru ČUS
VV ČUS jednal o problémech s administrací dotačních programů. Více zde.

9.9.2019 
Programy "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020" a "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020" 
Rada MSK schválila podmínky uvedených dotačních v roce 2020. Bližší informace naleznete zde.
Lhůty pro podávání žádostí:
Významné sportovní akce a sportovní reprezentace - od 9. 12. 2019 do 13. 12. 2019. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické (do 13:00 hod.) a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky.
Vrcholový sport – od 2. 1. 2020 do 9. 1. 2020. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické (do 14:30 hod.) a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky.

6.9.2019
Sportovní festival Opava 2019 
Ve dnech 13. a 14.9.2019 se v Opavě uskuteční Sportovní festival Opava 2019 - více zde.
Propozice a pozvánky na akce Sportovního festivalu Opava 2019 naleznete ve Sportovních akcích.

6.9.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.09.13. - Bowlingový klub Opava - Sportovní festival Opava 2019 - Opavský studentský pohár - turnaj trojic
2019.09.13. - SK HIT Opava - Sportovní festival Opava 2019 - Házej jako Bára 
2019.09.13. - SK Fénix Opava - Sportovní festival Opava 2019 - OpavanRace
2019.09.14. - Bowlingový klub Opava - Sportovní festival Opava 2019 - Turnaj jednotlivců v bowlingu
2019.09.14. - JK Opava - Kateřinky - Sportovní festival Opava 2019 - Sportování na kolbišti JK
2019.09.14. - TJ Sokol Opava - Kateřinky - Sportovní festival Opava 2019 - Den otevřených dveří - stolní tenis
2019.09.14. - TJ Sokol Opava - Kateřinky - Sportovní festival Opava 2019 - Den otevřených dveří - volejbal a beachvolejbal

2019.09.14.-15. - Tenisový klub Opava - Sportovní festival Opava 2019 - Turnaj dorostu O pohár města Opavy
2019.09.22. - TJ Opava - Model Obaly Běh kolem komína
Akce v dalších dnech naleznete zde.

26.8.2019
Česká unie sportu vítá jmenování Milana Hniličky předsedou Národní sportovní agentury.

ČUS Jako jediná sportovní organizace dlouhodobě usiluje o zavedení samostatného ministerstva pro tuto oblast, ale vznik agentury také podporuje a považuje za důležitý mezikrok. „Těší nás, že vláda schválila do vedení Milana Hniličku. Oceňujeme opravdu velký kus práce, kterou odvedl, aby mohla agentura vůbec vzniknout. Nyní jsou před ním další náročné výzvy a úkoly, a to zejména celkové nastavení objemu peněz plynoucích do sportu a rovněž i kvalitní personální obsazení všech struktur agentury,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS. Více zde.

26.8.2019
Národní sportovní agentura vznikla 1. srpna. Svazy i kluby si od ní slibují zrychlení a zpřehlednění systému dotací.

Od 1.8.2019 vzniká nový úřad sportu. M. Hnilička a Česká unie sportu chce, aby z něho vyrostlo ministerstvo sportu – vice zde zde.

22.8.2019
MŮJ KLUB - VI. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo VI. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde. K 15.8.2019 byla zaslána dotace pro 2096 SK-TJ, z toho pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě to bylo 39 zaslaných dotací.

22.8.2019
Program Podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK

SCS ČUS Opava – L. Kreisel - poskytne SK-TJ plnou pomoc při podávání žádostí stejně jako v loňském roce. V současné době byly SK-TJ opakovaně vyzvány ke kontrole a k doručování naskenovaných průkazů – licencí či sestav trenérů a cvičitelů (na e-mail adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) a ke kontrole členské základny v Informačním systému ČUS. Podle připravovaného návrhu k poskytování příspěvku na činnost pro SK-TJ z rozpočtu Moravskoslezského kraje je rozhodujícím termínem pro výpočet příspěvku z členské základny - její stav k 31.8.2019.
SK-TJ uvádí své členy pouze v Informačním systému ČUS - https://iscus.cz/login - odtud SCS ČUS Opava po 1.9.2019 převede členskou základnu do Informačního systému Moravskoslezského kraje. Je potřeba, aby SK-TJ provedly kontrolu členské základny – doplnění nových členů, vyřazení těch, kteří ukončili činnost, kontrolu zda jsou členové správně zařazeni u Role (aktivní sportovec – soutěže) Ostatní role (Trenér)

22.8.2019
Program Sport 2020 Statutárního města Opava
SCS ČUS Opava – L. Kreisel - poskytne SK-TJ plnou pomoc při podávání programu stejně jako v loňském roce. Potřebné sestavy průkazů – licencí či sestav trenérů a cvičitelů budou využity z dodaných materiálů pro program MSK, stejně tak kontrola členské základny v Informačním systému ČUS.
Podle schváleného programu k poskytování dotace na činnost pro SK-TJ z rozpočtu SMO je rozhodujícím termínem pro výpočet příspěvku z členské základny - její stav k 30.9.2019. I zde SK-TJ uvádí své členy pouze v Informačním systému ČUS - https://iscus.cz/login - odtud SCS ČUS Opava po 1.10.2019 zajistí převod členské základnu do Informačního systému Statutárního města Opavy. I zde je potřeba, aby SK-TJ provedly kontrolu členské základny.

21.8.2019
Dotační Program SPORT 2020

SMO připravilo pro zájemce o dotace semináře, které se uskuteční se v průběhu září a účastníkům na nich odborní pracovníci Magistrátu města Opavy vysvětlí nový systém programu a odpoví na dotazy – více na https://www.opava-city.cz/cs/novy-system-dotaci-zajemcum-vysvetli-seminare

15.8.2019
Program Sport 2020 Statutárního města Opava

V současné době SCS ČUS Opava pro SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy provádí kontrolu podkladů pro dotační program Sport 2020 – kontroluje a zajišťuje potřebné dokumenty, které se podávají jako přílohy. Termín podávání žádostí je od 15.9. do 15.10.2019. SCS ČUS Opavě stejně jako v předchozích letech bude SK-TJ plně nápomocno při podávání žádostí. Systém podávání žádostí je podobný jako v předchozích letech. Připomínáme, že od r. 2018 je zařazena povinnost žadatele importovat, aktualizovat a udržovat členskou základnu v Informačním systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy. Přehrání dat z Informačního systému ČUS do Informačního systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy provede SCS ČUS Opava při podání žádosti podávaných prostřednictvím RS ČUS v Opavě.

15.8.2019 
Program Podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Českou unií sportu plánuje vypsat Program podpory sportu i pro rok 2020. Administraci programu v okrese Opava by mělo zajišťovat jako v předchozím roce Regionální sdružení České unie sportu v Opavě a Servisní centrum sportu ČUS Opava – svým servisním pracovištěm – administrátorem programu - sekretářem Ladislavem Kreislem.

15.8.2019 
Program Podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK
 
V současné době SCS ČUS Opava pro SK-TJ provádí kontrolu podkladů – kontroluje a zajišťuje potřebné dokumenty, které se podávají jako přílohy. Převážnou část dokumentům má SCS ČUS k dispozici, o chybějící dokumenty budou SK-TJ požádány e-mail zprávou. Aktuální úkoly pro SK-TJ:
Provedení kontroly členské základny v Informačním systému ČUS
Pro přidělení příspěvku je členská základna rozhodujícím kritériem. Z tohoto důvodu vyzýváme všechny SK-TJ, aby si provedly kontrolu správností všech údajů v IS ČUS – své členské základny – sportovců – doplnily nové členy, členy, kteří ukončili činnost vyřadili, provedli kontrolu jejich charakteristik (aktivní sportovec soutěže - aktivní sportovec - ostatní), trenérů, rozhodčích atd. Kontroly s případnými opravami proveďte rovněž co nejdříve. Převedení dat z IS ČUS do IS SPORT Moravskoslezského kraje k 31.8.2018 – termín, který by měl být rozhodující pro výpočet příspěvku, všem sdruženým SK-TJ zajistí administrátor - sekretář L. Kreisel. 
Provedení kontroly licencí trenérů a cvičitelů:
U žádosti o příspěvek MSK se budou podávat k žádostem i naskenované platné licence trenérů, popř. písemné potvrzení svazu o získané platné trenérské kvalifikaci – budou využity dodané materiály z loňského roku. Doporučujeme provést kontrolu a s předstihem naskenovat a zaslat na e-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  případné nové licence či jejich prodloužení. Požadované materiály zašlete co nejdříve, aby SK-TJ mohly být průběžně zpracovány podklady k žádostem.

12.8.2019
Doporučení ČUS k informacím ze strany MŠMT - Informace týkají se změny zápisu do Rejstříku sportovních organizací
Z MŠMT byl do sportovního prostředí rozeslán dopis náměstka K. Kováře ke změnám, které nastávají s účinností novely zákona o podpoře sportu – viz zde. Informace se týkají také změny zápisu do Rejstříku sportovních organizací. Vzhledem k tomu, že v současné chvíli ještě není nastaven praktický chod Agentury, agentura nemá vedení ani zaměstnance, stejně tak není Rejstřík přizpůsoben poslednímu znění zákona o podpoře sportu, ani v něm z technických důvodů zatím nelze aktualizovat již zapsané údaje, doporučuje ČUS vyčkat na vydání vyhlášky Agenturou, která stanoví rozsah a způsob zapisovaných údajů do Rejstříku sportovních organizací nebo na další informace ze strany Agentury či MŠMT. O těchto informacích Vás bude ČUS průběžně informovat. Snahou ČUS nadále bude, aby administrativní zátěž pro sdružené SK a TJ se zápisem do Rejstříku sportovních organizací byla co nejmenší.

11.8.2019
Příprava vyhlášení ankety Sportovec roku MS kraje 2019 – zasílání fotodokumentace
Organizátoři ankety se obracejí na SK-TJ se žádostí o spolupráci při přípravě slavnostního vyhlášení ankety – představení MS kraje jako kraje sportu a sportovců. K tomuto vyzývají SK-TJ k zasílání souboru fotografií zachycujících sportovní aktivity a sportovní dění v SK-TJ – více zde.

9.8.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.07.15.-09.11. SK JC SPORT Opava - tenisové turnaje a tenisové campy 
2019.08.08.-11. - JK Opava - Kateřinky - KOFOLA VC Opavy - parkurové skákaní
2019.08.12.-16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.08.24. - Mountaintime team Opava - XTERRA Mountaintime - finále ČP v terénním triatlonu
2019.08.24. - VK Kylešovice - Kylešovická žába - volejbalový turnaj 
2019.08.24.-25. - SK SIPA SPORT Opava - Moravskoslezský cup 2019 - fotbalový turnaj
2019.08.24.-25. - SK SIPA SPORT Opava - Moravskoslezský cup 2019 - fotbalový turnaj - rozlosovaní
2019.08.30. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
Akce v dalších dnech naleznete zde.

9.8.2019
Cestovní náhrady ve spolku 
Metodický materiál týkající se cestovních náhrad ve spolku naleznete v bloku Metodické materiály - zde.

2.8.2019
Novela zákona o podpoře sportu
Novela zákona o podpoře sportu právě vstoupila v účinnost a 1.8.2019 vzniká nový úřad Národní sportovní agentura. Více na stránce MŠMT zde.

2.8.2019
Veletrh volnočasových aktivit

Veletrh se uskuteční v pátek 30.8.2019 v OC Breda v Opavě. Veletrhu se mohou účastnit organizace (tělovýchovně jednoty a sportovní kluby) a firmy, které poskytují volnočasovou aktivitu ať už pro děti či dospělé. Vystavujícím bude poskytnut prostor, na kterém se mohou prezentovat, dále zde bude umístěno podium s moderátorem, který bude celým dnem provázet a představovat jednotlivé organizace a firmy. Zájemci o účast se mohou informovat u Ing. Veroniky Königové - Opavský a Hlučínský deník – mobil 775 887 370 do 8.8.2019.

2.8.2019  
Opakované upozornění na povinnost zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví
VV RS ČUS v Opavě opakovaně upozorňuje SK-TJ na splnění podmínky povinnosti zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví.  Pokyny a veškeré vzorové materiály naleznete zde. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, vložení závěrky zajistilo v rámci poskytnutých služeb RS ČUS.

2.8.2019
Seznam SK-TJ - úplný a zkrácený název 
Seznam SK-TJ s úplným i zkráceným názvem dle stanov SK-TJ naleznete zde. SK-TJ může použít zkrácený název pouze v případě, že ho má uvedený ve schválených stanovách. V případě, že SK-TJ. která nemá ve stanovách zkrácený název a chtěla by jej zavést, nechť se obrátí na L. Kreisla. Všem SK-TJ Doporučujeme používat a to nejenom ve smluvních vztazích název úplný, zkrácený název lze používat např. ve výsledcích v soutěžích apod.

2.8.2019
Platnost funkce členů orgánů SK-TJ
V souvislosti s podáváním žádostí o dotace na další období, upozorňujeme SK-TJ, aby si provedly kontrolu, zda členům orgánů - statutárnímu orgánu nevypršelo příslušné funkční období (ve většině případů čtyřleté). V tomto případě, kdy volební období již uplynulo, je potřeba provést volby orgánů na další volební období (toto se v současné době týká SK-TJ, kterým byly prováděny úpravy dle NOZ v I. pololetí r. 2015).  Tyto SK-TJ, kterým uplynulo funkční období a na valné hromadě neprovedlo volby na další funkční období, nechť se obrátí na sekretáře L. Kreisla.

30.7.2019
MŮJ KLUB - V. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo V. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde. K 30.7.2019 byla zaslána dotace pro 1311 SK-TJ, z toho pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě to bylo 15 zaslaných dotací.

29.7.2019 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v měsíci srpnu 2019
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že Š. Gerecká bude čerpat dovolenou ve dnech 1.-2.8.2019, P. Štalzerová bude čerpat dovolenou ve dnech 12.-16.8.2019 a Bc. M. Nevřalová bude čerpat dovolenou ve dnech 19.-30.8.2019. 

22.7.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.07.15.-09.11. SK JC SPORT Opava - tenisové turnaje a tenisové campy 
2019.07.24.-28. SK JC SPORT Opava - Tenisový turnaj mladší žákyně
2019.07.27. - TJ Jiskra Jančí - JANECKÝ GLOBUS 2019 - malá kopaná
2019.08.08.-11. - JK Opava - Kateřinky - KOFOLA VC Opavy - parkurové skákaní
2019.08.12.-16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.08.24. - VK Kylešovice - Kylešovická žába - volejbalový turnaj 
2019.08.24.-25. - SK SIPA SPORT Opava - Moravskoslezský cup 2019 - fotbalový turnaj
2019.08.24.-25. - SK SIPA SPORT Opava - Moravskoslezský cup 2019 - fotbalový turnaj - rozlosovaní
2019.08.30. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
Akce v dalších dnech naleznete zde.

19.7.2019
Informace ke kontrolám vyúčtování a podání žádostí programů MŠMT Můj klub
K opakujícím se dotazům ke stavu kontrol vyúčtování a podání žádostí programů Můj klub sdělujeme nositelům dotací a žadatelům SK-TJ, že stav vyúčtování a stav provedené kontroly podané žádosti lze sledovat na IS-SPORT https://is-sport.msmt.cz/ . Vícezde.

19.7.2019
Změny členů orgánů - zápis do spolkového rejstříku
Ty SK-TJ, kterém provedly na valné hromadě změny členů orgánů, kteří se zapisují ve spolkovém rejstříku (ve většině případů pouze statutární orgán – předseda a členové kontrolní komise) a samostatně si neprovedly změny ve spolkovém rejstříku, ať kontaktují sekretáře L. Kreisla, tento jim bude nápomocen při provedení změn zápisu a to stejným způsobem jako to bylo u prvotní registrace.

19.7.2019
Náležitosti účetních dokladů
Upozorňujeme všechny SK-TJ, že veškeré účetní doklady musí být vystavené na přesný název a přesné sídlo SK-TJ a IČO - tak jak je uvedeno ve spolkovém rejstříku. Pouze takové doklady lze zařadit do účetnictví a použít k vyúčtování dotace. V případě, že to tak není, nechť si SK-TJ nechají vystavit opravené účetní doklady – faktury.

19.7.2019
Náležitosti razítek SK-TJ – text na razítkách
Upozorňujeme všechny SK-TJ, že na účetních dokladech (příjmové a výdajové pokladní doklady, popř. další účetní doklady) musí být uvedené přesné údaje vystavovatele SK-TJ - přesný název a přesné sídlo SK-TJ a IČO - tak jak je uvedeno ve spolkovém rejstříku.

18.7.2019
Novela zákona o podpoře sportu
16.7.2019 ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon 178/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – text zákona naleznete zde.

12.7.2019
Zapsání SK-TJ sdružených v ČUS do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů MŠMT
Česká unie sportu zapsala všechny sdružené SK-TJ včetně jejich členů a trenérů do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a to z údajů z Informačního systému ČUS. SK-TJ si mohou provést kontrolu svého zapsání a to na https://rejstriksportu.msmt.cz/Verejna/ - otevřou "Vyhledávání a filtry" a zde nejlépe zadáním IČ popř. přesného celého názvu SK-TJ. ČUS naposledy soubor dat z Informačního systému ČUS zaslala na MŠMT k datu 1.6.2019. Další zaslání dat na MŠMT provede ČUS po vyhlášení termínů podávání programů (Můj klub apod.).

12.7.2019
Vedení členské základny - podklad pro poskytnutí dotace
Vzhledem k tomu, že členská základna je jedním z rozhodujících kritérií pro přidělování finančních prostředků (dotace a příspěvky obce, města, MS kraj, MŠMT – Můj klub apod.), je potřeba, aby SK-TJ řádně vedly členskou základnu svých členů v základní databázi a tou je Informační systém ČUS. Z tohoto Informačního systému pak data budou převáděny do dalších informačních systémů, které slouží jako podklad pro přidělování dotací - IS SPORT Moravskoslezského kraje, IS SPORT Statutárního města Opava, Rejstříku sportovních organizací MŠMT. Převody do příslušných databází členů v potřebných termínech vždy sdruženým subjektům zajistí Česká unie sportu. Všem SK-TJ doporučujeme, aby měly členskou základnu zkontrolovanou a doplněnou nejpozději do 15.9.2019.

11.7.2019
Vyúčtovávání dotací – příspěvku TJ-SK z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotace z měst a obcí 
Sdělujeme všem SK-TJ, že od 1.8.2019 v případě, že SK-TJ má vyčerpány finanční prostředky poskytnutého příspěvku či dotace, že je možno tento příspěvek či dotaci vyúčtovat. Zástupce SK-TJ se telefonicky ohlásí administrátorovi dotací L. Kreislovi a dojedná si s ním termín návštěvy k vyúčtování.

11.7.2019
Příprava žádostí o dotaci - příspěvek pro rok 2020 – průkazy – licence - sestavy trenérů
Počet trenérů s platnou licencí – průkazem či sestava v registru národního sportovního svazu je jedním z kritérií při poskytování příspěvku – dotace. Doporučujeme všem SK-TJ provést kontrolu platnosti licencí, průkazů – popř. kontrolu zápisu v registračních seznamech národního sportovního svazu. Nové licence, popř. prodloužení doby platností licencí můžete již nyní naskenované zasílat ve formátu pdf na RS ČUS –  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  .

11.7.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.07.08.-12. - TK Minerva Opava - Příměstský tenisový tábor
2019.07.08.-12. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.07.12.-14. - TJ Sokol Kobeřice - Sportovní slavnost
2019.07.13. - TJ Sokol Kobeřice - Sportovní slavnost - koncert M. Ztracený
2019.07.20. - SDH Jilešovice - Železný cisarak - triatlon - duatlon
2019.08.12.-16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.08.24. - VK Kylešovice - Kylešovická žába - volejbalový turnaj
2019.08.24.-25. - SK SIPA SPORT Opava - Moravskoslezský cup 2019 - fotbalový turnaj - rozlosovaní
2019.08.30. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
Akce v dalších dnech naleznete zde.

10.7.2019
Dodání účetních dokladů pro zpracování účetnictví SK-TJ 
Vyzýváme všechny SK-TJ, kterým RS ČUS zpracovává účetnictví (v současné době 110 SK-TJ), aby doklady za I. pololetí roku 2019 donesly ke zpracování nejpozději do 31.7.2019, tak aby mohly být doklady ekonomkou – účetními zaúčtovány. Ty SK-TJ, které mají s ekonomkou – účetní dohodnutý pozdější termín, mohou doklady donést v pozdějším termínu dle dohody.

7.7.2019
Dotační program SPORT 2020 Statutárního města Opavy
Statutární město Opava vyhlásilo dotační program Sport 2020. Bližší informace naleznete zde. Termín podávání žádostí je od 15.9. do 15.10.2019. RS ČUS v Opavě stejně jako v předchozích letech Vám bude plně nápomocno při podávání žádostí. Systém podávání žádostí je podobný jako v předchozích letech.

4.7.2019
MŮJ KLUB - IV. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo IV. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde. K 30.6.2019 byla zaslána dotace pro 1097 SK-TJ.

3.7.2019 
Úhrada členských příspěvků za rok 2019
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK - TJ k naleznete zde. Stav provedené úhrady k 27.6.2019 - zde 

25.6.2019  

Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.07.07. - MH Pumptrack Race M. Hoštice - závod BMX, MTB, rocker bike, odrážedla - propozice
2019.07.07. - MH Pumptrack Race M. Hoštice - závod BMX, MTB, rocker bike, odrážedla
2019.07.08.-12. - TK Minerva Opava - Příměstský tenisový tábor
2019.07.08.-12. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.07.12.-14. - TJ Sokol Kobeřice - Sportovní slavnost
2019.07.13. - TJ Sokol Kobeřice - Sportovní slavnost - koncert M. Ztracený
2019.07.20. - SDH Jilešovice - Železný cisarak - triatlon - duatlon
2019.08.12.-16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.08.30. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
Akce v dalších dnech naleznete zde.

29.6.2019
Slavnostní valná hromada TJ Sokol Stěbořice - 100 let TJ
Slavnostní valné hromady TJ Sokol Stěbořice konané u příležitosti 100 let TJ se zúčastnil člen VV RS ČUS v Opavě A. Chylík a na návrh VV TJ předal navrženým funkcionářům TJ TV vyznamenání RS ČUS.

28.6.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 06/2019 - znění naleznete zde.

25.6.2019
MŮJ KLUB - III. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo III. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde. Z SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě MŠMT zaslalo dotaci zatím pouze těm SK-TJ, které dotaci neobdržely v roce 2018.

25.6.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.06.27. - JK Opava - Kateřinky - Kritérium mladých koni - jezdecké závody
2019.06.29. - TJ Sokol Stěbořice - Oslavy 100 let TJ
2019.06.29. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2019 - malá kopaná
2019.06.29. - TJ Hlučín - Hlučínská úlivka - volejbalový turnaj mix

2019.06.29.-30. - JK Opava - Kateřinky - Memoriál Ericha Režnara - jezdecké závody
2019.07.07. - MH Pumptrack Race M. Hoštice - závod BMX, MTB, rocker bike, odrážedla - propozice
2019.07.07. - MH Pumptrack Race M. Hoštice - závod BMX, MTB, rocker bike, odrážedla
2019.07.08.-12. - TK Minerva Opava - Příměstský tenisový tábor
2019.07.08.-12. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.08.12.-16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

25.6.2019 
Zveřejnění výroční zprávy na webu MŠMT - IS-SPORT 
Připomínáme všem SK-TJ, které obdržely dotaci nebo požádaly o dotaci MŠMT na povinnost zveřejnění výroční zprávy za rok 2018. Zprávu je potřeba nahrát do systému IS-SPORT - https://is-sport.msmt.cz/ do sekce Dokumenty organizace. Výroční zpráva se skládá z textové části a finančního výkazu - rozvahy a výsledovky (finanční výkaz se stahuje z Informačního systému ČUS). Tuto výroční zprávu schvaluje valná hromada, nezapomeňte tuto skutečnost uvést do zápisu z valné hromady a usnesení a nezapomeňte výroční zprávu podepsat. Vzorovou zprávu a další informace naleznete  zde.

24.6.2019 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v měsíci červenci 2019
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že Š. Gerecká bude čerpat dovolenou ve dnech 1.-12.7.2019 a 29.-31.7.2019, P. Štalzerová bude čerpat dovolenou ve dnech 1.-12.7.2019 a L. Kreisel bude čerpat dovolenou ve dnech 1.-2.7.2019.  

24.6.2019 
Sportovní listy – Sport a stát  
Odkazy na články - 
Zástupci sportovních svazů vítají vznik Národní sportovní agentury - více zde.

21.6.2019
Slavnostní valná hromada TJ Tatran Štítina - 100 let TJ
Slavnostní valné hromady TJ Tatran Štítina konané u příležitosti 100 let TJ se zúčastnil sekretář RS ČUS v Opavě L. Kreisel a na návrh VV TJ předal navrženým funkcionářům TJ TV vyznamenání RS ČUS.

19.6.2019
Valná hromada ČUS vítá schválení novely zákona o podpoře sportu.

Jedním z klíčových bodů 37. valné hromady České unie sportu, která se uskutečnila ve středu 19. června v Nymburce, byla reakce na vznik Národní sportovní agentury. Drtivá většina delegátů z národních sportovních svazů, tělovýchovných jednot a sportovních klubů přivítala novelu zákona a podpoře sportu, kterou včera odhlasovala poslanecká sněmovna. Více zde.

19.6.2019
37. valná hromada ČUS  
 
Jednání 37. valné hromady České unie sportu, která se uskutečnila ve středu 19. června 2019 v Nymburce, se za RS ČUS v Opavě zúčastnil místopředseda RS Ing. M. Hájek, jednání byl rovněž přítomen L. Kreisel.

18.6.2019
ČUS si od nové agentury slibuje významné posílení podpory sportu v České republice
Česká unie sportu vznik Národní sportovní agentury vítá. Jako jedna z mála organizací se dlouhodobě vyjadřuje k financování sportu ze strany státu. Navíc její okresní sdružení pomáhají ve všech regionech sportovním klubům a jednotám se žádostmi o dotace. „Od agentury si slibujeme, že pomůže posílit podporu ve sportu v celé jeho šíři. Měla by začít naplňovat vládou přijatou koncepci rozvoje sportu, to dosud nikdo systémově nedělá,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. Více zde.

18.6.2019 
Novela zákona o sportu byla schválena - bude vytvořena Národní sportovní agentura

Sněmovna přes veto Senátu prosadila vznik Národní sportovní agentury, která má převzít od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací. Dolní komora o tom rozhodla většinou 102 hlasů po skoro tříhodinové debatě. Vytvoření agentury umožní novela o podpoře sportu, jejímž iniciátorem je bývalý hokejový brankář a poslanec vládního hnutí ANO Milan Hnilička. Česká unie sportu vytvoření agentury uvítala.

17.6.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.06.21.-23. - TJ Tatran Štítina - Oslavy 100 let TJ
2019.06.22. - TJ Tatran Štítina - Oslavy 100 let TJ - koncert MARATON
2019.06.22.-23. - Happy Sport Opava - Český pohár - beach volejbal
2019.06.29. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2019 - malá kopaná
2019.06.29. - TJ Hlučín - Hlučínská úlivka - volejbalový turnaj mix
2019.07.08.-12. - TK Minerva Opava - Příměstský tenisový tábor
2019.07.08.-12. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.08.12.-16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

14.6.2019
Nabídky na uspořádání soustředění a výcvikových táborů sportovců
Odkazy na nabídky na uspořádání soustředění a výcvikových táborů sportovců - nabídky
Apartmány Praděd, Karlov pod Pradědem 72, 793 36 Malá Morávka - http://apartmanypraded.cz/
Chata Zátiší, Karlov pod Pradědem 34, 793 36 Malá Morávka - http://chatazatisi.eu/cs  
Chata Opalisko, 032 02 Závažná Poruba 721, Slovensko - http://www.chataopalisko.sk/

12.6.2019 
Valná hromada Sportovního klubu JANTAR Opava
Valné hromady SK JANTAR Opava se zúčastnil sekretář RS ČUS v Opavě L. Kreisel.

12.6.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.06.14.-16. - JK Opava - Kateřinky - Národní pohár pony ČJF - jezdecké závody
2019.06.15. - SK TP Opava - Opavská kuželka - kuželky tělesně postižených
2019.06.15.-16. - TJ Klokočov - Mezinárodní turnaj v boxu zen
2019.06.21.-23. - TJ Tatran Štítina - Oslavy 100 let TJ
2019.06.22. - TJ Tatran Štítina - Oslavy 100 let TJ - koncert MARATON
2019.06.29. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2019 - malá kopaná
2019.06.29. - TJ Hlučín - Hlučínská úlivka - volejbalový turnaj mix
2019.07.08.-12. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.08.12.-16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

12.6.2019
Optimalizace grantového systému SMO a vyhlášení grantů pro rok 2020
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém zasedání dne 10.6.2019 schválilo podmínky dotačního programu SPORT 2020, vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy programu SPORT 2020. Dotační program SPORT 2020 je vyhlášen s účinností od 1.7.2019 s termínem podání žádostí od 15.9. do 15.10.2019. Bližší informace budou poskytnuty po zveřejnění materiálů.

5.6.2019
MŮJ KLUB - II. část přehledu zaslaných dotací
MŠMT zveřejnilo II. část přehledu zaslání dotací z programu - celkem zaslána dotace pro 756 SK-TJ (MŠMT do již zveřejněného seznamu dopisuje další SK-TJ) . Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde MŠMT zaslalo dotaci především těm SK-TJ, které dotaci neobdržely v roce 2018 - u kterých neprovádělo kontrolu vyúčtování.

5.6.2019 
Zveřejnění výroční zprávy na webu MŠMT - IS-SPORT 
Opětovně připomínáme všem SK-TJ, které obdržely dotaci nebo požádaly o dotaci MŠMT na povinnost zveřejnění výroční zprávy za rok 2018. Zprávu je potřeba nahrát do systému IS-SPORT - https://is-sport.msmt.cz/ do sekce Dokumenty organizace. Výroční zpráva se skládá z textové části a finančního výkazu - rozvahy a výsledovky (finanční výkaz se stahuje z Informačního systému ČUS). Tuto výroční zprávu schvaluje valná hromada, nezapomeňte tuto skutečnost uvést do zápisu z valné hromady a usnesení a nezapomeňte výroční zprávu podepsat. Vzorovou zprávu a další informace naleznete zde.

5.6.2019  
Opakované upozornění na povinnost zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví
VV RS ČUS v Opavě opakovaně upozorňuje SK-TJ na splnění podmínky povinnosti zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví.  Pokyny a veškeré vzorové materiály naleznete zde. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, vložení závěrky zajistí RS ČUS.

5.6.2018
Vedení České unie sportu se 4.6.2019 sešlo se zástupci okresních sdružení ČUS
 
Vedení ČUS na celostátní poradě ocenilo práci regionálních sdružení a informovalo zástupce SK a TJ o aktuálním vývoji podpory českého sportu a o přípravě 37. valné hromady ČUS – více zde.

3.6.2019 
Úhrada členských příspěvků za rok 2019
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK - TJ naleznete zde. Stav provedené úhrady k 31.5.2019 zde.

30.5.2019
32. valná hromada RS ČUS v Opavě
32. valná hromada RS ČUS v Opavě se konala 30.5.2019 od 16.00 hodin v sále Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě, valné hromady se účastnilo 107 delegátů z 202 pozvaných, tj. 53%. 
 Materiály z jednání naleznete zde, usnesení naleznete zde.

29.5.2019
32. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční ve čtvrtek dne 30. května 2019 od 16.00 hodin v sále  Kulturního domu Na Rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a materiály k jednání naleznete zde.

29.5.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 05/2019 - znění naleznete zde.

29.5.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.06.01. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2019.06.08. - Fitness PEPA Opava - Czechia-Pro 2019 - kulturistika
2019.06.15. - SK TP Opava - Opavská kuželka - kuželky tělesně postižených
2019.06.15.-16. - TJ Klokočov - Mezinárodní turnaj v boxu zen
2019.06.29. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2019 - mala kopaná
2019.06.29. - TJ Hlučín - Hlučínská úlivka - volejbalový turnaj mix
Akce v dalších dnech naleznete zde.

26.5.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK - Předání podepsaných smluv - příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Sdělujeme všem SK-TJ, které si doposud nevyzvedly podepsané smlouvy, že tyto smlouvy jim budou předány na valné hromadě RS ČUS v Opavě dne 30.5.2019. Smlouvy těch SK-TJ, kterým je vedeno RS ČUS účetnictví, byly tyto smlouvy založeny do jejich účetních dokladů.

26.5.2019
Doškolení licence C trenéra fotbalu

Doškolení licence C trenéra fotbalu se uskuteční 2.7.2019 v Dolním Benešově. Bližší informace a přihlášku ke školení naleznete zde. Připomínáme všem FK-FO-SK-TJ, že finanční příspěvek na trenéra z dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje lze poskytnout pouze na platnou licenci.

26.5.2019
Vyhlášení soutěže OP v ledním hokeji SR 2019-2019
 
VV OSLH v Opavě vyhlašuje nový ročník soutěže OP v ledním hokeji. Přihlášku do soutěže naleznete zde.

25.5.2019
Zpráva z květnového zasedání Výkonného výboru ČUS
VV ČUS jednal o přípravě valné hromady a urychlení dotací z MŠMT větším tělovýchovným jednotám. Více zde.

25.5.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.05.26. - SGD Špičková Opava - Přebor MSK v gymnastice žákyň
2019.05.26. - TJ S. Hněvošice - Hněvošická desítka - běžecký závod
2019.06.01. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2019.06.15. - SK TP Opava - Opavská kuželka - kuželky tělesně postižených
2019.06.15.-16. - TJ Klokočov - Mezinárodní turnaj v boxu zen
2019.06.29. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2019 - mala kopaná
Akce v dalších dnech naleznete zde.

16.5.2019
MŮJ KLUB - I. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo I. část rozdělení dotací z programu. Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde.

14.5.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2019.05.17.-19. - Happy Sport Opava - M ČR v beachvolejbalu U 18
2019.05.26. - TJ S. Hněvošice - Hněvošická desítka - běžecký závod
2019.06.15. - SK TP Opava - Opavská kuželka - kuželky tělesně postižených
2019.06.15.-16. - TJ Klokočov - Mezinárodní turnaj v boxu zen
Akce v dalších dnech naleznete zde.

14.5.2019 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v závěru měsíce května 2019
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že L. Kreisel bude čerpat dovolenou ve dnech 20.-24.5.2019 a Š. Gerecká bude čerpat dovolenou ve dnech 30.-31.5.2019.  

11.5.2019 
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 - 2. výzva
Rada MSK schválila podmínky dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 - 2. výzva. Bližší informace naleznete zde.  Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 10.6.2019 do 14.6.2019 do 15:00:00 hodin. Lhůta pro zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě je od 10.6.2019 do 14.6.2019.

11.5.2019 
Úhrada členských příspěvků za rok 2019
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK - TJ naleznete zde, kde naleznete v příloze stav provedené úhrady k 10.5.2019. Termín konečné úhrady je stanoven na 30.6.2019.

10.5.2019 
Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby žádají ministerstvo o urychlení dotací programu "Můj klub 2019".
Česká unie sportu koncem dubna reagovala na množící se obavy větších tělovýchovných jednot, kdy přetrvává zdlouhavá administrace - napsala ministrovi MŠMT dopis. Více zde.

10.5.2019 
Nová sportovní rozhlasová stanice Radiožurnál Sport
Stanice Český rozhlas Radiožurnál připravila na květen unikátní samostatné rozhlasové sportovní vysílání s názvem Radiožurnál Sport, které odstartuje společně s mistrovstvím světa v hokeji 10. května. Radiožurnál je mediálním partnerem České unie sportu - vice zde.

10.5.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2019.05.11. - TJ T. Štítina - Memoriál I. Kubince - volejbalový turnaj
2019.05.26. - TJ S. Hněvošice - Hněvošická desítka - běžecký zavod
2019.06.15.-16. - TJ Klokočov - Mezinárodní turnaj v boxu zen
Akce v dalších dnech naleznete zde

9.5.2019
Příprava žádostí o příspěvek MSK a SMO pro rok 2020
Lze očekávat, že podávání žádostí o dotace bude posunuto na období prázdnin tak, aby SK-TJ mohly obdržet finanční prostředky již počátkem roku. Důležitým kritériem pro přidělování finančních příspěvků je počet trenérů s platnou licenci. Proveďte proto v SK-TJ kontrolu platnosti trenérských licencí zajistěte si případná doškolení a nová školení.

8.5.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK - Vyzvednutí podepsaných smluv - příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Sdělujeme všem SK-TJ, že po doručení podepsaných smluv a jejich vložení na GD si SK-TJ tyto smlouvy mohou na RS ČUS v Opavě vyzvednout. Těm SK-TJ, které si je nevyzvednou, budou tyto smlouvy předány na valné hromadě RS ČUS v Opavě dne 30.5.2019. Smlouvy těm SK-TJ, kterým je vedeno RS ČUS účetnictví, byly tyto smlouvy založeny do jejich účetních dokladů.

8.5.2018
Informace ke kontrolám vyúčtování a podání žádostí programů MŠMT pro mládež Můj klub
K opakujícím se dotazům ke stavu kontrol vyúčtování a podání žádostí programů pro mládež Můj klub sdělujeme nositelům dotací a žadatelům SK-TJ, že MŠMT z e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zasílá oznámení o úspěšném provedení kontrol
- IS-SPORT (pro rok 2018) - Vyúčtování schváleno
- IS-SPORT (pro rok 2019) - Úspěšné ukončení formální kontroly projektu SPORT-2-B-xxxx/2018, nyní bude následovat odborné věcné hodnocení
popřípadě, že žádost či vyúčtování je neúplné či chybné, na toto rovněž upozorňuje příslušný pracovník MŠMT. Doporučujeme všem SK-TJ sledovat svůj e-mail. Teprve následně lze očekávat písemné „Rozhodnutí“ a následně za 30 dnů lze očekávat obdržení finančních prostředků. Vše lze sledovat na https://is-sport.msmt.cz/.

8.5.2019 
Přehledy o vyplácení finančních prostředků MŠMT
MŠMT zveřejnilo přehledy o vyplácení finančních prostředků, ale zatím pouze programů - pro sportovní svazy, talentovanou mládež a českou reprezentaci. Vyplácení finančních prostředků programu "Můj klub 2019" zatím nebylo zveřejněno. Přehledy - zde.

6.5.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2019.05.08. - MTB CROSS.cz - Závod MTB 
2019.05.11. - TJ T. Štítina - Memoriál I. Kubince - volejbalový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde

6.5.2019 
Kniha 100 let českého sportu 1918–2018
Kniha 100 let českého sportu 1918–2018 obdržela prestižní literární cenu - vice zde.

6.5.2019 
Negativní trend: Ze sportu mizí ženy
Od roku 2013 se počet pravidelně sportujících žen a dívek v ČR snížil o 18 % - více zde.

30.4.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK - Metodický pokyn k příspěvkům z programu Podpora sportu MSK na rok 2019
Metodický pokyn k poskytnutým příspěvkům z programu Podpora sportu MSK na rok 2019 - pokyny k tomu co mají obsahovat účetní doklady, kterými se bude vyúčtovávat poskytnutý příspěvek naleznete zde.

29.4.2019
Pozvánka na 32. valnou hromadu RS ČUS v Opavě
32. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční ve čtvrtek 30. května 2019 od 16.00 hodin v sále Kulturního domu Na rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku naleznete zde.

29.4.2019 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS počátkem měsíce května 2019
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že Š. Gerecká a P. Štalzerová budou čerpat dovolenou ve dnech 2.-3.5.2019.  

29.4.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 04/2019 - znění naleznete zde.

28.4.2019 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v průběhu 18. týdne
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že L. Kreisel bude ve dnech 30.4.-5.5.2019 částečně organizačně vypomáhat v oblasti merchandisingu na Mistrovství světa v para hokeji v Ostravě. Proto doporučujeme všem SK-TJ, aby se před plánovanou návštěvou pracoviště telefonicky dotázaly zda je přítomen na pracovišti.  

19.4.2019 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v závěru měsíce dubna 2019
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že L. Kreisel bude čerpat dovolenou ve dnech 23.-26.4.2019 a Š. Gerecká 26.4.2019.  

18.4.2019
Zpráva z dubnového zasedání Výkonného výboru ČUS
Předseda České unie sportu obhajoval v Senátu naléhavost vzniku samostatné státní instituce pro sport. Více zde.

17.4.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2019.04.22. - SK Podvihov - Velikonoční pochod
2019.04.26.-28. - ZRAPOS Opava - Velikonoční turnaj - kuželky zrakově postižených
2019.04.27. - TJ Opava - Běháme s TQM
Akce v dalších dnech naleznete zde

16.4.2019 
Televize Seznam - Výzva s Miroslavem Janstou
O kauze sportovních dotací o tom i o tom, kdo chtěl ovládnout český sport - záznam zde.

10.4.2019 
Úhrada členských příspěvků za rok 2019
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK - TJ naleznete zde. Stav provedené úhrady k 10.4.2019 zde.

4.4.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK - zaslání finančních prostředků TJ/SK
Všem 158 SK-TJ, které podepsaly smlouvy o poskytnutí příspěvku byly z ČUS zaslány přidělené finanční prostředky. Z 29 000 000 Kč, které Moravskoslezský kraj rozdělil, SK-TJ z okresu Opava obdržely 9 011 000 Kč. Informujte své ekonomy-hospodáře o tom, že se jedná o příspěvek, který bude zaúčtován na Příspěvky - účet 681xxx a ve Výsledovce v Informačním systému ČUS bude uveden v části  II. Přijaté příspěvky (dary) - 3.g Přijaté příspěvky od ČUS z prostředků krajů, měst a obcí. 

4.4.2019
Zveřejnění oficiální statistiky organizační a členské základny za rok 2018
Česká unie sportu zveřejnila oficiální statistiky za rok 2018. Ze zveřejněných údajů vyplývá, že co do počtu sdružených SK-TJ je RS ČUS v Opavě na 2. místě za městem Prahou a co do počtu sdružených členů je na 6. místě, kdy před Opavou je pouze hl. město Praha a krajská města Brno, České Budějovice, Ostrava a Plzeň. Výsledky za rok 2018 naleznete zde.

2.4.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 03/2019 - znění naleznete zde.

1.4.2019
Urgence vložení Finančních výkazů SK-TJ do Informačního systému ČUS
VV RS ČUS v Opavě žádá všechny SK-TJ, které nemají vložený finanční výkaz za rok 2018 do Informačního systému, aby tak učinily nejpozději do 7.4.2019. Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2019. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracovaly ekonomka či účetní RS ČUS a již vložily do Informačního systému. Finančních výkazy SK-TJ se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS.  Bližší informace naleznete zde. 

1.4.2019 
Přiznání k dani z příjmu právnických osob – SK-TJ
Upozorňujeme všechny SK-TJ, že termín pro daňové přiznání za rok 2018, do kdy musí být na finančnímu úřadu doručeno, je 1. dubna 2019. RS ČUS v Opavě všem SK-TJ, kterým vede účetnictví (106 SK-TJ a sport. subjektů), odevzdalo daňové přiznání na FÚ v Opavě dne 29.3.2019 a 1.4.2019. Těm, SK-TJ, které spadají pod FÚ Hlučín, bylo daňové přiznání předáno s předstihem a SK-TJ si v Hlučíně daňové přiznání odevzdávají osobně.

30.3.2019
Zveřejnění účetní závěrky za rok 2018 ve Sbírce listin soudního spolkového rejstříku
Připomínáme všem SK-TJ, na povinnost zveřejnění účetní závěrky za rok 2018 ve Sbírce listin soudního spolkového rejstříku. Bližší informace a vzor naleznete zde.  Těm SK-TJ, kterým je RS ČUS vedeno účetnictví, toto zajistí sekretář L. Kreisel, statutární zástupce SK-TJ - předseda se pouze dostaví na RS ČUS k podepsání napsaného podání k provedení vkladu.

30.3.2019
Pomoc sekretáře RS ČUS L. Kreisla při změně zapsaných údajů ve spolkovém rejstříku
V případě, že u SK-TJ došlo ke změně statutárního orgánu – předsedy nebo členů kontrolního orgánu – kontrolní komise, je nutno tuto změnu zapsat do soudního spolkového rejstříku. Toto pro všechny sdružené SK-TJ v plném rozsahu zpracovává sekretář RS L. Kreisel, SK-TJ doporučujeme sekretáře kontaktovat telefonicky.

29.3.2019 
Zveřejnění výroční zprávy na webu MŠMT - IS-SPORT 
Připomínáme všem SK-TJ, které obdržely dotaci nebo požádaly o dotaci MŠMT na povinnost zveřejnění výroční zprávy za rok 2018. Zprávu je potřeba nahrát do systému IS-SPORT - https://is-sport.msmt.cz/ do sekce Dokumenty organizace. Výroční zpráva se skládá z textové části a finančního výkazu - rozvahy a výsledovky (finanční výkaz se stahuje z Informačního systému ČUS). Tuto výroční zprávu schvaluje valná hromada, nezapomeňte tuto skutečnost uvést do zápisu z valné hromady a usnesení a nezapomeňte výroční zprávu podepsat. Vzorovou zprávu a další informace naleznete  zde.

29.3.2019 
Zveřejňování sportovních akcí
Vyzýváme všechny SK-TJ, aby zasílaly RS ČUS v Opavě v elektronické podobě propozice, plakáty či jiné materiály k akcím, které budou pořádat. RS ČUS průběžně ve svém kalendáři akcí tyto zveřejňuje a v AI o tomto informuje všechny sdružené subjekty.

28.3.2019 
Finančních výkazy SK-TJ se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracovaly ekonomka či účetní RS ČUS. Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2019. Bližší informace naleznete zde.  

22.3.2019
Zpráva z březnového zasedání Výkonného výboru ČUS
Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 19. března v Praze pozitivně přijal zprávu, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR prosadila zřízení Národní sportovní agentury. Právě Česká unie sportu je dlouhodobým iniciátorem a podporovatelem ustavení samostatné státní instituce pro sport, nejlépe na úrovni ministerstva. Více zde.

22.3.2019
Akce Ukliďme Česko
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty se mohou zapojit do akce Ukliďme Česko - hlavním úklidovým dnem je sobota 6. dubna. Více zde.

22.3.2019
MŠMT podpoří stavby sportovišť za téměř tři miliardy korun
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo proces hodnocení více než 250 žádostí o investiční podporu na rok 2019 ve dvou výzvách. Celková dotace MŠMT činí 1,6 mld. Kč a hodnota letos realizovaných staveb je téměř 3 miliardy Kč. Více zde.

22.3.2019
Slavnostní valná hromada TJ Sokol Slavkov - 100 let TJ
Slavnostní valné hromady TJ Sokol Slavkov konané u příležitosti 100 let TJ se zúčastnil sekretář RS ČUS v Opavě L. Kreisel a na návrh VV TJ předal navrženým funkcionářům TJ TV vyznamenání RS ČUS.

21.3.2019
Vyhodnocení Dotačních programů 2019 Statutárního města Opavy
Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 4. zasedání dne 18. 3. 2019 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2019. Více zde.

20.3.2019 
Valná hromada Tělovýchovné jednoty Hlučín
Valné hromady TJ Hlučín se zúčastnil sekretář RS ČUS v Opavě L. Kreisel.

18.3.2019
Valné hromady SK-TJ – ukončení funkčního období orgánů SK-TJ 
 
Upozorňujeme všechny SK-TJ, které měly valné hromady a na nich byly voleny orgány SK-TJ v roce 2015 (popř. dříve), že v případě, že mají čtyřleté funkční období orgánů (většina SK-TJ), v roce 2019 toto funkční období orgánů končí a je potřeba uskutečnit na valné hromadě nové volby orgánů. S případnými změnami zápisu ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě bude SK-TJ jako vždy nápomocen L. Kreisel.

14.3.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK - podepisování smluv o poskytnutí příspěvku 

SK-TJ, které obdržely dotaci (celkem 158 SK-TJ) započaly postupně podepisovat smlouvy o poskytnutí příspěvku. Vzorovou smlouvu pro SK-TJ včetně příloh naleznete zde. SK-TJ jsou vyzývány prostřednictvím e-mailu k podepsání smluv - smlouvy podepisují dle stanov SK-TJ statutární zástupci.

13.3.2019
Vyjádření předsedy České unie sportu ke vzniku Národní sportovní agentury 

Poslanecká sněmovna prosadila vznik Národní sportovní agentury, která by měla od ministerstva školství převzít veškerou sportovní agendu včetně rozdělování dotací. V jejím čele by měl stát dosavadní vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička. Novelizovaný zákon o podpoře sportu nyní zamíří do Senátu a poté k prezidentovi. Více zde.

11.3.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK - podepisování smluv o poskytnutí příspěvku 

Sdělujeme, že v druhé polovině tohoto týdne začnou být SK-TJ postupně vyzývány e-mailem  k podepisování smluv o poskytnutí příspěvku.

11.3.2019
Informace k poskytnutí a vyúčtování dotace ze státního rozpočtu  MŠMT 2019 - Můj klub - vzorové rozhodnutí o přidělení dotace 
MŠMT započalo rozesílat těm SK-TJ, které obdržely dotaci Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace, kde vedle výše dotace jsou uvedeny povinnosti příjemce - podmínky použití dotace. Doporučujeme všem SK-TJ, které o dotaci požádaly, aby se s uvedenými materiály podrobně urychleně seznámily a připravily se na čerpání dotace tak, aby splnily všechny uvedené povinnosti. Bližší informace k programu a vzorové rozhodnutí naleznete zde.

10.3.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2019.03.20. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mini žáci ml.
2019.03.27. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mini žáci ml.
2019.03.31. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde

4.3.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 02/2019 - znění naleznete zde.

3.3.2019
Anketa Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava za rok 2018 
Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava za rok 2018 se uskutečnilo dne 2.3.2018 ve Slezském divadle v Opavě. Výsledky ankety naleznete zde, foto seriál z akce naleznete zde.

23.2.2019 
Valná hromada Tenisového klubu Hlučín
Valné hromady TK Hlučín se zúčastnil sekretář RS ČUS v Opavě L. Kreisel.

22.2.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2019.03.02. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 15
2019.03.02. - SK HIT Opava - Finále - MS Winter League U11 - baseball
2019.03.03. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2019.03.06. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mini žáci st.
2019.03.20. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mini žáci ml.
2019.03.27. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mini žáci ml.
Akce v dalších dnech naleznete zde

21.2.2019 
Zpráva z únorového zasedání Výkonného výboru ČUS
Výkonný výbor na svém jednání dne 19.2.2019 se mzj. pozitivně zhodnotil průběh i závěry konference „Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti“, kterou ČUS uspořádala 7. února v pražském hotelu Pyramida - více zde.  

19.2.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK

Po dnešním jednání pracovní skupiny na ČUS v Praze sdělujeme, že k poskytování příspěvků z programu SPORT MSK 2019 z Moravskoslezského kraje byla v minulých dnech uzavřena smlouva mezi ČUS a Moravskoslezským krajem. V současné době v souladu s uzavřenou smlouvou právníci začali zpracovávat smlouvy mezi ČUS a KO ČUS a SCS ČUS jednotlivých okresů a SK-TJ, včetně dalších vzorových materiálů k vyúčtování poskytnutých příspěvků a pokynů k vyúčtování. Očekává se, že smlouvy s SK-TJ budou podepisovány v průběhu měsíce března, po podpisu  tyto smlouvy za celý okres budou odeslány do Prahy a následně SK-TJ obdrží finanční prostředky. K podepisování smluv budou SK-TJ vyzvány e-mailem.

16.2.2019
Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2018

Nominace pro slavnostní vyhlášení ve Slezském divadle v Opavě dne 2.3.2019.

Nominovaní jednotlivci dospělí v abecedním pořadí na 1. – 10. místo
Havránková Eva - šerm - TJ Slezan Opava
Hluchá Vendula - atletika - T.J. Sokol Opava
Hruška Jiří - jezdectví - JK Opava - Kateřinky
Kubesová Sabina - střelba z polní kuše - SKPK Suché Lazce
Mrázková Maria - kanoistika - Kánoe klub Opava
Petreček Tomáš - Outdoor eXtreme Adventure Sport – SK OpavaNet
Pravdová Kristýna - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava
Šiřina Jakub - basketbal – BK Opava
Vrchovecký Jan - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava
Zavadil Pavel - fotbal - Slezský FC Opava

Nominovaní jednotlivci junioři v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Formánek Tadeáš - atletika - T.J. Sokol Opava
Grulich Tomáš - atletika - T.J. Sokol Opava
Kurečka Matouš - basketbal - BK Opava 
Malíková Barbora - atletika - T.J. Sokol Opava 
Vildomec Jan - sportovní střelba - SSK Opava

Nominovaná družstva v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Atletika - dorostenci - T.J. Sokol Opava
Basketbal - muži – BK Opava
Extrémní sporty - muži – štafety - SK OpavaNet
Fotbal - muži – Slezský FC Opava
Jezdectví - voltiž - senior tým - JK Voltiž Albertovec
Podrobné informace o jednotlivých kandidátech naleznete zde.

15.2.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK

K dotazům SK-TJ sdělujeme, že informace k příspěvkům z programu SPORT MSK 2019 z Moravskoslezského kraje - k termínu uzavírání smluv a zasílání finančních prostředků, oznámíme po jednání v Praze, které se uskuteční dne 19.2.2019.

15.2.2019 
Slavnostní valná hromada TJ Sokol Těškovice - 100 let TJ 
Slavnostní valné hromady TJ Sokol Těškovice konané u příležitosti 100 let TJ se zúčastnil sekretář RS ČUS v Opavě L. Kreisel a na návrh VV TJ předal navrženým funkcionářům TJ TV vyznamenání RS ČUS.

14.2.2019
Program MŮJ KLUB 2019
Připomínáme všem SK-TJ, které podaly žádost o dotaci v Programu MŮJ KLUB 2019, podmínky vyhlášení programu. Rozhodující podmínkou je výběr členského příspěvku v minimální výši 100 Kč na člena a jsou dále stanoveny podmínky čerpání. Z nich upozorňujeme na změnu výše odměn a mzdových nákladů trenérů mládeže, kterou je možné čerpat s limitem do 50 tis. Kč na osobu a měsíc při plném pracovním úvazku. Při zkráceném úvazku se limity krátí úměrně dle uvedené výše úvazku, včetně určení hodinové sazby – limit do cca 280 Kč/hod. A připomínáme rovněž limit počtu hodin u Dohod o provedení práce, který činí 300 hod. ročně. S těmito podmínkami počítejte při novém uzavíraní smluv tak, abyste tyto náklady mohli plně použít při vyúčtovávaní dotace.

14.2.2019
Členské příspěvky v roce 2018

Připomínáme všem sdruženým SK-TJ, že v případě, že obdržely dotaci na Program MŮJ KLUB 2018, že podmínkou byl výběr členských příspěvků na každého člena, který byl v seznamu pro dotaci, v minimálně výši 100 Kč na každého tohoto člena. Údaj o vybraných členských příspěvcích musí být uveden ve výsledovce hospodaření za rok 2018, která se uvádí jako příloha Výroční zprávy SK-TJ za rok 2018 a která se nahrává do IS-SPORT MŠMT. Tato výše minimálního členského příspěvku 100 Kč platí i pro rok 2019.

13.2.2019 
Zpracování vyúčtování Dotace MŠMT MŮJ KLUB za rok 2018
RS ČUS v Opavě všem sdruženým SK-TJ, které obdržely dotaci na Program MŮJ KLUB pro rok 2018 a kterým vede účetnictví, kompletně zpracovalo vyúčtování dotace a toto vyúčtování předalo sdruženým SK-TJ k nahrání do IS-SPORT MŠMT a odeslání. Celkem bylo pro SK-TJ zpracováno 40 vyúčtování.

13.2.2019 
Odeslání vyúčtování Dotace MŠMT MŮJ KLUB za rok 2018
RS ČUS v Opavě připomíná všem sdruženým SK-TJ, které obdržely dotaci na Program MŮJ KLUB pro rok 2018, že konečný termín pro nahrání vyúčtování do IS-SPORT MŠMT a jeho odeslání v písemné podobě MŠMT je 15.2.2019.

13.2.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2019.02.13. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mem. A. Tylšara
2019.02.21. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mladší žáci
2019.03.02. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 15
2019.03.02. - SK HIT Opava - Finále - MS Winter League U11 - baseball
2019.03.06. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mini žáci st.
2019.03.20. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mini žáci ml.
2019.03.27. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mini žáci ml.
Akce v dalších dnech naleznete zde.

8.2.2019 
Valná hromada TJ Slavia Malé Hoštice 
Valné hromady TJ Slavia Malé Hoštice se zúčastnil sekretář RS ČUS v Opavě L. Kreisel a na návrh VV TJ předal navrženým funkcionářům TJ TV vyznamenání RS ČUS.

8.2.2019
Stát nechce zdravého občana?
V rámci konference, kterou uspořádala 7.2.2018 v Praze Česká unie sportu, hledali na tuto otázku odpověď erudovaní odborníci – sportovní trenéři, lékaři zabývající se sportovní medicínou, představitelé armády a další specialisté v oboru pohybových aktivit. Ve svých vystoupeních prezentovali dopady špatné pohybové gramotnosti u dětí. Více zde.

5.2.2019 
Vložení Finančních výkazů za rok 2018 do Informačního systému ČUS
Finančních výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2019.
Informace – k Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html  ,
kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf. Data se zadávají stejným systémem jako za předchozí čtyři roky - 2014 až 2017.  Zadat data lze jednak přímo z přístupu SK/TJ, popř. SK/TJ může pro svého hospodáře, ekonoma či účetního zřídit pouze přístup pro Finanční výkazy.

4.2.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2019.02.10. SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2019.03.02. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 15
Akce v dalších dnech naleznete zde.

2.2.2019
Úrazové pojištění členů platné od 1. 2. 2019 u Pojišťovny VZP, a.s.

Všechny subjekty sdružené v České unii jsou od 1. 2. 2019 pojištěny prostřednictvím nové pojišťovny. Pojištění je platné po celém světě. Pojištěnými osobami jsou všechny subjekty sdružené v České unii sportu a to po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce (příkladem aktivit jsou sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce). Pojištění je platné po celém světě. Bližší informace včetně formulářů naleznete zde.

1.2.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 01/2019 - znění naleznete zde.

1.2.2018
Nově vyhlášené programy MŠMT
Nově vyhlášené programy MŠMT - Výzva ORGANIZACE SPORTU 2019 – Pohyb a zdraví a Výzva ORGANIZACE SPORTU 2019 – Zastřešující sportovní organizace jsou určeny pouze pro střešní sportovní organizace - nejsou určeny pro SK-TJ.

31.1.2019 
Zpracování vyúčtování Dotace Sport Statutárního města Opavy za rok 2018
RS ČUS v Opavě všem sdruženým SK-TJ, které obdržely dotaci na Program Sport Statutárního města Opavy pro rok 2018 kompletně zpracovalo vyúčtování dotace a toto vyúčtování předalo dne 31.1.2019 odboru kontroly SMO.

31.1.2019 
Můj klub 2018 - vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému IS Sport a následně odeslat na MŠMT v termínu do 15.2.2019. RS ČUS v Opavě všem SK-TJ, které obdržely dotaci na Program Můj klub a kterým vede účetní služby, zahájilo zpracovávání vyúčtovávání programu a tyto SK-TJ  budou postupně vyzvány, aby si toto vyúčtování přebraly do nahrání do systému IS-SPORT a k odeslání na MŠMT.

31.1.2019
Aktivity ČUS k opětovnému vypsání programu na údržbu a provoz TVZ

ČUS trvale usilujeme na všech úrovních o opětovné vypsání Programu IV na údržbu a provoz sportovišť ve vlastnictví klubů, národních sportovních svazů a sportovních organizací. Tento tradiční program MŠMT pro roky 2017 a 2018 nevypsalo. ČUS opakovaně vyzývá MŠMT, aby vypsalo tento samostatný dotační program a to ještě pro rok 2019. Více zde.

18.1.2019 
Zpráva z lednového zasedání Výkonného výboru ČUS
Výkonný výbor na svém jednání dne 15.1.2019 se mzj. zabýval podmínkou finanční spoluúčasti svazů při nákupu materiálu pro reprezentaci - více zde.

11.1.2019   
Sportovní kluby se potýkají s nedostatkem dětí.
Kolem 2 400 sportovních klubů a tělovýchovných jednot v České republice postrádá větší počet dětí nebo mládeže. Více než 1 200 z nich neregistruje ve své základně ani jedno dítě, zhruba polovina klubů jich má méně než dvanáct. Více zde.

11.1.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 10/2018 - znění naleznete zde.

27.12.2018
Výkonný RS ČUS v Opavě děkuje všem členům sportovních klubů, tělovýchovných jednot a okresních sportovních svazů za vykonanou práci, kterou jste přispěli k dalšímu rozvoji sportu v regionu a do nového roku Vám všem přeje vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho sportovních i osobních úspěchů.

27.12.2018
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě v lednu 2019
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že účetní Š. Kohutová je stále v pracovní neschopnosti, její agendu převzaly zastupující pracovnice – bližší informace poskytne ekonomka Š. Gerecká - tel. 553 625 474. L. Kreisel bude čerpat dovolenou ve dnech 2.-21.1.2019.

27.12.2018
Zapsání SK-TJ sdružených v ČUS do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT
Česká unie sportu zapsala všechny sdružené SK-TJ včetně jejich členů a trenérů do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT s to z údajů z Informačního systému ČUS. SK-TJ si mohou provést kontrolu svého zapsání a to na https://rejstriksportu.msmt.cz/Verejna/ - otevřou "Vyhledávání a filtry" a zde nejlépe zadáním IČ popř. přesného celého názvu SK-TJ. Zápis sportovních zařízení si pak samostatně provádí SK-TJ a to pouze v případě, že žádá MŠMT o dotaci na investiční výstavbu.

23.12.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2018.12.26. - TJ S. Litultovice - Litultovická vánočka - 36.roč. běh
 Akce v dalších dnech naleznete zde

22.12.2018
Zpráva z prosincového zasedání Výkonného výboru ČUS
Česká unie sportu bude i nadále usilovat o vypsání programu IV na údržbu a provoz sportovišť. Bližší informace z listopadového zasedání VV ČUS naleznete zde.

20.12.2018
Výkonný výbor Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě přeje všem svým členům radostné prožití svátků vánočních a v novém roce vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho sportovních úspěchů.

20.12.2018
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě v závěru roku 2018 
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že provoz pracoviště RS ČUS v Opavě bude v období od 21.12.2018 do 1.1.2019 omezen. Ekonomka Š. Gerecká a účetní P. Štalzerová budou čerpat dovolenou, účetní Š. Kohutová je stále v pracovní neschopnosti. L. Kreisel bude na pracovišti, bude především zajišťovat vyúčtovávání dotací SMO. Před návštěvou pracoviště doporučujeme se telefonicky (mobil 604 360 980 – Ladislav Kreisel) ohlásit.

20.12.2018
Statistika členské základny za rok 2018 - vložení do IS ČUS do 31.12.2018
Statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2018 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2018. Do tohoto termínu je potřeba provést doplnění popř. vyřazení členů v Informačním systému ČUS. Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací z mnoha programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnily do Informačního systému ČUS veškeré nové členy. Je velmi důležité, aby si SK-TJ opravily i charakteristiky u svých členů - aktivní sportovec - soutěže a další. Další informace naleznete zde.

14.12.2018
Podpora sportu MSK TJ-SK 2019 – schválení výše příspěvků
Zastupitelstvo MS kraje na svém zasedaní dne 13.12.2018 schválilo seznam konečných příjemců příspěvku z programu Podpora sportu MSK TJSK 2019 ve výši 29 000 000 Kč. Z 6 okresů MSK bylo podáno celkem 424 žádostí, z toho z okresu Opava obdrží příspěvek 158 SK-TJ v celkové výši 9 011 000 Kč. Další předpokládaný postup v programu, který plně administruje Česká unie sportu – její okresní Servisní centra sportu – do konce měsíce ledna 2019 budou uzavřeny smlouvy s konečnými příjemci a do konce února 2019 by měli všichni příjemci obdržet finanční prostředky a následně v průběhu roku 2019 bude provedeno řádné vyúčtování příspěvku. Celkovou tabulku všech příjemců příspěvků z MSK i zvlášť abecedně z okresu Opava naleznete zde.  

14.12.2018
Plán rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji 2019 - 2025
Zastupitelstvo MS kraje na svém zasedaní dne 13.12.2018 schválilo Plán rozvoje sportu Moravskoslezského kraje 2019-2025 - viz zde.

13.12.2018
Kraj navyšuje podporu sportu, z rozpočtu vyčlení 200 milionů
Větší příspěvek dostanou i sportovní kluby a organizace, kraj opět podpoří i hendikepované sportovce. I v příštím roce se v mohou fanoušci těšit na spoustu prestižních sportovních akcí. „Žádosti o podporu na činnost sportovních organizací začala letos administrovat Česká unie sportu. Přidělování financí je teď transparentnější a objektivnější. Díky tomuto novému způsobu podpoříme o čtvrtinu více zájemců. Jsem rád, že krajští zastupitelé předložený návrh České unie sportu schválili. Kraj tak vyhoví 424 žádostem na příspěvky v celkovém objemu 29 milionů korun,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny. Více zde.

13.12.2018
Program Podpora rozvoje regionů 2019+ - dotace na obnovu a budování sportovišť
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zveřejnilo výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na jehož základě lze uplatnit žádost o dotaci na obnovu a budování sportovišť. Více informací - se souhrnem dotačních možností jak z MMR, tak z MŠMT v závislosti na velikosti obce naleznete zde.

7.12.2018
Chceš reprezentovat? Přispěj si na vybavení! 
Zástupci sportovních svazů žádají ministryni financí o změnu ve financování - více zde.

7.12.2018
Konference Čas pro zdraví
Česká unie sportu je ve rámci spolupráce s Českou společností tělovýchovného lékařství partnerem konference Čas pro zdraví, jejíž cílem je odprezentovat laické i odborné veřejnosti doporučení a předpisy k pohybové aktivitě u různých skupin osob a postupy k redukci hmotnosti. Více zde.

3.12.2018  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 09/2018 - znění naleznete zde.

3.12.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2018.12.09. - SK Ferram Opava - N. V. Myto - II. fotbalová liga  
2018.12.16. - SK BB Boreček Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

3.12.2018
Informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě v následujícím období
Sdělujeme všem SK-TJ, že sekretář RS ČUS a SCS  L. Kreisel bude mimo pracoviště RS a SCS ve dnech 4.-9.21.2018, bude pracovat na Mistrovství světa ve florbale v Praze.

29.11.2018 
Anketa nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů
VV RS ČUS v Opavě se obrací na sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, sportovní svazy a sportovní odvětví okresu Opava s požadavkem na předložení návrhů k vyhodnocení v Anketě nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů okresu Opava v roce 2018. Bližší informace naleznete zde,  kde je rovněž uveden tiskopis návrhu. Návrhy je možno zasílat do 20.12.2018. Slavnostní vyhlášení ankety se pak uskuteční ve Slezském divadle v Opavě v sobotu dne 2.3.2019. 

29.11.2018
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019
Rada MSK schválila podmínky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019. Bližší informace naleznete zde.  Termín podání žádosti o dotaci je od 2.1.2019 do 8.1.2019 včetně.

27.11.2018
Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo znepokojivá čísla o sportování dětí. ČUS na problém dlouhodobě upozorňuje!
Ministerstvo zdravotnictví prezentovalo alarmující čísla o sportování dětí - více zde.

26.11.2018
Zpráva z listopadového zasedání Výkonného výboru ČUS
Bližší informace z listopadového zasedání VV ČUS naleznete zde.

25.11.2018
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019
Rada MSK schválila podmínky dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019. Bližší informace naleznete zde. Termín podání žádosti o dotaci je od 10.12.2018 do 14.12.2018 včetně.

25.11.2018
Projekt "ČUS - SPORTUJ S NÁMI"
Doporučujeme všem SK-TJ se přihlásit do Projektu „ČUS – Sportuj s námi“ Organizátoři zařazených akcí pro širokou veřejnost dostávají finanční příspěvek. Přihlašování akcí do projektu probíhá opět přes jemnoduchou elektronickou přihlášku již pouze do 30.11.2018 - více zde. 

25.11.2018
Můj klub 2018 - vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2018. RS ČUS těm SK-TJ, kterým vede účetnictví, stejně jako v předchozím roce v rámci poskytování služeb zpracuje vyúčtování programu, které si pak SK-TJ nahrají do systému IS Sport a odešlou na MŠMT. Bližší informace naleznete zde.  

25.11.2018
Rozpočet na sport se má posílit na sedm miliard korun
Rozpočet pro sport na příští rok by měl činit podle MŠMT 7 miliard korun - více zde.

25.11.2018  
Zveřejňování sportovních akcí
Opětovně připomínáme všem SK-TJ, žer mají možnost zveřejňovat své akce na webu RS ČUS v Opavě, kdy zároveň odkaz na sportovní akci je rozesílám v aktuálních informacích. Ke zveřejnění je potřeba pouze zaslat propozice - plakát - leták a akce bude zveřejněna.

25.11.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2018.12.16. - SK BB Boreček Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

11.11.2018
Informace k vyúčtovávání dotací za rok 2018
K četným dotazům sdělujeme, že RS ČUS započne postupně vyúčtovávat dotace od 26.11.2018. Vyúčtovávat zatím lze pouze dotaci ze Statutárního města Opavy pro všechny sdružené SK-TJ v ČUS mající sídlo na jeho území. Vyúčtování dotací Můj klub 2018 zatím není možní, MŠMT doposud nevydalo pokyny.

11.11.2018
Informace k termínu, kdy bude SK-TJ oznámena výše dotace na příspěvek Sport 2019 z Moravskoslezského kraje
K četným dotazům sdělujeme, že výše příspěvku na program Sport 2019 z Moravskoslezského kraje bude schválena krajským zastupitelstvem MSK na jeho zasedání dne 13.12.2018.

11.11.2018
Sportovní listy – První zprávy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Michal Kraus: Další atentát státu na sportovní kluby a jednoty - více zde.

10.11.2018
Doplňující informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě v následujícím období
Sdělujeme všem SK-TJ, že sekretář RS ČUS a SCS  L. Kreisel bude čerpat dovolenou ve dnech 12.-23.11.2018.

6.11.2018
Doplňující informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě v následujícím období - pracovní neschopnost účetní Š. Kohutové
Sdělujeme všem SK-TJ, kterým účetní RS ČUS Š. Kohutová zpracovává účetnictví, že Š. Kohutová je stále v pracovní neschopnosti, termín jejího nástupu do práce bude SK-TJ, kterým vede účetnictví oznámen. Účetní služby pro její SK-TJ jsou zajišťovány externími pracovníky. Žádáme všechny SK-TJ, kterým Š. Kohutová vede účetnictví, aby průběžně dodávaly účetní doklady. 

4.11.2018
Sněmovna v prvním kole podpořila vznik Národní sportovní agentury. ČUS to vítá
Sněmovna v prvním kole projednávání podpořila vznik Národní sportovní agentury jako nového úřadu, který by měl mimo jiné převzít od MŠMT rozdělování peněz pro sport. Více zde. 

3.11.2018
Investiční výstavba MŠMT - Výzva k podávání žádosti v rámci PODPROGRAMU 133D 531 PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADY SPORTU – ÚSC, SK A TJ
MŠMT vyhlašuje Výzvu V4 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro ÚSC nad 10 tis. obyvatel – obec, městská část, obvod statutárního města. Více zde.

3.11.2018
Výzva SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR ZPS
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit zdravotně postižených sportovců. Výzvy jsou zaměřeny na podporu spolků, které se věnují sportu zdravotně postižených sportovců. Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). Žádosti v systému lze zakládat od 26.10.2018. Termín pro podání žádostí je stanoven na 30. listopadu 2018. Více zde.

3.11.2018
Českou mládež rozhýbou stamiliony z programu Můj klub 2019
Již počtvrté vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotační program Můj klub s přímou podporou sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Letošní počet žádostí „trhnul“ veškeré rekordy – o dotaci se přihlásilo bezmála šest tisíc klubů, ve kterých sportuje přes 700 tisíc dětí a mládeže. Celkové požadavky jsou 1,4 miliardy korun, což je téměř o půl miliardy více než v roce 2018. Více zde zde.

1.11.2018
Projekt "ČUS - SPORTUJ S NÁMI"
Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2019. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS finanční příspěvek. Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku. Žádosti je možno podávat od 1. do 30.11.2018 - více zde.  

1.11.2018
Česká unie sportu intenzivně pomáhala klubům se zajištěním žádostí o dotace 
V rámci programu Můj klub, který vypsalo počátkem října Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zamíří do sportovních klubů a tělovýchovných jednot částka ve výši 1,5 miliardy korun - více zde.

1.11.2018
Sportovní listy – První zprávy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Hnilička: Při vší úctě k celému kulturnímu prostředí, dovolte mi porovnat sport a kulturu - více zde.
Navrhované paragrafy o podpoře sportu v plném znění - více zde.

1.11.2018
Podané žádosti Dotace Sport 2019 Statutárního města Opavy – SK/TJ 
Sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že podanou žádost o dotaci včetně všech požadovaných písemných příloh a nahraných dat na CD jsme odevzdali na podatelně SMO. Prostřednictvím RS ČUS v Opavě bylo odevzdáno celkem 73 žádostí SK/TJ, kdy RS bylo plně nápomocno při zpracování žádostí a získávání všech potřebných příloh. 

1.11.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2018.11.03. - SK PEPA Centrum Opava - GP PEPA - kulturistika
2018.11.10. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 10
Akce v dalších dnech naleznete zde.

31.10.2018
Poslední rozloučení s bývalým dloholetým předsedou OS ČSTV v Opavě Prof. Ing. Josefem Novákem, CSc.

Výkonný výbor RS ČUS v Opavě v tichém zármutku Vám oznamuje, že nás 28.října 2018 opustil náš bývalý dlouholetý předseda Okresního sdružení ČSTV v Opavě Prof. Ing. Josef Novák, CSc. Poslední rozloučení s drahým zesnulým se uskuteční v sobotu 3. listopadu 2018 v 10.00 hodin v kostele ve Slavkově.

28.10.2018
Podávání žádostí programu MŠMT Můj klub 2019 

Připomínáme všem SK-TJ, že žádosti lze podávat do 31.10.2018. Další informace včetně manuálu pro podávání naleznete zde.

26.10.2018   
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 08/2018 - znění naleznete zde.

21.10.2018
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT
Česká unie sportu zapsala všechny sdružené SK-TJ do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT s to z údajů z Informačního systému ČUS. ČUS rovněž následně zapíše do rejstříku všechny sportovce a trenéry a další vyžadované údaje. K opakovaným dotazům sdělujeme, že sdružené SK-TJ si tedy nemusí zřizovat datovou schránku pomocí které se data na MŠMT zasílají, ale toto za ně provede ČUS.

20.10.2018
Podané žádosti o Podporu sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
Sdělujeme všem SK-TJ, že podanou žádost o příspěvek, čestné prohlášení k žádosti a stav členské žádosti k naleznete v Informačním systému IS SPORT - https://is-sport.cz/admin - v části Dokumenty. Přihlašovací údaje jsou pro SK-TJ shodné s přihlašovacími údaji do IS ČUS - https://iscus.cz/login . V obou informačních systémech jsou rovněž zveřejněny všechny základní dokumenty o SK-TJ – výpis ze spolkového rejstříku, stanovy, zápis z VH, doklad o vedení účtu, CZ-NACE (všechny sdružené SK-TJ již splňují podmínky pro podávání žádosti pro sport) apod.

18.10.2018
Pavel Nedvěd pokřtil knihu 100 let českého sportu
Výpravná publikace Sto let českého sportu 1918 - 2018 mapuje největší úspěchy českých sportovců a týmů. Kniha Sto let českého sportu 1918 – 2018 je volně prodejná a dostupná u nejlepších knihkupců, například v Olympii. Více zde.

16.10.2018 
Manuál pro podávání žádostí do programu MŮJ KLUB 2019
Manuál pro podávání žádostí do programu MŮJ KLUB 2019 naleznete zde.

15.10.2018
Podané žádosti o Podporu sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
V RS ČUS v Opavě bylo podáno celkem 158 žádostí SK-TJ, z toho bylo 152 žádostí SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě, 2 SK-TJ Orla, 2 SK-TJ ostatních sportovních organizací a 1 ČOS a 1 Českého střeleckého svazu. Pro 152 SK-TJ sdružených v ČUS žádost, čestné prohlášení a veškeré podkladové materiály připravil administrátor programu L. Kreisel. L. Kreisel byl nápomocen při podávání žádostí i nesdruženým SK-TJ.

14.10.2018
Informace k programu MŮJ KLUB 2018
Další části rozdělení finančních prostředků v programu MŮJ KLUB budou podle informací MŠMT následovat dle stádia kontroly žádostí a vyúčtování za rok 2017.

11.10.2018
Informace ze zasedání VV ČUS dne 9.10.2018

Výkonný výbor ČUS pozitivně zhodnotil oslavy 100 let českého sportu, řešil problematiku pojištění sportovců, zabýval se stavem projednávání novely zákona o podpoře sportu v poslanecké sněmovně a s aktuálními konzultacemi na toto téma s premiérem Andrejem Babišem a vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou – více zde.

10.10.2018 
Přihlášky do programu Sportuj s námi 2019
Česká unie sportu i v roce 2019 podpoří v rámci programu Sportuj s námi pořádání veřejně přístupných sportovních akcí. Přihlášky je možno podávat od 1.11. do 30.11.2018. Další informace k programu Sportuj s námi naleznete zde.
Přihlášky se pak podávají elektronicky na přihlašovacím formuláři, který bude otevřen od 1.11.2018 - odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/  

8.10.2018
MŮJ KLUB - VII. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo VII. část rozdělení dotací z programu (154 SK-TJ). Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete  zde.

8.10.2018
Podávání žádostí programu MŠMT Můj klub 2019 - spuštění aktivace systému IS-SPORT 
 
Sdělujeme všem SK-TJ, že již došlo ke spuštění aktivace systému IS-SPORT a tímto lze začít podávat žádosti. Žádosti lze podávat do 31.10.2018. Další informace naleznete zde.

2.10.2018
Podávání žádostí programu MŠMT Můj klub 2019 
 
Na základě opakujících se dotazů sdělujeme všem SK-TJ, že podávat žádosti půjde až po spuštění aktivace systému IS-SPORT - předpokládané spuštění plánuje MŠMT 8.10.2018. O spuštění budeme SK-TJ informovat.

2.10.2018
Dotační program Sport 2019 Statutárního města Opavy - termín pro určení stavu členské základny SK-TJ je vyhlašovatelem stanoven k 30.9.2018
Na základě opakujících se dotazů sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že stav členské základny pro výpočet dotace byl stanoven k 30.9.2018. Všem sdruženým SK-TJ, které budou podávat žádost prostřednictvím RS ČUS v Opavě sdělujeme, že RS ČUS provede těmto SK-TJ transformaci členské základny z programu IS ČUS do programu IS SPORT - SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy a tyto SK-TJ tímto pak nebudou muset provádět opravy v programu IS SPORT - SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy. K podání budou využita data, která byla použita při podávání žádosti Příspěvku Podpora sportu v Moravskoslezského kraje pro rok 2019.

2.10.2018
Česká unie sportu zorganizovala oslavy 100 let českého sportu

Velkolepé a povedené byly oslavy 100 let českého sportu, které se uskutečnily na státní svátek 28. září. Legendární sportovce nejprve přivítal na slavnostním obědě v noblesních prostorách Rudolfovy galerie pražského hradu prezident Miloš Zeman. Oslavy poté probíhaly na galavečeru ve Forum Karlín, kde se přítomní sportovci i televizní diváci v přímém přenosu dozvěděli výsledky ankety nejvýznamnějších momentů v jednotlivých dekádách. Vice zde včetně odkazu na televizní záznam pořadu.

2.10.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.10.13. - TJ Opava - Slavkovský lesík - přespolní běh
2018.11.10. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 10
Akce v dalších dnech naleznete zde.

27.09.2018
Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2018
Moravskoslezský kraj, jako vyhlašovatel ankety společně s partnery ankety, kterými jsou Všesportovní kolegium Moravskoslezského kraje a Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu vyhlašují anketu Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2018. Bližší informace naleznete zde.  

27.9.2018
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŮJ KLUB na rok 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2019 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže. Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT ( http://is-sport.msmt.cz ). Systém bude aktivován nejpozději od pondělí 8. října 2018. Termín pro podání žádostí je stanoven na 31. října 2018. Bližší informace naleznete zde.

27.9.2018  
Výzva na podporu významných sportovních akcí pro rok 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu na podporu významných sportovních akcí pro rok 2019. Výzva je zaměřena na podporu a zajištění financování VSA konaných v roce 2019 na území České republiky, a to prostřednictvím poskytnutí dotace sportovním organizacím. Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT ( http://is-sport.msmt.cz ). Systém bude aktivován nejpozději od pondělí 8. října 2018. Termín pro podání žádostí je stanoven na 31. října 2018. Bližší informace naleznete zde.

23.9.2018
Investiční dotace MŠMT - Dodatek č. 1 
MŠMT uveřejnilo na svých stránkách Dodatek č. 1 k Výzvě V3 Sport, investice 2019/2020 k předložení žádosti o dotaci v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 - Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ
http://www.msmt.cz/sport-1/dodatek-vyzva-v3-sport-investice-2019-2020

20.9.2018
Dotační program Sport 2019 Statutárního města Opavy
Statutární město Opava vyhlásilo dotační program Sport 2019. Bližší informace naleznete zde. RS ČUS v Opavě stejně jako v předchozích letech Vám bude plně nápomocno při podávání žádostí, připraví Vám veškeré podkladové materiály. Systém podávání žádostí je obdobný jako v předchozích letech, nově od r. 2018 je zařazena povinnost žadatele importovat, aktualizovat a udržovat členskou základnu v Informačním systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy. Přehrání dat z Informačního systému ČUS do Informačního systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy Vám provede RS ČUS v Opavě při podání žádosti. Termín zahájení zpracovávání žádostí bude SK-TJ oznámen e-mail poštou. 

20.9.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.09.21.-23. - SK PEPA Opava - Sportovní víkend - mapa
2018.09.21.-23. - SK PEPA Opava - Sportovní víkend - plakát
2018.09.21.-23. - SK PEPA Opava - Sportovní víkend - tabulka sportu
2018.09.23. - LUIGINO.cz - Mistrovství ČR in line brusleni - propozice 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

20.9.2018
Výzva k podávání žádosti o příspěvek Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
Opětovně vyzýváme SK-TJ, které ještě nemají podanou žádost, nechť se obratem telefonicky objednají u sekretáře L. Kreisla k podání žádosti o příspěvek. K dnešnímu dni žádost o příspěvek podalo 120 SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě. Předvyplněnou žádost s podkladovými materiály budou mít připravené k podání na RS ČUS.

19.9.2018   
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 07/2018 - znění naleznete zde.

14.9.2018
MŠMT a MMR podpoří obnovu a výstavbu sportovních zařízení na rok 2019 ve vlastnictví měst a obcí 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj návrh, jak nadále podporovat obnovu a výstavbu sportovních zařízení ve vlastnictví měst a obcí. Oba resorty vyhlásí v polovině října investiční programy na rok 2019 s celkovou alokací 1,1 mld. Kč. Více – zde.

14.9.2018
Podávání žádosti o příspěvek Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
K 14.9.2018 žádost o příspěvek podalo 90 SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě. RS ČUS pro všechny sdružené SK-TJ předvyplnika žádost a zajistila dostupné podkladové materiály. SK-TJ, které nemají podanou žádost či nejsou objednány k podepsání žádosti,   nechť se obratem telefonicky objednají u sekretáře L. Kreisla.  Předvyplněnou žádost s podkladovými materiály budou mít připravené k podání na RS ČUS.

13.9.2018
TJ a SK mohou žádat o finance ve výši půl miliardy korun
MŠMT vyhlásilo investiční výzvu s minimální alokací 500 milionů korun na rekonstrukci a obnovu sportovních zařízení TJ/SK. Žádosti je možné podávat do 15. 10. 2018 a jejich jednotlivá výše se může pohybovat od 4 do 30 milionů korun při minimálně 30% spoluúčasti. Více zde.

13.9.2018
Zpráva ze zasedání VV ČUS dne 11.9.2018
ČUS bude v prosazování zájmů sportu postupovat vůči Ministerstvu školství s koordinovanou podporou národních sportovních svazů – vice zde.

12.9.2018
Investiční dotace MŠMT
MŠMT uveřejnilo na svých stránkách Výzvu k podávání žádostí v rámci Podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ - http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531  
"MŠMT vyhlašuje Výzvu V3 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ."
Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ.

12.9.2018
Vzorové dokumenty pro SK-TJ k problematice GDPR
ČUS poskytuje další informace a modelové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Více zde.

10.9.2018
Sportovní listy – První zprávy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Michal Kraus: Kouřové clony Kateřiny Valachové - více zde.

9.9.2018
Výzva k podávání žádosti o příspěvek Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
Opětovně vyzýváme SK-TJ, nechť se obratem telefonicky objednají u sekretáře L. Kreisla k podání žádosti o příspěvek. Předvyplněnou žádost s podkladovými materiály budou mít připravené k podání na RS ČUS.

9.9.2018
Podle České unie sportu je mimořádná dotace pro ČOV neoprávněná - Vysvětlení Valachové považuje za absurdní!
Česká unie sportu reaguje na tiskovou konferenci bývalé ministryně Kateřiny Valachové, na které vysvětlovala důvody udělení loňské mimořádné dotace pro Český olympijský výbor v podobě 76 milionů korun. Podle představitelů ČUS se jedná o neoprávněnou dotaci. Více zde.

6.9.2018
Vzorové dokumenty pro sportovní svazy k problematice GDPR
ČUS poskytuje další informace a modelové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Více zde.

5.9.2018
Vzorové dokumenty pro kluby a tělovýchovné jednoty k problematice GDPR
ČUS poskytuje další informace a modelové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Více zde.

4.9.2018
Výzva k podávání žádosti o příspěvek Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
SK-TJ, které doručily chybějící doklady (potvrzení o vedení účtu v bance se z.s., platné licence trenérů či nahrazující potvrzení) a provedly opravu své členské základny v IS ČUS, nechť se obratem telefonicky objednají u sekretáře L. Kreisla k podání žádosti o příspěvek. Předvyplněnou žádost s podkladovými materiály budou mít připravené k podání na RS ČUS.

3.9.2018
Opravy členské základny v Informačním systému ČUS pro podání příspěvku Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
Sdělujeme všem SK-TJ, že je ještě možno provádět opravy členské základny v Informačním systému ČUS (opravy chybných údajů a charakteristik, doplnění členů) ke stanovenému termínu 31.8.2018. Konečný stav členské základny SK-TJ pro převod bude zkontrolován a určen v den podání žádosti a v tento den bude proveden report do IS SPORT a počty členů v žádosti budou zkontrolovány s počty v IS SPORT.

3.9.2018
Potvrzení o vedení účtu v bance
Na dokladu Potvrzení o vedení účtu v bance je potřeba, aby byl uveden úplný název SK-TJ včetně z.s., tak je uvedeno ve spolkovém rejstříku a bez zkratek TJ-SK tj. vypsané zkratky (Tělovýchovná jednota.., Sportovní klub…)

29.8.2018
Informace pro SK-TJ po vydání DOPLNĚKU k Výzvě k podání žádostí o Podporu sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
V souvislosti s vydání DOPLŇKU se pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě nic nemění, žádost, čestné prohlášení a veškeré materiály budou mít připraveny administrátorem programu L. Kreislem.
SK-TJ, které doručily chybějící doklady (potvrzení o vedení účtu v bance se z.s., platné licence trenérů či nahrazující potvrzení) a provedly opravu své členské základny v IS ČUS, se mohou od 3.9.2018 telefonicky objednat k podání žádosti o příspěvek.

29.8.2018
DOPLNĚK k Výzvě k podání žádostí o Podporu sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
Za účelem vyloučení všech případných pochybností o výkladu jednotlivých pojmů a procesů vydává Česká unie sportu, z.s. DOPLNĚK K VÝZVĚ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2019 – TJ/SK.
Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v Moravskoslezském kraji. V rámci vydání doplňku došlo i k doplnění vydaných materiálů k žádosti. Veškeré materiály v doplněné verzi naleznete zde.  
Termín podávání žádostí je PRODLOUŽEN a to od 3. do 28. září 2018.

27.8.2018
Informace k podávání žádosti o příspěvek programu Podpora sportu - SPORT MSK 2019
SK-TJ, které doručily chybějící doklady (potvrzení o vedení účtu v bance se z.s., platné licence trenérů či nahrazující potvrzení) a provedly opravu své členské základny v IS ČUS, se mohou od 3.9.2018 telefonicky objednat k podání žádosti o příspěvek. O žádost v tomto programu mohou žádat SK-TJ, které splňují podmínky vyhlášení - startují v soutěžích. Všechny SK-TJ mají žádosti předvyplněné, po provedeném převodu dat z IS ČUS do IS SPORT bude proveden report údajů o členech, dojde k doplnění tabulek a podepsání žádosti statutárním zástupcem - předsedou.
Žádosti se budou na RS ČUS v Opavě podávat v termínu 3. – 21.9.2018. 

27.8.2018
Informace k doručování podkladů pro podání žádosti o příspěvek programu Podpora sportu SPORT MSK 2019
K dotazům k doručování podkladů pro podání žádosti - podkladové materiály (banka, licence trenérů) se zasílají naskenované ve formátu pdf (ušetříte zpracovateli práci při převodu do tohoto formátu)
- potvrzení o vedení účtu v bance - je nutný správný název se z.s. - v případě, že SK-TJ si opravu v bance doposud neprovedla - postup zde.
- licence trenérů - do žádosti lze zařadit pouze platné licence - licenci trenéra může nahradit výstup z informačního systému - seznam trenérů nebo potvrzení národního sportovního svazu o absolvování kursu trenéra s dobou platnosti
- v IS ČUS je potřeba provést kontrolu charakteristik u členů především u - Aktivní sportovec-soutěže - Aktivní sportovec a vyznačit charakteristiku u trenérů.

27.8.2018
Doplňující informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě v následujícím období
Sdělujeme všem SK-TJ, kterým účetní RS ČUS Š. Kohutová zpracovává účetnictví, že Š. Kohutová je od 30.7.2018 v pracovní neschopnosti, termín jejího nástupu do práce bude SK-TJ, kterým vede účetnictví oznámen. Ekonomka Š. Gerecká bude čerpat dovolenou ve dnech 27.8.-31.8.2018.

22.8.2018
MŮJ KLUB - VI. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo VI. část rozdělení dotací z programu (237 SK-TJ). Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde.

20.8.2018
Informace ke zpracovávání žádostí Programu podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2019 – TJ/SK
V současné době RS ČUS v Opavě pro SK-TJ zpracovává podklady – zajišťuje potřebné dokumenty, které se podávají jako přílohy k žádosti a došlo k předvyplnění žádosti o poskytnutí příspěvku a čestného prohlášení k žádosti pro všechny sdružené SK-TJ. Převážnou část dokumentům má RS ČUS k dispozici, o chybějící dokumenty budou SK-TJ požádány e-mail zprávou. Více zde.

16.8.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.08.17. - SK HIT Opava - Slowpitchové odpoledne - baseball, softball
2018.08.23.-26. - JK Opava - Kateřinky - KOFOLA VC Opavy v parkurovém skákaní - pozvánka
2018.08.23.-26. - JK Opava - Kateřinky - KOFOLA VC Opavy v parkurovém skákaní
2018.08.25. - VK Kylešovice - Kylešovická žába - volejbalový turnaj
2018.08.25.-26. - SK SIPA SPORT Opava - VISEGRAD CUP - fotbalový turnaj - rozlosování
2018.08.25.-26. - SK SIPA SPORT Opava - VISEGRAD CUP - fotbalový turnaj
2018.08.31. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2018.09.01. - TJ Sokol Opava - Kateřinky - Memoriál MUDr. Zd. Hrdličky - volejbalový turnaj
2018.09.02. - TJ Opava - Lukostřelecký závod
2018.09.09. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

15.8.2018
Vláda schválila Akční plán ke koncepci SPORT 2025 pro rok 2018 až 2019
Jedná se o konkrétní opatření, kterými chce MŠMT postupně plnit cíle koncepce Sport 2025, mezi ně patří například zavedení rejstříku sportovců. Více zde.

11.8.2018
ČUS je připravena se podílet na novele zákona o podpoře sportu
Česká unie sportu zaslala 6.8. 2018 dopis předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi k poslaneckému návrhu novely zákona o podpoře sportu, kde oceňuje úsilí o nápravu poměrů v oblasti státní podpory sportu a vznik Národní sportovní agentury jako ústředního správního úřadu ve věcech podpory sportu. Více zde.

10.8.2018
Český sport hledá nejslavnější momenty z období 1918-2018 – hlasujte v anketě
Český sport hledá největší a nejslavnější momenty jednotlivých dekád v období 1918–2018. Tuto unikátní anketu iniciovala u příležitosti stého výročí naší státnosti Česká unie sportu. Deset nejvýznamnějších událostí, které v konkrétních desetiletích zvítězí, bude vyhlášeno 28. září při slavnostním galavečeru ve Foru Karlín v Praze. Ve spolupráci s Českou televizí probíhá v současné době hlasování, do něhož se mohou aktivně zapojit také členové sportovních klubů i tělovýchovných jednot. Více informací naleznete zde, hlasování probíhá na speciálním webu www.momentysportu.cz  v sekci CHCI HLASOVAT.

10.8.2018
Sportovní listy – První zprávy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Michal Kraus: Potrefená husa se ozvala - zde.  
Michal Kraus: Další potrefená husa zakejhala - zde.

3.8.2018
Příprava podávání žádostí Programu podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2019 – TJ/SK

V souvislosti s přípravou podávání žádostí o příspěvek pro rok 2019 z MSK se obracíme na všechny SK-TJ, aby si provedly kontrolu, zda mají připravené potřebné podklady k podání žádosti - více zde.

3.8.2018
Vyhlášení Programu podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2019 – TJ/SK

Moravskoslezský kraj dne 18. července 2018 podepsáním Memoranda potvrdil spolupráci s Českou unií sportu. Česká unie sportu zajistí příspěvkový program pro sportovní organizace v Moravskoslezském kraji a vytvoří sportovní informační systém pro samosprávy. 
Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v regionu. Termín podávání žádostí je od 3. do 21. září 2018.
Administraci  programu v okrese Opava bude zajišťovat Regionální sdružení České unie sportu v Opavě – svým servisním pracovištěm – administrátorem bude sekretář Ladislav Kreisel. Bližší informace – znění Memoranda, znění vyhlášeného Programu včetně povinných příloh a podkladových materiálů pro podávání žádosti naleznete zde. 

1.8.2018
MŮJ KLUB - V. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo V. část rozdělení dotací z programu (1 002 SK-TJ). Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde.  

31.7.2018 
Informace k programu MŠMT - Můj klub
Dle informací z MŠMT by měla být tento čtvrtek, tedy 2.8.2018, na stránkách MŠMT uveřejněna pátá část rozdělení dotačního programu MŮJ KLUB. Další část rozdělení by pak měla následovat cca za 3 týdny. MSMT rovněž poskytlo informace, jakým způsobem vypočítávalo dotace. Více zde.

30.7.2018
Doplňující informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě v následujícím období
Sdělujeme všem SK-TJ, kterým účetní RS ČUS Š. Kohutová zpracovává účetnictví, že Š. Kohutová je od 30.7.2018 v pracovní neschopnosti s tím, že očekávané ukončení této pracovní neschopnosti bude 12.8.2018, přičemž o případných změnách by byly SK-TJ informovány.

29.7.2018 
Zapsání SK-TJ sdružených v ČUS do  Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT 
Česká unie sportu zapsala všechny sdružené SK-TJ do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT s to z údajů z Informačního systému ČUS. SK-TJ si mohou provést kontrolu svého zapsání a to na https://rejstriksportu.msmt.cz/Verejna/ - otevřou "Vyhledávání a filtry" a zde nejlépe zadáním IČ popř. přesného celého názvu SK-TJ. Zatím došlo k zapsání základních údajů o SK-TJ, v pozdější době budou zapsáni sportovci a další vyžadované údaje. Z těchto důvodů opětovně upozorňujeme SK-TJ, aby si provedly kontrolu členské základny a trenérů v Informačním systému ČUS a provedly příp. opravy a doplnění.

27.7.2018
Informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě v měsíci srpnu
Informace o plánovaných dovolených pracovníků RS ČUS v Opavě v následujícím období v měsíci srpnu 2018 -  sekretář L. Kreisel plánuje čerpat dovolenou ve dnech 6.-10.8.2018, ekonomka Š. Gerecká ve dnech 1.8.-3.8.2018, účetní P. Štalzerová ve dnech 10.-20.8.2018,  účetní Š. Kohutová ve dnech 13.-17.8.2018. Před návštěvou pracoviště doporučujeme, abyste se telefonicky informovali, zda pracovník, kterého chcete navštívit, je přítomen.

26.7.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.07.27. - SK HIT Opava - Slowpitchové odpoledne - baseball, softball
2018.08.03.-05. - JK Opava - Kateřinky - 20. roč. Mem E. Režnara - jezdecké závody
2018.08.04. - TJ Vřesina - Oslavy 70. výročí založeni TJ
2018.08.06.-10. - SK BB Opava - Badmintonový camp
2018.08.17. - SK HIT Opava - Slowpitchové odpoledne - baseball, softball
2018.08.25. - VK Kylešovice - Kylešovická žába - volejbalový turnaj
2018.08.31. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
Akce v dalších dnech naleznete zde.

22.7.2018
MŠMT odsouhlasilo předložený Koncept financování členských a pobočných spolků FAČR pro rok 2018

Na jednání mezi zástupci MŠMT a FAČR dne 18.7.2018 byl schválen předložený Koncept financování členských a pobočných spolků, který připravila FAČR. Celkově se jedná o částku přibližně 300 miliónů korun, kterými budou podpořeny členské a pobočné spolky FAČR. Více zde.

21.7.2018
GDPR - další informace pro SK-TJ a sportovní svazy 
ČUS poskytuje další informace a modelové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) pro sportovní svazy. Podrobné informace naleznete zde.

19.7.2018 
Krajská podpora bude pro sportovce dosažitelnější
Moravskoslezský kraj potvrdil spolupráci s Českou unií sportu. Díky memorandu, které 18. července 2018 podepsali zástupci kraje a unie, se mohou sportovci těšit na intenzivnější podporu. Česká unie sportu zajistí dotační program pro sportovní organizace v Moravskoslezském kraji a vytvoří sportovní informační systém pro samosprávy. Více zde.

16.7.2018
Sportovní listy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Michal Kraus: Kdy se úředníci na MŠMT v úseku podpory sportu naučí konečně počítat? - více zde.  
Michal Kraus upozorňuje na paranoie Kateřiny Valachové - více zde.
Andrej Babiš: Uděláme maximum pro to, abychom především rozpohybovali více lidí - více zde.
Bývalý skokan a nynější poslanec Jakub Janda skočil do diskuse o vládě glosami o sportu - více zde.
Kluby si zaslouží pravdu paní Valachová, tak už jim konečně přestaňte lhát, uznejte svou vinu a omluvte se! - více zde.

11.7.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.07.13. - TJ S. Kobeřice - Sportovní slavnost - koncert NO NAME
2018.07.13.-15. - TJ S. Kobeřice - Sportovní slavnost
2018.07.14. - Tenisový klub Štemplovec - Oslavy 40 let otevřeni tenisového kurtu
2018.07.21. - SK BB Opava - Noční turnaj mixu - badmintonový turnaj
2018.07.22. - TJ Opava - Lukostřelecký závod
2018.07.27. - SK HIT Opava - Slowpitchové odpoledne - baseball, softball
2018.08.04. - TJ Vřesina - Oslavy 70. výročí založeni TJ
2018.08.06.-10. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

9.7.2018
Sportovní listy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Michal Kraus: Zoufalá Valachová - více zde.
Už teď můžete hlasovat o největší momenty 100 let českého sportu - více zde.

9.7.2018
Nejasnosti kolem rozdělení státních prostředků trvají, FAČR žádá MŠMT o klíčové informace 
Fotbalová asociace České republiky (FAČR), stejně jako další sportovní svazy usiluje již od valné hromady České unie sportu (ČUS) - konané dne 6.3.2018 - v Nymburku o možnost distribuce státních finančních prostředků k jednotlivým článkům fotbalového hnutí. Jde o snahu podpořit fotbal tam, kde se reálně vytváří, vychovává mládež a aktivně provozuje. Více zde.

2.7.2018
Spuštění Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení
K 1. 7. 2018 byl formou webové aplikace spuštěn Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Bližší informace naleznete zde. Zástupci ČUS se dohodli s MŠMT, že členské SK-TJ ČUS se nebudou muset samostatně registrovat (prostřednictvím datové schránky, kterou by si k tomuto musely zřídit) za předpokladu, když budou mít v Informačním systému ČUS všechny potřebné údaje.

2.7.2018
Sportovní listy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Michal Kraus: Podivné počty na MŠMT - zde.
Plaga: Podpora klubů se za poslední 4 roky ze strany státu navýšila hned 9x - zde.

30.6.2018
Změny členů orgánů SK-TJ – dle NOZ

Usnesení § 160 NOZ - Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení. Na toto usnesení je třeba pamatovat při prováděných změnách členů orgánů. Po provedených změnách v zapisovaných funkcích u SK-TJ je potřeba provést změny ve spolkovém rejstříku – při tomto všem bude SK-TJ opět plně L. Kreisel nápomocen, tak jak tomu bylo při provádění základních změn.

30.6.2018
Příprava podkladů pro podávání žádostí o dotace pro rok 2019

V souvislosti s přípravou k podávání žádostí o dotace pro rok 2019 z MŠMT, Moravskoslezského kraje (MSK), měst a obcí (Statutárního města Opavy) se obracíme na všechny SK-TJ, aby si provedly kontrolu, zda mají připravené potřebné podklady:
Účet u peněžního ústavu – název a sídlo SK-TJ musí být shodný s názvem dle stanov – včetně z.s. – v případě, že tomu tak není, je potřeba zajistit uzavření dodatku
Smlouvy o nájmu či výpůjčce sportovních zařízení – znění pouze na dobu určitou, minimálně na 10 let, správný název a sídlo SK-TJ musí být shodný s názvem dle stanov – včetně z.s. - v případě, že tomu tak není, je potřeba zajistit uzavření dodatku
Licence trenérů a cvičitelů – u dotací MSK a SMO se budou podávat k žádostem i naskenované licence trenérů – doporučujeme s předstihem naskenovat
Doporučuje všem SK-TJ, aby všechny tyto materiály v případě, že tak neučinily již dříve, aby je zaslaly L. Kreislovi na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  co nejdříve, aby SK-TJ mohly být průběžně zpracovány podklady k žádostem.

30.6.2018
Podpora organizace sportu a pravidelné sportovní činnosti na území Moravskoslezského kraje pro rok 2019

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 14.6.2018 rozhodlo o závazku k zajištění podpory organizace sportu a pravidelné sportovní činnosti na území Moravskoslezského kraje pro rok 2019 pro SK-TJ. Bližší informace budou poskytnuty SK-TJ v průběhu července, administrátorem pro podávání dotace v okrese Opava bude RS ČUS v Opavě.

30.6.2018
Sportovní listy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Michal Kraus: Když Kateřina Valachová byla v první linii českého sportu - Za poslední dva roky připravila Kateřina Valachová český sport o 3 miliardy Kč - více zde.

29.6.2018 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 06/2018 - znění naleznete zde.

28.6.2018
Informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě
Informace o plánovaných dovolených pracovníků RS ČUS v Opavě v následujícím období v měsíci červenci 2018 -  sekretář L. Kreisel plánuje čerpat dovolenou ve dnech 12.-13.7.2018, ekonomka Š. Gerecká ve dnech 23.7.-3.8.2018, účetní P. Štalzerová ve dnech 2.-13.7.2018,  účetní Š. Kohutová ve dnech 9.-20.7.2018. Před návštěvou pracoviště doporučujeme, abyste se telefonicky informovali, zda pracovník, kterého chcete navštívit, je přítomen.

28.6.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.06.30. - Pony klub Kobeřice - Jezdecký den
2018.06.30. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2018 - malá kopaná
2018.07.07. - FC Dolní Benešov - FCDB CUP 2018 - malá kopaná
2018.07.09.-13. - SK BB Opava - Badmintonový camp
2018.07.14. - Tenisový klub Štemplovec - Oslavy 40 let otevřeni tenisového kurtu
2018.07.21. - SK BB Opava - Noční turnaj mixu - badmintonový turnaj
2018.07.22. - TJ Opava - Lukostřelecký závod
2018.07.27. - SK HIT Opava - Slowpitchové odpoledne - baseball, softball
2018.08.04. - TJ Vřesina - Oslavy 70. výročí založeni TJ
Akce v dalších dnech naleznete zde.

28.6.2018
Zástupci klubů a jednot podporují stanovisko ČUS. Nejsme bohatí funkcionáři, vzkazují Valachové

Zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot i sportovních svazů vyjadřují podporu k usnesení České unie sportu na Valné hromadě. Více informací zde.

28.6.2018
Sportovní listy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Dobrá otázka Michala Krause: Kdo zastaví Kateřinu Valachovou? - více zde.
Prohlášení sportovní komise ČSSD k současné situaci ve sportu - více zde.

27.6.2018
GDPR - další informace pro sportovní svazy 
ČUS poskytuje další informace a modelové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) pro sportovní svazy. Podrobné informace naleznete zde.

27.6.2018
MŮJ KLUB - IV. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo IV. část rozdělení dotací z programu (1 118 SK-TJ). Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde.  

24.6.2018
Členské příspěvky SK-TJ 
Informace o stavu úhrady členských příspěvků SK-TJ pro rok 2018 k 24.6.2018 naleznete zde. Úhradu členského příspěvku za rok 2018 je nutno provést do 30.6.2018.

24.6.2018
Zveřejnění výroční zprávy na webu MŠMT - IS-SPORT 
Připomínáme všem SK-TJ, které obdržely dotaci nebo požádaly o dotaci MŠMT na povinnost zveřejnění výroční zprávy za rok 2017 do 30.6.2018. Zprávu je potřeba nahrát do systému IS-SPORT - https://is-sport.msmt.cz/ do sekce Dokumenty organizace. Nezapomeňte zprávu podepsat. Vzorová zpráva a informace zde.

24.6.2018
Směrnice o evidenci členské základny České unie sportu, z.s.
V souladu s článkem III. odst. 7 a článkem VII. odst. 6 písm. b) Stanov ČUS byla schválena Výkonným výborem ČUS dne 19. 6. 2018 nová směrnice o evidenci členské základny České unie sportu, z.s., která reflektuje "nový" Informační systém ČUS a nové nařízení EU o ochraně osobních údajů tzv. GDPR. Směrnici a další informaci k GDPR naleznete zde.

24.6.2018
Zveřejňování sportovních akcí
Vyzýváme všechny SK-TJ, aby zasílaly v elektronické podobě propozice, plakáty či jiné materiály k akcím, které budou pořádat. Připomínáme, že SK-TJ, které obdržely dotaci z rozpočtu Statutárního města, mají povinnost zveřejnit propozici svých podporovaných akcí – materiál zašlou na RS ČUS L. Kreislovi, který zajistí zveřejnění těchto akcí v kalendáři SMO.

23.6.2018
Soubor usnesení 36. valné hromady České unie sportu
Soubor usnesení 36. valné hromady České unie sportu konané dne 20. června 2018 v SC Nymburk naleznete zde.

23.6.2018
Reakce Marka Hájka na vzkaz Kateřiny Valachové
Reakce Marka Hájka na vzkaz Kateřiny Valachové: „Když hledáte viníka, tak se podívejte do zrcadla.“ – více naleznete zde.

23.6.2018
Zpráva z 36. valné hromady České unie sportu
Sportovní prostředí vyzvalo bývalou ministryni Kateřinu Valachovou k veřejné omluvě! – více zde.

23.6.2018
Sportovní listy.cz: Vystoupení předsedy Českého tenisového svazu Ivo Kaderky na 36. valné hromadě ČUS
Finanční krizi ve sportu způsobilo jednání Kateřiny Valachové, nikoliv zásah policie – více zde.

23.6.2018
Sportovní listy.cz: Dobrá otázka Michala Krause: Kdo zastaví Kateřinu Valachovou?
Komentář Michala Krause naleznete zde.

23.6.2018
Televizní záznam z 36. valné hromady České unie sportu
Záznam z 36. valné hromady České unie sportu na webu České televize naleznete zde.

23.6.2018
Zpráva ze zasedání výkonného výboru ČUS
Zprávu ze zasedání výkonného výboru ČUS dne 19.6.2018 naleznete zde.

19.6.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.06.24. - TJ Slavia Malé Hoštice - Oslavy 95 let fotbalu
2018.06.30. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2018 - malá kopaná
2018.07.07. - FC Dolní Benešov - FCDB CUP 2018 - malá kopaná
2018.07.09.-13. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

15.6.2018
GDPR - další informace pro SK-TJ 
ČUS poskytuje další informace a modelové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Podrobné informace - níže uvedené dokumenty naleznete zde.
 - GDPR_info 2018.06.15 Cíle dokumentu modelové srovnávací analýzy – jak dokument využít 
 - GDPR_info 2018.06.15 Modelová srovnávací analýzu pro jednooddílový (jednooborový) klub 
 - GDPR_info 2018.06.15 Modelová srovnávací analýzu pro víceoddílový klub 
 - GDPR_info 2018.06.15 Doporučený postup při vyplnění modelové srovnávací analýzy 
 - GDPR_info 2018.06.15 Odpovědi na časté dotazy k GDPR – druhá vlna

14.6.2018 
Evropský týden sportu
Informace k 4. ročníku Evropského týdne sportu, který proběhne od 23. do 30. 9. 2018 naleznete zde. Zapojit se může každý SK-TJ, který v období od 23. do 30. září uspořádá sportovní akci pro veřejnost. Prvních 70 přihlášených organizátorů získá navíc podporu propagace a dárky pro účastníky.

13.6.2018 
Projekt Sport v okolí – informační web
Informace k projektu Českého olympijského výboru s podporou České unie sportu Sport v okolí naleznete zde.  Projekt slouží k propagaci SK-TJ – lze ho využít k náboru nových členů, kdy návštěvníci webu jednoduše mohou najit ve svém okolí SK-TJ, kde mohou sportovat, přihlásit sebe nebo své děti. Součástí webu je také kalendář sportovních akcí pro veřejnost, díky kterému se lidé mohou dozvědět o vámi pořádaných akcích, pokud je na web SK-TJ vloží. Doporučujeme SK-TJ se na web zaregistrovat – na tlačítku „PŘIDAT KLUB“, následně popř. "PŘIDAT AKCI".

12.6.2018 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 05/2018 - znění naleznete zde.

11.6.2018
Informace k poskytnutí a vyúčtování dotace ze státního rozpočtu  MŠMT 2018 - Můj klub - vzorové rozhodnutí o přidělení dotace 
MŠMT započalo rozesílat těm SK-TJ, kterým přidělilo dotaci Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace, kde vedle výše dotace jsou uvedeny povinnosti příjemce - podmínky použití dotace včetně vzorových tiskopisů k vyúčtování dotace - vzorové rozhodnutí je uvedeno zde. Doporučujeme všem SK-TJ, které o dotaci požádaly, aby se s uvedenými materiály podrobně urychleně seznámily a připravily se na čerpání dotace tak, aby splnily všechny uvedené povinnosti.   

10.6.2018
Informace ke kontrolám vyúčtování a podání žádostí programů MŠMT pro mládež
K opakujícím se dotazům ke stavu kontrol vyúčtování a podání žádostí programů pro mládež P VIII. a Můj klub nositelé dotací a žadatelé - SK-TJ naleznou informace zde.

9.6.2018
Dotace na údržbu a provoz sportovních zařízení - kontrola smluv
SK-TJ mohou jednak čerpat finanční prostředky na údržbu a provoz sportovních zařízení z dotace MŠMT Můj klub 2018, svazových dotací pro rok 2018 a některých dalších dotací a jednak se připravuje nové vyhlášení programů, ze kterých finanční prostředky budou moci býti čerpány. V souvislosti s tímto upozorňujeme všechny SK-TJ, aby v případě, že mají sportovní zařízení v nájmu od obce - města, aby si u svých smluv (nájem, výpůjčka, pacht) provedli urychleně kontrolu - více informací zde.

8.6.2018
Výzva k provedení kontroly údajů v Informačním systému ČUS
Dne 1.7.2018 bude dle Zákona o sportu spuštěn Rejstřík - Informačním systém veřejné správy MŠMT, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních. Zástupci ČUS se dohodli s MŠMT, že členské SK-TJ ČUS se nebudou muset samostatně registrovat (prostřednictvím datové schránky, kterou si budou muset k tomuto zřídit) za předpokladu, když budou mít v Informačním systému ČUS všechny potřebné údaje. Z těchto důvodů vyzýváme všechny SK-TJ, aby si provedly kontrolu správností všech údajů v IS ČUS – své členské základny – sportovců – jejich charakteristik, trenérů, rozhodčích atd.

7.6.2018 
Celostátní porada zástupců TJ/SK - RS-OS ČUS se zaobírala především státními dotacemi
Informace z celostátní porady, která se uskutečnila 5.6.2018 v Praze naleznete zde.

6.6.2018 
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb. zavedení nového informačního systému veřejné správy – Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Bližší informace naleznete zde.

4.6.2018 
Úhrada členských příspěvků za rok 2018
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK - TJ naleznete zde.

30.5.2018
MŮJ KLUB - III. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo III. část rozdělení dotací z programu (595 SK-TJ). Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde.  

29.5.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.06.01. - SK HIT Opava - Slowpitchove odpoledne - baseball, softball
2018.06.01.-03. - HK Atlas Opava - Atlas Adventure
2018.06.09. - Head Bike Opava - HEAD BIKE MARATON - horská kola
2018.06.09. - TJ Sokol Hněvošice - Turnaj mini žaků v kopané
2018.06.16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2018.06.30. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2018 - malá kopaná
2018.07.07. - FC Dolní Benešov - FCDB CUP 2018 - malá kopaná
2018.07.09.-13. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

28.5.2018
31. valná hromada RS ČUS v Opavě
Usnesení 31. valné hromady RS ČUS v Opavě naleznete zde.

28.5.2018
31. valná hromada
31. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční v pondělí dne 28. května 2018 od 16.00 hodin v sále v 1. poschodí Kulturního domu Na Rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a materiály k jednání naleznete zde.

28.5.2018  
Zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví za rok 2017
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem SK-TJ, kterým vede účetnictví, že v rámci poskytovaných služeb – vedení účetnictví, jsme jim zajistili splnění podmínky dle zákona a příslušné materiály za rok 2017 byly zveřejněny ve Spolkovém rejstříku ve Sbírce listin – pro kontrolu přístup na https://iscus.cz/admin - zde se otevře Rejstřík a příslušné se nalezne ve Sbírce listin.

27.5.2018
Informace z jednání Výkonného výbor ČUS dne 22.5.2018
 
Informace z jednání VV naleznete zde.

18.5.2017 
31. valná hromada - poskytnutí informací k problematice GDPR, dotací a dalších informací ze sportovního prostředí 
K četným dotazům SK-TJ sdělujeme, že na valné hromadě v části Rozprava vystoupí místopředseda ČUS a RS ČUS ing. Marek Hájek se všemi aktuálními informacemi ze sportovního prostředí (GDPR, dotace apod.).

17.5.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.05.18.-20. - Statutární město Opava - 50 let Městských lázní
2018.05.19. - TJ Opava - Lukostřelecký závod
2018.05.27. - TJ Sokol Hněvošice - Běžecký den Hněvošice 2018
2018.06.01. - SK HIT Opava - Slowpitchove odpoledne - baseball, softball.pdf
2018.06.09. - Head Bike Opava - HEAD BIKE MARATON - horská kola
2018.06.30. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2018 - mala kopaná
Akce v dalších dnech naleznete zde.

16.5.2017
Čerpání dovolené
Sekretář RS ČUS v Opavě Ladislav Kreisel ve dnech 21.5. – 25.5.2017 bude čerpat dovolenou.

14.5.2018
GDPR - další informace pro SK-TJ 
Další pokyny k problematice GDPR (Doporučení - základní pravidla pro sportovní spolky, Odpovědi na nejčastější dotazy k GDPR ve sportu - k souhlasu se zpracováním osobních údajů) naleznete zde.

13.5.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.05.18.-20. - Statutární město Opava - 50 let Městských lázní
2018.05.19. - TJ Opava - Lukostřelecký závod
2018.06.09. - Head Bike Opava - HEAD BIKE MARATON - horská kola
2018.06.30. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2018 - mala kopaná
Akce v dalších dnech naleznete zde.

10.5.2018
GDPR - Povinnosti vyplývající pro národní sportovní svazy a další sportovní subjekty (SK-TJ)
Česká unie sportu a Český olympijský výbor poskytují informace k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) – více zde.

9.5.2018 
Úhrada členských příspěvků za rok 2018
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK - TJ naleznete zde.

4.5.2018 
Podávání žádostí o dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
1. Žadatel podává žádost v elektronické a listinné podobě.
2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému na adrese https://podatelna.msk.cz . Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt (dále se postupuje dle podmínek dotačního programu).

4.5.2018 
Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018
Program podpory vrcholového sportu a reprezentace v MSK - bližší informace naleznete zde.
Termín podání žádosti o dotaci je od 28.5. - 1.6.2018.

4.5.2018 
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 – 2. výzva
Program podpory vrcholového sportu a reprezentace v MSK - bližší informace naleznete zde.
Termín podání žádosti o dotaci je od 18.6. - 22.6.2018.

2.5.2018 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 04/2018 - znění naleznete zde.

2.5.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.05.05.-06. - SK JANTAR Opava - Moravská liga BMX - propozice
2018.05.05.-06. - SK JANTAR Opava - Moravská liga BMX
2018.05.08. - TJ Opava - Lukostřelecký závod
2018.05.09. - OFS Opava - O pohár Statutárního města Opavy - finále
2018.05.12.-13. - Happy Sport Opava - Český pohár žen - propozice
2018.05.12.-13. - Happy Sport Opava - Český pohár žen
2018.05.19. - TJ Opava - Lukostřelecký závod
2018.06.09. - Head Bike Opava - HEAD BIKE MARATON - horská kola
Akce v dalších dnech naleznete zde.

27.4.2018
MŮJ KLUB - II. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo II. část rozdělení dotací z programu (546 SK-TJ). Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde.

26.4.2018
Pozvánka na 31. valnou hromadu RS ČUS v Opavě
31. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční v pondělí 28. května 2018 od 16.00 hodin v sále Kulturního domu Na rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a další materiály naleznete zde.

23.4.2018
Informace z jednání Výkonného výbor ČUS dne 17.4.2018
 
Informace z jednání VV naleznete zde.

18.4.2018
31. valná hromada RS ČUS v Opavě
V souladu se stanovami svolává Výkonný výbor RS ČUS v Opavě 31. valnou hromadu Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. na pondělí 28. května 2018 od 16.00 hodin do malého sálu v 1. patře Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě. Pozvánku s návrhem programu obdrží sdružené subjekty 30 dnů před jednáním. 

16.4.2018 
Úhrada členských příspěvků za rok 2018
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK - TJ naleznete zde.

14.4.2018 
Podpora sportovních svazů - dotace MŠMT
Národní sportovní svazy obdržely dotaci z MŠMT ve třech programech - více informací zde.

13.4.2018
Sportovní listy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Sportovní prostředí varuje před zanedbanou infrastrukturou -  zde.  
Přečtěte si, jak zrušení Programu IV. MŠMT ovlivnilo rozpočet osmnácti jednot a klubů - zde.

12.4.2018
Anketa nejúspěšnějších sportovců za rok 2018
Slavnostní vyhlášení Ankety nejúspěšnějších sportovců za rok 2018 je plánováno uskutečnit v sobotu 2. března 2019.

11.4.2018
Sportovní prostředí varuje před zanedbanou infrastrukturou

Česká unie sportu, další sportovní organizace a společně se Svazem měst a obcí ČR trvají na tom, aby stát plnil svou roli při zajištění finančních prostředků na údržbu a provoz sportovních zařízení sportovních klubů či, tělovýchovných a tělocvičných jednot. A to nejlépe v rámci samostatného Programu IV, který pro letošní rok Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR nevypsalo. Z něho v minulém roce z něj navíc nemohlo čerpat 90 procent klubů a jednot a situace je už v některých případech kritická. Více zde.

10.4.2018
Informace sdruženým subjektům GDPR 1 - Souhlas členů se zpracováním osobních údajů
Česká unie sportu ve spolupráci s odborným dodavatelem připravuje dokumentaci k přizpůsobení se novým pravidlům v oblasti ochrany osobních dat, které začínají platit 25.5.2018. Bližší informace naleznete zde.

9.4.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.04.14. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2018.04.15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2018.04.20.-22. - ZRAPOS Opava - Velikonoční turnaj - kuželky zrakově postižených - program
2018.04.20.-22. - ZRAPOS Opava - Velikonoční turnaj - kuželky zrakově postižených
2018.04.21.-22. - Kánoe klub Opava - Český pohár žáků - kanoistika - vodní slalom
2018.04.21. - OVS Opava - Okresní pohár v minivolejbalu - finále
Akce v dalších dnech naleznete zde.

5.4.2018 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 03/2018 - znění naleznete zde.

4.4.2018
MŮJ KLUB - I. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo I. část rozdělení dotací z programu. Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde.

3.4.2018
Zveřejnění účetní závěrky za rok 2017 ve Sbírce listin soudního spolkového rejstříku
Připomínáme všem SK-TJ, na povinnost zveřejnění účetní závěrky za rok 2017 ve Sbírce listin soudního spolkového rejstříku. Bližší informace a vzor naleznete zde.  Těm SK-TJ, kterým je RS ČUS vedeno účetnictví, toto zajistí sekretář L. Kreisel, statutární zástupce SK-TJ - předseda se pouze dostaví na RS ČUS k podepsání napsaného podání k provedení vkladu.

3.4.2018
Pomoc sekretáře RS ČUS L. Kreisla při změně zapsaných údajů ve spolkovém rejstříku
V případě, že u SK-TJ došlo ke změně statutárního orgánu – předsedy nebo členů kontrolního orgánu – kontrolní komise, je nutno tuto změnu zapsat do soudního spolkového rejstříku. Toto pro všechny sdružené SK-TJ v plném rozsahu zpracovává sekretář RS L. Kreisel, SK-TJ doporučujeme sekretáře kontaktovat telefonicky.

2.4.2018
Poděkování za vyplnění Dotazníků a jejich znovuotevření
VV ČUS děkuje všem SK-TJ, které vyplnily dotazníky k programům MŠMT a pro mediální zpravodajství. S finálními čísly VV ČUS seznámil vládní představitele (premiéra Andreje Babiše a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu) a dotazník byl prezentován delegátům na Valné hromadě České unie sportu. VV se rozhodl tyto dotazníky znovuotevřít a vyzývá ty SK-TJ, které jej nevyplnily, o jejich vyplnění.
Odkaz na Dotazník k programům MŠMT: https://goo.gl/forms/NE5mH2ja788FMDDm1  
Odkaz na Dotazník pro mediální zpravodajství ČUS: https://goo.gl/forms/71aqygfgUSt9crin2  
První část výsledků průzkumu naleznete zde.

2.4.2018
Česká unie sportu k tématu druhé sloky státní hymny
Přidání druhé sloky státní hymny inicioval předseda ČUS Miroslav Jansta ke konci loňského roku po diskusi například s Petrem Čechem nebo s Tomášem Satoranským. Myšlenku nosil v hlavě od 2004 a jedním z motivů bylo i zdůraznění myšlenky české státnosti. ČUS použila jednoduché a nenákladné řešení s krátkou prezentací prodloužené verze hymny v médiích na sklonku roku 2017. Více zde. 

29.3.2018
Přiznání k dani z příjmu právnických osob – SK-TJ
Upozorňujeme všechny SK-TJ, že termín pro daňové přiznání za rok 2017, do kdy musí být na finančnímu úřadu doručeno, je 3. dubna 2018. RS ČUS v Opavě všem SK-TJ, kterým vede účetnictví (100 SK-TJ), odevzdalo daňové přiznání na FÚ v Opavě dne 29.3.2018. Těm, SK-TJ, které spadají pod FÚ Hlučín, bylo daňové přiznání předáno s předstihem a SK-TJ si v Hlučíně daňové přiznání odevzdávají osobně.

28.3.2018 
Finančních výkazy SK-TJ se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracovaly ekonomka či účetní RS ČUS. Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2018. Bližší informace naleznete zde.  

27.3.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.03.29. - SK BB Opava - Badmintonové soustředění
2018.04.01. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2018.04.14. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2018.04.15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2018.04.20.-22. - ZRAPOS Opava - Velikonoční turnaj - kuželky zrakově postižených - program
2018.04.20.-22. - ZRAPOS Opava - Velikonoční turnaj - kuželky zrakově postižených
2018.04.21. - OVS Opava - Okresní pohár v minivolejbalu - finále
Akce v dalších dnech naleznete zde.

25.3.2018
Úhrada členského příspěvku SK-TJ pro rok 2018 
SK-TJ byla zaslány pokyny k úhradě členského příspěvku pro rok 2018. Úhradou členského příspěvku 1 200 Kč ročně SK-TJ získá:
- úrazové pojištění všech svých členů  (nutnost vložení všech členů do Informačního systému) - více zde 
- pojištění odpovědnosti trenérů - více zde 
- osvobození od poplatku Intergamu (hrazeno hromadně za všechny SK-TJ) - více zde 
- osvobození od poplatku OSA (hrazeno hromadně za všechny SK-TJ) - více zde  

21.3.2018
Informace z jednání Výkonného výbor ČUS dne 20.3.2018

Jednání s premiérem, ministrem školství i vládním zmocněncem pro sport už přinášejí pozitivní výsledky – informace naleznete zde.

21.3.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.03.29. - SK BB Opava - Badmintonové soustředění
2018.04.01. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2018.04.15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2018.04.21. - OVS Opava - Okresní pohár v minivolejbalu - finále
Akce v dalších dnech naleznete zde.

20.3.2018
Dotační program Sport 2018
Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 30. zasedání dne 12.3.2018 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2018.
Vyhodnocení jednotlivých dotačních programů za rok 2018 včetně přidělení dotací je uvedeno v příloze. O dalším postupu budou sdružené SK-TJ průběžně informovány. Bližší informace naleznete zde.

18.3.2017
Anketa Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava za rok 2017 
Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava za rok 2017 se uskutečnilo dne 17.3.2018 ve Slezském divadle v Opavě. Výsledky ankety naleznete zde, foto z ankety naleznete zde. 

7.3.2018 
Reprezentativní průzkum České unie sportu u SK-TJ
Provedený průzkum ukázal na alarmující situaci ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách: nemají prostředky na trenéry a topí se v byrokracii - více zde.

7.3.2018
Sportovní listy, První správy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Alarmující situace ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách ... utápí se v byrokracii zde
Premiér Andrej Babiš dohodl se sportovními svazy změnu financování sportu zde 
Miliony na reprezentaci: ČOV 69, hokej 62, fotbal 61, atletika 38 a tenis 36 zde
Na podporu talentované mládeže a sportovní reprezentace rozdělilo MŠMT 1,2 miliard korun zde

6.3.2018
35. valná hromada České unie sportu
35. VH se uskutečnila 6.3.2018 v Nymburce. Delegátem za RS ČUS v Opavě byl místopředseda RS Marek Hájek. VH schválila novelu stanov k pobočným spolkům - Servisním pracovištím ČUS v jednotlivých okresech a projednala výsledky provedeného průzkumu mezi SK-TJ, který poukázal alarmující situaci v SK-TJ. Jednání VH byl přítomen ministr MŠMT Robert Blaga.

2.3.2018 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 02/2018 - znění naleznete zde.

1.3.2018
Zveřejnění oficiální statistiky organizační a členské základny ČUS za rok 2017
Česká unie sportu zveřejnila oficiální statistiky za rok 2017. Ze zveřejněných údajů vyplývá, že co do počtu sdružených SK-TJ v celé České republice je RS ČUS v Opavě na 2. místě za městem Prahou a co do počtu sdružených členů je na 5. místě, kdy před Opavou je pouze hl. město Praha a krajská města Brno, Plzeň a České Budějovice. Výsledky za rok 2017 naleznete zde.

1.3.2018
Česká unie sportu partnerem kampaně Ukliďme Česko
Česká unie sportu se opět stává partnerem kampaně Ukliďme Česko. Mezi 96 000 dobrovolníky v celé zemi, kteří v uplynulém roce sesbírali 1 500 tun odpadků, byly také stovky členů sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Další informace ke kampani naleznete zde.

27.2.2018
Česká unie sportu – Program Sportuj s námi má za sebou úspěšný 4. ročník
559 sportovních akcí po celé České republice, 47 sportovních odvětví a 210 tisíc aktivních sportovců - podpořeno částkou 6 mil. Kč - takové jsou čísla 4. ročníku ČUS Sportuj s námi. Projekt v roce 2017 úspěšně navázal na předešlé ročníky, zájem pořadatelů o zařazení byl a zůstává vysoký. Bližší informace k programu včetně přihlášených akcí do 5. ročníku pro rok 2018 naleznete zde.

26.2.2018 
Finančních výkazy SK-TJ se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2018.
Informace – k Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html  ,
kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf. 
Data se zadávají stejným systémem jako za předchozí tři roky - 2014 až 2016.
Zadat data lze jednak přímo z přístupu SK/TJ, popř. SK/TJ může pro svého hospodáře, ekonoma či účetního zřídit pouze přístup pro Finanční výkazy.

25.2.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.03.03. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 15
2018.03.17. - OVS Opava - Okresní pohár v minivolejbalu
2018.03.29. - SK BB Opava - Badmintonové soustředění
2018.04.01. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

24.2.2018
Vyhlášení soutěže v rekreačním fotbale
SK RF Opava a OSRS Opava vyhlašují 58. ročník soutěže v rekreačním fotbale INTERLIGA OPAVSKO. Aktiv zájemců se uskuteční v polovině měsíce března na RS ČUS v Opavě, Vodárenská 18, soutěž bude zahájena v měsíci dubnu. Bližší informace vám poskytne František Jelen - mobil: 734 479 969.

20.2.2018
Uzavření pracoviště RS ČUS v Opavě dne 1.3.2018 z důvodu přerušení dodávky elektřiny 
Z důvodu přerušení dodávky elektřiny v době od 7.30 do 11.30 hodin bude ve čtvrtek dne 1.3.2018 uzavřeno pracoviště RS ČUS v Opavě.

19.2.2018  
Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2017
Nominace pro slavnostní vyhlášení ve Slezském divadle v Opavě dne 17.3.2018.
Nominovaní jednotlivci dospělí v abecedním pořadí na 1. – 10. místo
Gardavský Jan - travní lyžování – TJ Star Suché Lazce
Gniadek Martin - basketbal – BK Opava
Havránková Eva - šerm - TJ Slezan Opava
Hluchá Vendula - atletika - TcJ Sokol Opava
Kubesová Sabina - střelba z polní kuše - SKPK Suché Lazce
Kuklová Pavla - atletika - TJ Slezan Opava
Pravdová Kristýna - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava
Schaffartzik Jan - fotbal - Slezský FC Opava
Šiřina Jakub - basketbal – BK Opava
Vrchovecký Jan - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava

Nominovaní jednotlivci junioři v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Beková Kateřina - kanoistika – Kánoe klub Opava
Malíková Barbora - atletika - TcJ Sokol Opava
Mrázková Mária - kanoistika – Kánoe klub Opava
Roth Joel - cyklistika - HEAD PRO TEAM Novus Bike Opava
Volovecká Zuzana - plavání - Klub plaveckých sportů Opava

Nominovaná družstva v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Basketbal - muži – BK Opava
Extrémní sporty - muži – štafety - SK OpavaNet
Fotbal - muži – Slezský FC Opava
Sportovní střelba - muži – TJ Opava
Volejbal - ženy – S.K. P.E.M.A. OPAVA
Podrobné informace o jednotlivých kandidátech naleznete zde.

18.2.2018 
Informace k procesu harmonizace činnosti ČUS s nařízením EU v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR)
V současné době je prováděna analýza činností z hlediska povinností vyplývajících z GDPR. Ze strany ČUS pak budou uvedené výsledky analýzy, včetně příslušných doporučení a vzorových metodik, dány k dispozici sdruženým subjektům (svazům, okresům, klubům). Ty pak budou moci posoudit, zda vykonávají typově shodnou činnost jako ČUS a jak se na ně v tomto směru vztahuje GDPR a budou moci využít i doporučení, jaká opatření mají přijmout. Více zde.

15.2.2018
MŠMT vyhlásilo program Organizace sportu pro celostátní sportovní organizace
Program se skládá ze samostatných výzev pro různé typy žadatelů. Cílem dle MŠMT je větší transparentnost při hodnocení žádostí. Vyhlášené výzvy:
1. Podpora školního a univerzitního sportu
2. Organizace sportu pro všechny
3. Podpora zastřešujících sportovních organizací
4. Podpora zastřešujících sportovních organizací reprezentujících olympijské nebo paralympijské hnutí
5. Podpora sportovních svazů – sportovní hry
6. Podpora sportovních svazů – olympijské sporty
7. Podpora sportovních svazů – sporty nezařazené do olympijského programu
Bližší informace naleznete zde.
Z textu předložených výzev u části "Způsob použití dotace" mohou sportovní oddíly SK-TJ vyčíst možnosti případného čerpání poskytované dotace od svého sportovního svazu.

13.2.2018 
Vyplnění dotazníků pro jednání se státními orgány
RS ČUS v Opavě opětovně prosí všechny SK-TJ, které doposud nevyplnily  krátké dotazníky o jejich vyplnění a to do 16.2.2017:
- pro všechny SK-TJ - potřeby SK-TJ - https://goo.gl/forms/71aqygfgUSt9crin2  
- pouze pro SK-TJ provozující sportovní zařízení - k obnovení programu dotace na údržbu - https://goo.gl/forms/NE5mH2ja788FMDDm1

12.2.2018 
Zpracování vyúčtování Programu VIII. za rok 2017
RS ČUS v Opavě všem SK-TJ, které obdržely dotaci na Program VIII. a kterým vede účetní služby kompletně zpracovalo vyúčtování programu a tyto SK-TJ si toto vyúčtování přebírají k odeslání.

4.2.2018 
Zpracování vyúčtování Dotace Sport Statutárního města Opavy za rok 2017
RS ČUS v Opavě všem sdruženým SK-TJ, které obdržely dotaci na Program Sport Statutárního města Opavy pro rok 2017 kompletně zpracovalo vyúčtování dotace a toto vyúčtování předalo dne 31.1.2018 odboru kontroly SMO.

4.2.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 

2018.02.10. - FK Bolatice - O pohár starosty obce - halový fotbalový turnaj - st. přípravka
2018.02.17. - FK Bolatice - O pohár starosty obce - halový fotbalový turnaj - ml. přípravka
2018.02.17. - OVS Opava - Okresní pohár v minivolejbalu
2018.02.18. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2018.02.19. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj školních družin
2018.03.03. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 15
Akce v dalších dnech naleznete zde.

2.2.2018
Zviditelnění potřeb SK a TJ - podklady pro jednání se státními orgány
Česká unie sportu vytvořila krátký elektronický dotazník pro mediální prezentaci potřeb a zájmů SK a TJ sdružených v ČUS. Cílem je více zviditelnit potřeby a případné potíže základních článků, tj. SK a TJ při jednání se se státními orgány. Odkaz na Dotazník pro mediální zpravodajství ČUS:
https://goo.gl/forms/71aqygfgUSt9crin2  
Prosíme vyplňte tento krátký dotazník do 16.2.2018, získaná data mají pomoci zlepšit podporu právě SK a TJ.

2.2.2018
Snaha o znovuotevření Programu IV MŠMT na údržbu a provoz sportovních zařízení pro SK a TJ 
Česká unie sportu se snaží prosadit znovuotevření dotačního Programu IV MŠMT na údržbu a provoz sportovních zařízení pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Z tohoto důvodu vytvořila ČUS krátký elektronický dotazník pro SK a TJ, z něhož získaná data použije pro argumenty na další jednání s Ministerstvem školství. Odkaz na Dotazník k programům MŠMT:
https://goo.gl/forms/NE5mH2ja788FMDDm1
SK a TJ mající ve vlastnictví nebo v nájmu sportovní zařízení, ať prosím vyplní tento krátký dotazník do 16.2.2018, získaná data mají pomoci podpořit snahu ČUS znovu zařadit Program IV MŠMT pro SK a TJ.

31.1.2018 
Vládním zmocněncem pro sport se stal Milan Hnilička
Vláda jmenovala zmocněnce pro sport, od 1. března 2018 se jím stane bývalý hokejový reprezentant Milan Hnilička. Jeho úkolem bude koordinovat ve spolupráci s MŠMT sportovní politiku a připravovat změny v oblasti sportu. Sport bude tímto coby významná oblast intenzivněji řešen i na úrovni vlády, cílem je nyní stabilizovat financování sportu a poté začít připravovat vznik agentury pro sport. Více zde zde.

31.1.2018 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 01/2018 - znění naleznete zde.

24.1.2018
Sportovní listy, První správy - Sport a stát - další informace k problematice  
Odkazy na články - 
Zástupci České unie sportu jednali s ministrem školství o vypsání klíčových programů - III. (střešní sportovní organizace), IV. (údržba a provoz sportovních zařízení) a V. (činnost sportovních svazů - dotace pro sportovní oddíly a kluby) - zde.

21.1.2018
Zpráva ze zasedání Výkonného výboru ČUS 19.1.2018
Zástupci ČUS jednali s ministrem školství o vypsání klíčových programů - více zde.

16.1.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 

2018.01.21. - OVS Opava - Okresní pohár v minivolejbalu
2018.02.03. - FK Bolatice - O pohár starosty obce - halový fotbalový turnaj - starší žáci 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

15.1.2018 
Nabídka sedaček z kina Mír v Opavě  
SMO v rámci opravy kina Mír nabízí SK-TJ staré sedačky z kina. Zájemci o jejich využití se mohou obrátit na Mgr. Janu Foltysovou - Mob.: 730 190 908

14.1.2018
Sportovní listy, První správy - Sport a stát - další informace k problematice  
Odkazy na články - 
V pěti dotačních programech žádají sportovci o 4,7 mld. Je to hodně nebo málo? - zde.

13.1.2018
Doplnění členské základny za rok 2017 
Opětovně vyzýváme všechny SK-TJ, aby si v případě, že ještě do Informačního systému ČUS nedoplnily za rok 2017 všechny přijaté členy, aby tak učinili obratem.

12.1.2018
Členský příspěvek SK-TJ pro RS ČUS v Opavě pro rok 2018 
K opakujícím se dotazům k povinnosti úhrady členského příspěvku SK-TJ sdělujeme, že úhradou SK-TJ získá
- úrazové pojištění všech svých členů  (nutnost vložení všech členů do Informačního systému) - více zde 
- pojištění odpovědnosti trenérů - více zde 
- osvobození od poplatku Intergamu (hrazeno hromadně za všechny SK-TJ) - více zde 
- osvobození od poplatku OSA (hrazeno hromadně za všechny SK-TJ) - více zde
K úhradě členského příspěvku ve výši 1200 Kč jako každoročně SK-TJ obdrží pokyn e-mail zprávou. 

7.1.2018
Novinky ve mzdách a personalistice od roku 2018
Novinky ve mzdách a personalistice, které platí od ledna 2018 naleznete zde.

6.1.2018
Vyúčtování dotace MŠMT Program VIII za rok 2017 
ČUS - PTU připravila pro SK-TJ podkladové materiály k provedení vyúčtování - bližší informace včetně vzorového postupu a tiskopisů k vyúčtování naleznete zde.

5.1.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 

2018.01.06. - SK BB Opava - Novoroční turnaj - badmintonový turnaj
2018.01.06. - SK HIT Opava - Coachpitch - baseballový turnaj žáků
2018.01.21. - OVS Opava - Okresní pohár v minivolejbalu
2018.02.03. - FK Bolatice - O pohár starosty obce - halový fotbalový turnaj - starší žáci 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

5.1.2018 
Zveřejňování sportovních akcí   
VV RS ČUS opětovně nabízí všem SK-TJ zveřejnění sportovních akcí, které pořádají. Ke zveřejnění je potřeba pouze zaslat propozice, plakát či leták.

4.1.2018 
Seminář ČUS k vyúčtování státních dotací   
Dne 4.1.2018 se uskutečnil na ČUS v Praze seminář k vyúčtování státních dotací, kterého se zúčastnil sekretář VV L. Kreisel. K vyúčtování státních dotací bude na webové stránce RS ČUS v Opavě zveřejněn podrobný návod k vyúčtování do 8.1.2018.  

31.12.2017
Výkonný RS ČUS v Opavě děkuje všem členům sportovních klubů, tělovýchovných jednot a okresních sportovních svazů za vykonanou práci, kterou jste přispěli k dalšímu rozvoji sportu v regionu a do nového roku Vám všem přeje vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho sportovních i osobních úspěchů.

30.12.2017
Sportovní listy, První správy - Sport a stát - další informace k problematice  
Odkazy na články - 
Kovář: K zavedení Rejstříku sportovních organizací - zde.

23.12.2017
Výkonný výbor Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě přeje všem svým členům radostné prožití svátků vánočních a v novém roce vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho sportovních úspěchů.

23.12.2017
Sportovní listy, První správy - Sport a stát - další informace k problematice  
Odkazy na články - 
Návrh programového prohlášení vlády věnuje sportu devět vět, i když rozvitých - zde.  
Sportovcům se zdá druhá sloka hymny ČR, kdyby se hrála před mezistátními zápasy, motivující - zde.
MŠMT našlo finance na hodinu pohybu navíc a podpoří tak sportování žáků v družinách - zde.  
Michal Kraus: Proč ta Valachová zase lže -  zde.

22.12.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 10/2017 - znění naleznete zde.

21.12.2017 
Program MŠMT MŮJ KLUB pro rok 2018 
Konečný termín pro podání žádosti o dotaci MŠMT MŮJ KLUB je 29.12.2017. Bližší informace k tomuto programu naleznete zde.

21.12.2017
ČUS podporuje vznik samostatné vládní agentury pro sport
Česká unie sportu zorganizovala v úterý 19. 12. po zasedání Výkonného výboru brífing s novináři. Na něm veřejně podpořila vznikající samostatnou vládní agenturu pro sport. Více informace naleznete zde.

21.12.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 

2017.12.26. - TJ Sokol Litultovice - O Litultovickou vánočku - 35. roč. přespolního běhu
2017.12.27. - SK Podvihov - 12. roč. Zimní pochod
2017.12.27. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček
2018.01.06. - SK BB Opava - Novoroční turnaj - badmintonový turnaj 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

20.12.2017 
Doplňující informace k programu MŮJ KLUB pro rok 2018 
Na základě opakujících se dotazů budou průběžně doplňovány informace k programu MŮJ KLUB - naleznete zde.

20.12.2017
Vyúčtování dotace MŠMT Program VIII. za rok 2017

Informace k vyúčtování dotace MŠMT Program VIII. za rok 2017 budou SK-TJ poskytnuty po 4.1.2018, kdy se v Praze uskuteční seminář k vyúčtování dotací.

20.12.2017 
Anketa nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů
připomínáme všem SK-TJ, že návrhy do Ankety je možno zasílat do 31.12.2017. Bližší informace naleznete zde, kde je rovněž uveden tiskopis návrhu.

20.12.2017
Statistika členské základny za rok 2017 - vložení do IS ČUS do 31.12.2017
Statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2017 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2017. Do tohoto termínu je potřeba provést doplnění popř. vyřazení členů v Informačním systému ČUS. Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací z mnoha programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnily do Informačního systému ČUS veškeré nové členy. Je velmi důležité, aby si SK-TJ opravily i charakteristiky u svých členů - aktivní sportovec - soutěže a další. Další informace naleznete zde.

19.12.2017 
Informace k programu MŮJ KLUB pro rok 2018 
Informace k programu MŮJ KLUB naleznete zde.

18.12.2017 
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že provoz pracoviště RS ČUS v Opavě bude v období od 22.12.2017 do 1.1.2018 omezen. Ekonomka Š. Gerecká a účetní P. Štalzerová budou čerpat dovolenou ve dnech od 22.12.2017 do 29.12.2017, účetní Š. Kohutová bude čerpat dovolenou ve dnech od 22.12.2017 do 2.1.2018. L. Kreisel bude na pracovišti, bude nápomocen při podávání žádosti a vyúčtovávání dotací SMO. Před návštěvou pracoviště doporučujeme se telefonicky (mobil 604 360 980 – Ladislav Kreisel) ohlásit.

7.12.2017
Sportovní listy, První správy - Sport a stát - další informace k problematice  
Odkazy na články - 
Michal Kraus se opakovaně ptá: Byla to nezákonná dotace nebo dotační podvod? - zde.

5.12.2017
MŠMT opět posunulo termín pro zpřístupnění žádosti na programy
MŠMT opět posunulo termín pro zpřístupnění žádosti na Program "Můj klub" (i Talent a Repre) v systému is-sport a to na nový termín v týdnu 11.-15.12. 2017 (s neupřesněným datem). Termín 29.12.2017 pro podání žádosti však zůstává stejný.

5.12.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 

2017.12.11. – OFS Opava - O pohár Statutárního města Opavy – fotbalový turnaj mladší mini žáci 
2017.12.17. - Orientační běh Opava a BěhOpava - Vánoční běh
2017.12.17. - OVS Opava - Okresní pohár v minivolejbalu
2017.12.18. – OFS Opava - O pohár Statutárního města Opavy – fotbalový turnaj mladší dorost
2017.12.27. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček
2018.01.06. - SK BB Opava - Novoroční turnaj - badmintonový turnaj 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

5.12.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 09/2017 - znění naleznete zde.

4.12.2017
Nově vyhlášený program MŠMT „Můj klub“
Česká unie sportu je připravena pomoci klubům s žádostmi o finanční příspěvky z nového dotačního programu MŠMT – informace a komentář k vyhlášení programu naleznete zde.

4.12.2017
Sedm miliard pro sport je stále ve hře
Předseda Česká unie sportu Miroslav Jansta dnes jednal s vedením hnutí ANO a nově zvolenými poslanci o navrácení částky 7 miliard korun do státního rozpočtu na financování sportu na rok 2018. Více naleznete zde.

2.12.2017
Sportovní listy, První správy - Sport a stát - další informace k problematice  
Odkazy na články - 
Další zvěrstvo z dílny MŠMT - zde.

1.12.2017
Informace ČUS k vypsání programů MŠMT
MŠMT pro rok 2018 programy vypsalo, stanovilo pravidla. Nemusí být pro sportovní prostředí ideální, ale v tuto chvíli je potřeba to respektovat. Česká unie sportu udělá vše proto, aby kluby a svazy byly schopny dotace co nejvíce a nejlépe využít. Česká unie sportu nechtěla nikdy peníze rozdělovat, to je věc resortu MŠMT, chce je jen administrovat, aby urychlila jejich distribuci.
ČUS nastuduje podmínky programů pro kluby, jak byly vypsány a vypracuje doporučení klubům - jak žádat o dotace 2018, a vypracuje doporučení krajským organizacím a regionálním sdružením ČUS - jak pomáhat klubům v žádostech o dotace, ČUS rovněž nastuduje podmínky programů pro svazy, jak byly vypsány a vypracuje doporučení svazům - jak žádat o dotace 2018, co je od 2017 jinak a na co si dát pozor, vše bude rovněž zveřejněno na webu.
ČUS se současně pokusí náš výklad konzultovat s MŠMT, aby žádosti byly podávány správně a včas.

1.12.2017
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŮJ KLUB na rok 2018
Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech + Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení. Program je určen pro SK-TJ. Bližší informace naleznete zde.

1.12.2017
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu REPRE na rok 2018
Informace k vyhlášenému programu naleznete zde, program je určen národním sportovním svazům na podporu reprezentace ČR. Bližší informace naleznete zde.

1.12.2017
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu TALENT na rok 2018
Informace k vyhlášenému programu naleznete zde, program je určen národním sportovním svazům na podporu talentované mládeže. Bližší informace naleznete zde.

1.12.2017
MŠMT schválilo tři dotační programy ve sportu na rok 2018
Informace MŠMT k vyhlášení programů podpory sportu pro rok 2018. Bližší informace naleznete zde.  

28.11.2017
Sportovní listy - Sport a stát - další informace k problematice  
Odkazy na články - 
Fotbalisté a hokejisté žádají debatu na MŠMT o podmínkách pro neinvestiční dotace - zde.

27.11.2017
Zveřejnění výroční zprávy SK-TJ v Informačním systému IS-SPORT MŠMT  
Upozorňujeme všechny SK-TJ, kteří buď již obdrželi dotaci nebo o dotaci budou žádat, že v Informačním systému IS-SPORT MŠMT musí mít zveřejněny výroční zprávy a to jak za rok předchozí, kdy o dotaci žádali, tak za rok, kdy dotaci obdrželi. Vzor výroční zprávy naleznete zde, doporučujeme všem SK-TJ si provést kontrolu a chybějící zprávu tam obratem doplnit.

26.11.2017
Anketa Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2017
Moravskoslezský kraj, jako vyhlašovatel ankety společně s partnery ankety, kterými jsou Všesportovní kolegium Moravskoslezského kraje a Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu vyhlašují anketu Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2017. Podrobné informace k anketě společně s tiskopisem návrhu kandidátů do ankety naleznete zde. Návrhy je možno podávat do 8.12.2017.

25.11.2017
Informační systém IS-SPORT MŠMT  
Na základě opakovaných dotazů k plánu MŠMT vyhlásit dotační programy pro rok 2018 doporučujeme těm SK-TJ, které ještě nejsou registrovány v Informační systém IS-SPORT MŠMT, aby tak učinily ještě před vyhlášením programů. Nové vyhlášení se předpokládá počátkem měsíce prosince, přihlášení se provádí na https://is-sport.msmt.cz/ dle pokynů pro registraci.

24.11.2017
Sportovní listy, První zprávy - Sport a stát - další informace k problematice  
Odkazy na články - 
Kam se poděla miliarda na sport z rozpočtu MŠMT na rok 2018? - zde.
Michal Kraus komentuje, kterak Jiří Kejval a Kateřina Valachová tunelovali MŠMT - zde.
MŠMT vyhlásilo první neinvestiční programy Státní podpory sportu na rok 2018 - zde.  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pomáhá zdravotně postiženým sportovcům - zde.

23.11.2017 
Anketa nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů
VV RS ČUS v Opavě se obrací na sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, sportovní svazy a sportovní odvětví okresu Opava s požadavkem na předložení návrhů k vyhodnocení v Anketě nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů okresu Opava v roce 2017. Bližší informace naleznete zde, kde je rovněž uveden tiskopis návrhu. Návrhy je možno zasílat do 31.12.2017. Slavnostní vyhlášení ankety se pak uskuteční ve Slezském divadle v Opavě 17.3.2018. 

23.11.2017
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŠMT SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS) na rok 2018
MŠMT vyhlášením tohoto programu nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VII – Zdravotně postižení sportovci. RS ČUS v Opavě doporučuje všem SK-TJ, kteří mají ve svých řadách zdravotně postižené sportovce se do tohoto programu přihlásit. Bližší informace naleznete zde.

23.11.2017
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŠMT - VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE na rok 2018
MŠMT vyhlášením tohoto programu nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VI – Významné sportovní akce. Oprávněným žadatelem u tohoto programu je spolek (sportovní svaz) založený dle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., s celostátní působností, který je členem mezinárodní sportovní federace daného sportu. Bližší informace naleznete zde.

23.11.2017
Investiční prostředky (Podprogram 133D 531) - Subjekty navržené k financování
MŠMT zveřejnilo seznam subjektů zařazených k financování Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Bližší informace a seznam naleznete zde.

23.11.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2017.11.27. – OFS Opava - O pohár Statutárního města Opavy – fotbalový turnaj starší mini žáci
2017.12.04. – OFS Opava - O pohár Statutárního města Opavy – fotbalový turnaj starší žáci
2017.12.11. – OFS Opava - O pohár Statutárního města Opavy – fotbalový turnaj mladší mini žáci
Akce v dalších dnech naleznete zde.

21.11.2017 
Přihlášky do programu Sportuj s námi 2018 
Žádosti o poskytnutí dotace z programu Sportuj s námi na pořádání veřejně přístupných sportovních akcí je možno podávat do 30.11.2017. Další informace k programu Sportuj s námi naleznete zde.
Přihlášky se pak podávají elektronicky na přihlašovacím formuláři - odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/  

21.11.2017 
Kurz trenéra fotbalu licence C 
Kurz trenéra fotbalu licence C se uskuteční ve dnech 8.-9.12.2017 na stadionu SFC Opava. Bližší informace naleznete zde.

16.11.2017
Vyúčtování dotací MŠMT za rok 2017
MŠMT sděluje, že vyúčtování za rok 2017 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému is-sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem zpřístupněn od 1.12.2017 spolu s manuálem pro vyúčtování. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS v Opavě zajištuje účetní služby, stejně jako v předchozích letech bude i účetně zpracováno toto vyúčtování (povinnost odděleného sledování v účetnictví).

16.11.2017
Vyhlášení Státní podpory sportu 2017/2023 – investiční prostředky
MŠMT vyhlásilo Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu - Program 133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017-2024 - podprogram 133D 524 Významné sportovní akce, který se dotýká výstavby sportovní infrastruktury pro potřeby pořádání významných sportovních akcí – MS a ME dospělých a juniorů ve vybraných sportovních odvětvích. Bližší informace naleznete zde.

15.11.2017
Dotační program Sport 2018 Statutárního města Opavy
Statutární město Opava vyhlásilo dotační program Sport 2018. Bližší informace naleznete zde.
RS ČUS v Opavě stejně jako v předchozích letech Vám bude plně nápomocno při podávání žádostí. Systém podávání žádostí je obdobný jako v předchozích letech, nově je zařazena povinnost žadatele importovat, aktualizovat a udržovat členskou základnu v Informačním systému SAMOSPRÁVA.
Přehrání dat z Informačního systému ČUS do Informačního systému SAMOSPRÁVA Vám provede RS ČUS v Opavě ihned po tom, co bude spuštěn tento IS.

15.11.2017 
Česká unie sportu poskytne klubům a tělovýchovným jednotám finanční pomoc  
Zprávu z jednání VV ČUS dne 14.11.2017 naleznete zde.

15.11.2017 
Zástupci českého sportu jednali s ministrem školství Štechem  
Zástupci svazů a dvou největších zastřešujících sportovních organizací v České republice (České unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR), představujících zájmy téměř 90% českých sportovců, 14.11.2017 jednali se Stanislavem Štechem, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Informace z jednání zástupců dne naleznete zde.

15.11.2017
Dotační program podpory sportovních akcí a reprezentace Moravskoslezského kraje pro rok 2018
Rada Moravskoslezského kraje kraje schválila podmínky a současně vyhlásila dotační program „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovní v roce 2018“. Bližší informace naleznete zde.

14.11.2017 
Sportovní listy - Sport a stát - další informace k problematice  
Odkazy na články - 
Jistě, pane ministře... aneb zástupci českého sportu jednali s ministrem školství Štechem - zde.
Je pověřený ředitel Kaňka kaňkou českého sportu? - zde.
Michal Kraus: Politika zaměstnanosti v podání ČOV - zde.

13.11.2017
Kontrola vyúčtování dotací MŠMT za rok 2016
V současné době započaly příslušné Finanční úřady ČR kontrolovat vyúčtování dotací Programu VIII. VV RS ČUS v Opavě vyzývá všechny SK-TJ, kterým dojde oznámení k započatí kontroly, aby se obratem obrátily na RS, aby jim mohla být navržena právní podpora a ochrana ve všech fázích kontroly, případná příprava návrhu odvolání proti udělenému platebnímu výměru, případná příprava následné žaloby na MŠMT o náhradu škody. RS doporučuje všem sdruženým SK-TJ, aby koordinovaly podávání žádostí o dotace a jejich vyúčtování ve spolupráci s RS, aby minimalizovaly možnou chybovost a vyhnuly se tak případným sankcím.

13.11.2017 
Statistika sportovních subjektů sdružených v RS ČUS a členská základna   
Statistika se provádí pouze vkládáním členů do Informačního systému ČUS, odkud se pak získávají veškeré výstupní statistiky. V současné době je v RS ČUS v Opavě sdruženo 192 SK-TJ s 29 719 fyzickými členy. Vyzýváme všechny SK-TJ, aby obratem do IS ČUS doplnily všechny přijaté členy.

12.11.2017 
Konference Problematika financování sportu s ohledem na platné legislativní předpisy ČR a EU  
Videozáznamy z konference 7.11.2017 v Praze - 
Při vyplacení dotace pro ČOV byly porušeny všechny zásady (M. Kraus) - záznam zde.  
Nejsme schopni stávající programy zvládnout (K. Kovář) - záznam zde.
Pokud někdo dělá činnosti, které mu nepřináleží, tak je to taky špatně (Z. Ertl) - záznam zde.
Konference o financování sportu – tisková konference (K. Kovář, M. Jansta, Z. Ertl) - záznam  zde.
Konference o financování sportu - diskuse - záznam zde.

10.11.2017 
Aktuální informace k financování   
K opakovaným dotazům sdělujeme, že MŠMT zatím nezveřejnilo seznam spolků, které obdržely dotaci na údržbu a provoz sportovních zařízení pro rok 2017. Rovněž tak MŠMT zatím nevyhlásilo žádný program na poskytnutí dotací pro SK-TJ pro rok 2018. Další informace k tomu, co zapříčinilo kritickou situaci v oblasti státní podpory pro sport naleznete zde.

10.11.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2017.11.11. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická krosová 10 - přespolní běh
2017.11.18. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček
2017.11.19. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry a mixy
2017.11.20. – OFS Opava - O pohár Statutárního města Opavy – fotbalový turnaj mladší žáci
2017.11.27. – OFS Opava - O pohár Statutárního města Opavy – fotbalový turnaj starší mini žáci
Akce v dalších dnech naleznete zde.

9.11.2017
Suverenitu sportovních svazů bude hájit nově ustavená expertní skupina
Na jednání předsedů sportovních svazů, které se uskutečnilo dne 8.11.2017 v Praze se projednávala kritická situace v oblasti státní podpory pro sport. Více zásadních informací naleznete  – zde.

8.11.2017 
Konference Problematika financování sportu s ohledem na platné legislativní předpisy ČR a EU  
Konference, kterou uspořádaly dva největší sportovní spolky v zemi – Česká unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR pod záštitou portálu Sportovní listy.cz se uskutečnila 7.11.2017 v Praze. Kromě vedoucích představitelů obou organizací Miroslava Jansty a Zdeňka Ertla se jí zúčastnil také náměstek ministra školství Karel Kovář. Více než dvě stovky zástupců sportovních svazů, klubů, tělovýchovných jednot a dalších představitelů sportovního hnutí se zabývalo nejen příčinami letošní dotační krize, ale především hledalo východiska, jak zajistit pro příští období odpovídající a transparentní financování českého sportu. Tisková zpráva ČUS z konference - zde, článek ke konferenci portálu Sportovní listy.cz - zde.

8.11.2017 
Celostátní porada zástupců SK-TJ (regionálních sdružení)   
Celostátní porada zástupců SK-TJ (regionální sdružení ČUS) k aktuálním informacím k dotačním programům MŠMT se uskutečnila 7.11.2017 v Praze.

8.11.2017 
MŠMT rozdělilo dotace na provoz sportovišť  
MŠMT schválilo rozdělení posledního dotačního programu Provoz a údržba sportovních zařízení. Dotace v celkové výši 129 mil. Kč doputují 30 sportovním odvětvím do více než 900 sportovních subjektů. Tuto dotaci mohou však obdržet pouze spolky s celostátní působností (sportovní svazy, střešní sportovní organizace apod.) nebo jejich pobočné spolky. Spolky, což jsou SK-TJ sdružené ve sportovních svazech a ČUS tuto dotaci dle MŠMT dostat nemohou. Protesty proti nově vyhlášenému programu a náměty, které vznesla ČUS byly MŠMT zamítnuty. Info MŠMT - zde.

5.11.2017 
Podávání žádosti o dotace na podporu sportu program Sport 2018 pro SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 26. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2018 a vyhlásilo je ke dni 1. 11. 2017 s termínem odevzdání žádostí od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 včetně.
RS ČUS v Opavě, stejně jako v předchozích letech pro své sdružené subjekty zajistí kompletní servis při podání žádostí, stejně tak bude poskytnut úplný servis při zavedení dat týkající se členské základny a dalších údajů do IS SAMOSPRÁVA, který se nově zavádí pro poskytování dotací pro PROGRAM SPORT 2018 Statutárního města Opava. RS ČUS v Opavě, stejně jako v předchozích letech, již započalo se zpracovávání podkladových materiálů pro podání žádostí SK-TJ.
SK-TJ budou postupně telefonicky kontaktovány a bude s nimi dojednán termín k provedení výše uvedeného a to ihned po otevření INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SAMOSPRÁVA.

5.11.2017 
Podávání žádosti o dotace na podporu sportu z programů Moravskoslezského kraje pro SK-TJ
K opakovaným dotazům SK-TJ k vyhlášení programů podpory sportu z MSK pro SK-TJ sdělujeme, že doposud byl vyhlášen pouze Program podpory vrcholového sportu v MSK pro rok 2018 - informace  zde. Program podpory sportovní činnosti pro SK-TJ se projednává, po jeho vyhlášení budeme SK-TJ informovat.

5.11.2017  
Upozornění na povinnost zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví
RS ČUS v Opavě opětovně upozorňuje SK-TJ na povinnost zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví ve Spolkovém rejstříku ve Sbírce listin. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví toto RS ČUS zajišťuje přímo.   SK-TJ si mohou samostatně provést kontrolu - přístup na https://iscus.cz/admin - zde se otevře Rejstřík a příslušné se nalezne ve Sbírce listin. Vzorový postup k provedení zápisu a vzorové materiály naleznete zde. Zveřejnění závěrky může být v některých případech podmínkou pro poskytnutí dotace.

4.11.2017  
Aktualizace členské základny SK-TJ v Informačním systému ČUS
VV RS ČUS v Opavě doporučuje všem SK-TJ, aby obratem provedly kontrolu stavu své členské základny, doplnily nově přijaté členy do Informačního systému ČUS a členy, kteří ukončili činnost vyřadili. Aktuální stav členské základny se bude uvádět do podávaných žádostí o dotace, které se začnou podávat a kde se bude uvádět současný stav členské základny a ne jenom stav k 31.12.2016. Výstupy členské základny z Informačního systému ČUS pak budou sloužit jako podklady při podávání žádosti.

4.11.2017  
Vedení účetnictví pro SK-TJ
VV RS ČUS v Opavě stále ještě v rámci volné kapacity nabízí SK-TJ vedení kompletních účetních služeb, včetně pomoci při podávání žádosti o dotace a jejich vyúčtování a včetně zpracování podkladů k daňovému přiznání a zveřejněné závěrky hospodaření ve spolkovém rejstříku. Bližší informace Vám poskytne sekretář L. Kreisel - mobil 604 360 980.

3.11.2017 
Legislativní servis u spolků - SK-TJ
RS ČUS v Opavě stále pokračuje v legislativním servise pro SK-TJ, tj. ve zpracování přípravy valných hromad, kompletním zpracování materiálů k zápisu změn do spolkového rejstříku při provedení změn stanov, sídla, změn členů orgánů. V případě potřeby kontaktujte sekretáře L. Kreisla - mobil: 604 360 980. 

3.11.2017 
Podávání žádosti o dotace z programů MŠMT pro SK-TJ
K opakovaným dotazům SK-TJ k vyhlášení programů MŠMT k dotacím pro SK-TJ sdělujeme, že doposud neznáme ani programy ani termín jejich vyhlášení či podávání žádostí o dotace pro SK-TJ pro rok 2018. Bližší informace snad budou oznámeny na konferenci k financování sportu, která se uskuteční v Praze dne 8.11.2017.  

2.11.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 08/2017 - znění naleznete zde.

2.11.2017 
Doporučujeme k přečtení aktuální informace k obvinění České unie sportu - články naleznete zde.

31.10.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2017.11.11. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická krosová 10 - přespolní běh
2017.11.18. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček
2017.11.19. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry a mixy 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

24.10.2017 
Přihlášky do programu Sportuj s námi 2018
Česká unie sportu i v roce 2018 podpoří v rámci programu Sportuj s námi pořádání veřejně přístupných sportovních akcí. Přihlášky je možno podávat od 1.11. do 30.11.2017. Další informace k programu Sportuj s námi naleznete zde.
Přihlášky se pak podávají elektronicky na přihlašovacím formuláři, který bude otevřen od 1.11.2017 - odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/  

20.10.2017 
MŠMT zatím nepočítá s podporou sportovišť SK-TJ
Více k informaci naleznete zde.

19.10.2017 
ČUS stále usiluje o dotace pro SK-TJ
ČUS na jednání vrcholných představitelů sportovního prostředí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy navrhla postup, kterým by bylo možné přidělit sportovním klubům a tělovýchovným jednotám pro rok 2017 dotace z ministerského Programu IV na údržbu a provoz sportovního zařízení  - více naleznete zde.

19.10.2017 
Dopis ČUS k Investičnímu programu MŠMT 133D 523
ČUS reaguje na neobvyklé podmínky investičního programu pro státní reprezentaci - dopis naleznete zde.

19.10.2017
Informace ze zasedání Výkonného výboru ČUS - Reakce k vypsanému Programu IV MŠMT 
Podrobné informace naleznete zde.

5.10.2017
Reakce sportovních klubů na nově vypsaný Program IV MŠMT
Reakce zástupců sportovních klubů na nově vypsaný program naleznete zde.  

5.10.2017
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty mohou zastavit provoz svých sportovišť
České sportovní prostředí obdrželo velkou ránu. Tisíce sportovních klubů a tělovýchovných jednot byly odstaveny od státní dotace na provoz a údržbu sportovního zařízení. Může za to špatně vypsaný Program IV úředníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který byl zveřejněn s novými podmínkami v pondělí 2. října 2017. „Je to katastrofa pro český sport. Kvůli nekompetentně vypsanému programu nemůže na prostředky dosáhnout 90 procent tělovýchovných jednot a klubů, které vlastní sportovní majetek. Tohle je za dvacet let praxe nevídaným a hlavně nebezpečným krokem,“ varuje Marek Hájek, místopředseda České unie sportu. Více zde.  

3.10.2017
Členské sportovní kluby zůstávají pro rok 2017 bez dotace na provoz sportovišť 
Česká unie sportu poslala otevřený dopis ministru školství na základě nově vyhlášeného Programu IV MŠMT, znění dopisu naleznete zde.  

2.10.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 07/2017 - znění naleznete zde.

2.10.2017
Odpověď MŠMT na intervenci ČUS ke zrušení neinvestičního Programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení - nové vyhlášení upraveného Programu IV na provoz a údržbu sportovních zařízení 
Na základě důrazné intervence České unie sportu ze dne 26.9.2017 MŠMT oznámilo dne 27.9.2017 oficiálním dopisem ČUS, že připravuje nové vyhlášení upraveného Programu IV na provoz a údržbu sportovních majetků s vyhlášením v průběhu maximálně třech týdnů, tak aby zajistilo vyplacení dotací v roce 2017. MŠMT také v dopise sděluje, že si uvědomuje vážnost situace a o vývoji bude dále informovat.

2.10.2017
Česká unie sportu nesouhlasí se zrušením dotačního programu na provoz a údržbu sportovišť
Vyjádření ČUS ke zrušení programu naleznete zde.

2.10.2017
Zrušení neinvestičního Programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení
Dne 26.9.2017 MŠMT zveřejnilo stanovisko ministra školství Stanislava Štecha, (http://www.msmt.cz/sport-1/zruseni-programu-iv-udrzba-a-provoz-sportovnich-zarizeni ), datované ze dne 11.9.2017, o zrušení neinvestičního Programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení, který ministerstvo vyhlásilo v listopadu v roce 2016. Podle vyjádření ministra měl program zásadní rozpory již v samotném vyhlášení a dotace se z něho nerozdělí.

19.9.2017
Uzavření pracoviště RS ČUS v Opavě dne 29.9.2017 z důvodu přerušení dodávky elektřiny 
Z důvodu přerušení dodávky elektřiny v době od 7.30 do 16.00 hodin bude v pátek dne 29.9.2017 uzavřeno pracoviště RS ČUS v Opavě.

19.9.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2017.09.23. - SK Podvihov - Nohejbalový turnaj
2017.09.28. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2017.10.12.-15. - Energy sports team Bolatice - Running camp - běžecké tréninky
Akce v dalších dnech naleznete zde.

14.9.2017
Zástupci českého sportu jednali na MŠMT o dotačních programech
Důležité informace z jednání zástupců českého sportu se zástupci MŠMT - k dotacím pro rok 2017 na údržbu a provoz sportovních zařízení, dalším dotacím a  přípravě dotační agendy sportu pro rok 2018, kdy jednání se zúčastnil místopředseda ČUS M. Hájek, naleznete zde.

14.9.2017
Prohlášení ČUS ke kandidatuře Jiřího Kejvala do MOV

Prohlášení ČUS ke kandidatuře Jiřího Kejvala do MOV naleznete zde .

12.9.2017
Informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě
Informace o plánovaných dovolených pracovníků RS ČUS v Opavě v následujícím období v měsíci září 2017 -  sekretář L. Kreisel plánuje čerpat dovolenou ve dnech 20.-30.9.2017, ekonomka Š. Gerecká a účetní  Š. Kohutová dne 29.9.2017.

11.9.2017 
Nové číslo mobilního telefonu účetní  RS ČUS v Opavě Š. Kohutové
Účetní Š. Kohutová má nové číslo mobilního telefonu - 722 366 335.

6.9.2017
Celostátní porada zástupců ČUS
Dne 6. září proběhla v aule České unie sportu v Praze celostátní porada zástupců sportovních klubů a tělovýchovných jednot (Okresní sdružení ČUS) a představitelů Krajských organizací ČUS. Cílem bylo osvětlit aktuální informace k opožděnému financování z dotačních programů MŠMT a informovat o obvinění zástupců ČUS a samotné největší střešní organizace. Členové se rovněž dozvěděli o průběhu zasedání Výkonného výboru České unie sportu, jejíž části se zúčastnil také přizvaný předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Bližší informace naleznete zde.

6.9.2017
Výkonný výbor České unie sportu jednal s předsedou Českého olympijského výboru
V úterý 5. září se v Praze uskutečnilo zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Části jednání se zúčastnil také přizvaný předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Bližší informace naleznete zde.

6.9.2017
Informace k Programu IV. - Údržba a provoz sportovních zařízení  
V současné době pracovníci MŠMT připravují vydání rozhodnutí o přidělení dotací Programu IV. - Údržba a provoz sportovních zařízení. Toto rozhodnutí má být vydáno v průběhu měsíce září, termín vyúčtování programu lze očekávat obdobně jako u ostatních programů MŠMT za rok 2017, tj. leden 2018.  

6.9.2017
Informace k Programu Sportuj s námi
V současné době pracovníci MŠMT připravují vydání rozhodnutí o přidělení dotací se zásadami k vyúčtování pro Program na podporu veřejně přístupných akcí, kam patří i akce programu Sportuj s námi. Toto rozhodnutí má být vydáno v průběhu měsíce září, následně budou zaslány těm SK-TJ, které byly do tohoto programu zařazeny, smlouvy o poskytnutí dotace a po provedení vyúčtování budou těmto SK-TJ zaslány schválené finanční příspěvky.

6.9.2017
Sdělení MŠMT k Programu VIII.
Sdělení MŠMT k Programu VIII. naleznete zde.

6.9.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2017.09.15. - SK HIT Opava - Slowpitchové odpoledne - baseball, softball
2017.09.23. - SK Podvihov - Nohejbalový turnaj
2017.09.28. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

4.9.2017
Rozhovor Marka Hájka v Deníku: Sáhli jsme do rezerv, aby byl chod sportu stabilizovaný
Místopředseda ČUS Marek Hájek hovořil o současné situaci v dnešním vydání Deníku. Tématem byly Regionální střediska ČUS nebo co obnáší pozice sportovního úředníka. Celý rozhovor s Markem Hájkem naleznete zde.

4.9.2017
Infografika financování činnosti sportovních organizací  
Infografiku ohledně financování činnosti sportovních organizací najdete zde.

28.8.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2017.09.02.-03. - SK JANTAR Opava - závod BMX - plakat
2017.09.02.-03. - SK JANTAR Opava - závod BMX - propozice
2017.09.02. - TJ S. Opava - Kateřinky - Memoriál Zd. Hrdličky - volejbalový turnaj
2017.09.15. - SK HIT Opava - Slowpitchové odpoledne - baseball, softball
2017.09.28. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

23.8.2017
Dotace Program V. - FAČR 2017
Na základě opakujících se dotazů k vyhlášení programu pro projednání s předsedou OFS Opava Ing. M. Zálohou jsme pro FK-SK-TJ připravili doplňující informace včetně vzoru výroční zprávy. Vše naleznete zde.

22.8.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2017.08.24.-27. - JK Opava - Kateřinky - KOFOLA VC Opavy - jezdectví
2017.08.25. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2017.08.26. - VK Kylešovice - O Kylešovskou žábu - volejbalový turnaj
2017.08.26 – TJ Milostovice - Turnaj v nohejbalu tříčlenných družstev
2017.08.26.-27.8. - SK SIPA SPORT Opava - Moravskoslezský cup U9 - mez. fotbalový turnaj - rozpis
2017.08.26.-27.8. - SK SIPA SPORT Opava - Moravskoslezský cup U9 - mez. fotbalový turnaj
2017.09.02.-03. - SK JANTAR Opava - závod BMX - propozice
2017.09.02. - TJ S. Opava - Kateřinky - Memoriál Zd. Hrdličky - volejbalový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

18.8.2017
K nedostatku financí ve sportu televize Prima natáčela i v RS ČUS v Opavě
Odkaz na zpravodajství FTV Prima k nedostatku financí ve sportu, které bylo natáčeno mzj. i v RS ČUS  v Opavě a kde vystoupil místopředseda ČUS a RS ČUS v Opavě M. Hájek - http://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/17-8-2017-zpravy-kvuli-dotacni-kauze-na-ministerstvu-skolstvi-cesky-sport-strada

17.8.2017
Česká unie sportu ozřejmila novinářům aktuální situaci
Česká unie sportu zorganizovala tiskovou konferenci, na které reagovala na protizákonné úniky ze spisů do médií. Novináře informovala o tom, jaká byla geneze financování sportu v Programu III a jaké bylo zapojení jednotlivých protagonistů (předseda ČUS Miroslav Jansta a generální sekretář Jan Boháč) do tohoto procesu.
„Kauza nás nesmírně poškozuje. Protože máme skoro milion členů, kteří mají zkreslené informace z médií, které jsou vytržené z kontextu a daleko od reality, cítíme potřebu se k tomu vyjádřit,“ prohlásil na konferenci Prokop Beneš, obhájce České unie sportu. Na tiskové konferenci se podrobně rozebíraly jednotlivé úkony od roku 2016 až do aktuální doby. O aktuální situaci v Regionálních sdruženích ČUS se rozhovořil Marek Hájek, první místopředseda ČUS. „V současné době evidujeme, že je pro pozdržené financování z MŠMT obrovský problém začít pro mnohé sportovní subjekty novou sezonu,“ dodal Hájek.
Kompletní záznam tiskové konference najdete na oficiálním facebookovém profilu České unie sportu: https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A1-unie-sportu-268967538133/

17.8.2017
Informace pro zdravotně postižené sportovce v SK-TJ - Rozdělení programu VII. – Zdravotně postižení sportovci
Program VII. je zaměřen na podporu sportovní, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně podpory ústředí, ale i krajských, regionálních článků organizační struktury spolků v oblasti zdravotně handicapovaných sportovců. Doporučujeme všem SK-TJ, mající zdravotně postižené sportovce se informovat u svého národního svazu na možnost získat z přidělených dotací příspěvek na činnost – rozdělení dotací naleznete zde.

15.8.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
 
2017.08.18. - SK HIT Opava - Slowpitchové odpoledne - baseball, softball
2017.08.24.-27. - JK Opava - Kateřinky - KOFOLA VC Opavy - jezdectví
2017.08.25. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2017.08.26. - VK Kylešovice - O Kylešovskou žábu - volejbalový turnaj
2017.08.26 – TJ Milostovice - Turnaj v nohejbalu tříčlenných družstev
2017.08.26.-27.8. - SK SIPA SPORT Opava - Moravskoslezský cup U9 - mez. fotbalový turnaj - rozpis
2017.08.26.-27.8. - SK SIPA SPORT Opava - Moravskoslezský cup U9 - mez. fotbalový turnaj
2017.09.02. - TJ S. Opava - Kateřinky - Memoriál Zd. Hrdličky - volejbalový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

14.8.2017 
Prezentace finanční podpory SK-TJ ze Statutárního města Opavy
Připomínáme všem SK-TJ, které obdržely dotaci ze Statutárního města, že součástí vyúčtování je předložené dokumentace se zveřejněním toho, že činnost SK-TJ je finančně podporovaná z rozpočtu SMO a to především u akcí, které jsou zařazeny do podpory. K tomuto slouží ROLL UPP banner, který si lze zapůjčit na RS ČUS v Opavě. Před plánovaným zapůjčením se prosím telefonicky informujte, zda je banner k dispozici a zda není již zapůjčený.  

8.8.2017
Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech - IV. část 
MŠMT schválilo rozdělení zbývající části dotací, byla zveřejněna IV. - poslední část schválených žádostí včetně zamítnutých dotací - seznamy MŠMT a seznam SK-TJ z RS ČUS v Opavě, které obdržely dotaci naleznete zde.

7.8.2017
Informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě
Informace o plánovaných dovolených pracovníků RS ČUS v Opavě v následujícím období v měsíci srpnu 2017 -  sekretář L. Kreisel plánuje čerpat dovolenou ve dnech 28.-31.8.2017, účetní P. Štalzerová ve dnech 14.-18.8.2017,  účetní Š. Kohutová ve dnech 21.-25.8.2017 a ekonomka Š. Gerecká ve dnech 14.-16.8.2017. Před návštěvou pracoviště ještě doporučujeme, abyste se telefonicky informovali, zda pracovník, kterého chcete navštívit, je přítomen, pracovníci mohou být mimo pracoviště.

7.8.2017 
Komentář k rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program V – neinvestiční prostředky - Činnost sportovních svazů - Dotace pro svazy jsou nově rozděleny, některé sporty si pohoršily

Komentář k novému rozdělení dotací naleznete zde.

3.8.2017
Opravené rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program V – neinvestiční prostředky - Činnost sportovních svazů
Odbor sportu MŠMT zjistil chybu u svého rozdělení dotací u 18 sportovních svazů a na základě toho navrhl úpravu rozdělení prostředků. Opravené rozdělení dotací naleznete zde.

3.8.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
 
2017.08.04.-06. - JK Opava - Kateřinky - Mem. E. Režnara - jezdectví
2017.08.05. - TJ Sokol Sudice - Sportovní slavnost
2017.08.18. - SK HIT Opava - Slowpitchové odpoledne - baseball, softball
2017.08.25. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
Akce v dalších dnech naleznete zde.

3.8.2017 
Přihláška do Okresního poháru ve volejbale
Přihlášku do soutěže ve volejbale - okresního poháru nalezne zde. Termín pro podání přihlášky do soutěže dospělých je do 11.8.2017 a pro mládež do 30.9.2017.

3.8.2017 
Přihláška do Okresního přeboru v ledním hokeji
Přihlášku do soutěže v ledním hokeji - okresního přeboru nalezne zde.  Termín pro podání přihlášky do soutěže je do 11.8.2017.

2.8.2016
Výkonný výbor České unie sportu se zabýval dotační kauzou a financováním sportu
Výkonný výbor České unie sportu (ČUS), který se sešel v Praze 2. srpna, vzal na vědomí informaci týkající se zahájení trestního stíhání předsedy ČUS, generálního sekretáře ČUS a České unie sportu. VV ctí presumpci neviny všech osob, proti kterým bylo trestní stíhání zahájeno. VV vyčká dalšího průběhu trestního řízení – zejména pravomocného skončení věci. Do té doby se nebude k průběhu ani k jednotlivým úkonům a dílčím rozhodnutím nikterak vyjadřovat. VV je připraven poskytnou orgánům činným v trestním řízení zákonnou součinnost.
Česká unie sportu se vždy zasazovala o jasná a transparentní pravidla pro rozdělování dotací pro sport. Jako jediná ze střešních sportovních organizací disponuje transparentním, veřejně přístupným a kontrolovatelným systémem evidence členské základny i veškerého svého majetku. V rámci prohloubení adresnosti a spravedlnosti ČUS v roce 2016 také doporučila návrh na vyhlášení deseti programů pro rozdělování dotací 2017, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR akceptovalo. Ustavilo sice garanty jednotlivých programů, ale odmítlo zveřejnit jasná a přehledná kritéria rozdělování peněz, přestože na to zástupci ČUS opakovaně upozorňovali a navrhovali vzorová kritéria.
Veřejnost vnímá, že peníze ve sportu se mají rozdělovat adresně a transparentně podle výše členské základny, stavu majetku a rozsahu činnosti. Následující tabulka uvádí fakta v případě tří sportovních spolků – České unie sportu, Českého olympijského výboru a České obce sokolské.
Návrh úředníků MŠMT zpracovaný bez jasných kritérií na rozdělení dotací v Programu na činnost střešních organizací a zajištění činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů, na který reagovala expertní komise a na jehož základě padla obvinění (zdroj: irozhlas.cz):

 Spolek 

 Členská základna -
 fyzických osob k 31.12.2015

 Počet územních
 pracovišť

 Navrhovaná
 výše dotace

 ČUS  1 139 866 členů  91 (obsluhují 7 308 SK-TJ)  48 mil. Kč
 ČOV  bez členské základny  0  60 mil. Kč
 ČOS  156 938 členů  42 (obsluhují 1 102 TJ)  46 mil. Kč

ČUS sdružuje v současné době 14 756 sportovních oddílů, 74 sportovních svazů, 7 308 tělovýchovných jednot a klubů. Dále v České republice provozuje 91 územních servisních pracovišť na úrovni krajů a okresů, která zajišťují činnost sportovních klubů. Členy ČOV je 57 sportovních svazů (49 z nich jsou zároveň členy ČUS), 2 ministerstva a úzký počet fyzických osob.

VV ČUS se zabýval také aktuální situací v souvislosti s Programem V na činnost národních sportovních svazů. Po seznámení se zveřejněným návrhem MŠMT na rozdělení příspěvků svazů konstatoval, že částky nejsou v souladu s veřejnými přísliby MŠMT pro rok 2017 a neumožňují v mnoha případech kontinuitu financování sportovních svazů.

31.7.2016
Sportuj s námi 2017 - vyplácení přislíbených dotací 
Informace České unie sportu těm SK-TJ, kterým byla přislíbená dotace z tohoto programu, naleznete zde.

31.7.2017
Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program V – neinvestiční prostředky - Činnost sportovních svazů
MŠMT schválilo rozdělení dotací pro národní sportovní svazy. Rozdělení dotací Programu V., po tom co přestalo být publikováno na webu MŠMT, jsme umístili na naše webové stránky zde.

31.7.2017
Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program V – neinvestiční prostředky - Činnost sportovních svazů
MŠMT schválilo rozdělení dotací pro národní sportovní svazy v 1.kole - rozdělení zde  a ve 2.kole - rozdělení zde. Sportovní oddíly SK-TJ tak mohou v nastávajícím období očekávat, že by mohly ze svých národních svazů obdržet tradiční dotace.

31.7.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
 
2017.08.04.-06. - JK Opava - Kateřinky - Mem. E. Režnara - jezdectví
2017.08.05. - TJ Sokol Sudice - Sportovní slavnost
2017.08.25. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
Akce v dalších dnech naleznete zde.

31.7.2017 
Zveřejňování sportovních akcí

Opětovně nabízíme všem SK-TJ zveřejňování akcí na našich webových stránkách. Ke zveřejnění postačuje zaslat leták, plakát či propozice akce - informace o akcích jsou pak každý týden zasílány všem sdruženým subjektům. 

25.7.2017
PROHLÁŠENÍ ČESKÉ UNIE SPORTU K OBVINĚNÍ
„Česká unie sportu obdržela usnesení o zahájení trestního stíhání právnické osoby. Usnesení je mj. založeno na předpokladu, že byly činěny kroky k navýšení zdrojů pro správu majetku ČUS a zajištění sportovní činnosti, což ovšem odpovídá stanovám ČUS. Mělo údajně dojít k neoprávněnému navýšení prostředků na provoz ČUS ve výši několika milionů korun. Právní konstrukce hovoří o návodu, pokusu a pomoci k vyjmenovaným trestným činům. ČUS je stíhán spolu s dalšími konkrétními fyzickými osobami, jejichž jména s ohledem na dikci zákona nelze uvést.
Veškerá sdělená obvinění odmítáme, neboť všechny kroky byly dělány v souladu s právními předpisy ČR a ve prospěch sportu, sportovců a členů ČUS. Věříme, že se vše v průběhu vyšetřování vysvětlí a potvrdí se zákonnost jednání zástupců sportu směrem k příslušným státním institucím."
JUDr. Prokop Beneš, obhájce České unie sportu

24.7.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2017.07.28. - SK Meteor Strahovice - Sportovní slavnost - koncert
2017.07.28.-30. - SK Meteor Strahovice - Sportovní slavnost
2017.07.29. - SK BB Opava - Noční badmintonový turnaj
2017.07.29. - TJ Opava - Opavsky lukostřelecký závod - IV. kolo
2017.08.04.-06. - JK Opava - Kateřinky - Mem. E. Režnara - jezdectví
2017.08.25. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
Akce v dalších dnech naleznete zde.

19.7.2017
Úrazové pojištění členů ČUS
Veškeré informace k pojištění platnému od 1.1.2017 naleznete zde.  Pojištění z předchozího období – do 31.12.2016 naleznete zde. (historie).

19.7.2017
Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS
Veškeré informace k pojištění platnému od 1.1.2017 naleznete zde.  Pojištění z předchozího období – do 31.12.2016 naleznete zde. (historie).

19.7.2017
Sportovní aktivity seniorů
VV RS ČUS v Opavě se obrací na sdružené SK-TJ, které pořádají sportovní aktivity pro seniory, aby nám toto obratem sdělily. Jedná se jak o pravidelnou sportovní činnost (např. cvičení žen seniorek apod.) tak i o jednorázové sportovní akce - závody pro seniory. Informaci zašlete na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .  Na tyto sportovní aktivity je možno případně získat finanční příspěvek.

17.7.2017 
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo dotační program na obnovu sportovní infrastruktury
Rozhodnutím ministryně č. 21/2017 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace pro dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury. U dotačního titulu č. 6 je účastníkem podprogramu Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2017). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Žádosti je možné podávat od 19. 6. 2017, ukončení příjmu žádostí je 18. 8. 2017 (do 12 hodin). Bližší informace naleznete zde.
Doporučujeme všem SK-TJ obcí do 3000 obyvatel, kde sportovní zařízení je ve vlastnictví obce, se seznámit s tímto programem a v případě, kdy je potřeba obnovit tuto sportovní infrastrukturu, se pak obrátit se na Obec, která u tohoto programu je žadatelem.

14.7.2017
Ministr informoval premiéra o aktuálním stavu ve sportu
Stanislav Štech, ministr školství, mládeže a tělovýchovy informoval na společném jednání předsedu vlády a zástupce svazů o aktuálním stavu ve sportu. Bližší informace naleznete zde.

14.7.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2017.07.14. - TJ Sokol Kobeřice - Sportovní slavnost - koncert skupiny JELEN
2017.07.14.-16. - TJ Sokol Kobeřice - Sportovní slavnost
2017.07.22. - TJ Jiskra Janci - Janecký GLOBUS - mala kopaná - plakát
2017.07.22. - TJ Jiskra Janci - Janecký GLOBUS - mala kopaná - pozvánka
2017.07.22. - TJ Jiskra Janci - Janecký GLOBUS - mala kopaná - propozice
2017.07.29. - SK BB Opava - Noční badmintonový turnaj
2017.07.29. - TJ Opava - Opavsky lukostřelecký závod - IV. kolo
2017.08.25. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
Akce v dalších dnech naleznete zde.

4.7.2017
Informace k vyúčtování dotace ze státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech
MŠMT započalo rozesílat Rozhodnutí o poskytnutí dotace, informace a vzorové rozhodnutí naleznete zde. Doporučujeme všem SK-TJ se s uvedenými materiály podrobně urychleně seznámit a připravit se na čerpání dotace tak, aby SK-TJ splnily všechny uvedené povinnosti. 

3.7.2017
Informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě
Informace o plánovaných dovolených pracovníků RS ČUS v Opavě v následujícím období v měsíci červenci 2017 -  sekretář L. Kreisel plánuje čerpat dovolenou ve dnech 10.-14.7.2017, účetní P. Štalzerová ve dnech 7.-14.7.2017,  účetní Š. Kohutová ve dnech 17.7.-28.7.2017 a ekonomka Š. Gerecká ve dnech 24.7.-4.8.2017. Před návštěvou pracoviště doporučujeme, abyste se telefonicky informovali, zda pracovník, kterého chcete navštívit, je přítomen. 

2.7.2017
Vyhlášení Státní podpory sportu 2017/2018 – investiční prostředky
MŠMT vyhlásilo Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Veškeré informace naleznete zde.

1.7.2017
Prohlášení Hejtmanů za hnutí ANO: "Profinancujeme český sport místo paralyzovaného MŠMT ČR."
Česká unie sportu oceňuje pomoc hejtmanů za hnutí ANO a současně vyzývá vedení krajů k vyšší finanční podpoře sportu
Bližší informace naleznete zde.

30.6.2017
Poskytnutí výpomoci bezúročnou půjčkou z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Vzhledem k současnému stavu, kdy nedochází k financování SK-TJ z prostředků MŠMT, hrozí mnoha sportovním organizacím zánik nebo omezení provozu vč. omezení sportování dětí a mládeže. Proto vedení MS kraje a konkrétně hejtman MS kraje pan prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. rozhodl o poskytnutí bezúročné půjčky tzv. překlenovacího úvěru ve výši do 200,0 tis. Kč z rozpočtu MS kraje těm sportovním klubům a sportovním oddílům, které si případně požádají o tento úvěr na činnost svých sportovních oddílů v našem kraji. Bližší podrobnější informace obdrží SK-TJ e-mail poštou. Žádost o poskytnutí překlenovacího úvěru je potřeba podat do úterý 4.7.2016 do 15.00 hodin.

30.6.2017
Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech - III. část 
MŠMT obdrželo celkem 4330 žádostí, byla zveřejněna III. část schválených žádostí - seznam SK-TJ z RS ČUS v Opavě, které obdržely dotaci naleznete zde. Z 4330 žádostí je zatím zpracováno 3330 žádostí.

29.6.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 06/2017 - znění naleznete zde.

27.6.2017
Informace k Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

Pracovníci MŠMT stále ještě provádějí zbývající kontrolu vyúčtování dotací za rok 2016 a provádějí zbývající kontroly podaných žádostí pro rok 2017. První část SK-TJ v minulých dnech obdrželo "Rozhodnutí" o přidělení dotace s podmínkami pro vyúčtování s uvedením, že finanční prostředky obdrží do 30 dnů od vydání rozhodnutí.  

25.6.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2017.07.10.-14. - SK BB Opava - Badmintonový camp
2017.07.22. - TJ Jiskra Janci - Janecký GLOBUS - mala kopaná - plakát
2017.07.22. - TJ Jiskra Janci - Janecký GLOBUS - mala kopaná - pozvánka
2017.07.22. - TJ Jiskra Janci - Janecký GLOBUS - mala kopaná - propozice 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

24.6.2017
Přehled programového financování sportu z MŠMT
Informace k financování sportu neinvestičních programů MŠMT (dotace na činnost a provoz) naleznete zde.

24.6.2017
ČUS na tiskové konferenci vysvětlila, jaké jsou skutečné příčiny a dopady krize ve sportu
Informace naleznete zde.

24.6.2017
Kauza dotací do sportu
Česká televize - Události, komentáře dne 20. 6. 2017 - Marek Hájek, místopředseda ČUS – záznam z vysílání naleznete zde.

20.6.2017  
Investiční dotace MŠMT na další období 2018 - 2023
V souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sportu“) zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dokumentaci Podprogramu 133D 531 - Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Bližší informace naleznete zde.

18.6.2017  
Opakované upozornění na povinnost zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví

VV RS ČUS v Opavě u sdružených SK-TJ provedlo kontrolu splnění podmínky povinnosti zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví ve Spolkovém rejstříku ve Sbírce listin a ty SK-TJ, které povinnost nesplnily upozorní.   SK-TJ si mohou samostatně provést kontrolu - přístup na https://iscus.cz/admin - zde se otevře Rejstřík a příslušné se nalezne ve Sbírce listin. Veškeré vzorové materiály jsou uvedeny v příloze s tím, že příloha závěrky se v jednotlivých letech liší. Závěrku doporučujeme zveřejňovat ihned po jejím zpracování. Zveřejnění závěrky může být v některých případech podmínkou pro poskytnutí dotace. Bližší informace naleznete zde.

17.6.2017 
Informace o průběžném stavu úhrady členských příspěvků SK-TJ pro rok 2017 naleznete zde. Úhradu členského příspěvku za rok 2017 je nutno provést do 30.6.2017.

16.6.2017
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017
Rada MS kraje schválila na svém zasedání dne 12.6.2017 další dotační program v oblasti sportu pro rok 2016. „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017". Podmínky a žádost k novému dotačnímu programu včetně příloh naleznete zde.

15.6.2017
Pokyny k vyúčtování dotačního programu „Podpora sportu v MSK pro rok 2017“
SK-TJ, které obdržely dotaci dotačního programu „Podpora sportu v MSK pro rok 2017“ postup včetně tiskopisů pro závěrečné vyúčtování naleznou zde.

14.6.2017  
Evropský týden sportu
Evropský týden sportu se uskuteční ve dnech 23. - 30.9.2017. Pořadatelé sportovních akcí, které budou uspořádány v tomto týdnu, mají možnost získat finanční či materiálovou podporu na tuto akci. Bližší informace naleznete zde.

13.6.2017  
Vedení účetnictví pro SK-TJ
VV RS ČUS v Opavě v rámci volné kapacity nabízí SK-TJ vedení kompletních účetních služeb včetně zpracování podkladů k daňovému přiznání a zveřejněné závěrky hospodaření ve spolkovém rejstříku. Bližší informace Vám poskytne sekretář L. Kreisel - mobil 604 360 980.

12.6.2017  
Zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem SK-TJ, kterým vede účetnictví, že v rámci poskytovaných služeb – vedení � Česká unie sportu v Opavě - Česká unie sportu v Opavě

11.6.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.06.16.-18. - JK Opava - Kateřinky - Národní skokový pohár PONY
2017.06.24. - TJ Dubina Větřkovice - Sliváky cup - malá kopaná
2017.06.24. - TJ Opava - Opavský lukostřelecký závod - III.kolo
Akce v dalších dnech naleznete zde.

10.6.2017 
Úhrada členských příspěvků SK-TJ za rok 2017
Těm SK-TJ, které doposud neprovedly úhradu členského příspěvku za rok 2017 bude zaslán pokyn k provedení úhrady - číslo účtu, na který se platba provádí a variabilní symbol. Úhradu lze rovněž provést přímo v pokladně RS ČUS v Opavě.

7.6.2017 
Usnesení z 30. valné hromady RS ČUS v Opavě, která se konala dne 7.6.2017 naleznete zde.

7.6.2017
Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech - II. část 
MŠMT obdrželo celkem 4330 žádostí, byla zveřejněna II. část schválených žádostí (celkem 1356 žádostí) - seznam SK-TJ z RS ČUS v Opavě, které obdržely dotaci naleznete zde.

do 7.6.2017
30. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční ve středu dne 7. června 2017 od 16.00 hodin v sále v 1. poschodí Kulturního domu Na Rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a materiály k jednání naleznete zde .

6.6.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 05/2017 - znění naleznete zde.

6.6.2017
Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech - I. část 
MŠMT obdrželo celkem 4330 žádostí, byla zveřejněna I. část schválených žádostí (celkem 1172 žádostí) - seznam SK-TJ z RS ČUS v Opavě, které obdržely dotaci naleznete zde.

5.6.2017 
Informace o stavu úhrady členských příspěvků SK-TJ pro rok 2017 k 31.5.2017 naleznete  zde.  Úhradu členského příspěvku za rok 2017 je nutno provést do 30.6.2017.

25.5.2017
Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech - provádění kontrol žádostí  
Pracovníci MŠMT provádějí stále kontrolu podaných žádostí SJ-TJ o poskytnutí dotace Programu VIII. To, že podaná žádost SK-TJ již byla zkontrolována a splňuje podmínky lze ověřit na webu  https://is-sport.msmt.cz/ , kde po přihlášení a vstupu do bloku Projektu je uveden text Formálně zkontrolovaný - vyhovuje metodice MŠMT. K nahlédnutí je zde uveden i protokol o provedené kontrole.

24.5.2017 
Valná hromada Moravskoslezské krajské organizace České unie sportu   
24.5.2017 na valné hromadě MS KO ČUS v Ostravě byl členem Krajské rady MS KO ČUS zvolen Ing. Petr Kašný a členem Revizní komise MS KO ČUS Ladislav Kreisel, kterého následně členové revizní komise zvolili předsedou Revizní komise MS KO ČUS.   

23.5.2017 
Čerpání dovolené
Sekretář RS ČUS v Opavě Ladislav Kreisel ve dnech 27.5. - 3.6.2017 bude čerpat dovolenou.

18.5.2017
Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech - doplnění materiálů v žádostech
Pokud SK-TJ v době, kdy podával žádost o dotaci na MŠMT a neměl ještě z krajského soudu potvrzeny nové stanovy a výpis ze spolkového rejstříku se z.s., je potřeba urychleně doplnit do podávaných materiálů na stránkách Informačního systému MŠMT správné doklady tj. nový výpis ze spolkového rejstříku, nové stanovy a nové potvrzení o vedení účtu u peněžního ústavu – vše se z.s. Web: https://is-sport.msmt.cz/ - vše je potřeba vložit do - Údajů o organizaci – Dokumenty organizace.

16.5.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.05.24. - Orientační běh Opava - Opavské kufrování
2017.05.27. - TJ Opava - Opavsky lukostřelecký závod - II.kolo
2017.05.28. - TJ S. Hněvošice - Barevny běh
2017.05.28. - TJ S. Hněvošice - Hněvošická desítka
2017.05.30. - OFS Opava - Grassroots Day - fotbalový turnaj
2017.06.03. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj U19
2017.06.03. - TJ Opava - HEAD BIKE MARATON- Slezska Harta - závod MTB
Akce v dalších dnech naleznete zde.

15.5.2017
Manuál řízení sportovního klubu 
Metodický materiál Manuál řízení sportovního klubu ke stažení naleznete zde. Zájemci o tento materiál v tištěné podobě si jej mohou vyzvednout na RS ČUS v Opavě.

14.5.2017
Valná hromada České unie sportu
Dne 13.5.2017 se v Nymburku uskutečnila 34. valná hromada ČUS. Delegátem RS ČUS v Opavě byl Ing. M. Hájek. K aktuální situaci financování sportovního prostředí VH přijala následující usnesení:
Delegáti 34. valné hromady České unie sportu, jako zástupci největší sportovní organizace v České republice,
1. vyzývají vládu ČR, aby neprodleně zajistila financování sportovního prostředí v celé jeho struktuře, a to včetně fotbalu, protože v opačném případě hrozí kolaps českého sportu;
2. důrazně upozorňují vládu ČR, že při financování sportu v roce 2017 byly a jsou zásadním způsobem porušovány Zásady vlády pro financování neziskového sektoru, podle kterých již měla být k 31. 3. 2017 vyplacena nejméně jedna polovina všech neinvestičních dotací. Současně žádají vládu ČR, aby zajistila okamžité personální posílení úseku sportu MŠMT tak, aby byla obnovena jeho plná funkčnost;
3. vyzývají vládu ČR, aby neprodleně vypracovala takový systém podpory a rozvoje sportu, který umožní realizovat státní péči o sport v souladu se směrnými dokumenty Evropské unie a v souladu s již schválenými koncepcemi podpory a rozvoje sportu v ČR.

12.5.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.05.12.-14 - Happy sport Opava - Cool cup - beachvolejbal plakát
2017.05.12.-14 - Happy sport Opava - Cool cup - beachvolejbal pozvánka
2017.05.13. - TJ T. Štítina - Mem. A. Kubince - volejbalový turnaj mix 
2017.05.30. - OFS Opava - Grassroots Day - fotbalový turnaj
2017.06.03. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj U19
2017.06.03. - TJ Opava - HEAD BIKE MARATON- Slezska Harta - závod MTB
Akce v dalších dnech naleznete zde.

7.5.2017
Stanovisko České unie sportu
V souvislosti s probíhajícím policejním vyšetřováním financování sportovního prostředí podali představitelé České unie sportu, po kterých to bylo požadováno, vysvětlení, poskytli součinnost a spolupracovali při shromažďování potřebných materiálů podle požadavků orgánů činných v trestním řízení.
Česká unie sportu, jako největší sportovní spolek v ČR – na základě usnesení svých orgánů i výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – bude i nadále pokračovat ve spolupráci na efektivním a transparentním systému financování sportovního prostředí. Při těchto jednáních plní úlohu partnera pro státní správu, tedy MŠMT.
„V rámci toho předkládá a připomínkuje potřebné koncepční materiály, týkající se rozvoje a financování sportu, podobně jako například odborové svazy v případě Ministerstva práce a sociálních věcí nebo Ministerstva financí. ČUS je povinna zastupovat zájmy 1,25 milionu svých členů a prosazovat jejich potřeby a zájmy. Národní svazy musí mít možnost vyjádřit priority k umístění investičních a neinvestičních prostředků,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.
Dlouhodobým zájmem ČUS je vznik ministerstva sportu s dostatečným počtem kvalifikovaných odborníků zejména v oblasti práva a ekonomiky sportu. ČUS je přesvědčena, že v takovém případě by obdobné situace nenastávaly.

6.5.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 04/2017 - znění naleznete zde.

5.5.2017 
Informace o stavu úhrady členských příspěvků SK-TJ pro rok 2017 k 30.4.2017 naleznete zde. Úhradu členského příspěvku za rok 2017 je nutno provést do 30.6.2017.

4.5.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.05.06. - Happy sport Opava - Český pohár juniorek v beachvolejbale
2017.05.07. - Happy sport Opava - Český pohár junioru v beachvolejbale
2017.05.09. - SFC Opava - TOP4FOOTBALL TOUR 2017 - sportovní odpoledne
2017.05.12.-14 - Happy sport Opava - Cool cup - beachvolejbal plakát
2017.05.12.-14 - Happy sport Opava - Cool cup - beachvolejbal pozvánka
2017.05.13. - TJ T. Štítina - Mem. A. Kubince - volejbalový turnaj mix 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

3.5.2017
Pozvánka na 30. valnou hromadu RS ČUS v Opavě
30. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční ve středu 7. června 2017 od 16.00 hodin v sále Kulturního domu Na rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a materiály naleznete zde.

28.4.2017
Přijetí nové účetní RS ČUS v Opavě do pracovního poměru
Ke dni 1.5.2017 bude přijata nová účetní RS ČUS V Opavě paní Pavla Štalzerová. Přijetí nové pracovnice umožnilo dále rozšířit počet SK-TJ, kterým je možno vést účetní služby. Zájemci o vedení účetních služeb se mohou telefonicky kontaktovat sekretáře L. Kreisla.

28.4.2017
Úprava úředních hodin servisního centra sportu RS ČUS v Opavě
V rámci rozšíření servisních služeb pro SK-TJ došlo k úpravě úředních hodin pracovníků servisního pracoviště a to tak, že každý z pracovníků pracoviště je jeden den v týdnu přítomen do 17.00 hodin, což bude vést k lepším podmínkám především při vedení účetních služeb pro SK-TJ. Rozpis nových úředních hodin naleznete zde.

27.4.2017
Uzavření pracoviště RS ČUS v Opavě z důvodu přerušení dodávky elektřiny dne 3.5.2017
Z důvodu přerušení dodávky elektřiny v době od 7.30 do 16.00 hodin dojde ve středu dne 3.5.2017 k uzavření pracoviště RS ČUS v Opavě.

26.4.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.05.01. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry
2017.05.01. - TJ Opava - Orientační závod zdravotně postižených
2017.05.01. - TJ Opava - Opavský lukostřelecký závod - I.kolo
2017.05.09. - SFC Opava - TOP4FOOTBALL TOUR 2017 - sportovní odpoledne
2017.05.13. - TJ T. Štítina - Mem. A. Kubince - volejbalový turnaj mix 
2017.05.27. - TJ Opava - Opavský lukostřelecký závod - II.kolo
2017.05.28. - TJ S. Hněvošice - Barevný běh
2017.05.28. - TJ S. Hněvošice - Hněvošická desítka
2017.05.28. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

24.4.2017
30. valná hromada RS ČUS v Opavě
V souladu se stanovami svolává Výkonný výbor RS ČUS v Opavě 30. valnou hromadu Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. na středu 7. června 2017 od 16.00 hodin do sálu Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě. Pozvánku s návrhem programu obdrží sdružené subjekty 30 dnů před jednáním. 

18.4.2016
Podpisy smluv k dotaci na program Sport 2017 ze Statutárního města Opava
Sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území SMO, že smlouvy k přidělené dotaci na činnost SK-TJ ze Statutárního města Opavy pro SK-TJ, jsou připraveny k podpisu na RS ČUS v Opavě. Smlouvu bude podepisovat statutární zástupce SK-TJ - předseda, k podpisu bude potřeba připojit razítko SK-TJ. Následně po podepsání smlouvy budou SK-TJ zaslány finanční prostředky na účet. Seznam SK-TJ a výše přidělených dotací naleznete zde.

17.4.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.04.21.-23. - ZRAPOS Opava - Velikonoční turnaj - kuželky zrakově postižených 
2017.04.22. - TJ Opava - Běháme s TQM - městský běh
2017.04.23. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj mládeže
2017.05.01. - TJ Opava - Orientační závod zdravotně postižených
2017.05.09. - SFC Opava - TOP4FOOTBALL TOUR 2017 - sportovní odpoledne
2017.05.13. - TJ T. Štítina - Mem. A. Kubince - volejbalový turnaj mix
2017.05.28. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2017.07.10.-14. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

14.4.2017
Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech - doplnění materiálů v žádostech
Pokud došlo u SK-TJ k jakékoli změně údajů oproti stavu, kdy SK-TJ podával žádost o dotaci na MŠMT - změny - stanov (z.s.), statutárního orgánu, sídla, účtu u peněžního ústavu (u účtu je potřeba podat potvrzení o vedení se správným názvem – z.s.) - apod., je potřeba urychleně doplnit do podávaných materiálů na stránkách Informačního systému MŠMT správné doklady - https://is-sport.msmt.cz/ .

13.4.2017
Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech
V současné době stále probíhá na Odboru sportu MŠMT formální kontrola podaných žádostí pro rok 2017 (4.328 žádostí) a vyúčtování dotace za rok 2016 (3.188 vyúčtování). Žádosti a vyúčtování obsahují velké množství formálních chyb, které pracovníci s žadateli přímo řeší tak, aby byly splněny všechny formální požadavky.
Vzhledem k velkému množství žádostí lze předpokládat, že Odbor sportu MŠMT zveřejní finální schválené výsledky během května 2017. Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách MŠMT a v elektronické aplikaci IS SPORT.
Stav žádosti může žadatel sledovat v IS SPORT. Pokud byla žádost v IS SPORT řádně podána, tak je stav „Podaný“, v momentě kdy žádost zkontrolujeme, tak bude stav „Formálně zkontrolovaný – vyhovuje metodice MŠMT“ nebo naopak „Zamítnutý pro formální nedostatky“. Odbor sportu MŠMT je připraven postupně (předpoklad od konce dubna 2017) uvolňovat finanční prostředky žadatelům, jejichž žádost prošla v pořádku formální kontrolou a byla schválena poradní expertní komisí. U příjemců dotace pro rok 2016 je navíc vyžadováno řádné vyúčtování dotace za rok 2016. Odbor sportu MŠMT bude mít snahu většinu žadatelů uspokojit do konce května 2017.

13.4.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.04.21.-23. - ZRAPOS Opava - Velikonoční turnaj - kuželky zrakově postižených 
2017.05.01. - TJ Opava - Orientační závod zdravotně postižených
2017.05.13. - TJ T. Štítina - Mem. A. Kubince - volejbalový turnaj mix
2017.07.10.-14. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

12.4.2017
Oznamování změny názvu SK-TJ po registraci ve spolkovém rejstříku – z.s. - sportovnímu svazu
Všechny SK/TJ – z.s. musí nahlásit svým národním sportovním svazům provedenou změnu – formou písemné žádosti o změnu názvu a dalších údajů (adresy sídla), kterou podepíše dle platných stanov statutární orgán SK-TJ (předseda SK-TJ ) a jako příloha se připojí výpis z registru spolku, který naleznete na http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx , kde z nabídky vyberete „Úplný výpis“ a následně „ Stáhnout PDF verzi výpisu“, který vytisknete a přiložíte jako přílohu k žádosti.

11.4.2017
Změny členů orgánů SK-TJ
Při plánovaných změnách členů orgánů SK-TJ (předseda, výkonný výbor, kontrolní komise), kteří jsou zapsáni ve spolkovém rejstříku, doporučujeme SK-TJ před valnou hromadou přípravu valné hromady a zápis z jednání valné hromady konzultovat se sekretářem RS ČUS L. Kreislem. Po provedených změnách je potřeba provést změny ve spolkovém rejstříku – při tomto všem bude SK-TJ opět plně L. Kreisel nápomocen.

10.4.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 03/2017 - znění naleznete zde.

2.4.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.04.05. - SSKSG Opava - Volejbalový turnaj dívek
2017.07.04.-13. - SK BB Opava - Badmintonové soustředění dětí
2017.07.10.-14. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

25.3.2017 
Finančních výkazy za rok 2016
Připomínáme všem SK-TJ, že finančních výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2017.

25.3.2017
Změny v programu Informačnímu systému ČUS 
Došlo k dalším úpravám Informačního systému ČUS - bližší zde.

25.3.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.03.27. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mladší žáci
2017.04.02. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - mix a debl
2017.04.05. - SSKSG Opava - Volejbalový turnaj dívek
2017.07.10.-14. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

17.3.2017 
Finančních výkazy za rok 2016
Finančních výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2017.
Informace – k novému Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html  ,
kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf. 
Data se zadávají stejným systémem jako za předchozí dva roky - 2014 a 2015.
Zadat data lze jednak přímo z přístupu SK/TJ, popř. SK/TJ může pro svého hospodáře, ekonoma či účetního zřídit pouze přístup pro Finanční výkazy.

16.3.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.03.19. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2017.03.20. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mini žáci
2017.03.23. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj školních družin
2017.03.27. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mladší žáci
Akce v dalších dnech naleznete zde.

13.3.2017
Anketa Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava za rok 2016
Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava za rok 2016 se uskutečnilo dne 11.3.2017 ve Slezském divadle v Opavě. Výsledky ankety a foto z ankety naleznete zde.  

4.3.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 02/2017 - znění naleznete zde.

3.3.2017 
Valné hromady Tělovýchovné jednoty Slavia Malé Hoštice se zúčastnil sekretář VV RS ČUS v Opavě L. Kreisel.

26.2.2017
Vyhlášení soutěže v rekreačním fotbale
SK RF Opava a OSRS Opava vyhlašují 57. ročník soutěže v rekreačním fotbale INTERLIGA OPAVSKO. Aktiv zájemců se uskuteční dne 15.3.2017 od 15.00 hod. na RS ČUS v Opavě. Bližší informace včetně přihlášky naleznete zde.

26.2.2017
Školení fotbalový trenérů licence C
Okresní fotbalový svaz pořádá ve dnech 10.-12.3.2017 školení fotbalových trenérů licence C. Bližší informace naleznete zde.

26.2.2017
Dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy na program SPORT 2017
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 21. zasedání dne 20.2.2017 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2017 pro SK-TJ mající sídlo na území SMO. Vyhodnocení jednotlivých dotačních programů za rok 2017 včetně přidělení dotací je uvedeno zde.

26.2.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.03.04. - Běžecký klub Ludgeřovice - Ludgeřovická 15
2017.03.04. - TJ T. Štítina - Volejbalový turnaj mixů
2017.03.05. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry a mix
2017.03.06. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mladší žáci
2017.03.10.-12. - OFS Opava - Školení fotbalových trenérů licence C
2017.03.15. - SK RF Opava - Pozvánka na aktiv a přihláška do soutěže
2017.03.19. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2017.03.20. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mini žáci
2017.03.23. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj školních družin
2017.03.27. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mladší žáci
Akce v dalších dnech naleznete zde.

24.2.2017 
Valné hromady Tělovýchovné jednoty Sokol Stěbořice se zúčastnil sekretář VV RS ČUS v Opavě L. Kreisel.

17.2.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.02.20. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mini žáci
2017.02.23. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj školních družin
2017.03.04. - Běžecký klub Ludgeřovice - Ludgeřovická 15
2017.03.05. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry a mix
2017.03.06. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mladší žáci
2017.03.15. - SK RF Opava - Pozvánka na aktiv a přihláška do soutěže 
2017.03.20. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mini žáci
2017.03.23. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj školních družin
2017.03.27. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mladší žáci
Akce v dalších dnech naleznete zde.

17.2.2017
Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2016
Nominace pro slavnostní vyhlášení ve Slezském divadle v Opavě dne 11.3.2017. 
Nominovaní jednotlivci dospělí v abecedním pořadí na 1. – 10. místo
Brožová Tereza -  kanoistika – Kánoe klub Opava 
Horová Klára –  kanoistika - Kánoe klub Opava
Hruška Jiří - jezdectví – parkurové skákání – JK Opava – Kateřinky 
Humplíková Vladislava - parkurové skákání – JK Opava – Kateřinky
Kuklová Pavla - atletika - TJ Slezan Opava
Kunc Lukáš - atletika – TcJ Sokol Opava 
Petreček Tomáš - Outdoor eXtreme Adventure Sport – SK OpavaNet 
Pravdová Kristýna - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava
Šiřina Jakub - basketbal – BK Opava
Žídek Jan - fotbal - Slezský fotbalový club Opava 

Nominovaní jednotlivci junioři v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Havránková Eva - šerm - TJ Slezan Opava
Janetzký Jakub - fotbal - Slezský fotbalový club Opava 
Kašpar Albert - Mrůzek Vojtěch - kanoistika – Kánoe klub Opava 
Mrázek Jan - kanoistika – Kánoe klub Opava 
Zeman Jiří - atletika – TcJ Sokol Opava

Nominovaná družstva v abecedním pořadí na 1. – 5. místo 
Basketbal - muži – BK Opava
Extrémní sporty - muži – štafety - SK OpavaNet 
Fotbal - muži – Slezský fotbalový club Opava 
Polní kuše - muži – TJ Opava
Volejbal - kadeti – Happy Sport Opava

Podrobné informace o jednotlivých kandidátech naleznete zde.

3.2.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 01/2017 - znění naleznete zde.

29.12.2016
Statistika členské základny za rok 2016 - vložení do IS ČUS do 31.12.2016
Statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2016 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2016. Do tohoto termínu je potřeba provést doplnění popř. vyřazení členů v Informačním systému ČUS. Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací jak z MŠMT tak i dalších programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnily do Informačního systému ČUS veškeré nové členy. Další informace naleznete zde.

23.12.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 10/2016 - znění naleznete zde.

22.12.2016 
Výkonný výbor Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě přeje všem svým členům radostné prožití svátků vánočních a v novém roce vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho sportovních úspěchů.

22.12.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.12.26. - TJ S. Litultovice - Litultovická vánočka - přespolní běh
2016.12.27. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2016.12.27. - SK Podvihov - Zimní pochod
Akce v dalších dnech naleznete zde.

22.12.2016 
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že provoz pracoviště RS ČUS v Opavě bude v období od 23.12.2016 do 2.1.2017 omezen. Před návštěvou pracoviště doporučujeme se telefonicky (mobil 604 360 980 – Ladislav Kreisel) dotázat, zda příslušný pracovník bude na pracovišti.

15.12.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.12.18. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - Mikulášky turnaj
2016.12.26. - TJ S. Litultovice - Litultovická vánočka - přespolní běh
2016.12.27. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

13.12.2016
Statistika členské základny za rok 2016
Statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2016 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2016. SK-TJ pouze opraví údaje v Informačním systému ČUS – provedou výmaz členů, kteří ukončili činnost a doplní nové členy a provedou úpravy u charakteristik, tj. aktivní sportovec - soutěže, aktivní sportovec (zde všichni ostatní sportující - vykonávající pohybové aktivity - tedy např. i trenéři i funkcionáři apod. pokud vykonávají pohybové aktivity apod.) a pak ostatní - nevykonávající žádné pohybové aktivity.  Dále je potřeba zkontrolovat, zda SK-TJ má zavedeny v seznamu všechny trenéry a rozhodčí. Výstupy statistiky pak budou automaticky zpracovány k uvedenému datu 31.12.2015. Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací jak z MŠMT tak i dalších programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnily do nového Informačního systému ČUS veškeré nové členy. Další informace naleznete zde.

13.12.2016 
Anketa nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů
VV RS ČUS v Opavě se obrací na sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, sportovní svazy a sportovní odvětví okresu Opava s požadavkem na předložení návrhů k vyhodnocení v Anketě nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů okresu Opava v roce 2016. Bližší informace naleznete zde, kde je rovněž uveden tiskopis návrhu. Návrhy je možno zasílat do 31.12.2016.

7.12.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 9/2016 - znění naleznete zde.

14.11.2016
Výroční zpráva
Vzor Výroční zprávy, která má být přílohou při podávání žádostí a to nejenom u MŠMT naleznete zde.  

2.11.2016
Žádosti Programu IV - Údržba a provoz sportovních zařízení pro rok 2017 
SK/TJ sdružené v ČUS budou žádosti Programu IV - Údržba a provoz sportovních zařízení, podávat stejnou cestou jako v minulém roce, tzn. prostřednictvím ČUS, popřípadě sportovních svazů. Není tedy potřeba, aby si SK/TJ vyplňovaly svoji žádost pro Program IV přes elektronický systém MŠMT IS-SPORT. V současné době zpracovává odbor vnitřní ekonomiky metodické materiály akceptující vyhlášený program IV a v nejbližších dnech bude rozeslán na OS ČUS a informace budou obratem poskytnuty všem sdruženým SK/TJ .

2.11.2016
Neinvestiční dotace MŠMT na období 2017 - 2019
MŠMT zveřejnilo na svých stránkách neinvestiční dotace na období 2017 - 2019. Odkaz: http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019 . MŠMT žádá všechny žadatele o shovívavost s elektronickým systémem IS-SPORT (elektronické řešení dotačních programů). MŠMT doporučuje podávat žádosti od 7. 11. a dál s tím, že v tomto týdnu se budou ladit záležitosti, které nešly otestovat ve zkušebním provozu. MŠMT dále žádá o spolupráci při shromažďování nedokonalostí v IS- SPORT u okresních sdružení ČUS, od kterých si cestou přes ČUS tyto nedokonalosti přebere.

2.11.2016
Přihlášky do programu Sportuj s námi 2017
Česká unie sportu i v roce 2017 podpoří v rámci programu Sportuj s námi pořádání veřejně přístupných sportovních akcí. Přihlášky je možno podávat od 1.11. do 23.11.2016. Další informace k programu Sportuj s námi naleznete zde.
Přihlášky se pak podávají elektronicky na přihlašovacím formuláři - přímý odkaz na přihlášku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAHs7II2K1DonS0DWi8LY-RgvL7ZNAp1MQcWxAvWwT55hfwQ/viewform

2.11.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 8/2016 - znění naleznete zde.

26.10.2016
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová navštívila celostátní poradu zástupců krajských a okresních sdružení ČUS. Bližší informace naleznete zde.

23.10.2016
Další informace k dodacím z MŠMT Vám poskytneme po poradě regionů České unie sportu v Praze, která se uskuteční v úterý 25.10.2016 a které se zúčastní Ing. M. Hájek a L. Kreisel.

23.10.2016
MŠMT na svých stránkách uveřejnilo výzvu na podávání žádostí na Investiční program 133510 na rok 2017 - http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2017-program-133510

22.10.2016
Veškeré informace k dotacím ze Statutárního města Opavy pro SK/TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy  naleznete vedle webových stránek Statutárního města Opavy rovněž zde, jsou zde rovněž uvedeny pokyny postupu pro sdružené SK TJ v RS ČUS v Opavě. Zpracování žádostí bude probíhat obdobně jako v loňském roce, zpracovatel L. Kreisel vyzývá všechny SK-TJ, aby se telefonicky objednaly ke zpracování. Termín pro odevzdávání žádostí je stanoven ve dnech 21.-30.11.2016.

22.10.2016
Rada kraje na své schůzi dne 18.10.2016  schválila podmínky dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017.  Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Termín podání žádosti o dotaci je od 21. 11. 2016 do 25. 11. 2016, žádosti podané mimo tento termín nebudou přijaty. Bližší informace naleznete zde.

18.10.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.10.26. - SK BB Opava - Dětské badmintonové prázdninové soustředění
2016.11.12. - Běžecký klub Ludgeřovice - Ludgeřovická krosová 10
Akce v dalších dnech naleznete zde.

22.9.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 7/2016 - znění naleznete zde.

19.9.2016
Informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě
Informace o plánovaných dovolených pracovníků RS ČUS v Opavě v následujícím období -  sekretář L. Kreisel plánuje čerpat dovolenou ve dnech 22.-30.9.2016 a ekonomka Š. Gerecká ve dnech 29.9.-4.10.2016. Před návštěvou pracoviště doporučujeme, abyste se telefonicky informovali, zda pracovník, kterého chcete navštívit, je v danou dobu vaší plánované návštěvy přítomen. 

18.9.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.09.24. - TJ Spartak Budišov n/B. - Oslavy 70 let založení
2016.09.28. - RB Opava - Turnaj v mariáši
2016.09.30. - 02.10. - JK Opava - Kateřinky - FORD CUP 2016 - jezdecké závody
2016.10.02. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhra a mix
2016.10.16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

16.9.2016
Změna názvu - z.s. - těch SK-TJ, které mají zřízený účet u ČSOB a.s. - Poštovní spořitelny - ERA
Ve spolupráci s ČSOB a.s. sekretář L. Kreisel bude od 19.9.2016 nápomocen při zajišťování změny názvu SK-TJ se z.s. u bankovních účtů ČSOB a.s. K provedení změny je potřeba návštěva předsedy SK-TJ (musí mít sebou občanský průkaz) na RS ČUS v Opavě a to po předchozím telefonickém ohlášení. 

15.9.2016
Změna názvu - z.s. - smlouvy o pronájmů sportovišť
SK-TJ, které mají s městy - obcemi uzavřenou smlouvu o pronájmu sportovišť, musí po novele stanov - změně názvu - z.s. - musí s městy - obcemi urychleně uzavřít dodatek smlouvy o pronájmu sportovišť. Při podávání žádosti o dotaci na údržbu a provoz sportovních zařízení pro rok 2017 v případě, že SK-TJ má již provedenou změnu - z.s. - je třeba podávat v příloze již upravenou smlouvu nebo dodatek s názvem SK-TJ se z.s. Vzorový dodatek smlouvy naleznete v příloze zde.

15.9.2016
Zveřejnění účetní závěrky
Novela zákona o účetnictví ukládá účetním jednotkám – spolkům (všem SK-TJ) povinnost zveřejnění účetní závěrky. Povinnost zveřejnění splní SK-TJ uložením účetní závěrky do sbírky listin u příslušného krajského soudu. Veškeré informace naleznete zde. RS ČUS v Opavě všem SK-TJ, kterým vede účetnictví, tento úkol za rok 2014 a 2015 splnila. Jak jsme byli informováni, splnění této povinnosti ze zákona má být jednou z podmínek pro podávání všech žádostí o dotaci na MŠMT. Všem SK-TJ, které doposud tuto povinnost ze zákona zatím nesplnily, doporučujeme, aby tak učinily obratem.

15.9.2016
Doplňující informace k vyúčtování dotace z MŠMT Programu VIII. pro rok 2016
Další doklady pro vyúčtování dotace - Soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech - Mzdove_nakl_PVIII_2016 včetně vzoru vyplnění naleznete zde.

14.9.2016 
Členská základna v IS ČUS
Z informací, které má RS ČUS v Opavě k dispozici, se očekává, že stav členské základny k 30.9.2016 bude rozhodujícím  pro výpočet dotací pro rok 2017 a sestava členů bude tvořit přílohu žádosti.   Z tohoto důvodu opětovně vyzýváme všechny SK-TJ, aby do Informačního systému ČUS vložili všechny své členy. U dotací MŠMT na Program VIII. - podpora mládeže, kde se dotace zatím přidělovala na každého člena mládeže do 18 let, se očekává snížení limitního počtu 20 členů mládeže u SK-TJ, která bude podávat žádost.

13.9.2016 
Zveřejnění ekonomických výkazů v IS ČUS
Opětovně připomínáme všem SK-TJ, že ekonomické výkazy - rozvaha a výsledovka budou tvořit přílohu žádosti o dotaci pro rok 2017. Opětovně připomínáme, že zveřejnění ekonomického výkazu je jednou z podmínek pro přidělení dotace a tato povinnost je rovněž uvedena v usnesení valné hromady RS ČUS v Opavě. V současné době probíhá kontrola správnosti vyplnění výkazů, SK-TJ, které ve výkazech mají chybu, budou telefonicky kontaktovány.

9.9.2016
Informace k vyúčtování dotace z MŠMT Programu VIII. pro rok 2016
Informace pro vyúčtování dotace  včetně souborů k vyúčtování, které se dají vyplňovat přímo v PC naleznete zde.

8.9.2016
Změny názvů - z.s. - těch SK-TJ, které mají zřízený účet u ČSOB a.s. - Poštovní spořitelny - ERA
Sekretář L. Kreisel bude nápomocen všem SK-TJ, které mají zřízený účet u - ČSOB a.s. - Poštovní spořitelny - ERA - u změny názvů účtů SK-TJ, který je nutný při předkládání žádostí o dotace, kde je nutno předložit potvrzení o provedené změně názvu - z.s. Vyzýváme předsedy těch SK-TJ, které již mají ve spolkovém rejstříku zapsán název SK-TJ se z.s., aby kontaktovali L. Kreisla. U ostatních bank si toto SK-TJ provedou samostatně. Toto potvrzení o změně názvu pak naskenované zašlete elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tak, aby toto potvrzení z banky o změně názvu jsme obdrželi nejpozději do konce měsíce září.

7.9.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.09.11. - SK BB Opava - Badmintonovy turnaj - detsky turnaj.pdf
2016.09.17. - TJ Sokol Koberice - Fotbalovy turnaj ml. pripravky.pdf
Akce v dalších dnech naleznete zde.

21.8.2016
Informace k vyúčtování dotace z MŠMT Programu VIII. - dotace pro SK-TJ na mládež naleznete zde.

21.8.2016
Informace o stavu provádění změn stanov u SK-TJ dle NOZ na z.s.
RS ČUS v Opavě bylo nápomocno více než 100 SK-TJ, které mají již provedenou VH a dalším 50 SK-TJ, které mají připraveny podklady pro konání VH při provádění změny dle novely občanského zákoníku.  Pokyny pro SK-TJ, které doposud nemají provedené změny dle novely občanského zákoníku – na spolky – z.s. naleznete zde.

21.8.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.08.26. - SK TP Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2016.08.27. - VK Kylešovice - Kylešovická žába - volejbalový turnaj
2016.08.27.-28. - SK SIPA SPORT Opava - Visegrad cup
2016.08.26.-28. - SK BB Opava - Badmintonový camp
2016.09.03. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - dospělí
2016.09.03. - TJ S. Opava - Kateřinky - Mem. MUDr. Z Hrdličky - volejbalový turnaj
2016.09.04. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - dospělí
Akce v dalších dnech naleznete zde.

11.8.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.08.05.-21. - COV - MSK - Olympijský park Ostrava
2016.08.12.-14. - JK Opava-Kateřinky - Mem. E. Režnara - parkurové skákaní
2016.08.13. - TJ S. Chvalíkovice - Oslavy 90 let založení TJ
2016.08.26. - SK TP Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2016.08.27. - VK Kylešovice - Kylešovická žába - volejbalový turnaj
2016.08.27.-28. - SK SIPA SPORT Opava - Visegrad cup
2016.08.26.-28. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

10.8.2016
Oznámení o změně názvu SK/TJ - z.s. dle NOZ
Informace o oznamování údajů a změn názvu SK-TJ - z.s. dle NOZ naleznete zde. 

5.8.2016
Pomoc pro SK/TJ při změně dle NOZ na z.s.
Pokyny pro SK-TJ, které doposud nemají provedené změny dle novely občanského zákoníku – na spolky – z.s. naleznete zde.

4.8.2016
Příprava podkladových materiálů k žádostem o dotaci na údržbu TVZ pro rok 2017 po změně názvu SK-TJ po registraci ve spolkovém rejstříku – z.s. 
V nejbližším čase očekáváme vyhlášení programu MŠMT na údržbu a provoz sportovních zařízení pro rok 2017. Již dopředu upozorňujeme všechny žadatele, kteří splnili podmínku novely občanského zákoníku a mají provedenou novelu stanov s úpravou - se změnou názvu se z.s., že k žádostem bude potřeba přikládat přílohy - doklady - smlouvu s bankou, smlouvu s obcí – městem o pronájmu apod., kde SK/TJ bude uveden již s názvem uvedeným ve spolkovém rejstříku – tedy i se z.s. Doporučujeme všem SK/TJ, které si doposud nezajistily opravy názvu u výše uvedeného, aby tak učinily obratem.  U změny názvu SK/TJ u ČSOB a.s. – Poštovní spořitelny – ERA při změně názvu bude pomoc zajišťovat sekretář L. Kreisel, podklady ke změnám se budou zpracovávat na RS ČUS v Opavě, termín zahájení zpracování žádostí bude SK/TJ oznámen.

3.8.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.08.05.-21. - COV - MSK - Olympijský park Ostrava
2016.08.13. - TJ S. Chvalíkovice - Oslavy 90 let založení TJ
2016.08.26. - SK TP Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2016.08.26.-28. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

21.7.2016
Informace pro SK/TJ, kterým je vedeno účetnictví
Vyzýváme všechny SK-TJ, kterým je vedeno účetnictví RS ČUS v Opavě, aby nejpozději do 31.7.2016 doručili na RS ČUS v Opavě všechny doklady za první pololetí 2016 (tj. do 30.6.2016) ke zpracování příslušné zpracovatelce Vašeho účetnictví.  Ke zpracování je potřeba doručit všechny účetní doklady a výpisy z bankovních účtů.

21.7.2016
Informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě
Informace o plánovaných dovolených pracovníků RS ČUS v Opavě v následujícím období -  sekretář L. Kreisel plánuje čerpat dovolenou ve dnech 25.-29.7 a 29.-31.8.2016, ekonomka Š. Gerecká ve dnech 22.8.-26.8.2016,  účetní Š. Kohutová ve dnech 22.8.-26.8.2016. Před návštěvou pracoviště doporučujeme, abyste se telefonicky informovali, zda pracovník, kterého chcete navštívit, je přítomen. 

20.7.2016
Oznamování změny názvu SK-TJ po registraci ve spolkovém rejstříku – z.s. - sportovnímu svazu
Po provedeném zápisu do spolkového rejstříku – změna údajů SK-TJ – z.s. je potřeba mzj. i nahlásit tuto změnu příslušnému národnímu sportovnímu svazu – formou písemné žádosti o změnu názvu a dalších údajů, kterou podepíše dle platných stanov statutární orgán SK-TJ (předseda SK-TJ ) a jako příloha se připojí výpis z registru spolku, který naleznete na http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx , kde z nabídky vyberete „Úplný výpis“ a následně „ Stáhnout PDF verzi výpisu“, který vytisknete a přiložíte jako přílohu k žádosti.

20.7.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.07.22.-24. - TJ S. Kobeřice - Sportovní slavnost
2016.07.23. - TJ S. Kobeřice - Sportovní slavnost - Koncert KOFE-IN - MANDRAGE
2016.07.23. - SK BB Opava - Noční badmintonový turnaj čtyrher 
2016.07.30. - TJ J. Jančí - JANECKÝ GLOBUS - malá kopaná
2016.07.30. - FK Bolatice - Sportovní odpoledne
2016.08.26.-28. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

20.7.2016
Oceňování sportovišť
Oceňování sportovišť provádí soudní znalec Martin Vehovský (mzj. místopředseda TJ Spartak Rohov) - E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , mobil: 608 972 071. M. Vehovský již provedl oceňování celé řady sportovišť našich SK-TJ. Všem SK-TJ, které nemají oceněné své sportoviště doporučujeme, aby si ocenění objednaly u něj tak, aby znalecký posudek měly k dispozici nejpozději do 5. září 2016, aby cenu sportoviště mohly uvést při podávání žádosti o dotaci na jeho údržbu.

19.7.2016
Doplňování členské základny SK-TJ do Informačního systému ČUS
Opětovně upozorňujeme všechny SK-TJ, aby do Informačního systému ČUS průběžně doplňovali své členy, především z řad mládeže do 18 let, kdy počet členů je rozhodující pro přidělení dotace na činnost SK-TJ pro mládež Programu VIII. MŠMT.

18.7.2016
Program Sportuj s námi 2017
Vyzýváme všechny SK-TJ, aby si již připravovaly podklady k programu Sportuj s námi pro rok 2017. Vyhlášení programu se předpokládá obdobným způsobem jako v loňském roce v měsíci srpnu 2016.

17.7.2016
Doplnění údajů v Informačním systému ČUS
Všem SK-TJ, kterým byly RS ČUS v Opavě zpracovány kompletní podklady k valné hromadě k novele stanov dle NOZ se zapsáním spolku (z.s.) do spolkového rejstříku, byly zároveň do Informačního systému ČUS doplněny jména členů orgánů. Žádáme všechny tyto SK-TJ, aby u těchto členů si doplnili kontaktní údaje - e-mail adresy a čísla mobilních telefonů.

16.7.2016
Informace k vyúčtování dotace z MŠMT Programu VIII. naleznete zde.

15.7.2016
Vyplňování Finančních výkazů v Informačním systému ČUS
Upozorňujeme opětovně všechny SK-TJ, které doposud nevyplnily Finanční výkazy v Informačním systému ČUS, aby tak učinily obratem. Je potřeba nejprve vyplnit výkaz za rok 2014 a následně za rok 2015. Informace – k novému Informačnímu systému naleznete na http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html , kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf. SK-TJ, kterým je zpracováváno účetnictví RS ČUS, byly tyto výkazy vyplněny.

13.7.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 6/2016 - znění naleznete zde.

9.7.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.07.11.-15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2016.07.27. - SK BB Opava - Noční badmintonový turnaj čtyrher
2016.07.30. - TJ J. Jančí - JANECKÝ GLOBUS - malá kopaná
2016.07.30. - FK Bolatice - Sportovní odpoledne
Akce v dalších dnech naleznete zde.

23.6.2016
Smlouva o dotaci ze Statutárního města - urgence podpisu
Sdělujeme všem SK-TJ, mající sídlo na území SMO, které doposud nepodepsaly smlouvy na dotaci, že smlouvy k přidělené dotaci na činnost SK-TJ ze Statutárního města Opavy pro SK-TJ, jsou připraveny k podpisu na RS ČUS v Opavě. Smlouvu bude podepisovat statutární zástupce SK-TJ - předseda, k podpisu bude potřeba připojit razítko SK-TJ.

23.6.2016
Účetní závěrky ke zveřejnění ve Spolkovém rejstříku
SK-TJ, kterým je vedeno účetnictví a které si doposud nevyzvedly k podpisu materiály (průvodní dopisy a CD s nahranými daty účetních závěrek a jejich příloh) nechť se obratem dostaví na RS ČUS v Opavě. Výše uvedené materiály je nutno podepsat statutárním zástupcem a odeslat dle zákona Krajskému soudu v Ostravě tak, aby tam byly doručeny do 30.6.2016.

23.6.2016
Inventury nemovitého majetku
Opakovaně žádáme všechny SK-TJ, mající ve vlastnictví či dlouhodobém pronájmu sportovní zařízení,  aby zaslalo elektronicky na RS ČUS v Opavě v výpis z inventury nemovitého majetku, které vlastní či má v pronájmu a to položkově podle jednotlivých sportovišť (hřiště, šatny apod.) za každé zvlášť. Uvedené údaji zašlete elektronicky na RS ČUS v Opavě do 30.6.2016 - údaje budou sloužit k žádostem o dotaci na údržbu a provoz SK-TJ.

23.6.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.06.25. - TJ Dubina Větřkovice - SLIVAKY CUP - malá kopaná
2016.06.25. - TJ Slavia Píšť - 70 let - program oslav 
2016.07.02. - FK NOVA Vávrovice - 50 let - program oslav
2016.07.02. - FK NOVA Vávrovice - 50 let - Menšíkova 11 utkání
2016.07.02. - FK NOVA Vávrovice - 50 let - Menšíkova 11 hráči
2016.07.02. - TJ S. Hněvošice - oslavy 90 let - ABBA
2016.07.02.-03. - TJ S. Hněvošice - oslavy 90 let
2016.07.09. - TJ Vítěz Březová - Hruška cup 2016 - malá kopaná
2016.07.11.-15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2016.07.27. - SK BB Opava - Noční badmintonový turnaj čtyrher
2016.07.30. - TJ J. Jančí - JANECKÝ GLOBUS - malá kopaná
Akce v dalších dnech naleznete zde.

16.6.2016 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě
V následujících dnech dojde k omezení provozu RS ČUS v Opavě -  ekonomka Š. Gerecká bude čerpat dovolenou (do 1.7.2016), účetní Š. Kohutová je na pracovní neschopnosti, sekretář L. Kreisel může být mimo pracoviště, proto se před návštěvou telefonicky dotažte, zda pracovník, kterého chcete navštívit, je již přítomen. Čerpání dovolených pracovníků bude pak  pokračovat v měsících červenci a srpnu. 

14.6.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 5/2016 - znění naleznete zde.

14.6.2016
Osvobození spolků od soudních poplatků při zápisu do spolkového rejstříku
Na základě § 11 odstav. 1 písm. k) zákona 549/1991 Sb. o soudních poplatcích jsou veškeré zápisy do spolkového rejstříku, tedy i „prvozápisy“, od soudních poplatků osvobozeny. Změnou zákona o soudních poplatcích se osvobozují všechny spolky od povinnosti platit poplatky při zápisech či změnách ve spolkovém rejstříku.

3.6.2016
Smlouva o dotaci ze Statutárního města
Sdělujeme všem SK-TJ, mající sídlo na území SMO, které doposud nepodepsaly smlouvy na dotaci, že smlouvy k přidělené dotaci na činnost SK-TJ ze Statutárního města Opavy pro SK-TJ, jsou připraveny k podpisu na RS ČUS v Opavě. Smlouvu bude podepisovat statutární zástupce SK-TJ - předseda, k podpisu bude potřeba připojit razítko SK-TJ.

3.6.2016
Inventury nemovitého majetku
Sdělujeme všem SK-TJ, mající pronajaté sportovní zařízení od měst a obcí, aby si zajistilo dokumenty - potvrzení - popř. výpis z inventury měst a obcí na hodnotu majetku, kterou mají v užívání a to položkově podle jednotlivých sportovišť (hřiště, šatny apod.) za každé zvlášť. Uvedené údaje zašlete elektronicky na RS ČUS v Opavě do 13.6.2016 - údaje budou sloužit k žádostem o dotaci na údržbu a provoz SK-TJ.

3.6.2016
Inventury nemovitého majetku
Žádáme všechny SK-TJ, mající ve vlastnictví sportovní zařízení,  aby zaslalo elektronicky na RS ČUS v výpis z inventury nemovitého majetku, které vlastní a to položkově podle jednotlivých sportovišť (hřiště, šatny apod.) za každé zvlášť. Uvedené údaji zašlete elektronicky na RS ČUS v Opavě do 13.6.2016 - údaje budou sloužit k žádostem o dotaci na údržbu a provoz SK-TJ.

3.6.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.06.04. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2016.06.04. - TJ Opava - Slezská Harta HEAD BIKE MARATON
2016.06.04. - TJ Opava - Slezská Harta HEAD BIKE MARATON - propozice
2016.06.09.-12. - JK Opava-Kateřinky - VC Opavy - jezdecké závody
2016.06.25. - TJ Dubina Větřkovice - SLIVAKY CUP - malá kopaná
2016.07.09. - TJ Vítěz Březová - Hruška cup 2016 - malá kopaná
2016.07.11.-15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

31.5.2016
Informace o stavu úhrady členských příspěvků SK-TJ pro rok 2016 k 31.5.2016 naleznete zde.  Úhradu členského příspěvku za rok 2016 je nutno provést do 30.6.2016.

30.5.2016 
Usnesení z 29. valné hromady RS ČUS v Opavě, která se konala 30.5.2016 naleznete zde.
Na valné hromadě byli pro funkční období 2016 - 2020 zvoleni:
Předseda:
Ing. Petr Kašný - Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z.s. - sport. odvětví - fotbal

Členové výkonného výboru:
Ing. Marek Hájek - SK OpavaNet - sport. odvětví - outdoorové sporty - na ustavujícím zasedání výkonného výboru byl zvolen 1. místopředsedou
Mgr. Zdeněk Viktorin - Basketbalový klub Trefa Opava, z.s. - sport. odvětví - basketbal - na ustavujícím zasedání výkonného výboru byl zvolen 2. místopředsedou 
Alexander Chylík - Tělovýchovná jednota Opava, z.s. - sport. odvětví - volejbal 
Ing. Miroslav Záloha - Tělovýchovná jednota Sokol Štěpánkovice, z.s. - sport. odvětví - fotbal

Členové kontrolní komise:
Monika Langerová - Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. - sport. odvětví - sportovní gymnastika - na ustavujícím zasedání kontrolní komise byla zvolena předsedou
Vladimír Grussmann - SPORT - CLUB Pustá Polom, z.s. - sport. odvětví - fotbal - na ustavujícím zasedání kontrolní komise byl zvolen místopředsedou
Petr Fichna - Tělovýchovná jednota Spartak Chuchelná, z.s. - sport. odvětví - fotbal
 

29. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční v pondělí dne 30. května 2016 od 16.00 hodin v sále v 1. poschodí Kulturního domu Na Rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a materiály k jednání naleznete zde .

26.5.2016
Sdělujeme všem SK-TJ, že smlouvy k přidělené dotaci na činnost SK-TJ ze Statutárního města Opavy pro SK-TJ mající sídlo na území SMO, budou připraveny k podpisu v pondělí dne 30.5.2016. Podepisování těchto smluv proběhne před valnou hromadou RS ČUS v  Opavě v 1. poschodí Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě a to v době od 15.30 do 16.00 hod., popř. po skončení valné hromady. Smlouvu bude podepisovat statutární zástupce SK-TJ - předseda, k podpisu bude potřeba připojit razítko SK-TJ. 

19.5.2016
Předložené návrhy kandidátů do orgánů RS ČUS do 19.5.2016 do 16.00 hod. na funkce:
Předseda:
Ing. Petr Kašný - Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z.s. - sport. odvětví - fotbal 
Členové výkonného výboru:
Ing. Marek Hájek - SK OpavaNet - sport. odvětví - outdoorové sporty
Alexander Chylík - Tělovýchovná jednota Opava, z.s. - sport. odvětví - volejbal
Mgr. Zdeněk Viktorin - Basketbalový klub Trefa Opava, z.s. - sport. odvětví - basketbal 
Ing. Miroslav Záloha - Tělovýchovná jednota Sokol Štěpánkovice, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Členové kontrolní komise:
Vladimír Grussmann - SPORT - CLUB Pustá Polom, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Petr Fichna - Tělovýchovná jednota Spartak Chuchelná, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Monika Langerová - Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. - sport. odvětví - sportovní gymnastika

14.5.2016
Česká unie sportu připravila pro své členy rámcovou pojistnou smlouvu pro pojištění majetku a odpovědnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot (lze se pojistit i odděleně - pouze odpovědnost nebo pouze majetek). Smlouva je formou hromadného pojištění, která zásadně zvyšuje dostupnost i pro menší sportovní organizace. Bližší informace naleznete zde.

14.4.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 4/2016 - znění naleznete zde.

14.5.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.05.21. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček
2016.05.22. - Bc. M. Vinárek - Tréninkový kemp pro trenéry, děti a rodiče
2016.05.22. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry
2016.05.29. - TJ Sokol Hněvošice - Hněvošická desítka
2016.05.29. - TJ Sokol Hněvošice - Barevný běh Hněvošice
2016.06.04. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2016.06.04. - TJ Opava - Slezská Harta HEAD BIKE MARATON
2016.06.04. - TJ Opava - Slezská Harta HEAD BIKE MARATON - propozice
2016.06.25. - TJ Dubina Větřkovice - SLIVAKY CUP - malá kopaná
2016.07.11.-15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

5.5.2016
Zájemci o studium na Vyšší odborná škole České unie sportu, s.r.o. naleznou bližší informace zde. VOŠ vedle oboru studia sportovního managementu a studia wellness specialisty v trenérské škole školí trenéry licence B, tedy II. trenérské třídy.

3.5.2016
Návrhy kandidátů do orgánů RS ČUS v Opavě mohou SK-TJ podávat na přihlášce uvedené zde tak, aby byly doručeny do 19.5.2016 do 16 hod. na adresu RS ČUS v Opavě, Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava. Navrhované počty členů orgánů: předseda - 1, členové výkonného výboru - 4 (pátým členem VV je předseda), členové kontrolní komise - 3 - jsou shodné se stávajícím statutem valné hromady.

3.5.2016
Vzorovou přihlášku člena ke vstupu do SK-TJ včetně znění souhlasu člena se zpracováním a evidencí osobních údajů naleznete zde.

3.5.2016
Informace o stavu úhrady členských příspěvků SK-TJ pro rok 2016 k 30.4.2016 naleznete zde.  Úhradu členského příspěvku za rok 2016 je nutno provést do 30.6.2016.

28.4.2016
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 14. zasedání dne 25.4.2016 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům mající sídlo na území SMO v jednotlivých dotačních programech pro rok 2016. Výše přidělených částek a další informace naleznete zde.

26.4.2016
29. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční v pondělí 30. května 2016 od 16.00 hodin v sále Kulturního domu Na rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a materiály k jednání naleznete zde.

26.4.2016 
25.4.2016 se v budově Poslanecké sněmovny Národní sportovní konferenci, která byla určena zástupcům sportovních organizací z celé republiky. Konference se z RS ČUS v Opavě zúčastnili Ing. M. Hájek a L. Kreisel. Účastníci se seznámili se strategií v řízení sportovních organizací se zaměřením na podporu sportování dětí a mládeže, s budoucím financováním sportu a připravovanými legislativními změnami v této oblasti. Bližší informace naleznete zde.

26.4.2016 
Delegátem RS ČUS v Opavě na 31. valné hromadě České unie sportu, která se uskutečnila v Nymburku 25.dubna 2015, byl Ing. Petr Kašný. VH ČUS bilancovala, doplnila stanovy a přijala plán rozvoje na další čtyřleté období. Jednání byli přítomni premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Tiskovou zprávu z jednání naleznete zde.

26.4.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.05.07. - TJ Tatran Štítina - Mem. I. Kubince - volejbalový turnaj
2016.05.08. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček - čtyrhry
2016.05.15. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry
2016.05.21. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček
2016.05.22. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry
2016.05.29. - TJ Sokol Hněvošice - Hněvošická desítka
2016.05.29. - TJ Sokol Hněvošice - Barevný běh Hněvošice
2016.06.04. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2016.06.04. - TJ Opava - Slezská Harta HEAD BIKE MARATON
2016.06.25. - TJ Dubina Větřkovice - SLIVAKY CUP - malá kopaná
2016.07.11.-15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

14.4.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 3/2016 - znění naleznete zde.

10.4.2016
Informace o stavu úhrady členských příspěvků SK-TJ pro rok 2016 naleznete zde.  Úhradu členského příspěvku za rok 2016 je nutno provést do 30.6.2016.

10.4.2016
V souladu se stanovami svolává Výkonný výbor RS ČUS v Opavě 29. valnou hromadu Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. na pondělí 30. května 2016 od 16.00 hodin do sálu Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě. Pozvánku s návrhem programu obdrží sdružené subjekty 30 dnů před jednáním. 

10.4.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2016.04.22. - SK Perfekt Opava - O. Šípkova a D.Huf - Tour 2016
2016.05.07. - TJ Tatran Štítina - Mem. I. Kubince - volejbalový turnaj
2016.05.22. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry
2016.06.04. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2016.06.04. - TJ Opava - Slezská Harta HEAD BIKE MARATON
2016.07.11.-15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

9.4.2016
V souvislosti se zpřístupněním Informačního systému ČUS žádáme příslušné administrátory SK-TJ, aby řádně doplňovali členskou základnu, především z řad mládeže a dohlíželi, aby splňovali podmínky pro poskytnutí dotace - např. v předchozím roce platilo, že u dotace Programu VIII je podmínkou přidělení dotace minimální počet 20 členů SK-TJ do 18 let. Dále vyzýváme všechny administrátory, aby provedli kontrolu charakteristik u svých členů a to především - aktivní sportovec - soutěže (svazové soutěže), aktivní sportovec (rekreačně sportující) a ostatní (nesportující). Výstupy členské základny z Informačního systému v mnoha případech budou sloužit jako rozhodující ukazatele pro přidělování dotací. 

9.4.2016
U Informačního systému ČUS byla dne 1. 4. 2016 zpřístupněna jeho veřejná část. Přístup do systému je na adrese https://iscus.cz/  nebo přes webové stránky ČUS www.cuscz.cz v sekci "O NÁS - INFORMAČNÍ SYSTÉM. Do interní části IS ČUS se uživatelé s přístupovými údaji přihlašují nyní přes kartu „Přihlášení“.

9.4.2016
Zajištění doručování korespondence SK-TJ
V souvislosti se zřizováním nových adres sídel SK-TJ, doporučujeme všem SK-TJ, aby si zajistily řádné doručování korespondence. V případě, že sídlo mají ve svém bydlišti, aby na své poštovní schránky čitelně uvedli název SK-TJ. V případě, že mají sídlo na svém objektu TVZ, aby si instalovali přístupnou poštovní schránku, popř. si dojednali doručování korespondence na své poště.

8.4.2016
MŠMT schválilo rozdělení státního rozpočtu 2016 v oblasti sportu – neinvestičních prostředků Programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Výše částek a další informace u 102 žádostí podaných ve spolupráci s RS ČUS v Opavě naleznete zde.

25.3.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 2/2016 - znění naleznete zde.

7.3.2016
Finančních výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2016.
Informace – k novému Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html ,
kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf.
V Informačním systému je potřeba nejdříve zadat data za rok 2014 a pak následně teprve rok 2015.
Zadat data lze jednak přímo z přístupu SK/TJ, popř. SK/TJ může pro svého hospodáře, ekonoma či účetního zřídit pouze přístup pro Finanční výkazy.

7.3.2016
Veškeré informace k dotacím ze Statutárního města Opavy pro SK/TJ naleznete vedle webových stránek Statutárního města Opavy rovněž zde, jsou zde rovněž uvedeny pokyny postupu pro sdružené SK TJ v RS ČUS v Opavě, zpracovatel L. Kreisel vyzývá ty SK-TJ, které se doposud neobjednaly ke zpracování, aby tak učinily obratem a telefonicky si objednaly termín. Termín pro podávání žádostí je stanoven ve dnech 10.-17.3.2016.

7.3.2016
Slavnostní vyhlášení Ankety nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava za rok 2015 se uskutečnilo ve Slezském divadle v Opavě v sobotu 5. března 2016 Po slavnostním vyhlášení ankety akce pokračovala v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě. Bližší informace naleznete zde  a foto seriál z akce naleznete zde.

18.2.2016
Upozorňujeme všechny hospodáře SK – TJ – FK, mající fotbalový oddíl - klub, že podle Evidenčního a registračního řádu FAČR Členský příspěvek musí být zaplacen vždy do 28. února kalendářního roku, za který se platí. Vzhledem k tomu, že poslední dny měsíce února připadají na víkend, doporučujeme všem hospodářům uhradit tento příspěvek s dostatečným předstihem, aby finanční prostředky byly připsány na účet FAČR poslední pracovní den před tímto termínem, tj. 26.2. Vzhledem k tomu, že převod mezi bankami trvá i 3 dny, doporučujeme provést úhradu nejpozději do 23.2. Připomínáme, že počty členů s uhrazeným příspěvkem do 28.2. bývají rozhodující pro přidělování dotací z programů jak FAČR, tak MŠMT. Bližší informace naleznete zde.

18.2.2016
Upozorňujeme všechny hospodáře SK – TJ, že účetní výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v novém Informačním systému ČUS. Termín vyplnění se stanovuje do 31.3.2016. Podrobné pokyny obdrží SK-TJ do konce měsíce února.

18.2.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2016.02.20. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj mini žáků
2016.03.05. - TJ Tatran Štítina - Volejbalový turnaj mixu
2016.03.12. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry
2016.03.13. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj jednotlivců
Akce v dalších dnech naleznete zde.

10.2.2016
Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2016
Nominace pro slavnostní vyhlášení ve Slezském divadle v Opavě dne 5.3.2016. 
Nominovaní jednotlivci dospělí v abecedním pořadí na 1. – 10. místo
Cvek Viktor -  basketbal – BK Opava
Foltysová Sabina - Foltysová Denisa - Horová Klára –  kanoistika - Kánoe klub Opava
Hruška Jiří - jezdectví – parkurové skákání – JK Opava – Kateřinky
Kubesová Sabina - střelba z polní kuše - SKPK Opava - Suché Lazce
Petreček Tomáš - Outdoor eXtreme Adventure Sport – SK OpavaNet
Pospěch Zdeněk - fotbal – Slezský fotbalový club Opava 
Pravdová Kristýna - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava 
Schuster Marek - orientační sporty - Orientační běh Opava
Šiřina Jakub - basketbal – BK Opava
Vrchovecký Jan - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava 

Nominovaní jednotlivci junioři v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Hendrych Petr - kuželky - TJ Opava
Kašpar Albert - Mrůzek Vojtěch - kanoistika – Kánoe klub Opava 
Patyk David - střelba – SSK Ostroj Opava
Rousek Tomáš - Mrázek Jan - kanoistika – Kánoe klub Opava 
Rusek Jakub - atletika – TcJ Sokol Opava

Nominovaná družstva v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Atletika - junioři – TcJ Sokol Opava
Basketbal - muži – BK Opava
Extrémní sporty - muži – štafety - SK OpavaNet 
Fotbal - muži – Slezský fotbalový club Opava
Hokejbal - muži – Street Hockey Club Opava

Podrobné informace o anketě naleznete zde.

5.2.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 1/2016 - znění naleznete zde.

1.2.2016
Česká unie sportu volila na 32. valné hromadě vedení pro příští čtyři roky. Funkci předsedy  obhájil JUDr. Miroslav Jansta, na postech místopředsedů zůstávají i nadále jeho dosavadní kolegové – pro komoru sportovních svazů Miroslav Pelta a pro komoru regionů - sportovních klubů a tělovýchovných jednot Ing. Marek Hájek. Bližší informace z valné hromady naleznete zde.

17.1.2016 
Doporučujeme všem SK-TJ, aby do Informačního systému ČUS průběžně doplňovaly nově přijaté členy. V rámci zpracování statistik v následujícím období se budou vyplňovat výkazy hospodaření za rok 2015 - pokyny obdrží SK-TJ počátkem měsíce února a následně pak budou zpracovány pasporty sportovních zařízení.

17.1.2016 
Výsledky statistického šetření SK-TJ k 31.12.2015 naleznete zde.

17.1.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2016.01.29. - SK BB Opava - Soustředění pro děti - badminton 
2016.02.06. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj starších žáků
2016.02.06. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry
2016.02.13. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj mladších žáků
2016.02.20. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj mini žáků
Akce v dalších dnech naleznete zde.

7.1.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 9 - znění naleznete zde.

7.1.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.02.06. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj starších žáků
2016.02.13. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj mladších žáků
2016.02.20. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj mini žáků
Akce v dalších dnech naleznete zde.

2.1.2016
Statistika členské základny - archivace výstupů
Dne 1.1.2016 v rámci statistického zjišťování byl v RS ČUS v Opavě proveden export členské základny u všech 328 oddílů a odborů všech 187 sdružených SK-TJ.

2.1.2016
Statistika členské základny
Statista členské základny v RS ČUS v Opavě k 31.12.2015 - v RS je sdruženo celkem 187 SK-TJ s celkem 30 521 členy, z toho je 22 203 členů dospělých, 1996 dorostenců a dorostenek a 6327 žáků a žaček.

28.12.2015
Upozornění na konečný termín statistiky členské základny za rok 2015 
Upozorňujeme všechny SK-TJ, že konečný termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2015 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2015. Údaje o členech se opravují pouze v Informačním systému ČUS. Výstupy statistiky pak budou automaticky zpracovány k uvedenému datu 31.12.2015. Opětovně připomínáme, že stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací jak z MŠMT tak i dalších programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnili do nového Informačního systému ČUS veškeré nové členy.

23.12.2015
Výkonný výbor Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě přeje všem svým členům radostné prožití svátků vánočních a v novém roce vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho sportovních úspěchů.

23.12.2015
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že provoz pracoviště RS ČUS v Opavě bude v období od 23.12.2015 do 3.1.2016 omezen. Před návštěvou pracoviště doporučujeme se telefonicky (mobil 604 360 980 – Ladislav Kreisel) dotázat, zda příslušný pracovník bude na pracovišti.

19.12.2015
Doplňující informace ke statistice členské základny za rok 2015 naleznete zde. Statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2015 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2015.

11.12.2015
Výkazy členské základny za rok 2015
Statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2015 - seznam členů byl stanoven na 31.12.2015. SK-TJ pouze opraví údaje v Informačním systému ČUS – provedou výmaz členů, kteří ukončili činnost a doplní nové členy.  Výstupy statistiky pak budou automaticky zpracovány k uvedenému datu 31.12.2015. Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací jak z MŠMT tak i dalších programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnili do nového Informačního systému ČUS veškeré nové členy.

10.12.2015 
Anketa nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů
VV RS ČUS v Opavě se obrací na sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, sportovní svazy a sportovní odvětví okresu Opava s požadavkem na předložení návrhů k vyhodnocení v Anketě nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů okresu Opava v roce 2015. Bližší informace naleznete zde, kde je rovněž uveden tiskopis návrhu. Návrhy je možno zasílat do 31.12.2015.

10.12.2015
Investiční program MŠMT
MŠMT vyhlásilo dotační program v investiční oblasti pro rok 2016. O dotaci mohou žádat spolky (sportovní kluby – tělovýchovné jednoty), které splňují podmínky občanského zákoníku, včetně resortních sportovních center a obcí. Na dotaci je určená částka 870 mil. Kč. Záměrem je podpora rekonstrukcí, modernizací sportovních zařízení ve vlastnictví spolků, státní podpora bude poskytována i na sportovní zařízení ve vlastnictví obcí. Žádosti je možno podávat do 31.1.2016. Bližší informace naleznete zde.

9.12.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 9 - znění naleznete zde.

9.12.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.12.12. - SK FC Hlucin - Vanocni utkani hvezd - fotbal
2015.12.13. - SK TP Opava - M-CR v kuzelkach telesne postizenych
2015.12.19. - SK BB Opava - Detsky badmintonovy turnaj
2015.12.26. - TJ S. Litultovice - Litultovicka vanocka - prespolni beh
2016.01.02. - SK BB Opava - Novorocni badmintonovy turnaj ctyrhry
Akce v dalších dnech naleznete zde.

23.11.2015
Vzhledem k nenaplnění očekáváného počtu přihlášek akcí programu Sportuj s námi pro rok 2016  Česká unie sportu prodlužuje termín podávání přihlášek do 26.11.2015. Bližší informace včetně odkazu na přihlášku naleznete zde.

23.11.2015
Připomínáme všem SK-TJ, že přihlášky dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 se podávají v termínu od 23. 11. 2015 do 30. 11. 2015.  Bližší informace naleznete zde.

23.11.2015
Připomínáme všem SK-TJ, že přihlášky do ankety Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2015 se podávají v termínu do 30.11.2015. Podrobné informace k anketě společně s tiskopisem návrhu kandidátů do ankety naleznete zde.

13.11.2015 
Dne 11.11.2015 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnil seminář k financování sportu v SK-TJ. Cílem semináře bylo seznámit zákonodárce s reálnou situací ve financování sportu v SK-TJ. Bližší informace naleznete zde.

13.11.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 8 - znění naleznete zde.

13.11.2015 
Ve dnech 9.-10.11.2015 102 SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě podalo žádost o poskytnutí dotace z Programu VIII MŠMT.

13.11.2015 
Žádost o poskytnutí dotace MŠMT z Programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení podalo 24 SK-TJ prostřednictvím České unie sportu, 46 SK-TJ prostřednictvím Fotbalové asociace České republiky,  1 JK prostřednictvím České jezdecké federace a 1 KK prostřednictvím Českého svazu kanoistů.

12.11.2015 
Byly opětovně upraveny podmínky pro podávání žádostí o poskytnutí dotace z Programu VIII MŠMT. Veškeré změny vyhlášeného programu lze sledovat na stránkách MŠMT zde.

1.11.2015
Moravskoslezský kraj, jako vyhlašovatel ankety společně s partnery ankety, kterými jsou Všesportovní kolegium Moravskoslezského kraje a Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu vyhlašují anketu Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2015. Podrobné informace k anketě společně s tiskopisem návrhu kandidátů do ankety naleznete zde zde . Návrhy je možno podávat do 30.11.2015.

31.10.2015
Česká unie sportu i v roce 2016 podpoří v rámci programu Sportuj s námi pořádání veřejně přístupných sportovních akcí. Bližší informace včetně odkazu na přihlášku naleznete zde. Přihlášky je možno podávat do 23.11.2015.

31.10.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.11.06. - SGD Špičková - Opava - Podzimní vítr - gymnastika
2015.11.07. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry
2015.11.14. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj čtyrhry
Akce v dalších dnech naleznete zde.

25.10.2015 
VV RS ČUS je plně nápomocen SK-TJ při podávání žádosti o dotaci Programu VIII. pro SK-TJ pro mládež, pro všechny SK-TJ je již připravena žádost o dotaci. Bližší informace naleznete zde. SK-TJ nechť si obratem dojednají se sekretářem L. Kreislem termín dokončení zpracování a podepsání žádosti. Stanovený termín pro podepisování žádostí je od 27.10. do 5.11.2015 (včetně svátku, soboty a neděle) tak, aby mohly být veškeré žádosti včas odeslány na MŠMT.

25.10.2015 
RS ČUS v Opavě zajišťuje pro sdružené SK-TJ zpracování vyúčtování dotace z rozpočtu MŠMT na údržbu a provoz sportovních zařízení pro rok 2015. Připomínáme, že konečný termín pro předložení účetních dokladů k vyúčtování dle uzavřené smlouvy je 31.10.2015. Bližší informace k vyúčtování naleznete zde.

25.10.2015
Rada kraje na své schůzi dne 20.10.2015 usnesením č. 80/6478 schválila podmínky dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016.  Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, zastoupený hejtmanem kraje. Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Termín podání žádosti o dotaci je od 23. 11. 2015 do 30. 11. 2015, žádosti podané mimo tento termín nebudou přijaty. Bližší informace naleznete zde.

25.10.2015
Na základě zaslaných podkladů SK-TJ pro podání žádostí o dotaci na údržbu a provoz sportovních zařízení pro rok 2016 bylo podáno prostřednictvím RS ČUS v Opavě  24 žádostí o dotaci prostřednictvím České unie sportu, 46 žádostí prostřednictvím Fotbalové asociace ČR a po 1 žádosti prostřednictvím Českého svazu kanoistů a České jezdecké federace.

25.10.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.10.28. - Bowlingový klub Opava - Mariášový turnaj 
2015.10.29. - SK BB Opava - Prázdninové soustředění
2015.10.31. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj jednotlivců
2015.11.07. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry
2015.11.14. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj čtyrhry
Akce v dalších dnech naleznete zde.

12.10.2015
Na základě dotazů sdělujeme všem SK-TJ, že přihlášky do Programu sportuj s námi pro rok 2016 se budou podávat obdobným způsobem jako pro rok 2015 v termínu od 2.11. do 23.11.2015. O způsobu podávání budou SK-TJ podrobně informovány do 25.10.2015. 

9.10.2015
Sdělujeme všem SK-TJ, že MŠMT zveřejnilo nové podmínky k již dříve vyhlášenému Programu VIII - "Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách" v rámci státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2016. Podrobné pokyny budou SK-TJ sděleny ihned po vyvěšení všech tiskopisů s doplňujícími prováděcími pokyny.

9.10.2015
Zdravotní prohlídky - elektrokardiografické vyšetření výkonnostních sportovců mládeže
RS ČUS v Opavě dojednalo s primářkou dětského oddělení Slezské nemocnice v Opavě MUDr. Dagmar Prejdovou zajištění provádění standardního klidového elektrokardiografického vyšetření, které je součástí lékařské prohlídky výkonnostního sportu mládeže. Cena vyšetření činí cca 130 Kč. Mládežnické sportovce k vyšetření je nutno s dostatečným časovým předstihem objednat v kardiologické ambulanci u sestry Bohuslavy Škopcové - tel. 553 766 321. Bližší informace ke zdravotním prohlídkám naleznete zde

9.10.2015
Všem sdruženým SK-TJ byly zaslány přihlašovací údaje do nového Informačního systému České unie sportu. Všem SK-TJ doporučujeme opravit, popř. doplnit organizační údaje o SK-TJ a především doplnit statistiku o nové členy. Podle předběžných informací, statistika členské základny za rok 2015 se bude uzavírat již 31.12.2015 a počty členů především z řad mládeže budou důležitým kritériem pro přidělování dotací.

9.10.2015
Informace s pokyny k vyúčtování dotace na činnost fotbalových klubů – oddílů Projekt FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – FAČR naleznete zde.Termín vyúčtování dotace na činnost fotbalových klubů – oddílů Projekt FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – FAČR a Programu V. FAČR je do 31.10.2015.

9.10.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.10.10. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry
2015.10.17. - TJ Opava - Slakovský lesík - běžecký závod
2015.10.28. - Bowlingový klub Opava - Mariášový turnaj 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

2.10.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 7 - znění naleznete zde.

17.9.2015
Sekretář VV L. Kreisel ve dnech 24.-30.8.2015 bude čerpat dovolenou, v tuto dobu bude přerušeno vyúčtovávání dotací FAČR.

17.9.2015 
Termín vyúčtování dotace na činnost fotbalových klubů – oddílů Projekt FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – FAČR a Programu V. FAČR se posouvá do 31.10.2015.

17.9.2015 
Všem TJ-SK byl zaslán tiskopis podkladových materiálů k podání žádosti o dotaci MŠMT pro rok 2016 Programu VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech - jedná se o dotaci pro SK - TJ na sportovní činnost. Žádost se podává prostřednictvím RS ČUS v Opavě, žádost z Vašich podkladových materiálů zpracuje L. Kreisel, termín doručení podkladového materiálu je do 28.9.2015.

17.9.2015 
Oslovené TJ-SK, které splňují podmínky  pro poskytnutí dotace Programu IV. MŠMT - Údržba a provoz sportovních zařízení a které doposud nezaslaly podkladové materiály, byly opětovně vyzvány k zaslání vyplněného tiskopisu s podkladovými materiály s termínem doručení do 23.9.2015.

14.9.2015  
Dne 9.9.2015 byl dokončen proces zapsání změn do spolkového rejstříku - tímto dnem nabývají platnosti změny schválené na valné hromadě - nový název Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. a nové stanovy.

14.9.2015  
Veřejná konference o financování sportu v Ostravě - 8.9.2015
Na krajské konferenci Česká unie sportu prezentovala zástupcům obcí a měst problémy současného financování sportu, pozici sportovních klubů v současných podmínkách a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová představila svoje cesty k řešení nejpalčivějších potíží ve sportovním prostředí. Více informaci naleznete zde.

9.9.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.09.11.-13. - Happy Sport Opava - Staropramen Cool Super Cup - beachvolejbal
2015.09.12.-13. - JK Opava - Kateřinky - Mem. E. Režnara - jezdecké závody
2015.09.13 – SHC Opava – SK Jihlava – 1. NHL - hokejbal 
2015.09.20. - TJ Opava - Veřejný běh kolem Komína Model Opava
2015.09.26. - SK VEHA TEAM Rohov - závod MTB a cyklokros
Akce v dalších dnech naleznete zde.

4.9.2015
MŠMT dosud zpracovává podmínky pro vyhlášení programů v rámci Státní podpory sportu pro rok 2016. Protože podklady ještě nemohly být schváleny v rámci MŠMT, nebyly podmínky pro podávání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2016 na stránkách MŠMT dosud uveřejněny. Jejich uveřejnění bylo odloženo s tím, že při vyhlášení Státní podpory sportu pro rok 2016 dojde i k přiměřenému prodloužení termínu pro předkládání žádostí. V RS ČUS v Opavě oficiální žádosti bude ve spolupráci s SK-TJ již tradičně zpracovávat sekretář L. Kreisel ze zaslaných podkladových materiálů SK-TJ.

4.9.2015
Upřesňující informace k novému Informačnímu systému ČUS
- do adresy sídla se uvádí adresa, která je uvedena ve stanovách, v mnoha případech bylo pouze uvedeno město či obec, novelou stanov dle NOZ dochází ke zpřesnění o přidání přesné adresy s číslem popisným
- do adresy kontaktní se pak uvádí adresa, na kterou SK-TJ si chce nechat doručovat písemnou korespondenci

2.9.2015
Informace s pokyny k vyúčtování dotace na činnost fotbalových klubů – oddílů Projekt FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – FAČR naleznete zde.

1.9.2015 
Členský příspěvek za rok 2015 dle stanov a směrnice uhradilo celkem 185 SK - TJ, z toho 183 SK - TJ ve výši 1 200 Kč a 2 nově přijaté SK-TJ v roce 2015.

1.9.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.09.05. - TJ Sokol Opava - Kateřinky - Mem. Z. Hrdličky - volejbalový turnaj
2015.09.26. - SK VEHA TEAM Rohov - závod MTB a cyklokros
Akce v dalších dnech naleznete zde.

22.8.2015
Sekretář VV L. Kreisel ve dnech 24.-30.8.2015 bude čerpat dovolenou, v tuto dobu bude přerušeno vyúčtovávání dotací FAČR.

22.8.2015
Všem sdruženým SK-TJ byly zaslány přihlašovací údaje do nového Informačního systému České unie sportu. Všem SK-TJ doporučujeme při prvotním přihlášení si změnit heslo na složitější.

22.8.2015
Opětovně upozorňujeme na nutnost vybírání členských příspěvků v SK-TJ. Vybírání členských příspěvků je nutnou podmínkou pro přidělení dotací jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu měst a obcí. V žádostech o dotaci z MŠMT se uvádí rozdělená výše vybraných členských příspěvků a to zvlášť pro dospělé a zvlášť pro mládež.

22.8.2015
Doporučujeme všem SK-TJ, které mají v nájmu či výpůjčce sportovní zařízení (hřiště, šatny a soc. zařízení apod.) od obce – města, aby si zjistily cenu pronajímaného sportovního zařízení a obratem ji zaslalo L. Kreislovi pro zpracování podkladů žádosti na údržbu, kdy hodnota majetku bude jedním z kritérií pro přidělení dotace.

22.8.2015
Upozorňujeme všechny SK-TJ na doručování pošty – nutnost řádného označení poštovních schránek na sídlech SK-TJ na objektech šaten či správních budov a rovněž na nutnost označení schránek u domů, bytů s názvem SK-TJ v případě, že sídlo SK-TJ je na soukromé adrese.

22.8.2015
Doporučujeme SK-TJ zasílat propozice svých akcí ke zveřejnění na webu RS ČUS v Opavě, prezentujete tak svou činnost, včetně prezentace svých obcí a měst v případě, kdy vám poskytnou dotace. Toto doporučení se zvlášť dotýká akcí, které byly zařazeny do programu Sportuj s námi České unie sportu s poskytnutou dotací.

22.8.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.08.28. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2015.08.29. - SK BB Opava - Badminton ringo outdoorový turnaj
2015.08.29.-30. - SK SIPA SPORT Opava - VISEGRAD CUP U 11 - fotbalový turnaj
2015.08.31. - SK BB Opava - Opavská badmintonová liga - čtyrhry - vyhlášení
2015.08.31. - SK BB Opava - Opavská badmintonová liga - jednotlivci - vyhlášení
2015.09.05. - TJ Sokol Opava - Kateřinky - Mem. Z. Hrdličky - volejbalový turnaj
2015.09.26. - SK VEHA TEAM Rohov - závod MTB a cyklokros
Akce v dalších dnech naleznete zde.

22.8.2015
Sportovní akce, které jsou zařazeny do Programu Sportuj s námi České unie sportu s poskytnutou dotací, jsou uváděny ve Zpravodaji ČUS, kde je uváděn i odkaz na zkrácený rozpis akce.

10.8.2015
Informace k vyúčtování dotace na činnost fotbalových klubů – oddílů Program V. MŠMT – FAČR naleznete zde.

10.8.2015
Informace k Programu III. MŠMT – dotace na činnost pro SK-TJ, na kterou podalo žádost 134 našich SK-TJ jsme zatím neobdrželi, veškeré informace k dotacím MŠMT lze sledovat na webových stránkách MŠMT v části Sport – Dotace - http://www.msmt.cz/sport/odkazy .

10.8.2015
Podklady pro zpracování žádostí na poskytnutí dotace Programu IV. na údržbu a provoz SK-TJ pro rok 2016
I když doposud MŠMT program nevyhlásilo, stejně jako každoročně RS ČUS v Opavě bude nápomocno SK-TJ při zpracování žádostí. SK-TJ obdrží v příštích dnech tiskopis, který je potřeba vyplnit a v uvedeném termínu zaslat zpět.

10.8.2015
Podklady pro zpracování žádostí na poskytnutí dotace Programu III. na činnost SK-TJ pro rok 2016
I když doposud MŠMT program nevyhlásilo, stejně jako každoročně RS ČUS v Opavě bude nápomocno SK-TJ při zpracování žádostí. Ke zpracování žádostí budou využity podklady, které má sekretář L. Kreisel k dispozici – tj. výstup ze statistiky členské základny za rok 2014, výkaz hospodaření SK-TJ za rok 2014.

10.8.2015
Zajištění přidělení čísel popisných – čísel orientačních u objektů šaten SK-TJ
Obracíme se na ty SK-TJ, které nemají přidělené u objektů svých šaten a sociálních zařízení čísla popisné (popř. jsou-li v obci i orientační), které jsou zapsány jako objekty občanských vybavení či jiné stavby, aby na svých městských – obecních úřadech požádaly o přidělení čísel popisných – orientačních. Přidělení je potřebné pro stanovení adres sídel SK-TJ – doručovací adresy, které jsou potřebné při registraci spolků – SK-TJ dle NOZ. Po přidělení čísla popisného, které přidělí obecní úřad, je potřeba provést i zápis tohoto čísla popisného na Katastrálním úřadě v Opavě.

9.8.2015 
Informace k novému Informačnímu systému České unie sportu naleznete zde zde.   

8.8.2015 
Statutární zástupci těch SK-TJ mající sídlo na území SMO, kteří se doposud nedostavili na RS ČUS v Opavě k podepsání zprostředkovatelské smlouvy o poskytnutí  dotace Statutárního města Opavy nechť tak učiní v co nejkratším možném termínu. Seznam SK-TJ s výši přidělené dotace naleznete  zde, smlouvu je potřeba podepsat stat. zástupcem, který  podepisoval žádost a orazítkovat razítkem SK-TJ. Po uzavření smlouvy mezi RS ČUS v Opavě a jednotlivými SK-TJ, jsou jednotlivým SK-TJ ihned zasílány schválené dotace.

8.8.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.08.10.-14. - Opavský sportovní klub - Sportovní přípravka
2015.08.10.-14. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2015.08.16. - LK Mokré Lazce - Mokrolazecká 60 - cyklistický závod 
2015.08.16. - Pony klub Kobeřice - Jezdecké odpoledne
2015.08.28. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2015.08.29. - SK BB Opava - Badminton ringo outdoorový turnaj
2015.08.29.-30. - SK SIPA SPORT Opava - VISEGRAD CUP U 11 - fotbalový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

18.7.2015 
RS ČUS v Opavě vyzývá statutární zástupce SK-TJ mající sídlo na území SMO k dostavení se na RS ČUS v Opavě k podepsání zprostředkovatelské smlouvy o poskytnutí  dotace Statutárního města Opavy. Seznam SK-TJ naleznete  zde,  smlouvu je potřeba podepsat stat. zástupcem, který  podepisoval žádost a orazítkovat razítkem SK-TJ. Po uzavření smlouvy mezi RS ČUS v Opavě a jednotlivými SK-TJ, budou jednotlivým SK-TJ zaslány dotace.

18.7.2015 
Pro SK-TJ,  kterým je RS ČUS zpracováváno účetnictví, jsou připraveny k podpisu smlouvy o poskytování služeb. Smlouvu je potřeba podepsat stat. zástupcem a orazítkovat razítkem SK-TJ. Pracovnice, které zpracovávají SK-TJ účetnictví žádají SK-TJ o pravidelné doručování účetních dokladů ke zpracování. Včasné zpracování je nutné pro vyúčtování poskytnutých dotací.

15.7.2015 
 V měsíci červenci a srpnu pracovníci RS ČUS v Opavě budou čerpat dovolené, před návštěvou se telefonicky dotažte zda pracovník, kterého chcete navštívit je přítomen. V termínu 20.-24.7.2015 dovolenou čerpá sekretář VV L. Kreisel. 

18.7.2015 
Jezdecký klub Opava-Kateřinky zve všechny SK-TJ na Kofolu Velkou cenu Opavy v parkurovém skákání při které v neděli 26.6.2019 před hlavním závodem ve 14.30 hodin bude slavnostně otevřeno nové pískové kolbiště. Bližší informace naleznete zde.

15.7.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 6 - znění naleznete zde.

15.7.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.07.13.-17. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2015.07.18. - SK Triatlon klub Opava - Český pohár v triatlonu
2015.07.20.-24. - Opavský sportovní klub - Sportovní přípravka
2015.07.24.-26. - JK Opava-Kateřinky - Kofola VC Opavy v parkurovém skákání 
2015.07.24.-25. - SK mFloor Hlučín - OPEN AIR CUP - florbalový turnaj
2015.07.25. - SK BB Opava - Noční badmintonový turnaj čtyrher
2015.07.25. - TJ Jiskra Jančí - Globus 2015 - malá kopaná
Akce v dalších dnech naleznete zde.

3.7.2015
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK-TJ naleznete zde, informace k jejich platbám naleznete zde. Členský příspěvek za rok 2015 bylo nutno uhradit do 30.6.2015.

28.6.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.07.04. - Pony klub Kobeřice - Jezdecký den
2015.07.07.-10. - OFS Opava - Letní fotbalový kemp
2015.07.07.-10. - TK Minerva Opava - Příměstský tenisový tábor
2015.07.10.-11. - FK Jakartovice - Mem. F. Matyáše - fotbalový turnaj 
2015.07.11. - M. Vinárek - Heroes race - extrémní překážkový běh - pozvánka
2015.07.11. - M. Vinárek - Heroes race - extrémní překážkový běh
Akce v dalších dnech naleznete zde.

26.6.2015
Přehled o poskytnuté výši dotace Statutárního města Opavy jednotlivým 78 SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě naleznete zde.  Po uzavření smlouvy mezi RS ČUS v Opavě a SMO bude následně uzavřena zprostředkovatelská smlouva mezi jednotlivými SK-TJ a RS ČUS v Opavě. O termínu podpisu smluv budou SK-TJ informovány.

24.6.2015
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK-TJ naleznete zde,  informace k jejich platbám naleznete zde. Členský příspěvek za rok 2015 je nutno uhradit do 30.6.2015.

24.6.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.06.26.-27. - TJ Darkovice - Oslavy 60 let TJ
2015.06.27. - SK SIPA SPORT Opava - Mezinárodní fotbalový turnaj
2015.06.27. - FK Bolatice - O pohár starosty obce - malá kopaná
2015.06.27. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky Cup - malá kopaná
2015.07.04. - Pony klub Koberice - Jezdecký den
Akce v dalších dnech naleznete zde.

22.6.2015
Zastupitelstvo SMO na svém zasedání dne 22.6.2015, schválilo poskytnutí dotací pro SK-TJ. Další postup bude obdobný jako v předchozích letech, po podepsání smlouvy o dotaci (předpoklad měsíc červenec) budou zaslány SK-TJ schválené dotace.

17.6.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.06.20. - MATES GYM Bolatice - Bolatický bench-press
2015.06.20. - OFS Opava - Pomozte postiženým dětem - osloveni
2015.06.20. - OFS Opava - Pomozte postiženým dětem - plakát 
2015.06.20. - TJ Sokol Sosnová - oslavy 50 let TJ
2015.06.27. - FK Bolatice - O pohár starosty obce - malá kopaná
2015.06.27. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky Cup - malá kopaná
Akce v dalších dnech naleznete zde.

16.6.2015
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK-TJ naleznete zde, informace k jejich platbám naleznete zde. Úhradu doposud neprovedlo 73 SK-TJ. Připomínáme termín splatnosti členských příspěvků, který je dle směrnice schválené valnou hromadou 30.6. daného roku.

16.6.2015
Národní sportovní svazy a ČUS schválily výše příspěvků na údržbu sportovních zařízení pro rok 2015. Sekretář VV RS ČUS L. Kreisel bude telefonicky kontaktovat ty SK-TJ, kterým byla schválena dotace k projednání dalšího postupu a podepsání smlouvy.

16.6.2015
Žádosti SK-TJ o Dotaci z rozpočtu Statutárního města Opavy projedná Zastupitelstvo SMO na svém zasedání dne 22.6.2015, další postup bude obdobný jako v předchozích letech, po podepsání smlouvy o dotaci (předpoklad měsíc červenec) budou zaslány SK-TJ schválené dotace.

16.6.2015
K žádostem SK-TJ o Dotaci na činnost z Programu III. MŠMT, které podalo 134 našich SK-TJ zatím nemáme žádné informace. V současnosti jsou jednání pozdržena vzhledem ke změně ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Jakmile budeme znát podrobnosti o výši a způsobu distribuce v tomto programu, budeme vás informovat. Program se připravuje i pro rok 2016 a o jeho vyhlášení vás také budeme informovat.

15.6.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.06.20. - MATES GYM Bolatice - Bolatický bench-press
2015.06.20. - OFS Opava - Pomozte postiženým dětem
2015.06.27. - FK Bolatice - O pohár starosty obce - malá kopaná
2015.06.27. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky Cup - malá kopaná
Akce v dalších dnech naleznete zde.

15.6.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 5 - znění naleznete zde.

4.6.2015
RS ČUS v Opavě odevzdalo celkem 78 žádostí SK-TJ o Dotaci z rozpočtu Statutárního města Opavy, seznam odevzdaných žádostí naleznete zde.      

3.6.2015
Dne 3.6.2015 se uskutečnila 28. valná hromada RS ČUS v Opavě. Soubor usnesení z 28. valné hromady naleznete zde.

28. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční ve středu dne 3. června 2015 od 16.00 hodin v sále Kulturního domu Na rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a materiály k jednání naleznete zde .

1.6.2015
Informace k členským příspěvkům v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech naleznete zde . Připomínáme termín splatnosti členských příspěvků, který je dle směrnice schválené valnou hromadou 30.6. daného roku.

1.6.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.06.05.-07. - HO Atlas Opava - Atlas Adventure - extrémní sporty
Akce v dalších dnech naleznete zde.

25.5.2015
SK-TJ, mající sídlo na území Statutárního města Opavy, které doposud nemají zpracovanou žádost o Dotaci z rozpočtu Statutárního města Opavy, nechť kontaktují telefonicky Ladislava Kreisla - mobil 604 360 980 k dojednání postupu podání této žádostí, kdy bližší informace naleznete zde.

25.5.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.05.30. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2015.05.31. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj jednotlivců
2015.05.31. - TJ Sokol Hněvošice - Běžecký den
2015.06.05.-07. - HO Atlas Opava - Atlas Adventure - extrémní sporty
Akce v dalších dnech naleznete zde.

25.5.2015
Výkonný výbor RS ČUS v Opavě neobdržel k návrhu novely stanov RS ČUS v Opavě, který je připraven k projednání na valné hromadě RS ČUS v Opavě žádné připomínky. Návrh novely je upraven dle NOZ a novelizovaných stanov ČUS. Bližší informace naleznete zde.  

20.5.2014
Důležité pokyny k náležitostem účetních dokladů a jejich přípravě k vyúčtování dotací naleznete zde.

14.5.2015
Zpracovatel žádostí o Dotaci z rozpočtu Statutárního města Opavy Ladislav Kreisel - mobil 604 360 980 se obrací na všechny SK-TJ, mající sídlo na území Statutárního města Opavy, aby ho telefonicky kontaktovaly k dojednání postupu podávání žádostí o dotaci, kdy bližší informace naleznete zde.

12.5.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.05.16. - SK Happy Sport Opava - Opavská beachvolejbalová liga
2015.05.16. - SK TP Opava - Opavská kuželka
2015.05.20. - OFS Opava - Grassroots Day - fotbalové turnaje
2015.05.30. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2015.05.31. - TJ Sokol Hněvošice - Běžecký den
2015.06.05.-07. - HO Atlas Opava - Atlas Adventure - extremní sporty
Akce v dalších dnech naleznete zde.

7.5.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 4 - znění naleznete zde .

7.5.2015
Výkonný výbor RS ČUS v Opavě předkládá pro jednání valné hromady RS ČUS návrh novely stanov RS ČUS v Opavě. Návrh novely je upraven dle NOZ a novelizovaných stanov ČUS. Bližší informace naleznete zde.  

7.5.2015
Informace k zápisům  SK-TJ (spolků) do spolkového rejstříku u krajského soudu naleznete zde .

7.5.2015
Informace pro SK-TJ, mající sídlo na území Statutárního města Opavy, k postupu podávání žádostí o dotaci, naleznete zde.

6.5.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.05.08. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj čtyrhry
2015.05.09. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry 
2015.05.09. - TJ Tatran Štítina - Mem. voj. I. Kubince - volejbalový turnaj
2015.05.09. - SHC Opava – HBC Hradec Králové B – 1.NHbL – hokejbal
2015.05.09.-10. - SK Happy Sport Opava - Český pohár juniorů a juniorek v beachvolejbalu
2015.05.10. - SHC Opava – HBC Hradec Králová B – 1.NHbL – hokejbal
Akce v dalších dnech naleznete zde.

6.5.2015
Informace k členským příspěvkům v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech naleznete zde .

6.5.2015
Informace k náležitostem účetních dokladů naleznete zde.  V souvislosti s poskytováním dotací a jejich vyúčtování, kdy fotokopie účetních dokladů tvoří přílohu vyúčtování doporučujeme všem SK-TJ tomuto věnovat odpovídající pozornost. 

30.4.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.05.01. - TJ Opava - orientační závod vozíčkářů
2015.05.01.-03. - Capoeira Opava - Mistrovství ČR CAPOEIRA
2015.05.08. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj čtyrhry
2015.05.20. - OFS Opava - Grassroots Day - fotbalové turnaje
2015.05.09. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry 
2015.05.09. - TJ Tatran Štítina - Mem. voj. I. Kubince - volejbalový turnaj  
Akce v dalších dnech naleznete zde.

30.4.2015 
Přehled o úhradách členských příspěvků SK-TJ za rok 2015 provedených do 30.4.2015 naleznete zde .

29.4.2015
SK-TJ, mající sídlo na území Statutárního města Opavy, které mohou požádat o dotaci, naleznou další důležité informace k programu zde. 

28.4.2015
K dotazům k dotacím pro rok 2015 sdělujeme následující informace: 
Program IV. MŠMT - údržba a provoz sportovních zařízení - objem prostředků MŠMT schválilo, po schválení částek jednotlivým žadatelům podpisy smluv na dotaci lze očekávat v měsíci červnu 2015 - z RS ČUS v Opavě prostřednictvím národních sportovních svazů a ČUS je to 70 žadatelů z řad SK-TJ
Program III. MŠMT - sportovní činnost - objem prostředků MŠMT schválilo zatím ve výši 50 mil. Kč  pro cca1600 žadatelů z celého sport. prostředí, po schválení částek jednotlivým žadatelům podpisy smluv na dotaci lze očekávat v době prázdnin 2015 - z RS ČUS v Opavě je to 134 žadatelů z řad SK-TJ 
Dotace na činnost ze zdrojů RS ČUS v Opavě - pro ty SK-TJ, které neobdrží žádnou jinou dotaci podanou prostřednictvím RS ČUS z vypsaných programů, je pro jednání VH RS ČUS v Opavě navrženo poskytnutí dotace obdobně jako v předchozích dvou letech  

28.4.2015
Delegátem RS ČUS v Opavě na 31. valné hromadě České unie sportu, která se uskutečnila dne v Nymburku 25.dubna 2015, byl Ing. Marek Hájek. Tiskovou zprávu z jednání naleznete zde.

28.4.2015
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 6. zasedání dne 27. 4. 2015 schválilo vyhlášení programu DOTACE TJ/SK 2015. Tento dotační program je určen pro sportovní organizace sídlící a působící na území Statutárního města Opavy. Bližší informace naleznete zde. Podrobné pokyny k zajištění podání žádostí sdružených SK-TJ budou poskytnuty v příštích dnech.

27.4.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.04.25.-27. - TK Minerva Opava - OP ml. žactva v tenise
2015.05.01. - TJ Opava - orientační závod vozíčkářů
2015.05.01.-03. - Capoeira Opava - Mistrovství ČR CAPOEIRA
2015.05.08. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj čtyrhry
2015.05.09. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry 
2015.05.09. - TJ Tatran Štítina - Mem. voj. I. Kubince - volejbalový turnaj
2015.05.30. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj

22.4.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.04.25. - TJ Opava - Běháme s TQM
2015.04.25. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry
2015.04.25.-27. - TK Minerva Opava - OP ml. žactva v tenise
2015.05.01. - TJ Opava - orientační závod vozíčkářů
2015.05.01.-03. - Capoeira Opava - Mistrovství ČR CAPOEIRA 
2015.05.09. - TJ Tatran Štítina - Mem. voj. I. Kubince - volejbalový turnaj

15.4.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 3 - znění naleznete zde.

15.4.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 

2015.04.17.-19. - TJ ZRAPOS Opava - Velikonoční turnaj zrak. post. v kuželkách

2015.04.25. - TJ Opava - Běháme s TQM

2015.04.25. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry

2015.04.25.-27. - TK Minerva Opava - OP ml. žactva v tenise

2015.05.01. - TJ Opava - orientační závod vozíčkářů

3.4.2015 
Informace k novele občanského zákoníku k problematice spolků - sportovních klubů a tělovýchovných jednot naleznete  zde. Všem sdruženým SK-TJ doporučujeme kontaktovat L. Kreisla k projednání dalšího postupu. 

2.4.2015 
Přehled o úhradách členských příspěvků SK-TJ za rok 2014 provedených do 31.3.2015 naleznete zde .

31.3.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.04.02.-03. - SK BB Opava - Prázdninové badmintonové soustředění
2015.04.07. - SK GK Špičková Opava - Nápravná cvičeni pro děti

31.3.2015
Konečný náhradní termín pro předložení výkazu hospodaření - Ročního účetního výkazu za rok 2014 byl stanoven na 3.4.2015. Veškeré podklady naleznete zde.

26.3.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2015.03.28. - NO NNDS - Exhibiční utkaní All Stars Team - Opavské Legendy
2015.03.28. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2015.04.02.-03. - SK BB Opava - Prázdninové badmintonové soustředěni

22.3.2015
Slavnostní vyhlášení Ankety nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava za rok 2014 se uskutečnilo ve Slezském divadle v Opavě v sobotu 21. března 2015 Po slavnostním vyhlášení ankety akce pokračovala v hotelu Koruna. Bližší informace naleznete zde.

12.3.2015
Slavnostní vyhlášení Ankety nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava za rok 2014 se uskuteční ve Slezském divadle v Opavě v sobotu 21. března 2015 od 18.30 hodin. Po slavnostním vyhlášení ankety se již tradičně uskuteční ples sportovců v hotelu Koruna.

12.3.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 2 - znění naleznete zde.

3.3.2015 
V souladu se stanovami svolává Výkonný výbor Regionálního sdružení České unie Sportu v Opavě 28. valnou hromadu Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě na středu 3. června 2015 od 16.00 hodin do sálu Kulturního domu Na rybníčku v Opavě. Pozvánku s návrhem programu obdrží sdružené subjekty 30 dnů před jednáním. 

3.3.2015 
Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2014
Nominace pro slavnostní vyhlášení ve Slezském divadle v Opavě dne 21.3.2015.
Nominovaní jednotlivci dospělí v abecedním pořadí na 1. – 10. místo
Hadač Filip - orientační běh – Přátelé orientačního běhu Opava
Hruška Jiří - jezdectví – parkurové skákání – JK Opava – Kateřinky
Peške Petr - kulturistika – SK PEPA Centrum Opava
Petreček Tomáš - Outdoor eXtreme Adventure Sport – SK OpavaNet
Pospěch Zdeněk - fotbal – SFC Opava
Pravdová Kristýna - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava
Stromský Marek - dostihový sport – tituly: žokej – překážky, jezdec - rovina
Šiřina Jakub - basketbal – BK Opava
Vrchovecký Jan - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava
Vystrk Tomáš - atletika – TJ Slezan Opava

Nominovaní jednotlivci junioři v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Brožová Tereza - kanoistika – sjezd a sprint - Kánoe klub Opava
Foltysová Sabina - kanoistika – vodní slalom - Kánoe klub Opava
Havránková Eva - šerm – TJ Slezan Opava
Rousek Tomáš - kanoistika – slalom - Kánoe klub Opava
Zeman Jiří - atletika – Sokol Opava

Nominovaná družstva v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Atletika - dorostenci – TcJ Sokol Opava
Basketbal - muži – BK Opava
Extrémní sporty - muži – štafety - SK OpavaNet
Florbal - muži – SK p.e.m.a Opava
Fotbal - muži – Slezský fotbalový club Opava a.s.

Bližší informace naleznete zde.

Joomla templates by a4joomla