Česká unie sportu MŠMT Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Archív Aktualit

31.12.2017
Výkonný RS ČUS v Opavě děkuje všem členům sportovních klubů, tělovýchovných jednot a okresních sportovních svazů za vykonanou práci, kterou jste přispěli k dalšímu rozvoji sportu v regionu a do nového roku Vám všem přeje vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho sportovních i osobních úspěchů.

30.12.2017
Sportovní listy, První správy - Sport a stát - další informace k problematice  
Odkazy na články - 
Kovář: K zavedení Rejstříku sportovních organizací - zde.

23.12.2017
Výkonný výbor Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě přeje všem svým členům radostné prožití svátků vánočních a v novém roce vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho sportovních úspěchů.

23.12.2017
Sportovní listy, První správy - Sport a stát - další informace k problematice  
Odkazy na články - 
Návrh programového prohlášení vlády věnuje sportu devět vět, i když rozvitých - zde.  
Sportovcům se zdá druhá sloka hymny ČR, kdyby se hrála před mezistátními zápasy, motivující - zde.
MŠMT našlo finance na hodinu pohybu navíc a podpoří tak sportování žáků v družinách - zde.  
Michal Kraus: Proč ta Valachová zase lže -  zde.

22.12.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 10/2017 - znění naleznete zde.

21.12.2017 
Program MŠMT MŮJ KLUB pro rok 2018 
Konečný termín pro podání žádosti o dotaci MŠMT MŮJ KLUB je 29.12.2017. Bližší informace k tomuto programu naleznete zde.

21.12.2017
ČUS podporuje vznik samostatné vládní agentury pro sport
Česká unie sportu zorganizovala v úterý 19. 12. po zasedání Výkonného výboru brífing s novináři. Na něm veřejně podpořila vznikající samostatnou vládní agenturu pro sport. Více informace naleznete zde.

21.12.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 

2017.12.26. - TJ Sokol Litultovice - O Litultovickou vánočku - 35. roč. přespolního běhu
2017.12.27. - SK Podvihov - 12. roč. Zimní pochod
2017.12.27. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček
2018.01.06. - SK BB Opava - Novoroční turnaj - badmintonový turnaj 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

20.12.2017 
Doplňující informace k programu MŮJ KLUB pro rok 2018 
Na základě opakujících se dotazů budou průběžně doplňovány informace k programu MŮJ KLUB - naleznete zde.

20.12.2017
Vyúčtování dotace MŠMT Program VIII. za rok 2017

Informace k vyúčtování dotace MŠMT Program VIII. za rok 2017 budou SK-TJ poskytnuty po 4.1.2018, kdy se v Praze uskuteční seminář k vyúčtování dotací.

20.12.2017 
Anketa nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů
připomínáme všem SK-TJ, že návrhy do Ankety je možno zasílat do 31.12.2017. Bližší informace naleznete zde, kde je rovněž uveden tiskopis návrhu.

20.12.2017
Statistika členské základny za rok 2017 - vložení do IS ČUS do 31.12.2017
Statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2017 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2017. Do tohoto termínu je potřeba provést doplnění popř. vyřazení členů v Informačním systému ČUS. Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací z mnoha programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnily do Informačního systému ČUS veškeré nové členy. Je velmi důležité, aby si SK-TJ opravily i charakteristiky u svých členů - aktivní sportovec - soutěže a další. Další informace naleznete zde.

19.12.2017 
Informace k programu MŮJ KLUB pro rok 2018 
Informace k programu MŮJ KLUB naleznete zde.

18.12.2017 
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že provoz pracoviště RS ČUS v Opavě bude v období od 22.12.2017 do 1.1.2018 omezen. Ekonomka Š. Gerecká a účetní P. Štalzerová budou čerpat dovolenou ve dnech od 22.12.2017 do 29.12.2017, účetní Š. Kohutová bude čerpat dovolenou ve dnech od 22.12.2017 do 2.1.2018. L. Kreisel bude na pracovišti, bude nápomocen při podávání žádosti a vyúčtovávání dotací SMO. Před návštěvou pracoviště doporučujeme se telefonicky (mobil 604 360 980 – Ladislav Kreisel) ohlásit.

7.12.2017
Sportovní listy, První správy - Sport a stát - další informace k problematice  
Odkazy na články - 
Michal Kraus se opakovaně ptá: Byla to nezákonná dotace nebo dotační podvod? - zde.

5.12.2017
MŠMT opět posunulo termín pro zpřístupnění žádosti na programy
MŠMT opět posunulo termín pro zpřístupnění žádosti na Program "Můj klub" (i Talent a Repre) v systému is-sport a to na nový termín v týdnu 11.-15.12. 2017 (s neupřesněným datem). Termín 29.12.2017 pro podání žádosti však zůstává stejný.

5.12.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 

2017.12.11. – OFS Opava - O pohár Statutárního města Opavy – fotbalový turnaj mladší mini žáci 
2017.12.17. - Orientační běh Opava a BěhOpava - Vánoční běh
2017.12.17. - OVS Opava - Okresní pohár v minivolejbalu
2017.12.18. – OFS Opava - O pohár Statutárního města Opavy – fotbalový turnaj mladší dorost
2017.12.27. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček
2018.01.06. - SK BB Opava - Novoroční turnaj - badmintonový turnaj 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

5.12.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 09/2017 - znění naleznete zde.

4.12.2017
Nově vyhlášený program MŠMT „Můj klub“
Česká unie sportu je připravena pomoci klubům s žádostmi o finanční příspěvky z nového dotačního programu MŠMT – informace a komentář k vyhlášení programu naleznete zde.

4.12.2017
Sedm miliard pro sport je stále ve hře
Předseda Česká unie sportu Miroslav Jansta dnes jednal s vedením hnutí ANO a nově zvolenými poslanci o navrácení částky 7 miliard korun do státního rozpočtu na financování sportu na rok 2018. Více naleznete zde.

2.12.2017
Sportovní listy, První správy - Sport a stát - další informace k problematice  
Odkazy na články - 
Další zvěrstvo z dílny MŠMT - zde.

1.12.2017
Informace ČUS k vypsání programů MŠMT
MŠMT pro rok 2018 programy vypsalo, stanovilo pravidla. Nemusí být pro sportovní prostředí ideální, ale v tuto chvíli je potřeba to respektovat. Česká unie sportu udělá vše proto, aby kluby a svazy byly schopny dotace co nejvíce a nejlépe využít. Česká unie sportu nechtěla nikdy peníze rozdělovat, to je věc resortu MŠMT, chce je jen administrovat, aby urychlila jejich distribuci.
ČUS nastuduje podmínky programů pro kluby, jak byly vypsány a vypracuje doporučení klubům - jak žádat o dotace 2018, a vypracuje doporučení krajským organizacím a regionálním sdružením ČUS - jak pomáhat klubům v žádostech o dotace, ČUS rovněž nastuduje podmínky programů pro svazy, jak byly vypsány a vypracuje doporučení svazům - jak žádat o dotace 2018, co je od 2017 jinak a na co si dát pozor, vše bude rovněž zveřejněno na webu.
ČUS se současně pokusí náš výklad konzultovat s MŠMT, aby žádosti byly podávány správně a včas.

1.12.2017
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŮJ KLUB na rok 2018
Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech + Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení. Program je určen pro SK-TJ. Bližší informace naleznete zde.

1.12.2017
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu REPRE na rok 2018
Informace k vyhlášenému programu naleznete zde, program je určen národním sportovním svazům na podporu reprezentace ČR. Bližší informace naleznete zde.

1.12.2017
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu TALENT na rok 2018
Informace k vyhlášenému programu naleznete zde, program je určen národním sportovním svazům na podporu talentované mládeže. Bližší informace naleznete zde.

1.12.2017
MŠMT schválilo tři dotační programy ve sportu na rok 2018
Informace MŠMT k vyhlášení programů podpory sportu pro rok 2018. Bližší informace naleznete zde.  

28.11.2017
Sportovní listy - Sport a stát - další informace k problematice  
Odkazy na články - 
Fotbalisté a hokejisté žádají debatu na MŠMT o podmínkách pro neinvestiční dotace - zde.

27.11.2017
Zveřejnění výroční zprávy SK-TJ v Informačním systému IS-SPORT MŠMT  
Upozorňujeme všechny SK-TJ, kteří buď již obdrželi dotaci nebo o dotaci budou žádat, že v Informačním systému IS-SPORT MŠMT musí mít zveřejněny výroční zprávy a to jak za rok předchozí, kdy o dotaci žádali, tak za rok, kdy dotaci obdrželi. Vzor výroční zprávy naleznete zde, doporučujeme všem SK-TJ si provést kontrolu a chybějící zprávu tam obratem doplnit.

26.11.2017
Anketa Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2017
Moravskoslezský kraj, jako vyhlašovatel ankety společně s partnery ankety, kterými jsou Všesportovní kolegium Moravskoslezského kraje a Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu vyhlašují anketu Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2017. Podrobné informace k anketě společně s tiskopisem návrhu kandidátů do ankety naleznete zde. Návrhy je možno podávat do 8.12.2017.

25.11.2017
Informační systém IS-SPORT MŠMT  
Na základě opakovaných dotazů k plánu MŠMT vyhlásit dotační programy pro rok 2018 doporučujeme těm SK-TJ, které ještě nejsou registrovány v Informační systém IS-SPORT MŠMT, aby tak učinily ještě před vyhlášením programů. Nové vyhlášení se předpokládá počátkem měsíce prosince, přihlášení se provádí na https://is-sport.msmt.cz/ dle pokynů pro registraci.

24.11.2017
Sportovní listy, První zprávy - Sport a stát - další informace k problematice  
Odkazy na články - 
Kam se poděla miliarda na sport z rozpočtu MŠMT na rok 2018? - zde.
Michal Kraus komentuje, kterak Jiří Kejval a Kateřina Valachová tunelovali MŠMT - zde.
MŠMT vyhlásilo první neinvestiční programy Státní podpory sportu na rok 2018 - zde.  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pomáhá zdravotně postiženým sportovcům - zde.

23.11.2017 
Anketa nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů
VV RS ČUS v Opavě se obrací na sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, sportovní svazy a sportovní odvětví okresu Opava s požadavkem na předložení návrhů k vyhodnocení v Anketě nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů okresu Opava v roce 2017. Bližší informace naleznete zde, kde je rovněž uveden tiskopis návrhu. Návrhy je možno zasílat do 31.12.2017. Slavnostní vyhlášení ankety se pak uskuteční ve Slezském divadle v Opavě 17.3.2018. 

23.11.2017
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŠMT SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS) na rok 2018
MŠMT vyhlášením tohoto programu nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VII – Zdravotně postižení sportovci. RS ČUS v Opavě doporučuje všem SK-TJ, kteří mají ve svých řadách zdravotně postižené sportovce se do tohoto programu přihlásit. Bližší informace naleznete zde.

23.11.2017
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŠMT - VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE na rok 2018
MŠMT vyhlášením tohoto programu nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VI – Významné sportovní akce. Oprávněným žadatelem u tohoto programu je spolek (sportovní svaz) založený dle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., s celostátní působností, který je členem mezinárodní sportovní federace daného sportu. Bližší informace naleznete zde.

23.11.2017
Investiční prostředky (Podprogram 133D 531) - Subjekty navržené k financování
MŠMT zveřejnilo seznam subjektů zařazených k financování Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Bližší informace a seznam naleznete zde.

23.11.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2017.11.27. – OFS Opava - O pohár Statutárního města Opavy – fotbalový turnaj starší mini žáci
2017.12.04. – OFS Opava - O pohár Statutárního města Opavy – fotbalový turnaj starší žáci
2017.12.11. – OFS Opava - O pohár Statutárního města Opavy – fotbalový turnaj mladší mini žáci
Akce v dalších dnech naleznete zde.

21.11.2017 
Přihlášky do programu Sportuj s námi 2018 
Žádosti o poskytnutí dotace z programu Sportuj s námi na pořádání veřejně přístupných sportovních akcí je možno podávat do 30.11.2017. Další informace k programu Sportuj s námi naleznete zde.
Přihlášky se pak podávají elektronicky na přihlašovacím formuláři - odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/  

21.11.2017 
Kurz trenéra fotbalu licence C 
Kurz trenéra fotbalu licence C se uskuteční ve dnech 8.-9.12.2017 na stadionu SFC Opava. Bližší informace naleznete zde.

16.11.2017
Vyúčtování dotací MŠMT za rok 2017
MŠMT sděluje, že vyúčtování za rok 2017 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému is-sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem zpřístupněn od 1.12.2017 spolu s manuálem pro vyúčtování. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS v Opavě zajištuje účetní služby, stejně jako v předchozích letech bude i účetně zpracováno toto vyúčtování (povinnost odděleného sledování v účetnictví).

16.11.2017
Vyhlášení Státní podpory sportu 2017/2023 – investiční prostředky
MŠMT vyhlásilo Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu - Program 133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017-2024 - podprogram 133D 524 Významné sportovní akce, který se dotýká výstavby sportovní infrastruktury pro potřeby pořádání významných sportovních akcí – MS a ME dospělých a juniorů ve vybraných sportovních odvětvích. Bližší informace naleznete zde.

15.11.2017
Dotační program Sport 2018 Statutárního města Opavy
Statutární město Opava vyhlásilo dotační program Sport 2018. Bližší informace naleznete zde.
RS ČUS v Opavě stejně jako v předchozích letech Vám bude plně nápomocno při podávání žádostí. Systém podávání žádostí je obdobný jako v předchozích letech, nově je zařazena povinnost žadatele importovat, aktualizovat a udržovat členskou základnu v Informačním systému SAMOSPRÁVA.
Přehrání dat z Informačního systému ČUS do Informačního systému SAMOSPRÁVA Vám provede RS ČUS v Opavě ihned po tom, co bude spuštěn tento IS.

15.11.2017 
Česká unie sportu poskytne klubům a tělovýchovným jednotám finanční pomoc  
Zprávu z jednání VV ČUS dne 14.11.2017 naleznete zde.

15.11.2017 
Zástupci českého sportu jednali s ministrem školství Štechem  
Zástupci svazů a dvou největších zastřešujících sportovních organizací v České republice (České unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR), představujících zájmy téměř 90% českých sportovců, 14.11.2017 jednali se Stanislavem Štechem, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Informace z jednání zástupců dne naleznete zde.

15.11.2017
Dotační program podpory sportovních akcí a reprezentace Moravskoslezského kraje pro rok 2018
Rada Moravskoslezského kraje kraje schválila podmínky a současně vyhlásila dotační program „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovní v roce 2018“. Bližší informace naleznete zde.

14.11.2017 
Sportovní listy - Sport a stát - další informace k problematice  
Odkazy na články - 
Jistě, pane ministře... aneb zástupci českého sportu jednali s ministrem školství Štechem - zde.
Je pověřený ředitel Kaňka kaňkou českého sportu? - zde.
Michal Kraus: Politika zaměstnanosti v podání ČOV - zde.

13.11.2017
Kontrola vyúčtování dotací MŠMT za rok 2016
V současné době započaly příslušné Finanční úřady ČR kontrolovat vyúčtování dotací Programu VIII. VV RS ČUS v Opavě vyzývá všechny SK-TJ, kterým dojde oznámení k započatí kontroly, aby se obratem obrátily na RS, aby jim mohla být navržena právní podpora a ochrana ve všech fázích kontroly, případná příprava návrhu odvolání proti udělenému platebnímu výměru, případná příprava následné žaloby na MŠMT o náhradu škody. RS doporučuje všem sdruženým SK-TJ, aby koordinovaly podávání žádostí o dotace a jejich vyúčtování ve spolupráci s RS, aby minimalizovaly možnou chybovost a vyhnuly se tak případným sankcím.

13.11.2017 
Statistika sportovních subjektů sdružených v RS ČUS a členská základna   
Statistika se provádí pouze vkládáním členů do Informačního systému ČUS, odkud se pak získávají veškeré výstupní statistiky. V současné době je v RS ČUS v Opavě sdruženo 192 SK-TJ s 29 719 fyzickými členy. Vyzýváme všechny SK-TJ, aby obratem do IS ČUS doplnily všechny přijaté členy.

12.11.2017 
Konference Problematika financování sportu s ohledem na platné legislativní předpisy ČR a EU  
Videozáznamy z konference 7.11.2017 v Praze - 
Při vyplacení dotace pro ČOV byly porušeny všechny zásady (M. Kraus) - záznam zde.  
Nejsme schopni stávající programy zvládnout (K. Kovář) - záznam zde.
Pokud někdo dělá činnosti, které mu nepřináleží, tak je to taky špatně (Z. Ertl) - záznam zde.
Konference o financování sportu – tisková konference (K. Kovář, M. Jansta, Z. Ertl) - záznam  zde.
Konference o financování sportu - diskuse - záznam zde.

10.11.2017 
Aktuální informace k financování   
K opakovaným dotazům sdělujeme, že MŠMT zatím nezveřejnilo seznam spolků, které obdržely dotaci na údržbu a provoz sportovních zařízení pro rok 2017. Rovněž tak MŠMT zatím nevyhlásilo žádný program na poskytnutí dotací pro SK-TJ pro rok 2018. Další informace k tomu, co zapříčinilo kritickou situaci v oblasti státní podpory pro sport naleznete zde.

10.11.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2017.11.11. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická krosová 10 - přespolní běh
2017.11.18. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček
2017.11.19. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry a mixy
2017.11.20. – OFS Opava - O pohár Statutárního města Opavy – fotbalový turnaj mladší žáci
2017.11.27. – OFS Opava - O pohár Statutárního města Opavy – fotbalový turnaj starší mini žáci
Akce v dalších dnech naleznete zde.

9.11.2017
Suverenitu sportovních svazů bude hájit nově ustavená expertní skupina
Na jednání předsedů sportovních svazů, které se uskutečnilo dne 8.11.2017 v Praze se projednávala kritická situace v oblasti státní podpory pro sport. Více zásadních informací naleznete  – zde.

8.11.2017 
Konference Problematika financování sportu s ohledem na platné legislativní předpisy ČR a EU  
Konference, kterou uspořádaly dva největší sportovní spolky v zemi – Česká unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR pod záštitou portálu Sportovní listy.cz se uskutečnila 7.11.2017 v Praze. Kromě vedoucích představitelů obou organizací Miroslava Jansty a Zdeňka Ertla se jí zúčastnil také náměstek ministra školství Karel Kovář. Více než dvě stovky zástupců sportovních svazů, klubů, tělovýchovných jednot a dalších představitelů sportovního hnutí se zabývalo nejen příčinami letošní dotační krize, ale především hledalo východiska, jak zajistit pro příští období odpovídající a transparentní financování českého sportu. Tisková zpráva ČUS z konference - zde, článek ke konferenci portálu Sportovní listy.cz - zde.

8.11.2017 
Celostátní porada zástupců SK-TJ (regionálních sdružení)   
Celostátní porada zástupců SK-TJ (regionální sdružení ČUS) k aktuálním informacím k dotačním programům MŠMT se uskutečnila 7.11.2017 v Praze.

8.11.2017 
MŠMT rozdělilo dotace na provoz sportovišť  
MŠMT schválilo rozdělení posledního dotačního programu Provoz a údržba sportovních zařízení. Dotace v celkové výši 129 mil. Kč doputují 30 sportovním odvětvím do více než 900 sportovních subjektů. Tuto dotaci mohou však obdržet pouze spolky s celostátní působností (sportovní svazy, střešní sportovní organizace apod.) nebo jejich pobočné spolky. Spolky, což jsou SK-TJ sdružené ve sportovních svazech a ČUS tuto dotaci dle MŠMT dostat nemohou. Protesty proti nově vyhlášenému programu a náměty, které vznesla ČUS byly MŠMT zamítnuty. Info MŠMT - zde.

5.11.2017 
Podávání žádosti o dotace na podporu sportu program Sport 2018 pro SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 26. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2018 a vyhlásilo je ke dni 1. 11. 2017 s termínem odevzdání žádostí od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 včetně.
RS ČUS v Opavě, stejně jako v předchozích letech pro své sdružené subjekty zajistí kompletní servis při podání žádostí, stejně tak bude poskytnut úplný servis při zavedení dat týkající se členské základny a dalších údajů do IS SAMOSPRÁVA, který se nově zavádí pro poskytování dotací pro PROGRAM SPORT 2018 Statutárního města Opava. RS ČUS v Opavě, stejně jako v předchozích letech, již započalo se zpracovávání podkladových materiálů pro podání žádostí SK-TJ.
SK-TJ budou postupně telefonicky kontaktovány a bude s nimi dojednán termín k provedení výše uvedeného a to ihned po otevření INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SAMOSPRÁVA.

5.11.2017 
Podávání žádosti o dotace na podporu sportu z programů Moravskoslezského kraje pro SK-TJ
K opakovaným dotazům SK-TJ k vyhlášení programů podpory sportu z MSK pro SK-TJ sdělujeme, že doposud byl vyhlášen pouze Program podpory vrcholového sportu v MSK pro rok 2018 - informace  zde. Program podpory sportovní činnosti pro SK-TJ se projednává, po jeho vyhlášení budeme SK-TJ informovat.

5.11.2017  
Upozornění na povinnost zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví
RS ČUS v Opavě opětovně upozorňuje SK-TJ na povinnost zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví ve Spolkovém rejstříku ve Sbírce listin. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví toto RS ČUS zajišťuje přímo.   SK-TJ si mohou samostatně provést kontrolu - přístup na https://iscus.cz/admin - zde se otevře Rejstřík a příslušné se nalezne ve Sbírce listin. Vzorový postup k provedení zápisu a vzorové materiály naleznete zde. Zveřejnění závěrky může být v některých případech podmínkou pro poskytnutí dotace.

4.11.2017  
Aktualizace členské základny SK-TJ v Informačním systému ČUS
VV RS ČUS v Opavě doporučuje všem SK-TJ, aby obratem provedly kontrolu stavu své členské základny, doplnily nově přijaté členy do Informačního systému ČUS a členy, kteří ukončili činnost vyřadili. Aktuální stav členské základny se bude uvádět do podávaných žádostí o dotace, které se začnou podávat a kde se bude uvádět současný stav členské základny a ne jenom stav k 31.12.2016. Výstupy členské základny z Informačního systému ČUS pak budou sloužit jako podklady při podávání žádosti.

4.11.2017  
Vedení účetnictví pro SK-TJ
VV RS ČUS v Opavě stále ještě v rámci volné kapacity nabízí SK-TJ vedení kompletních účetních služeb, včetně pomoci při podávání žádosti o dotace a jejich vyúčtování a včetně zpracování podkladů k daňovému přiznání a zveřejněné závěrky hospodaření ve spolkovém rejstříku. Bližší informace Vám poskytne sekretář L. Kreisel - mobil 604 360 980.

3.11.2017 
Legislativní servis u spolků - SK-TJ
RS ČUS v Opavě stále pokračuje v legislativním servise pro SK-TJ, tj. ve zpracování přípravy valných hromad, kompletním zpracování materiálů k zápisu změn do spolkového rejstříku při provedení změn stanov, sídla, změn členů orgánů. V případě potřeby kontaktujte sekretáře L. Kreisla - mobil: 604 360 980. 

3.11.2017 
Podávání žádosti o dotace z programů MŠMT pro SK-TJ
K opakovaným dotazům SK-TJ k vyhlášení programů MŠMT k dotacím pro SK-TJ sdělujeme, že doposud neznáme ani programy ani termín jejich vyhlášení či podávání žádostí o dotace pro SK-TJ pro rok 2018. Bližší informace snad budou oznámeny na konferenci k financování sportu, která se uskuteční v Praze dne 8.11.2017.  

2.11.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 08/2017 - znění naleznete zde.

2.11.2017 
Doporučujeme k přečtení aktuální informace k obvinění České unie sportu - články naleznete zde.

31.10.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2017.11.11. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická krosová 10 - přespolní běh
2017.11.18. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček
2017.11.19. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry a mixy 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

24.10.2017 
Přihlášky do programu Sportuj s námi 2018
Česká unie sportu i v roce 2018 podpoří v rámci programu Sportuj s námi pořádání veřejně přístupných sportovních akcí. Přihlášky je možno podávat od 1.11. do 30.11.2017. Další informace k programu Sportuj s námi naleznete zde.
Přihlášky se pak podávají elektronicky na přihlašovacím formuláři, který bude otevřen od 1.11.2017 - odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/  

20.10.2017 
MŠMT zatím nepočítá s podporou sportovišť SK-TJ
Více k informaci naleznete zde.

19.10.2017 
ČUS stále usiluje o dotace pro SK-TJ
ČUS na jednání vrcholných představitelů sportovního prostředí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy navrhla postup, kterým by bylo možné přidělit sportovním klubům a tělovýchovným jednotám pro rok 2017 dotace z ministerského Programu IV na údržbu a provoz sportovního zařízení  - více naleznete zde.

19.10.2017 
Dopis ČUS k Investičnímu programu MŠMT 133D 523
ČUS reaguje na neobvyklé podmínky investičního programu pro státní reprezentaci - dopis naleznete zde.

19.10.2017
Informace ze zasedání Výkonného výboru ČUS - Reakce k vypsanému Programu IV MŠMT 
Podrobné informace naleznete zde.

5.10.2017
Reakce sportovních klubů na nově vypsaný Program IV MŠMT
Reakce zástupců sportovních klubů na nově vypsaný program naleznete zde.  

5.10.2017
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty mohou zastavit provoz svých sportovišť
České sportovní prostředí obdrželo velkou ránu. Tisíce sportovních klubů a tělovýchovných jednot byly odstaveny od státní dotace na provoz a údržbu sportovního zařízení. Může za to špatně vypsaný Program IV úředníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který byl zveřejněn s novými podmínkami v pondělí 2. října 2017. „Je to katastrofa pro český sport. Kvůli nekompetentně vypsanému programu nemůže na prostředky dosáhnout 90 procent tělovýchovných jednot a klubů, které vlastní sportovní majetek. Tohle je za dvacet let praxe nevídaným a hlavně nebezpečným krokem,“ varuje Marek Hájek, místopředseda České unie sportu. Více zde.  

3.10.2017
Členské sportovní kluby zůstávají pro rok 2017 bez dotace na provoz sportovišť 
Česká unie sportu poslala otevřený dopis ministru školství na základě nově vyhlášeného Programu IV MŠMT, znění dopisu naleznete zde.  

2.10.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 07/2017 - znění naleznete zde.

2.10.2017
Odpověď MŠMT na intervenci ČUS ke zrušení neinvestičního Programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení - nové vyhlášení upraveného Programu IV na provoz a údržbu sportovních zařízení 
Na základě důrazné intervence České unie sportu ze dne 26.9.2017 MŠMT oznámilo dne 27.9.2017 oficiálním dopisem ČUS, že připravuje nové vyhlášení upraveného Programu IV na provoz a údržbu sportovních majetků s vyhlášením v průběhu maximálně třech týdnů, tak aby zajistilo vyplacení dotací v roce 2017. MŠMT také v dopise sděluje, že si uvědomuje vážnost situace a o vývoji bude dále informovat.

2.10.2017
Česká unie sportu nesouhlasí se zrušením dotačního programu na provoz a údržbu sportovišť
Vyjádření ČUS ke zrušení programu naleznete zde.

2.10.2017
Zrušení neinvestičního Programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení
Dne 26.9.2017 MŠMT zveřejnilo stanovisko ministra školství Stanislava Štecha, (http://www.msmt.cz/sport-1/zruseni-programu-iv-udrzba-a-provoz-sportovnich-zarizeni ), datované ze dne 11.9.2017, o zrušení neinvestičního Programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení, který ministerstvo vyhlásilo v listopadu v roce 2016. Podle vyjádření ministra měl program zásadní rozpory již v samotném vyhlášení a dotace se z něho nerozdělí.

19.9.2017
Uzavření pracoviště RS ČUS v Opavě dne 29.9.2017 z důvodu přerušení dodávky elektřiny 
Z důvodu přerušení dodávky elektřiny v době od 7.30 do 16.00 hodin bude v pátek dne 29.9.2017 uzavřeno pracoviště RS ČUS v Opavě.

19.9.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2017.09.23. - SK Podvihov - Nohejbalový turnaj
2017.09.28. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2017.10.12.-15. - Energy sports team Bolatice - Running camp - běžecké tréninky
Akce v dalších dnech naleznete zde.

14.9.2017
Zástupci českého sportu jednali na MŠMT o dotačních programech
Důležité informace z jednání zástupců českého sportu se zástupci MŠMT - k dotacím pro rok 2017 na údržbu a provoz sportovních zařízení, dalším dotacím a  přípravě dotační agendy sportu pro rok 2018, kdy jednání se zúčastnil místopředseda ČUS M. Hájek, naleznete zde.

14.9.2017
Prohlášení ČUS ke kandidatuře Jiřího Kejvala do MOV

Prohlášení ČUS ke kandidatuře Jiřího Kejvala do MOV naleznete zde .

12.9.2017
Informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě
Informace o plánovaných dovolených pracovníků RS ČUS v Opavě v následujícím období v měsíci září 2017 -  sekretář L. Kreisel plánuje čerpat dovolenou ve dnech 20.-30.9.2017, ekonomka Š. Gerecká a účetní  Š. Kohutová dne 29.9.2017.

11.9.2017 
Nové číslo mobilního telefonu účetní  RS ČUS v Opavě Š. Kohutové
Účetní Š. Kohutová má nové číslo mobilního telefonu - 722 366 335.

6.9.2017
Celostátní porada zástupců ČUS
Dne 6. září proběhla v aule České unie sportu v Praze celostátní porada zástupců sportovních klubů a tělovýchovných jednot (Okresní sdružení ČUS) a představitelů Krajských organizací ČUS. Cílem bylo osvětlit aktuální informace k opožděnému financování z dotačních programů MŠMT a informovat o obvinění zástupců ČUS a samotné největší střešní organizace. Členové se rovněž dozvěděli o průběhu zasedání Výkonného výboru České unie sportu, jejíž části se zúčastnil také přizvaný předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Bližší informace naleznete zde.

6.9.2017
Výkonný výbor České unie sportu jednal s předsedou Českého olympijského výboru
V úterý 5. září se v Praze uskutečnilo zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Části jednání se zúčastnil také přizvaný předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Bližší informace naleznete zde.

6.9.2017
Informace k Programu IV. - Údržba a provoz sportovních zařízení  
V současné době pracovníci MŠMT připravují vydání rozhodnutí o přidělení dotací Programu IV. - Údržba a provoz sportovních zařízení. Toto rozhodnutí má být vydáno v průběhu měsíce září, termín vyúčtování programu lze očekávat obdobně jako u ostatních programů MŠMT za rok 2017, tj. leden 2018.  

6.9.2017
Informace k Programu Sportuj s námi
V současné době pracovníci MŠMT připravují vydání rozhodnutí o přidělení dotací se zásadami k vyúčtování pro Program na podporu veřejně přístupných akcí, kam patří i akce programu Sportuj s námi. Toto rozhodnutí má být vydáno v průběhu měsíce září, následně budou zaslány těm SK-TJ, které byly do tohoto programu zařazeny, smlouvy o poskytnutí dotace a po provedení vyúčtování budou těmto SK-TJ zaslány schválené finanční příspěvky.

6.9.2017
Sdělení MŠMT k Programu VIII.
Sdělení MŠMT k Programu VIII. naleznete zde.

6.9.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2017.09.15. - SK HIT Opava - Slowpitchové odpoledne - baseball, softball
2017.09.23. - SK Podvihov - Nohejbalový turnaj
2017.09.28. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

4.9.2017
Rozhovor Marka Hájka v Deníku: Sáhli jsme do rezerv, aby byl chod sportu stabilizovaný
Místopředseda ČUS Marek Hájek hovořil o současné situaci v dnešním vydání Deníku. Tématem byly Regionální střediska ČUS nebo co obnáší pozice sportovního úředníka. Celý rozhovor s Markem Hájkem naleznete zde.

4.9.2017
Infografika financování činnosti sportovních organizací  
Infografiku ohledně financování činnosti sportovních organizací najdete zde.

28.8.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2017.09.02.-03. - SK JANTAR Opava - závod BMX - plakat
2017.09.02.-03. - SK JANTAR Opava - závod BMX - propozice
2017.09.02. - TJ S. Opava - Kateřinky - Memoriál Zd. Hrdličky - volejbalový turnaj
2017.09.15. - SK HIT Opava - Slowpitchové odpoledne - baseball, softball
2017.09.28. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

23.8.2017
Dotace Program V. - FAČR 2017
Na základě opakujících se dotazů k vyhlášení programu pro projednání s předsedou OFS Opava Ing. M. Zálohou jsme pro FK-SK-TJ připravili doplňující informace včetně vzoru výroční zprávy. Vše naleznete zde.

22.8.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2017.08.24.-27. - JK Opava - Kateřinky - KOFOLA VC Opavy - jezdectví
2017.08.25. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2017.08.26. - VK Kylešovice - O Kylešovskou žábu - volejbalový turnaj
2017.08.26 – TJ Milostovice - Turnaj v nohejbalu tříčlenných družstev
2017.08.26.-27.8. - SK SIPA SPORT Opava - Moravskoslezský cup U9 - mez. fotbalový turnaj - rozpis
2017.08.26.-27.8. - SK SIPA SPORT Opava - Moravskoslezský cup U9 - mez. fotbalový turnaj
2017.09.02.-03. - SK JANTAR Opava - závod BMX - propozice
2017.09.02. - TJ S. Opava - Kateřinky - Memoriál Zd. Hrdličky - volejbalový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

18.8.2017
K nedostatku financí ve sportu televize Prima natáčela i v RS ČUS v Opavě
Odkaz na zpravodajství FTV Prima k nedostatku financí ve sportu, které bylo natáčeno mzj. i v RS ČUS  v Opavě a kde vystoupil místopředseda ČUS a RS ČUS v Opavě M. Hájek - http://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/17-8-2017-zpravy-kvuli-dotacni-kauze-na-ministerstvu-skolstvi-cesky-sport-strada

17.8.2017
Česká unie sportu ozřejmila novinářům aktuální situaci
Česká unie sportu zorganizovala tiskovou konferenci, na které reagovala na protizákonné úniky ze spisů do médií. Novináře informovala o tom, jaká byla geneze financování sportu v Programu III a jaké bylo zapojení jednotlivých protagonistů (předseda ČUS Miroslav Jansta a generální sekretář Jan Boháč) do tohoto procesu.
„Kauza nás nesmírně poškozuje. Protože máme skoro milion členů, kteří mají zkreslené informace z médií, které jsou vytržené z kontextu a daleko od reality, cítíme potřebu se k tomu vyjádřit,“ prohlásil na konferenci Prokop Beneš, obhájce České unie sportu. Na tiskové konferenci se podrobně rozebíraly jednotlivé úkony od roku 2016 až do aktuální doby. O aktuální situaci v Regionálních sdruženích ČUS se rozhovořil Marek Hájek, první místopředseda ČUS. „V současné době evidujeme, že je pro pozdržené financování z MŠMT obrovský problém začít pro mnohé sportovní subjekty novou sezonu,“ dodal Hájek.
Kompletní záznam tiskové konference najdete na oficiálním facebookovém profilu České unie sportu: https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A1-unie-sportu-268967538133/

17.8.2017
Informace pro zdravotně postižené sportovce v SK-TJ - Rozdělení programu VII. – Zdravotně postižení sportovci
Program VII. je zaměřen na podporu sportovní, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně podpory ústředí, ale i krajských, regionálních článků organizační struktury spolků v oblasti zdravotně handicapovaných sportovců. Doporučujeme všem SK-TJ, mající zdravotně postižené sportovce se informovat u svého národního svazu na možnost získat z přidělených dotací příspěvek na činnost – rozdělení dotací naleznete zde.

15.8.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
 
2017.08.18. - SK HIT Opava - Slowpitchové odpoledne - baseball, softball
2017.08.24.-27. - JK Opava - Kateřinky - KOFOLA VC Opavy - jezdectví
2017.08.25. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2017.08.26. - VK Kylešovice - O Kylešovskou žábu - volejbalový turnaj
2017.08.26 – TJ Milostovice - Turnaj v nohejbalu tříčlenných družstev
2017.08.26.-27.8. - SK SIPA SPORT Opava - Moravskoslezský cup U9 - mez. fotbalový turnaj - rozpis
2017.08.26.-27.8. - SK SIPA SPORT Opava - Moravskoslezský cup U9 - mez. fotbalový turnaj
2017.09.02. - TJ S. Opava - Kateřinky - Memoriál Zd. Hrdličky - volejbalový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

14.8.2017 
Prezentace finanční podpory SK-TJ ze Statutárního města Opavy
Připomínáme všem SK-TJ, které obdržely dotaci ze Statutárního města, že součástí vyúčtování je předložené dokumentace se zveřejněním toho, že činnost SK-TJ je finančně podporovaná z rozpočtu SMO a to především u akcí, které jsou zařazeny do podpory. K tomuto slouží ROLL UPP banner, který si lze zapůjčit na RS ČUS v Opavě. Před plánovaným zapůjčením se prosím telefonicky informujte, zda je banner k dispozici a zda není již zapůjčený.  

8.8.2017
Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech - IV. část 
MŠMT schválilo rozdělení zbývající části dotací, byla zveřejněna IV. - poslední část schválených žádostí včetně zamítnutých dotací - seznamy MŠMT a seznam SK-TJ z RS ČUS v Opavě, které obdržely dotaci naleznete zde.

7.8.2017
Informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě
Informace o plánovaných dovolených pracovníků RS ČUS v Opavě v následujícím období v měsíci srpnu 2017 -  sekretář L. Kreisel plánuje čerpat dovolenou ve dnech 28.-31.8.2017, účetní P. Štalzerová ve dnech 14.-18.8.2017,  účetní Š. Kohutová ve dnech 21.-25.8.2017 a ekonomka Š. Gerecká ve dnech 14.-16.8.2017. Před návštěvou pracoviště ještě doporučujeme, abyste se telefonicky informovali, zda pracovník, kterého chcete navštívit, je přítomen, pracovníci mohou být mimo pracoviště.

7.8.2017 
Komentář k rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program V – neinvestiční prostředky - Činnost sportovních svazů - Dotace pro svazy jsou nově rozděleny, některé sporty si pohoršily

Komentář k novému rozdělení dotací naleznete zde.

3.8.2017
Opravené rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program V – neinvestiční prostředky - Činnost sportovních svazů
Odbor sportu MŠMT zjistil chybu u svého rozdělení dotací u 18 sportovních svazů a na základě toho navrhl úpravu rozdělení prostředků. Opravené rozdělení dotací naleznete zde.

3.8.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
 
2017.08.04.-06. - JK Opava - Kateřinky - Mem. E. Režnara - jezdectví
2017.08.05. - TJ Sokol Sudice - Sportovní slavnost
2017.08.18. - SK HIT Opava - Slowpitchové odpoledne - baseball, softball
2017.08.25. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
Akce v dalších dnech naleznete zde.

3.8.2017 
Přihláška do Okresního poháru ve volejbale
Přihlášku do soutěže ve volejbale - okresního poháru nalezne zde. Termín pro podání přihlášky do soutěže dospělých je do 11.8.2017 a pro mládež do 30.9.2017.

3.8.2017 
Přihláška do Okresního přeboru v ledním hokeji
Přihlášku do soutěže v ledním hokeji - okresního přeboru nalezne zde.  Termín pro podání přihlášky do soutěže je do 11.8.2017.

2.8.2016
Výkonný výbor České unie sportu se zabýval dotační kauzou a financováním sportu
Výkonný výbor České unie sportu (ČUS), který se sešel v Praze 2. srpna, vzal na vědomí informaci týkající se zahájení trestního stíhání předsedy ČUS, generálního sekretáře ČUS a České unie sportu. VV ctí presumpci neviny všech osob, proti kterým bylo trestní stíhání zahájeno. VV vyčká dalšího průběhu trestního řízení – zejména pravomocného skončení věci. Do té doby se nebude k průběhu ani k jednotlivým úkonům a dílčím rozhodnutím nikterak vyjadřovat. VV je připraven poskytnou orgánům činným v trestním řízení zákonnou součinnost.
Česká unie sportu se vždy zasazovala o jasná a transparentní pravidla pro rozdělování dotací pro sport. Jako jediná ze střešních sportovních organizací disponuje transparentním, veřejně přístupným a kontrolovatelným systémem evidence členské základny i veškerého svého majetku. V rámci prohloubení adresnosti a spravedlnosti ČUS v roce 2016 také doporučila návrh na vyhlášení deseti programů pro rozdělování dotací 2017, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR akceptovalo. Ustavilo sice garanty jednotlivých programů, ale odmítlo zveřejnit jasná a přehledná kritéria rozdělování peněz, přestože na to zástupci ČUS opakovaně upozorňovali a navrhovali vzorová kritéria.
Veřejnost vnímá, že peníze ve sportu se mají rozdělovat adresně a transparentně podle výše členské základny, stavu majetku a rozsahu činnosti. Následující tabulka uvádí fakta v případě tří sportovních spolků – České unie sportu, Českého olympijského výboru a České obce sokolské.
Návrh úředníků MŠMT zpracovaný bez jasných kritérií na rozdělení dotací v Programu na činnost střešních organizací a zajištění činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů, na který reagovala expertní komise a na jehož základě padla obvinění (zdroj: irozhlas.cz):

 Spolek 

 Členská základna -
 fyzických osob k 31.12.2015

 Počet územních
 pracovišť

 Navrhovaná
 výše dotace

 ČUS  1 139 866 členů  91 (obsluhují 7 308 SK-TJ)  48 mil. Kč
 ČOV  bez členské základny  0  60 mil. Kč
 ČOS  156 938 členů  42 (obsluhují 1 102 TJ)  46 mil. Kč

ČUS sdružuje v současné době 14 756 sportovních oddílů, 74 sportovních svazů, 7 308 tělovýchovných jednot a klubů. Dále v České republice provozuje 91 územních servisních pracovišť na úrovni krajů a okresů, která zajišťují činnost sportovních klubů. Členy ČOV je 57 sportovních svazů (49 z nich jsou zároveň členy ČUS), 2 ministerstva a úzký počet fyzických osob.

VV ČUS se zabýval také aktuální situací v souvislosti s Programem V na činnost národních sportovních svazů. Po seznámení se zveřejněným návrhem MŠMT na rozdělení příspěvků svazů konstatoval, že částky nejsou v souladu s veřejnými přísliby MŠMT pro rok 2017 a neumožňují v mnoha případech kontinuitu financování sportovních svazů.

31.7.2016
Sportuj s námi 2017 - vyplácení přislíbených dotací 
Informace České unie sportu těm SK-TJ, kterým byla přislíbená dotace z tohoto programu, naleznete zde.

31.7.2017
Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program V – neinvestiční prostředky - Činnost sportovních svazů
MŠMT schválilo rozdělení dotací pro národní sportovní svazy. Rozdělení dotací Programu V., po tom co přestalo být publikováno na webu MŠMT, jsme umístili na naše webové stránky zde.

31.7.2017
Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program V – neinvestiční prostředky - Činnost sportovních svazů
MŠMT schválilo rozdělení dotací pro národní sportovní svazy v 1.kole - rozdělení zde  a ve 2.kole - rozdělení zde. Sportovní oddíly SK-TJ tak mohou v nastávajícím období očekávat, že by mohly ze svých národních svazů obdržet tradiční dotace.

31.7.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
 
2017.08.04.-06. - JK Opava - Kateřinky - Mem. E. Režnara - jezdectví
2017.08.05. - TJ Sokol Sudice - Sportovní slavnost
2017.08.25. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
Akce v dalších dnech naleznete zde.

31.7.2017 
Zveřejňování sportovních akcí

Opětovně nabízíme všem SK-TJ zveřejňování akcí na našich webových stránkách. Ke zveřejnění postačuje zaslat leták, plakát či propozice akce - informace o akcích jsou pak každý týden zasílány všem sdruženým subjektům. 

25.7.2017
PROHLÁŠENÍ ČESKÉ UNIE SPORTU K OBVINĚNÍ
„Česká unie sportu obdržela usnesení o zahájení trestního stíhání právnické osoby. Usnesení je mj. založeno na předpokladu, že byly činěny kroky k navýšení zdrojů pro správu majetku ČUS a zajištění sportovní činnosti, což ovšem odpovídá stanovám ČUS. Mělo údajně dojít k neoprávněnému navýšení prostředků na provoz ČUS ve výši několika milionů korun. Právní konstrukce hovoří o návodu, pokusu a pomoci k vyjmenovaným trestným činům. ČUS je stíhán spolu s dalšími konkrétními fyzickými osobami, jejichž jména s ohledem na dikci zákona nelze uvést.
Veškerá sdělená obvinění odmítáme, neboť všechny kroky byly dělány v souladu s právními předpisy ČR a ve prospěch sportu, sportovců a členů ČUS. Věříme, že se vše v průběhu vyšetřování vysvětlí a potvrdí se zákonnost jednání zástupců sportu směrem k příslušným státním institucím."
JUDr. Prokop Beneš, obhájce České unie sportu

24.7.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2017.07.28. - SK Meteor Strahovice - Sportovní slavnost - koncert
2017.07.28.-30. - SK Meteor Strahovice - Sportovní slavnost
2017.07.29. - SK BB Opava - Noční badmintonový turnaj
2017.07.29. - TJ Opava - Opavsky lukostřelecký závod - IV. kolo
2017.08.04.-06. - JK Opava - Kateřinky - Mem. E. Režnara - jezdectví
2017.08.25. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
Akce v dalších dnech naleznete zde.

19.7.2017
Úrazové pojištění členů ČUS
Veškeré informace k pojištění platnému od 1.1.2017 naleznete zde.  Pojištění z předchozího období – do 31.12.2016 naleznete zde. (historie).

19.7.2017
Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS
Veškeré informace k pojištění platnému od 1.1.2017 naleznete zde.  Pojištění z předchozího období – do 31.12.2016 naleznete zde. (historie).

19.7.2017
Sportovní aktivity seniorů
VV RS ČUS v Opavě se obrací na sdružené SK-TJ, které pořádají sportovní aktivity pro seniory, aby nám toto obratem sdělily. Jedná se jak o pravidelnou sportovní činnost (např. cvičení žen seniorek apod.) tak i o jednorázové sportovní akce - závody pro seniory. Informaci zašlete na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .  Na tyto sportovní aktivity je možno případně získat finanční příspěvek.

17.7.2017 
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo dotační program na obnovu sportovní infrastruktury
Rozhodnutím ministryně č. 21/2017 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace pro dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury. U dotačního titulu č. 6 je účastníkem podprogramu Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2017). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Žádosti je možné podávat od 19. 6. 2017, ukončení příjmu žádostí je 18. 8. 2017 (do 12 hodin). Bližší informace naleznete zde.
Doporučujeme všem SK-TJ obcí do 3000 obyvatel, kde sportovní zařízení je ve vlastnictví obce, se seznámit s tímto programem a v případě, kdy je potřeba obnovit tuto sportovní infrastrukturu, se pak obrátit se na Obec, která u tohoto programu je žadatelem.

14.7.2017
Ministr informoval premiéra o aktuálním stavu ve sportu
Stanislav Štech, ministr školství, mládeže a tělovýchovy informoval na společném jednání předsedu vlády a zástupce svazů o aktuálním stavu ve sportu. Bližší informace naleznete zde.

14.7.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2017.07.14. - TJ Sokol Kobeřice - Sportovní slavnost - koncert skupiny JELEN
2017.07.14.-16. - TJ Sokol Kobeřice - Sportovní slavnost
2017.07.22. - TJ Jiskra Janci - Janecký GLOBUS - mala kopaná - plakát
2017.07.22. - TJ Jiskra Janci - Janecký GLOBUS - mala kopaná - pozvánka
2017.07.22. - TJ Jiskra Janci - Janecký GLOBUS - mala kopaná - propozice
2017.07.29. - SK BB Opava - Noční badmintonový turnaj
2017.07.29. - TJ Opava - Opavsky lukostřelecký závod - IV. kolo
2017.08.25. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
Akce v dalších dnech naleznete zde.

4.7.2017
Informace k vyúčtování dotace ze státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech
MŠMT započalo rozesílat Rozhodnutí o poskytnutí dotace, informace a vzorové rozhodnutí naleznete zde. Doporučujeme všem SK-TJ se s uvedenými materiály podrobně urychleně seznámit a připravit se na čerpání dotace tak, aby SK-TJ splnily všechny uvedené povinnosti. 

3.7.2017
Informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě
Informace o plánovaných dovolených pracovníků RS ČUS v Opavě v následujícím období v měsíci červenci 2017 -  sekretář L. Kreisel plánuje čerpat dovolenou ve dnech 10.-14.7.2017, účetní P. Štalzerová ve dnech 7.-14.7.2017,  účetní Š. Kohutová ve dnech 17.7.-28.7.2017 a ekonomka Š. Gerecká ve dnech 24.7.-4.8.2017. Před návštěvou pracoviště doporučujeme, abyste se telefonicky informovali, zda pracovník, kterého chcete navštívit, je přítomen. 

2.7.2017
Vyhlášení Státní podpory sportu 2017/2018 – investiční prostředky
MŠMT vyhlásilo Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Veškeré informace naleznete zde.

1.7.2017
Prohlášení Hejtmanů za hnutí ANO: "Profinancujeme český sport místo paralyzovaného MŠMT ČR."
Česká unie sportu oceňuje pomoc hejtmanů za hnutí ANO a současně vyzývá vedení krajů k vyšší finanční podpoře sportu
Bližší informace naleznete zde.

30.6.2017
Poskytnutí výpomoci bezúročnou půjčkou z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Vzhledem k současnému stavu, kdy nedochází k financování SK-TJ z prostředků MŠMT, hrozí mnoha sportovním organizacím zánik nebo omezení provozu vč. omezení sportování dětí a mládeže. Proto vedení MS kraje a konkrétně hejtman MS kraje pan prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. rozhodl o poskytnutí bezúročné půjčky tzv. překlenovacího úvěru ve výši do 200,0 tis. Kč z rozpočtu MS kraje těm sportovním klubům a sportovním oddílům, které si případně požádají o tento úvěr na činnost svých sportovních oddílů v našem kraji. Bližší podrobnější informace obdrží SK-TJ e-mail poštou. Žádost o poskytnutí překlenovacího úvěru je potřeba podat do úterý 4.7.2016 do 15.00 hodin.

30.6.2017
Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech - III. část 
MŠMT obdrželo celkem 4330 žádostí, byla zveřejněna III. část schválených žádostí - seznam SK-TJ z RS ČUS v Opavě, které obdržely dotaci naleznete zde. Z 4330 žádostí je zatím zpracováno 3330 žádostí.

29.6.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 06/2017 - znění naleznete zde.

27.6.2017
Informace k Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

Pracovníci MŠMT stále ještě provádějí zbývající kontrolu vyúčtování dotací za rok 2016 a provádějí zbývající kontroly podaných žádostí pro rok 2017. První část SK-TJ v minulých dnech obdrželo "Rozhodnutí" o přidělení dotace s podmínkami pro vyúčtování s uvedením, že finanční prostředky obdrží do 30 dnů od vydání rozhodnutí.  

25.6.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2017.07.10.-14. - SK BB Opava - Badmintonový camp
2017.07.22. - TJ Jiskra Janci - Janecký GLOBUS - mala kopaná - plakát
2017.07.22. - TJ Jiskra Janci - Janecký GLOBUS - mala kopaná - pozvánka
2017.07.22. - TJ Jiskra Janci - Janecký GLOBUS - mala kopaná - propozice 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

24.6.2017
Přehled programového financování sportu z MŠMT
Informace k financování sportu neinvestičních programů MŠMT (dotace na činnost a provoz) naleznete zde.

24.6.2017
ČUS na tiskové konferenci vysvětlila, jaké jsou skutečné příčiny a dopady krize ve sportu
Informace naleznete zde.

24.6.2017
Kauza dotací do sportu
Česká televize - Události, komentáře dne 20. 6. 2017 - Marek Hájek, místopředseda ČUS – záznam z vysílání naleznete zde.

20.6.2017  
Investiční dotace MŠMT na další období 2018 - 2023
V souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sportu“) zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dokumentaci Podprogramu 133D 531 - Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Bližší informace naleznete zde.

18.6.2017  
Opakované upozornění na povinnost zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví

VV RS ČUS v Opavě u sdružených SK-TJ provedlo kontrolu splnění podmínky povinnosti zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví ve Spolkovém rejstříku ve Sbírce listin a ty SK-TJ, které povinnost nesplnily upozorní.   SK-TJ si mohou samostatně provést kontrolu - přístup na https://iscus.cz/admin - zde se otevře Rejstřík a příslušné se nalezne ve Sbírce listin. Veškeré vzorové materiály jsou uvedeny v příloze s tím, že příloha závěrky se v jednotlivých letech liší. Závěrku doporučujeme zveřejňovat ihned po jejím zpracování. Zveřejnění závěrky může být v některých případech podmínkou pro poskytnutí dotace. Bližší informace naleznete zde.

17.6.2017 
Informace o průběžném stavu úhrady členských příspěvků SK-TJ pro rok 2017 naleznete zde. Úhradu členského příspěvku za rok 2017 je nutno provést do 30.6.2017.

16.6.2017
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017
Rada MS kraje schválila na svém zasedání dne 12.6.2017 další dotační program v oblasti sportu pro rok 2016. „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017". Podmínky a žádost k novému dotačnímu programu včetně příloh naleznete zde.

15.6.2017
Pokyny k vyúčtování dotačního programu „Podpora sportu v MSK pro rok 2017“
SK-TJ, které obdržely dotaci dotačního programu „Podpora sportu v MSK pro rok 2017“ postup včetně tiskopisů pro závěrečné vyúčtování naleznou zde.

14.6.2017  
Evropský týden sportu
Evropský týden sportu se uskuteční ve dnech 23. - 30.9.2017. Pořadatelé sportovních akcí, které budou uspořádány v tomto týdnu, mají možnost získat finanční či materiálovou podporu na tuto akci. Bližší informace naleznete zde.

13.6.2017  
Vedení účetnictví pro SK-TJ
VV RS ČUS v Opavě v rámci volné kapacity nabízí SK-TJ vedení kompletních účetních služeb včetně zpracování podkladů k daňovému přiznání a zveřejněné závěrky hospodaření ve spolkovém rejstříku. Bližší informace Vám poskytne sekretář L. Kreisel - mobil 604 360 980.

12.6.2017  
Zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem SK-TJ, kterým vede účetnictví, že v rámci poskytovaných služeb – vedení � Česká unie sportu v Opavě - Česká unie sportu v Opavě

11.6.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.06.16.-18. - JK Opava - Kateřinky - Národní skokový pohár PONY
2017.06.24. - TJ Dubina Větřkovice - Sliváky cup - malá kopaná
2017.06.24. - TJ Opava - Opavský lukostřelecký závod - III.kolo
Akce v dalších dnech naleznete zde.

10.6.2017 
Úhrada členských příspěvků SK-TJ za rok 2017
Těm SK-TJ, které doposud neprovedly úhradu členského příspěvku za rok 2017 bude zaslán pokyn k provedení úhrady - číslo účtu, na který se platba provádí a variabilní symbol. Úhradu lze rovněž provést přímo v pokladně RS ČUS v Opavě.

7.6.2017 
Usnesení z 30. valné hromady RS ČUS v Opavě, která se konala dne 7.6.2017 naleznete zde.

7.6.2017
Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech - II. část 
MŠMT obdrželo celkem 4330 žádostí, byla zveřejněna II. část schválených žádostí (celkem 1356 žádostí) - seznam SK-TJ z RS ČUS v Opavě, které obdržely dotaci naleznete zde.

do 7.6.2017
30. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční ve středu dne 7. června 2017 od 16.00 hodin v sále v 1. poschodí Kulturního domu Na Rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a materiály k jednání naleznete zde .

6.6.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 05/2017 - znění naleznete zde.

6.6.2017
Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech - I. část 
MŠMT obdrželo celkem 4330 žádostí, byla zveřejněna I. část schválených žádostí (celkem 1172 žádostí) - seznam SK-TJ z RS ČUS v Opavě, které obdržely dotaci naleznete zde.

5.6.2017 
Informace o stavu úhrady členských příspěvků SK-TJ pro rok 2017 k 31.5.2017 naleznete  zde.  Úhradu členského příspěvku za rok 2017 je nutno provést do 30.6.2017.

25.5.2017
Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech - provádění kontrol žádostí  
Pracovníci MŠMT provádějí stále kontrolu podaných žádostí SJ-TJ o poskytnutí dotace Programu VIII. To, že podaná žádost SK-TJ již byla zkontrolována a splňuje podmínky lze ověřit na webu  https://is-sport.msmt.cz/ , kde po přihlášení a vstupu do bloku Projektu je uveden text Formálně zkontrolovaný - vyhovuje metodice MŠMT. K nahlédnutí je zde uveden i protokol o provedené kontrole.

24.5.2017 
Valná hromada Moravskoslezské krajské organizace České unie sportu   
24.5.2017 na valné hromadě MS KO ČUS v Ostravě byl členem Krajské rady MS KO ČUS zvolen Ing. Petr Kašný a členem Revizní komise MS KO ČUS Ladislav Kreisel, kterého následně členové revizní komise zvolili předsedou Revizní komise MS KO ČUS.   

23.5.2017 
Čerpání dovolené
Sekretář RS ČUS v Opavě Ladislav Kreisel ve dnech 27.5. - 3.6.2017 bude čerpat dovolenou.

18.5.2017
Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech - doplnění materiálů v žádostech
Pokud SK-TJ v době, kdy podával žádost o dotaci na MŠMT a neměl ještě z krajského soudu potvrzeny nové stanovy a výpis ze spolkového rejstříku se z.s., je potřeba urychleně doplnit do podávaných materiálů na stránkách Informačního systému MŠMT správné doklady tj. nový výpis ze spolkového rejstříku, nové stanovy a nové potvrzení o vedení účtu u peněžního ústavu – vše se z.s. Web: https://is-sport.msmt.cz/ - vše je potřeba vložit do - Údajů o organizaci – Dokumenty organizace.

16.5.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.05.24. - Orientační běh Opava - Opavské kufrování
2017.05.27. - TJ Opava - Opavsky lukostřelecký závod - II.kolo
2017.05.28. - TJ S. Hněvošice - Barevny běh
2017.05.28. - TJ S. Hněvošice - Hněvošická desítka
2017.05.30. - OFS Opava - Grassroots Day - fotbalový turnaj
2017.06.03. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj U19
2017.06.03. - TJ Opava - HEAD BIKE MARATON- Slezska Harta - závod MTB
Akce v dalších dnech naleznete zde.

15.5.2017
Manuál řízení sportovního klubu 
Metodický materiál Manuál řízení sportovního klubu ke stažení naleznete zde. Zájemci o tento materiál v tištěné podobě si jej mohou vyzvednout na RS ČUS v Opavě.

14.5.2017
Valná hromada České unie sportu
Dne 13.5.2017 se v Nymburku uskutečnila 34. valná hromada ČUS. Delegátem RS ČUS v Opavě byl Ing. M. Hájek. K aktuální situaci financování sportovního prostředí VH přijala následující usnesení:
Delegáti 34. valné hromady České unie sportu, jako zástupci největší sportovní organizace v České republice,
1. vyzývají vládu ČR, aby neprodleně zajistila financování sportovního prostředí v celé jeho struktuře, a to včetně fotbalu, protože v opačném případě hrozí kolaps českého sportu;
2. důrazně upozorňují vládu ČR, že při financování sportu v roce 2017 byly a jsou zásadním způsobem porušovány Zásady vlády pro financování neziskového sektoru, podle kterých již měla být k 31. 3. 2017 vyplacena nejméně jedna polovina všech neinvestičních dotací. Současně žádají vládu ČR, aby zajistila okamžité personální posílení úseku sportu MŠMT tak, aby byla obnovena jeho plná funkčnost;
3. vyzývají vládu ČR, aby neprodleně vypracovala takový systém podpory a rozvoje sportu, který umožní realizovat státní péči o sport v souladu se směrnými dokumenty Evropské unie a v souladu s již schválenými koncepcemi podpory a rozvoje sportu v ČR.

12.5.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.05.12.-14 - Happy sport Opava - Cool cup - beachvolejbal plakát
2017.05.12.-14 - Happy sport Opava - Cool cup - beachvolejbal pozvánka
2017.05.13. - TJ T. Štítina - Mem. A. Kubince - volejbalový turnaj mix 
2017.05.30. - OFS Opava - Grassroots Day - fotbalový turnaj
2017.06.03. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj U19
2017.06.03. - TJ Opava - HEAD BIKE MARATON- Slezska Harta - závod MTB
Akce v dalších dnech naleznete zde.

7.5.2017
Stanovisko České unie sportu
V souvislosti s probíhajícím policejním vyšetřováním financování sportovního prostředí podali představitelé České unie sportu, po kterých to bylo požadováno, vysvětlení, poskytli součinnost a spolupracovali při shromažďování potřebných materiálů podle požadavků orgánů činných v trestním řízení.
Česká unie sportu, jako největší sportovní spolek v ČR – na základě usnesení svých orgánů i výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – bude i nadále pokračovat ve spolupráci na efektivním a transparentním systému financování sportovního prostředí. Při těchto jednáních plní úlohu partnera pro státní správu, tedy MŠMT.
„V rámci toho předkládá a připomínkuje potřebné koncepční materiály, týkající se rozvoje a financování sportu, podobně jako například odborové svazy v případě Ministerstva práce a sociálních věcí nebo Ministerstva financí. ČUS je povinna zastupovat zájmy 1,25 milionu svých členů a prosazovat jejich potřeby a zájmy. Národní svazy musí mít možnost vyjádřit priority k umístění investičních a neinvestičních prostředků,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.
Dlouhodobým zájmem ČUS je vznik ministerstva sportu s dostatečným počtem kvalifikovaných odborníků zejména v oblasti práva a ekonomiky sportu. ČUS je přesvědčena, že v takovém případě by obdobné situace nenastávaly.

6.5.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 04/2017 - znění naleznete zde.

5.5.2017 
Informace o stavu úhrady členských příspěvků SK-TJ pro rok 2017 k 30.4.2017 naleznete zde. Úhradu členského příspěvku za rok 2017 je nutno provést do 30.6.2017.

4.5.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.05.06. - Happy sport Opava - Český pohár juniorek v beachvolejbale
2017.05.07. - Happy sport Opava - Český pohár junioru v beachvolejbale
2017.05.09. - SFC Opava - TOP4FOOTBALL TOUR 2017 - sportovní odpoledne
2017.05.12.-14 - Happy sport Opava - Cool cup - beachvolejbal plakát
2017.05.12.-14 - Happy sport Opava - Cool cup - beachvolejbal pozvánka
2017.05.13. - TJ T. Štítina - Mem. A. Kubince - volejbalový turnaj mix 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

3.5.2017
Pozvánka na 30. valnou hromadu RS ČUS v Opavě
30. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční ve středu 7. června 2017 od 16.00 hodin v sále Kulturního domu Na rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a materiály naleznete zde.

28.4.2017
Přijetí nové účetní RS ČUS v Opavě do pracovního poměru
Ke dni 1.5.2017 bude přijata nová účetní RS ČUS V Opavě paní Pavla Štalzerová. Přijetí nové pracovnice umožnilo dále rozšířit počet SK-TJ, kterým je možno vést účetní služby. Zájemci o vedení účetních služeb se mohou telefonicky kontaktovat sekretáře L. Kreisla.

28.4.2017
Úprava úředních hodin servisního centra sportu RS ČUS v Opavě
V rámci rozšíření servisních služeb pro SK-TJ došlo k úpravě úředních hodin pracovníků servisního pracoviště a to tak, že každý z pracovníků pracoviště je jeden den v týdnu přítomen do 17.00 hodin, což bude vést k lepším podmínkám především při vedení účetních služeb pro SK-TJ. Rozpis nových úředních hodin naleznete zde.

27.4.2017
Uzavření pracoviště RS ČUS v Opavě z důvodu přerušení dodávky elektřiny dne 3.5.2017
Z důvodu přerušení dodávky elektřiny v době od 7.30 do 16.00 hodin dojde ve středu dne 3.5.2017 k uzavření pracoviště RS ČUS v Opavě.

26.4.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.05.01. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry
2017.05.01. - TJ Opava - Orientační závod zdravotně postižených
2017.05.01. - TJ Opava - Opavský lukostřelecký závod - I.kolo
2017.05.09. - SFC Opava - TOP4FOOTBALL TOUR 2017 - sportovní odpoledne
2017.05.13. - TJ T. Štítina - Mem. A. Kubince - volejbalový turnaj mix 
2017.05.27. - TJ Opava - Opavský lukostřelecký závod - II.kolo
2017.05.28. - TJ S. Hněvošice - Barevný běh
2017.05.28. - TJ S. Hněvošice - Hněvošická desítka
2017.05.28. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

24.4.2017
30. valná hromada RS ČUS v Opavě
V souladu se stanovami svolává Výkonný výbor RS ČUS v Opavě 30. valnou hromadu Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. na středu 7. června 2017 od 16.00 hodin do sálu Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě. Pozvánku s návrhem programu obdrží sdružené subjekty 30 dnů před jednáním. 

18.4.2016
Podpisy smluv k dotaci na program Sport 2017 ze Statutárního města Opava
Sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území SMO, že smlouvy k přidělené dotaci na činnost SK-TJ ze Statutárního města Opavy pro SK-TJ, jsou připraveny k podpisu na RS ČUS v Opavě. Smlouvu bude podepisovat statutární zástupce SK-TJ - předseda, k podpisu bude potřeba připojit razítko SK-TJ. Následně po podepsání smlouvy budou SK-TJ zaslány finanční prostředky na účet. Seznam SK-TJ a výše přidělených dotací naleznete zde.

17.4.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.04.21.-23. - ZRAPOS Opava - Velikonoční turnaj - kuželky zrakově postižených 
2017.04.22. - TJ Opava - Běháme s TQM - městský běh
2017.04.23. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj mládeže
2017.05.01. - TJ Opava - Orientační závod zdravotně postižených
2017.05.09. - SFC Opava - TOP4FOOTBALL TOUR 2017 - sportovní odpoledne
2017.05.13. - TJ T. Štítina - Mem. A. Kubince - volejbalový turnaj mix
2017.05.28. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2017.07.10.-14. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

14.4.2017
Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech - doplnění materiálů v žádostech
Pokud došlo u SK-TJ k jakékoli změně údajů oproti stavu, kdy SK-TJ podával žádost o dotaci na MŠMT - změny - stanov (z.s.), statutárního orgánu, sídla, účtu u peněžního ústavu (u účtu je potřeba podat potvrzení o vedení se správným názvem – z.s.) - apod., je potřeba urychleně doplnit do podávaných materiálů na stránkách Informačního systému MŠMT správné doklady - https://is-sport.msmt.cz/ .

13.4.2017
Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech
V současné době stále probíhá na Odboru sportu MŠMT formální kontrola podaných žádostí pro rok 2017 (4.328 žádostí) a vyúčtování dotace za rok 2016 (3.188 vyúčtování). Žádosti a vyúčtování obsahují velké množství formálních chyb, které pracovníci s žadateli přímo řeší tak, aby byly splněny všechny formální požadavky.
Vzhledem k velkému množství žádostí lze předpokládat, že Odbor sportu MŠMT zveřejní finální schválené výsledky během května 2017. Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách MŠMT a v elektronické aplikaci IS SPORT.
Stav žádosti může žadatel sledovat v IS SPORT. Pokud byla žádost v IS SPORT řádně podána, tak je stav „Podaný“, v momentě kdy žádost zkontrolujeme, tak bude stav „Formálně zkontrolovaný – vyhovuje metodice MŠMT“ nebo naopak „Zamítnutý pro formální nedostatky“. Odbor sportu MŠMT je připraven postupně (předpoklad od konce dubna 2017) uvolňovat finanční prostředky žadatelům, jejichž žádost prošla v pořádku formální kontrolou a byla schválena poradní expertní komisí. U příjemců dotace pro rok 2016 je navíc vyžadováno řádné vyúčtování dotace za rok 2016. Odbor sportu MŠMT bude mít snahu většinu žadatelů uspokojit do konce května 2017.

13.4.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.04.21.-23. - ZRAPOS Opava - Velikonoční turnaj - kuželky zrakově postižených 
2017.05.01. - TJ Opava - Orientační závod zdravotně postižených
2017.05.13. - TJ T. Štítina - Mem. A. Kubince - volejbalový turnaj mix
2017.07.10.-14. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

12.4.2017
Oznamování změny názvu SK-TJ po registraci ve spolkovém rejstříku – z.s. - sportovnímu svazu
Všechny SK/TJ – z.s. musí nahlásit svým národním sportovním svazům provedenou změnu – formou písemné žádosti o změnu názvu a dalších údajů (adresy sídla), kterou podepíše dle platných stanov statutární orgán SK-TJ (předseda SK-TJ ) a jako příloha se připojí výpis z registru spolku, který naleznete na http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx , kde z nabídky vyberete „Úplný výpis“ a následně „ Stáhnout PDF verzi výpisu“, který vytisknete a přiložíte jako přílohu k žádosti.

11.4.2017
Změny členů orgánů SK-TJ
Při plánovaných změnách členů orgánů SK-TJ (předseda, výkonný výbor, kontrolní komise), kteří jsou zapsáni ve spolkovém rejstříku, doporučujeme SK-TJ před valnou hromadou přípravu valné hromady a zápis z jednání valné hromady konzultovat se sekretářem RS ČUS L. Kreislem. Po provedených změnách je potřeba provést změny ve spolkovém rejstříku – při tomto všem bude SK-TJ opět plně L. Kreisel nápomocen.

10.4.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 03/2017 - znění naleznete zde.

2.4.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.04.05. - SSKSG Opava - Volejbalový turnaj dívek
2017.07.04.-13. - SK BB Opava - Badmintonové soustředění dětí
2017.07.10.-14. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

25.3.2017 
Finančních výkazy za rok 2016
Připomínáme všem SK-TJ, že finančních výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2017.

25.3.2017
Změny v programu Informačnímu systému ČUS 
Došlo k dalším úpravám Informačního systému ČUS - bližší zde.

25.3.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.03.27. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mladší žáci
2017.04.02. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - mix a debl
2017.04.05. - SSKSG Opava - Volejbalový turnaj dívek
2017.07.10.-14. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

17.3.2017 
Finančních výkazy za rok 2016
Finančních výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2017.
Informace – k novému Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html  ,
kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf. 
Data se zadávají stejným systémem jako za předchozí dva roky - 2014 a 2015.
Zadat data lze jednak přímo z přístupu SK/TJ, popř. SK/TJ může pro svého hospodáře, ekonoma či účetního zřídit pouze přístup pro Finanční výkazy.

16.3.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.03.19. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2017.03.20. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mini žáci
2017.03.23. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj školních družin
2017.03.27. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mladší žáci
Akce v dalších dnech naleznete zde.

13.3.2017
Anketa Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava za rok 2016
Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava za rok 2016 se uskutečnilo dne 11.3.2017 ve Slezském divadle v Opavě. Výsledky ankety a foto z ankety naleznete zde.  

4.3.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 02/2017 - znění naleznete zde.

3.3.2017 
Valné hromady Tělovýchovné jednoty Slavia Malé Hoštice se zúčastnil sekretář VV RS ČUS v Opavě L. Kreisel.

26.2.2017
Vyhlášení soutěže v rekreačním fotbale
SK RF Opava a OSRS Opava vyhlašují 57. ročník soutěže v rekreačním fotbale INTERLIGA OPAVSKO. Aktiv zájemců se uskuteční dne 15.3.2017 od 15.00 hod. na RS ČUS v Opavě. Bližší informace včetně přihlášky naleznete zde.

26.2.2017
Školení fotbalový trenérů licence C
Okresní fotbalový svaz pořádá ve dnech 10.-12.3.2017 školení fotbalových trenérů licence C. Bližší informace naleznete zde.

26.2.2017
Dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy na program SPORT 2017
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 21. zasedání dne 20.2.2017 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2017 pro SK-TJ mající sídlo na území SMO. Vyhodnocení jednotlivých dotačních programů za rok 2017 včetně přidělení dotací je uvedeno zde.

26.2.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.03.04. - Běžecký klub Ludgeřovice - Ludgeřovická 15
2017.03.04. - TJ T. Štítina - Volejbalový turnaj mixů
2017.03.05. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry a mix
2017.03.06. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mladší žáci
2017.03.10.-12. - OFS Opava - Školení fotbalových trenérů licence C
2017.03.15. - SK RF Opava - Pozvánka na aktiv a přihláška do soutěže
2017.03.19. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2017.03.20. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mini žáci
2017.03.23. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj školních družin
2017.03.27. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mladší žáci
Akce v dalších dnech naleznete zde.

24.2.2017 
Valné hromady Tělovýchovné jednoty Sokol Stěbořice se zúčastnil sekretář VV RS ČUS v Opavě L. Kreisel.

17.2.2017 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2017.02.20. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mini žáci
2017.02.23. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj školních družin
2017.03.04. - Běžecký klub Ludgeřovice - Ludgeřovická 15
2017.03.05. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry a mix
2017.03.06. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mladší žáci
2017.03.15. - SK RF Opava - Pozvánka na aktiv a přihláška do soutěže 
2017.03.20. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mini žáci
2017.03.23. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj školních družin
2017.03.27. - OFS Opava - Fotbalový halový turnaj mladší žáci
Akce v dalších dnech naleznete zde.

17.2.2017
Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2016
Nominace pro slavnostní vyhlášení ve Slezském divadle v Opavě dne 11.3.2017. 
Nominovaní jednotlivci dospělí v abecedním pořadí na 1. – 10. místo
Brožová Tereza -  kanoistika – Kánoe klub Opava 
Horová Klára –  kanoistika - Kánoe klub Opava
Hruška Jiří - jezdectví – parkurové skákání – JK Opava – Kateřinky 
Humplíková Vladislava - parkurové skákání – JK Opava – Kateřinky
Kuklová Pavla - atletika - TJ Slezan Opava
Kunc Lukáš - atletika – TcJ Sokol Opava 
Petreček Tomáš - Outdoor eXtreme Adventure Sport – SK OpavaNet 
Pravdová Kristýna - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava
Šiřina Jakub - basketbal – BK Opava
Žídek Jan - fotbal - Slezský fotbalový club Opava 

Nominovaní jednotlivci junioři v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Havránková Eva - šerm - TJ Slezan Opava
Janetzký Jakub - fotbal - Slezský fotbalový club Opava 
Kašpar Albert - Mrůzek Vojtěch - kanoistika – Kánoe klub Opava 
Mrázek Jan - kanoistika – Kánoe klub Opava 
Zeman Jiří - atletika – TcJ Sokol Opava

Nominovaná družstva v abecedním pořadí na 1. – 5. místo 
Basketbal - muži – BK Opava
Extrémní sporty - muži – štafety - SK OpavaNet 
Fotbal - muži – Slezský fotbalový club Opava 
Polní kuše - muži – TJ Opava
Volejbal - kadeti – Happy Sport Opava

Podrobné informace o jednotlivých kandidátech naleznete zde.

3.2.2017 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 01/2017 - znění naleznete zde.

29.12.2016
Statistika členské základny za rok 2016 - vložení do IS ČUS do 31.12.2016
Statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2016 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2016. Do tohoto termínu je potřeba provést doplnění popř. vyřazení členů v Informačním systému ČUS. Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací jak z MŠMT tak i dalších programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnily do Informačního systému ČUS veškeré nové členy. Další informace naleznete zde.

23.12.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 10/2016 - znění naleznete zde.

22.12.2016 
Výkonný výbor Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě přeje všem svým členům radostné prožití svátků vánočních a v novém roce vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho sportovních úspěchů.

22.12.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.12.26. - TJ S. Litultovice - Litultovická vánočka - přespolní běh
2016.12.27. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2016.12.27. - SK Podvihov - Zimní pochod
Akce v dalších dnech naleznete zde.

22.12.2016 
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že provoz pracoviště RS ČUS v Opavě bude v období od 23.12.2016 do 2.1.2017 omezen. Před návštěvou pracoviště doporučujeme se telefonicky (mobil 604 360 980 – Ladislav Kreisel) dotázat, zda příslušný pracovník bude na pracovišti.

15.12.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.12.18. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - Mikulášky turnaj
2016.12.26. - TJ S. Litultovice - Litultovická vánočka - přespolní běh
2016.12.27. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

13.12.2016
Statistika členské základny za rok 2016
Statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2016 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2016. SK-TJ pouze opraví údaje v Informačním systému ČUS – provedou výmaz členů, kteří ukončili činnost a doplní nové členy a provedou úpravy u charakteristik, tj. aktivní sportovec - soutěže, aktivní sportovec (zde všichni ostatní sportující - vykonávající pohybové aktivity - tedy např. i trenéři i funkcionáři apod. pokud vykonávají pohybové aktivity apod.) a pak ostatní - nevykonávající žádné pohybové aktivity.  Dále je potřeba zkontrolovat, zda SK-TJ má zavedeny v seznamu všechny trenéry a rozhodčí. Výstupy statistiky pak budou automaticky zpracovány k uvedenému datu 31.12.2015. Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací jak z MŠMT tak i dalších programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnily do nového Informačního systému ČUS veškeré nové členy. Další informace naleznete zde.

13.12.2016 
Anketa nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů
VV RS ČUS v Opavě se obrací na sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, sportovní svazy a sportovní odvětví okresu Opava s požadavkem na předložení návrhů k vyhodnocení v Anketě nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů okresu Opava v roce 2016. Bližší informace naleznete zde, kde je rovněž uveden tiskopis návrhu. Návrhy je možno zasílat do 31.12.2016.

7.12.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 9/2016 - znění naleznete zde.

14.11.2016
Výroční zpráva
Vzor Výroční zprávy, která má být přílohou při podávání žádostí a to nejenom u MŠMT naleznete zde.  

2.11.2016
Žádosti Programu IV - Údržba a provoz sportovních zařízení pro rok 2017 
SK/TJ sdružené v ČUS budou žádosti Programu IV - Údržba a provoz sportovních zařízení, podávat stejnou cestou jako v minulém roce, tzn. prostřednictvím ČUS, popřípadě sportovních svazů. Není tedy potřeba, aby si SK/TJ vyplňovaly svoji žádost pro Program IV přes elektronický systém MŠMT IS-SPORT. V současné době zpracovává odbor vnitřní ekonomiky metodické materiály akceptující vyhlášený program IV a v nejbližších dnech bude rozeslán na OS ČUS a informace budou obratem poskytnuty všem sdruženým SK/TJ .

2.11.2016
Neinvestiční dotace MŠMT na období 2017 - 2019
MŠMT zveřejnilo na svých stránkách neinvestiční dotace na období 2017 - 2019. Odkaz: http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019 . MŠMT žádá všechny žadatele o shovívavost s elektronickým systémem IS-SPORT (elektronické řešení dotačních programů). MŠMT doporučuje podávat žádosti od 7. 11. a dál s tím, že v tomto týdnu se budou ladit záležitosti, které nešly otestovat ve zkušebním provozu. MŠMT dále žádá o spolupráci při shromažďování nedokonalostí v IS- SPORT u okresních sdružení ČUS, od kterých si cestou přes ČUS tyto nedokonalosti přebere.

2.11.2016
Přihlášky do programu Sportuj s námi 2017
Česká unie sportu i v roce 2017 podpoří v rámci programu Sportuj s námi pořádání veřejně přístupných sportovních akcí. Přihlášky je možno podávat od 1.11. do 23.11.2016. Další informace k programu Sportuj s námi naleznete zde.
Přihlášky se pak podávají elektronicky na přihlašovacím formuláři - přímý odkaz na přihlášku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAHs7II2K1DonS0DWi8LY-RgvL7ZNAp1MQcWxAvWwT55hfwQ/viewform

2.11.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 8/2016 - znění naleznete zde.

26.10.2016
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová navštívila celostátní poradu zástupců krajských a okresních sdružení ČUS. Bližší informace naleznete zde.

23.10.2016
Další informace k dodacím z MŠMT Vám poskytneme po poradě regionů České unie sportu v Praze, která se uskuteční v úterý 25.10.2016 a které se zúčastní Ing. M. Hájek a L. Kreisel.

23.10.2016
MŠMT na svých stránkách uveřejnilo výzvu na podávání žádostí na Investiční program 133510 na rok 2017 - http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2017-program-133510

22.10.2016
Veškeré informace k dotacím ze Statutárního města Opavy pro SK/TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy  naleznete vedle webových stránek Statutárního města Opavy rovněž zde, jsou zde rovněž uvedeny pokyny postupu pro sdružené SK TJ v RS ČUS v Opavě. Zpracování žádostí bude probíhat obdobně jako v loňském roce, zpracovatel L. Kreisel vyzývá všechny SK-TJ, aby se telefonicky objednaly ke zpracování. Termín pro odevzdávání žádostí je stanoven ve dnech 21.-30.11.2016.

22.10.2016
Rada kraje na své schůzi dne 18.10.2016  schválila podmínky dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017.  Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Termín podání žádosti o dotaci je od 21. 11. 2016 do 25. 11. 2016, žádosti podané mimo tento termín nebudou přijaty. Bližší informace naleznete zde.

18.10.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.10.26. - SK BB Opava - Dětské badmintonové prázdninové soustředění
2016.11.12. - Běžecký klub Ludgeřovice - Ludgeřovická krosová 10
Akce v dalších dnech naleznete zde.

22.9.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 7/2016 - znění naleznete zde.

19.9.2016
Informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě
Informace o plánovaných dovolených pracovníků RS ČUS v Opavě v následujícím období -  sekretář L. Kreisel plánuje čerpat dovolenou ve dnech 22.-30.9.2016 a ekonomka Š. Gerecká ve dnech 29.9.-4.10.2016. Před návštěvou pracoviště doporučujeme, abyste se telefonicky informovali, zda pracovník, kterého chcete navštívit, je v danou dobu vaší plánované návštěvy přítomen. 

18.9.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.09.24. - TJ Spartak Budišov n/B. - Oslavy 70 let založení
2016.09.28. - RB Opava - Turnaj v mariáši
2016.09.30. - 02.10. - JK Opava - Kateřinky - FORD CUP 2016 - jezdecké závody
2016.10.02. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhra a mix
2016.10.16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

16.9.2016
Změna názvu - z.s. - těch SK-TJ, které mají zřízený účet u ČSOB a.s. - Poštovní spořitelny - ERA
Ve spolupráci s ČSOB a.s. sekretář L. Kreisel bude od 19.9.2016 nápomocen při zajišťování změny názvu SK-TJ se z.s. u bankovních účtů ČSOB a.s. K provedení změny je potřeba návštěva předsedy SK-TJ (musí mít sebou občanský průkaz) na RS ČUS v Opavě a to po předchozím telefonickém ohlášení. 

15.9.2016
Změna názvu - z.s. - smlouvy o pronájmů sportovišť
SK-TJ, které mají s městy - obcemi uzavřenou smlouvu o pronájmu sportovišť, musí po novele stanov - změně názvu - z.s. - musí s městy - obcemi urychleně uzavřít dodatek smlouvy o pronájmu sportovišť. Při podávání žádosti o dotaci na údržbu a provoz sportovních zařízení pro rok 2017 v případě, že SK-TJ má již provedenou změnu - z.s. - je třeba podávat v příloze již upravenou smlouvu nebo dodatek s názvem SK-TJ se z.s. Vzorový dodatek smlouvy naleznete v příloze zde.

15.9.2016
Zveřejnění účetní závěrky
Novela zákona o účetnictví ukládá účetním jednotkám – spolkům (všem SK-TJ) povinnost zveřejnění účetní závěrky. Povinnost zveřejnění splní SK-TJ uložením účetní závěrky do sbírky listin u příslušného krajského soudu. Veškeré informace naleznete zde. RS ČUS v Opavě všem SK-TJ, kterým vede účetnictví, tento úkol za rok 2014 a 2015 splnila. Jak jsme byli informováni, splnění této povinnosti ze zákona má být jednou z podmínek pro podávání všech žádostí o dotaci na MŠMT. Všem SK-TJ, které doposud tuto povinnost ze zákona zatím nesplnily, doporučujeme, aby tak učinily obratem.

15.9.2016
Doplňující informace k vyúčtování dotace z MŠMT Programu VIII. pro rok 2016
Další doklady pro vyúčtování dotace - Soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech - Mzdove_nakl_PVIII_2016 včetně vzoru vyplnění naleznete zde.

14.9.2016 
Členská základna v IS ČUS
Z informací, které má RS ČUS v Opavě k dispozici, se očekává, že stav členské základny k 30.9.2016 bude rozhodujícím  pro výpočet dotací pro rok 2017 a sestava členů bude tvořit přílohu žádosti.   Z tohoto důvodu opětovně vyzýváme všechny SK-TJ, aby do Informačního systému ČUS vložili všechny své členy. U dotací MŠMT na Program VIII. - podpora mládeže, kde se dotace zatím přidělovala na každého člena mládeže do 18 let, se očekává snížení limitního počtu 20 členů mládeže u SK-TJ, která bude podávat žádost.

13.9.2016 
Zveřejnění ekonomických výkazů v IS ČUS
Opětovně připomínáme všem SK-TJ, že ekonomické výkazy - rozvaha a výsledovka budou tvořit přílohu žádosti o dotaci pro rok 2017. Opětovně připomínáme, že zveřejnění ekonomického výkazu je jednou z podmínek pro přidělení dotace a tato povinnost je rovněž uvedena v usnesení valné hromady RS ČUS v Opavě. V současné době probíhá kontrola správnosti vyplnění výkazů, SK-TJ, které ve výkazech mají chybu, budou telefonicky kontaktovány.

9.9.2016
Informace k vyúčtování dotace z MŠMT Programu VIII. pro rok 2016
Informace pro vyúčtování dotace  včetně souborů k vyúčtování, které se dají vyplňovat přímo v PC naleznete zde.

8.9.2016
Změny názvů - z.s. - těch SK-TJ, které mají zřízený účet u ČSOB a.s. - Poštovní spořitelny - ERA
Sekretář L. Kreisel bude nápomocen všem SK-TJ, které mají zřízený účet u - ČSOB a.s. - Poštovní spořitelny - ERA - u změny názvů účtů SK-TJ, který je nutný při předkládání žádostí o dotace, kde je nutno předložit potvrzení o provedené změně názvu - z.s. Vyzýváme předsedy těch SK-TJ, které již mají ve spolkovém rejstříku zapsán název SK-TJ se z.s., aby kontaktovali L. Kreisla. U ostatních bank si toto SK-TJ provedou samostatně. Toto potvrzení o změně názvu pak naskenované zašlete elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tak, aby toto potvrzení z banky o změně názvu jsme obdrželi nejpozději do konce měsíce září.

7.9.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.09.11. - SK BB Opava - Badmintonovy turnaj - detsky turnaj.pdf
2016.09.17. - TJ Sokol Koberice - Fotbalovy turnaj ml. pripravky.pdf
Akce v dalších dnech naleznete zde.

21.8.2016
Informace k vyúčtování dotace z MŠMT Programu VIII. - dotace pro SK-TJ na mládež naleznete zde.

21.8.2016
Informace o stavu provádění změn stanov u SK-TJ dle NOZ na z.s.
RS ČUS v Opavě bylo nápomocno více než 100 SK-TJ, které mají již provedenou VH a dalším 50 SK-TJ, které mají připraveny podklady pro konání VH při provádění změny dle novely občanského zákoníku.  Pokyny pro SK-TJ, které doposud nemají provedené změny dle novely občanského zákoníku – na spolky – z.s. naleznete zde.

21.8.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.08.26. - SK TP Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2016.08.27. - VK Kylešovice - Kylešovická žába - volejbalový turnaj
2016.08.27.-28. - SK SIPA SPORT Opava - Visegrad cup
2016.08.26.-28. - SK BB Opava - Badmintonový camp
2016.09.03. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - dospělí
2016.09.03. - TJ S. Opava - Kateřinky - Mem. MUDr. Z Hrdličky - volejbalový turnaj
2016.09.04. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - dospělí
Akce v dalších dnech naleznete zde.

11.8.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.08.05.-21. - COV - MSK - Olympijský park Ostrava
2016.08.12.-14. - JK Opava-Kateřinky - Mem. E. Režnara - parkurové skákaní
2016.08.13. - TJ S. Chvalíkovice - Oslavy 90 let založení TJ
2016.08.26. - SK TP Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2016.08.27. - VK Kylešovice - Kylešovická žába - volejbalový turnaj
2016.08.27.-28. - SK SIPA SPORT Opava - Visegrad cup
2016.08.26.-28. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

10.8.2016
Oznámení o změně názvu SK/TJ - z.s. dle NOZ
Informace o oznamování údajů a změn názvu SK-TJ - z.s. dle NOZ naleznete zde. 

5.8.2016
Pomoc pro SK/TJ při změně dle NOZ na z.s.
Pokyny pro SK-TJ, které doposud nemají provedené změny dle novely občanského zákoníku – na spolky – z.s. naleznete zde.

4.8.2016
Příprava podkladových materiálů k žádostem o dotaci na údržbu TVZ pro rok 2017 po změně názvu SK-TJ po registraci ve spolkovém rejstříku – z.s. 
V nejbližším čase očekáváme vyhlášení programu MŠMT na údržbu a provoz sportovních zařízení pro rok 2017. Již dopředu upozorňujeme všechny žadatele, kteří splnili podmínku novely občanského zákoníku a mají provedenou novelu stanov s úpravou - se změnou názvu se z.s., že k žádostem bude potřeba přikládat přílohy - doklady - smlouvu s bankou, smlouvu s obcí – městem o pronájmu apod., kde SK/TJ bude uveden již s názvem uvedeným ve spolkovém rejstříku – tedy i se z.s. Doporučujeme všem SK/TJ, které si doposud nezajistily opravy názvu u výše uvedeného, aby tak učinily obratem.  U změny názvu SK/TJ u ČSOB a.s. – Poštovní spořitelny – ERA při změně názvu bude pomoc zajišťovat sekretář L. Kreisel, podklady ke změnám se budou zpracovávat na RS ČUS v Opavě, termín zahájení zpracování žádostí bude SK/TJ oznámen.

3.8.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.08.05.-21. - COV - MSK - Olympijský park Ostrava
2016.08.13. - TJ S. Chvalíkovice - Oslavy 90 let založení TJ
2016.08.26. - SK TP Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2016.08.26.-28. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

21.7.2016
Informace pro SK/TJ, kterým je vedeno účetnictví
Vyzýváme všechny SK-TJ, kterým je vedeno účetnictví RS ČUS v Opavě, aby nejpozději do 31.7.2016 doručili na RS ČUS v Opavě všechny doklady za první pololetí 2016 (tj. do 30.6.2016) ke zpracování příslušné zpracovatelce Vašeho účetnictví.  Ke zpracování je potřeba doručit všechny účetní doklady a výpisy z bankovních účtů.

21.7.2016
Informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě
Informace o plánovaných dovolených pracovníků RS ČUS v Opavě v následujícím období -  sekretář L. Kreisel plánuje čerpat dovolenou ve dnech 25.-29.7 a 29.-31.8.2016, ekonomka Š. Gerecká ve dnech 22.8.-26.8.2016,  účetní Š. Kohutová ve dnech 22.8.-26.8.2016. Před návštěvou pracoviště doporučujeme, abyste se telefonicky informovali, zda pracovník, kterého chcete navštívit, je přítomen. 

20.7.2016
Oznamování změny názvu SK-TJ po registraci ve spolkovém rejstříku – z.s. - sportovnímu svazu
Po provedeném zápisu do spolkového rejstříku – změna údajů SK-TJ – z.s. je potřeba mzj. i nahlásit tuto změnu příslušnému národnímu sportovnímu svazu – formou písemné žádosti o změnu názvu a dalších údajů, kterou podepíše dle platných stanov statutární orgán SK-TJ (předseda SK-TJ ) a jako příloha se připojí výpis z registru spolku, který naleznete na http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx , kde z nabídky vyberete „Úplný výpis“ a následně „ Stáhnout PDF verzi výpisu“, který vytisknete a přiložíte jako přílohu k žádosti.

20.7.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.07.22.-24. - TJ S. Kobeřice - Sportovní slavnost
2016.07.23. - TJ S. Kobeřice - Sportovní slavnost - Koncert KOFE-IN - MANDRAGE
2016.07.23. - SK BB Opava - Noční badmintonový turnaj čtyrher 
2016.07.30. - TJ J. Jančí - JANECKÝ GLOBUS - malá kopaná
2016.07.30. - FK Bolatice - Sportovní odpoledne
2016.08.26.-28. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

20.7.2016
Oceňování sportovišť
Oceňování sportovišť provádí soudní znalec Martin Vehovský (mzj. místopředseda TJ Spartak Rohov) - E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , mobil: 608 972 071. M. Vehovský již provedl oceňování celé řady sportovišť našich SK-TJ. Všem SK-TJ, které nemají oceněné své sportoviště doporučujeme, aby si ocenění objednaly u něj tak, aby znalecký posudek měly k dispozici nejpozději do 5. září 2016, aby cenu sportoviště mohly uvést při podávání žádosti o dotaci na jeho údržbu.

19.7.2016
Doplňování členské základny SK-TJ do Informačního systému ČUS
Opětovně upozorňujeme všechny SK-TJ, aby do Informačního systému ČUS průběžně doplňovali své členy, především z řad mládeže do 18 let, kdy počet členů je rozhodující pro přidělení dotace na činnost SK-TJ pro mládež Programu VIII. MŠMT.

18.7.2016
Program Sportuj s námi 2017
Vyzýváme všechny SK-TJ, aby si již připravovaly podklady k programu Sportuj s námi pro rok 2017. Vyhlášení programu se předpokládá obdobným způsobem jako v loňském roce v měsíci srpnu 2016.

17.7.2016
Doplnění údajů v Informačním systému ČUS
Všem SK-TJ, kterým byly RS ČUS v Opavě zpracovány kompletní podklady k valné hromadě k novele stanov dle NOZ se zapsáním spolku (z.s.) do spolkového rejstříku, byly zároveň do Informačního systému ČUS doplněny jména členů orgánů. Žádáme všechny tyto SK-TJ, aby u těchto členů si doplnili kontaktní údaje - e-mail adresy a čísla mobilních telefonů.

16.7.2016
Informace k vyúčtování dotace z MŠMT Programu VIII. naleznete zde.

15.7.2016
Vyplňování Finančních výkazů v Informačním systému ČUS
Upozorňujeme opětovně všechny SK-TJ, které doposud nevyplnily Finanční výkazy v Informačním systému ČUS, aby tak učinily obratem. Je potřeba nejprve vyplnit výkaz za rok 2014 a následně za rok 2015. Informace – k novému Informačnímu systému naleznete na http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html , kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf. SK-TJ, kterým je zpracováváno účetnictví RS ČUS, byly tyto výkazy vyplněny.

13.7.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 6/2016 - znění naleznete zde.

9.7.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.07.11.-15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2016.07.27. - SK BB Opava - Noční badmintonový turnaj čtyrher
2016.07.30. - TJ J. Jančí - JANECKÝ GLOBUS - malá kopaná
2016.07.30. - FK Bolatice - Sportovní odpoledne
Akce v dalších dnech naleznete zde.

23.6.2016
Smlouva o dotaci ze Statutárního města - urgence podpisu
Sdělujeme všem SK-TJ, mající sídlo na území SMO, které doposud nepodepsaly smlouvy na dotaci, že smlouvy k přidělené dotaci na činnost SK-TJ ze Statutárního města Opavy pro SK-TJ, jsou připraveny k podpisu na RS ČUS v Opavě. Smlouvu bude podepisovat statutární zástupce SK-TJ - předseda, k podpisu bude potřeba připojit razítko SK-TJ.

23.6.2016
Účetní závěrky ke zveřejnění ve Spolkovém rejstříku
SK-TJ, kterým je vedeno účetnictví a které si doposud nevyzvedly k podpisu materiály (průvodní dopisy a CD s nahranými daty účetních závěrek a jejich příloh) nechť se obratem dostaví na RS ČUS v Opavě. Výše uvedené materiály je nutno podepsat statutárním zástupcem a odeslat dle zákona Krajskému soudu v Ostravě tak, aby tam byly doručeny do 30.6.2016.

23.6.2016
Inventury nemovitého majetku
Opakovaně žádáme všechny SK-TJ, mající ve vlastnictví či dlouhodobém pronájmu sportovní zařízení,  aby zaslalo elektronicky na RS ČUS v Opavě v výpis z inventury nemovitého majetku, které vlastní či má v pronájmu a to položkově podle jednotlivých sportovišť (hřiště, šatny apod.) za každé zvlášť. Uvedené údaji zašlete elektronicky na RS ČUS v Opavě do 30.6.2016 - údaje budou sloužit k žádostem o dotaci na údržbu a provoz SK-TJ.

23.6.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.06.25. - TJ Dubina Větřkovice - SLIVAKY CUP - malá kopaná
2016.06.25. - TJ Slavia Píšť - 70 let - program oslav 
2016.07.02. - FK NOVA Vávrovice - 50 let - program oslav
2016.07.02. - FK NOVA Vávrovice - 50 let - Menšíkova 11 utkání
2016.07.02. - FK NOVA Vávrovice - 50 let - Menšíkova 11 hráči
2016.07.02. - TJ S. Hněvošice - oslavy 90 let - ABBA
2016.07.02.-03. - TJ S. Hněvošice - oslavy 90 let
2016.07.09. - TJ Vítěz Březová - Hruška cup 2016 - malá kopaná
2016.07.11.-15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2016.07.27. - SK BB Opava - Noční badmintonový turnaj čtyrher
2016.07.30. - TJ J. Jančí - JANECKÝ GLOBUS - malá kopaná
Akce v dalších dnech naleznete zde.

16.6.2016 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě
V následujících dnech dojde k omezení provozu RS ČUS v Opavě -  ekonomka Š. Gerecká bude čerpat dovolenou (do 1.7.2016), účetní Š. Kohutová je na pracovní neschopnosti, sekretář L. Kreisel může být mimo pracoviště, proto se před návštěvou telefonicky dotažte, zda pracovník, kterého chcete navštívit, je již přítomen. Čerpání dovolených pracovníků bude pak  pokračovat v měsících červenci a srpnu. 

14.6.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 5/2016 - znění naleznete zde.

14.6.2016
Osvobození spolků od soudních poplatků při zápisu do spolkového rejstříku
Na základě § 11 odstav. 1 písm. k) zákona 549/1991 Sb. o soudních poplatcích jsou veškeré zápisy do spolkového rejstříku, tedy i „prvozápisy“, od soudních poplatků osvobozeny. Změnou zákona o soudních poplatcích se osvobozují všechny spolky od povinnosti platit poplatky při zápisech či změnách ve spolkovém rejstříku.

3.6.2016
Smlouva o dotaci ze Statutárního města
Sdělujeme všem SK-TJ, mající sídlo na území SMO, které doposud nepodepsaly smlouvy na dotaci, že smlouvy k přidělené dotaci na činnost SK-TJ ze Statutárního města Opavy pro SK-TJ, jsou připraveny k podpisu na RS ČUS v Opavě. Smlouvu bude podepisovat statutární zástupce SK-TJ - předseda, k podpisu bude potřeba připojit razítko SK-TJ.

3.6.2016
Inventury nemovitého majetku
Sdělujeme všem SK-TJ, mající pronajaté sportovní zařízení od měst a obcí, aby si zajistilo dokumenty - potvrzení - popř. výpis z inventury měst a obcí na hodnotu majetku, kterou mají v užívání a to položkově podle jednotlivých sportovišť (hřiště, šatny apod.) za každé zvlášť. Uvedené údaje zašlete elektronicky na RS ČUS v Opavě do 13.6.2016 - údaje budou sloužit k žádostem o dotaci na údržbu a provoz SK-TJ.

3.6.2016
Inventury nemovitého majetku
Žádáme všechny SK-TJ, mající ve vlastnictví sportovní zařízení,  aby zaslalo elektronicky na RS ČUS v výpis z inventury nemovitého majetku, které vlastní a to položkově podle jednotlivých sportovišť (hřiště, šatny apod.) za každé zvlášť. Uvedené údaji zašlete elektronicky na RS ČUS v Opavě do 13.6.2016 - údaje budou sloužit k žádostem o dotaci na údržbu a provoz SK-TJ.

3.6.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.06.04. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2016.06.04. - TJ Opava - Slezská Harta HEAD BIKE MARATON
2016.06.04. - TJ Opava - Slezská Harta HEAD BIKE MARATON - propozice
2016.06.09.-12. - JK Opava-Kateřinky - VC Opavy - jezdecké závody
2016.06.25. - TJ Dubina Větřkovice - SLIVAKY CUP - malá kopaná
2016.07.09. - TJ Vítěz Březová - Hruška cup 2016 - malá kopaná
2016.07.11.-15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

31.5.2016
Informace o stavu úhrady členských příspěvků SK-TJ pro rok 2016 k 31.5.2016 naleznete zde.  Úhradu členského příspěvku za rok 2016 je nutno provést do 30.6.2016.

30.5.2016 
Usnesení z 29. valné hromady RS ČUS v Opavě, která se konala 30.5.2016 naleznete zde.
Na valné hromadě byli pro funkční období 2016 - 2020 zvoleni:
Předseda:
Ing. Petr Kašný - Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z.s. - sport. odvětví - fotbal

Členové výkonného výboru:
Ing. Marek Hájek - SK OpavaNet - sport. odvětví - outdoorové sporty - na ustavujícím zasedání výkonného výboru byl zvolen 1. místopředsedou
Mgr. Zdeněk Viktorin - Basketbalový klub Trefa Opava, z.s. - sport. odvětví - basketbal - na ustavujícím zasedání výkonného výboru byl zvolen 2. místopředsedou 
Alexander Chylík - Tělovýchovná jednota Opava, z.s. - sport. odvětví - volejbal 
Ing. Miroslav Záloha - Tělovýchovná jednota Sokol Štěpánkovice, z.s. - sport. odvětví - fotbal

Členové kontrolní komise:
Monika Langerová - Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. - sport. odvětví - sportovní gymnastika - na ustavujícím zasedání kontrolní komise byla zvolena předsedou
Vladimír Grussmann - SPORT - CLUB Pustá Polom, z.s. - sport. odvětví - fotbal - na ustavujícím zasedání kontrolní komise byl zvolen místopředsedou
Petr Fichna - Tělovýchovná jednota Spartak Chuchelná, z.s. - sport. odvětví - fotbal
 

29. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční v pondělí dne 30. května 2016 od 16.00 hodin v sále v 1. poschodí Kulturního domu Na Rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a materiály k jednání naleznete zde .

26.5.2016
Sdělujeme všem SK-TJ, že smlouvy k přidělené dotaci na činnost SK-TJ ze Statutárního města Opavy pro SK-TJ mající sídlo na území SMO, budou připraveny k podpisu v pondělí dne 30.5.2016. Podepisování těchto smluv proběhne před valnou hromadou RS ČUS v  Opavě v 1. poschodí Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě a to v době od 15.30 do 16.00 hod., popř. po skončení valné hromady. Smlouvu bude podepisovat statutární zástupce SK-TJ - předseda, k podpisu bude potřeba připojit razítko SK-TJ. 

19.5.2016
Předložené návrhy kandidátů do orgánů RS ČUS do 19.5.2016 do 16.00 hod. na funkce:
Předseda:
Ing. Petr Kašný - Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z.s. - sport. odvětví - fotbal 
Členové výkonného výboru:
Ing. Marek Hájek - SK OpavaNet - sport. odvětví - outdoorové sporty
Alexander Chylík - Tělovýchovná jednota Opava, z.s. - sport. odvětví - volejbal
Mgr. Zdeněk Viktorin - Basketbalový klub Trefa Opava, z.s. - sport. odvětví - basketbal 
Ing. Miroslav Záloha - Tělovýchovná jednota Sokol Štěpánkovice, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Členové kontrolní komise:
Vladimír Grussmann - SPORT - CLUB Pustá Polom, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Petr Fichna - Tělovýchovná jednota Spartak Chuchelná, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Monika Langerová - Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. - sport. odvětví - sportovní gymnastika

14.5.2016
Česká unie sportu připravila pro své členy rámcovou pojistnou smlouvu pro pojištění majetku a odpovědnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot (lze se pojistit i odděleně - pouze odpovědnost nebo pouze majetek). Smlouva je formou hromadného pojištění, která zásadně zvyšuje dostupnost i pro menší sportovní organizace. Bližší informace naleznete zde.

14.4.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 4/2016 - znění naleznete zde.

14.5.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.05.21. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček
2016.05.22. - Bc. M. Vinárek - Tréninkový kemp pro trenéry, děti a rodiče
2016.05.22. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry
2016.05.29. - TJ Sokol Hněvošice - Hněvošická desítka
2016.05.29. - TJ Sokol Hněvošice - Barevný běh Hněvošice
2016.06.04. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2016.06.04. - TJ Opava - Slezská Harta HEAD BIKE MARATON
2016.06.04. - TJ Opava - Slezská Harta HEAD BIKE MARATON - propozice
2016.06.25. - TJ Dubina Větřkovice - SLIVAKY CUP - malá kopaná
2016.07.11.-15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

5.5.2016
Zájemci o studium na Vyšší odborná škole České unie sportu, s.r.o. naleznou bližší informace zde. VOŠ vedle oboru studia sportovního managementu a studia wellness specialisty v trenérské škole školí trenéry licence B, tedy II. trenérské třídy.

3.5.2016
Návrhy kandidátů do orgánů RS ČUS v Opavě mohou SK-TJ podávat na přihlášce uvedené zde tak, aby byly doručeny do 19.5.2016 do 16 hod. na adresu RS ČUS v Opavě, Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava. Navrhované počty členů orgánů: předseda - 1, členové výkonného výboru - 4 (pátým členem VV je předseda), členové kontrolní komise - 3 - jsou shodné se stávajícím statutem valné hromady.

3.5.2016
Vzorovou přihlášku člena ke vstupu do SK-TJ včetně znění souhlasu člena se zpracováním a evidencí osobních údajů naleznete zde.

3.5.2016
Informace o stavu úhrady členských příspěvků SK-TJ pro rok 2016 k 30.4.2016 naleznete zde.  Úhradu členského příspěvku za rok 2016 je nutno provést do 30.6.2016.

28.4.2016
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 14. zasedání dne 25.4.2016 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům mající sídlo na území SMO v jednotlivých dotačních programech pro rok 2016. Výše přidělených částek a další informace naleznete zde.

26.4.2016
29. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční v pondělí 30. května 2016 od 16.00 hodin v sále Kulturního domu Na rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a materiály k jednání naleznete zde.

26.4.2016 
25.4.2016 se v budově Poslanecké sněmovny Národní sportovní konferenci, která byla určena zástupcům sportovních organizací z celé republiky. Konference se z RS ČUS v Opavě zúčastnili Ing. M. Hájek a L. Kreisel. Účastníci se seznámili se strategií v řízení sportovních organizací se zaměřením na podporu sportování dětí a mládeže, s budoucím financováním sportu a připravovanými legislativními změnami v této oblasti. Bližší informace naleznete zde.

26.4.2016 
Delegátem RS ČUS v Opavě na 31. valné hromadě České unie sportu, která se uskutečnila v Nymburku 25.dubna 2015, byl Ing. Petr Kašný. VH ČUS bilancovala, doplnila stanovy a přijala plán rozvoje na další čtyřleté období. Jednání byli přítomni premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Tiskovou zprávu z jednání naleznete zde.

26.4.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.05.07. - TJ Tatran Štítina - Mem. I. Kubince - volejbalový turnaj
2016.05.08. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček - čtyrhry
2016.05.15. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry
2016.05.21. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček
2016.05.22. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry
2016.05.29. - TJ Sokol Hněvošice - Hněvošická desítka
2016.05.29. - TJ Sokol Hněvošice - Barevný běh Hněvošice
2016.06.04. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2016.06.04. - TJ Opava - Slezská Harta HEAD BIKE MARATON
2016.06.25. - TJ Dubina Větřkovice - SLIVAKY CUP - malá kopaná
2016.07.11.-15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

14.4.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 3/2016 - znění naleznete zde.

10.4.2016
Informace o stavu úhrady členských příspěvků SK-TJ pro rok 2016 naleznete zde.  Úhradu členského příspěvku za rok 2016 je nutno provést do 30.6.2016.

10.4.2016
V souladu se stanovami svolává Výkonný výbor RS ČUS v Opavě 29. valnou hromadu Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. na pondělí 30. května 2016 od 16.00 hodin do sálu Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě. Pozvánku s návrhem programu obdrží sdružené subjekty 30 dnů před jednáním. 

10.4.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2016.04.22. - SK Perfekt Opava - O. Šípkova a D.Huf - Tour 2016
2016.05.07. - TJ Tatran Štítina - Mem. I. Kubince - volejbalový turnaj
2016.05.22. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry
2016.06.04. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2016.06.04. - TJ Opava - Slezská Harta HEAD BIKE MARATON
2016.07.11.-15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

9.4.2016
V souvislosti se zpřístupněním Informačního systému ČUS žádáme příslušné administrátory SK-TJ, aby řádně doplňovali členskou základnu, především z řad mládeže a dohlíželi, aby splňovali podmínky pro poskytnutí dotace - např. v předchozím roce platilo, že u dotace Programu VIII je podmínkou přidělení dotace minimální počet 20 členů SK-TJ do 18 let. Dále vyzýváme všechny administrátory, aby provedli kontrolu charakteristik u svých členů a to především - aktivní sportovec - soutěže (svazové soutěže), aktivní sportovec (rekreačně sportující) a ostatní (nesportující). Výstupy členské základny z Informačního systému v mnoha případech budou sloužit jako rozhodující ukazatele pro přidělování dotací. 

9.4.2016
U Informačního systému ČUS byla dne 1. 4. 2016 zpřístupněna jeho veřejná část. Přístup do systému je na adrese https://iscus.cz/  nebo přes webové stránky ČUS www.cuscz.cz v sekci "O NÁS - INFORMAČNÍ SYSTÉM. Do interní části IS ČUS se uživatelé s přístupovými údaji přihlašují nyní přes kartu „Přihlášení“.

9.4.2016
Zajištění doručování korespondence SK-TJ
V souvislosti se zřizováním nových adres sídel SK-TJ, doporučujeme všem SK-TJ, aby si zajistily řádné doručování korespondence. V případě, že sídlo mají ve svém bydlišti, aby na své poštovní schránky čitelně uvedli název SK-TJ. V případě, že mají sídlo na svém objektu TVZ, aby si instalovali přístupnou poštovní schránku, popř. si dojednali doručování korespondence na své poště.

8.4.2016
MŠMT schválilo rozdělení státního rozpočtu 2016 v oblasti sportu – neinvestičních prostředků Programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Výše částek a další informace u 102 žádostí podaných ve spolupráci s RS ČUS v Opavě naleznete zde.

25.3.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 2/2016 - znění naleznete zde.

7.3.2016
Finančních výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2016.
Informace – k novému Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html ,
kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf.
V Informačním systému je potřeba nejdříve zadat data za rok 2014 a pak následně teprve rok 2015.
Zadat data lze jednak přímo z přístupu SK/TJ, popř. SK/TJ může pro svého hospodáře, ekonoma či účetního zřídit pouze přístup pro Finanční výkazy.

7.3.2016
Veškeré informace k dotacím ze Statutárního města Opavy pro SK/TJ naleznete vedle webových stránek Statutárního města Opavy rovněž zde, jsou zde rovněž uvedeny pokyny postupu pro sdružené SK TJ v RS ČUS v Opavě, zpracovatel L. Kreisel vyzývá ty SK-TJ, které se doposud neobjednaly ke zpracování, aby tak učinily obratem a telefonicky si objednaly termín. Termín pro podávání žádostí je stanoven ve dnech 10.-17.3.2016.

7.3.2016
Slavnostní vyhlášení Ankety nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava za rok 2015 se uskutečnilo ve Slezském divadle v Opavě v sobotu 5. března 2016 Po slavnostním vyhlášení ankety akce pokračovala v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě. Bližší informace naleznete zde  a foto seriál z akce naleznete zde.

18.2.2016
Upozorňujeme všechny hospodáře SK – TJ – FK, mající fotbalový oddíl - klub, že podle Evidenčního a registračního řádu FAČR Členský příspěvek musí být zaplacen vždy do 28. února kalendářního roku, za který se platí. Vzhledem k tomu, že poslední dny měsíce února připadají na víkend, doporučujeme všem hospodářům uhradit tento příspěvek s dostatečným předstihem, aby finanční prostředky byly připsány na účet FAČR poslední pracovní den před tímto termínem, tj. 26.2. Vzhledem k tomu, že převod mezi bankami trvá i 3 dny, doporučujeme provést úhradu nejpozději do 23.2. Připomínáme, že počty členů s uhrazeným příspěvkem do 28.2. bývají rozhodující pro přidělování dotací z programů jak FAČR, tak MŠMT. Bližší informace naleznete zde.

18.2.2016
Upozorňujeme všechny hospodáře SK – TJ, že účetní výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v novém Informačním systému ČUS. Termín vyplnění se stanovuje do 31.3.2016. Podrobné pokyny obdrží SK-TJ do konce měsíce února.

18.2.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2016.02.20. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj mini žáků
2016.03.05. - TJ Tatran Štítina - Volejbalový turnaj mixu
2016.03.12. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry
2016.03.13. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj jednotlivců
Akce v dalších dnech naleznete zde.

10.2.2016
Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2016
Nominace pro slavnostní vyhlášení ve Slezském divadle v Opavě dne 5.3.2016. 
Nominovaní jednotlivci dospělí v abecedním pořadí na 1. – 10. místo
Cvek Viktor -  basketbal – BK Opava
Foltysová Sabina - Foltysová Denisa - Horová Klára –  kanoistika - Kánoe klub Opava
Hruška Jiří - jezdectví – parkurové skákání – JK Opava – Kateřinky
Kubesová Sabina - střelba z polní kuše - SKPK Opava - Suché Lazce
Petreček Tomáš - Outdoor eXtreme Adventure Sport – SK OpavaNet
Pospěch Zdeněk - fotbal – Slezský fotbalový club Opava 
Pravdová Kristýna - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava 
Schuster Marek - orientační sporty - Orientační běh Opava
Šiřina Jakub - basketbal – BK Opava
Vrchovecký Jan - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava 

Nominovaní jednotlivci junioři v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Hendrych Petr - kuželky - TJ Opava
Kašpar Albert - Mrůzek Vojtěch - kanoistika – Kánoe klub Opava 
Patyk David - střelba – SSK Ostroj Opava
Rousek Tomáš - Mrázek Jan - kanoistika – Kánoe klub Opava 
Rusek Jakub - atletika – TcJ Sokol Opava

Nominovaná družstva v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Atletika - junioři – TcJ Sokol Opava
Basketbal - muži – BK Opava
Extrémní sporty - muži – štafety - SK OpavaNet 
Fotbal - muži – Slezský fotbalový club Opava
Hokejbal - muži – Street Hockey Club Opava

Podrobné informace o anketě naleznete zde.

5.2.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 1/2016 - znění naleznete zde.

1.2.2016
Česká unie sportu volila na 32. valné hromadě vedení pro příští čtyři roky. Funkci předsedy  obhájil JUDr. Miroslav Jansta, na postech místopředsedů zůstávají i nadále jeho dosavadní kolegové – pro komoru sportovních svazů Miroslav Pelta a pro komoru regionů - sportovních klubů a tělovýchovných jednot Ing. Marek Hájek. Bližší informace z valné hromady naleznete zde.

17.1.2016 
Doporučujeme všem SK-TJ, aby do Informačního systému ČUS průběžně doplňovaly nově přijaté členy. V rámci zpracování statistik v následujícím období se budou vyplňovat výkazy hospodaření za rok 2015 - pokyny obdrží SK-TJ počátkem měsíce února a následně pak budou zpracovány pasporty sportovních zařízení.

17.1.2016 
Výsledky statistického šetření SK-TJ k 31.12.2015 naleznete zde.

17.1.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2016.01.29. - SK BB Opava - Soustředění pro děti - badminton 
2016.02.06. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj starších žáků
2016.02.06. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry
2016.02.13. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj mladších žáků
2016.02.20. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj mini žáků
Akce v dalších dnech naleznete zde.

7.1.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 9 - znění naleznete zde.

7.1.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.02.06. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj starších žáků
2016.02.13. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj mladších žáků
2016.02.20. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj mini žáků
Akce v dalších dnech naleznete zde.

2.1.2016
Statistika členské základny - archivace výstupů
Dne 1.1.2016 v rámci statistického zjišťování byl v RS ČUS v Opavě proveden export členské základny u všech 328 oddílů a odborů všech 187 sdružených SK-TJ.

2.1.2016
Statistika členské základny
Statista členské základny v RS ČUS v Opavě k 31.12.2015 - v RS je sdruženo celkem 187 SK-TJ s celkem 30 521 členy, z toho je 22 203 členů dospělých, 1996 dorostenců a dorostenek a 6327 žáků a žaček.

28.12.2015
Upozornění na konečný termín statistiky členské základny za rok 2015 
Upozorňujeme všechny SK-TJ, že konečný termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2015 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2015. Údaje o členech se opravují pouze v Informačním systému ČUS. Výstupy statistiky pak budou automaticky zpracovány k uvedenému datu 31.12.2015. Opětovně připomínáme, že stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací jak z MŠMT tak i dalších programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnili do nového Informačního systému ČUS veškeré nové členy.

23.12.2015
Výkonný výbor Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě přeje všem svým členům radostné prožití svátků vánočních a v novém roce vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho sportovních úspěchů.

23.12.2015
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že provoz pracoviště RS ČUS v Opavě bude v období od 23.12.2015 do 3.1.2016 omezen. Před návštěvou pracoviště doporučujeme se telefonicky (mobil 604 360 980 – Ladislav Kreisel) dotázat, zda příslušný pracovník bude na pracovišti.

19.12.2015
Doplňující informace ke statistice členské základny za rok 2015 naleznete zde. Statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2015 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2015.

11.12.2015
Výkazy členské základny za rok 2015
Statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2015 - seznam členů byl stanoven na 31.12.2015. SK-TJ pouze opraví údaje v Informačním systému ČUS – provedou výmaz členů, kteří ukončili činnost a doplní nové členy.  Výstupy statistiky pak budou automaticky zpracovány k uvedenému datu 31.12.2015. Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací jak z MŠMT tak i dalších programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnili do nového Informačního systému ČUS veškeré nové členy.

10.12.2015 
Anketa nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů
VV RS ČUS v Opavě se obrací na sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, sportovní svazy a sportovní odvětví okresu Opava s požadavkem na předložení návrhů k vyhodnocení v Anketě nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů okresu Opava v roce 2015. Bližší informace naleznete zde, kde je rovněž uveden tiskopis návrhu. Návrhy je možno zasílat do 31.12.2015.

10.12.2015
Investiční program MŠMT
MŠMT vyhlásilo dotační program v investiční oblasti pro rok 2016. O dotaci mohou žádat spolky (sportovní kluby – tělovýchovné jednoty), které splňují podmínky občanského zákoníku, včetně resortních sportovních center a obcí. Na dotaci je určená částka 870 mil. Kč. Záměrem je podpora rekonstrukcí, modernizací sportovních zařízení ve vlastnictví spolků, státní podpora bude poskytována i na sportovní zařízení ve vlastnictví obcí. Žádosti je možno podávat do 31.1.2016. Bližší informace naleznete zde.

9.12.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 9 - znění naleznete zde.

9.12.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.12.12. - SK FC Hlucin - Vanocni utkani hvezd - fotbal
2015.12.13. - SK TP Opava - M-CR v kuzelkach telesne postizenych
2015.12.19. - SK BB Opava - Detsky badmintonovy turnaj
2015.12.26. - TJ S. Litultovice - Litultovicka vanocka - prespolni beh
2016.01.02. - SK BB Opava - Novorocni badmintonovy turnaj ctyrhry
Akce v dalších dnech naleznete zde.

23.11.2015
Vzhledem k nenaplnění očekáváného počtu přihlášek akcí programu Sportuj s námi pro rok 2016  Česká unie sportu prodlužuje termín podávání přihlášek do 26.11.2015. Bližší informace včetně odkazu na přihlášku naleznete zde.

23.11.2015
Připomínáme všem SK-TJ, že přihlášky dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 se podávají v termínu od 23. 11. 2015 do 30. 11. 2015.  Bližší informace naleznete zde.

23.11.2015
Připomínáme všem SK-TJ, že přihlášky do ankety Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2015 se podávají v termínu do 30.11.2015. Podrobné informace k anketě společně s tiskopisem návrhu kandidátů do ankety naleznete zde.

13.11.2015 
Dne 11.11.2015 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnil seminář k financování sportu v SK-TJ. Cílem semináře bylo seznámit zákonodárce s reálnou situací ve financování sportu v SK-TJ. Bližší informace naleznete zde.

13.11.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 8 - znění naleznete zde.

13.11.2015 
Ve dnech 9.-10.11.2015 102 SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě podalo žádost o poskytnutí dotace z Programu VIII MŠMT.

13.11.2015 
Žádost o poskytnutí dotace MŠMT z Programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení podalo 24 SK-TJ prostřednictvím České unie sportu, 46 SK-TJ prostřednictvím Fotbalové asociace České republiky,  1 JK prostřednictvím České jezdecké federace a 1 KK prostřednictvím Českého svazu kanoistů.

12.11.2015 
Byly opětovně upraveny podmínky pro podávání žádostí o poskytnutí dotace z Programu VIII MŠMT. Veškeré změny vyhlášeného programu lze sledovat na stránkách MŠMT zde.

1.11.2015
Moravskoslezský kraj, jako vyhlašovatel ankety společně s partnery ankety, kterými jsou Všesportovní kolegium Moravskoslezského kraje a Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu vyhlašují anketu Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2015. Podrobné informace k anketě společně s tiskopisem návrhu kandidátů do ankety naleznete zde zde . Návrhy je možno podávat do 30.11.2015.

31.10.2015
Česká unie sportu i v roce 2016 podpoří v rámci programu Sportuj s námi pořádání veřejně přístupných sportovních akcí. Bližší informace včetně odkazu na přihlášku naleznete zde. Přihlášky je možno podávat do 23.11.2015.

31.10.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.11.06. - SGD Špičková - Opava - Podzimní vítr - gymnastika
2015.11.07. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry
2015.11.14. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj čtyrhry
Akce v dalších dnech naleznete zde.

25.10.2015 
VV RS ČUS je plně nápomocen SK-TJ při podávání žádosti o dotaci Programu VIII. pro SK-TJ pro mládež, pro všechny SK-TJ je již připravena žádost o dotaci. Bližší informace naleznete zde. SK-TJ nechť si obratem dojednají se sekretářem L. Kreislem termín dokončení zpracování a podepsání žádosti. Stanovený termín pro podepisování žádostí je od 27.10. do 5.11.2015 (včetně svátku, soboty a neděle) tak, aby mohly být veškeré žádosti včas odeslány na MŠMT.

25.10.2015 
RS ČUS v Opavě zajišťuje pro sdružené SK-TJ zpracování vyúčtování dotace z rozpočtu MŠMT na údržbu a provoz sportovních zařízení pro rok 2015. Připomínáme, že konečný termín pro předložení účetních dokladů k vyúčtování dle uzavřené smlouvy je 31.10.2015. Bližší informace k vyúčtování naleznete zde.

25.10.2015
Rada kraje na své schůzi dne 20.10.2015 usnesením č. 80/6478 schválila podmínky dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016.  Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, zastoupený hejtmanem kraje. Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Termín podání žádosti o dotaci je od 23. 11. 2015 do 30. 11. 2015, žádosti podané mimo tento termín nebudou přijaty. Bližší informace naleznete zde.

25.10.2015
Na základě zaslaných podkladů SK-TJ pro podání žádostí o dotaci na údržbu a provoz sportovních zařízení pro rok 2016 bylo podáno prostřednictvím RS ČUS v Opavě  24 žádostí o dotaci prostřednictvím České unie sportu, 46 žádostí prostřednictvím Fotbalové asociace ČR a po 1 žádosti prostřednictvím Českého svazu kanoistů a České jezdecké federace.

25.10.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.10.28. - Bowlingový klub Opava - Mariášový turnaj 
2015.10.29. - SK BB Opava - Prázdninové soustředění
2015.10.31. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj jednotlivců
2015.11.07. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry
2015.11.14. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj čtyrhry
Akce v dalších dnech naleznete zde.

12.10.2015
Na základě dotazů sdělujeme všem SK-TJ, že přihlášky do Programu sportuj s námi pro rok 2016 se budou podávat obdobným způsobem jako pro rok 2015 v termínu od 2.11. do 23.11.2015. O způsobu podávání budou SK-TJ podrobně informovány do 25.10.2015. 

9.10.2015
Sdělujeme všem SK-TJ, že MŠMT zveřejnilo nové podmínky k již dříve vyhlášenému Programu VIII - "Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách" v rámci státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2016. Podrobné pokyny budou SK-TJ sděleny ihned po vyvěšení všech tiskopisů s doplňujícími prováděcími pokyny.

9.10.2015
Zdravotní prohlídky - elektrokardiografické vyšetření výkonnostních sportovců mládeže
RS ČUS v Opavě dojednalo s primářkou dětského oddělení Slezské nemocnice v Opavě MUDr. Dagmar Prejdovou zajištění provádění standardního klidového elektrokardiografického vyšetření, které je součástí lékařské prohlídky výkonnostního sportu mládeže. Cena vyšetření činí cca 130 Kč. Mládežnické sportovce k vyšetření je nutno s dostatečným časovým předstihem objednat v kardiologické ambulanci u sestry Bohuslavy Škopcové - tel. 553 766 321. Bližší informace ke zdravotním prohlídkám naleznete zde

9.10.2015
Všem sdruženým SK-TJ byly zaslány přihlašovací údaje do nového Informačního systému České unie sportu. Všem SK-TJ doporučujeme opravit, popř. doplnit organizační údaje o SK-TJ a především doplnit statistiku o nové členy. Podle předběžných informací, statistika členské základny za rok 2015 se bude uzavírat již 31.12.2015 a počty členů především z řad mládeže budou důležitým kritériem pro přidělování dotací.

9.10.2015
Informace s pokyny k vyúčtování dotace na činnost fotbalových klubů – oddílů Projekt FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – FAČR naleznete zde.Termín vyúčtování dotace na činnost fotbalových klubů – oddílů Projekt FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – FAČR a Programu V. FAČR je do 31.10.2015.

9.10.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.10.10. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry
2015.10.17. - TJ Opava - Slakovský lesík - běžecký závod
2015.10.28. - Bowlingový klub Opava - Mariášový turnaj 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

2.10.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 7 - znění naleznete zde.

17.9.2015
Sekretář VV L. Kreisel ve dnech 24.-30.8.2015 bude čerpat dovolenou, v tuto dobu bude přerušeno vyúčtovávání dotací FAČR.

17.9.2015 
Termín vyúčtování dotace na činnost fotbalových klubů – oddílů Projekt FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – FAČR a Programu V. FAČR se posouvá do 31.10.2015.

17.9.2015 
Všem TJ-SK byl zaslán tiskopis podkladových materiálů k podání žádosti o dotaci MŠMT pro rok 2016 Programu VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech - jedná se o dotaci pro SK - TJ na sportovní činnost. Žádost se podává prostřednictvím RS ČUS v Opavě, žádost z Vašich podkladových materiálů zpracuje L. Kreisel, termín doručení podkladového materiálu je do 28.9.2015.

17.9.2015 
Oslovené TJ-SK, které splňují podmínky  pro poskytnutí dotace Programu IV. MŠMT - Údržba a provoz sportovních zařízení a které doposud nezaslaly podkladové materiály, byly opětovně vyzvány k zaslání vyplněného tiskopisu s podkladovými materiály s termínem doručení do 23.9.2015.

14.9.2015  
Dne 9.9.2015 byl dokončen proces zapsání změn do spolkového rejstříku - tímto dnem nabývají platnosti změny schválené na valné hromadě - nový název Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. a nové stanovy.

14.9.2015  
Veřejná konference o financování sportu v Ostravě - 8.9.2015
Na krajské konferenci Česká unie sportu prezentovala zástupcům obcí a měst problémy současného financování sportu, pozici sportovních klubů v současných podmínkách a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová představila svoje cesty k řešení nejpalčivějších potíží ve sportovním prostředí. Více informaci naleznete zde.

9.9.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.09.11.-13. - Happy Sport Opava - Staropramen Cool Super Cup - beachvolejbal
2015.09.12.-13. - JK Opava - Kateřinky - Mem. E. Režnara - jezdecké závody
2015.09.13 – SHC Opava – SK Jihlava – 1. NHL - hokejbal 
2015.09.20. - TJ Opava - Veřejný běh kolem Komína Model Opava
2015.09.26. - SK VEHA TEAM Rohov - závod MTB a cyklokros
Akce v dalších dnech naleznete zde.

4.9.2015
MŠMT dosud zpracovává podmínky pro vyhlášení programů v rámci Státní podpory sportu pro rok 2016. Protože podklady ještě nemohly být schváleny v rámci MŠMT, nebyly podmínky pro podávání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2016 na stránkách MŠMT dosud uveřejněny. Jejich uveřejnění bylo odloženo s tím, že při vyhlášení Státní podpory sportu pro rok 2016 dojde i k přiměřenému prodloužení termínu pro předkládání žádostí. V RS ČUS v Opavě oficiální žádosti bude ve spolupráci s SK-TJ již tradičně zpracovávat sekretář L. Kreisel ze zaslaných podkladových materiálů SK-TJ.

4.9.2015
Upřesňující informace k novému Informačnímu systému ČUS
- do adresy sídla se uvádí adresa, která je uvedena ve stanovách, v mnoha případech bylo pouze uvedeno město či obec, novelou stanov dle NOZ dochází ke zpřesnění o přidání přesné adresy s číslem popisným
- do adresy kontaktní se pak uvádí adresa, na kterou SK-TJ si chce nechat doručovat písemnou korespondenci

2.9.2015
Informace s pokyny k vyúčtování dotace na činnost fotbalových klubů – oddílů Projekt FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – FAČR naleznete zde.

1.9.2015 
Členský příspěvek za rok 2015 dle stanov a směrnice uhradilo celkem 185 SK - TJ, z toho 183 SK - TJ ve výši 1 200 Kč a 2 nově přijaté SK-TJ v roce 2015.

1.9.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.09.05. - TJ Sokol Opava - Kateřinky - Mem. Z. Hrdličky - volejbalový turnaj
2015.09.26. - SK VEHA TEAM Rohov - závod MTB a cyklokros
Akce v dalších dnech naleznete zde.

22.8.2015
Sekretář VV L. Kreisel ve dnech 24.-30.8.2015 bude čerpat dovolenou, v tuto dobu bude přerušeno vyúčtovávání dotací FAČR.

22.8.2015
Všem sdruženým SK-TJ byly zaslány přihlašovací údaje do nového Informačního systému České unie sportu. Všem SK-TJ doporučujeme při prvotním přihlášení si změnit heslo na složitější.

22.8.2015
Opětovně upozorňujeme na nutnost vybírání členských příspěvků v SK-TJ. Vybírání členských příspěvků je nutnou podmínkou pro přidělení dotací jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu měst a obcí. V žádostech o dotaci z MŠMT se uvádí rozdělená výše vybraných členských příspěvků a to zvlášť pro dospělé a zvlášť pro mládež.

22.8.2015
Doporučujeme všem SK-TJ, které mají v nájmu či výpůjčce sportovní zařízení (hřiště, šatny a soc. zařízení apod.) od obce – města, aby si zjistily cenu pronajímaného sportovního zařízení a obratem ji zaslalo L. Kreislovi pro zpracování podkladů žádosti na údržbu, kdy hodnota majetku bude jedním z kritérií pro přidělení dotace.

22.8.2015
Upozorňujeme všechny SK-TJ na doručování pošty – nutnost řádného označení poštovních schránek na sídlech SK-TJ na objektech šaten či správních budov a rovněž na nutnost označení schránek u domů, bytů s názvem SK-TJ v případě, že sídlo SK-TJ je na soukromé adrese.

22.8.2015
Doporučujeme SK-TJ zasílat propozice svých akcí ke zveřejnění na webu RS ČUS v Opavě, prezentujete tak svou činnost, včetně prezentace svých obcí a měst v případě, kdy vám poskytnou dotace. Toto doporučení se zvlášť dotýká akcí, které byly zařazeny do programu Sportuj s námi České unie sportu s poskytnutou dotací.

22.8.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.08.28. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2015.08.29. - SK BB Opava - Badminton ringo outdoorový turnaj
2015.08.29.-30. - SK SIPA SPORT Opava - VISEGRAD CUP U 11 - fotbalový turnaj
2015.08.31. - SK BB Opava - Opavská badmintonová liga - čtyrhry - vyhlášení
2015.08.31. - SK BB Opava - Opavská badmintonová liga - jednotlivci - vyhlášení
2015.09.05. - TJ Sokol Opava - Kateřinky - Mem. Z. Hrdličky - volejbalový turnaj
2015.09.26. - SK VEHA TEAM Rohov - závod MTB a cyklokros
Akce v dalších dnech naleznete zde.

22.8.2015
Sportovní akce, které jsou zařazeny do Programu Sportuj s námi České unie sportu s poskytnutou dotací, jsou uváděny ve Zpravodaji ČUS, kde je uváděn i odkaz na zkrácený rozpis akce.

10.8.2015
Informace k vyúčtování dotace na činnost fotbalových klubů – oddílů Program V. MŠMT – FAČR naleznete zde.

10.8.2015
Informace k Programu III. MŠMT – dotace na činnost pro SK-TJ, na kterou podalo žádost 134 našich SK-TJ jsme zatím neobdrželi, veškeré informace k dotacím MŠMT lze sledovat na webových stránkách MŠMT v části Sport – Dotace - http://www.msmt.cz/sport/odkazy .

10.8.2015
Podklady pro zpracování žádostí na poskytnutí dotace Programu IV. na údržbu a provoz SK-TJ pro rok 2016
I když doposud MŠMT program nevyhlásilo, stejně jako každoročně RS ČUS v Opavě bude nápomocno SK-TJ při zpracování žádostí. SK-TJ obdrží v příštích dnech tiskopis, který je potřeba vyplnit a v uvedeném termínu zaslat zpět.

10.8.2015
Podklady pro zpracování žádostí na poskytnutí dotace Programu III. na činnost SK-TJ pro rok 2016
I když doposud MŠMT program nevyhlásilo, stejně jako každoročně RS ČUS v Opavě bude nápomocno SK-TJ při zpracování žádostí. Ke zpracování žádostí budou využity podklady, které má sekretář L. Kreisel k dispozici – tj. výstup ze statistiky členské základny za rok 2014, výkaz hospodaření SK-TJ za rok 2014.

10.8.2015
Zajištění přidělení čísel popisných – čísel orientačních u objektů šaten SK-TJ
Obracíme se na ty SK-TJ, které nemají přidělené u objektů svých šaten a sociálních zařízení čísla popisné (popř. jsou-li v obci i orientační), které jsou zapsány jako objekty občanských vybavení či jiné stavby, aby na svých městských – obecních úřadech požádaly o přidělení čísel popisných – orientačních. Přidělení je potřebné pro stanovení adres sídel SK-TJ – doručovací adresy, které jsou potřebné při registraci spolků – SK-TJ dle NOZ. Po přidělení čísla popisného, které přidělí obecní úřad, je potřeba provést i zápis tohoto čísla popisného na Katastrálním úřadě v Opavě.

9.8.2015 
Informace k novému Informačnímu systému České unie sportu naleznete zde zde.   

8.8.2015 
Statutární zástupci těch SK-TJ mající sídlo na území SMO, kteří se doposud nedostavili na RS ČUS v Opavě k podepsání zprostředkovatelské smlouvy o poskytnutí  dotace Statutárního města Opavy nechť tak učiní v co nejkratším možném termínu. Seznam SK-TJ s výši přidělené dotace naleznete  zde, smlouvu je potřeba podepsat stat. zástupcem, který  podepisoval žádost a orazítkovat razítkem SK-TJ. Po uzavření smlouvy mezi RS ČUS v Opavě a jednotlivými SK-TJ, jsou jednotlivým SK-TJ ihned zasílány schválené dotace.

8.8.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.08.10.-14. - Opavský sportovní klub - Sportovní přípravka
2015.08.10.-14. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2015.08.16. - LK Mokré Lazce - Mokrolazecká 60 - cyklistický závod 
2015.08.16. - Pony klub Kobeřice - Jezdecké odpoledne
2015.08.28. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2015.08.29. - SK BB Opava - Badminton ringo outdoorový turnaj
2015.08.29.-30. - SK SIPA SPORT Opava - VISEGRAD CUP U 11 - fotbalový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

18.7.2015 
RS ČUS v Opavě vyzývá statutární zástupce SK-TJ mající sídlo na území SMO k dostavení se na RS ČUS v Opavě k podepsání zprostředkovatelské smlouvy o poskytnutí  dotace Statutárního města Opavy. Seznam SK-TJ naleznete  zde,  smlouvu je potřeba podepsat stat. zástupcem, který  podepisoval žádost a orazítkovat razítkem SK-TJ. Po uzavření smlouvy mezi RS ČUS v Opavě a jednotlivými SK-TJ, budou jednotlivým SK-TJ zaslány dotace.

18.7.2015 
Pro SK-TJ,  kterým je RS ČUS zpracováváno účetnictví, jsou připraveny k podpisu smlouvy o poskytování služeb. Smlouvu je potřeba podepsat stat. zástupcem a orazítkovat razítkem SK-TJ. Pracovnice, které zpracovávají SK-TJ účetnictví žádají SK-TJ o pravidelné doručování účetních dokladů ke zpracování. Včasné zpracování je nutné pro vyúčtování poskytnutých dotací.

15.7.2015 
 V měsíci červenci a srpnu pracovníci RS ČUS v Opavě budou čerpat dovolené, před návštěvou se telefonicky dotažte zda pracovník, kterého chcete navštívit je přítomen. V termínu 20.-24.7.2015 dovolenou čerpá sekretář VV L. Kreisel. 

18.7.2015 
Jezdecký klub Opava-Kateřinky zve všechny SK-TJ na Kofolu Velkou cenu Opavy v parkurovém skákání při které v neděli 26.6.2019 před hlavním závodem ve 14.30 hodin bude slavnostně otevřeno nové pískové kolbiště. Bližší informace naleznete zde.

15.7.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 6 - znění naleznete zde.

15.7.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.07.13.-17. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2015.07.18. - SK Triatlon klub Opava - Český pohár v triatlonu
2015.07.20.-24. - Opavský sportovní klub - Sportovní přípravka
2015.07.24.-26. - JK Opava-Kateřinky - Kofola VC Opavy v parkurovém skákání 
2015.07.24.-25. - SK mFloor Hlučín - OPEN AIR CUP - florbalový turnaj
2015.07.25. - SK BB Opava - Noční badmintonový turnaj čtyrher
2015.07.25. - TJ Jiskra Jančí - Globus 2015 - malá kopaná
Akce v dalších dnech naleznete zde.

3.7.2015
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK-TJ naleznete zde, informace k jejich platbám naleznete zde. Členský příspěvek za rok 2015 bylo nutno uhradit do 30.6.2015.

28.6.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.07.04. - Pony klub Kobeřice - Jezdecký den
2015.07.07.-10. - OFS Opava - Letní fotbalový kemp
2015.07.07.-10. - TK Minerva Opava - Příměstský tenisový tábor
2015.07.10.-11. - FK Jakartovice - Mem. F. Matyáše - fotbalový turnaj 
2015.07.11. - M. Vinárek - Heroes race - extrémní překážkový běh - pozvánka
2015.07.11. - M. Vinárek - Heroes race - extrémní překážkový běh
Akce v dalších dnech naleznete zde.

26.6.2015
Přehled o poskytnuté výši dotace Statutárního města Opavy jednotlivým 78 SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě naleznete zde.  Po uzavření smlouvy mezi RS ČUS v Opavě a SMO bude následně uzavřena zprostředkovatelská smlouva mezi jednotlivými SK-TJ a RS ČUS v Opavě. O termínu podpisu smluv budou SK-TJ informovány.

24.6.2015
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK-TJ naleznete zde,  informace k jejich platbám naleznete zde. Členský příspěvek za rok 2015 je nutno uhradit do 30.6.2015.

24.6.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.06.26.-27. - TJ Darkovice - Oslavy 60 let TJ
2015.06.27. - SK SIPA SPORT Opava - Mezinárodní fotbalový turnaj
2015.06.27. - FK Bolatice - O pohár starosty obce - malá kopaná
2015.06.27. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky Cup - malá kopaná
2015.07.04. - Pony klub Koberice - Jezdecký den
Akce v dalších dnech naleznete zde.

22.6.2015
Zastupitelstvo SMO na svém zasedání dne 22.6.2015, schválilo poskytnutí dotací pro SK-TJ. Další postup bude obdobný jako v předchozích letech, po podepsání smlouvy o dotaci (předpoklad měsíc červenec) budou zaslány SK-TJ schválené dotace.

17.6.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.06.20. - MATES GYM Bolatice - Bolatický bench-press
2015.06.20. - OFS Opava - Pomozte postiženým dětem - osloveni
2015.06.20. - OFS Opava - Pomozte postiženým dětem - plakát 
2015.06.20. - TJ Sokol Sosnová - oslavy 50 let TJ
2015.06.27. - FK Bolatice - O pohár starosty obce - malá kopaná
2015.06.27. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky Cup - malá kopaná
Akce v dalších dnech naleznete zde.

16.6.2015
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK-TJ naleznete zde, informace k jejich platbám naleznete zde. Úhradu doposud neprovedlo 73 SK-TJ. Připomínáme termín splatnosti členských příspěvků, který je dle směrnice schválené valnou hromadou 30.6. daného roku.

16.6.2015
Národní sportovní svazy a ČUS schválily výše příspěvků na údržbu sportovních zařízení pro rok 2015. Sekretář VV RS ČUS L. Kreisel bude telefonicky kontaktovat ty SK-TJ, kterým byla schválena dotace k projednání dalšího postupu a podepsání smlouvy.

16.6.2015
Žádosti SK-TJ o Dotaci z rozpočtu Statutárního města Opavy projedná Zastupitelstvo SMO na svém zasedání dne 22.6.2015, další postup bude obdobný jako v předchozích letech, po podepsání smlouvy o dotaci (předpoklad měsíc červenec) budou zaslány SK-TJ schválené dotace.

16.6.2015
K žádostem SK-TJ o Dotaci na činnost z Programu III. MŠMT, které podalo 134 našich SK-TJ zatím nemáme žádné informace. V současnosti jsou jednání pozdržena vzhledem ke změně ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Jakmile budeme znát podrobnosti o výši a způsobu distribuce v tomto programu, budeme vás informovat. Program se připravuje i pro rok 2016 a o jeho vyhlášení vás také budeme informovat.

15.6.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.06.20. - MATES GYM Bolatice - Bolatický bench-press
2015.06.20. - OFS Opava - Pomozte postiženým dětem
2015.06.27. - FK Bolatice - O pohár starosty obce - malá kopaná
2015.06.27. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky Cup - malá kopaná
Akce v dalších dnech naleznete zde.

15.6.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 5 - znění naleznete zde.

4.6.2015
RS ČUS v Opavě odevzdalo celkem 78 žádostí SK-TJ o Dotaci z rozpočtu Statutárního města Opavy, seznam odevzdaných žádostí naleznete zde.      

3.6.2015
Dne 3.6.2015 se uskutečnila 28. valná hromada RS ČUS v Opavě. Soubor usnesení z 28. valné hromady naleznete zde.

28. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční ve středu dne 3. června 2015 od 16.00 hodin v sále Kulturního domu Na rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a materiály k jednání naleznete zde .

1.6.2015
Informace k členským příspěvkům v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech naleznete zde . Připomínáme termín splatnosti členských příspěvků, který je dle směrnice schválené valnou hromadou 30.6. daného roku.

1.6.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.06.05.-07. - HO Atlas Opava - Atlas Adventure - extrémní sporty
Akce v dalších dnech naleznete zde.

25.5.2015
SK-TJ, mající sídlo na území Statutárního města Opavy, které doposud nemají zpracovanou žádost o Dotaci z rozpočtu Statutárního města Opavy, nechť kontaktují telefonicky Ladislava Kreisla - mobil 604 360 980 k dojednání postupu podání této žádostí, kdy bližší informace naleznete zde.

25.5.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.05.30. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2015.05.31. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj jednotlivců
2015.05.31. - TJ Sokol Hněvošice - Běžecký den
2015.06.05.-07. - HO Atlas Opava - Atlas Adventure - extrémní sporty
Akce v dalších dnech naleznete zde.

25.5.2015
Výkonný výbor RS ČUS v Opavě neobdržel k návrhu novely stanov RS ČUS v Opavě, který je připraven k projednání na valné hromadě RS ČUS v Opavě žádné připomínky. Návrh novely je upraven dle NOZ a novelizovaných stanov ČUS. Bližší informace naleznete zde.  

20.5.2014
Důležité pokyny k náležitostem účetních dokladů a jejich přípravě k vyúčtování dotací naleznete zde.

14.5.2015
Zpracovatel žádostí o Dotaci z rozpočtu Statutárního města Opavy Ladislav Kreisel - mobil 604 360 980 se obrací na všechny SK-TJ, mající sídlo na území Statutárního města Opavy, aby ho telefonicky kontaktovaly k dojednání postupu podávání žádostí o dotaci, kdy bližší informace naleznete zde.

12.5.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.05.16. - SK Happy Sport Opava - Opavská beachvolejbalová liga
2015.05.16. - SK TP Opava - Opavská kuželka
2015.05.20. - OFS Opava - Grassroots Day - fotbalové turnaje
2015.05.30. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2015.05.31. - TJ Sokol Hněvošice - Běžecký den
2015.06.05.-07. - HO Atlas Opava - Atlas Adventure - extremní sporty
Akce v dalších dnech naleznete zde.

7.5.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 4 - znění naleznete zde .

7.5.2015
Výkonný výbor RS ČUS v Opavě předkládá pro jednání valné hromady RS ČUS návrh novely stanov RS ČUS v Opavě. Návrh novely je upraven dle NOZ a novelizovaných stanov ČUS. Bližší informace naleznete zde.  

7.5.2015
Informace k zápisům  SK-TJ (spolků) do spolkového rejstříku u krajského soudu naleznete zde .

7.5.2015
Informace pro SK-TJ, mající sídlo na území Statutárního města Opavy, k postupu podávání žádostí o dotaci, naleznete zde.

6.5.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.05.08. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj čtyrhry
2015.05.09. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry 
2015.05.09. - TJ Tatran Štítina - Mem. voj. I. Kubince - volejbalový turnaj
2015.05.09. - SHC Opava – HBC Hradec Králové B – 1.NHbL – hokejbal
2015.05.09.-10. - SK Happy Sport Opava - Český pohár juniorů a juniorek v beachvolejbalu
2015.05.10. - SHC Opava – HBC Hradec Králová B – 1.NHbL – hokejbal
Akce v dalších dnech naleznete zde.

6.5.2015
Informace k členským příspěvkům v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech naleznete zde .

6.5.2015
Informace k náležitostem účetních dokladů naleznete zde.  V souvislosti s poskytováním dotací a jejich vyúčtování, kdy fotokopie účetních dokladů tvoří přílohu vyúčtování doporučujeme všem SK-TJ tomuto věnovat odpovídající pozornost. 

30.4.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.05.01. - TJ Opava - orientační závod vozíčkářů
2015.05.01.-03. - Capoeira Opava - Mistrovství ČR CAPOEIRA
2015.05.08. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj čtyrhry
2015.05.20. - OFS Opava - Grassroots Day - fotbalové turnaje
2015.05.09. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry 
2015.05.09. - TJ Tatran Štítina - Mem. voj. I. Kubince - volejbalový turnaj  
Akce v dalších dnech naleznete zde.

30.4.2015 
Přehled o úhradách členských příspěvků SK-TJ za rok 2015 provedených do 30.4.2015 naleznete zde .

29.4.2015
SK-TJ, mající sídlo na území Statutárního města Opavy, které mohou požádat o dotaci, naleznou další důležité informace k programu zde. 

28.4.2015
K dotazům k dotacím pro rok 2015 sdělujeme následující informace: 
Program IV. MŠMT - údržba a provoz sportovních zařízení - objem prostředků MŠMT schválilo, po schválení částek jednotlivým žadatelům podpisy smluv na dotaci lze očekávat v měsíci červnu 2015 - z RS ČUS v Opavě prostřednictvím národních sportovních svazů a ČUS je to 70 žadatelů z řad SK-TJ
Program III. MŠMT - sportovní činnost - objem prostředků MŠMT schválilo zatím ve výši 50 mil. Kč  pro cca1600 žadatelů z celého sport. prostředí, po schválení částek jednotlivým žadatelům podpisy smluv na dotaci lze očekávat v době prázdnin 2015 - z RS ČUS v Opavě je to 134 žadatelů z řad SK-TJ 
Dotace na činnost ze zdrojů RS ČUS v Opavě - pro ty SK-TJ, které neobdrží žádnou jinou dotaci podanou prostřednictvím RS ČUS z vypsaných programů, je pro jednání VH RS ČUS v Opavě navrženo poskytnutí dotace obdobně jako v předchozích dvou letech  

28.4.2015
Delegátem RS ČUS v Opavě na 31. valné hromadě České unie sportu, která se uskutečnila dne v Nymburku 25.dubna 2015, byl Ing. Marek Hájek. Tiskovou zprávu z jednání naleznete zde.

28.4.2015
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 6. zasedání dne 27. 4. 2015 schválilo vyhlášení programu DOTACE TJ/SK 2015. Tento dotační program je určen pro sportovní organizace sídlící a působící na území Statutárního města Opavy. Bližší informace naleznete zde. Podrobné pokyny k zajištění podání žádostí sdružených SK-TJ budou poskytnuty v příštích dnech.

27.4.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.04.25.-27. - TK Minerva Opava - OP ml. žactva v tenise
2015.05.01. - TJ Opava - orientační závod vozíčkářů
2015.05.01.-03. - Capoeira Opava - Mistrovství ČR CAPOEIRA
2015.05.08. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj čtyrhry
2015.05.09. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry 
2015.05.09. - TJ Tatran Štítina - Mem. voj. I. Kubince - volejbalový turnaj
2015.05.30. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj

22.4.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.04.25. - TJ Opava - Běháme s TQM
2015.04.25. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry
2015.04.25.-27. - TK Minerva Opava - OP ml. žactva v tenise
2015.05.01. - TJ Opava - orientační závod vozíčkářů
2015.05.01.-03. - Capoeira Opava - Mistrovství ČR CAPOEIRA 
2015.05.09. - TJ Tatran Štítina - Mem. voj. I. Kubince - volejbalový turnaj

15.4.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 3 - znění naleznete zde.

15.4.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 

2015.04.17.-19. - TJ ZRAPOS Opava - Velikonoční turnaj zrak. post. v kuželkách

2015.04.25. - TJ Opava - Běháme s TQM

2015.04.25. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry

2015.04.25.-27. - TK Minerva Opava - OP ml. žactva v tenise

2015.05.01. - TJ Opava - orientační závod vozíčkářů

3.4.2015 
Informace k novele občanského zákoníku k problematice spolků - sportovních klubů a tělovýchovných jednot naleznete  zde. Všem sdruženým SK-TJ doporučujeme kontaktovat L. Kreisla k projednání dalšího postupu. 

2.4.2015 
Přehled o úhradách členských příspěvků SK-TJ za rok 2014 provedených do 31.3.2015 naleznete zde .

31.3.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.04.02.-03. - SK BB Opava - Prázdninové badmintonové soustředění
2015.04.07. - SK GK Špičková Opava - Nápravná cvičeni pro děti

31.3.2015
Konečný náhradní termín pro předložení výkazu hospodaření - Ročního účetního výkazu za rok 2014 byl stanoven na 3.4.2015. Veškeré podklady naleznete zde.

26.3.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2015.03.28. - NO NNDS - Exhibiční utkaní All Stars Team - Opavské Legendy
2015.03.28. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2015.04.02.-03. - SK BB Opava - Prázdninové badmintonové soustředěni

22.3.2015
Slavnostní vyhlášení Ankety nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava za rok 2014 se uskutečnilo ve Slezském divadle v Opavě v sobotu 21. března 2015 Po slavnostním vyhlášení ankety akce pokračovala v hotelu Koruna. Bližší informace naleznete zde.

12.3.2015
Slavnostní vyhlášení Ankety nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava za rok 2014 se uskuteční ve Slezském divadle v Opavě v sobotu 21. března 2015 od 18.30 hodin. Po slavnostním vyhlášení ankety se již tradičně uskuteční ples sportovců v hotelu Koruna.

12.3.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 2 - znění naleznete zde.

3.3.2015 
V souladu se stanovami svolává Výkonný výbor Regionálního sdružení České unie Sportu v Opavě 28. valnou hromadu Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě na středu 3. června 2015 od 16.00 hodin do sálu Kulturního domu Na rybníčku v Opavě. Pozvánku s návrhem programu obdrží sdružené subjekty 30 dnů před jednáním. 

3.3.2015 
Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2014
Nominace pro slavnostní vyhlášení ve Slezském divadle v Opavě dne 21.3.2015.
Nominovaní jednotlivci dospělí v abecedním pořadí na 1. – 10. místo
Hadač Filip - orientační běh – Přátelé orientačního běhu Opava
Hruška Jiří - jezdectví – parkurové skákání – JK Opava – Kateřinky
Peške Petr - kulturistika – SK PEPA Centrum Opava
Petreček Tomáš - Outdoor eXtreme Adventure Sport – SK OpavaNet
Pospěch Zdeněk - fotbal – SFC Opava
Pravdová Kristýna - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava
Stromský Marek - dostihový sport – tituly: žokej – překážky, jezdec - rovina
Šiřina Jakub - basketbal – BK Opava
Vrchovecký Jan - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava
Vystrk Tomáš - atletika – TJ Slezan Opava

Nominovaní jednotlivci junioři v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Brožová Tereza - kanoistika – sjezd a sprint - Kánoe klub Opava
Foltysová Sabina - kanoistika – vodní slalom - Kánoe klub Opava
Havránková Eva - šerm – TJ Slezan Opava
Rousek Tomáš - kanoistika – slalom - Kánoe klub Opava
Zeman Jiří - atletika – Sokol Opava

Nominovaná družstva v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Atletika - dorostenci – TcJ Sokol Opava
Basketbal - muži – BK Opava
Extrémní sporty - muži – štafety - SK OpavaNet
Florbal - muži – SK p.e.m.a Opava
Fotbal - muži – Slezský fotbalový club Opava a.s.

Bližší informace naleznete zde.

Joomla templates by a4joomla