Česká unie sportu MŠMT Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Archív Aktualit

29.12.2016
Statistika členské základny za rok 2016 - vložení do IS ČUS do 31.12.2016
Statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2016 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2016. Do tohoto termínu je potřeba provést doplnění popř. vyřazení členů v Informačním systému ČUS. Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací jak z MŠMT tak i dalších programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnily do Informačního systému ČUS veškeré nové členy. Další informace naleznete zde.

23.12.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 10/2016 - znění naleznete zde.

22.12.2016 
Výkonný výbor Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě přeje všem svým členům radostné prožití svátků vánočních a v novém roce vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho sportovních úspěchů.

22.12.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.12.26. - TJ S. Litultovice - Litultovická vánočka - přespolní běh
2016.12.27. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2016.12.27. - SK Podvihov - Zimní pochod
Akce v dalších dnech naleznete zde.

22.12.2016 
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že provoz pracoviště RS ČUS v Opavě bude v období od 23.12.2016 do 2.1.2017 omezen. Před návštěvou pracoviště doporučujeme se telefonicky (mobil 604 360 980 – Ladislav Kreisel) dotázat, zda příslušný pracovník bude na pracovišti.

15.12.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.12.18. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - Mikulášky turnaj
2016.12.26. - TJ S. Litultovice - Litultovická vánočka - přespolní běh
2016.12.27. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

13.12.2016
Statistika členské základny za rok 2016
Statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2016 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2016. SK-TJ pouze opraví údaje v Informačním systému ČUS – provedou výmaz členů, kteří ukončili činnost a doplní nové členy a provedou úpravy u charakteristik, tj. aktivní sportovec - soutěže, aktivní sportovec (zde všichni ostatní sportující - vykonávající pohybové aktivity - tedy např. i trenéři i funkcionáři apod. pokud vykonávají pohybové aktivity apod.) a pak ostatní - nevykonávající žádné pohybové aktivity.  Dále je potřeba zkontrolovat, zda SK-TJ má zavedeny v seznamu všechny trenéry a rozhodčí. Výstupy statistiky pak budou automaticky zpracovány k uvedenému datu 31.12.2015. Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací jak z MŠMT tak i dalších programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnily do nového Informačního systému ČUS veškeré nové členy. Další informace naleznete zde.

13.12.2016 
Anketa nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů
VV RS ČUS v Opavě se obrací na sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, sportovní svazy a sportovní odvětví okresu Opava s požadavkem na předložení návrhů k vyhodnocení v Anketě nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů okresu Opava v roce 2016. Bližší informace naleznete zde, kde je rovněž uveden tiskopis návrhu. Návrhy je možno zasílat do 31.12.2016.

7.12.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 9/2016 - znění naleznete zde.

14.11.2016
Výroční zpráva
Vzor Výroční zprávy, která má být přílohou při podávání žádostí a to nejenom u MŠMT naleznete zde.  

2.11.2016
Žádosti Programu IV - Údržba a provoz sportovních zařízení pro rok 2017 
SK/TJ sdružené v ČUS budou žádosti Programu IV - Údržba a provoz sportovních zařízení, podávat stejnou cestou jako v minulém roce, tzn. prostřednictvím ČUS, popřípadě sportovních svazů. Není tedy potřeba, aby si SK/TJ vyplňovaly svoji žádost pro Program IV přes elektronický systém MŠMT IS-SPORT. V současné době zpracovává odbor vnitřní ekonomiky metodické materiály akceptující vyhlášený program IV a v nejbližších dnech bude rozeslán na OS ČUS a informace budou obratem poskytnuty všem sdruženým SK/TJ .

2.11.2016
Neinvestiční dotace MŠMT na období 2017 - 2019
MŠMT zveřejnilo na svých stránkách neinvestiční dotace na období 2017 - 2019. Odkaz: http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019 . MŠMT žádá všechny žadatele o shovívavost s elektronickým systémem IS-SPORT (elektronické řešení dotačních programů). MŠMT doporučuje podávat žádosti od 7. 11. a dál s tím, že v tomto týdnu se budou ladit záležitosti, které nešly otestovat ve zkušebním provozu. MŠMT dále žádá o spolupráci při shromažďování nedokonalostí v IS- SPORT u okresních sdružení ČUS, od kterých si cestou přes ČUS tyto nedokonalosti přebere.

2.11.2016
Přihlášky do programu Sportuj s námi 2017
Česká unie sportu i v roce 2017 podpoří v rámci programu Sportuj s námi pořádání veřejně přístupných sportovních akcí. Přihlášky je možno podávat od 1.11. do 23.11.2016. Další informace k programu Sportuj s námi naleznete zde.
Přihlášky se pak podávají elektronicky na přihlašovacím formuláři - přímý odkaz na přihlášku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAHs7II2K1DonS0DWi8LY-RgvL7ZNAp1MQcWxAvWwT55hfwQ/viewform

2.11.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 8/2016 - znění naleznete zde.

26.10.2016
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová navštívila celostátní poradu zástupců krajských a okresních sdružení ČUS. Bližší informace naleznete zde.

23.10.2016
Další informace k dodacím z MŠMT Vám poskytneme po poradě regionů České unie sportu v Praze, která se uskuteční v úterý 25.10.2016 a které se zúčastní Ing. M. Hájek a L. Kreisel.

23.10.2016
MŠMT na svých stránkách uveřejnilo výzvu na podávání žádostí na Investiční program 133510 na rok 2017 - http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2017-program-133510

22.10.2016
Veškeré informace k dotacím ze Statutárního města Opavy pro SK/TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy  naleznete vedle webových stránek Statutárního města Opavy rovněž zde, jsou zde rovněž uvedeny pokyny postupu pro sdružené SK TJ v RS ČUS v Opavě. Zpracování žádostí bude probíhat obdobně jako v loňském roce, zpracovatel L. Kreisel vyzývá všechny SK-TJ, aby se telefonicky objednaly ke zpracování. Termín pro odevzdávání žádostí je stanoven ve dnech 21.-30.11.2016.

22.10.2016
Rada kraje na své schůzi dne 18.10.2016  schválila podmínky dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017.  Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Termín podání žádosti o dotaci je od 21. 11. 2016 do 25. 11. 2016, žádosti podané mimo tento termín nebudou přijaty. Bližší informace naleznete zde.

18.10.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.10.26. - SK BB Opava - Dětské badmintonové prázdninové soustředění
2016.11.12. - Běžecký klub Ludgeřovice - Ludgeřovická krosová 10
Akce v dalších dnech naleznete zde.

22.9.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 7/2016 - znění naleznete zde.

19.9.2016
Informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě
Informace o plánovaných dovolených pracovníků RS ČUS v Opavě v následujícím období -  sekretář L. Kreisel plánuje čerpat dovolenou ve dnech 22.-30.9.2016 a ekonomka Š. Gerecká ve dnech 29.9.-4.10.2016. Před návštěvou pracoviště doporučujeme, abyste se telefonicky informovali, zda pracovník, kterého chcete navštívit, je v danou dobu vaší plánované návštěvy přítomen. 

18.9.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.09.24. - TJ Spartak Budišov n/B. - Oslavy 70 let založení
2016.09.28. - RB Opava - Turnaj v mariáši
2016.09.30. - 02.10. - JK Opava - Kateřinky - FORD CUP 2016 - jezdecké závody
2016.10.02. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhra a mix
2016.10.16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

16.9.2016
Změna názvu - z.s. - těch SK-TJ, které mají zřízený účet u ČSOB a.s. - Poštovní spořitelny - ERA
Ve spolupráci s ČSOB a.s. sekretář L. Kreisel bude od 19.9.2016 nápomocen při zajišťování změny názvu SK-TJ se z.s. u bankovních účtů ČSOB a.s. K provedení změny je potřeba návštěva předsedy SK-TJ (musí mít sebou občanský průkaz) na RS ČUS v Opavě a to po předchozím telefonickém ohlášení. 

15.9.2016
Změna názvu - z.s. - smlouvy o pronájmů sportovišť
SK-TJ, které mají s městy - obcemi uzavřenou smlouvu o pronájmu sportovišť, musí po novele stanov - změně názvu - z.s. - musí s městy - obcemi urychleně uzavřít dodatek smlouvy o pronájmu sportovišť. Při podávání žádosti o dotaci na údržbu a provoz sportovních zařízení pro rok 2017 v případě, že SK-TJ má již provedenou změnu - z.s. - je třeba podávat v příloze již upravenou smlouvu nebo dodatek s názvem SK-TJ se z.s. Vzorový dodatek smlouvy naleznete v příloze zde.

15.9.2016
Zveřejnění účetní závěrky
Novela zákona o účetnictví ukládá účetním jednotkám – spolkům (všem SK-TJ) povinnost zveřejnění účetní závěrky. Povinnost zveřejnění splní SK-TJ uložením účetní závěrky do sbírky listin u příslušného krajského soudu. Veškeré informace naleznete zde. RS ČUS v Opavě všem SK-TJ, kterým vede účetnictví, tento úkol za rok 2014 a 2015 splnila. Jak jsme byli informováni, splnění této povinnosti ze zákona má být jednou z podmínek pro podávání všech žádostí o dotaci na MŠMT. Všem SK-TJ, které doposud tuto povinnost ze zákona zatím nesplnily, doporučujeme, aby tak učinily obratem.

15.9.2016
Doplňující informace k vyúčtování dotace z MŠMT Programu VIII. pro rok 2016
Další doklady pro vyúčtování dotace - Soupis jmenovitých údajů o mzdových nákladech - Mzdove_nakl_PVIII_2016 včetně vzoru vyplnění naleznete zde.

14.9.2016 
Členská základna v IS ČUS
Z informací, které má RS ČUS v Opavě k dispozici, se očekává, že stav členské základny k 30.9.2016 bude rozhodujícím  pro výpočet dotací pro rok 2017 a sestava členů bude tvořit přílohu žádosti.   Z tohoto důvodu opětovně vyzýváme všechny SK-TJ, aby do Informačního systému ČUS vložili všechny své členy. U dotací MŠMT na Program VIII. - podpora mládeže, kde se dotace zatím přidělovala na každého člena mládeže do 18 let, se očekává snížení limitního počtu 20 členů mládeže u SK-TJ, která bude podávat žádost.

13.9.2016 
Zveřejnění ekonomických výkazů v IS ČUS
Opětovně připomínáme všem SK-TJ, že ekonomické výkazy - rozvaha a výsledovka budou tvořit přílohu žádosti o dotaci pro rok 2017. Opětovně připomínáme, že zveřejnění ekonomického výkazu je jednou z podmínek pro přidělení dotace a tato povinnost je rovněž uvedena v usnesení valné hromady RS ČUS v Opavě. V současné době probíhá kontrola správnosti vyplnění výkazů, SK-TJ, které ve výkazech mají chybu, budou telefonicky kontaktovány.

9.9.2016
Informace k vyúčtování dotace z MŠMT Programu VIII. pro rok 2016
Informace pro vyúčtování dotace  včetně souborů k vyúčtování, které se dají vyplňovat přímo v PC naleznete zde.

8.9.2016
Změny názvů - z.s. - těch SK-TJ, které mají zřízený účet u ČSOB a.s. - Poštovní spořitelny - ERA
Sekretář L. Kreisel bude nápomocen všem SK-TJ, které mají zřízený účet u - ČSOB a.s. - Poštovní spořitelny - ERA - u změny názvů účtů SK-TJ, který je nutný při předkládání žádostí o dotace, kde je nutno předložit potvrzení o provedené změně názvu - z.s. Vyzýváme předsedy těch SK-TJ, které již mají ve spolkovém rejstříku zapsán název SK-TJ se z.s., aby kontaktovali L. Kreisla. U ostatních bank si toto SK-TJ provedou samostatně. Toto potvrzení o změně názvu pak naskenované zašlete elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tak, aby toto potvrzení z banky o změně názvu jsme obdrželi nejpozději do konce měsíce září.

7.9.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.09.11. - SK BB Opava - Badmintonovy turnaj - detsky turnaj.pdf
2016.09.17. - TJ Sokol Koberice - Fotbalovy turnaj ml. pripravky.pdf
Akce v dalších dnech naleznete zde.

21.8.2016
Informace k vyúčtování dotace z MŠMT Programu VIII. - dotace pro SK-TJ na mládež naleznete zde.

21.8.2016
Informace o stavu provádění změn stanov u SK-TJ dle NOZ na z.s.
RS ČUS v Opavě bylo nápomocno více než 100 SK-TJ, které mají již provedenou VH a dalším 50 SK-TJ, které mají připraveny podklady pro konání VH při provádění změny dle novely občanského zákoníku.  Pokyny pro SK-TJ, které doposud nemají provedené změny dle novely občanského zákoníku – na spolky – z.s. naleznete zde.

21.8.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.08.26. - SK TP Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2016.08.27. - VK Kylešovice - Kylešovická žába - volejbalový turnaj
2016.08.27.-28. - SK SIPA SPORT Opava - Visegrad cup
2016.08.26.-28. - SK BB Opava - Badmintonový camp
2016.09.03. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - dospělí
2016.09.03. - TJ S. Opava - Kateřinky - Mem. MUDr. Z Hrdličky - volejbalový turnaj
2016.09.04. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - dospělí
Akce v dalších dnech naleznete zde.

11.8.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.08.05.-21. - COV - MSK - Olympijský park Ostrava
2016.08.12.-14. - JK Opava-Kateřinky - Mem. E. Režnara - parkurové skákaní
2016.08.13. - TJ S. Chvalíkovice - Oslavy 90 let založení TJ
2016.08.26. - SK TP Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2016.08.27. - VK Kylešovice - Kylešovická žába - volejbalový turnaj
2016.08.27.-28. - SK SIPA SPORT Opava - Visegrad cup
2016.08.26.-28. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

10.8.2016
Oznámení o změně názvu SK/TJ - z.s. dle NOZ
Informace o oznamování údajů a změn názvu SK-TJ - z.s. dle NOZ naleznete zde. 

5.8.2016
Pomoc pro SK/TJ při změně dle NOZ na z.s.
Pokyny pro SK-TJ, které doposud nemají provedené změny dle novely občanského zákoníku – na spolky – z.s. naleznete zde.

4.8.2016
Příprava podkladových materiálů k žádostem o dotaci na údržbu TVZ pro rok 2017 po změně názvu SK-TJ po registraci ve spolkovém rejstříku – z.s. 
V nejbližším čase očekáváme vyhlášení programu MŠMT na údržbu a provoz sportovních zařízení pro rok 2017. Již dopředu upozorňujeme všechny žadatele, kteří splnili podmínku novely občanského zákoníku a mají provedenou novelu stanov s úpravou - se změnou názvu se z.s., že k žádostem bude potřeba přikládat přílohy - doklady - smlouvu s bankou, smlouvu s obcí – městem o pronájmu apod., kde SK/TJ bude uveden již s názvem uvedeným ve spolkovém rejstříku – tedy i se z.s. Doporučujeme všem SK/TJ, které si doposud nezajistily opravy názvu u výše uvedeného, aby tak učinily obratem.  U změny názvu SK/TJ u ČSOB a.s. – Poštovní spořitelny – ERA při změně názvu bude pomoc zajišťovat sekretář L. Kreisel, podklady ke změnám se budou zpracovávat na RS ČUS v Opavě, termín zahájení zpracování žádostí bude SK/TJ oznámen.

3.8.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.08.05.-21. - COV - MSK - Olympijský park Ostrava
2016.08.13. - TJ S. Chvalíkovice - Oslavy 90 let založení TJ
2016.08.26. - SK TP Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2016.08.26.-28. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

21.7.2016
Informace pro SK/TJ, kterým je vedeno účetnictví
Vyzýváme všechny SK-TJ, kterým je vedeno účetnictví RS ČUS v Opavě, aby nejpozději do 31.7.2016 doručili na RS ČUS v Opavě všechny doklady za první pololetí 2016 (tj. do 30.6.2016) ke zpracování příslušné zpracovatelce Vašeho účetnictví.  Ke zpracování je potřeba doručit všechny účetní doklady a výpisy z bankovních účtů.

21.7.2016
Informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě
Informace o plánovaných dovolených pracovníků RS ČUS v Opavě v následujícím období -  sekretář L. Kreisel plánuje čerpat dovolenou ve dnech 25.-29.7 a 29.-31.8.2016, ekonomka Š. Gerecká ve dnech 22.8.-26.8.2016,  účetní Š. Kohutová ve dnech 22.8.-26.8.2016. Před návštěvou pracoviště doporučujeme, abyste se telefonicky informovali, zda pracovník, kterého chcete navštívit, je přítomen. 

20.7.2016
Oznamování změny názvu SK-TJ po registraci ve spolkovém rejstříku – z.s. - sportovnímu svazu
Po provedeném zápisu do spolkového rejstříku – změna údajů SK-TJ – z.s. je potřeba mzj. i nahlásit tuto změnu příslušnému národnímu sportovnímu svazu – formou písemné žádosti o změnu názvu a dalších údajů, kterou podepíše dle platných stanov statutární orgán SK-TJ (předseda SK-TJ ) a jako příloha se připojí výpis z registru spolku, který naleznete na http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx , kde z nabídky vyberete „Úplný výpis“ a následně „ Stáhnout PDF verzi výpisu“, který vytisknete a přiložíte jako přílohu k žádosti.

20.7.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.07.22.-24. - TJ S. Kobeřice - Sportovní slavnost
2016.07.23. - TJ S. Kobeřice - Sportovní slavnost - Koncert KOFE-IN - MANDRAGE
2016.07.23. - SK BB Opava - Noční badmintonový turnaj čtyrher 
2016.07.30. - TJ J. Jančí - JANECKÝ GLOBUS - malá kopaná
2016.07.30. - FK Bolatice - Sportovní odpoledne
2016.08.26.-28. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

20.7.2016
Oceňování sportovišť
Oceňování sportovišť provádí soudní znalec Martin Vehovský (mzj. místopředseda TJ Spartak Rohov) - E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , mobil: 608 972 071. M. Vehovský již provedl oceňování celé řady sportovišť našich SK-TJ. Všem SK-TJ, které nemají oceněné své sportoviště doporučujeme, aby si ocenění objednaly u něj tak, aby znalecký posudek měly k dispozici nejpozději do 5. září 2016, aby cenu sportoviště mohly uvést při podávání žádosti o dotaci na jeho údržbu.

19.7.2016
Doplňování členské základny SK-TJ do Informačního systému ČUS
Opětovně upozorňujeme všechny SK-TJ, aby do Informačního systému ČUS průběžně doplňovali své členy, především z řad mládeže do 18 let, kdy počet členů je rozhodující pro přidělení dotace na činnost SK-TJ pro mládež Programu VIII. MŠMT.

18.7.2016
Program Sportuj s námi 2017
Vyzýváme všechny SK-TJ, aby si již připravovaly podklady k programu Sportuj s námi pro rok 2017. Vyhlášení programu se předpokládá obdobným způsobem jako v loňském roce v měsíci srpnu 2016.

17.7.2016
Doplnění údajů v Informačním systému ČUS
Všem SK-TJ, kterým byly RS ČUS v Opavě zpracovány kompletní podklady k valné hromadě k novele stanov dle NOZ se zapsáním spolku (z.s.) do spolkového rejstříku, byly zároveň do Informačního systému ČUS doplněny jména členů orgánů. Žádáme všechny tyto SK-TJ, aby u těchto členů si doplnili kontaktní údaje - e-mail adresy a čísla mobilních telefonů.

16.7.2016
Informace k vyúčtování dotace z MŠMT Programu VIII. naleznete zde.

15.7.2016
Vyplňování Finančních výkazů v Informačním systému ČUS
Upozorňujeme opětovně všechny SK-TJ, které doposud nevyplnily Finanční výkazy v Informačním systému ČUS, aby tak učinily obratem. Je potřeba nejprve vyplnit výkaz za rok 2014 a následně za rok 2015. Informace – k novému Informačnímu systému naleznete na http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html , kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf. SK-TJ, kterým je zpracováváno účetnictví RS ČUS, byly tyto výkazy vyplněny.

13.7.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 6/2016 - znění naleznete zde.

9.7.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.07.11.-15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2016.07.27. - SK BB Opava - Noční badmintonový turnaj čtyrher
2016.07.30. - TJ J. Jančí - JANECKÝ GLOBUS - malá kopaná
2016.07.30. - FK Bolatice - Sportovní odpoledne
Akce v dalších dnech naleznete zde.

23.6.2016
Smlouva o dotaci ze Statutárního města - urgence podpisu
Sdělujeme všem SK-TJ, mající sídlo na území SMO, které doposud nepodepsaly smlouvy na dotaci, že smlouvy k přidělené dotaci na činnost SK-TJ ze Statutárního města Opavy pro SK-TJ, jsou připraveny k podpisu na RS ČUS v Opavě. Smlouvu bude podepisovat statutární zástupce SK-TJ - předseda, k podpisu bude potřeba připojit razítko SK-TJ.

23.6.2016
Účetní závěrky ke zveřejnění ve Spolkovém rejstříku
SK-TJ, kterým je vedeno účetnictví a které si doposud nevyzvedly k podpisu materiály (průvodní dopisy a CD s nahranými daty účetních závěrek a jejich příloh) nechť se obratem dostaví na RS ČUS v Opavě. Výše uvedené materiály je nutno podepsat statutárním zástupcem a odeslat dle zákona Krajskému soudu v Ostravě tak, aby tam byly doručeny do 30.6.2016.

23.6.2016
Inventury nemovitého majetku
Opakovaně žádáme všechny SK-TJ, mající ve vlastnictví či dlouhodobém pronájmu sportovní zařízení,  aby zaslalo elektronicky na RS ČUS v Opavě v výpis z inventury nemovitého majetku, které vlastní či má v pronájmu a to položkově podle jednotlivých sportovišť (hřiště, šatny apod.) za každé zvlášť. Uvedené údaji zašlete elektronicky na RS ČUS v Opavě do 30.6.2016 - údaje budou sloužit k žádostem o dotaci na údržbu a provoz SK-TJ.

23.6.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.06.25. - TJ Dubina Větřkovice - SLIVAKY CUP - malá kopaná
2016.06.25. - TJ Slavia Píšť - 70 let - program oslav 
2016.07.02. - FK NOVA Vávrovice - 50 let - program oslav
2016.07.02. - FK NOVA Vávrovice - 50 let - Menšíkova 11 utkání
2016.07.02. - FK NOVA Vávrovice - 50 let - Menšíkova 11 hráči
2016.07.02. - TJ S. Hněvošice - oslavy 90 let - ABBA
2016.07.02.-03. - TJ S. Hněvošice - oslavy 90 let
2016.07.09. - TJ Vítěz Březová - Hruška cup 2016 - malá kopaná
2016.07.11.-15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2016.07.27. - SK BB Opava - Noční badmintonový turnaj čtyrher
2016.07.30. - TJ J. Jančí - JANECKÝ GLOBUS - malá kopaná
Akce v dalších dnech naleznete zde.

16.6.2016 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě
V následujících dnech dojde k omezení provozu RS ČUS v Opavě -  ekonomka Š. Gerecká bude čerpat dovolenou (do 1.7.2016), účetní Š. Kohutová je na pracovní neschopnosti, sekretář L. Kreisel může být mimo pracoviště, proto se před návštěvou telefonicky dotažte, zda pracovník, kterého chcete navštívit, je již přítomen. Čerpání dovolených pracovníků bude pak  pokračovat v měsících červenci a srpnu. 

14.6.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 5/2016 - znění naleznete zde.

14.6.2016
Osvobození spolků od soudních poplatků při zápisu do spolkového rejstříku
Na základě § 11 odstav. 1 písm. k) zákona 549/1991 Sb. o soudních poplatcích jsou veškeré zápisy do spolkového rejstříku, tedy i „prvozápisy“, od soudních poplatků osvobozeny. Změnou zákona o soudních poplatcích se osvobozují všechny spolky od povinnosti platit poplatky při zápisech či změnách ve spolkovém rejstříku.

3.6.2016
Smlouva o dotaci ze Statutárního města
Sdělujeme všem SK-TJ, mající sídlo na území SMO, které doposud nepodepsaly smlouvy na dotaci, že smlouvy k přidělené dotaci na činnost SK-TJ ze Statutárního města Opavy pro SK-TJ, jsou připraveny k podpisu na RS ČUS v Opavě. Smlouvu bude podepisovat statutární zástupce SK-TJ - předseda, k podpisu bude potřeba připojit razítko SK-TJ.

3.6.2016
Inventury nemovitého majetku
Sdělujeme všem SK-TJ, mající pronajaté sportovní zařízení od měst a obcí, aby si zajistilo dokumenty - potvrzení - popř. výpis z inventury měst a obcí na hodnotu majetku, kterou mají v užívání a to položkově podle jednotlivých sportovišť (hřiště, šatny apod.) za každé zvlášť. Uvedené údaje zašlete elektronicky na RS ČUS v Opavě do 13.6.2016 - údaje budou sloužit k žádostem o dotaci na údržbu a provoz SK-TJ.

3.6.2016
Inventury nemovitého majetku
Žádáme všechny SK-TJ, mající ve vlastnictví sportovní zařízení,  aby zaslalo elektronicky na RS ČUS v výpis z inventury nemovitého majetku, které vlastní a to položkově podle jednotlivých sportovišť (hřiště, šatny apod.) za každé zvlášť. Uvedené údaji zašlete elektronicky na RS ČUS v Opavě do 13.6.2016 - údaje budou sloužit k žádostem o dotaci na údržbu a provoz SK-TJ.

3.6.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.06.04. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2016.06.04. - TJ Opava - Slezská Harta HEAD BIKE MARATON
2016.06.04. - TJ Opava - Slezská Harta HEAD BIKE MARATON - propozice
2016.06.09.-12. - JK Opava-Kateřinky - VC Opavy - jezdecké závody
2016.06.25. - TJ Dubina Větřkovice - SLIVAKY CUP - malá kopaná
2016.07.09. - TJ Vítěz Březová - Hruška cup 2016 - malá kopaná
2016.07.11.-15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

31.5.2016
Informace o stavu úhrady členských příspěvků SK-TJ pro rok 2016 k 31.5.2016 naleznete zde.  Úhradu členského příspěvku za rok 2016 je nutno provést do 30.6.2016.

30.5.2016 
Usnesení z 29. valné hromady RS ČUS v Opavě, která se konala 30.5.2016 naleznete zde.
Na valné hromadě byli pro funkční období 2016 - 2020 zvoleni:
Předseda:
Ing. Petr Kašný - Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z.s. - sport. odvětví - fotbal

Členové výkonného výboru:
Ing. Marek Hájek - SK OpavaNet - sport. odvětví - outdoorové sporty - na ustavujícím zasedání výkonného výboru byl zvolen 1. místopředsedou
Mgr. Zdeněk Viktorin - Basketbalový klub Trefa Opava, z.s. - sport. odvětví - basketbal - na ustavujícím zasedání výkonného výboru byl zvolen 2. místopředsedou 
Alexander Chylík - Tělovýchovná jednota Opava, z.s. - sport. odvětví - volejbal 
Ing. Miroslav Záloha - Tělovýchovná jednota Sokol Štěpánkovice, z.s. - sport. odvětví - fotbal

Členové kontrolní komise:
Monika Langerová - Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. - sport. odvětví - sportovní gymnastika - na ustavujícím zasedání kontrolní komise byla zvolena předsedou
Vladimír Grussmann - SPORT - CLUB Pustá Polom, z.s. - sport. odvětví - fotbal - na ustavujícím zasedání kontrolní komise byl zvolen místopředsedou
Petr Fichna - Tělovýchovná jednota Spartak Chuchelná, z.s. - sport. odvětví - fotbal
 

29. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční v pondělí dne 30. května 2016 od 16.00 hodin v sále v 1. poschodí Kulturního domu Na Rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a materiály k jednání naleznete zde .

26.5.2016
Sdělujeme všem SK-TJ, že smlouvy k přidělené dotaci na činnost SK-TJ ze Statutárního města Opavy pro SK-TJ mající sídlo na území SMO, budou připraveny k podpisu v pondělí dne 30.5.2016. Podepisování těchto smluv proběhne před valnou hromadou RS ČUS v  Opavě v 1. poschodí Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě a to v době od 15.30 do 16.00 hod., popř. po skončení valné hromady. Smlouvu bude podepisovat statutární zástupce SK-TJ - předseda, k podpisu bude potřeba připojit razítko SK-TJ. 

19.5.2016
Předložené návrhy kandidátů do orgánů RS ČUS do 19.5.2016 do 16.00 hod. na funkce:
Předseda:
Ing. Petr Kašný - Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z.s. - sport. odvětví - fotbal 
Členové výkonného výboru:
Ing. Marek Hájek - SK OpavaNet - sport. odvětví - outdoorové sporty
Alexander Chylík - Tělovýchovná jednota Opava, z.s. - sport. odvětví - volejbal
Mgr. Zdeněk Viktorin - Basketbalový klub Trefa Opava, z.s. - sport. odvětví - basketbal 
Ing. Miroslav Záloha - Tělovýchovná jednota Sokol Štěpánkovice, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Členové kontrolní komise:
Vladimír Grussmann - SPORT - CLUB Pustá Polom, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Petr Fichna - Tělovýchovná jednota Spartak Chuchelná, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Monika Langerová - Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. - sport. odvětví - sportovní gymnastika

14.5.2016
Česká unie sportu připravila pro své členy rámcovou pojistnou smlouvu pro pojištění majetku a odpovědnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot (lze se pojistit i odděleně - pouze odpovědnost nebo pouze majetek). Smlouva je formou hromadného pojištění, která zásadně zvyšuje dostupnost i pro menší sportovní organizace. Bližší informace naleznete zde.

14.4.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 4/2016 - znění naleznete zde.

14.5.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.05.21. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček
2016.05.22. - Bc. M. Vinárek - Tréninkový kemp pro trenéry, děti a rodiče
2016.05.22. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry
2016.05.29. - TJ Sokol Hněvošice - Hněvošická desítka
2016.05.29. - TJ Sokol Hněvošice - Barevný běh Hněvošice
2016.06.04. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2016.06.04. - TJ Opava - Slezská Harta HEAD BIKE MARATON
2016.06.04. - TJ Opava - Slezská Harta HEAD BIKE MARATON - propozice
2016.06.25. - TJ Dubina Větřkovice - SLIVAKY CUP - malá kopaná
2016.07.11.-15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

5.5.2016
Zájemci o studium na Vyšší odborná škole České unie sportu, s.r.o. naleznou bližší informace zde. VOŠ vedle oboru studia sportovního managementu a studia wellness specialisty v trenérské škole školí trenéry licence B, tedy II. trenérské třídy.

3.5.2016
Návrhy kandidátů do orgánů RS ČUS v Opavě mohou SK-TJ podávat na přihlášce uvedené zde tak, aby byly doručeny do 19.5.2016 do 16 hod. na adresu RS ČUS v Opavě, Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava. Navrhované počty členů orgánů: předseda - 1, členové výkonného výboru - 4 (pátým členem VV je předseda), členové kontrolní komise - 3 - jsou shodné se stávajícím statutem valné hromady.

3.5.2016
Vzorovou přihlášku člena ke vstupu do SK-TJ včetně znění souhlasu člena se zpracováním a evidencí osobních údajů naleznete zde.

3.5.2016
Informace o stavu úhrady členských příspěvků SK-TJ pro rok 2016 k 30.4.2016 naleznete zde.  Úhradu členského příspěvku za rok 2016 je nutno provést do 30.6.2016.

28.4.2016
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 14. zasedání dne 25.4.2016 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům mající sídlo na území SMO v jednotlivých dotačních programech pro rok 2016. Výše přidělených částek a další informace naleznete zde.

26.4.2016
29. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční v pondělí 30. května 2016 od 16.00 hodin v sále Kulturního domu Na rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a materiály k jednání naleznete zde.

26.4.2016 
25.4.2016 se v budově Poslanecké sněmovny Národní sportovní konferenci, která byla určena zástupcům sportovních organizací z celé republiky. Konference se z RS ČUS v Opavě zúčastnili Ing. M. Hájek a L. Kreisel. Účastníci se seznámili se strategií v řízení sportovních organizací se zaměřením na podporu sportování dětí a mládeže, s budoucím financováním sportu a připravovanými legislativními změnami v této oblasti. Bližší informace naleznete zde.

26.4.2016 
Delegátem RS ČUS v Opavě na 31. valné hromadě České unie sportu, která se uskutečnila v Nymburku 25.dubna 2015, byl Ing. Petr Kašný. VH ČUS bilancovala, doplnila stanovy a přijala plán rozvoje na další čtyřleté období. Jednání byli přítomni premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Tiskovou zprávu z jednání naleznete zde.

26.4.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.05.07. - TJ Tatran Štítina - Mem. I. Kubince - volejbalový turnaj
2016.05.08. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček - čtyrhry
2016.05.15. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry
2016.05.21. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček
2016.05.22. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry
2016.05.29. - TJ Sokol Hněvošice - Hněvošická desítka
2016.05.29. - TJ Sokol Hněvošice - Barevný běh Hněvošice
2016.06.04. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2016.06.04. - TJ Opava - Slezská Harta HEAD BIKE MARATON
2016.06.25. - TJ Dubina Větřkovice - SLIVAKY CUP - malá kopaná
2016.07.11.-15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

14.4.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 3/2016 - znění naleznete zde.

10.4.2016
Informace o stavu úhrady členských příspěvků SK-TJ pro rok 2016 naleznete zde.  Úhradu členského příspěvku za rok 2016 je nutno provést do 30.6.2016.

10.4.2016
V souladu se stanovami svolává Výkonný výbor RS ČUS v Opavě 29. valnou hromadu Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. na pondělí 30. května 2016 od 16.00 hodin do sálu Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě. Pozvánku s návrhem programu obdrží sdružené subjekty 30 dnů před jednáním. 

10.4.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2016.04.22. - SK Perfekt Opava - O. Šípkova a D.Huf - Tour 2016
2016.05.07. - TJ Tatran Štítina - Mem. I. Kubince - volejbalový turnaj
2016.05.22. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry
2016.06.04. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2016.06.04. - TJ Opava - Slezská Harta HEAD BIKE MARATON
2016.07.11.-15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

9.4.2016
V souvislosti se zpřístupněním Informačního systému ČUS žádáme příslušné administrátory SK-TJ, aby řádně doplňovali členskou základnu, především z řad mládeže a dohlíželi, aby splňovali podmínky pro poskytnutí dotace - např. v předchozím roce platilo, že u dotace Programu VIII je podmínkou přidělení dotace minimální počet 20 členů SK-TJ do 18 let. Dále vyzýváme všechny administrátory, aby provedli kontrolu charakteristik u svých členů a to především - aktivní sportovec - soutěže (svazové soutěže), aktivní sportovec (rekreačně sportující) a ostatní (nesportující). Výstupy členské základny z Informačního systému v mnoha případech budou sloužit jako rozhodující ukazatele pro přidělování dotací. 

9.4.2016
U Informačního systému ČUS byla dne 1. 4. 2016 zpřístupněna jeho veřejná část. Přístup do systému je na adrese https://iscus.cz/  nebo přes webové stránky ČUS www.cuscz.cz v sekci "O NÁS - INFORMAČNÍ SYSTÉM. Do interní části IS ČUS se uživatelé s přístupovými údaji přihlašují nyní přes kartu „Přihlášení“.

9.4.2016
Zajištění doručování korespondence SK-TJ
V souvislosti se zřizováním nových adres sídel SK-TJ, doporučujeme všem SK-TJ, aby si zajistily řádné doručování korespondence. V případě, že sídlo mají ve svém bydlišti, aby na své poštovní schránky čitelně uvedli název SK-TJ. V případě, že mají sídlo na svém objektu TVZ, aby si instalovali přístupnou poštovní schránku, popř. si dojednali doručování korespondence na své poště.

8.4.2016
MŠMT schválilo rozdělení státního rozpočtu 2016 v oblasti sportu – neinvestičních prostředků Programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Výše částek a další informace u 102 žádostí podaných ve spolupráci s RS ČUS v Opavě naleznete zde.

25.3.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 2/2016 - znění naleznete zde.

7.3.2016
Finančních výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2016.
Informace – k novému Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html ,
kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf.
V Informačním systému je potřeba nejdříve zadat data za rok 2014 a pak následně teprve rok 2015.
Zadat data lze jednak přímo z přístupu SK/TJ, popř. SK/TJ může pro svého hospodáře, ekonoma či účetního zřídit pouze přístup pro Finanční výkazy.

7.3.2016
Veškeré informace k dotacím ze Statutárního města Opavy pro SK/TJ naleznete vedle webových stránek Statutárního města Opavy rovněž zde, jsou zde rovněž uvedeny pokyny postupu pro sdružené SK TJ v RS ČUS v Opavě, zpracovatel L. Kreisel vyzývá ty SK-TJ, které se doposud neobjednaly ke zpracování, aby tak učinily obratem a telefonicky si objednaly termín. Termín pro podávání žádostí je stanoven ve dnech 10.-17.3.2016.

7.3.2016
Slavnostní vyhlášení Ankety nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava za rok 2015 se uskutečnilo ve Slezském divadle v Opavě v sobotu 5. března 2016 Po slavnostním vyhlášení ankety akce pokračovala v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě. Bližší informace naleznete zde  a foto seriál z akce naleznete zde.

18.2.2016
Upozorňujeme všechny hospodáře SK – TJ – FK, mající fotbalový oddíl - klub, že podle Evidenčního a registračního řádu FAČR Členský příspěvek musí být zaplacen vždy do 28. února kalendářního roku, za který se platí. Vzhledem k tomu, že poslední dny měsíce února připadají na víkend, doporučujeme všem hospodářům uhradit tento příspěvek s dostatečným předstihem, aby finanční prostředky byly připsány na účet FAČR poslední pracovní den před tímto termínem, tj. 26.2. Vzhledem k tomu, že převod mezi bankami trvá i 3 dny, doporučujeme provést úhradu nejpozději do 23.2. Připomínáme, že počty členů s uhrazeným příspěvkem do 28.2. bývají rozhodující pro přidělování dotací z programů jak FAČR, tak MŠMT. Bližší informace naleznete zde.

18.2.2016
Upozorňujeme všechny hospodáře SK – TJ, že účetní výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v novém Informačním systému ČUS. Termín vyplnění se stanovuje do 31.3.2016. Podrobné pokyny obdrží SK-TJ do konce měsíce února.

18.2.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2016.02.20. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj mini žáků
2016.03.05. - TJ Tatran Štítina - Volejbalový turnaj mixu
2016.03.12. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry
2016.03.13. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj jednotlivců
Akce v dalších dnech naleznete zde.

10.2.2016
Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2016
Nominace pro slavnostní vyhlášení ve Slezském divadle v Opavě dne 5.3.2016. 
Nominovaní jednotlivci dospělí v abecedním pořadí na 1. – 10. místo
Cvek Viktor -  basketbal – BK Opava
Foltysová Sabina - Foltysová Denisa - Horová Klára –  kanoistika - Kánoe klub Opava
Hruška Jiří - jezdectví – parkurové skákání – JK Opava – Kateřinky
Kubesová Sabina - střelba z polní kuše - SKPK Opava - Suché Lazce
Petreček Tomáš - Outdoor eXtreme Adventure Sport – SK OpavaNet
Pospěch Zdeněk - fotbal – Slezský fotbalový club Opava 
Pravdová Kristýna - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava 
Schuster Marek - orientační sporty - Orientační běh Opava
Šiřina Jakub - basketbal – BK Opava
Vrchovecký Jan - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava 

Nominovaní jednotlivci junioři v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Hendrych Petr - kuželky - TJ Opava
Kašpar Albert - Mrůzek Vojtěch - kanoistika – Kánoe klub Opava 
Patyk David - střelba – SSK Ostroj Opava
Rousek Tomáš - Mrázek Jan - kanoistika – Kánoe klub Opava 
Rusek Jakub - atletika – TcJ Sokol Opava

Nominovaná družstva v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Atletika - junioři – TcJ Sokol Opava
Basketbal - muži – BK Opava
Extrémní sporty - muži – štafety - SK OpavaNet 
Fotbal - muži – Slezský fotbalový club Opava
Hokejbal - muži – Street Hockey Club Opava

Podrobné informace o anketě naleznete zde.

5.2.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 1/2016 - znění naleznete zde.

1.2.2016
Česká unie sportu volila na 32. valné hromadě vedení pro příští čtyři roky. Funkci předsedy  obhájil JUDr. Miroslav Jansta, na postech místopředsedů zůstávají i nadále jeho dosavadní kolegové – pro komoru sportovních svazů Miroslav Pelta a pro komoru regionů - sportovních klubů a tělovýchovných jednot Ing. Marek Hájek. Bližší informace z valné hromady naleznete zde.

17.1.2016 
Doporučujeme všem SK-TJ, aby do Informačního systému ČUS průběžně doplňovaly nově přijaté členy. V rámci zpracování statistik v následujícím období se budou vyplňovat výkazy hospodaření za rok 2015 - pokyny obdrží SK-TJ počátkem měsíce února a následně pak budou zpracovány pasporty sportovních zařízení.

17.1.2016 
Výsledky statistického šetření SK-TJ k 31.12.2015 naleznete zde.

17.1.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2016.01.29. - SK BB Opava - Soustředění pro děti - badminton 
2016.02.06. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj starších žáků
2016.02.06. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry
2016.02.13. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj mladších žáků
2016.02.20. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj mini žáků
Akce v dalších dnech naleznete zde.

7.1.2016 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 9 - znění naleznete zde.

7.1.2016 
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2016.02.06. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj starších žáků
2016.02.13. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj mladších žáků
2016.02.20. - FK Bolatice - Fotbalový halový turnaj mini žáků
Akce v dalších dnech naleznete zde.

2.1.2016
Statistika členské základny - archivace výstupů
Dne 1.1.2016 v rámci statistického zjišťování byl v RS ČUS v Opavě proveden export členské základny u všech 328 oddílů a odborů všech 187 sdružených SK-TJ.

2.1.2016
Statistika členské základny
Statista členské základny v RS ČUS v Opavě k 31.12.2015 - v RS je sdruženo celkem 187 SK-TJ s celkem 30 521 členy, z toho je 22 203 členů dospělých, 1996 dorostenců a dorostenek a 6327 žáků a žaček.

28.12.2015
Upozornění na konečný termín statistiky členské základny za rok 2015 
Upozorňujeme všechny SK-TJ, že konečný termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2015 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2015. Údaje o členech se opravují pouze v Informačním systému ČUS. Výstupy statistiky pak budou automaticky zpracovány k uvedenému datu 31.12.2015. Opětovně připomínáme, že stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací jak z MŠMT tak i dalších programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnili do nového Informačního systému ČUS veškeré nové členy.

23.12.2015
Výkonný výbor Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě přeje všem svým členům radostné prožití svátků vánočních a v novém roce vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho sportovních úspěchů.

23.12.2015
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že provoz pracoviště RS ČUS v Opavě bude v období od 23.12.2015 do 3.1.2016 omezen. Před návštěvou pracoviště doporučujeme se telefonicky (mobil 604 360 980 – Ladislav Kreisel) dotázat, zda příslušný pracovník bude na pracovišti.

19.12.2015
Doplňující informace ke statistice členské základny za rok 2015 naleznete zde. Statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2015 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2015.

11.12.2015
Výkazy členské základny za rok 2015
Statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2015 - seznam členů byl stanoven na 31.12.2015. SK-TJ pouze opraví údaje v Informačním systému ČUS – provedou výmaz členů, kteří ukončili činnost a doplní nové členy.  Výstupy statistiky pak budou automaticky zpracovány k uvedenému datu 31.12.2015. Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací jak z MŠMT tak i dalších programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnili do nového Informačního systému ČUS veškeré nové členy.

10.12.2015 
Anketa nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů
VV RS ČUS v Opavě se obrací na sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, sportovní svazy a sportovní odvětví okresu Opava s požadavkem na předložení návrhů k vyhodnocení v Anketě nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů okresu Opava v roce 2015. Bližší informace naleznete zde, kde je rovněž uveden tiskopis návrhu. Návrhy je možno zasílat do 31.12.2015.

10.12.2015
Investiční program MŠMT
MŠMT vyhlásilo dotační program v investiční oblasti pro rok 2016. O dotaci mohou žádat spolky (sportovní kluby – tělovýchovné jednoty), které splňují podmínky občanského zákoníku, včetně resortních sportovních center a obcí. Na dotaci je určená částka 870 mil. Kč. Záměrem je podpora rekonstrukcí, modernizací sportovních zařízení ve vlastnictví spolků, státní podpora bude poskytována i na sportovní zařízení ve vlastnictví obcí. Žádosti je možno podávat do 31.1.2016. Bližší informace naleznete zde.

9.12.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 9 - znění naleznete zde.

9.12.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.12.12. - SK FC Hlucin - Vanocni utkani hvezd - fotbal
2015.12.13. - SK TP Opava - M-CR v kuzelkach telesne postizenych
2015.12.19. - SK BB Opava - Detsky badmintonovy turnaj
2015.12.26. - TJ S. Litultovice - Litultovicka vanocka - prespolni beh
2016.01.02. - SK BB Opava - Novorocni badmintonovy turnaj ctyrhry
Akce v dalších dnech naleznete zde.

23.11.2015
Vzhledem k nenaplnění očekáváného počtu přihlášek akcí programu Sportuj s námi pro rok 2016  Česká unie sportu prodlužuje termín podávání přihlášek do 26.11.2015. Bližší informace včetně odkazu na přihlášku naleznete zde.

23.11.2015
Připomínáme všem SK-TJ, že přihlášky dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 se podávají v termínu od 23. 11. 2015 do 30. 11. 2015.  Bližší informace naleznete zde.

23.11.2015
Připomínáme všem SK-TJ, že přihlášky do ankety Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2015 se podávají v termínu do 30.11.2015. Podrobné informace k anketě společně s tiskopisem návrhu kandidátů do ankety naleznete zde.

13.11.2015 
Dne 11.11.2015 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnil seminář k financování sportu v SK-TJ. Cílem semináře bylo seznámit zákonodárce s reálnou situací ve financování sportu v SK-TJ. Bližší informace naleznete zde.

13.11.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 8 - znění naleznete zde.

13.11.2015 
Ve dnech 9.-10.11.2015 102 SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě podalo žádost o poskytnutí dotace z Programu VIII MŠMT.

13.11.2015 
Žádost o poskytnutí dotace MŠMT z Programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení podalo 24 SK-TJ prostřednictvím České unie sportu, 46 SK-TJ prostřednictvím Fotbalové asociace České republiky,  1 JK prostřednictvím České jezdecké federace a 1 KK prostřednictvím Českého svazu kanoistů.

12.11.2015 
Byly opětovně upraveny podmínky pro podávání žádostí o poskytnutí dotace z Programu VIII MŠMT. Veškeré změny vyhlášeného programu lze sledovat na stránkách MŠMT zde.

1.11.2015
Moravskoslezský kraj, jako vyhlašovatel ankety společně s partnery ankety, kterými jsou Všesportovní kolegium Moravskoslezského kraje a Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu vyhlašují anketu Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2015. Podrobné informace k anketě společně s tiskopisem návrhu kandidátů do ankety naleznete zde zde . Návrhy je možno podávat do 30.11.2015.

31.10.2015
Česká unie sportu i v roce 2016 podpoří v rámci programu Sportuj s námi pořádání veřejně přístupných sportovních akcí. Bližší informace včetně odkazu na přihlášku naleznete zde. Přihlášky je možno podávat do 23.11.2015.

31.10.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.11.06. - SGD Špičková - Opava - Podzimní vítr - gymnastika
2015.11.07. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry
2015.11.14. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj čtyrhry
Akce v dalších dnech naleznete zde.

25.10.2015 
VV RS ČUS je plně nápomocen SK-TJ při podávání žádosti o dotaci Programu VIII. pro SK-TJ pro mládež, pro všechny SK-TJ je již připravena žádost o dotaci. Bližší informace naleznete zde. SK-TJ nechť si obratem dojednají se sekretářem L. Kreislem termín dokončení zpracování a podepsání žádosti. Stanovený termín pro podepisování žádostí je od 27.10. do 5.11.2015 (včetně svátku, soboty a neděle) tak, aby mohly být veškeré žádosti včas odeslány na MŠMT.

25.10.2015 
RS ČUS v Opavě zajišťuje pro sdružené SK-TJ zpracování vyúčtování dotace z rozpočtu MŠMT na údržbu a provoz sportovních zařízení pro rok 2015. Připomínáme, že konečný termín pro předložení účetních dokladů k vyúčtování dle uzavřené smlouvy je 31.10.2015. Bližší informace k vyúčtování naleznete zde.

25.10.2015
Rada kraje na své schůzi dne 20.10.2015 usnesením č. 80/6478 schválila podmínky dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016.  Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, zastoupený hejtmanem kraje. Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Termín podání žádosti o dotaci je od 23. 11. 2015 do 30. 11. 2015, žádosti podané mimo tento termín nebudou přijaty. Bližší informace naleznete zde.

25.10.2015
Na základě zaslaných podkladů SK-TJ pro podání žádostí o dotaci na údržbu a provoz sportovních zařízení pro rok 2016 bylo podáno prostřednictvím RS ČUS v Opavě  24 žádostí o dotaci prostřednictvím České unie sportu, 46 žádostí prostřednictvím Fotbalové asociace ČR a po 1 žádosti prostřednictvím Českého svazu kanoistů a České jezdecké federace.

25.10.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.10.28. - Bowlingový klub Opava - Mariášový turnaj 
2015.10.29. - SK BB Opava - Prázdninové soustředění
2015.10.31. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj jednotlivců
2015.11.07. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry
2015.11.14. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj čtyrhry
Akce v dalších dnech naleznete zde.

12.10.2015
Na základě dotazů sdělujeme všem SK-TJ, že přihlášky do Programu sportuj s námi pro rok 2016 se budou podávat obdobným způsobem jako pro rok 2015 v termínu od 2.11. do 23.11.2015. O způsobu podávání budou SK-TJ podrobně informovány do 25.10.2015. 

9.10.2015
Sdělujeme všem SK-TJ, že MŠMT zveřejnilo nové podmínky k již dříve vyhlášenému Programu VIII - "Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách" v rámci státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2016. Podrobné pokyny budou SK-TJ sděleny ihned po vyvěšení všech tiskopisů s doplňujícími prováděcími pokyny.

9.10.2015
Zdravotní prohlídky - elektrokardiografické vyšetření výkonnostních sportovců mládeže
RS ČUS v Opavě dojednalo s primářkou dětského oddělení Slezské nemocnice v Opavě MUDr. Dagmar Prejdovou zajištění provádění standardního klidového elektrokardiografického vyšetření, které je součástí lékařské prohlídky výkonnostního sportu mládeže. Cena vyšetření činí cca 130 Kč. Mládežnické sportovce k vyšetření je nutno s dostatečným časovým předstihem objednat v kardiologické ambulanci u sestry Bohuslavy Škopcové - tel. 553 766 321. Bližší informace ke zdravotním prohlídkám naleznete zde

9.10.2015
Všem sdruženým SK-TJ byly zaslány přihlašovací údaje do nového Informačního systému České unie sportu. Všem SK-TJ doporučujeme opravit, popř. doplnit organizační údaje o SK-TJ a především doplnit statistiku o nové členy. Podle předběžných informací, statistika členské základny za rok 2015 se bude uzavírat již 31.12.2015 a počty členů především z řad mládeže budou důležitým kritériem pro přidělování dotací.

9.10.2015
Informace s pokyny k vyúčtování dotace na činnost fotbalových klubů – oddílů Projekt FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – FAČR naleznete zde.Termín vyúčtování dotace na činnost fotbalových klubů – oddílů Projekt FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – FAČR a Programu V. FAČR je do 31.10.2015.

9.10.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.10.10. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry
2015.10.17. - TJ Opava - Slakovský lesík - běžecký závod
2015.10.28. - Bowlingový klub Opava - Mariášový turnaj 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

2.10.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 7 - znění naleznete zde.

17.9.2015
Sekretář VV L. Kreisel ve dnech 24.-30.8.2015 bude čerpat dovolenou, v tuto dobu bude přerušeno vyúčtovávání dotací FAČR.

17.9.2015 
Termín vyúčtování dotace na činnost fotbalových klubů – oddílů Projekt FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – FAČR a Programu V. FAČR se posouvá do 31.10.2015.

17.9.2015 
Všem TJ-SK byl zaslán tiskopis podkladových materiálů k podání žádosti o dotaci MŠMT pro rok 2016 Programu VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech - jedná se o dotaci pro SK - TJ na sportovní činnost. Žádost se podává prostřednictvím RS ČUS v Opavě, žádost z Vašich podkladových materiálů zpracuje L. Kreisel, termín doručení podkladového materiálu je do 28.9.2015.

17.9.2015 
Oslovené TJ-SK, které splňují podmínky  pro poskytnutí dotace Programu IV. MŠMT - Údržba a provoz sportovních zařízení a které doposud nezaslaly podkladové materiály, byly opětovně vyzvány k zaslání vyplněného tiskopisu s podkladovými materiály s termínem doručení do 23.9.2015.

14.9.2015  
Dne 9.9.2015 byl dokončen proces zapsání změn do spolkového rejstříku - tímto dnem nabývají platnosti změny schválené na valné hromadě - nový název Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. a nové stanovy.

14.9.2015  
Veřejná konference o financování sportu v Ostravě - 8.9.2015
Na krajské konferenci Česká unie sportu prezentovala zástupcům obcí a měst problémy současného financování sportu, pozici sportovních klubů v současných podmínkách a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová představila svoje cesty k řešení nejpalčivějších potíží ve sportovním prostředí. Více informaci naleznete zde.

9.9.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.09.11.-13. - Happy Sport Opava - Staropramen Cool Super Cup - beachvolejbal
2015.09.12.-13. - JK Opava - Kateřinky - Mem. E. Režnara - jezdecké závody
2015.09.13 – SHC Opava – SK Jihlava – 1. NHL - hokejbal 
2015.09.20. - TJ Opava - Veřejný běh kolem Komína Model Opava
2015.09.26. - SK VEHA TEAM Rohov - závod MTB a cyklokros
Akce v dalších dnech naleznete zde.

4.9.2015
MŠMT dosud zpracovává podmínky pro vyhlášení programů v rámci Státní podpory sportu pro rok 2016. Protože podklady ještě nemohly být schváleny v rámci MŠMT, nebyly podmínky pro podávání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2016 na stránkách MŠMT dosud uveřejněny. Jejich uveřejnění bylo odloženo s tím, že při vyhlášení Státní podpory sportu pro rok 2016 dojde i k přiměřenému prodloužení termínu pro předkládání žádostí. V RS ČUS v Opavě oficiální žádosti bude ve spolupráci s SK-TJ již tradičně zpracovávat sekretář L. Kreisel ze zaslaných podkladových materiálů SK-TJ.

4.9.2015
Upřesňující informace k novému Informačnímu systému ČUS
- do adresy sídla se uvádí adresa, která je uvedena ve stanovách, v mnoha případech bylo pouze uvedeno město či obec, novelou stanov dle NOZ dochází ke zpřesnění o přidání přesné adresy s číslem popisným
- do adresy kontaktní se pak uvádí adresa, na kterou SK-TJ si chce nechat doručovat písemnou korespondenci

2.9.2015
Informace s pokyny k vyúčtování dotace na činnost fotbalových klubů – oddílů Projekt FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE – FAČR naleznete zde.

1.9.2015 
Členský příspěvek za rok 2015 dle stanov a směrnice uhradilo celkem 185 SK - TJ, z toho 183 SK - TJ ve výši 1 200 Kč a 2 nově přijaté SK-TJ v roce 2015.

1.9.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.09.05. - TJ Sokol Opava - Kateřinky - Mem. Z. Hrdličky - volejbalový turnaj
2015.09.26. - SK VEHA TEAM Rohov - závod MTB a cyklokros
Akce v dalších dnech naleznete zde.

22.8.2015
Sekretář VV L. Kreisel ve dnech 24.-30.8.2015 bude čerpat dovolenou, v tuto dobu bude přerušeno vyúčtovávání dotací FAČR.

22.8.2015
Všem sdruženým SK-TJ byly zaslány přihlašovací údaje do nového Informačního systému České unie sportu. Všem SK-TJ doporučujeme při prvotním přihlášení si změnit heslo na složitější.

22.8.2015
Opětovně upozorňujeme na nutnost vybírání členských příspěvků v SK-TJ. Vybírání členských příspěvků je nutnou podmínkou pro přidělení dotací jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu měst a obcí. V žádostech o dotaci z MŠMT se uvádí rozdělená výše vybraných členských příspěvků a to zvlášť pro dospělé a zvlášť pro mládež.

22.8.2015
Doporučujeme všem SK-TJ, které mají v nájmu či výpůjčce sportovní zařízení (hřiště, šatny a soc. zařízení apod.) od obce – města, aby si zjistily cenu pronajímaného sportovního zařízení a obratem ji zaslalo L. Kreislovi pro zpracování podkladů žádosti na údržbu, kdy hodnota majetku bude jedním z kritérií pro přidělení dotace.

22.8.2015
Upozorňujeme všechny SK-TJ na doručování pošty – nutnost řádného označení poštovních schránek na sídlech SK-TJ na objektech šaten či správních budov a rovněž na nutnost označení schránek u domů, bytů s názvem SK-TJ v případě, že sídlo SK-TJ je na soukromé adrese.

22.8.2015
Doporučujeme SK-TJ zasílat propozice svých akcí ke zveřejnění na webu RS ČUS v Opavě, prezentujete tak svou činnost, včetně prezentace svých obcí a měst v případě, kdy vám poskytnou dotace. Toto doporučení se zvlášť dotýká akcí, které byly zařazeny do programu Sportuj s námi České unie sportu s poskytnutou dotací.

22.8.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.08.28. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2015.08.29. - SK BB Opava - Badminton ringo outdoorový turnaj
2015.08.29.-30. - SK SIPA SPORT Opava - VISEGRAD CUP U 11 - fotbalový turnaj
2015.08.31. - SK BB Opava - Opavská badmintonová liga - čtyrhry - vyhlášení
2015.08.31. - SK BB Opava - Opavská badmintonová liga - jednotlivci - vyhlášení
2015.09.05. - TJ Sokol Opava - Kateřinky - Mem. Z. Hrdličky - volejbalový turnaj
2015.09.26. - SK VEHA TEAM Rohov - závod MTB a cyklokros
Akce v dalších dnech naleznete zde.

22.8.2015
Sportovní akce, které jsou zařazeny do Programu Sportuj s námi České unie sportu s poskytnutou dotací, jsou uváděny ve Zpravodaji ČUS, kde je uváděn i odkaz na zkrácený rozpis akce.

10.8.2015
Informace k vyúčtování dotace na činnost fotbalových klubů – oddílů Program V. MŠMT – FAČR naleznete zde.

10.8.2015
Informace k Programu III. MŠMT – dotace na činnost pro SK-TJ, na kterou podalo žádost 134 našich SK-TJ jsme zatím neobdrželi, veškeré informace k dotacím MŠMT lze sledovat na webových stránkách MŠMT v části Sport – Dotace - http://www.msmt.cz/sport/odkazy .

10.8.2015
Podklady pro zpracování žádostí na poskytnutí dotace Programu IV. na údržbu a provoz SK-TJ pro rok 2016
I když doposud MŠMT program nevyhlásilo, stejně jako každoročně RS ČUS v Opavě bude nápomocno SK-TJ při zpracování žádostí. SK-TJ obdrží v příštích dnech tiskopis, který je potřeba vyplnit a v uvedeném termínu zaslat zpět.

10.8.2015
Podklady pro zpracování žádostí na poskytnutí dotace Programu III. na činnost SK-TJ pro rok 2016
I když doposud MŠMT program nevyhlásilo, stejně jako každoročně RS ČUS v Opavě bude nápomocno SK-TJ při zpracování žádostí. Ke zpracování žádostí budou využity podklady, které má sekretář L. Kreisel k dispozici – tj. výstup ze statistiky členské základny za rok 2014, výkaz hospodaření SK-TJ za rok 2014.

10.8.2015
Zajištění přidělení čísel popisných – čísel orientačních u objektů šaten SK-TJ
Obracíme se na ty SK-TJ, které nemají přidělené u objektů svých šaten a sociálních zařízení čísla popisné (popř. jsou-li v obci i orientační), které jsou zapsány jako objekty občanských vybavení či jiné stavby, aby na svých městských – obecních úřadech požádaly o přidělení čísel popisných – orientačních. Přidělení je potřebné pro stanovení adres sídel SK-TJ – doručovací adresy, které jsou potřebné při registraci spolků – SK-TJ dle NOZ. Po přidělení čísla popisného, které přidělí obecní úřad, je potřeba provést i zápis tohoto čísla popisného na Katastrálním úřadě v Opavě.

9.8.2015 
Informace k novému Informačnímu systému České unie sportu naleznete zde zde.   

8.8.2015 
Statutární zástupci těch SK-TJ mající sídlo na území SMO, kteří se doposud nedostavili na RS ČUS v Opavě k podepsání zprostředkovatelské smlouvy o poskytnutí  dotace Statutárního města Opavy nechť tak učiní v co nejkratším možném termínu. Seznam SK-TJ s výši přidělené dotace naleznete  zde, smlouvu je potřeba podepsat stat. zástupcem, který  podepisoval žádost a orazítkovat razítkem SK-TJ. Po uzavření smlouvy mezi RS ČUS v Opavě a jednotlivými SK-TJ, jsou jednotlivým SK-TJ ihned zasílány schválené dotace.

8.8.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.08.10.-14. - Opavský sportovní klub - Sportovní přípravka
2015.08.10.-14. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2015.08.16. - LK Mokré Lazce - Mokrolazecká 60 - cyklistický závod 
2015.08.16. - Pony klub Kobeřice - Jezdecké odpoledne
2015.08.28. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2015.08.29. - SK BB Opava - Badminton ringo outdoorový turnaj
2015.08.29.-30. - SK SIPA SPORT Opava - VISEGRAD CUP U 11 - fotbalový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

18.7.2015 
RS ČUS v Opavě vyzývá statutární zástupce SK-TJ mající sídlo na území SMO k dostavení se na RS ČUS v Opavě k podepsání zprostředkovatelské smlouvy o poskytnutí  dotace Statutárního města Opavy. Seznam SK-TJ naleznete  zde,  smlouvu je potřeba podepsat stat. zástupcem, který  podepisoval žádost a orazítkovat razítkem SK-TJ. Po uzavření smlouvy mezi RS ČUS v Opavě a jednotlivými SK-TJ, budou jednotlivým SK-TJ zaslány dotace.

18.7.2015 
Pro SK-TJ,  kterým je RS ČUS zpracováváno účetnictví, jsou připraveny k podpisu smlouvy o poskytování služeb. Smlouvu je potřeba podepsat stat. zástupcem a orazítkovat razítkem SK-TJ. Pracovnice, které zpracovávají SK-TJ účetnictví žádají SK-TJ o pravidelné doručování účetních dokladů ke zpracování. Včasné zpracování je nutné pro vyúčtování poskytnutých dotací.

15.7.2015 
 V měsíci červenci a srpnu pracovníci RS ČUS v Opavě budou čerpat dovolené, před návštěvou se telefonicky dotažte zda pracovník, kterého chcete navštívit je přítomen. V termínu 20.-24.7.2015 dovolenou čerpá sekretář VV L. Kreisel. 

18.7.2015 
Jezdecký klub Opava-Kateřinky zve všechny SK-TJ na Kofolu Velkou cenu Opavy v parkurovém skákání při které v neděli 26.6.2019 před hlavním závodem ve 14.30 hodin bude slavnostně otevřeno nové pískové kolbiště. Bližší informace naleznete zde.

15.7.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 6 - znění naleznete zde.

15.7.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.07.13.-17. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2015.07.18. - SK Triatlon klub Opava - Český pohár v triatlonu
2015.07.20.-24. - Opavský sportovní klub - Sportovní přípravka
2015.07.24.-26. - JK Opava-Kateřinky - Kofola VC Opavy v parkurovém skákání 
2015.07.24.-25. - SK mFloor Hlučín - OPEN AIR CUP - florbalový turnaj
2015.07.25. - SK BB Opava - Noční badmintonový turnaj čtyrher
2015.07.25. - TJ Jiskra Jančí - Globus 2015 - malá kopaná
Akce v dalších dnech naleznete zde.

3.7.2015
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK-TJ naleznete zde, informace k jejich platbám naleznete zde. Členský příspěvek za rok 2015 bylo nutno uhradit do 30.6.2015.

28.6.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.07.04. - Pony klub Kobeřice - Jezdecký den
2015.07.07.-10. - OFS Opava - Letní fotbalový kemp
2015.07.07.-10. - TK Minerva Opava - Příměstský tenisový tábor
2015.07.10.-11. - FK Jakartovice - Mem. F. Matyáše - fotbalový turnaj 
2015.07.11. - M. Vinárek - Heroes race - extrémní překážkový běh - pozvánka
2015.07.11. - M. Vinárek - Heroes race - extrémní překážkový běh
Akce v dalších dnech naleznete zde.

26.6.2015
Přehled o poskytnuté výši dotace Statutárního města Opavy jednotlivým 78 SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě naleznete zde.  Po uzavření smlouvy mezi RS ČUS v Opavě a SMO bude následně uzavřena zprostředkovatelská smlouva mezi jednotlivými SK-TJ a RS ČUS v Opavě. O termínu podpisu smluv budou SK-TJ informovány.

24.6.2015
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK-TJ naleznete zde,  informace k jejich platbám naleznete zde. Členský příspěvek za rok 2015 je nutno uhradit do 30.6.2015.

24.6.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.06.26.-27. - TJ Darkovice - Oslavy 60 let TJ
2015.06.27. - SK SIPA SPORT Opava - Mezinárodní fotbalový turnaj
2015.06.27. - FK Bolatice - O pohár starosty obce - malá kopaná
2015.06.27. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky Cup - malá kopaná
2015.07.04. - Pony klub Koberice - Jezdecký den
Akce v dalších dnech naleznete zde.

22.6.2015
Zastupitelstvo SMO na svém zasedání dne 22.6.2015, schválilo poskytnutí dotací pro SK-TJ. Další postup bude obdobný jako v předchozích letech, po podepsání smlouvy o dotaci (předpoklad měsíc červenec) budou zaslány SK-TJ schválené dotace.

17.6.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.06.20. - MATES GYM Bolatice - Bolatický bench-press
2015.06.20. - OFS Opava - Pomozte postiženým dětem - osloveni
2015.06.20. - OFS Opava - Pomozte postiženým dětem - plakát 
2015.06.20. - TJ Sokol Sosnová - oslavy 50 let TJ
2015.06.27. - FK Bolatice - O pohár starosty obce - malá kopaná
2015.06.27. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky Cup - malá kopaná
Akce v dalších dnech naleznete zde.

16.6.2015
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK-TJ naleznete zde, informace k jejich platbám naleznete zde. Úhradu doposud neprovedlo 73 SK-TJ. Připomínáme termín splatnosti členských příspěvků, který je dle směrnice schválené valnou hromadou 30.6. daného roku.

16.6.2015
Národní sportovní svazy a ČUS schválily výše příspěvků na údržbu sportovních zařízení pro rok 2015. Sekretář VV RS ČUS L. Kreisel bude telefonicky kontaktovat ty SK-TJ, kterým byla schválena dotace k projednání dalšího postupu a podepsání smlouvy.

16.6.2015
Žádosti SK-TJ o Dotaci z rozpočtu Statutárního města Opavy projedná Zastupitelstvo SMO na svém zasedání dne 22.6.2015, další postup bude obdobný jako v předchozích letech, po podepsání smlouvy o dotaci (předpoklad měsíc červenec) budou zaslány SK-TJ schválené dotace.

16.6.2015
K žádostem SK-TJ o Dotaci na činnost z Programu III. MŠMT, které podalo 134 našich SK-TJ zatím nemáme žádné informace. V současnosti jsou jednání pozdržena vzhledem ke změně ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Jakmile budeme znát podrobnosti o výši a způsobu distribuce v tomto programu, budeme vás informovat. Program se připravuje i pro rok 2016 a o jeho vyhlášení vás také budeme informovat.

15.6.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.06.20. - MATES GYM Bolatice - Bolatický bench-press
2015.06.20. - OFS Opava - Pomozte postiženým dětem
2015.06.27. - FK Bolatice - O pohár starosty obce - malá kopaná
2015.06.27. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky Cup - malá kopaná
Akce v dalších dnech naleznete zde.

15.6.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 5 - znění naleznete zde.

4.6.2015
RS ČUS v Opavě odevzdalo celkem 78 žádostí SK-TJ o Dotaci z rozpočtu Statutárního města Opavy, seznam odevzdaných žádostí naleznete zde.      

3.6.2015
Dne 3.6.2015 se uskutečnila 28. valná hromada RS ČUS v Opavě. Soubor usnesení z 28. valné hromady naleznete zde.

28. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční ve středu dne 3. června 2015 od 16.00 hodin v sále Kulturního domu Na rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a materiály k jednání naleznete zde .

1.6.2015
Informace k členským příspěvkům v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech naleznete zde . Připomínáme termín splatnosti členských příspěvků, který je dle směrnice schválené valnou hromadou 30.6. daného roku.

1.6.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.06.05.-07. - HO Atlas Opava - Atlas Adventure - extrémní sporty
Akce v dalších dnech naleznete zde.

25.5.2015
SK-TJ, mající sídlo na území Statutárního města Opavy, které doposud nemají zpracovanou žádost o Dotaci z rozpočtu Statutárního města Opavy, nechť kontaktují telefonicky Ladislava Kreisla - mobil 604 360 980 k dojednání postupu podání této žádostí, kdy bližší informace naleznete zde.

25.5.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.05.30. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2015.05.31. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj jednotlivců
2015.05.31. - TJ Sokol Hněvošice - Běžecký den
2015.06.05.-07. - HO Atlas Opava - Atlas Adventure - extrémní sporty
Akce v dalších dnech naleznete zde.

25.5.2015
Výkonný výbor RS ČUS v Opavě neobdržel k návrhu novely stanov RS ČUS v Opavě, který je připraven k projednání na valné hromadě RS ČUS v Opavě žádné připomínky. Návrh novely je upraven dle NOZ a novelizovaných stanov ČUS. Bližší informace naleznete zde.  

20.5.2014
Důležité pokyny k náležitostem účetních dokladů a jejich přípravě k vyúčtování dotací naleznete zde.

14.5.2015
Zpracovatel žádostí o Dotaci z rozpočtu Statutárního města Opavy Ladislav Kreisel - mobil 604 360 980 se obrací na všechny SK-TJ, mající sídlo na území Statutárního města Opavy, aby ho telefonicky kontaktovaly k dojednání postupu podávání žádostí o dotaci, kdy bližší informace naleznete zde.

12.5.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.05.16. - SK Happy Sport Opava - Opavská beachvolejbalová liga
2015.05.16. - SK TP Opava - Opavská kuželka
2015.05.20. - OFS Opava - Grassroots Day - fotbalové turnaje
2015.05.30. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2015.05.31. - TJ Sokol Hněvošice - Běžecký den
2015.06.05.-07. - HO Atlas Opava - Atlas Adventure - extremní sporty
Akce v dalších dnech naleznete zde.

7.5.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 4 - znění naleznete zde .

7.5.2015
Výkonný výbor RS ČUS v Opavě předkládá pro jednání valné hromady RS ČUS návrh novely stanov RS ČUS v Opavě. Návrh novely je upraven dle NOZ a novelizovaných stanov ČUS. Bližší informace naleznete zde.  

7.5.2015
Informace k zápisům  SK-TJ (spolků) do spolkového rejstříku u krajského soudu naleznete zde .

7.5.2015
Informace pro SK-TJ, mající sídlo na území Statutárního města Opavy, k postupu podávání žádostí o dotaci, naleznete zde.

6.5.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.05.08. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj čtyrhry
2015.05.09. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry 
2015.05.09. - TJ Tatran Štítina - Mem. voj. I. Kubince - volejbalový turnaj
2015.05.09. - SHC Opava – HBC Hradec Králové B – 1.NHbL – hokejbal
2015.05.09.-10. - SK Happy Sport Opava - Český pohár juniorů a juniorek v beachvolejbalu
2015.05.10. - SHC Opava – HBC Hradec Králová B – 1.NHbL – hokejbal
Akce v dalších dnech naleznete zde.

6.5.2015
Informace k členským příspěvkům v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech naleznete zde .

6.5.2015
Informace k náležitostem účetních dokladů naleznete zde.  V souvislosti s poskytováním dotací a jejich vyúčtování, kdy fotokopie účetních dokladů tvoří přílohu vyúčtování doporučujeme všem SK-TJ tomuto věnovat odpovídající pozornost. 

30.4.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.05.01. - TJ Opava - orientační závod vozíčkářů
2015.05.01.-03. - Capoeira Opava - Mistrovství ČR CAPOEIRA
2015.05.08. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj čtyrhry
2015.05.20. - OFS Opava - Grassroots Day - fotbalové turnaje
2015.05.09. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry 
2015.05.09. - TJ Tatran Štítina - Mem. voj. I. Kubince - volejbalový turnaj  
Akce v dalších dnech naleznete zde.

30.4.2015 
Přehled o úhradách členských příspěvků SK-TJ za rok 2015 provedených do 30.4.2015 naleznete zde .

29.4.2015
SK-TJ, mající sídlo na území Statutárního města Opavy, které mohou požádat o dotaci, naleznou další důležité informace k programu zde. 

28.4.2015
K dotazům k dotacím pro rok 2015 sdělujeme následující informace: 
Program IV. MŠMT - údržba a provoz sportovních zařízení - objem prostředků MŠMT schválilo, po schválení částek jednotlivým žadatelům podpisy smluv na dotaci lze očekávat v měsíci červnu 2015 - z RS ČUS v Opavě prostřednictvím národních sportovních svazů a ČUS je to 70 žadatelů z řad SK-TJ
Program III. MŠMT - sportovní činnost - objem prostředků MŠMT schválilo zatím ve výši 50 mil. Kč  pro cca1600 žadatelů z celého sport. prostředí, po schválení částek jednotlivým žadatelům podpisy smluv na dotaci lze očekávat v době prázdnin 2015 - z RS ČUS v Opavě je to 134 žadatelů z řad SK-TJ 
Dotace na činnost ze zdrojů RS ČUS v Opavě - pro ty SK-TJ, které neobdrží žádnou jinou dotaci podanou prostřednictvím RS ČUS z vypsaných programů, je pro jednání VH RS ČUS v Opavě navrženo poskytnutí dotace obdobně jako v předchozích dvou letech  

28.4.2015
Delegátem RS ČUS v Opavě na 31. valné hromadě České unie sportu, která se uskutečnila dne v Nymburku 25.dubna 2015, byl Ing. Marek Hájek. Tiskovou zprávu z jednání naleznete zde.

28.4.2015
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 6. zasedání dne 27. 4. 2015 schválilo vyhlášení programu DOTACE TJ/SK 2015. Tento dotační program je určen pro sportovní organizace sídlící a působící na území Statutárního města Opavy. Bližší informace naleznete zde. Podrobné pokyny k zajištění podání žádostí sdružených SK-TJ budou poskytnuty v příštích dnech.

27.4.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2015.04.25.-27. - TK Minerva Opava - OP ml. žactva v tenise
2015.05.01. - TJ Opava - orientační závod vozíčkářů
2015.05.01.-03. - Capoeira Opava - Mistrovství ČR CAPOEIRA
2015.05.08. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj čtyrhry
2015.05.09. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj čtyrhry 
2015.05.09. - TJ Tatran Štítina - Mem. voj. I. Kubince - volejbalový turnaj
2015.05.30. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj

22.4.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.04.25. - TJ Opava - Běháme s TQM
2015.04.25. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry
2015.04.25.-27. - TK Minerva Opava - OP ml. žactva v tenise
2015.05.01. - TJ Opava - orientační závod vozíčkářů
2015.05.01.-03. - Capoeira Opava - Mistrovství ČR CAPOEIRA 
2015.05.09. - TJ Tatran Štítina - Mem. voj. I. Kubince - volejbalový turnaj

15.4.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 3 - znění naleznete zde.

15.4.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 

2015.04.17.-19. - TJ ZRAPOS Opava - Velikonoční turnaj zrak. post. v kuželkách

2015.04.25. - TJ Opava - Běháme s TQM

2015.04.25. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj - čtyrhry

2015.04.25.-27. - TK Minerva Opava - OP ml. žactva v tenise

2015.05.01. - TJ Opava - orientační závod vozíčkářů

3.4.2015 
Informace k novele občanského zákoníku k problematice spolků - sportovních klubů a tělovýchovných jednot naleznete  zde. Všem sdruženým SK-TJ doporučujeme kontaktovat L. Kreisla k projednání dalšího postupu. 

2.4.2015 
Přehled o úhradách členských příspěvků SK-TJ za rok 2014 provedených do 31.3.2015 naleznete zde .

31.3.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2015.04.02.-03. - SK BB Opava - Prázdninové badmintonové soustředění
2015.04.07. - SK GK Špičková Opava - Nápravná cvičeni pro děti

31.3.2015
Konečný náhradní termín pro předložení výkazu hospodaření - Ročního účetního výkazu za rok 2014 byl stanoven na 3.4.2015. Veškeré podklady naleznete zde.

26.3.2015
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2015.03.28. - NO NNDS - Exhibiční utkaní All Stars Team - Opavské Legendy
2015.03.28. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2015.04.02.-03. - SK BB Opava - Prázdninové badmintonové soustředěni

22.3.2015
Slavnostní vyhlášení Ankety nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava za rok 2014 se uskutečnilo ve Slezském divadle v Opavě v sobotu 21. března 2015 Po slavnostním vyhlášení ankety akce pokračovala v hotelu Koruna. Bližší informace naleznete zde.

12.3.2015
Slavnostní vyhlášení Ankety nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava za rok 2014 se uskuteční ve Slezském divadle v Opavě v sobotu 21. března 2015 od 18.30 hodin. Po slavnostním vyhlášení ankety se již tradičně uskuteční ples sportovců v hotelu Koruna.

12.3.2015 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 2 - znění naleznete zde.

3.3.2015 
V souladu se stanovami svolává Výkonný výbor Regionálního sdružení České unie Sportu v Opavě 28. valnou hromadu Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě na středu 3. června 2015 od 16.00 hodin do sálu Kulturního domu Na rybníčku v Opavě. Pozvánku s návrhem programu obdrží sdružené subjekty 30 dnů před jednáním. 

3.3.2015 
Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2014
Nominace pro slavnostní vyhlášení ve Slezském divadle v Opavě dne 21.3.2015.
Nominovaní jednotlivci dospělí v abecedním pořadí na 1. – 10. místo
Hadač Filip - orientační běh – Přátelé orientačního běhu Opava
Hruška Jiří - jezdectví – parkurové skákání – JK Opava – Kateřinky
Peške Petr - kulturistika – SK PEPA Centrum Opava
Petreček Tomáš - Outdoor eXtreme Adventure Sport – SK OpavaNet
Pospěch Zdeněk - fotbal – SFC Opava
Pravdová Kristýna - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava
Stromský Marek - dostihový sport – tituly: žokej – překážky, jezdec - rovina
Šiřina Jakub - basketbal – BK Opava
Vrchovecký Jan - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava
Vystrk Tomáš - atletika – TJ Slezan Opava

Nominovaní jednotlivci junioři v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Brožová Tereza - kanoistika – sjezd a sprint - Kánoe klub Opava
Foltysová Sabina - kanoistika – vodní slalom - Kánoe klub Opava
Havránková Eva - šerm – TJ Slezan Opava
Rousek Tomáš - kanoistika – slalom - Kánoe klub Opava
Zeman Jiří - atletika – Sokol Opava

Nominovaná družstva v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Atletika - dorostenci – TcJ Sokol Opava
Basketbal - muži – BK Opava
Extrémní sporty - muži – štafety - SK OpavaNet
Florbal - muži – SK p.e.m.a Opava
Fotbal - muži – Slezský fotbalový club Opava a.s.

Bližší informace naleznete zde.

Joomla templates by a4joomla