Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Úrazové pojištění členů

2.1.2020  
Úrazové pojištění členů SK-TJ - uvedení údajů do "Doplňujících poznámek"
Hlášení o úraze je potřeba podávat na předepsaném tiskopise, který je v příloze. V části „Doplňující poznámky“  je potřeba vypsat přesný název SK-TJ dle stanov, IČO, a dále číslo SK-TJ  CZ0805xxx (číslo SK-TJ naleznete v příloze),  napsat skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy a dále je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního SK-TJ a vše potvrdit razítkem a podpisem .

2.2.2019  
Úrazové pojištění členů platné od 1. 2. 2019 u Pojišťovny VZP, a.s.

Český olympijský výbor uzavřel od 1. 2. 2019 pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby - tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou od 1. 2. 2019 pojištěny prostřednictvím nové pojišťovny. Pojištění je platné po celém světě.
Pojištěnými osobami jsou všechny subjekty sdružené v České unii sportu a to po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce (příkladem aktivit jsou sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce). Pojištění je platné po celém světě.

Rozsah pojištění naleznete v příloze.
Znění Pojistné smlouvy č. 1310001770 naleznete v příloze.

Oznámení škodní události:
Vznik škodní události je nutné oznámit pojišťovně prostřednictvím:
1. Formuláře Oznámení škodní události z úrazového pojištění v případě škodní události smrti v důsledku úrazu, trvalých následků úrazu s progresí, denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu, nákladů na invalidní vozík a pohřebních výloh. Na druhé straně formuláře do „Doplňující poznámky“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy.
Formulář Oznámení škodní události z úrazového pojištění naleznete v příloze. 
K formuláři je nutno připojit doklady:
• kopii zdravotní dokumentace pojištěného týkající se úrazu
• v případě trvalých následků kopii dokumentace o průběhu léčení a rehabilitace a kopii lékařské zprávy po ustálení trvalých následků
• v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti
• kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií

2. Formuláře Oznámení škodní události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti v případě denního odškodného po dobu pracovní neschopnosti z důvodu úrazu. Na druhou stranu formuláře pod „Požadovaná dokumentace“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy.
Formulář Oznámení škodní události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti naleznete v příloze. 
K formuláři je nutno připojit doklady:
• zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se pracovní neschopnosti
• doklad o pracovní neschopnosti
• kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií
• kopii propouštěcí zprávy v případě hospitalizace

Případné další potřebné doklady jsou uvedeny v pojistných podmínkách včetně oceňovacích tabulek, které naleznete v příloze.
Pojišťovna posoudí úplnost předložených dokladů o nahlášení škodní události, případně si vyžádá další dokumenty relevantní k šetření.
Hlášení škodních událostí zasílejte emailem s naskenovanými dokumenty na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo doporučenou poštou na adresu:
Pojišťovna VZP, a.s.
Odbor likvidace pojistných událostí
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 - Karlín
Kontaktní osoba pro hlášení škodních událostí:
Martina Hovorková
Telefon: +420 233 006 311
Vaše případné dotazy k pojištění a k hlášení škodních událostí:
Klientská linka Pojišťovny VZP, a.s.
Tel.: + 420 233 006 311
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin, v pátek od 9:00 do 16:00 hodin)
Vedoucí klientské linky: Mgr. Petra Nedellecová

Každý členský SK/TJ má evidenční číslo uvedené v Evidenčním listu ČUS, vydaném příslušným okresním sdružením ČUS - toto číslo je uvedeno v Informačním systému ČUS - CZ0805xxx.

Joomla templates by a4joomla