Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

INTERGRAM

5.2.2020
Nově uzavřená smlouva je uvedena v příloze.

5.2.2017
Uzavřená smlouva na dobu neurčitou zůstává v platnosti.

31.12.2014
Uzavřená licenční smlouva s nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů – INTERGRAM je uzavřena na dobu neurčitou, smlouva je tedy automaticky prodloužena a v současnosti je platná minimálně do 31.12.2015.

27.5.2014
Pro ošetření povinností sportovních klubů a pořadatelů soutěží, vyplývajících z autorského zákona, uzavřel Český olympijský výbor (ČOV) kolektivní smlouvu s nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů – INTERGRAM. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a svými parametry je stejná, co do rozsahu oprávnění, jako v roce 2012. Pokrývá všechny subjekty sportovního prostředí ČR definované v příloze smlouvy, včetně všech členských organizací ČUS. Předmětem smlouvy je udělení oprávnění k výkonu práva užít uveřejněné záznamy výkonů umělců a zvukové a zvukově obrazové záznamy - videoklipy (dále jen „záznamy“) výkonů umělců nebo jiných zvuků k jejich sdělování veřejnosti, a to jejich provozováním ze záznamu a jeho přenosem a provozováním rozhlasového a televizního vysílání při sportovních a tělovýchovných akcích pořádaných subjekty, na které se smlouva vztahuje.
V případě ČUS to jsou:
a) členské národní sportovní svazy ČUS
b) okresní sdružení a krajské organizace ČUS,
c) členské sportovními kluby a tělovýchovné jednoty ČUS,
přičemž SK/TJ a okresní sdružení prokazují svoji příslušnost k ČUS evidenčním listem člena, resp. licencí ČUS, krajská organizace ČUS registračním listem.
Smlouva je účinná od 1.1.2013 s platností na dobu neurčitou. Všechna podstatná fakta, potřebná pro členské sportovní subjekty ČUS naleznete v textu smlouvy, která je uvedena v příloze. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem.

Joomla templates by a4joomla