Česká unie sportu MŠMT Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Aktuality

12.7.2019
Zapsání SK-TJ sdružených v ČUS do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů MŠMT
Česká unie sportu zapsala všechny sdružené SK-TJ včetně jejich členů a trenérů do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a to z údajů z Informačního systému ČUS. SK-TJ si mohou provést kontrolu svého zapsání a to na https://rejstriksportu.msmt.cz/Verejna/ - otevřou "Vyhledávání a filtry" a zde nejlépe zadáním IČ popř. přesného celého názvu SK-TJ. ČUS naposledy soubor dat z Informačního systému ČUS zaslala na MŠMT k datu 1.6.2019. Další zaslání dat na MŠMT provede ČUS po vyhlášení termínů podávání programů (Můj klub apod.).

12.7.2019
Vedení členské základny - podklad pro poskytnutí dotace
Vzhledem k tomu, že členská základna je jedním z rozhodujících kritérií pro přidělování finančních prostředků (dotace a příspěvky obce, města, MS kraj, MŠMT – Můj klub apod.), je potřeba, aby SK-TJ řádně vedly členskou základnu svých členů v základní databázi a tou je Informační systém ČUS. Z tohoto Informačního systému pak data budou převáděny do dalších informačních systémů, které slouží jako podklad pro přidělování dotací - IS SPORT Moravskoslezského kraje, IS SPORT Statutárního města Opava, Rejstříku sportovních organizací MŠMT. Převody do příslušných databází členů v potřebných termínech vždy sdruženým subjektům zajistí Česká unie sportu. Všem SK-TJ doporučujeme, aby měly členskou základnu zkontrolovanou a doplněnou nejpozději do 15.9.2019.

11.7.2019
Vyúčtovávání dotací – příspěvku TJ-SK z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotace z měst a obcí 
Sdělujeme všem SK-TJ, že od 1.8.2019 v případě, že SK-TJ má vyčerpány finanční prostředky poskytnutého příspěvku či dotace, že je možno tento příspěvek či dotaci vyúčtovat. Zástupce SK-TJ se telefonicky ohlásí administrátorovi dotací L. Kreislovi a dojedná si s ním termín návštěvy k vyúčtování.

11.7.2019
Příprava žádostí o dotaci - příspěvek pro rok 2020 – průkazy – licence - sestavy trenérů
Počet trenérů s platnou licencí – průkazem či sestava v registru národního sportovního svazu je jedním z kritérií při poskytování příspěvku – dotace. Doporučujeme všem SK-TJ provést kontrolu platnosti licencí, průkazů – popř. kontrolu zápisu v registračních seznamech národního sportovního svazu. Nové licence, popř. prodloužení doby platností licencí můžete již nyní naskenované zasílat ve formátu pdf na RS ČUS – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

11.7.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.07.08.-12. - TK Minerva Opava - Příměstský tenisový tábor
2019.07.08.-12. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.07.12.-14. - TJ Sokol Kobeřice - Sportovní slavnost
2019.07.13. - TJ Sokol Kobeřice - Sportovní slavnost - koncert M. Ztracený
2019.07.20. - SDH Jilešovice - Železný cisarak - triatlon - duatlon
2019.08.12.-16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.08.24. - VK Kylešovice - Kylešovická žába - volejbalový turnaj
2019.08.24.-25. - SK SIPA SPORT Opava - Moravskoslezský cup 2019 - fotbalový turnaj - rozlosovaní
2019.08.30. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
Akce v dalších dnech naleznete zde.

10.7.2019
Dodání účetních dokladů pro zpracování účetnictví SK-TJ 
Vyzýváme všechny SK-TJ, kterým RS ČUS zpracovává účetnictví (v současné době 110 SK-TJ), aby doklady za I. pololetí roku 2019 donesly ke zpracování nejpozději do 31.7.2019, tak aby mohly být doklady ekonomkou – účetními zaúčtovány. Ty SK-TJ, které mají s ekonomkou – účetní dohodnutý pozdější termín, mohou doklady donést v pozdějším termínu dle dohody.

7.7.2019
Dotační program SPORT 2020 Statutárního města Opavy
Statutární město Opava vyhlásilo dotační program Sport 2020. Bližší informace naleznete zde. Termín podávání žádostí je od 15.9. do 15.10.2019. RS ČUS v Opavě stejně jako v předchozích letech Vám bude plně nápomocno při podávání žádostí. Systém podávání žádostí je podobný jako v předchozích letech.

4.7.2019
MŮJ KLUB - IV. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo IV. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde. K 30.6.2019 byla zaslána dotace pro 1097 SK-TJ.

3.7.2019 
Úhrada členských příspěvků za rok 2019
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK - TJ k naleznete zde. Stav provedené úhrady k 27.6.2019 - zde.  

25.6.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.07.07. - MH Pumptrack Race M. Hoštice - závod BMX, MTB, rocker bike, odrážedla - propozice
2019.07.07. - MH Pumptrack Race M. Hoštice - závod BMX, MTB, rocker bike, odrážedla
2019.07.08.-12. - TK Minerva Opava - Příměstský tenisový tábor
2019.07.08.-12. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.07.12.-14. - TJ Sokol Kobeřice - Sportovní slavnost
2019.07.13. - TJ Sokol Kobeřice - Sportovní slavnost - koncert M. Ztracený
2019.07.20. - SDH Jilešovice - Železný cisarak - triatlon - duatlon
2019.08.12.-16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.08.30. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
Akce v dalších dnech naleznete zde.

29.6.2019
Slavnostní valná hromada TJ Sokol Stěbořice - 100 let TJ
Slavnostní valné hromady TJ Sokol Stěbořice konané u příležitosti 100 let TJ se zúčastnil člen VV RS ČUS v Opavě A. Chylík a na návrh VV TJ předal navrženým funkcionářům TJ TV vyznamenání RS ČUS.

28.6.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 06/2019 - znění naleznete zde.

25.6.2019
MŮJ KLUB - III. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo III. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde. Z SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě MŠMT zaslalo dotaci zatím pouze těm SK-TJ, které dotaci neobdržely v roce 2018.

25.6.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.06.27. - JK Opava - Kateřinky - Kritérium mladých koni - jezdecké závody
2019.06.29. - TJ Sokol Stěbořice - Oslavy 100 let TJ
2019.06.29. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2019 - malá kopaná
2019.06.29. - TJ Hlučín - Hlučínská úlivka - volejbalový turnaj mix

2019.06.29.-30. - JK Opava - Kateřinky - Memoriál Ericha Režnara - jezdecké závody
2019.07.07. - MH Pumptrack Race M. Hoštice - závod BMX, MTB, rocker bike, odrážedla - propozice
2019.07.07. - MH Pumptrack Race M. Hoštice - závod BMX, MTB, rocker bike, odrážedla
2019.07.08.-12. - TK Minerva Opava - Příměstský tenisový tábor
2019.07.08.-12. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.08.12.-16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

25.6.2019 
Zveřejnění výroční zprávy na webu MŠMT - IS-SPORT 
Připomínáme všem SK-TJ, které obdržely dotaci nebo požádaly o dotaci MŠMT na povinnost zveřejnění výroční zprávy za rok 2018. Zprávu je potřeba nahrát do systému IS-SPORT - https://is-sport.msmt.cz/ do sekce Dokumenty organizace. Výroční zpráva se skládá z textové části a finančního výkazu - rozvahy a výsledovky (finanční výkaz se stahuje z Informačního systému ČUS). Tuto výroční zprávu schvaluje valná hromada, nezapomeňte tuto skutečnost uvést do zápisu z valné hromady a usnesení a nezapomeňte výroční zprávu podepsat. Vzorovou zprávu a další informace naleznete  zde.

24.6.2019 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v měsíci červenci 2019
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že Š. Gerecká bude čerpat dovolenou ve dnech 1.-12.7.2019 a 29.-31.7.2019, P. Štalzerová bude čerpat dovolenou ve dnech 1.-12.7.2019 a L. Kreisel bude čerpat dovolenou ve dnech 1.-2.7.2019.  

24.6.2019 
Sportovní listy – Sport a stát  
Odkazy na články - 
Zástupci sportovních svazů vítají vznik Národní sportovní agentury - více zde.

21.6.2019
Slavnostní valná hromada TJ Tatran Štítina - 100 let TJ
Slavnostní valné hromady TJ Tatran Štítina konané u příležitosti 100 let TJ se zúčastnil sekretář RS ČUS v Opavě L. Kreisel a na návrh VV TJ předal navrženým funkcionářům TJ TV vyznamenání RS ČUS.

19.6.2019
Valná hromada ČUS vítá schválení novely zákona o podpoře sportu.

Jedním z klíčových bodů 37. valné hromady České unie sportu, která se uskutečnila ve středu 19. června v Nymburce, byla reakce na vznik Národní sportovní agentury. Drtivá většina delegátů z národních sportovních svazů, tělovýchovných jednot a sportovních klubů přivítala novelu zákona a podpoře sportu, kterou včera odhlasovala poslanecká sněmovna. Více zde.

19.6.2019
37. valná hromada ČUS  
 
Jednání 37. valné hromady České unie sportu, která se uskutečnila ve středu 19. června 2019 v Nymburce, se za RS ČUS v Opavě zúčastnil místopředseda RS Ing. M. Hájek, jednání byl rovněž přítomen L. Kreisel.

18.6.2019
ČUS si od nové agentury slibuje významné posílení podpory sportu v České republice
Česká unie sportu vznik Národní sportovní agentury vítá. Jako jedna z mála organizací se dlouhodobě vyjadřuje k financování sportu ze strany státu. Navíc její okresní sdružení pomáhají ve všech regionech sportovním klubům a jednotám se žádostmi o dotace. „Od agentury si slibujeme, že pomůže posílit podporu ve sportu v celé jeho šíři. Měla by začít naplňovat vládou přijatou koncepci rozvoje sportu, to dosud nikdo systémově nedělá,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. Více zde.

18.6.2019 
Novela zákona o sportu byla schválena - bude vytvořena Národní sportovní agentura

Sněmovna přes veto Senátu prosadila vznik Národní sportovní agentury, která má převzít od ministerstva školství sportovní agendu včetně dotací. Dolní komora o tom rozhodla většinou 102 hlasů po skoro tříhodinové debatě. Vytvoření agentury umožní novela o podpoře sportu, jejímž iniciátorem je bývalý hokejový brankář a poslanec vládního hnutí ANO Milan Hnilička. Česká unie sportu vytvoření agentury uvítala.

17.6.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.06.21.-23. - TJ Tatran Štítina - Oslavy 100 let TJ
2019.06.22. - TJ Tatran Štítina - Oslavy 100 let TJ - koncert MARATON
2019.06.22.-23. - Happy Sport Opava - Český pohár - beach volejbal
2019.06.29. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2019 - malá kopaná
2019.06.29. - TJ Hlučín - Hlučínská úlivka - volejbalový turnaj mix
 2019.07.08.-12. - TK Minerva Opava - Příměstský tenisový tábor
2019.07.08.-12. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.08.12.-16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

14.6.2019
Nabídky na uspořádání soustředění a výcvikových táborů sportovců
Odkazy na nabídky na uspořádání soustředění a výcvikových táborů sportovců - nabídky
Apartmány Praděd, Karlov pod Pradědem 72, 793 36 Malá Morávka - http://apartmanypraded.cz/
Chata Zátiší, Karlov pod Pradědem 34, 793 36 Malá Morávka - http://chatazatisi.eu/cs  
Chata Opalisko, 032 02 Závažná Poruba 721, Slovensko - http://www.chataopalisko.sk/

12.6.2019 
Valná hromada Sportovního klubu JANTAR Opava
Valné hromady SK JANTAR Opava se zúčastnil sekretář RS ČUS v Opavě L. Kreisel.

12.6.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.06.14.-16. - JK Opava - Kateřinky - Národní pohár pony ČJF - jezdecké závody
2019.06.15. - SK TP Opava - Opavská kuželka - kuželky tělesně postižených
2019.06.15.-16. - TJ Klokočov - Mezinárodní turnaj v boxu zen
2019.06.21.-23. - TJ Tatran Štítina - Oslavy 100 let TJ
2019.06.22. - TJ Tatran Štítina - Oslavy 100 let TJ - koncert MARATON
2019.06.29. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2019 - malá kopaná
2019.06.29. - TJ Hlučín - Hlučínská úlivka - volejbalový turnaj mix
2019.07.08.-12. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.08.12.-16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

12.6.2019
Optimalizace grantového systému SMO a vyhlášení grantů pro rok 2020
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém zasedání dne 10.6.2019 schválilo podmínky dotačního programu SPORT 2020, vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy programu SPORT 2020. Dotační program SPORT 2020 je vyhlášen s účinností od 1.7.2019 s termínem podání žádostí od 15.9. do 15.10.2019. Bližší informace budou poskytnuty po zveřejnění materiálů.

5.6.2019
MŮJ KLUB - II. část přehledu zaslaných dotací
MŠMT zveřejnilo II. část přehledu zaslání dotací z programu - celkem zaslána dotace pro 756 SK-TJ (MŠMT do již zveřejněného seznamu dopisuje další SK-TJ) . Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde MŠMT zaslalo dotaci především těm SK-TJ, které dotaci neobdržely v roce 2018 - u kterých neprovádělo kontrolu vyúčtování.

5.6.2019 
Zveřejnění výroční zprávy na webu MŠMT - IS-SPORT 
Opětovně připomínáme všem SK-TJ, které obdržely dotaci nebo požádaly o dotaci MŠMT na povinnost zveřejnění výroční zprávy za rok 2018. Zprávu je potřeba nahrát do systému IS-SPORT - https://is-sport.msmt.cz/ do sekce Dokumenty organizace. Výroční zpráva se skládá z textové části a finančního výkazu - rozvahy a výsledovky (finanční výkaz se stahuje z Informačního systému ČUS). Tuto výroční zprávu schvaluje valná hromada, nezapomeňte tuto skutečnost uvést do zápisu z valné hromady a usnesení a nezapomeňte výroční zprávu podepsat. Vzorovou zprávu a další informace naleznete zde.

5.6.2019  
Opakované upozornění na povinnost zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví
VV RS ČUS v Opavě opakovaně upozorňuje SK-TJ na splnění podmínky povinnosti zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví.  Pokyny a veškeré vzorové materiály naleznete zde. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, vložení závěrky zajistí RS ČUS.

5.6.2018
Vedení České unie sportu se 4.6.2019 sešlo se zástupci okresních sdružení ČUS
 
Vedení ČUS na celostátní poradě ocenilo práci regionálních sdružení a informovalo zástupce SK a TJ o aktuálním vývoji podpory českého sportu a o přípravě 37. valné hromady ČUS – více zde.

3.6.2019 
Úhrada členských příspěvků za rok 2019
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK - TJ naleznete zde. Stav provedené úhrady k 31.5.2019 zde.

30.5.2019
32. valná hromada RS ČUS v Opavě
32. valná hromada RS ČUS v Opavě se konala 30.5.2019 od 16.00 hodin v sále Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě, valné hromady se účastnilo 107 delegátů z 202 pozvaných, tj. 53%. 
 Materiály z jednání naleznete zde, usnesení naleznete zde.

29.5.2019
32. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční ve čtvrtek dne 30. května 2019 od 16.00 hodin v sále  Kulturního domu Na Rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a materiály k jednání naleznete zde.

29.5.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 05/2019 - znění naleznete zde.

29.5.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.06.01. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2019.06.08. - Fitness PEPA Opava - Czechia-Pro 2019 - kulturistika
2019.06.15. - SK TP Opava - Opavská kuželka - kuželky tělesně postižených
2019.06.15.-16. - TJ Klokočov - Mezinárodní turnaj v boxu zen
2019.06.29. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2019 - mala kopaná
2019.06.29. - TJ Hlučín - Hlučínská úlivka - volejbalový turnaj mix
Akce v dalších dnech naleznete zde.

26.5.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK - Předání podepsaných smluv - příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Sdělujeme všem SK-TJ, které si doposud nevyzvedly podepsané smlouvy, že tyto smlouvy jim budou předány na valné hromadě RS ČUS v Opavě dne 30.5.2019. Smlouvy těch SK-TJ, kterým je vedeno RS ČUS účetnictví, byly tyto smlouvy založeny do jejich účetních dokladů.

26.5.2019
Doškolení licence C trenéra fotbalu

Doškolení licence C trenéra fotbalu se uskuteční 2.7.2019 v Dolním Benešově. Bližší informace a přihlášku ke školení naleznete zde. Připomínáme všem FK-FO-SK-TJ, že finanční příspěvek na trenéra z dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje lze poskytnout pouze na platnou licenci.

26.5.2019
Vyhlášení soutěže OP v ledním hokeji SR 2019-2019
 
VV OSLH v Opavě vyhlašuje nový ročník soutěže OP v ledním hokeji. Přihlášku do soutěže naleznete zde.

25.5.2019
Zpráva z květnového zasedání Výkonného výboru ČUS
VV ČUS jednal o přípravě valné hromady a urychlení dotací z MŠMT větším tělovýchovným jednotám. Více zde.

25.5.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.05.26. - SGD Špičková Opava - Přebor MSK v gymnastice žákyň
2019.05.26. - TJ S. Hněvošice - Hněvošická desítka - běžecký závod
2019.06.01. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2019.06.15. - SK TP Opava - Opavská kuželka - kuželky tělesně postižených
2019.06.15.-16. - TJ Klokočov - Mezinárodní turnaj v boxu zen
2019.06.29. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2019 - mala kopaná
Akce v dalších dnech naleznete zde.

16.5.2019
MŮJ KLUB - I. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo I. část rozdělení dotací z programu. Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde.

14.5.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2019.05.17.-19. - Happy Sport Opava - M ČR v beachvolejbalu U 18
2019.05.26. - TJ S. Hněvošice - Hněvošická desítka - běžecký závod
2019.06.15. - SK TP Opava - Opavská kuželka - kuželky tělesně postižených
2019.06.15.-16. - TJ Klokočov - Mezinárodní turnaj v boxu zen
Akce v dalších dnech naleznete zde.

14.5.2019 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v závěru měsíce května 2019
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že L. Kreisel bude čerpat dovolenou ve dnech 20.-24.5.2019 a Š. Gerecká bude čerpat dovolenou ve dnech 30.-31.5.2019.  

11.5.2019 
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 - 2. výzva
Rada MSK schválila podmínky dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019 - 2. výzva. Bližší informace naleznete zde.  Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 10.6.2019 do 14.6.2019 do 15:00:00 hodin. Lhůta pro zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě je od 10.6.2019 do 14.6.2019.

11.5.2019 
Úhrada členských příspěvků za rok 2019
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK - TJ naleznete zde, kde naleznete v příloze stav provedené úhrady k 10.5.2019. Termín konečné úhrady je stanoven na 30.6.2019.

10.5.2019 
Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby žádají ministerstvo o urychlení dotací programu "Můj klub 2019".
Česká unie sportu koncem dubna reagovala na množící se obavy větších tělovýchovných jednot, kdy přetrvává zdlouhavá administrace - napsala ministrovi MŠMT dopis. Více zde.

10.5.2019 
Nová sportovní rozhlasová stanice Radiožurnál Sport
Stanice Český rozhlas Radiožurnál připravila na květen unikátní samostatné rozhlasové sportovní vysílání s názvem Radiožurnál Sport, které odstartuje společně s mistrovstvím světa v hokeji 10. května. Radiožurnál je mediálním partnerem České unie sportu - vice zde.

10.5.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2019.05.11. - TJ T. Štítina - Memoriál I. Kubince - volejbalový turnaj
2019.05.26. - TJ S. Hněvošice - Hněvošická desítka - běžecký zavod
2019.06.15.-16. - TJ Klokočov - Mezinárodní turnaj v boxu zen
Akce v dalších dnech naleznete zde

9.5.2019
Příprava žádostí o příspěvek MSK a SMO pro rok 2020
Lze očekávat, že podávání žádostí o dotace bude posunuto na období prázdnin tak, aby SK-TJ mohly obdržet finanční prostředky již počátkem roku. Důležitým kritériem pro přidělování finančních příspěvků je počet trenérů s platnou licenci. Proveďte proto v SK-TJ kontrolu platnosti trenérských licencí zajistěte si případná doškolení a nová školení.

8.5.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK - Vyzvednutí podepsaných smluv - příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Sdělujeme všem SK-TJ, že po doručení podepsaných smluv a jejich vložení na GD si SK-TJ tyto smlouvy mohou na RS ČUS v Opavě vyzvednout. Těm SK-TJ, které si je nevyzvednou, budou tyto smlouvy předány na valné hromadě RS ČUS v Opavě dne 30.5.2019. Smlouvy těm SK-TJ, kterým je vedeno RS ČUS účetnictví, byly tyto smlouvy založeny do jejich účetních dokladů.

8.5.2018
Informace ke kontrolám vyúčtování a podání žádostí programů MŠMT pro mládež Můj klub
K opakujícím se dotazům ke stavu kontrol vyúčtování a podání žádostí programů pro mládež Můj klub sdělujeme nositelům dotací a žadatelům SK-TJ, že MŠMT z e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zasílá oznámení o úspěšném provedení kontrol
- IS-SPORT (pro rok 2018) - Vyúčtování schváleno
- IS-SPORT (pro rok 2019) - Úspěšné ukončení formální kontroly projektu SPORT-2-B-xxxx/2018, nyní bude následovat odborné věcné hodnocení
popřípadě, že žádost či vyúčtování je neúplné či chybné, na toto rovněž upozorňuje příslušný pracovník MŠMT. Doporučujeme všem SK-TJ sledovat svůj e-mail. Teprve následně lze očekávat písemné „Rozhodnutí“ a následně za 30 dnů lze očekávat obdržení finančních prostředků. Vše lze sledovat na https://is-sport.msmt.cz/.

8.5.2019 
Přehledy o vyplácení finančních prostředků MŠMT
MŠMT zveřejnilo přehledy o vyplácení finančních prostředků, ale zatím pouze programů - pro sportovní svazy, talentovanou mládež a českou reprezentaci. Vyplácení finančních prostředků programu "Můj klub 2019" zatím nebylo zveřejněno. Přehledy - zde.

6.5.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2019.05.08. - MTB CROSS.cz - Závod MTB 
2019.05.11. - TJ T. Štítina - Memoriál I. Kubince - volejbalový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde

6.5.2019 
Kniha 100 let českého sportu 1918–2018
Kniha 100 let českého sportu 1918–2018 obdržela prestižní literární cenu - vice zde.

6.5.2019 
Negativní trend: Ze sportu mizí ženy
Od roku 2013 se počet pravidelně sportujících žen a dívek v ČR snížil o 18 % - více zde.

30.4.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK - Metodický pokyn k příspěvkům z programu Podpora sportu MSK na rok 2019
Metodický pokyn k poskytnutým příspěvkům z programu Podpora sportu MSK na rok 2019 - pokyny k tomu co mají obsahovat účetní doklady, kterými se bude vyúčtovávat poskytnutý příspěvek naleznete zde.

29.4.2019
Pozvánka na 32. valnou hromadu RS ČUS v Opavě
32. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční ve čtvrtek 30. května 2019 od 16.00 hodin v sále Kulturního domu Na rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku naleznete zde.

29.4.2019 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS počátkem měsíce května 2019
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že Š. Gerecká a P. Štalzerová budou čerpat dovolenou ve dnech 2.-3.5.2019.  

29.4.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 04/2019 - znění naleznete zde.

28.4.2019 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v průběhu 18. týdne
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že L. Kreisel bude ve dnech 30.4.-5.5.2019 částečně organizačně vypomáhat v oblasti merchandisingu na Mistrovství světa v para hokeji v Ostravě. Proto doporučujeme všem SK-TJ, aby se před plánovanou návštěvou pracoviště telefonicky dotázaly zda je přítomen na pracovišti.  

19.4.2019 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v závěru měsíce dubna 2019
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že L. Kreisel bude čerpat dovolenou ve dnech 23.-26.4.2019 a Š. Gerecká 26.4.2019.  

18.4.2019
Zpráva z dubnového zasedání Výkonného výboru ČUS
Předseda České unie sportu obhajoval v Senátu naléhavost vzniku samostatné státní instituce pro sport. Více zde.

17.4.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2019.04.22. - SK Podvihov - Velikonoční pochod
2019.04.26.-28. - ZRAPOS Opava - Velikonoční turnaj - kuželky zrakově postižených
2019.04.27. - TJ Opava - Běháme s TQM
Akce v dalších dnech naleznete zde

16.4.2019 
Televize Seznam - Výzva s Miroslavem Janstou
O kauze sportovních dotací o tom i o tom, kdo chtěl ovládnout český sport - záznam zde.

10.4.2019 
Úhrada členských příspěvků za rok 2019
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK - TJ naleznete zde. Stav provedené úhrady k 10.4.2019 zde.

4.4.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK - zaslání finančních prostředků TJ/SK
Všem 158 SK-TJ, které podepsaly smlouvy o poskytnutí příspěvku byly z ČUS zaslány přidělené finanční prostředky. Z 29 000 000 Kč, které Moravskoslezský kraj rozdělil, SK-TJ z okresu Opava obdržely 9 011 000 Kč. Informujte své ekonomy-hospodáře o tom, že se jedná o příspěvek, který bude zaúčtován na Příspěvky - účet 681xxx a ve Výsledovce v Informačním systému ČUS bude uveden v části  II. Přijaté příspěvky (dary) - 3.g Přijaté příspěvky od ČUS z prostředků krajů, měst a obcí. 

4.4.2019
Zveřejnění oficiální statistiky organizační a členské základny za rok 2018
Česká unie sportu zveřejnila oficiální statistiky za rok 2018. Ze zveřejněných údajů vyplývá, že co do počtu sdružených SK-TJ je RS ČUS v Opavě na 2. místě za městem Prahou a co do počtu sdružených členů je na 6. místě, kdy před Opavou je pouze hl. město Praha a krajská města Brno, České Budějovice, Ostrava a Plzeň. Výsledky za rok 2018 naleznete zde.

2.4.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 03/2019 - znění naleznete zde.

1.4.2019
Urgence vložení Finančních výkazů SK-TJ do Informačního systému ČUS
VV RS ČUS v Opavě žádá všechny SK-TJ, které nemají vložený finanční výkaz za rok 2018 do Informačního systému, aby tak učinily nejpozději do 7.4.2019. Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2019. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracovaly ekonomka či účetní RS ČUS a již vložily do Informačního systému. Finančních výkazy SK-TJ se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS.  Bližší informace naleznete zde. 

1.4.2019 
Přiznání k dani z příjmu právnických osob – SK-TJ
Upozorňujeme všechny SK-TJ, že termín pro daňové přiznání za rok 2018, do kdy musí být na finančnímu úřadu doručeno, je 1. dubna 2019. RS ČUS v Opavě všem SK-TJ, kterým vede účetnictví (106 SK-TJ a sport. subjektů), odevzdalo daňové přiznání na FÚ v Opavě dne 29.3.2019 a 1.4.2019. Těm, SK-TJ, které spadají pod FÚ Hlučín, bylo daňové přiznání předáno s předstihem a SK-TJ si v Hlučíně daňové přiznání odevzdávají osobně.

30.3.2019
Zveřejnění účetní závěrky za rok 2018 ve Sbírce listin soudního spolkového rejstříku
Připomínáme všem SK-TJ, na povinnost zveřejnění účetní závěrky za rok 2018 ve Sbírce listin soudního spolkového rejstříku. Bližší informace a vzor naleznete zde.  Těm SK-TJ, kterým je RS ČUS vedeno účetnictví, toto zajistí sekretář L. Kreisel, statutární zástupce SK-TJ - předseda se pouze dostaví na RS ČUS k podepsání napsaného podání k provedení vkladu.

30.3.2019
Pomoc sekretáře RS ČUS L. Kreisla při změně zapsaných údajů ve spolkovém rejstříku
V případě, že u SK-TJ došlo ke změně statutárního orgánu – předsedy nebo členů kontrolního orgánu – kontrolní komise, je nutno tuto změnu zapsat do soudního spolkového rejstříku. Toto pro všechny sdružené SK-TJ v plném rozsahu zpracovává sekretář RS L. Kreisel, SK-TJ doporučujeme sekretáře kontaktovat telefonicky.

29.3.2019 
Zveřejnění výroční zprávy na webu MŠMT - IS-SPORT 
Připomínáme všem SK-TJ, které obdržely dotaci nebo požádaly o dotaci MŠMT na povinnost zveřejnění výroční zprávy za rok 2018. Zprávu je potřeba nahrát do systému IS-SPORT - https://is-sport.msmt.cz/ do sekce Dokumenty organizace. Výroční zpráva se skládá z textové části a finančního výkazu - rozvahy a výsledovky (finanční výkaz se stahuje z Informačního systému ČUS). Tuto výroční zprávu schvaluje valná hromada, nezapomeňte tuto skutečnost uvést do zápisu z valné hromady a usnesení a nezapomeňte výroční zprávu podepsat. Vzorovou zprávu a další informace naleznete  zde.

29.3.2019 
Zveřejňování sportovních akcí
Vyzýváme všechny SK-TJ, aby zasílaly RS ČUS v Opavě v elektronické podobě propozice, plakáty či jiné materiály k akcím, které budou pořádat. RS ČUS průběžně ve svém kalendáři akcí tyto zveřejňuje a v AI o tomto informuje všechny sdružené subjekty.

28.3.2019 
Finančních výkazy SK-TJ se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracovaly ekonomka či účetní RS ČUS. Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2019. Bližší informace naleznete zde.  

22.3.2019
Zpráva z březnového zasedání Výkonného výboru ČUS
Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 19. března v Praze pozitivně přijal zprávu, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR prosadila zřízení Národní sportovní agentury. Právě Česká unie sportu je dlouhodobým iniciátorem a podporovatelem ustavení samostatné státní instituce pro sport, nejlépe na úrovni ministerstva. Více zde.

22.3.2019
Akce Ukliďme Česko
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty se mohou zapojit do akce Ukliďme Česko - hlavním úklidovým dnem je sobota 6. dubna. Více zde.

22.3.2019
MŠMT podpoří stavby sportovišť za téměř tři miliardy korun
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo proces hodnocení více než 250 žádostí o investiční podporu na rok 2019 ve dvou výzvách. Celková dotace MŠMT činí 1,6 mld. Kč a hodnota letos realizovaných staveb je téměř 3 miliardy Kč. Více zde.

22.3.2019
Slavnostní valná hromada TJ Sokol Slavkov - 100 let TJ
Slavnostní valné hromady TJ Sokol Slavkov konané u příležitosti 100 let TJ se zúčastnil sekretář RS ČUS v Opavě L. Kreisel a na návrh VV TJ předal navrženým funkcionářům TJ TV vyznamenání RS ČUS.

21.3.2019
Vyhodnocení Dotačních programů 2019 Statutárního města Opavy
Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 4. zasedání dne 18. 3. 2019 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2019. Více zde.

20.3.2019 
Valná hromada Tělovýchovné jednoty Hlučín
Valné hromady TJ Hlučín se zúčastnil sekretář RS ČUS v Opavě L. Kreisel.

18.3.2019
Valné hromady SK-TJ – ukončení funkčního období orgánů SK-TJ 
 
Upozorňujeme všechny SK-TJ, které měly valné hromady a na nich byly voleny orgány SK-TJ v roce 2015 (popř. dříve), že v případě, že mají čtyřleté funkční období orgánů (většina SK-TJ), v roce 2019 toto funkční období orgánů končí a je potřeba uskutečnit na valné hromadě nové volby orgánů. S případnými změnami zápisu ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě bude SK-TJ jako vždy nápomocen L. Kreisel.

14.3.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK - podepisování smluv o poskytnutí příspěvku 

SK-TJ, které obdržely dotaci (celkem 158 SK-TJ) započaly postupně podepisovat smlouvy o poskytnutí příspěvku. Vzorovou smlouvu pro SK-TJ včetně příloh naleznete zde. SK-TJ jsou vyzývány prostřednictvím e-mailu k podepsání smluv - smlouvy podepisují dle stanov SK-TJ statutární zástupci.

13.3.2019
Vyjádření předsedy České unie sportu ke vzniku Národní sportovní agentury 

Poslanecká sněmovna prosadila vznik Národní sportovní agentury, která by měla od ministerstva školství převzít veškerou sportovní agendu včetně rozdělování dotací. V jejím čele by měl stát dosavadní vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička. Novelizovaný zákon o podpoře sportu nyní zamíří do Senátu a poté k prezidentovi. Více zde.

11.3.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK - podepisování smluv o poskytnutí příspěvku 

Sdělujeme, že v druhé polovině tohoto týdne začnou být SK-TJ postupně vyzývány e-mailem  k podepisování smluv o poskytnutí příspěvku.

11.3.2019
Informace k poskytnutí a vyúčtování dotace ze státního rozpočtu  MŠMT 2019 - Můj klub - vzorové rozhodnutí o přidělení dotace 
MŠMT započalo rozesílat těm SK-TJ, které obdržely dotaci Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace, kde vedle výše dotace jsou uvedeny povinnosti příjemce - podmínky použití dotace. Doporučujeme všem SK-TJ, které o dotaci požádaly, aby se s uvedenými materiály podrobně urychleně seznámily a připravily se na čerpání dotace tak, aby splnily všechny uvedené povinnosti. Bližší informace k programu a vzorové rozhodnutí naleznete zde.

10.3.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2019.03.20. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mini žáci ml.
2019.03.27. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mini žáci ml.
2019.03.31. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde

4.3.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 02/2019 - znění naleznete zde.

3.3.2019
Anketa Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava za rok 2018 
Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava za rok 2018 se uskutečnilo dne 2.3.2018 ve Slezském divadle v Opavě. Výsledky ankety naleznete zde, foto seriál z akce naleznete zde.

23.2.2019 
Valná hromada Tenisového klubu Hlučín
Valné hromady TK Hlučín se zúčastnil sekretář RS ČUS v Opavě L. Kreisel.

22.2.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2019.03.02. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 15
2019.03.02. - SK HIT Opava - Finále - MS Winter League U11 - baseball
2019.03.03. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2019.03.06. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mini žáci st.
2019.03.20. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mini žáci ml.
2019.03.27. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mini žáci ml.
Akce v dalších dnech naleznete zde

21.2.2019 
Zpráva z únorového zasedání Výkonného výboru ČUS
Výkonný výbor na svém jednání dne 19.2.2019 se mzj. pozitivně zhodnotil průběh i závěry konference „Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti“, kterou ČUS uspořádala 7. února v pražském hotelu Pyramida - více zde.  

19.2.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK

Po dnešním jednání pracovní skupiny na ČUS v Praze sdělujeme, že k poskytování příspěvků z programu SPORT MSK 2019 z Moravskoslezského kraje byla v minulých dnech uzavřena smlouva mezi ČUS a Moravskoslezským krajem. V současné době v souladu s uzavřenou smlouvou právníci začali zpracovávat smlouvy mezi ČUS a KO ČUS a SCS ČUS jednotlivých okresů a SK-TJ, včetně dalších vzorových materiálů k vyúčtování poskytnutých příspěvků a pokynů k vyúčtování. Očekává se, že smlouvy s SK-TJ budou podepisovány v průběhu měsíce března, po podpisu  tyto smlouvy za celý okres budou odeslány do Prahy a následně SK-TJ obdrží finanční prostředky. K podepisování smluv budou SK-TJ vyzvány e-mailem.

16.2.2019
Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2018

Nominace pro slavnostní vyhlášení ve Slezském divadle v Opavě dne 2.3.2019.

Nominovaní jednotlivci dospělí v abecedním pořadí na 1. – 10. místo
Havránková Eva - šerm - TJ Slezan Opava
Hluchá Vendula - atletika - T.J. Sokol Opava
Hruška Jiří - jezdectví - JK Opava - Kateřinky
Kubesová Sabina - střelba z polní kuše - SKPK Suché Lazce
Mrázková Maria - kanoistika - Kánoe klub Opava
Petreček Tomáš - Outdoor eXtreme Adventure Sport – SK OpavaNet
Pravdová Kristýna - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava
Šiřina Jakub - basketbal – BK Opava
Vrchovecký Jan - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava
Zavadil Pavel - fotbal - Slezský FC Opava

Nominovaní jednotlivci junioři v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Formánek Tadeáš - atletika - T.J. Sokol Opava
Grulich Tomáš - atletika - T.J. Sokol Opava
Kurečka Matouš - basketbal - BK Opava 
Malíková Barbora - atletika - T.J. Sokol Opava 
Vildomec Jan - sportovní střelba - SSK Opava

Nominovaná družstva v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Atletika - dorostenci - T.J. Sokol Opava
Basketbal - muži – BK Opava
Extrémní sporty - muži – štafety - SK OpavaNet
Fotbal - muži – Slezský FC Opava
Jezdectví - voltiž - senior tým - JK Voltiž Albertovec
Podrobné informace o jednotlivých kandidátech naleznete zde.

15.2.2019
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2019 - TJ/SK

K dotazům SK-TJ sdělujeme, že informace k příspěvkům z programu SPORT MSK 2019 z Moravskoslezského kraje - k termínu uzavírání smluv a zasílání finančních prostředků, oznámíme po jednání v Praze, které se uskuteční dne 19.2.2019.

15.2.2019 
Slavnostní valná hromada TJ Sokol Těškovice - 100 let TJ 
Slavnostní valné hromady TJ Sokol Těškovice konané u příležitosti 100 let TJ se zúčastnil sekretář RS ČUS v Opavě L. Kreisel a na návrh VV TJ předal navrženým funkcionářům TJ TV vyznamenání RS ČUS.

14.2.2019
Program MŮJ KLUB 2019
Připomínáme všem SK-TJ, které podaly žádost o dotaci v Programu MŮJ KLUB 2019, podmínky vyhlášení programu. Rozhodující podmínkou je výběr členského příspěvku v minimální výši 100 Kč na člena a jsou dále stanoveny podmínky čerpání. Z nich upozorňujeme na změnu výše odměn a mzdových nákladů trenérů mládeže, kterou je možné čerpat s limitem do 50 tis. Kč na osobu a měsíc při plném pracovním úvazku. Při zkráceném úvazku se limity krátí úměrně dle uvedené výše úvazku, včetně určení hodinové sazby – limit do cca 280 Kč/hod. A připomínáme rovněž limit počtu hodin u Dohod o provedení práce, který činí 300 hod. ročně. S těmito podmínkami počítejte při novém uzavíraní smluv tak, abyste tyto náklady mohli plně použít při vyúčtovávaní dotace.

14.2.2019
Členské příspěvky v roce 2018

Připomínáme všem sdruženým SK-TJ, že v případě, že obdržely dotaci na Program MŮJ KLUB 2018, že podmínkou byl výběr členských příspěvků na každého člena, který byl v seznamu pro dotaci, v minimálně výši 100 Kč na každého tohoto člena. Údaj o vybraných členských příspěvcích musí být uveden ve výsledovce hospodaření za rok 2018, která se uvádí jako příloha Výroční zprávy SK-TJ za rok 2018 a která se nahrává do IS-SPORT MŠMT. Tato výše minimálního členského příspěvku 100 Kč platí i pro rok 2019.

13.2.2019 
Zpracování vyúčtování Dotace MŠMT MŮJ KLUB za rok 2018
RS ČUS v Opavě všem sdruženým SK-TJ, které obdržely dotaci na Program MŮJ KLUB pro rok 2018 a kterým vede účetnictví, kompletně zpracovalo vyúčtování dotace a toto vyúčtování předalo sdruženým SK-TJ k nahrání do IS-SPORT MŠMT a odeslání. Celkem bylo pro SK-TJ zpracováno 40 vyúčtování.

13.2.2019 
Odeslání vyúčtování Dotace MŠMT MŮJ KLUB za rok 2018
RS ČUS v Opavě připomíná všem sdruženým SK-TJ, které obdržely dotaci na Program MŮJ KLUB pro rok 2018, že konečný termín pro nahrání vyúčtování do IS-SPORT MŠMT a jeho odeslání v písemné podobě MŠMT je 15.2.2019.

13.2.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2019.02.13. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mem. A. Tylšara
2019.02.21. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mladší žáci
2019.03.02. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 15
2019.03.02. - SK HIT Opava - Finále - MS Winter League U11 - baseball
2019.03.06. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mini žáci st.
2019.03.20. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mini žáci ml.
2019.03.27. - OFS Opava - halový fotbalový turnaj - mini žáci ml.
Akce v dalších dnech naleznete zde.

 

8.2.2019 
Valná hromada TJ Slavia Malé Hoštice 
Valné hromady TJ Slavia Malé Hoštice se zúčastnil sekretář RS ČUS v Opavě L. Kreisel a na návrh VV TJ předal navrženým funkcionářům TJ TV vyznamenání RS ČUS.

8.2.2019
Stát nechce zdravého občana?
V rámci konference, kterou uspořádala 7.2.2018 v Praze Česká unie sportu, hledali na tuto otázku odpověď erudovaní odborníci – sportovní trenéři, lékaři zabývající se sportovní medicínou, představitelé armády a další specialisté v oboru pohybových aktivit. Ve svých vystoupeních prezentovali dopady špatné pohybové gramotnosti u dětí. Více zde.

5.2.2019 
Vložení Finančních výkazů za rok 2018 do Informačního systému ČUS
Finančních výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2019.
Informace – k Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html  ,
kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf. Data se zadávají stejným systémem jako za předchozí čtyři roky - 2014 až 2017.  Zadat data lze jednak přímo z přístupu SK/TJ, popř. SK/TJ může pro svého hospodáře, ekonoma či účetního zřídit pouze přístup pro Finanční výkazy.

4.2.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2019.02.10. SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2019.03.02. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 15
Akce v dalších dnech naleznete zde.

2.2.2019
Úrazové pojištění členů platné od 1. 2. 2019 u Pojišťovny VZP, a.s.

Všechny subjekty sdružené v České unii jsou od 1. 2. 2019 pojištěny prostřednictvím nové pojišťovny. Pojištění je platné po celém světě. Pojištěnými osobami jsou všechny subjekty sdružené v České unii sportu a to po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce (příkladem aktivit jsou sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce). Pojištění je platné po celém světě. Bližší informace včetně formulářů naleznete zde.

1.2.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 01/2019 - znění naleznete zde.

1.2.2018
Nově vyhlášené programy MŠMT
Nově vyhlášené programy MŠMT - Výzva ORGANIZACE SPORTU 2019 – Pohyb a zdraví a Výzva ORGANIZACE SPORTU 2019 – Zastřešující sportovní organizace jsou určeny pouze pro střešní sportovní organizace - nejsou určeny pro SK-TJ.

31.1.2019 
Zpracování vyúčtování Dotace Sport Statutárního města Opavy za rok 2018
RS ČUS v Opavě všem sdruženým SK-TJ, které obdržely dotaci na Program Sport Statutárního města Opavy pro rok 2018 kompletně zpracovalo vyúčtování dotace a toto vyúčtování předalo dne 31.1.2019 odboru kontroly SMO.

31.1.2019 
Můj klub 2018 - vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému IS Sport a následně odeslat na MŠMT v termínu do 15.2.2019. RS ČUS v Opavě všem SK-TJ, které obdržely dotaci na Program Můj klub a kterým vede účetní služby, zahájilo zpracovávání vyúčtovávání programu a tyto SK-TJ  budou postupně vyzvány, aby si toto vyúčtování přebraly do nahrání do systému IS-SPORT a k odeslání na MŠMT.

31.1.2019
Aktivity ČUS k opětovnému vypsání programu na údržbu a provoz TVZ

ČUS trvale usilujeme na všech úrovních o opětovné vypsání Programu IV na údržbu a provoz sportovišť ve vlastnictví klubů, národních sportovních svazů a sportovních organizací. Tento tradiční program MŠMT pro roky 2017 a 2018 nevypsalo. ČUS opakovaně vyzývá MŠMT, aby vypsalo tento samostatný dotační program a to ještě pro rok 2019. Více zde.

18.1.2019 
Zpráva z lednového zasedání Výkonného výboru ČUS
Výkonný výbor na svém jednání dne 15.1.2019 se mzj. zabýval podmínkou finanční spoluúčasti svazů při nákupu materiálu pro reprezentaci - více zde.

11.1.2019   
Sportovní kluby se potýkají s nedostatkem dětí.
Kolem 2 400 sportovních klubů a tělovýchovných jednot v České republice postrádá větší počet dětí nebo mládeže. Více než 1 200 z nich neregistruje ve své základně ani jedno dítě, zhruba polovina klubů jich má méně než dvanáct. Více zde.

11.1.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 10/2018 - znění naleznete zde.

27.12.2018
Výkonný RS ČUS v Opavě děkuje všem členům sportovních klubů, tělovýchovných jednot a okresních sportovních svazů za vykonanou práci, kterou jste přispěli k dalšímu rozvoji sportu v regionu a do nového roku Vám všem přeje vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho sportovních i osobních úspěchů.

27.12.2018
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě v lednu 2019
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že účetní Š. Kohutová je stále v pracovní neschopnosti, její agendu převzaly zastupující pracovnice – bližší informace poskytne ekonomka Š. Gerecká - tel. 553 625 474. L. Kreisel bude čerpat dovolenou ve dnech 2.-21.1.2019.

27.12.2018
Zapsání SK-TJ sdružených v ČUS do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT
Česká unie sportu zapsala všechny sdružené SK-TJ včetně jejich členů a trenérů do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT s to z údajů z Informačního systému ČUS. SK-TJ si mohou provést kontrolu svého zapsání a to na https://rejstriksportu.msmt.cz/Verejna/ - otevřou "Vyhledávání a filtry" a zde nejlépe zadáním IČ popř. přesného celého názvu SK-TJ. Zápis sportovních zařízení si pak samostatně provádí SK-TJ a to pouze v případě, že žádá MŠMT o dotaci na investiční výstavbu.

23.12.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2018.12.26. - TJ S. Litultovice - Litultovická vánočka - 36.roč. běh
 Akce v dalších dnech naleznete zde

22.12.2018
Zpráva z prosincového zasedání Výkonného výboru ČUS
Česká unie sportu bude i nadále usilovat o vypsání programu IV na údržbu a provoz sportovišť. Bližší informace z listopadového zasedání VV ČUS naleznete zde.

20.12.2018
Výkonný výbor Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě přeje všem svým členům radostné prožití svátků vánočních a v novém roce vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho sportovních úspěchů.

20.12.2018
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě v závěru roku 2018 
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že provoz pracoviště RS ČUS v Opavě bude v období od 21.12.2018 do 1.1.2019 omezen. Ekonomka Š. Gerecká a účetní P. Štalzerová budou čerpat dovolenou, účetní Š. Kohutová je stále v pracovní neschopnosti. L. Kreisel bude na pracovišti, bude především zajišťovat vyúčtovávání dotací SMO. Před návštěvou pracoviště doporučujeme se telefonicky (mobil 604 360 980 – Ladislav Kreisel) ohlásit.

20.12.2018
Statistika členské základny za rok 2018 - vložení do IS ČUS do 31.12.2018
Statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2018 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2018. Do tohoto termínu je potřeba provést doplnění popř. vyřazení členů v Informačním systému ČUS. Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací z mnoha programů (např. dotace měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnily do Informačního systému ČUS veškeré nové členy. Je velmi důležité, aby si SK-TJ opravily i charakteristiky u svých členů - aktivní sportovec - soutěže a další. Další informace naleznete zde.

14.12.2018
Podpora sportu MSK TJ-SK 2019 – schválení výše příspěvků
Zastupitelstvo MS kraje na svém zasedaní dne 13.12.2018 schválilo seznam konečných příjemců příspěvku z programu Podpora sportu MSK TJSK 2019 ve výši 29 000 000 Kč. Z 6 okresů MSK bylo podáno celkem 424 žádostí, z toho z okresu Opava obdrží příspěvek 158 SK-TJ v celkové výši 9 011 000 Kč. Další předpokládaný postup v programu, který plně administruje Česká unie sportu – její okresní Servisní centra sportu – do konce měsíce ledna 2019 budou uzavřeny smlouvy s konečnými příjemci a do konce února 2019 by měli všichni příjemci obdržet finanční prostředky a následně v průběhu roku 2019 bude provedeno řádné vyúčtování příspěvku. Celkovou tabulku všech příjemců příspěvků z MSK i zvlášť abecedně z okresu Opava naleznete zde.  

14.12.2018
Plán rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji 2019 - 2025
Zastupitelstvo MS kraje na svém zasedaní dne 13.12.2018 schválilo Plán rozvoje sportu Moravskoslezského kraje 2019-2025 - viz zde.

13.12.2018
Kraj navyšuje podporu sportu, z rozpočtu vyčlení 200 milionů
Větší příspěvek dostanou i sportovní kluby a organizace, kraj opět podpoří i hendikepované sportovce. I v příštím roce se v mohou fanoušci těšit na spoustu prestižních sportovních akcí. „Žádosti o podporu na činnost sportovních organizací začala letos administrovat Česká unie sportu. Přidělování financí je teď transparentnější a objektivnější. Díky tomuto novému způsobu podpoříme o čtvrtinu více zájemců. Jsem rád, že krajští zastupitelé předložený návrh České unie sportu schválili. Kraj tak vyhoví 424 žádostem na příspěvky v celkovém objemu 29 milionů korun,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny. Více zde.

13.12.2018
Program Podpora rozvoje regionů 2019+ - dotace na obnovu a budování sportovišť
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zveřejnilo výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na jehož základě lze uplatnit žádost o dotaci na obnovu a budování sportovišť. Více informací - se souhrnem dotačních možností jak z MMR, tak z MŠMT v závislosti na velikosti obce naleznete zde.

7.12.2018
Chceš reprezentovat? Přispěj si na vybavení! 
Zástupci sportovních svazů žádají ministryni financí o změnu ve financování - více zde.

7.12.2018
Konference Čas pro zdraví
Česká unie sportu je ve rámci spolupráce s Českou společností tělovýchovného lékařství partnerem konference Čas pro zdraví, jejíž cílem je odprezentovat laické i odborné veřejnosti doporučení a předpisy k pohybové aktivitě u různých skupin osob a postupy k redukci hmotnosti. Více zde.

3.12.2018  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 09/2018 - znění naleznete zde.

3.12.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)
2018.12.09. - SK Ferram Opava - N. V. Myto - II. fotbalová liga  
2018.12.16. - SK BB Boreček Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

3.12.2018
Informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě v následujícím období
Sdělujeme všem SK-TJ, že sekretář RS ČUS a SCS  L. Kreisel bude mimo pracoviště RS a SCS ve dnech 4.-9.21.2018, bude pracovat na Mistrovství světa ve florbale v Praze.

29.11.2018 
Anketa nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů
VV RS ČUS v Opavě se obrací na sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, sportovní svazy a sportovní odvětví okresu Opava s požadavkem na předložení návrhů k vyhodnocení v Anketě nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů okresu Opava v roce 2018. Bližší informace naleznete zde,  kde je rovněž uveden tiskopis návrhu. Návrhy je možno zasílat do 20.12.2018. Slavnostní vyhlášení ankety se pak uskuteční ve Slezském divadle v Opavě v sobotu dne 2.3.2019. 

29.11.2018
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019
Rada MSK schválila podmínky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019. Bližší informace naleznete zde.  Termín podání žádosti o dotaci je od 2.1.2019 do 8.1.2019 včetně.

27.11.2018
Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo znepokojivá čísla o sportování dětí. ČUS na problém dlouhodobě upozorňuje!
Ministerstvo zdravotnictví prezentovalo alarmující čísla o sportování dětí - více zde.

26.11.2018
Zpráva z listopadového zasedání Výkonného výboru ČUS
Bližší informace z listopadového zasedání VV ČUS naleznete zde.

25.11.2018
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019
Rada MSK schválila podmínky dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019. Bližší informace naleznete zde. Termín podání žádosti o dotaci je od 10.12.2018 do 14.12.2018 včetně.

25.11.2018
Projekt "ČUS - SPORTUJ S NÁMI"
Doporučujeme všem SK-TJ se přihlásit do Projektu „ČUS – Sportuj s námi“ Organizátoři zařazených akcí pro širokou veřejnost dostávají finanční příspěvek. Přihlašování akcí do projektu probíhá opět přes jemnoduchou elektronickou přihlášku již pouze do 30.11.2018 - více zde. 

25.11.2018
Můj klub 2018 - vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2018. RS ČUS těm SK-TJ, kterým vede účetnictví, stejně jako v předchozím roce v rámci poskytování služeb zpracuje vyúčtování programu, které si pak SK-TJ nahrají do systému IS Sport a odešlou na MŠMT. Bližší informace naleznete zde.  

25.11.2018
Rozpočet na sport se má posílit na sedm miliard korun
Rozpočet pro sport na příští rok by měl činit podle MŠMT 7 miliard korun - více zde.

25.11.2018  
Zveřejňování sportovních akcí
Opětovně připomínáme všem SK-TJ, žer mají možnost zveřejňovat své akce na webu RS ČUS v Opavě, kdy zároveň odkaz na sportovní akci je rozesílám v aktuálních informacích. Ke zveřejnění je potřeba pouze zaslat propozice - plakát - leták a akce bude zveřejněna.

25.11.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2018.12.16. - SK BB Boreček Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

11.11.2018
Informace k vyúčtovávání dotací za rok 2018
K četným dotazům sdělujeme, že RS ČUS započne postupně vyúčtovávat dotace od 26.11.2018. Vyúčtovávat zatím lze pouze dotaci ze Statutárního města Opavy pro všechny sdružené SK-TJ v ČUS mající sídlo na jeho území. Vyúčtování dotací Můj klub 2018 zatím není možní, MŠMT doposud nevydalo pokyny.

11.11.2018
Informace k termínu, kdy bude SK-TJ oznámena výše dotace na příspěvek Sport 2019 z Moravskoslezského kraje
K četným dotazům sdělujeme, že výše příspěvku na program Sport 2019 z Moravskoslezského kraje bude schválena krajským zastupitelstvem MSK na jeho zasedání dne 13.12.2018.

11.11.2018
Sportovní listy – První zprávy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Michal Kraus: Další atentát státu na sportovní kluby a jednoty - více zde.

10.11.2018
Doplňující informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě v následujícím období
Sdělujeme všem SK-TJ, že sekretář RS ČUS a SCS  L. Kreisel bude čerpat dovolenou ve dnech 12.-23.11.2018.

6.11.2018
Doplňující informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě v následujícím období - pracovní neschopnost účetní Š. Kohutové
Sdělujeme všem SK-TJ, kterým účetní RS ČUS Š. Kohutová zpracovává účetnictví, že Š. Kohutová je stále v pracovní neschopnosti, termín jejího nástupu do práce bude SK-TJ, kterým vede účetnictví oznámen. Účetní služby pro její SK-TJ jsou zajišťovány externími pracovníky. Žádáme všechny SK-TJ, kterým Š. Kohutová vede účetnictví, aby průběžně dodávaly účetní doklady. 

4.11.2018
Sněmovna v prvním kole podpořila vznik Národní sportovní agentury. ČUS to vítá
Sněmovna v prvním kole projednávání podpořila vznik Národní sportovní agentury jako nového úřadu, který by měl mimo jiné převzít od MŠMT rozdělování peněz pro sport. Více zde. 

3.11.2018
Investiční výstavba MŠMT - Výzva k podávání žádosti v rámci PODPROGRAMU 133D 531 PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADY SPORTU – ÚSC, SK A TJ
MŠMT vyhlašuje Výzvu V4 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro ÚSC nad 10 tis. obyvatel – obec, městská část, obvod statutárního města. Více zde.

3.11.2018
Výzva SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR ZPS
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit zdravotně postižených sportovců. Výzvy jsou zaměřeny na podporu spolků, které se věnují sportu zdravotně postižených sportovců. Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). Žádosti v systému lze zakládat od 26.10.2018. Termín pro podání žádostí je stanoven na 30. listopadu 2018. Více zde.

3.11.2018
Českou mládež rozhýbou stamiliony z programu Můj klub 2019
Již počtvrté vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotační program Můj klub s přímou podporou sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Letošní počet žádostí „trhnul“ veškeré rekordy – o dotaci se přihlásilo bezmála šest tisíc klubů, ve kterých sportuje přes 700 tisíc dětí a mládeže. Celkové požadavky jsou 1,4 miliardy korun, což je téměř o půl miliardy více než v roce 2018. Více zde zde.

1.11.2018
Projekt "ČUS - SPORTUJ S NÁMI"
Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2019. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS finanční příspěvek. Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku. Žádosti je možno podávat od 1. do 30.11.2018 - více zde.  

1.11.2018
Česká unie sportu intenzivně pomáhala klubům se zajištěním žádostí o dotace 
V rámci programu Můj klub, který vypsalo počátkem října Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zamíří do sportovních klubů a tělovýchovných jednot částka ve výši 1,5 miliardy korun - více zde.

1.11.2018
Sportovní listy – První zprávy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Hnilička: Při vší úctě k celému kulturnímu prostředí, dovolte mi porovnat sport a kulturu - více zde.
Navrhované paragrafy o podpoře sportu v plném znění - více zde.

1.11.2018
Podané žádosti Dotace Sport 2019 Statutárního města Opavy – SK/TJ 
Sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že podanou žádost o dotaci včetně všech požadovaných písemných příloh a nahraných dat na CD jsme odevzdali na podatelně SMO. Prostřednictvím RS ČUS v Opavě bylo odevzdáno celkem 73 žádostí SK/TJ, kdy RS bylo plně nápomocno při zpracování žádostí a získávání všech potřebných příloh. 

1.11.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den)  
2018.11.03. - SK PEPA Centrum Opava - GP PEPA - kulturistika
2018.11.10. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 10
Akce v dalších dnech naleznete zde.

31.10.2018
Poslední rozloučení s bývalým dloholetým předsedou OS ČSTV v Opavě Prof. Ing. Josefem Novákem, CSc.

Výkonný výbor RS ČUS v Opavě v tichém zármutku Vám oznamuje, že nás 28.října 2018 opustil náš bývalý dlouholetý předseda Okresního sdružení ČSTV v Opavě Prof. Ing. Josef Novák, CSc. Poslední rozloučení s drahým zesnulým se uskuteční v sobotu 3. listopadu 2018 v 10.00 hodin v kostele ve Slavkově.

28.10.2018
Podávání žádostí programu MŠMT Můj klub 2019 

Připomínáme všem SK-TJ, že žádosti lze podávat do 31.10.2018. Další informace včetně manuálu pro podávání naleznete zde.

26.10.2018   
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 08/2018 - znění naleznete zde.

21.10.2018
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT
Česká unie sportu zapsala všechny sdružené SK-TJ do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT s to z údajů z Informačního systému ČUS. ČUS rovněž následně zapíše do rejstříku všechny sportovce a trenéry a další vyžadované údaje. K opakovaným dotazům sdělujeme, že sdružené SK-TJ si tedy nemusí zřizovat datovou schránku pomocí které se data na MŠMT zasílají, ale toto za ně provede ČUS.

20.10.2018
Podané žádosti o Podporu sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
Sdělujeme všem SK-TJ, že podanou žádost o příspěvek, čestné prohlášení k žádosti a stav členské žádosti k naleznete v Informačním systému IS SPORT - https://is-sport.cz/admin - v části Dokumenty. Přihlašovací údaje jsou pro SK-TJ shodné s přihlašovacími údaji do IS ČUS - https://iscus.cz/login . V obou informačních systémech jsou rovněž zveřejněny všechny základní dokumenty o SK-TJ – výpis ze spolkového rejstříku, stanovy, zápis z VH, doklad o vedení účtu, CZ-NACE (všechny sdružené SK-TJ již splňují podmínky pro podávání žádosti pro sport) apod.

18.10.2018
Pavel Nedvěd pokřtil knihu 100 let českého sportu
Výpravná publikace Sto let českého sportu 1918 - 2018 mapuje největší úspěchy českých sportovců a týmů. Kniha Sto let českého sportu 1918 – 2018 je volně prodejná a dostupná u nejlepších knihkupců, například v Olympii. Více zde.

16.10.2018 
Manuál pro podávání žádostí do programu MŮJ KLUB 2019
Manuál pro podávání žádostí do programu MŮJ KLUB 2019 naleznete zde.

15.10.2018
Podané žádosti o Podporu sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
V RS ČUS v Opavě bylo podáno celkem 158 žádostí SK-TJ, z toho bylo 152 žádostí SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě, 2 SK-TJ Orla, 2 SK-TJ ostatních sportovních organizací a 1 ČOS a 1 Českého střeleckého svazu. Pro 152 SK-TJ sdružených v ČUS žádost, čestné prohlášení a veškeré podkladové materiály připravil administrátor programu L. Kreisel. L. Kreisel byl nápomocen při podávání žádostí i nesdruženým SK-TJ.

14.10.2018
Informace k programu MŮJ KLUB 2018
Další části rozdělení finančních prostředků v programu MŮJ KLUB budou podle informací MŠMT následovat dle stádia kontroly žádostí a vyúčtování za rok 2017.

11.10.2018
Informace ze zasedání VV ČUS dne 9.10.2018

Výkonný výbor ČUS pozitivně zhodnotil oslavy 100 let českého sportu, řešil problematiku pojištění sportovců, zabýval se stavem projednávání novely zákona o podpoře sportu v poslanecké sněmovně a s aktuálními konzultacemi na toto téma s premiérem Andrejem Babišem a vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou – více zde.

10.10.2018 
Přihlášky do programu Sportuj s námi 2019
Česká unie sportu i v roce 2019 podpoří v rámci programu Sportuj s námi pořádání veřejně přístupných sportovních akcí. Přihlášky je možno podávat od 1.11. do 30.11.2018. Další informace k programu Sportuj s námi naleznete zde.
Přihlášky se pak podávají elektronicky na přihlašovacím formuláři, který bude otevřen od 1.11.2018 - odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/  

8.10.2018
MŮJ KLUB - VII. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo VII. část rozdělení dotací z programu (154 SK-TJ). Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete  zde.

8.10.2018
Podávání žádostí programu MŠMT Můj klub 2019 - spuštění aktivace systému IS-SPORT 
 
Sdělujeme všem SK-TJ, že již došlo ke spuštění aktivace systému IS-SPORT a tímto lze začít podávat žádosti. Žádosti lze podávat do 31.10.2018. Další informace naleznete zde.

2.10.2018
Podávání žádostí programu MŠMT Můj klub 2019 
 
Na základě opakujících se dotazů sdělujeme všem SK-TJ, že podávat žádosti půjde až po spuštění aktivace systému IS-SPORT - předpokládané spuštění plánuje MŠMT 8.10.2018. O spuštění budeme SK-TJ informovat.

2.10.2018
Dotační program Sport 2019 Statutárního města Opavy - termín pro určení stavu členské základny SK-TJ je vyhlašovatelem stanoven k 30.9.2018
Na základě opakujících se dotazů sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že stav členské základny pro výpočet dotace byl stanoven k 30.9.2018. Všem sdruženým SK-TJ, které budou podávat žádost prostřednictvím RS ČUS v Opavě sdělujeme, že RS ČUS provede těmto SK-TJ transformaci členské základny z programu IS ČUS do programu IS SPORT - SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy a tyto SK-TJ tímto pak nebudou muset provádět opravy v programu IS SPORT - SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy. K podání budou využita data, která byla použita při podávání žádosti Příspěvku Podpora sportu v Moravskoslezského kraje pro rok 2019.

2.10.2018
Česká unie sportu zorganizovala oslavy 100 let českého sportu

Velkolepé a povedené byly oslavy 100 let českého sportu, které se uskutečnily na státní svátek 28. září. Legendární sportovce nejprve přivítal na slavnostním obědě v noblesních prostorách Rudolfovy galerie pražského hradu prezident Miloš Zeman. Oslavy poté probíhaly na galavečeru ve Forum Karlín, kde se přítomní sportovci i televizní diváci v přímém přenosu dozvěděli výsledky ankety nejvýznamnějších momentů v jednotlivých dekádách. Vice zde včetně odkazu na televizní záznam pořadu.

2.10.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.10.13. - TJ Opava - Slavkovský lesík - přespolní běh
2018.11.10. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 10
Akce v dalších dnech naleznete zde.

27.09.2018
Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2018
Moravskoslezský kraj, jako vyhlašovatel ankety společně s partnery ankety, kterými jsou Všesportovní kolegium Moravskoslezského kraje a Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu vyhlašují anketu Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2018. Bližší informace naleznete zde.  

27.9.2018
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŮJ KLUB na rok 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2019 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže. Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT ( http://is-sport.msmt.cz ). Systém bude aktivován nejpozději od pondělí 8. října 2018. Termín pro podání žádostí je stanoven na 31. října 2018. Bližší informace naleznete zde.

27.9.2018  
Výzva na podporu významných sportovních akcí pro rok 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu na podporu významných sportovních akcí pro rok 2019. Výzva je zaměřena na podporu a zajištění financování VSA konaných v roce 2019 na území České republiky, a to prostřednictvím poskytnutí dotace sportovním organizacím. Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT ( http://is-sport.msmt.cz ). Systém bude aktivován nejpozději od pondělí 8. října 2018. Termín pro podání žádostí je stanoven na 31. října 2018. Bližší informace naleznete zde.

23.9.2018
Investiční dotace MŠMT - Dodatek č. 1 
MŠMT uveřejnilo na svých stránkách Dodatek č. 1 k Výzvě V3 Sport, investice 2019/2020 k předložení žádosti o dotaci v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 - Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ
http://www.msmt.cz/sport-1/dodatek-vyzva-v3-sport-investice-2019-2020

20.9.2018
Dotační program Sport 2019 Statutárního města Opavy
Statutární město Opava vyhlásilo dotační program Sport 2019. Bližší informace naleznete zde. RS ČUS v Opavě stejně jako v předchozích letech Vám bude plně nápomocno při podávání žádostí, připraví Vám veškeré podkladové materiály. Systém podávání žádostí je obdobný jako v předchozích letech, nově od r. 2018 je zařazena povinnost žadatele importovat, aktualizovat a udržovat členskou základnu v Informačním systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy. Přehrání dat z Informačního systému ČUS do Informačního systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy Vám provede RS ČUS v Opavě při podání žádosti. Termín zahájení zpracovávání žádostí bude SK-TJ oznámen e-mail poštou. 

20.9.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.09.21.-23. - SK PEPA Opava - Sportovní víkend - mapa
2018.09.21.-23. - SK PEPA Opava - Sportovní víkend - plakát
2018.09.21.-23. - SK PEPA Opava - Sportovní víkend - tabulka sportu
2018.09.23. - LUIGINO.cz - Mistrovství ČR in line brusleni - propozice 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

20.9.2018
Výzva k podávání žádosti o příspěvek Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
Opětovně vyzýváme SK-TJ, které ještě nemají podanou žádost, nechť se obratem telefonicky objednají u sekretáře L. Kreisla k podání žádosti o příspěvek. K dnešnímu dni žádost o příspěvek podalo 120 SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě. Předvyplněnou žádost s podkladovými materiály budou mít připravené k podání na RS ČUS.

19.9.2018   
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 07/2018 - znění naleznete zde.

14.9.2018
MŠMT a MMR podpoří obnovu a výstavbu sportovních zařízení na rok 2019 ve vlastnictví měst a obcí 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj návrh, jak nadále podporovat obnovu a výstavbu sportovních zařízení ve vlastnictví měst a obcí. Oba resorty vyhlásí v polovině října investiční programy na rok 2019 s celkovou alokací 1,1 mld. Kč. Více – zde.

14.9.2018
Podávání žádosti o příspěvek Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
K 14.9.2018 žádost o příspěvek podalo 90 SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě. RS ČUS pro všechny sdružené SK-TJ předvyplnika žádost a zajistila dostupné podkladové materiály. SK-TJ, které nemají podanou žádost či nejsou objednány k podepsání žádosti,   nechť se obratem telefonicky objednají u sekretáře L. Kreisla.  Předvyplněnou žádost s podkladovými materiály budou mít připravené k podání na RS ČUS.

13.9.2018
TJ a SK mohou žádat o finance ve výši půl miliardy korun
MŠMT vyhlásilo investiční výzvu s minimální alokací 500 milionů korun na rekonstrukci a obnovu sportovních zařízení TJ/SK. Žádosti je možné podávat do 15. 10. 2018 a jejich jednotlivá výše se může pohybovat od 4 do 30 milionů korun při minimálně 30% spoluúčasti. Více zde.

13.9.2018
Zpráva ze zasedání VV ČUS dne 11.9.2018
ČUS bude v prosazování zájmů sportu postupovat vůči Ministerstvu školství s koordinovanou podporou národních sportovních svazů – vice zde.

12.9.2018
Investiční dotace MŠMT
MŠMT uveřejnilo na svých stránkách Výzvu k podávání žádostí v rámci Podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ - http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531  
"MŠMT vyhlašuje Výzvu V3 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ."
Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ.

12.9.2018
Vzorové dokumenty pro SK-TJ k problematice GDPR
ČUS poskytuje další informace a modelové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Více zde.

10.9.2018
Sportovní listy – První zprávy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Michal Kraus: Kouřové clony Kateřiny Valachové - více zde.

9.9.2018
Výzva k podávání žádosti o příspěvek Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
Opětovně vyzýváme SK-TJ, nechť se obratem telefonicky objednají u sekretáře L. Kreisla k podání žádosti o příspěvek. Předvyplněnou žádost s podkladovými materiály budou mít připravené k podání na RS ČUS.

9.9.2018
Podle České unie sportu je mimořádná dotace pro ČOV neoprávněná - Vysvětlení Valachové považuje za absurdní!
Česká unie sportu reaguje na tiskovou konferenci bývalé ministryně Kateřiny Valachové, na které vysvětlovala důvody udělení loňské mimořádné dotace pro Český olympijský výbor v podobě 76 milionů korun. Podle představitelů ČUS se jedná o neoprávněnou dotaci. Více zde.

6.9.2018
Vzorové dokumenty pro sportovní svazy k problematice GDPR
ČUS poskytuje další informace a modelové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Více zde.

5.9.2018
Vzorové dokumenty pro kluby a tělovýchovné jednoty k problematice GDPR
ČUS poskytuje další informace a modelové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Více zde.

4.9.2018
Výzva k podávání žádosti o příspěvek Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
SK-TJ, které doručily chybějící doklady (potvrzení o vedení účtu v bance se z.s., platné licence trenérů či nahrazující potvrzení) a provedly opravu své členské základny v IS ČUS, nechť se obratem telefonicky objednají u sekretáře L. Kreisla k podání žádosti o příspěvek. Předvyplněnou žádost s podkladovými materiály budou mít připravené k podání na RS ČUS.

3.9.2018
Opravy členské základny v Informačním systému ČUS pro podání příspěvku Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
Sdělujeme všem SK-TJ, že je ještě možno provádět opravy členské základny v Informačním systému ČUS (opravy chybných údajů a charakteristik, doplnění členů) ke stanovenému termínu 31.8.2018. Konečný stav členské základny SK-TJ pro převod bude zkontrolován a určen v den podání žádosti a v tento den bude proveden report do IS SPORT a počty členů v žádosti budou zkontrolovány s počty v IS SPORT.

3.9.2018
Potvrzení o vedení účtu v bance
Na dokladu Potvrzení o vedení účtu v bance je potřeba, aby byl uveden úplný název SK-TJ včetně z.s., tak je uvedeno ve spolkovém rejstříku a bez zkratek TJ-SK tj. vypsané zkratky (Tělovýchovná jednota.., Sportovní klub…)

29.8.2018
Informace pro SK-TJ po vydání DOPLNĚKU k Výzvě k podání žádostí o Podporu sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
V souvislosti s vydání DOPLŇKU se pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě nic nemění, žádost, čestné prohlášení a veškeré materiály budou mít připraveny administrátorem programu L. Kreislem.
SK-TJ, které doručily chybějící doklady (potvrzení o vedení účtu v bance se z.s., platné licence trenérů či nahrazující potvrzení) a provedly opravu své členské základny v IS ČUS, se mohou od 3.9.2018 telefonicky objednat k podání žádosti o příspěvek.

29.8.2018
DOPLNĚK k Výzvě k podání žádostí o Podporu sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK
Za účelem vyloučení všech případných pochybností o výkladu jednotlivých pojmů a procesů vydává Česká unie sportu, z.s. DOPLNĚK K VÝZVĚ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2019 – TJ/SK.
Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v Moravskoslezském kraji. V rámci vydání doplňku došlo i k doplnění vydaných materiálů k žádosti. Veškeré materiály v doplněné verzi naleznete zde.  
Termín podávání žádostí je PRODLOUŽEN a to od 3. do 28. září 2018.

27.8.2018
Informace k podávání žádosti o příspěvek programu Podpora sportu - SPORT MSK 2019
SK-TJ, které doručily chybějící doklady (potvrzení o vedení účtu v bance se z.s., platné licence trenérů či nahrazující potvrzení) a provedly opravu své členské základny v IS ČUS, se mohou od 3.9.2018 telefonicky objednat k podání žádosti o příspěvek. O žádost v tomto programu mohou žádat SK-TJ, které splňují podmínky vyhlášení - startují v soutěžích. Všechny SK-TJ mají žádosti předvyplněné, po provedeném převodu dat z IS ČUS do IS SPORT bude proveden report údajů o členech, dojde k doplnění tabulek a podepsání žádosti statutárním zástupcem - předsedou.
Žádosti se budou na RS ČUS v Opavě podávat v termínu 3. – 21.9.2018. 

27.8.2018
Informace k doručování podkladů pro podání žádosti o příspěvek programu Podpora sportu SPORT MSK 2019
K dotazům k doručování podkladů pro podání žádosti - podkladové materiály (banka, licence trenérů) se zasílají naskenované ve formátu pdf (ušetříte zpracovateli práci při převodu do tohoto formátu)
- potvrzení o vedení účtu v bance - je nutný správný název se z.s. - v případě, že SK-TJ si opravu v bance doposud neprovedla - postup zde.
- licence trenérů - do žádosti lze zařadit pouze platné licence - licenci trenéra může nahradit výstup z informačního systému - seznam trenérů nebo potvrzení národního sportovního svazu o absolvování kursu trenéra s dobou platnosti
- v IS ČUS je potřeba provést kontrolu charakteristik u členů především u - Aktivní sportovec-soutěže - Aktivní sportovec a vyznačit charakteristiku u trenérů.

27.8.2018
Doplňující informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě v následujícím období
Sdělujeme všem SK-TJ, kterým účetní RS ČUS Š. Kohutová zpracovává účetnictví, že Š. Kohutová je od 30.7.2018 v pracovní neschopnosti, termín jejího nástupu do práce bude SK-TJ, kterým vede účetnictví oznámen. Ekonomka Š. Gerecká bude čerpat dovolenou ve dnech 27.8.-31.8.2018.

22.8.2018
MŮJ KLUB - VI. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo VI. část rozdělení dotací z programu (237 SK-TJ). Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde.

20.8.2018
Informace ke zpracovávání žádostí Programu podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2019 – TJ/SK
V současné době RS ČUS v Opavě pro SK-TJ zpracovává podklady – zajišťuje potřebné dokumenty, které se podávají jako přílohy k žádosti a došlo k předvyplnění žádosti o poskytnutí příspěvku a čestného prohlášení k žádosti pro všechny sdružené SK-TJ. Převážnou část dokumentům má RS ČUS k dispozici, o chybějící dokumenty budou SK-TJ požádány e-mail zprávou. Více zde.

16.8.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.08.17. - SK HIT Opava - Slowpitchové odpoledne - baseball, softball
2018.08.23.-26. - JK Opava - Kateřinky - KOFOLA VC Opavy v parkurovém skákaní - pozvánka
2018.08.23.-26. - JK Opava - Kateřinky - KOFOLA VC Opavy v parkurovém skákaní
2018.08.25. - VK Kylešovice - Kylešovická žába - volejbalový turnaj
2018.08.25.-26. - SK SIPA SPORT Opava - VISEGRAD CUP - fotbalový turnaj - rozlosování
2018.08.25.-26. - SK SIPA SPORT Opava - VISEGRAD CUP - fotbalový turnaj
2018.08.31. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2018.09.01. - TJ Sokol Opava - Kateřinky - Memoriál MUDr. Zd. Hrdličky - volejbalový turnaj
2018.09.02. - TJ Opava - Lukostřelecký závod
2018.09.09. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

15.8.2018
Vláda schválila Akční plán ke koncepci SPORT 2025 pro rok 2018 až 2019
Jedná se o konkrétní opatření, kterými chce MŠMT postupně plnit cíle koncepce Sport 2025, mezi ně patří například zavedení rejstříku sportovců. Více zde.

11.8.2018
ČUS je připravena se podílet na novele zákona o podpoře sportu
Česká unie sportu zaslala 6.8. 2018 dopis předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi k poslaneckému návrhu novely zákona o podpoře sportu, kde oceňuje úsilí o nápravu poměrů v oblasti státní podpory sportu a vznik Národní sportovní agentury jako ústředního správního úřadu ve věcech podpory sportu. Více zde.

10.8.2018
Český sport hledá nejslavnější momenty z období 1918-2018 – hlasujte v anketě
Český sport hledá největší a nejslavnější momenty jednotlivých dekád v období 1918–2018. Tuto unikátní anketu iniciovala u příležitosti stého výročí naší státnosti Česká unie sportu. Deset nejvýznamnějších událostí, které v konkrétních desetiletích zvítězí, bude vyhlášeno 28. září při slavnostním galavečeru ve Foru Karlín v Praze. Ve spolupráci s Českou televizí probíhá v současné době hlasování, do něhož se mohou aktivně zapojit také členové sportovních klubů i tělovýchovných jednot. Více informací naleznete zde, hlasování probíhá na speciálním webu www.momentysportu.cz  v sekci CHCI HLASOVAT.

10.8.2018
Sportovní listy – První zprávy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Michal Kraus: Potrefená husa se ozvala - zde.  
Michal Kraus: Další potrefená husa zakejhala - zde.

3.8.2018
Příprava podávání žádostí Programu podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2019 – TJ/SK

V souvislosti s přípravou podávání žádostí o příspěvek pro rok 2019 z MSK se obracíme na všechny SK-TJ, aby si provedly kontrolu, zda mají připravené potřebné podklady k podání žádosti - více zde.

3.8.2018
Vyhlášení Programu podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2019 – TJ/SK

Moravskoslezský kraj dne 18. července 2018 podepsáním Memoranda potvrdil spolupráci s Českou unií sportu. Česká unie sportu zajistí příspěvkový program pro sportovní organizace v Moravskoslezském kraji a vytvoří sportovní informační systém pro samosprávy. 
Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v regionu. Termín podávání žádostí je od 3. do 21. září 2018.
Administraci  programu v okrese Opava bude zajišťovat Regionální sdružení České unie sportu v Opavě – svým servisním pracovištěm – administrátorem bude sekretář Ladislav Kreisel. Bližší informace – znění Memoranda, znění vyhlášeného Programu včetně povinných příloh a podkladových materiálů pro podávání žádosti naleznete zde. 

1.8.2018
MŮJ KLUB - V. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo V. část rozdělení dotací z programu (1 002 SK-TJ). Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde.  

31.7.2018 
Informace k programu MŠMT - Můj klub
Dle informací z MŠMT by měla být tento čtvrtek, tedy 2.8.2018, na stránkách MŠMT uveřejněna pátá část rozdělení dotačního programu MŮJ KLUB. Další část rozdělení by pak měla následovat cca za 3 týdny. MSMT rovněž poskytlo informace, jakým způsobem vypočítávalo dotace. Více zde.

30.7.2018
Doplňující informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě v následujícím období
Sdělujeme všem SK-TJ, kterým účetní RS ČUS Š. Kohutová zpracovává účetnictví, že Š. Kohutová je od 30.7.2018 v pracovní neschopnosti s tím, že očekávané ukončení této pracovní neschopnosti bude 12.8.2018, přičemž o případných změnách by byly SK-TJ informovány.

29.7.2018 
Zapsání SK-TJ sdružených v ČUS do  Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT 
Česká unie sportu zapsala všechny sdružené SK-TJ do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT s to z údajů z Informačního systému ČUS. SK-TJ si mohou provést kontrolu svého zapsání a to na https://rejstriksportu.msmt.cz/Verejna/ - otevřou "Vyhledávání a filtry" a zde nejlépe zadáním IČ popř. přesného celého názvu SK-TJ. Zatím došlo k zapsání základních údajů o SK-TJ, v pozdější době budou zapsáni sportovci a další vyžadované údaje. Z těchto důvodů opětovně upozorňujeme SK-TJ, aby si provedly kontrolu členské základny a trenérů v Informačním systému ČUS a provedly příp. opravy a doplnění.

27.7.2018
Informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě v měsíci srpnu
Informace o plánovaných dovolených pracovníků RS ČUS v Opavě v následujícím období v měsíci srpnu 2018 -  sekretář L. Kreisel plánuje čerpat dovolenou ve dnech 6.-10.8.2018, ekonomka Š. Gerecká ve dnech 1.8.-3.8.2018, účetní P. Štalzerová ve dnech 10.-20.8.2018,  účetní Š. Kohutová ve dnech 13.-17.8.2018. Před návštěvou pracoviště doporučujeme, abyste se telefonicky informovali, zda pracovník, kterého chcete navštívit, je přítomen.

26.7.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.07.27. - SK HIT Opava - Slowpitchové odpoledne - baseball, softball
2018.08.03.-05. - JK Opava - Kateřinky - 20. roč. Mem E. Režnara - jezdecké závody
2018.08.04. - TJ Vřesina - Oslavy 70. výročí založeni TJ
2018.08.06.-10. - SK BB Opava - Badmintonový camp
2018.08.17. - SK HIT Opava - Slowpitchové odpoledne - baseball, softball
2018.08.25. - VK Kylešovice - Kylešovická žába - volejbalový turnaj
2018.08.31. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
Akce v dalších dnech naleznete zde.

22.7.2018
MŠMT odsouhlasilo předložený Koncept financování členských a pobočných spolků FAČR pro rok 2018

Na jednání mezi zástupci MŠMT a FAČR dne 18.7.2018 byl schválen předložený Koncept financování členských a pobočných spolků, který připravila FAČR. Celkově se jedná o částku přibližně 300 miliónů korun, kterými budou podpořeny členské a pobočné spolky FAČR. Více zde.

21.7.2018
GDPR - další informace pro SK-TJ a sportovní svazy 
ČUS poskytuje další informace a modelové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) pro sportovní svazy. Podrobné informace naleznete zde.

19.7.2018 
Krajská podpora bude pro sportovce dosažitelnější
Moravskoslezský kraj potvrdil spolupráci s Českou unií sportu. Díky memorandu, které 18. července 2018 podepsali zástupci kraje a unie, se mohou sportovci těšit na intenzivnější podporu. Česká unie sportu zajistí dotační program pro sportovní organizace v Moravskoslezském kraji a vytvoří sportovní informační systém pro samosprávy. Více zde.

16.7.2018
Sportovní listy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Michal Kraus: Kdy se úředníci na MŠMT v úseku podpory sportu naučí konečně počítat? - více zde.  
Michal Kraus upozorňuje na paranoie Kateřiny Valachové - více zde.
Andrej Babiš: Uděláme maximum pro to, abychom především rozpohybovali více lidí - více zde.
Bývalý skokan a nynější poslanec Jakub Janda skočil do diskuse o vládě glosami o sportu - více zde.
Kluby si zaslouží pravdu paní Valachová, tak už jim konečně přestaňte lhát, uznejte svou vinu a omluvte se! - více zde.

11.7.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.07.13. - TJ S. Kobeřice - Sportovní slavnost - koncert NO NAME
2018.07.13.-15. - TJ S. Kobeřice - Sportovní slavnost
2018.07.14. - Tenisový klub Štemplovec - Oslavy 40 let otevřeni tenisového kurtu
2018.07.21. - SK BB Opava - Noční turnaj mixu - badmintonový turnaj
2018.07.22. - TJ Opava - Lukostřelecký závod
2018.07.27. - SK HIT Opava - Slowpitchové odpoledne - baseball, softball
2018.08.04. - TJ Vřesina - Oslavy 70. výročí založeni TJ
2018.08.06.-10. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

9.7.2018
Sportovní listy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Michal Kraus: Zoufalá Valachová - více zde.
Už teď můžete hlasovat o největší momenty 100 let českého sportu - více zde.

9.7.2018
Nejasnosti kolem rozdělení státních prostředků trvají, FAČR žádá MŠMT o klíčové informace 
Fotbalová asociace České republiky (FAČR), stejně jako další sportovní svazy usiluje již od valné hromady České unie sportu (ČUS) - konané dne 6.3.2018 - v Nymburku o možnost distribuce státních finančních prostředků k jednotlivým článkům fotbalového hnutí. Jde o snahu podpořit fotbal tam, kde se reálně vytváří, vychovává mládež a aktivně provozuje. Více zde.

2.7.2018
Spuštění Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení
K 1. 7. 2018 byl formou webové aplikace spuštěn Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Bližší informace naleznete zde. Zástupci ČUS se dohodli s MŠMT, že členské SK-TJ ČUS se nebudou muset samostatně registrovat (prostřednictvím datové schránky, kterou by si k tomuto musely zřídit) za předpokladu, když budou mít v Informačním systému ČUS všechny potřebné údaje.

2.7.2018
Sportovní listy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Michal Kraus: Podivné počty na MŠMT - zde.
Plaga: Podpora klubů se za poslední 4 roky ze strany státu navýšila hned 9x - zde.

30.6.2018
Změny členů orgánů SK-TJ – dle NOZ

Usnesení § 160 NOZ - Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení. Na toto usnesení je třeba pamatovat při prováděných změnách členů orgánů. Po provedených změnách v zapisovaných funkcích u SK-TJ je potřeba provést změny ve spolkovém rejstříku – při tomto všem bude SK-TJ opět plně L. Kreisel nápomocen, tak jak tomu bylo při provádění základních změn.

30.6.2018
Příprava podkladů pro podávání žádostí o dotace pro rok 2019

V souvislosti s přípravou k podávání žádostí o dotace pro rok 2019 z MŠMT, Moravskoslezského kraje (MSK), měst a obcí (Statutárního města Opavy) se obracíme na všechny SK-TJ, aby si provedly kontrolu, zda mají připravené potřebné podklady:
Účet u peněžního ústavu – název a sídlo SK-TJ musí být shodný s názvem dle stanov – včetně z.s. – v případě, že tomu tak není, je potřeba zajistit uzavření dodatku
Smlouvy o nájmu či výpůjčce sportovních zařízení – znění pouze na dobu určitou, minimálně na 10 let, správný název a sídlo SK-TJ musí být shodný s názvem dle stanov – včetně z.s. - v případě, že tomu tak není, je potřeba zajistit uzavření dodatku
Licence trenérů a cvičitelů – u dotací MSK a SMO se budou podávat k žádostem i naskenované licence trenérů – doporučujeme s předstihem naskenovat
Doporučuje všem SK-TJ, aby všechny tyto materiály v případě, že tak neučinily již dříve, aby je zaslaly L. Kreislovi na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  co nejdříve, aby SK-TJ mohly být průběžně zpracovány podklady k žádostem.

30.6.2018
Podpora organizace sportu a pravidelné sportovní činnosti na území Moravskoslezského kraje pro rok 2019

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 14.6.2018 rozhodlo o závazku k zajištění podpory organizace sportu a pravidelné sportovní činnosti na území Moravskoslezského kraje pro rok 2019 pro SK-TJ. Bližší informace budou poskytnuty SK-TJ v průběhu července, administrátorem pro podávání dotace v okrese Opava bude RS ČUS v Opavě.

30.6.2018
Sportovní listy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Michal Kraus: Když Kateřina Valachová byla v první linii českého sportu - Za poslední dva roky připravila Kateřina Valachová český sport o 3 miliardy Kč - více zde.

29.6.2018 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 06/2018 - znění naleznete zde.

28.6.2018
Informace o provozu pracoviště RS ČUS v Opavě
Informace o plánovaných dovolených pracovníků RS ČUS v Opavě v následujícím období v měsíci červenci 2018 -  sekretář L. Kreisel plánuje čerpat dovolenou ve dnech 12.-13.7.2018, ekonomka Š. Gerecká ve dnech 23.7.-3.8.2018, účetní P. Štalzerová ve dnech 2.-13.7.2018,  účetní Š. Kohutová ve dnech 9.-20.7.2018. Před návštěvou pracoviště doporučujeme, abyste se telefonicky informovali, zda pracovník, kterého chcete navštívit, je přítomen.

28.6.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.06.30. - Pony klub Kobeřice - Jezdecký den
2018.06.30. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2018 - malá kopaná
2018.07.07. - FC Dolní Benešov - FCDB CUP 2018 - malá kopaná
2018.07.09.-13. - SK BB Opava - Badmintonový camp
2018.07.14. - Tenisový klub Štemplovec - Oslavy 40 let otevřeni tenisového kurtu
2018.07.21. - SK BB Opava - Noční turnaj mixu - badmintonový turnaj
2018.07.22. - TJ Opava - Lukostřelecký závod
2018.07.27. - SK HIT Opava - Slowpitchové odpoledne - baseball, softball
2018.08.04. - TJ Vřesina - Oslavy 70. výročí založeni TJ
Akce v dalších dnech naleznete zde.

28.6.2018
Zástupci klubů a jednot podporují stanovisko ČUS. Nejsme bohatí funkcionáři, vzkazují Valachové

Zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot i sportovních svazů vyjadřují podporu k usnesení České unie sportu na Valné hromadě. Více informací zde.

28.6.2018
Sportovní listy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Dobrá otázka Michala Krause: Kdo zastaví Kateřinu Valachovou? - více zde.
Prohlášení sportovní komise ČSSD k současné situaci ve sportu - více zde.

27.6.2018
GDPR - další informace pro sportovní svazy 
ČUS poskytuje další informace a modelové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) pro sportovní svazy. Podrobné informace naleznete zde.

27.6.2018
MŮJ KLUB - IV. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo IV. část rozdělení dotací z programu (1 118 SK-TJ). Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde.  

24.6.2018
Členské příspěvky SK-TJ 
Informace o stavu úhrady členských příspěvků SK-TJ pro rok 2018 k 24.6.2018 naleznete zde. Úhradu členského příspěvku za rok 2018 je nutno provést do 30.6.2018.

24.6.2018
Zveřejnění výroční zprávy na webu MŠMT - IS-SPORT 
Připomínáme všem SK-TJ, které obdržely dotaci nebo požádaly o dotaci MŠMT na povinnost zveřejnění výroční zprávy za rok 2017 do 30.6.2018. Zprávu je potřeba nahrát do systému IS-SPORT - https://is-sport.msmt.cz/ do sekce Dokumenty organizace. Nezapomeňte zprávu podepsat. Vzorová zpráva a informace zde.

24.6.2018
Směrnice o evidenci členské základny České unie sportu, z.s.
V souladu s článkem III. odst. 7 a článkem VII. odst. 6 písm. b) Stanov ČUS byla schválena Výkonným výborem ČUS dne 19. 6. 2018 nová směrnice o evidenci členské základny České unie sportu, z.s., která reflektuje "nový" Informační systém ČUS a nové nařízení EU o ochraně osobních údajů tzv. GDPR. Směrnici a další informaci k GDPR naleznete zde.

24.6.2018
Zveřejňování sportovních akcí
Vyzýváme všechny SK-TJ, aby zasílaly v elektronické podobě propozice, plakáty či jiné materiály k akcím, které budou pořádat. Připomínáme, že SK-TJ, které obdržely dotaci z rozpočtu Statutárního města, mají povinnost zveřejnit propozici svých podporovaných akcí – materiál zašlou na RS ČUS L. Kreislovi, který zajistí zveřejnění těchto akcí v kalendáři SMO.

23.6.2018
Soubor usnesení 36. valné hromady České unie sportu
Soubor usnesení 36. valné hromady České unie sportu konané dne 20. června 2018 v SC Nymburk naleznete zde.

23.6.2018
Reakce Marka Hájka na vzkaz Kateřiny Valachové
Reakce Marka Hájka na vzkaz Kateřiny Valachové: „Když hledáte viníka, tak se podívejte do zrcadla.“ – více naleznete zde.

23.6.2018
Zpráva z 36. valné hromady České unie sportu
Sportovní prostředí vyzvalo bývalou ministryni Kateřinu Valachovou k veřejné omluvě! – více zde.

23.6.2018
Sportovní listy.cz: Vystoupení předsedy Českého tenisového svazu Ivo Kaderky na 36. valné hromadě ČUS
Finanční krizi ve sportu způsobilo jednání Kateřiny Valachové, nikoliv zásah policie – více zde.

23.6.2018
Sportovní listy.cz: Dobrá otázka Michala Krause: Kdo zastaví Kateřinu Valachovou?
Komentář Michala Krause naleznete zde.

23.6.2018
Televizní záznam z 36. valné hromady České unie sportu
Záznam z 36. valné hromady České unie sportu na webu České televize naleznete zde.

23.6.2018
Zpráva ze zasedání výkonného výboru ČUS
Zprávu ze zasedání výkonného výboru ČUS dne 19.6.2018 naleznete zde.

19.6.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.06.24. - TJ Slavia Malé Hoštice - Oslavy 95 let fotbalu
2018.06.30. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2018 - malá kopaná
2018.07.07. - FC Dolní Benešov - FCDB CUP 2018 - malá kopaná
2018.07.09.-13. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

15.6.2018
GDPR - další informace pro SK-TJ 
ČUS poskytuje další informace a modelové dokumenty k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Podrobné informace - níže uvedené dokumenty naleznete zde.
 - GDPR_info 2018.06.15 Cíle dokumentu modelové srovnávací analýzy – jak dokument využít 
 - GDPR_info 2018.06.15 Modelová srovnávací analýzu pro jednooddílový (jednooborový) klub 
 - GDPR_info 2018.06.15 Modelová srovnávací analýzu pro víceoddílový klub 
 - GDPR_info 2018.06.15 Doporučený postup při vyplnění modelové srovnávací analýzy 
 - GDPR_info 2018.06.15 Odpovědi na časté dotazy k GDPR – druhá vlna

14.6.2018 
Evropský týden sportu
Informace k 4. ročníku Evropského týdne sportu, který proběhne od 23. do 30. 9. 2018 naleznete zde. Zapojit se může každý SK-TJ, který v období od 23. do 30. září uspořádá sportovní akci pro veřejnost. Prvních 70 přihlášených organizátorů získá navíc podporu propagace a dárky pro účastníky.

13.6.2018 
Projekt Sport v okolí – informační web
Informace k projektu Českého olympijského výboru s podporou České unie sportu Sport v okolí naleznete zde.  Projekt slouží k propagaci SK-TJ – lze ho využít k náboru nových členů, kdy návštěvníci webu jednoduše mohou najit ve svém okolí SK-TJ, kde mohou sportovat, přihlásit sebe nebo své děti. Součástí webu je také kalendář sportovních akcí pro veřejnost, díky kterému se lidé mohou dozvědět o vámi pořádaných akcích, pokud je na web SK-TJ vloží. Doporučujeme SK-TJ se na web zaregistrovat – na tlačítku „PŘIDAT KLUB“, následně popř. "PŘIDAT AKCI".

12.6.2018 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 05/2018 - znění naleznete zde.

11.6.2018
Informace k poskytnutí a vyúčtování dotace ze státního rozpočtu  MŠMT 2018 - Můj klub - vzorové rozhodnutí o přidělení dotace 
MŠMT započalo rozesílat těm SK-TJ, kterým přidělilo dotaci Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace, kde vedle výše dotace jsou uvedeny povinnosti příjemce - podmínky použití dotace včetně vzorových tiskopisů k vyúčtování dotace - vzorové rozhodnutí je uvedeno zde. Doporučujeme všem SK-TJ, které o dotaci požádaly, aby se s uvedenými materiály podrobně urychleně seznámily a připravily se na čerpání dotace tak, aby splnily všechny uvedené povinnosti.   

10.6.2018
Informace ke kontrolám vyúčtování a podání žádostí programů MŠMT pro mládež
K opakujícím se dotazům ke stavu kontrol vyúčtování a podání žádostí programů pro mládež P VIII. a Můj klub nositelé dotací a žadatelé - SK-TJ naleznou informace zde.

9.6.2018
Dotace na údržbu a provoz sportovních zařízení - kontrola smluv
SK-TJ mohou jednak čerpat finanční prostředky na údržbu a provoz sportovních zařízení z dotace MŠMT Můj klub 2018, svazových dotací pro rok 2018 a některých dalších dotací a jednak se připravuje nové vyhlášení programů, ze kterých finanční prostředky budou moci býti čerpány. V souvislosti s tímto upozorňujeme všechny SK-TJ, aby v případě, že mají sportovní zařízení v nájmu od obce - města, aby si u svých smluv (nájem, výpůjčka, pacht) provedli urychleně kontrolu - více informací zde.

8.6.2018
Výzva k provedení kontroly údajů v Informačním systému ČUS
Dne 1.7.2018 bude dle Zákona o sportu spuštěn Rejstřík - Informačním systém veřejné správy MŠMT, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních. Zástupci ČUS se dohodli s MŠMT, že členské SK-TJ ČUS se nebudou muset samostatně registrovat (prostřednictvím datové schránky, kterou si budou muset k tomuto zřídit) za předpokladu, když budou mít v Informačním systému ČUS všechny potřebné údaje. Z těchto důvodů vyzýváme všechny SK-TJ, aby si provedly kontrolu správností všech údajů v IS ČUS – své členské základny – sportovců – jejich charakteristik, trenérů, rozhodčích atd.

7.6.2018 
Celostátní porada zástupců TJ/SK - RS-OS ČUS se zaobírala především státními dotacemi
Informace z celostátní porady, která se uskutečnila 5.6.2018 v Praze naleznete zde.

6.6.2018 
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb. zavedení nového informačního systému veřejné správy – Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Bližší informace naleznete zde.

4.6.2018 
Úhrada členských příspěvků za rok 2018
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK - TJ naleznete zde.

30.5.2018
MŮJ KLUB - III. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo III. část rozdělení dotací z programu (595 SK-TJ). Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde.  

29.5.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.06.01. - SK HIT Opava - Slowpitchove odpoledne - baseball, softball
2018.06.01.-03. - HK Atlas Opava - Atlas Adventure
2018.06.09. - Head Bike Opava - HEAD BIKE MARATON - horská kola
2018.06.09. - TJ Sokol Hněvošice - Turnaj mini žaků v kopané
2018.06.16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2018.06.30. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2018 - malá kopaná
2018.07.07. - FC Dolní Benešov - FCDB CUP 2018 - malá kopaná
2018.07.09.-13. - SK BB Opava - Badmintonový camp
Akce v dalších dnech naleznete zde.

28.5.2018
31. valná hromada RS ČUS v Opavě
Usnesení 31. valné hromady RS ČUS v Opavě naleznete zde.

28.5.2018
31. valná hromada
31. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční v pondělí dne 28. května 2018 od 16.00 hodin v sále v 1. poschodí Kulturního domu Na Rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a materiály k jednání naleznete zde.

28.5.2018  
Zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví za rok 2017
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem SK-TJ, kterým vede účetnictví, že v rámci poskytovaných služeb – vedení účetnictví, jsme jim zajistili splnění podmínky dle zákona a příslušné materiály za rok 2017 byly zveřejněny ve Spolkovém rejstříku ve Sbírce listin – pro kontrolu přístup na https://iscus.cz/admin - zde se otevře Rejstřík a příslušné se nalezne ve Sbírce listin.

27.5.2018
Informace z jednání Výkonného výbor ČUS dne 22.5.2018
 
Informace z jednání VV naleznete zde.

18.5.2017 
31. valná hromada - poskytnutí informací k problematice GDPR, dotací a dalších informací ze sportovního prostředí 
K četným dotazům SK-TJ sdělujeme, že na valné hromadě v části Rozprava vystoupí místopředseda ČUS a RS ČUS ing. Marek Hájek se všemi aktuálními informacemi ze sportovního prostředí (GDPR, dotace apod.).

17.5.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.05.18.-20. - Statutární město Opava - 50 let Městských lázní
2018.05.19. - TJ Opava - Lukostřelecký závod
2018.05.27. - TJ Sokol Hněvošice - Běžecký den Hněvošice 2018
2018.06.01. - SK HIT Opava - Slowpitchove odpoledne - baseball, softball.pdf
2018.06.09. - Head Bike Opava - HEAD BIKE MARATON - horská kola
2018.06.30. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2018 - mala kopaná
Akce v dalších dnech naleznete zde.

16.5.2017
Čerpání dovolené
Sekretář RS ČUS v Opavě Ladislav Kreisel ve dnech 21.5. – 25.5.2017 bude čerpat dovolenou.

14.5.2018
GDPR - další informace pro SK-TJ 
Další pokyny k problematice GDPR (Doporučení - základní pravidla pro sportovní spolky, Odpovědi na nejčastější dotazy k GDPR ve sportu - k souhlasu se zpracováním osobních údajů) naleznete zde.

13.5.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.05.18.-20. - Statutární město Opava - 50 let Městských lázní
2018.05.19. - TJ Opava - Lukostřelecký závod
2018.06.09. - Head Bike Opava - HEAD BIKE MARATON - horská kola
2018.06.30. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup 2018 - mala kopaná
Akce v dalších dnech naleznete zde.

10.5.2018
GDPR - Povinnosti vyplývající pro národní sportovní svazy a další sportovní subjekty (SK-TJ)
Česká unie sportu a Český olympijský výbor poskytují informace k novému nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) – více zde.

9.5.2018 
Úhrada členských příspěvků za rok 2018
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK - TJ naleznete zde.

4.5.2018 
Podávání žádostí o dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
1. Žadatel podává žádost v elektronické a listinné podobě.
2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému na adrese https://podatelna.msk.cz . Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt (dále se postupuje dle podmínek dotačního programu).

4.5.2018 
Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018
Program podpory vrcholového sportu a reprezentace v MSK - bližší informace naleznete zde.
Termín podání žádosti o dotaci je od 28.5. - 1.6.2018.

4.5.2018 
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 – 2. výzva
Program podpory vrcholového sportu a reprezentace v MSK - bližší informace naleznete zde.
Termín podání žádosti o dotaci je od 18.6. - 22.6.2018.

2.5.2018 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 04/2018 - znění naleznete zde.

2.5.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.05.05.-06. - SK JANTAR Opava - Moravská liga BMX - propozice
2018.05.05.-06. - SK JANTAR Opava - Moravská liga BMX
2018.05.08. - TJ Opava - Lukostřelecký závod
2018.05.09. - OFS Opava - O pohár Statutárního města Opavy - finále
2018.05.12.-13. - Happy Sport Opava - Český pohár žen - propozice
2018.05.12.-13. - Happy Sport Opava - Český pohár žen
2018.05.19. - TJ Opava - Lukostřelecký závod
2018.06.09. - Head Bike Opava - HEAD BIKE MARATON - horská kola
Akce v dalších dnech naleznete zde.

27.4.2018
MŮJ KLUB - II. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo II. část rozdělení dotací z programu (546 SK-TJ). Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde.

26.4.2018
Pozvánka na 31. valnou hromadu RS ČUS v Opavě
31. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční v pondělí 28. května 2018 od 16.00 hodin v sále Kulturního domu Na rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a další materiály naleznete zde.

23.4.2018
Informace z jednání Výkonného výbor ČUS dne 17.4.2018
 
Informace z jednání VV naleznete zde.

18.4.2018
31. valná hromada RS ČUS v Opavě
V souladu se stanovami svolává Výkonný výbor RS ČUS v Opavě 31. valnou hromadu Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. na pondělí 28. května 2018 od 16.00 hodin do malého sálu v 1. patře Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě. Pozvánku s návrhem programu obdrží sdružené subjekty 30 dnů před jednáním. 

16.4.2018 
Úhrada členských příspěvků za rok 2018
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK - TJ naleznete zde.

14.4.2018 
Podpora sportovních svazů - dotace MŠMT
Národní sportovní svazy obdržely dotaci z MŠMT ve třech programech - více informací zde.

13.4.2018
Sportovní listy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Sportovní prostředí varuje před zanedbanou infrastrukturou -  zde.  
Přečtěte si, jak zrušení Programu IV. MŠMT ovlivnilo rozpočet osmnácti jednot a klubů - zde.

12.4.2018
Anketa nejúspěšnějších sportovců za rok 2018
Slavnostní vyhlášení Ankety nejúspěšnějších sportovců za rok 2018 je plánováno uskutečnit v sobotu 2. března 2019.

11.4.2018
Sportovní prostředí varuje před zanedbanou infrastrukturou

Česká unie sportu, další sportovní organizace a společně se Svazem měst a obcí ČR trvají na tom, aby stát plnil svou roli při zajištění finančních prostředků na údržbu a provoz sportovních zařízení sportovních klubů či, tělovýchovných a tělocvičných jednot. A to nejlépe v rámci samostatného Programu IV, který pro letošní rok Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR nevypsalo. Z něho v minulém roce z něj navíc nemohlo čerpat 90 procent klubů a jednot a situace je už v některých případech kritická. Více zde.

10.4.2018
Informace sdruženým subjektům GDPR 1 - Souhlas členů se zpracováním osobních údajů
Česká unie sportu ve spolupráci s odborným dodavatelem připravuje dokumentaci k přizpůsobení se novým pravidlům v oblasti ochrany osobních dat, které začínají platit 25.5.2018. Bližší informace naleznete zde.

9.4.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.04.14. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2018.04.15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2018.04.20.-22. - ZRAPOS Opava - Velikonoční turnaj - kuželky zrakově postižených - program
2018.04.20.-22. - ZRAPOS Opava - Velikonoční turnaj - kuželky zrakově postižených
2018.04.21.-22. - Kánoe klub Opava - Český pohár žáků - kanoistika - vodní slalom
2018.04.21. - OVS Opava - Okresní pohár v minivolejbalu - finále
Akce v dalších dnech naleznete zde.

5.4.2018 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 03/2018 - znění naleznete zde.

4.4.2018
MŮJ KLUB - I. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo I. část rozdělení dotací z programu. Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde.

3.4.2018
Zveřejnění účetní závěrky za rok 2017 ve Sbírce listin soudního spolkového rejstříku
Připomínáme všem SK-TJ, na povinnost zveřejnění účetní závěrky za rok 2017 ve Sbírce listin soudního spolkového rejstříku. Bližší informace a vzor naleznete zde.  Těm SK-TJ, kterým je RS ČUS vedeno účetnictví, toto zajistí sekretář L. Kreisel, statutární zástupce SK-TJ - předseda se pouze dostaví na RS ČUS k podepsání napsaného podání k provedení vkladu.

3.4.2018
Pomoc sekretáře RS ČUS L. Kreisla při změně zapsaných údajů ve spolkovém rejstříku
V případě, že u SK-TJ došlo ke změně statutárního orgánu – předsedy nebo členů kontrolního orgánu – kontrolní komise, je nutno tuto změnu zapsat do soudního spolkového rejstříku. Toto pro všechny sdružené SK-TJ v plném rozsahu zpracovává sekretář RS L. Kreisel, SK-TJ doporučujeme sekretáře kontaktovat telefonicky.

2.4.2018
Poděkování za vyplnění Dotazníků a jejich znovuotevření
VV ČUS děkuje všem SK-TJ, které vyplnily dotazníky k programům MŠMT a pro mediální zpravodajství. S finálními čísly VV ČUS seznámil vládní představitele (premiéra Andreje Babiše a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu) a dotazník byl prezentován delegátům na Valné hromadě České unie sportu. VV se rozhodl tyto dotazníky znovuotevřít a vyzývá ty SK-TJ, které jej nevyplnily, o jejich vyplnění.
Odkaz na Dotazník k programům MŠMT: https://goo.gl/forms/NE5mH2ja788FMDDm1  
Odkaz na Dotazník pro mediální zpravodajství ČUS: https://goo.gl/forms/71aqygfgUSt9crin2  
První část výsledků průzkumu naleznete zde.

2.4.2018
Česká unie sportu k tématu druhé sloky státní hymny
Přidání druhé sloky státní hymny inicioval předseda ČUS Miroslav Jansta ke konci loňského roku po diskusi například s Petrem Čechem nebo s Tomášem Satoranským. Myšlenku nosil v hlavě od 2004 a jedním z motivů bylo i zdůraznění myšlenky české státnosti. ČUS použila jednoduché a nenákladné řešení s krátkou prezentací prodloužené verze hymny v médiích na sklonku roku 2017. Více zde. 

29.3.2018
Přiznání k dani z příjmu právnických osob – SK-TJ
Upozorňujeme všechny SK-TJ, že termín pro daňové přiznání za rok 2017, do kdy musí být na finančnímu úřadu doručeno, je 3. dubna 2018. RS ČUS v Opavě všem SK-TJ, kterým vede účetnictví (100 SK-TJ), odevzdalo daňové přiznání na FÚ v Opavě dne 29.3.2018. Těm, SK-TJ, které spadají pod FÚ Hlučín, bylo daňové přiznání předáno s předstihem a SK-TJ si v Hlučíně daňové přiznání odevzdávají osobně.

28.3.2018 
Finančních výkazy SK-TJ se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracovaly ekonomka či účetní RS ČUS. Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2018. Bližší informace naleznete zde.  

27.3.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.03.29. - SK BB Opava - Badmintonové soustředění
2018.04.01. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2018.04.14. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2018.04.15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2018.04.20.-22. - ZRAPOS Opava - Velikonoční turnaj - kuželky zrakově postižených - program
2018.04.20.-22. - ZRAPOS Opava - Velikonoční turnaj - kuželky zrakově postižených
2018.04.21. - OVS Opava - Okresní pohár v minivolejbalu - finále
Akce v dalších dnech naleznete zde.

25.3.2018
Úhrada členského příspěvku SK-TJ pro rok 2018 
SK-TJ byla zaslány pokyny k úhradě členského příspěvku pro rok 2018. Úhradou členského příspěvku 1 200 Kč ročně SK-TJ získá:
- úrazové pojištění všech svých členů  (nutnost vložení všech členů do Informačního systému) - více zde 
- pojištění odpovědnosti trenérů - více zde 
- osvobození od poplatku Intergamu (hrazeno hromadně za všechny SK-TJ) - více zde 
- osvobození od poplatku OSA (hrazeno hromadně za všechny SK-TJ) - více zde  

21.3.2018
Informace z jednání Výkonného výbor ČUS dne 20.3.2018

Jednání s premiérem, ministrem školství i vládním zmocněncem pro sport už přinášejí pozitivní výsledky – informace naleznete zde.

21.3.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.03.29. - SK BB Opava - Badmintonové soustředění
2018.04.01. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2018.04.15. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2018.04.21. - OVS Opava - Okresní pohár v minivolejbalu - finále
Akce v dalších dnech naleznete zde.

20.3.2018
Dotační program Sport 2018
Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 30. zasedání dne 12.3.2018 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2018.
Vyhodnocení jednotlivých dotačních programů za rok 2018 včetně přidělení dotací je uvedeno v příloze. O dalším postupu budou sdružené SK-TJ průběžně informovány. Bližší informace naleznete zde.

18.3.2017
Anketa Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava za rok 2017 
Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava za rok 2017 se uskutečnilo dne 17.3.2018 ve Slezském divadle v Opavě. Výsledky ankety naleznete zde, foto z ankety naleznete zde. 

7.3.2018 
Reprezentativní průzkum České unie sportu u SK-TJ
Provedený průzkum ukázal na alarmující situaci ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách: nemají prostředky na trenéry a topí se v byrokracii - více zde.

7.3.2018
Sportovní listy, První správy - Sport a stát - další informace k problematice
Odkazy na články -
Alarmující situace ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách ... utápí se v byrokracii zde
Premiér Andrej Babiš dohodl se sportovními svazy změnu financování sportu zde 
Miliony na reprezentaci: ČOV 69, hokej 62, fotbal 61, atletika 38 a tenis 36 zde
Na podporu talentované mládeže a sportovní reprezentace rozdělilo MŠMT 1,2 miliard korun zde

6.3.2018
35. valná hromada České unie sportu
35. VH se uskutečnila 6.3.2018 v Nymburce. Delegátem za RS ČUS v Opavě byl místopředseda RS Marek Hájek. VH schválila novelu stanov k pobočným spolkům - Servisním pracovištím ČUS v jednotlivých okresech a projednala výsledky provedeného průzkumu mezi SK-TJ, který poukázal alarmující situaci v SK-TJ. Jednání VH byl přítomen ministr MŠMT Robert Blaga.

2.3.2018 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 02/2018 - znění naleznete zde.

1.3.2018
Zveřejnění oficiální statistiky organizační a členské základny ČUS za rok 2017
Česká unie sportu zveřejnila oficiální statistiky za rok 2017. Ze zveřejněných údajů vyplývá, že co do počtu sdružených SK-TJ v celé České republice je RS ČUS v Opavě na 2. místě za městem Prahou a co do počtu sdružených členů je na 5. místě, kdy před Opavou je pouze hl. město Praha a krajská města Brno, Plzeň a České Budějovice. Výsledky za rok 2017 naleznete zde.

1.3.2018
Česká unie sportu partnerem kampaně Ukliďme Česko
Česká unie sportu se opět stává partnerem kampaně Ukliďme Česko. Mezi 96 000 dobrovolníky v celé zemi, kteří v uplynulém roce sesbírali 1 500 tun odpadků, byly také stovky členů sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Další informace ke kampani naleznete zde.

27.2.2018
Česká unie sportu – Program Sportuj s námi má za sebou úspěšný 4. ročník
559 sportovních akcí po celé České republice, 47 sportovních odvětví a 210 tisíc aktivních sportovců - podpořeno částkou 6 mil. Kč - takové jsou čísla 4. ročníku ČUS Sportuj s námi. Projekt v roce 2017 úspěšně navázal na předešlé ročníky, zájem pořadatelů o zařazení byl a zůstává vysoký. Bližší informace k programu včetně přihlášených akcí do 5. ročníku pro rok 2018 naleznete zde.

26.2.2018 
Finančních výkazy SK-TJ se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2018.
Informace – k Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html  ,
kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf. 
Data se zadávají stejným systémem jako za předchozí tři roky - 2014 až 2016.
Zadat data lze jednak přímo z přístupu SK/TJ, popř. SK/TJ může pro svého hospodáře, ekonoma či účetního zřídit pouze přístup pro Finanční výkazy.

25.2.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2018.03.03. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 15
2018.03.17. - OVS Opava - Okresní pohár v minivolejbalu
2018.03.29. - SK BB Opava - Badmintonové soustředění
2018.04.01. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
Akce v dalších dnech naleznete zde.

24.2.2018
Vyhlášení soutěže v rekreačním fotbale
SK RF Opava a OSRS Opava vyhlašují 58. ročník soutěže v rekreačním fotbale INTERLIGA OPAVSKO. Aktiv zájemců se uskuteční v polovině měsíce března na RS ČUS v Opavě, Vodárenská 18, soutěž bude zahájena v měsíci dubnu. Bližší informace vám poskytne František Jelen - mobil: 734 479 969.

20.2.2018
Uzavření pracoviště RS ČUS v Opavě dne 1.3.2018 z důvodu přerušení dodávky elektřiny 
Z důvodu přerušení dodávky elektřiny v době od 7.30 do 11.30 hodin bude ve čtvrtek dne 1.3.2018 uzavřeno pracoviště RS ČUS v Opavě.

19.2.2018  
Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2017
Nominace pro slavnostní vyhlášení ve Slezském divadle v Opavě dne 17.3.2018.
Nominovaní jednotlivci dospělí v abecedním pořadí na 1. – 10. místo
Gardavský Jan - travní lyžování – TJ Star Suché Lazce
Gniadek Martin - basketbal – BK Opava
Havránková Eva - šerm - TJ Slezan Opava
Hluchá Vendula - atletika - TcJ Sokol Opava
Kubesová Sabina - střelba z polní kuše - SKPK Suché Lazce
Kuklová Pavla - atletika - TJ Slezan Opava
Pravdová Kristýna - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava
Schaffartzik Jan - fotbal - Slezský FC Opava
Šiřina Jakub - basketbal – BK Opava
Vrchovecký Jan - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava

Nominovaní jednotlivci junioři v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Beková Kateřina - kanoistika – Kánoe klub Opava
Malíková Barbora - atletika - TcJ Sokol Opava
Mrázková Mária - kanoistika – Kánoe klub Opava
Roth Joel - cyklistika - HEAD PRO TEAM Novus Bike Opava
Volovecká Zuzana - plavání - Klub plaveckých sportů Opava

Nominovaná družstva v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Basketbal - muži – BK Opava
Extrémní sporty - muži – štafety - SK OpavaNet
Fotbal - muži – Slezský FC Opava
Sportovní střelba - muži – TJ Opava
Volejbal - ženy – S.K. P.E.M.A. OPAVA
Podrobné informace o jednotlivých kandidátech naleznete zde.

18.2.2018 
Informace k procesu harmonizace činnosti ČUS s nařízením EU v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR)
V současné době je prováděna analýza činností z hlediska povinností vyplývajících z GDPR. Ze strany ČUS pak budou uvedené výsledky analýzy, včetně příslušných doporučení a vzorových metodik, dány k dispozici sdruženým subjektům (svazům, okresům, klubům). Ty pak budou moci posoudit, zda vykonávají typově shodnou činnost jako ČUS a jak se na ně v tomto směru vztahuje GDPR a budou moci využít i doporučení, jaká opatření mají přijmout. Více zde.

15.2.2018
MŠMT vyhlásilo program Organizace sportu pro celostátní sportovní organizace
Program se skládá ze samostatných výzev pro různé typy žadatelů. Cílem dle MŠMT je větší transparentnost při hodnocení žádostí. Vyhlášené výzvy:
1. Podpora školního a univerzitního sportu
2. Organizace sportu pro všechny
3. Podpora zastřešujících sportovních organizací
4. Podpora zastřešujících sportovních organizací reprezentujících olympijské nebo paralympijské hnutí
5. Podpora sportovních svazů – sportovní hry
6. Podpora sportovních svazů – olympijské sporty
7. Podpora sportovních svazů – sporty nezařazené do olympijského programu
Bližší informace naleznete zde.
Z textu předložených výzev u části "Způsob použití dotace" mohou sportovní oddíly SK-TJ vyčíst možnosti případného čerpání poskytované dotace od svého sportovního svazu.

13.2.2018 
Vyplnění dotazníků pro jednání se státními orgány
RS ČUS v Opavě opětovně prosí všechny SK-TJ, které doposud nevyplnily  krátké dotazníky o jejich vyplnění a to do 16.2.2017:
- pro všechny SK-TJ - potřeby SK-TJ - https://goo.gl/forms/71aqygfgUSt9crin2  
- pouze pro SK-TJ provozující sportovní zařízení - k obnovení programu dotace na údržbu - https://goo.gl/forms/NE5mH2ja788FMDDm1

12.2.2018 
Zpracování vyúčtování Programu VIII. za rok 2017
RS ČUS v Opavě všem SK-TJ, které obdržely dotaci na Program VIII. a kterým vede účetní služby kompletně zpracovalo vyúčtování programu a tyto SK-TJ si toto vyúčtování přebírají k odeslání.

4.2.2018 
Zpracování vyúčtování Dotace Sport Statutárního města Opavy za rok 2017
RS ČUS v Opavě všem sdruženým SK-TJ, které obdržely dotaci na Program Sport Statutárního města Opavy pro rok 2017 kompletně zpracovalo vyúčtování dotace a toto vyúčtování předalo dne 31.1.2018 odboru kontroly SMO.

4.2.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 

2018.02.10. - FK Bolatice - O pohár starosty obce - halový fotbalový turnaj - st. přípravka
2018.02.17. - FK Bolatice - O pohár starosty obce - halový fotbalový turnaj - ml. přípravka
2018.02.17. - OVS Opava - Okresní pohár v minivolejbalu
2018.02.18. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj
2018.02.19. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj školních družin
2018.03.03. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 15
Akce v dalších dnech naleznete zde.

2.2.2018
Zviditelnění potřeb SK a TJ - podklady pro jednání se státními orgány
Česká unie sportu vytvořila krátký elektronický dotazník pro mediální prezentaci potřeb a zájmů SK a TJ sdružených v ČUS. Cílem je více zviditelnit potřeby a případné potíže základních článků, tj. SK a TJ při jednání se se státními orgány. Odkaz na Dotazník pro mediální zpravodajství ČUS:
https://goo.gl/forms/71aqygfgUSt9crin2  
Prosíme vyplňte tento krátký dotazník do 16.2.2018, získaná data mají pomoci zlepšit podporu právě SK a TJ.

2.2.2018
Snaha o znovuotevření Programu IV MŠMT na údržbu a provoz sportovních zařízení pro SK a TJ 
Česká unie sportu se snaží prosadit znovuotevření dotačního Programu IV MŠMT na údržbu a provoz sportovních zařízení pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Z tohoto důvodu vytvořila ČUS krátký elektronický dotazník pro SK a TJ, z něhož získaná data použije pro argumenty na další jednání s Ministerstvem školství. Odkaz na Dotazník k programům MŠMT:
https://goo.gl/forms/NE5mH2ja788FMDDm1
SK a TJ mající ve vlastnictví nebo v nájmu sportovní zařízení, ať prosím vyplní tento krátký dotazník do 16.2.2018, získaná data mají pomoci podpořit snahu ČUS znovu zařadit Program IV MŠMT pro SK a TJ.

31.1.2018 
Vládním zmocněncem pro sport se stal Milan Hnilička
Vláda jmenovala zmocněnce pro sport, od 1. března 2018 se jím stane bývalý hokejový reprezentant Milan Hnilička. Jeho úkolem bude koordinovat ve spolupráci s MŠMT sportovní politiku a připravovat změny v oblasti sportu. Sport bude tímto coby významná oblast intenzivněji řešen i na úrovni vlády, cílem je nyní stabilizovat financování sportu a poté začít připravovat vznik agentury pro sport. Více zde zde.

31.1.2018 
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 01/2018 - znění naleznete zde.

24.1.2018
Sportovní listy, První správy - Sport a stát - další informace k problematice  
Odkazy na články - 
Zástupci České unie sportu jednali s ministrem školství o vypsání klíčových programů - III. (střešní sportovní organizace), IV. (údržba a provoz sportovních zařízení) a V. (činnost sportovních svazů - dotace pro sportovní oddíly a kluby) - zde.

21.1.2018
Zpráva ze zasedání Výkonného výboru ČUS 19.1.2018
Zástupci ČUS jednali s ministrem školství o vypsání klíčových programů - více zde.

16.1.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 

2018.01.21. - OVS Opava - Okresní pohár v minivolejbalu
2018.02.03. - FK Bolatice - O pohár starosty obce - halový fotbalový turnaj - starší žáci 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

15.1.2018 
Nabídka sedaček z kina Mír v Opavě  
SMO v rámci opravy kina Mír nabízí SK-TJ staré sedačky z kina. Zájemci o jejich využití se mohou obrátit na Mgr. Janu Foltysovou - Mob.: 730 190 908

14.1.2018
Sportovní listy, První správy - Sport a stát - další informace k problematice  
Odkazy na články - 
V pěti dotačních programech žádají sportovci o 4,7 mld. Je to hodně nebo málo? - zde.

13.1.2018
Doplnění členské základny za rok 2017 
Opětovně vyzýváme všechny SK-TJ, aby si v případě, že ještě do Informačního systému ČUS nedoplnily za rok 2017 všechny přijaté členy, aby tak učinili obratem.

12.1.2018
Členský příspěvek SK-TJ pro RS ČUS v Opavě pro rok 2018 
K opakujícím se dotazům k povinnosti úhrady členského příspěvku SK-TJ sdělujeme, že úhradou SK-TJ získá
- úrazové pojištění všech svých členů  (nutnost vložení všech členů do Informačního systému) - více zde 
- pojištění odpovědnosti trenérů - více zde 
- osvobození od poplatku Intergamu (hrazeno hromadně za všechny SK-TJ) - více zde 
- osvobození od poplatku OSA (hrazeno hromadně za všechny SK-TJ) - více zde
K úhradě členského příspěvku ve výši 1200 Kč jako každoročně SK-TJ obdrží pokyn e-mail zprávou. 

7.1.2018
Novinky ve mzdách a personalistice od roku 2018
Novinky ve mzdách a personalistice, které platí od ledna 2018 naleznete zde.

6.1.2018
Vyúčtování dotace MŠMT Program VIII za rok 2017 
ČUS - PTU připravila pro SK-TJ podkladové materiály k provedení vyúčtování - bližší informace včetně vzorového postupu a tiskopisů k vyúčtování naleznete zde.

5.1.2018  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 

2018.01.06. - SK BB Opava - Novoroční turnaj - badmintonový turnaj
2018.01.06. - SK HIT Opava - Coachpitch - baseballový turnaj žáků
2018.01.21. - OVS Opava - Okresní pohár v minivolejbalu
2018.02.03. - FK Bolatice - O pohár starosty obce - halový fotbalový turnaj - starší žáci 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

5.1.2018 
Zveřejňování sportovních akcí   
VV RS ČUS opětovně nabízí všem SK-TJ zveřejnění sportovních akcí, které pořádají. Ke zveřejnění je potřeba pouze zaslat propozice, plakát či leták.

4.1.2018 
Seminář ČUS k vyúčtování státních dotací   
Dne 4.1.2018 se uskutečnil na ČUS v Praze seminář k vyúčtování státních dotací, kterého se zúčastnil sekretář VV L. Kreisel. K vyúčtování státních dotací bude na webové stránce RS ČUS v Opavě zveřejněn podrobný návod k vyúčtování do 8.1.2018.  

Joomla templates by a4joomla