Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Prodej lihovin ve sport. prostředí

Výklad k problematice prodeje lihovin v souvislosti s novou úpravou platnou od října 2013 a její praktické dopady do sportovního prostředí

Zákon č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu, který nově upravuje povinnosti při nakládání s lihem, přinesl také změnu živnostenského zákona, na jejímž základě byl prodej lihovin zařazen mezi koncesované živnosti

1. Pokud SK/TJ provozují restauraci, ubytovnu, hospodu atd. na základě živnostenského oprávnění (a to by měly, neboť takovou činnost nelze podřadit pod činnost vyplývající z jejich poslání), pak je třeba, aby si do 17. 4. 2014 požádaly příslušný živnostenský úřad o vydání koncese na prodej lihu (výrobky, které jsou považovány za líh, jsou definovány tak, že obsahují nejméně 15% objemových lihu, tj. ne-patří sem např. pivo či víno). Dále je třeba dodržovat podmínky dané zákonem č. 307/2013Sb. pro konečného prodejce lihu, tedy zejména prodávat (či jinak převádět) pouze označený líh (s kolkem) a ten od dodavatelů kupovat jen ve spotřebitelských baleních (nádoba nebo obal o objemu do 1 litru nebo nad 1 litr a současně do 3 litrů, pokud se jedná o obal ze skla). Podmínky nejsou složité, lze s jistým zjednodušením říci, že koncesi dostane každý, kdo si o ni požádá (má-li již nějakou jinou živnost). Ale je vhodné s vyřizováním začít co nejdřív, a to z praktických důvodů, neboť s blížícím se konečným datem se asi budou dost tvořit fronty.

2. Pokud jde o jednorázové akce typu uspořádání zábavy, plesu atd., pak se nejedná o živnostenské podnikání a žádat o uvedenou koncesi není třeba. Zde je třeba plnit pouze povinnost, která je pro nakládání s lihem stanovena úplně pro všechny, tedy prodávat jedině označený líh (s kolkem).

Joomla templates by a4joomla