Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Členské příspěvky

5.5.2015

Všichni žadatelé o dotace z rozpočtu MŠMT, ČUS, obcí a měst a dalších organizací mají povinnost vybírat členské příspěvky od svých členů, tato povinnost je uvedena v zásadách pro poskytování dotací. Pro dotace pro rok 2015 se v žádostech uvádělo rozdělení členských příspěvků zatím pouze na dvě kategorie a to na mládež a dospělé, lze však očekávat, že u žádostí se budou odevzdávat seznamy členů přímo s výši uhrazených členských příspěvků. Upozorňujeme všechny SK-TJ, aby si řádně vedly seznamy svých členů s výši uhrazených členských příspěvků, lze k tomu využít výstup z informačního systému ČUS. Do tabulky pak zaznamenávejte vedle členských příspěvků i výši  příspěvků oddílových a členských příspěvků národních sportovních svazů, všechny tyto příspěvky se pak společně zahrnují do příspěvků členských.

Uvádíme výtah z pokynů MŠMT s komentářem:

Žádosti jednotlivých SK/TJ mohou být MŠMT vyřazeny i v případě nevyplnění údaje o členské základně a o výběru členských příspěvků za rok 2013 nebo v případě, že bude u členských příspěvků uvedena nižší než požadovaná hodnota – v uveřejněných podmínkách MŠMT je stanoven požadavek: Vyplnit údaj o členské základně a vybraných příspěvcích u konečných příjemců u mládeže min. výše 100 Kč/os/rok a u dospělých min. výše 500 Kč/os/rok“.
Údaj o členské základně a o výběru členských příspěvků je nutné bezpodmínečně vždy vyplnit. - (bod 4. ve formuláři Žádosti a sloupec 22 - 23 v přílohové tabulce MŠMT k progr. IV.).

Joomla templates by a4joomla