Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Informatika a výpočetní technika

8.5.2017
Změny v programu Informačnímu systému ČUS 
Došlo k dalším úpravám Informačního systému ČUS - bližší informace naleznete v příloze Manuál 07

25.3.2017
Změny v programu Informačnímu systému ČUS 
Došlo k dalším úpravám Informačního systému ČUS - bližší informace naleznete v příloze v Manuálech
Manuál IS ČUS 01 - Přihlášení do systému, změna hesla a práce v IS
Manuál IS ČUS 02 - Info, Uživatelé, Funkcionáři a Dokumenty
Manuál IS ČUS 03 - Oddíly, Členové; Import členů; Štítky
Manuál IS ČUS 04 - Výkazy
Manuál IS ČUS 05 - Pasport
Manuál IS ČUS 06 - Reporty a Historie

25.8.2016 
Změny v programu pasportu nového Informačnímu systému ČUS
Část Pasportu Informačního systému ČUS byla upravena - bližší informace naleznete v příloze v Manuálu č. 5 pasport změny. 

24.3.2016 
Doplnění funkcí nového Informačnímu systému ČUS
Informační systém ČUS byl doplněn o nové funkce - Historii a Reporty - bližší informace naleznete v příloze v Manuálu č. 6. 

4.9.2015
Upřesňující informace k novému Informačnímu systému ČUS
- do adresy sídla se uvádí adresa, která je uvedena ve stanovách, v mnoha případech bylo pouze uvedeno město či obec, novelou stanov dle NOZ dochází ke zpřesnění o přidání přesné adresy s číslem popisným
- do adresy kontaktní se pak uvádí adresa, na kterou SK-TJ si chce nechat doručovat písemnou korespondenci

9.8.2015
Zavedení nového Informační systému České unie sportu pro TJ-SK v RS ČUS v Opavě
Pro zavedení nového Informačního systému ČUS v RS ČUS byl stanoven následující postup:
- do 31.8.2015 sekretář VV RS ČUS L. Kreisel postupně v novém IS ČUS v části "Subjekty" doplní všechny známé identifikační, kontaktní, ekonomické a legislativní  údaje a zašle SK-TJ přihlašovací údaje
- do 31.10.2015 L. Kreisel ve spolupráci s ekonomickým úsekem RS ČUS do IS ČUS přepíše Finanční výkazy za rok 2014, které SK-TJ RS ČUS v Opavě odevzdaly, SK-TJ mohou být vyzvány k doplnění některých údajů
- do 31.10.2015 sekretář VV RS ČUS L. Kreisel postupně v novém IS ČUS v části "Pasport" opraví popř. doplní všechny známé údaje v součinnosti s SK-TJ, kdy SK-TJ budou postupně vyzývány ke spolupráci při zpracování. 

9.8.2015
Manuál nového Informační systému České unie sportu pro TJ-SK
Manuál nového Informačního systému ČUS naleznete v příloze. Pro lepší orientaci je rozdělen do 5 částí:
Manuál č. 1 - Přihlášení do systému, Změna hesla, Zapomenuté heslo
Manuál č. 2 - Editace "Uživatelé", "Info", "Funkcionáři" a "Dokumenty"
Manuál č. 3 - Editace "Oddíly" a "Seznam členů"
Manuál č. 4 - Editace "Finanční výkazy"
Manuál č. 5 - Editace "Pasport"

8.8.2015
Zavedení nového Informační systému České unie sportu pro TJ-SK
Česká unie sportu po patnácti letech užívání Informačního systému ČUS (dříve ČSTV) přistoupila k jeho nezbytné obnově. Původní informační systém se stal i přes průběžné úpravy stále více nevyhovující, a stále méně komunikoval se zdokonalujícím se prostředím moderních informačních technologií. Informační systém bude zpřístupněn Servisním centrům sportu České unie sportu prostřednictvím OS - RS ČUS také všem členským TJ/SK
Ze stanov a vnitřních předpisů ČUS vyplývá členským subjektům povinnost vést informační systém, který je naplněn úplnými a správnými daty o sdružených subjektech, TJ/SK, jejich členech, sportovních zařízeních a ekonomických údajích o jejich činnosti. Tyto údaje umožňují ČUS nejen plnit povinnosti dané obecně platnými právními předpisy, ale také získat údaje, které jsou nutné při podávání žádostí o podporu ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačních programů MŠMT a pro argumentaci při jednání se státními orgány, samosprávami a dalšími partnery, zejména v otázkách financování sportu. Pravidelná aktualizace a sběr dat do IS ČUS bude tak, jako dosud, stanovována pokynem předsedy ČUS v návaznosti na příslušnou směrnici.
Výkonný výbor stanovil závazný termín 31. 10. 2015, do kterého je nezbytné opravit, doplnit a aktualizovat veškerá data v novém informačním systému ČUS. Následně bude spuštěna i veřejná část informačního systému, kterou bude moci využít veřejnost, přičemž se předpokládá především využití ze strany samospráv měst a obcí.
Další informace ohledně přístupů do nového Informačního systému ČUS očekávejte v nejbližších dnech po linii Servisních center sportu.

Joomla templates by a4joomla