Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Informační systém ČSTV (ČUS)

Informační systém České unie sportu pro TJ-SK - zpracování statistiky členské základny.

Toto aplikační programové vybavení (dále jen APV) zajišťuje zpracování agendy České unie sportu na úrovni TJ-SK. Program umožňuje vést evidenci členské základny, statistiky členské základny dle věkové struktury (jmennou i číselnou), číselníku TK-SK, číselníku oddílů, pořízení účetních výkazů TJ-SK (Výkaz ČUS Úč 1-01), export a import dat. Zároveň umožňuje prohlížení celorepublikových číselníků (sportovní odvětví, okresy, občanská sdružení, charakteristiky členů, funkcí, banky, sportovní zařízení, vlastnictví majetku).

Plná instalace programu pro TJ-SK
Plnou instalaci programu použijte v případě, že nemáte program Informačního systému na svém PC instalovaný nebo máte problémy s provozem programu (program hlásí, že chybí knihovny apod.) v tomto případě musíte mít Archivní soubor dat. Plná instalace vytvoří nové prázdné databáze. Archivní soubor a vše co se nachází v podadresáři ARCHIV zůstane.
Program ke stažení naleznete v příloze - plnainstalacesktj.zip - je třeba uložit a rozbalit (extrahovat) - rozzipovat a nainstalovat.
Při instalaci plného programu i upgrade programu postupujte dle pokynů v příloze.
Po spuštění programu program očekává zadání hesla, které bude platit při každém dalším spuštění:
Číslo Informačního systému TJ-SK (7místné číslo TJ-SK přidělené RS ČUS v Opavě - seznam uveden v příloze).
Členská základna - Import členské základny (nahrání souboru, který Vám na požádání zašle manažer RS ČUS v Opavě L. Kreisel)

Upgrade programu pro TJ-SK
Upgrade programu na poslední verzi (říjen 2013) instalujete v případě, že již máte program Informačního systému na svém PC instalovaný. Při instalaci se provede aktualizace programu, knihoven, přenosových číselníků a dokumentace do zadaného adresáře. Stávající data zůstanou neporušena.
Program ke stažení naleznete v příloze - upgradesktj.zip - je třeba uložit a rozbalit (extrahovat) - rozzipovat a nainstalovat.

Při instalaci plného programu i upgrade programu postupujte dle pokynů v příloze (navod_instalace).

Aktuální číselníky (uloženy v příloze) - soubor obsahující číselníky je třeba uložit a rozbalit (extrahovat) - rozzipovat tak, abyste ve složce měly 3 soubory s názvy CSVA001.CAB, CSDR001.CAB a COKR001.CAB - sportovní odvětví, sportovní sdružení a okresy - import číselníku je potřeba provést v IS ČUS pod volbou Číselníky.

Joomla templates by a4joomla