Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

OSA - Ochranný svaz autorský

5.2.2017

Uzavřená smlouva na dobu neurčitou zůstává v platnosti.

30.12.2014

Uzavřená licenční smlouva se sdružením – Ochranným svazem autorským (OSA) o veřejném provozování hudebních děl a jiných autorských děl je uzavřena na dobu neurčitou, smlouva je tedy automaticky prodloužena a v současnosti je platná minimálně do 31.12.2015.

27.5.2014

Český olympijský výbor (ČOV) uzavřel licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl a jiných autorských děl s Ochranným svazem autorským – OSA platnou od 1.1. 2013 a uzavřenou na dobu neurčitou – dle dodatku č. 1 této smlouvy. V dodatku je stanoveno automatické prodloužení smlouvy o jeden kalendářní rok, pokud ani jedna ze smluvních stran smlouvu písemně nevypoví nejpozději do 31. 10. roku předešlého. Smlouva je tedy v současnosti platná do 31.12.2014.

 Dne 4. 4. 2013 byla podepsána podlicenční smlouva mezi ČOV a Českou unií sportu (ČUS). Z této smlouvy vyplývá,  že sdružené subjekty ČUS mají oprávnění veřejně užívat hudební díla s textem nebo bez textu při sportovních akcích všeho druhu s výjimkou akcí uvedených v čl. II  odst. 6 smlouvy. (viz smlouva). Tato smlouva se vztahuje na všechna občanská sdružení, která jsou členy ČUS, tedy na SK a TJ sdružené po regionální linii, sportovní svazy, okresní sdružení i krajské organizace ČUS. Sdružené subjekty tedy již organizaci OSA žádné poplatky platit nemusí. Seznam sportovních svazů, na které se daná smlouva vztahuje, tvoří nedílnou součást smlouvy. SK, TJ, okresní sdružení a krajské organizace pak svou příslušnost k ČUS a tedy skutečnost, že se na ně daná smlouva vztahuje, prokazují evidenčním listem (licencí, registračním listem) člena ČUS.

Smlouva se ovšem nevztahuje na užití hudebních děl jiným způsobem než vymezeným ve smlouvě (čl. II odst. 6), tedy obecně jinak než při sportovní činnosti nebo ve stravovacích a ubytovacích zařízeních provozovaných nepodnikatelsky. Smlouva se dále nevztahuje zejména na užití při společenských a kulturních  akcích jako jsou koncerty, taneční zábavy apod., na ubytovací zařízení provozovaná podnikatelsky a hlavně se v žádném případě nevztahuje na subjekty, které nejsou ustaveny jako občanská sdružení, byť působí ve sportu a byť jsou i členy SK, TJ či svazu (fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu - např. cvičitel aerobiku, obchodní společnosti - akciová společnost, s.r.o. apod.).

Znění smluv naleznete v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Dodatek_smlouva_OSA.pdf)Dodatek_smlouva_OSA.pdf[ ]472 kB
Stáhnout tento soubor (Podlicencni_smlouva_OSA.pdf)Podlicencni_smlouva_OSA.pdf[ ]326 kB
Stáhnout tento soubor (Smlouva_OSA.pdf)Smlouva_OSA.pdf[ ]709 kB
Joomla templates by a4joomla