Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

33. valná hromada

4.9.2020
Usnesení 33. valné hromadě RS ČUS v Opavě 
Usnesení 33. valné hromady a další projednávané materiály naleznete v příloze. 

2.9.2020
Na 33. valné hromadě RS ČUS v Opavě byli pro funkční období 2020 - 2024 zvoleni:

Předseda:
Ing. Petr Kašný - Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Členové výkonného výboru:
Ing. Marek Hájek - SK SP Kylešovice z.s. - sport. odvětví – orientační běh
Alexander Chylík - Tělovýchovná jednota Opava, z.s. - sport. odvětví - volejbal
Mgr. Zdeněk Viktorin - Basketbalový klub Trefa Opava, z.s. - sport. odvětví - basketbal
Ing. Miroslav Záloha - Tělovýchovná jednota Sokol Štěpánkovice, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Členové kontrolní komise:
Vladimír Grussmann - SPORT - CLUB Pustá Polom, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Monika Langerová - Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. - sport. odvětví - sportovní gymnastika
Martin Štefek - Tělovýchovná jednota Dolní Benešov, z.s. - sport. odvětví – volejbal

Na ustavujícím zasedání výkonného výboru 1. místopředsedou VV RS ČUS v Opavě byl zvolen Ing. Marek Hájek a 2. místopředsedou VV RS ČUS v Opavě byl zvolen Mgr. Zdeněk Viktorin.
Na ustavujícím zasedání kontrolní komise RS ČUS v Opavě byla předsedkyní zvolena Monika Langerová a místopředsedou Vladimír Grussmann.

21.8.2020
33. valná hromada RS ČUS v Opavě 
Předložené návrhy kandidátů do orgánů RS ČUS do 21.8.2020 do 16.00 hod. na funkce:
Předseda:
Ing. Petr Kašný - Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Členové výkonného výboru:
Ing. Marek Hájek - SK SP Kylešovice z.s. - sport. odvětví – orientační běh
Alexander Chylík - Tělovýchovná jednota Opava, z.s. - sport. odvětví - volejbal
Mgr. Zdeněk Viktorin - Basketbalový klub Trefa Opava, z.s. - sport. odvětví - basketbal
Ing. Miroslav Záloha - Tělovýchovná jednota Sokol Štěpánkovice, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Členové kontrolní komise:
Vladimír Grussmann - SPORT - CLUB Pustá Polom, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Monika Langerová - Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. - sport. odvětví - sportovní gymnastika
Martin Štefek - Tělovýchovná jednota Dolní Benešov, z.s. - sport. odvětví – volejbal

23.7.2020
Návrhy kandidátů do orgánů RS ČUS v Opavě mohou SK-TJ podávat na přihlášce uvedené v příloze tak, aby byly doručeny do 21.8.2020 do 16 hod. na adresu RS ČUS v Opavě, Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava. Navrhované počty členů orgánů: předseda - 1, členové výkonného výboru - 4 (pátým členem VV je předseda), členové kontrolní komise - 3 jsou shodné se stávajícím statutem valné hromady, který naleznete v příloze.

23.7.2020 
Pozvánku na 33. valnou hromadu Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, která je svolána na středu 2. září 2020 od 16.00 hodin do sálu Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě naleznete v příloze.

20.4.2020
Z důvodů mimořádných opatření přijatých Vládou ČR a MZDR nebude umožněno uspořádat v původně plánovaném termínu 4.6.2020 33. valnou hromadu Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. Výkonný výbor v souladu se stanovami posouvá   konání valné hromady na nový termín - na středu 2. září 2020 od 16.00 hodin do sálu Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě. Pozvánku s návrhem programu obdrží sdružené subjekty 30 dnů před jednáním.

27.1.2020
V souladu se stanovami svolává Výkonný výbor RS ČUS v Opavě 33. valnou hromadu Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. na čtvrtek 4. června 2020 od 16.00 hodin do sálu Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě. Pozvánku s návrhem programu obdrží sdružené subjekty 30 dnů před jednáním. 

Joomla templates by a4joomla