Česká unie sportu MŠMT Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

27. valná hromada

18.6.2014 
Usnesení 27. valné hromady RS ČUS v Opavě, která se konala 18.6.2014 je uvedeno v příloze. 

6.6.2014
Na základě abdikace předsedy Revizní komise RS ČUS v Opavě p. Mgr. Zdeňka Viktorina v souvislosti s podáním jeho kandidatury do doplňující volby člena výkonného výboru RS ČUS v Opavě za sbor sportovních svazů,  se uskuteční na valné hromadě RS ČUS v Opavě dne 18.6.2013 vedle doplňující volby člena výkonného výboru za sbor sportovních svazů  i doplňující volba člena Revizní komise RS ČUS v Opavě.
Sdružené subjekty byly osloveny k předložení návrhu kandidátů do RK s termínem podání kandidátů do 16.06.2014, tiskopis návrhu je v příloze.

2.6.2014
27. valná hromada Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě se uskuteční ve středu 18. června 2014 od 16.00 hodin v sále Kulturního domu Na rybníčku v Opavě. Pozvánka s programem je uvedena v příloze, včetně dalších projednávaných materiálů.

Informace k projednávaným bodům programu a materiálům, které jsou uvedeny v příloze:
- Návrh novely Statutu valné hromady a Statutu Revizní komise - pouze změny názvu z ČSTV na ČUS
- Směrnice o členských příspěvcích SK/TJ - ke schválené částce členského příspěvku 1 200 Kč se stanovuje termín úhrady na 30.06. pro daný rok
- Přehled plnění usnesení - standardní materiál
- Zpráva o čerpání rozpočtu VV za r. 2013 - hospodaření skončilo přebytkem - standardní materiál
- Rozvaha k 31.12.2013 - standardní materiál
- Návrh rozpočtu VV za r. 2014 - standardní materiál
- Doplňující volby - na základě abdikace člena VV za sbor sportovních svazů p. JUDr. Tomáše Roledera se uskuteční v tomto sboru sportovních svazů doplňující volba - seznam zástupců sportovních svazů je uveden v příloze (12. Účast sportovních svazů na VH RS ČUS v Opavě). Sportovní svazy byly osloveny k předložení návrhu kandidátů do VV s termínem podání kandidátů do 16.06.2014.

 

11.5.2014
V souladu se stanovami svolává Výkonný výbor 27. valnou hromadu Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě na středu 18. června 2014 od 16.00 hodin do sálu Kulturního domu Na rybníčku v Opavě s navrženým programem - procedurální záležitosti, zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013, zpráva o transformaci českého sportu (ČOV, ČUS), návrh rozpočtu a zásad hospodaření na rok 2014.

Joomla templates by a4joomla