Česká unie sportu MŠMT Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

28. valná hromada

25.5.2015
K termínu 20.5.2015 Výkonný výbor RS ČUS v Opavě neobdržel k návrhu novely stanov RS ČUS v Opavě, který je připraven k projednání na valné hromadě RS ČUS v Opavě, žádné připomínky.

7.5.2015
Výkonný výbor RS ČUS v Opavě předkládá jednání valné hromady RS ČUS v Opavě, která se uskuteční dne 3.6.2015 návrh novely stanov. Návrh novely stanov je předkládán v souladu s NOZ a novelizovanými stanovami České unie sportu, kdy okresní organizace ČUS jako své členské subjekty sdružují pouze spolky, kterými jsou sportovní kluby a tělovýchovné jednoty a složky/články národních sportovních svazů mající právní osobnost. Návrh novely stanov naleznete v příloze. Případné připomínky k návrhu zašlete VV RS ČUS v Opavě do 20.5.2015. Návrh novely stanov naleznete v příloze.

30.4.2015
Pozvánku na 28. valnou hromadu Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, která je svolána na středu 3. června 2015 od 16.00 hodin do sálu Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě naleznete v příloze.

3.3.2015
V souladu se stanovami svolává Výkonný výbor Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě 28. valnou hromadu Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě na středu 3. června 2015 od 16.00 hodin do sálu Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě. Pozvánku s návrhem programu obdrží sdružené subjekty 30 dnů před jednáním. 

Joomla templates by a4joomla