Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Vyúčtování příspěvku MSK TJ/SK 2021

16.4.2021
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem a Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS
Dne 12.4.2020 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK mezi MSK a MS KO ČUS – viz příloha. Následně došlo k podepsání obstaravatelské smlouvy mezi MS KO ČUS a Servisním centrem sportu ČUS Opava. V současné době se dokončuje vyhotovování smluv k poskytnutí příspěvku z dotace a SK-TJ postupně telefonicky vyzývány k podpisu. Část podepsaných smluv již byla odevzdána MS KO ČUS k zaslání příspěvku na SK-TJ.

19.3.2021
Podpora sportu MSK TJSK 2021 – schválení výše příspěvků
Zastupitelstvo MS kraje na svém zasedaní dne 17.3.2021 schválilo seznam konečných příjemců příspěvku z programu Podpora sportu MSK TJSK 2021 ve výši 29 000 000 Kč. Z 6 okresů MSK bylo podáno celkem 505 žádostí, z toho z okresu Opava obdrží příspěvek 170 SK-TJ v celkové výši 7 570 500 Kč. Další předpokládaný postup v programu, který plně administruje Česká unie sportu – její okresní Servisní centra sportu – v průběhu měsíce března budou uzavřeny smlouvy s konečnými příjemci a v průběhu měsíce dubna 2021 by měli všichni příjemci obdržet finanční prostředky a v průběhu roku 2021 bude provedeno řádné vyúčtování příspěvku. Celkovou tabulku všech příjemců příspěvků z okresu Opava naleznete v příloze.

Joomla templates by a4joomla