Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Dotace NSA Můj klub 2021

12.7.2021
Aktuální čísla k Výzvě Můj klub 2021 - k 9.7.2021
NSA pro žadatele programu vydala souhrn celkových statistik ve zpracování žádostí v rámci Výzvy Můj klub 2021. V případě, že SK-TJ ještě neobdržely koncept rozhodnutí a nebo již koncept odeslaly a nepřišlo jim rozhodnutí, nechť se telefonicky spojí s NSA – mobil 704 857 111 - pondělí až čtvrtek v časech 9-12 hodin. Aktuální čísla programu Můj klub naleznete zde.

31.3.2021
Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŮJ KLUB 2021
Národní sportovní agentura průběžně rozesílá Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŮJ KLUB 2021 na e-mail uvedený v žádosti. Aby byla dotace vyplacena, NSA potřebuje potvrzení o doručení Rozhodnutí. Potvrzení o doručení Rozhodnutí se zasílá v odpovědi na email adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Doporučujeme všem SK-TJ každodenně kontrolovat e-mail poštu a ihned odeslat odpověď. Obracíme se na ty SK-TJ, kterým RS ČUS v Opavě poskytuje účetní služby, aby přeposlaly e-mail s Konceptem rozhodnutí své ekonomce – účetní.

25.2.2021
Rozesílání Konceptu rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na program Můj klub 2021 a rozesílání dotací
NSA začala s rozesíláním Konceptu rozhodnutí a pak následným vyplácením finančních prostředků žadatelům. Rozhodnutí je zasíláno na e-mail uvedený v žádosti – doporučujeme všem SK-TJ doručovanou poštu na tomto e-mailu průběžně sledovat. Obracíme se na ty SK-TJ, kterým RS ČUS v Opavě poskytuje účetní služby, aby přeposlaly e-mail s Konceptem rozhodnutí své ekonomce – účetní.

11.2.2021
Můj klub 2021
Národní sportovní agentura započala s rozesíláním Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek čerpání dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace třeba je potřeba dle instrukcí odsouhlasit, podepsat úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce a zaslat Národní sportovní agentuře. Rozhodnutí je zasíláno na e-mail uvedený v žádosti – doporučujeme všem SK-TJ doručovanou poštu na tomto e-mailu průběžně sledovat.

18.12.2020
Snížení výše dotace všech podaných žádostí Výzvy Můj Klub 2021
Národní sportovní agentura zveřejnila v souladu s čl. 12.2. Výzvy Můj Klub 2021 výsledný poměr, který činí 0,89, ve kterém bude provedeno snížení výše dotace všech podaných žádostí z důvodu překročení disponibilní alokace. Více zde.

24.11.2020
Kontrola sportovců v Rejstříku sportu
Národní sportovní agentura zaslala žadatelům programu Můj klub 2021 výzvu, abyste si provedli kontrolu správnosti seznamu sportovců, kteří byli do žádosti vybráni. K tomuto Vám sdělujeme, abyste si v Rejstříku provedli kontrolu a u sportovců, kteří mají stav Nenalezeno, si provedli opravu – jedná se vesměs o chyby v diakritice – chybí čárky, háčky apod., toto si opravte. Podanou smlouvu se doporučuje ponechat a z těchto výše uvedených důvodů ji nepodávat znovu.

23.11.2020
Prodloužení podávání žádostí ve výzvě Můj Klub 2021
Národní sportovní agentura vydala dodatek č. 4, kterým prodloužila lhůtu pro podávání žádostí ve výzvě Můj Klub 2021 do 27.11. 2020 do 17:00 hod. Více zde.

12.11.2020
Prodloužení termínu podávání žádosti Výzvy Můj klub 2021
NSA vydala dodatek č. 3, kterým prodloužila lhůtu pro podávání žádostí ve Výzvě Můj Klub 2021 do 23.11.2020 do 17:00. Více zde.

12.11.2020
Rejstřík sportu - problémy
Hromadné importy, opravy, vkládání údajů – v současné době NSA registruje problémy při hromadném importu, oprav, vkládání údajů. Na odstranění problému NSA intenzivně pracuje. Jakmile bude situace vyřešena, budete obratem informováni na stránkách Národní sportovní agentury.

12.11.2020
Opakovaná výzva VV RS ČUS v Opavě SK-TJ k podávání žádosti programu Můj klub 2021
VV RS ČUS vyzývá všechny SK-TJ, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let, aby využily možnosti získat finanční prostředky – podaly žádost do programu vypsaného Národní sportovní agenturou Můj klub 2021. SK-TJ je k dispozici Ladislav Kreisel, který připraven pomoci při podání žádosti. Více http://www.cusopava.cz/dotace/dotace-nsa-muj-klub-2021.html . Ukončení příjmu žádostí je 23. 11. 2020 do 17:00 hod.
Podle našich informací již velká část SK-TJ má podanou žádost.
V případě, že SK-TJ nemá po původní registraci na MŠMT, provedou obnovu registrace v Rejstříku NSA, nechť okamžitě kontaktuje L. Kreisla, který napomůže s registraci, tak aby SK-TJ ve stanoveném termínu žádost stihla podat.

6.11.2020
Provedení nahrání sportovců a trenérů
Provedení nahrání sportovců a trenérů s využitím dat z Informačního systému ČUS - https://iscus.cz – z nabídky „Členové“ – na stránce úplně dole vpravo tlačítko „Export rejstřík“ – odtud importovaný soubor musí být ve formátu CSV - textový soubor s oddělovači, kdyby byl uložen jinak, nebylo by možno data nahrát - vzhledem k vyskytujícím se problémům při vyexportovaném souboru z IS ČUS je vždy potřeba exportovaný soubor "members" z IS ČUS „OTEVŘÍT“ a prostřednictvím funkce „ULOŽIT JAKO“ uložit do počítače např. na plochu ve formátu CSV (textový soubor s oddělovači).

6.11.2020
Informace k Formuláři k doložení vlastnické struktury
Tiskopis naleznete - https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2020/10/Priloha_Formular-k-dolozeni-vlastnicke-struktury.docxNázev žádosti se vygeneruje při podávání žádosti Můj klub a je ve tvaru: IČO-název SK-TJ č.xx

2.11.2020
Výzva VV RS ČUS v Opavě SK-TJ k podávání žádosti programu Můj klub 2021
VV RS ČUS vyzývá všechny SK-TJ, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let, aby využily možnosti získat finanční prostředky – podaly žádost do programu vypsaného Národní sportovní agenturou Můj klub 2021. SK-TJ je k dispozici Ladislav Kreisel, který připraven pomoci při podání žádosti. Pro SK-TJ jsou připraveny podklady – video-manuál a další pomocné materiály. Postup:
1. SK-TJ provede registraci v Rejstříku - www.rejstriksportu.cz , pokud již ji neprovedl.
2. Po zprovoznění Rejstříku doplní požadované údaje.
3. Provede nahrání sportovců a trenérů s využitím dat z Informačního systému ČUS - https://iscus.cz – z nabídky „Členové“ – na stránce úplně dole vpravo tlačítko „Export rejstřík“ – odtud importovaný soubor musí zůstat ve formátu CSV - textový soubor s oddělovači, kdyby byl uložen jinak, nebylo by možno data nahrát.
4. Pokud SK-TJ si nahrály členskou základnu před 15.10.2020, doporučuje se data přehrát znovu.
5. Následně dle video-manuálu - https://youtu.be/xA76BAtVm6I vyplní žádost a provedou podání.

31.10.2020 
Video-manuál k Výzvě Můj klub 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách video-manuál k podávání žádosti Můj Klub 2021, který je zveřejněn na stránkách agentury - odkaz https://youtu.be/xA76BAtVm6I  .

24.10.2020
Informace k Výzvě Můj klub 2021

K vypsané výzvě poskytujeme doplňující informace:
- NSA oznámila, že je vše téměř optimalizováno do žádoucího stavu.
- Rejstřík sportu je opětovně zprovozněn a neměly by se projevovat závady - ty SK-TJ, které vyčkaly s registrací v Rejstříku do jeho nového zprovoznění, aby mohly požádat o dotaci, se musí urychleně zaregistrovat.
- Ty SK-TJ, které měly provedenou registraci s provedenými importy - ty by v Rejstříku měly být opraveny a fungovat, není však jistota, že všichni členové byli převedeni - všem SK-TJ doporučujeme před podáním žádosti provést znovu Import - nahrazení. Tento se provádí z IS ČUS https://iscus.cz - Členové - Export rejstřík (importovaný soubor se musí zůstat ve formátu CSV - textový soubor s oddělovači, kdyby byl uložen jinak, nebylo by možno data nahrát).
- Tak jako tradičně, SCS ČUS v Opavě - L. Kreisel bude všem SK-TJ plně nápomocen jak při registraci SK-TJ v Rejstříku, tak při podání žádosti výzvy Můj klub 2021.

24.10.2020
Výzva Můj klub 2021
Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2021. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let.
Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 22.10.2020 od 12:00 hod. Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 16.11.2020 do 11:59 hod. Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.
Podání žádosti, stejně jako aktualizaci údajů o evidovaných sportovcích provedete v systému Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Formulář žádosti umožní přímé propojení evidovaných údajů o sportovní organizaci a sportovcích s žádostí o dotaci. Proto je nezbytné, aby veškeré evidované údaje v Rejstříku sportu odpovídaly skutečnosti.
Přihlášení - registraci do Rejstříku sportu proveďte pod tímto odkazem - www.rejstriksportu.cz . Manuál k Rejstříku naleznete zde. Pro snadnější vyplnění žádosti byl pro Vás připraven manuál, který naleznete zde. Můžete využít i stránku s nejčastějšími dotazy zde.

24.9.2020
Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021

Národní sportovní agentura (NSA) zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021. Výzva se zaměřuje na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jež se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let.
Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020.
Novinkou je vyjmutí provozu a údržby sportovišť z uznatelných nákladů, které je možné v dotaci výzvy Můj klub 2021 uplatnit. NSA plánuje vypsání samostatné výzvy přímo na provoz a údržbu.
V současné době se ve spolupráci s NSA připravuje proškolení pracovníků Servisních center ČUS (SCS ČUS) k výzvě MŮJ KLUB 2021, aby byla pracoviště SCS ČUS připravena aktivně pomoci klubům a tělovýchovným jednotám s administrací žádosti MŮJ KLUB 2021.
Výzva MŮJ KLUB 2021 nově přináší mimo jiné také širší kategorizaci členů podle věkových skupin a podle rozsahu sportovních aktivit dětí (kategorie 1-6 dle Výzvy). Informační systém ČUS (IS ČUS - iscus.cz) je připraven na zadávání těchto kategorií (1-6) a následný export členů už i s rozdělením do jednotlivých kategorií. ČUS v současnosti usiluje o diskusi s NSA o možnosti hromadného zadávání jednotlivých kategorií do žádosti nebo v ideálním případě už v rámci nahrávání dat do Rejstříku sportu NSA.
V IS ČUS je už nyní k dispozici na kartě členové či v jednotlivých oddílech funkce „Export rejstřík“. Tato funkce umožňuje vytvoření souboru „csv“ v aktuálně požadované struktuře dat pro nahrání do Rejstříku sportu NSA.
Doporučujeme SK a TJ, aby se s administrací žádosti obracely na RS ČUS v Opavě a neobracely se na agentury, které nabízejí zpracování žádosti, za zpracování požadují vysoký podíl z obdržené dotace. Těmto agenturám stejně SK-TJ musí vše připravit, protože ony nemají žádná data, aby žádost mohly zpracovat.

20.9.2020
Dotace NSA Můj klub 2021
Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2021. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020. Více zde

Joomla templates by a4joomla