Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Žádost o příspěvek MSK TJ/SK 2021

18.3.2021
Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2021
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo na svém zasedání dne 17.3.2021 poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 příjemci Moravskoslezská krajská organizace ČUS ve výši 30.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2021 – pro tělovýchovné, tělocvičné jednoty, sportovní kluby a sportovní příspěvkové organizace měst a obcí (TJ/SK) a činnosti a rozvoje Servisních center sportu (SCS) působících v rámci České unie sportu (ČUS) na území Moravskoslezského kraje (MSK)“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uzavřít s tímto příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace. Bližší informace k dalšímu postupu budou poskytnuty v nejbližších dnech.

21.2.2021
Členské příspěvky členů SK-TJ za rok 2021 ve vztahu k podání žádosti o dotaci programu SPORT MSK 2021
Podle vyhlášeného programu PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKEM KRAJI SPORT MSK 2021 - TJ-SK v žádosti SK-TJ uvedly počet členů, na který obdrží dotaci – viz příloha Členské příspěvky členů SK-TJ 2021. Tuto výši členských příspěvků je SK-TJ povinna od svých členů vybrat, požadovaná výše vybraných členských příspěvků se bude dokládat ve vyúčtování – v protokolu a v účetní sestavě. Těm SK-TJ, kterým SCS ČUS vede účetnictví, bude ekonomka – účetní nápomocna ve sledování výše těchto členských příspěvků tak, aby SK-TJ dodržely podmínku pro poskytnutí dotace

8.2.2021
Podané žádosti o Podporu sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2021 – TJ/SK
V RS ČUS v Opavě bylo podáno celkem 170 žádostí SK-TJ, které splnily podmínky vyhlášení. Z toho bylo 163 žádostí SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě, 2 SK-TJ Orla, 3 SK-TJ ostatních sportovních organizací a 1 ČOS a 1 Českého střeleckého svazu. Pro SK-TJ sdružené v ČUS žádost, čestné prohlášení a veškeré podkladové materiály připravil administrátor programu L. Kreisel. L. Kreisel byl nápomocen při podávání žádostí i nesdruženým SK-TJ.

4.1.2021 
Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2021 – TJ/SK - podepsání připravených materiálů 
Sdružené SK-TJ budou postupně od 11.1.2021 e-mailem vyzývány k podpisu připravených materiálů k podání žádosti.
Prosíme všechny SK-TJ, aby ihned po obdržení e-mailu se dostavily na RS ČUS k podpisu. Administrátor L. Kreisel pak následně všechny materiály bude skenovat a nahrávat na datový nosič.

2.1.2021
Převod členské základny SK-TJ - Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2021 
Dne 1.1.2021 byly převedeny data členské základny z Informačního sytému ČUS https://iscus.cz do Informačního systému SPORT MSK.

26.12.2020
Program SPORT MSK 2021 – TJ/SK pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě
SCS ČUS Opava – L. Kreisel - poskytne SK-TJ plnou pomoc při podávání žádostí stejně jako v předchozích dvou letech – L. Kreisel kompletně připraví žádost, předseda SK-TJ bude tuto žádost pouze podepisovat a orazítkuje.
V současné době byly SK-TJ opakovaně vyzvány ke kontrole a k doručování naskenovaných nových průkazů – licencí či sestav trenérů a cvičitelů (na e-mail adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) a ke kontrole členské základny v Informačním systému ČUS v termínu do 31.12.2020. Rozhodujícím termínem pro výpočet příspěvku z členské základny je její stav k 1.1.2021. SK-TJ uvádí své členy pouze v Informačním systému ČUS - https://iscus.cz/login - odtud SCS ČUS Opava po 1.1.2021 převede členskou základnu do Informačního systému SPORT Moravskoslezského kraje. Je potřeba, aby SK-TJ provedly kontrolu členské základny – doplnění nových členů, vyřazení těch, kteří ukončili činnost, kontrolu, zda jsou členové správně zařazeni.
V souvislosti s pandemií COVID-19 dochází k úpravám programu vydáním dodatku – do programu budou zařazeni i členové, kteří soutěžili v roce 2019 (mnohé soutěže v jarní části SR 19/20 či SR 20/21 nebyly zahájeny), do programu lze zařadit i trenéry, kterým skončila platnost trenérských průkazů již i v roce 2019 či 2020 (mnoha doškolení byla z důvodů pandemie odložena) – více zde. Z tohoto důvodu SK-TJ ponechají v Informačním systému ČUS charakteristiku Aktivní sportovec – soutěže i u těch sportovců, kteří soutěžili v roce 2019.

24.12.2020
Vyhlášení Programu podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2021 – TJ/SK
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 17.12.2020 schválilo Memorandum o spolupráci s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS v oblasti podpory sportu v Moravskoslezském kraji. Byl také schválen Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2021 – TJ/SK, který MS KO ČUS doplnil upřesněním dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, které postihly v roce 2020 sportovní prostředí a přetrvávají i v době vyhlášení Programu a budou dopadat na sport také v roce 2021.
Program podpory sportu - SPORT MSK 2021 - TJ/SK vyhlašuje a zajišťuje MS KO ČUS.
Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v regionu. Navržený způsob finanční podpory je obdobný jako v předchozích dvou letech. Příspěvek bude moci být poskytnut maximálně do výše 60% celoročních výdajů sportovní organizace a bude maximálně 130 000 Kč a minimálně 13 000 Kč pro jednoho žadatele. Termín podávání žádostí je od 10.1. do 31.1.2021.
Administraci programu v okrese Opava bude zajišťovat Regionální sdružení České unie sportu v Opavě – svým servisním pracovištěm – administrátorem bude sekretář Ladislav Kreisel. Bližší informace – znění vyhlášeného Programu včetně povinných příloh a podkladových materiálů pro podávání žádosti naleznete zde.

21.12.2020
Program Podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2021 – TJ/SK

SCS ČUS Opava – L. Kreisel - poskytne SK-TJ plnou pomoc při podávání žádostí stejně jako v loňském roce. V současné době  SK-TJ opakovaně vyzýváme ke kontrole a k doručování naskenovaných pouze nových průkazů – licencí či sestav trenérů a cvičitelů - těch, které ještě SCS nemá k dispozici (na e-mail adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) a ke kontrole členské základny v Informačním systému ČUS. Podle připravovaného návrhu k poskytování příspěvku na činnost pro SK-TJ z rozpočtu Moravskoslezského kraje je rozhodujícím termínem pro výpočet příspěvku z členské základny - její stav k 1.1.2021.
SK-TJ uvádí své členy pouze v Informačním systému ČUS - https://iscus.cz/login - odtud SCS ČUS Opava po 1.1.2021 převede členskou základnu do Informačního systému Moravskoslezského kraje. Je potřeba, aby SK-TJ provedly kontrolu členské základny – doplnění nových členů, vyřazení těch, kteří ukončili činnost, kontrolu zda jsou členové správně zařazeni u Role (aktivní sportovec – soutěže) Ostatní role (Trenér).

Joomla templates by a4joomla