Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Dotace SMO 2021

Informace o poskytování dotací pro SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města

- Žádosti o  dotace
- Vyúčtování dotace

30.7.2021
Kontrola vyúčtování dotací Programu Sport Statutárního města Opavy 2020 a čerpání plánovaného rozpočtu 2021
V případě, že SK-TJ bude mít problém s prováděnou kontrolou vyúčtování programu za rok 2020 nebo s čerpání nákladů dle schváleného rozpočtu pro rok 2021, nechť se SK-TJ obrátí na sekretáře RS L. Kreisla.

2.7.2021
Upozornění pro příjemce dotace Statutárního města Opavy v programu Sport 2021 – žádost o změnu projektu
V souvislosti s pandemií COVID–19 došlo ke změnám v celé řadě projektů - předložených rozpočtů. Přesto, že v roce 2021 je možno v souladu s uzavřenou smlouvou provádět částečné změny, ne vždy je možno podmínky splnit. SMO umožňuje příjemcům podat Žádost o změnu projektu. SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, projekty přímo prověřuje a zpracuje jim úpravy. VV RS ČUS vyzývá ostatní SK-TJ, aby si plnění programu prověřily a v případě potřeby úpravy nechť se obrátí na SCS, které jim při úpravě bude nápomocno. Termín pro odevzdání žádosti pro projednání ZMO v září je 31.7.2021.

20.2.2021
Podepisování smluv o poskytnutí dotace Statutárního města Opavy Programu SPORT 2021
Na základě opakovaných dotazů sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území SMO a které si o dotaci požádalo, že podepisování smluv o poskytnutí dotace pro SK-TJ sdružených v RS ČUS se bude provádět na RS ČUS v Opavě. K podpisu SK-TJ vyzvány e-mailem ihned po tom, co smlouvy k podpisu budou ze SMO na pracoviště SCS ČUS doručeny.

14.1.2021
Dotační program SPORT 2021 Statutárního města Opava
Výši přidělených finančních prostředků pro rok 2021 v programech S1, S2 a S3 naleznete zde.

15.10.2020
Podané žádosti Dotace Sport 2021 Statutárního města Opavy – SK/TJ
Sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že podanou žádost o dotaci včetně všech požadovaných písemných příloh a nahraných dat na CD jsme odevzdali na podatelně SMO. Prostřednictvím RS - SCS ČUS v Opavě bylo odevzdáno celkem 77 žádostí SK/TJ, kdy SCS bylo plně nápomocno při zpracování žádostí a získávání všech potřebných příloh.

1.10.2020
Převod členské základny z IS ČUS do IS SPORT Statutárního města Opavy
Sdělujeme všem SK-TJ sdruženým v RS ČUS v Opavě mající sídlo na území statutárního města Opavy, že dne 1.10.2020 v 8.00 hod. došlo k převodu členské základny z IS ČUS do IS SPORT Statutárního města Opavy.

29.9.2020
Program Sport 2021 Statutárního města Opava - převod členské základny z IS ČUS do IS SPORT Statutárního města Opavy
Připomínáme všem SK-TJ mající sídlo na území statutárního města Opavy, že k převodu členské základny z IS ČUS do IS SPORT Statutárního města Opavy dojde pracovníkem sw firmy, která zabezpečuje provoz obou IS, dne 1.10.2020 v 8.00 hod. Počty členů uváděných v žádosti o dotaci programu Sport 2021 musí odpovídat stavu převedené členské základny  v IS SPORT Statutárního města Opavy.

10.9.2020
Program Sport 2021 Statutárního města Opava

V současné době SCS ČUS Opava pro SK-TJ provádí kontrolu podkladů – kontroluje a zajišťuje potřebné dokumenty, které se podávají jako přílohy. Převážnou část dokumentům má SCS ČUS k dispozici, o chybějící dokumenty budou SK-TJ požádány e-mail zprávou. Aktuální úkoly pro SK-TJ:
Provedení kontroly členské základny v Informačním systému ČUS
Pro přidělení příspěvku je členská základna rozhodujícím kritériem. Z tohoto důvodu vyzýváme všechny SK-TJ, aby si provedly kontrolu správností všech údajů v IS ČUS – své členské základny – sportovců – doplnily nové členy, členy, kteří ukončili činnost vyřadili, provedli kontrolu jejich charakteristik (aktivní sportovec soutěže - aktivní sportovec - ostatní), trenérů, rozhodčích atd a to do 30.9.2020. Kontroly s případnými opravami proveďte rovněž co nejdříve. Převedení dat z IS ČUS do IS SPORT Statutárního města Opavy je k 30.9.2020 – termín, který by měl být rozhodující pro výpočet příspěvku, všem sdruženým SK-TJ zajistí administrátor - sekretář L. Kreisel u správce programu FA DESIGNEO.
Provedení kontroly licencí trenérů a cvičitelů:
U žádosti o dotaci se budou podávat k žádostem i naskenované platné licence trenérů, popř. písemné potvrzení svazu o získané platné trenérské kvalifikaci – budou využity dodané materiály z loňského roku. Doporučujeme provést kontrolu a s předstihem naskenovat a zaslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případné nové licence či jejich prodloužení. Požadované materiály zašlete co nejdříve – nejpozději do 25.9.2020, aby SK-TJ mohly být průběžně zpracovány podklady k žádostem.

9.9.2020
Statutární město Opava vyhlásilo dotační program Sport 2021. Bližší informace naleznete zde.  Vzhledem k tomu, že stanovený termín ke kterému se určuje členská základna je 30.9.2020, lze  žádosti podávat od 1.10. do 15.10.2020 a to i když je podávání programu vyhlášeno v dřívějším termínu. RS ČUS v Opavě stejně jako v předchozích letech Vám bude plně nápomocno při podávání žádostí. Systém podávání žádostí je podobný jako v předchozích letech. Připomínáme, že od r. 2018 je zařazena povinnost žadatele importovat, aktualizovat a udržovat členskou základnu v Informačním systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy.
Přehrání dat z Informačního systému ČUS do Informačního systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy Vám zajistí RS ČUS v Opavě u správce FA DESIGNEO pro podání žádosti a to dne 1.10.2020.

Joomla templates by a4joomla