Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Dotace SMO 2022

Informace o poskytování dotací pro SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města

- Žádosti o  dotace
- Vyúčtování dotace

8.12.2021
Zastupitelé Statutárního města Opavy schválili přidělení dotace programu SPORT na rok 2022
Dotace na rok 2022 přidělené v rámci dotačního programu SPORT, schválili opavští zastupitelé na svém 20. zasedání dne 6.12.2021. Přidělené výše dotací v Programech S1, S3 a S2 naleznete v příloze. O dalším postupu – uzavírání smluv budeme SK-TJ informovat.

4.12.2021
Program Sport 2022 Statutárního města Opava
K dotazům SK-TJ na další průběh programu sdělujeme, že výši příspěvku jednotlivým žadatelům bude schvalovat Zastupitelstvo Statutárního města Opavy dne 6.12.2021. Na prvním zasedání zastupitelstva v únoru 2022 pak dojde ke schválení jednotlivých dotačních smluv, v průběhu měsíce března 2022 pak budou s SK-TJ smlouvy uzavírány a následně pak budou SK-TJ zasílány příspěvky.

16.10.2021
Podané žádosti Dotace Sport 2022 Statutárního města Opavy – SK-TJ
Sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že žádost o dotaci v novém systému GRANTYS SCS - RS ČUS v Opavě ve spolupráci s SK-TJ v programu Celoroční sportovní činnost zpracovalo a odevzdalo 70 žádostí a v programu Sportovní akce 11 žádostí.

1.9.2021
Převod členské základny z IS ČUS do IS SPORT Statutárního města Opavy
Sdělujeme všem SK-TJ sdruženým v RS ČUS v Opavě mající sídlo na území statutárního města Opavy, že dne 1.9.2021 v 9.30 hod. došlo k převodu členské základny z IS ČUS do IS SPORT Statutárního města Opavy. SK-TJ, které ještě budou potřebovat provést opravu své členské základny po tomto termínu do podání žádosti o dotaci mohou kontaktovat sekretáře L. Kreisla, který jim nový převod zajistí.

26.8.2021
Program Sport 2022 Statutárního města Opava
Připomínáme všem SK-TJ mající sídlo na území SMO, že SMO určilo, že převedení dat z IS ČUS do IS SPORT Statutárního města Opavy bude dle vyhlášeného programu provedeno 1.9.2021 v ranních hodinách – termín 31.8.2021 by měl být rozhodující pro výpočet příspěvku dle členské základny. Převod všem sdruženým SK-TJ v ČUS zajistí administrátor - sekretář L. Kreisel u správce programu FA DESIGNEO. V případě, že SK-TJ by měla s úpravou dat v IS ČUS v termínu 31.8.2021 problém, může kontaktovat L. Kreisla. Bližší informace k Programu Sport 2022 Statutárního města Opava budou sděleny SK-TJ na valné hromadě RS ČUS dne 6.9.2021, tam mohou být i řešeny případné úpravy dat členské základny.

3.7.2021
Program Sport 2022 Statutárního města Opava
Aktuální úkoly pro SK-TJ:
Provedení kontroly členské základny v Informačním systému ČUS
Pro přidělení příspěvku je členská základna rozhodujícím kritériem. Z tohoto důvodu vyzýváme všechny SK-TJ, aby si provedly kontrolu správností všech údajů v IS ČUS – své členské základny – sportovců – doplnily nové členy, členy, kteří ukončili činnost vyřadili, provedli kontrolu jejich charakteristik (aktivní sportovec soutěže - aktivní sportovec - ostatní), trenérů, rozhodčích atd a to do 31.8.2021. Převedení dat z IS ČUS do IS SPORT Statutárního města Opavy bude dle vyhlášeného programu proveden1.9.2021 – termín, který by měl být rozhodující pro výpočet příspěvku, všem sdruženým SK-TJ zajistí administrátor - sekretář L. Kreisel u správce programu FA DESIGNEO.
Provedení kontroly licencí trenérů a cvičitelů:
U žádosti o dotaci se budou podávat k žádostem i naskenované platné licence trenérů, popř. písemné potvrzení svazu o získané platné trenérské kvalifikaci – budou využity dodané materiály z loňského roku. Doporučujeme provést kontrolu a s předstihem naskenovat a zaslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případné nové licence či jejich prodloužení. Požadované materiály zašlete rovněž – nejpozději do 31.8.2021, aby SK-TJ mohly být průběžně zpracovány podklady k žádostem, které se podávají od 1.9.2021.

27.6.2021
Dotační program Sport 2022 Statutárního města Opava
Statutární město Opava vyhlásilo dotační program Sport 2022. Bližší informace naleznete zde. Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh prostřednictvím elektronické aplikace GRANTYS. Stanovený termín pro podávání žádosti je stanoven od 1.9. do 15.10.2021. RS ČUS v Opavě – sekretář L. Kreisel stejně jako v předchozích letech Vám bude plně nápomocen při podávání žádostí. Bližší informace obdrží sdružené SK-TJ po konzultacích L. Kreisla s odpovědnými pracovníky vyhlašovatele, především po projednání problematiky importu členské základny do Informačního systému IS SPORT Opava a systému zřizování přístupu do GRANTYS.

Joomla templates by a4joomla