Česká unie sportu MŠMT Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Členské příspěvky

3.2.2020
Podklady k úhradě základního členského příspěvku RS ČUS v Opavě
Všem sdruženým SK-TJ byly e-mailem zaslány podklady k úhradě základního členského příspěvku, který ročně činí 1200 Kč (tj. 100 Kč měsíčně) pro rok 2020.

9.3.2019 
SK-TJ byla zaslány pokyny k úhradě členského příspěvku pro rok 2019.

31.12.2018 
Členský příspěvek za rok 2018 dle stanov a směrnice uhradilo celkem 193 SK - TJ, z toho 189 SK - TJ ve výši 1 200 Kč a 8 nově přijatých SK-TJ v roce 2018.

16.4.2018 
Stav provedených úhrad členských příspěvků SK - TJ zveřejňujeme vždy jedenkrát měsíčně, většinou k poslednímu dni příslušného měsíce, tabulku úhrad naleznete v příloze.

25.3.2018 
SK-TJ byla zaslány pokyny k úhradě členského příspěvku pro rok 2018. 

31.12.2017 
Členský příspěvek za rok 2017 dle stanov a směrnice uhradilo celkem 193 SK - TJ, z toho 185 SK - TJ ve výši 1 200 Kč a 8 nově přijatých SK-TJ v roce 2017.

9.4.2017 
SK-TJ byla zaslány pokyny k úhradě členského příspěvku pro rok 2017. 

31.12.2016 
Členský příspěvek za rok 2016 dle stanov a směrnice uhradilo celkem 193 SK - TJ, z toho 178 SK - TJ ve výši 1 200 Kč a 15 nově přijatých SK-TJ v roce 2016.

5.6.2016 
Valná hromada RS ČUS dne 30.5.2016 schválila novelu směrnice o členských příspěvcích.

25.2.2016 
SK-TJ byla zaslány pokyny k úhradě členského příspěvku pro rok 2016. 

1.9.2015 
Členský příspěvek za rok 2015 dle stanov a směrnice uhradilo celkem 185 SK - TJ, z toho 183 SK - TJ ve výši 1 200 Kč a 2 nově přijaté SK-TJ v roce 2015.

3.3.2015
Stav provedených úhrad členských příspěvků SK - TJ zveřejňujeme vždy jedenkrát měsíčně k poslednímu dni příslušného měsíce.

30.12.2014
Výše členského příspěvku SK - TJ v RS ČUS v Opavě je stanovena Směrnicí o členských příspěvcích SK – TJ v RS ČUS v Opavě, která byla schválena na valné hromadě RS ČUS v Opavě dne 18.6.2014 a činí 1200 Kč ročně. Členský příspěvek pro rok 2015 je nutno uhradit ve stanoveném termínu od 1.1. do 30.6.2015. Podklady k platbě obdrží každý SK – TJ v průběhu měsíce ledna 2015 prostřednictvím e-mail zprávy.

24.6.2014
Členské příspěvky sdružených sportovních klubů a tělovýchovných jednot byly zavedeny v Regionálním sdružení České unie sportu v Opavě v souladu se záměry nového financování sportu ze zdrojů státního rozpočtu ČR a dalších zdrojů, k jejichž poskytování je požadována spoluúčast na financování formou členských příspěvků sdružených subjektů.  

V ustanovení Stanov Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě je tato povinnost ustanovena v základních povinnostech základních organizačních článků SK/TJ. V ustanovení stanov je uvedeno, že neuhrazení členského příspěvku daným SK/TJ ve stanoveném termínu představuje pro tento SK/TJ zánik členství v RS ČUS. Úhrada členského příspěvku je podmínkou přijetí nového SK/TJ do RS ČUS.

Valná hromada RS ČUS stanovila výši členského příspěvku pro SK/TJ na 100 Kč měsíčně, tj. 1.200 Kč ročně.

Uvedenou částku zašle každý SK/TJ pro daný rok na účet RS ČUS v Opavě u ČSOB a.s. - číslo účtu 221910657/0300 s uvedením variabilního symbolu - přiděleného čísla SK/TJ u ČUS (uvedeno v příloze). Uvedenou částku je možno rovněž uhradit v pokladně RS ČUS v Opavě.

V příloze je uveden přehled uhrazených příspěvků.

Joomla templates by a4joomla