Česká unie sportu MŠMT Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Úrazové pojištění členů - 2013-2016

30.1.2016
Úrazové pojištění členů ČUS je pro rok 2016 opět uzavřeno s Pojišťovnou Všeobecné zdravotní pojišťovny, a to ve stejném rozsahu jako v předchozím roce.

30.12.2014
Úrazové pojištění členů ČUS je pro rok 2015 opět uzavřeno s Pojišťovnou Všeobecné zdravotní pojišťovny, a to ve stejném rozsahu jako v roce 2014. Pojištění se vztahuje na všechny členy sportovních klubů a tělovýchovných jednot sdružených v ČUS a na všechny členy národních sportovních svazů sdružených v ČUS, při činnostech pořádaných či organizovaných pojištěnými sdruženími. Smlouva je podepsaná mezi ČOV - Pojišťovnou VZP na dobu neurčitou a v současnosti je její platnost prodloužena na celý rok 2015.

27.5.2014
Všichni členové České unie sportu (ČUS) a také účastníci jimi pořádaných akcí jsou kryti úrazovým pojištěním. Škodné události (úrazy) vzniklé po 1. 1. 2013 se uplatňují dle smlouvy č. 1310000010 u Pojišťovny VZP a. s., na jejích formulářích.

Formulář Pojišťovny VZP, a.s. – Oznámení škodné události
Pojistná smlouva č. 1310000010 uzavřená u Pojišťovny VZP a.s. platná od 1. 1. 2013
Všeobecné podmínky Pojišťovny VZP, a.s.
- naleznete v příloze

V případě tělesného poškození způsobeného úrazem, trvalých následků úrazu i případného hlášení smrti úrazem vyplňte „písemně“ formulář Oznámení škodné události z úrazového pojištění.
Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně je následující:
- uveďte číslo pojistné smlouvy - 1310000010
- do kolonky „Doplňující poznámky“ na druhé straně formuláře je nutné uvést:
- název střešní organizace - Česká unie sportu
- evidenční členského SK/TJ v rámci ČUS – viz příloha
- činnost, při které došlo k úrazu
- jméno, příjmení a podpis odpovědného pracovníka SK/TJ (stvrzuje, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje)
- razítko členského SK/TJ

K formuláři Oznámení škodné události je nutné připojit potřebné doklady:
- zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy,
- v případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků, v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií.

Vyplněný a potvrzený formulář OŠU společně s požadovanými doklady naskenujte a zašlete na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Z této e-mailové adresy obdržíte potvrzení o převzetí dokladů pojišťovnou. V případě, že likvidátor v rámci šetření shledá potřebným vidět originály účtenek, faktur, lékařských zpráv apod. požádá oprávněnou osobu v souladu s platnými pojistnými podmínkami o dodání originálů.

Pokud stále preferujete zasílání podkladů poštou, můžete zaslat originál formuláře Oznámení škodné události, vyplněný a potvrzený, společně s požadovanými doklady na adresu:
Pojišťovna VZP, a.s.; Odbor likvidace pojistných událostí; Ke Štvanici 653/3; 170 00 Praha 8, Karlín

Joomla templates by a4joomla